Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δικαίωσε τα ΑμεΑ, η αδιαφάνεια όμως στον e-ΕΦΚΑ εξακολουθεί ανεξήγητα!

 Εκπλήσσει ίσως το γεγονός ότι τρεις Ανεξάρτητες Αρχές (Συνήγορος του Πολίτη, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Αρχή Προστασίας Δεδομένων), ο Υπουργός Επικρατείας, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός Εργασίας, η Ειδική Επιτροπή στη Βουλή για τα θέματα ΑμεΑ, η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας κι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (μέχρι και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου απαξίωσε να ασχοληθεί), κι εν τέλει σύσσωμη η ελληνική κοινωνία, κοιτούν αδιάφορα να συντελείται ένα αδιαφανές σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας εντός των δομών του e-ΕΦΚΑ, παρόλο που συνεχίζουν να γίνονται καταγγελίες για πειθαρχικά παραπτώματα και παραβάσεις καθήκοντος αφού ο e-ΕΦΚΑ ξεκάθαρα εξακολουθεί να παραβιάζει την απόφαση 20/2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ.

Παρά τις συνεχείς καταγγελίες μας και αναφορές, οι οποίες ξεκίνησαν από τον Αύγουστο του 2019 κι εκκρεμούν, παρά τη δικαίωση μας, που επέφερε η Γνωμοδότηση, υπ' αρ. 123/2020, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει δημοσιευθεί από τον Ιούλιο του 2020 κι εκκρεμεί η αποδοχή της από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο:

Ο e-ΕΦΚΑ αναιτιολόγητα δεν μας χορηγεί τα αντίγραφα των τρισέλιδων αποφάσεων αναπηρίας μας, που διαπιστώσαμε ότι παράνομα δεν πρωτοκολλώνται, ενδεχομένως επειδή φοβάται ότι θα βγουν στο φως κάμποσες παρανομίες εκ μέρους του ειδικού σώματος των ιατρών που συμμετέχουν στις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, κι ότι το όλο σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας είναι παράνομο.

Σ' αυτή την περίπτωση, κι αν οι ανησυχίες μας επαληθευτούν, θα ξέσπαγε ένα παγκόσμιο σκάνδαλο για τη χειρότερη διάκριση που εφαρμόζεται σκιωδώς στην Ελλάδα, εδώ και εννιά χρόνια, εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες, για λόγους δημοσιονομικής πολιτικής από την έναρξη των μνημονίων.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί κι αυτή η χρονιά περάσαμε στην τελευταία μας αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη.

Θέμα αναφοράς: «Ζητείται η παρέμβαση του ΣτΠ ως Πλαίσιο Προαγωγής (άρθρο 72, Ν.4488/2017) για την αποδοχή και την άμεση εφαρμογή της Γνωμοδότησης ΝΣΚ 123/2020».

Η αναφορά δεν έλαβε αριθμό υπόθεσης, αλλά συσχετίστηκε από τον ΣτΠ με την αναφορά μας, με θέμα: «Ο ΕΦΚΑ δεν απαντάει σε αίτημά μου να μου χορηγηθεί ηλεκτρονικά έγγραφο που με αφορά (απευθύνομαι στην ειδική αρμοδιότητα του ΣτΠ «Πλαίσιο Προαγωγής», ν. 4488/2017, άρθρο 72)», αριθμός υπόθεσης 274925/19.02.2020.

Ακολουθεί το κείμενο της αναφοράς μας:

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Αναφορά με θέμα: «Ζητείται η παρέμβαση του ΣτΠ ως Πλαίσιο Προαγωγής (άρθρο 72, Ν.4488/2017) για την αποδοχή και την άμεση εφαρμογή της Γνωμοδότησης ΝΣΚ 123/2020».

Αξιότιμε Συνήγορε του Πολίτη!
Από τον Ιούλιο του 2020 έχει δημοσιευθεί η
Γνωμοδότηση ΝΣΚ 123/2020, η οποία δικαιώνει τα Άτομα με Αναπηρίες, για δεύτερη φορά, ουσιαστικά, μετά την υπ' αρ. 20/2019 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Ωστόσο, το πρόβλημα με την αδιαφάνεια στη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) παραμένει αφού…

Στις 20.09.2020 σας είχαμε απευθύνει επιστολή[1] με θέμα «Ο Συνήγορος του Πολίτη θα ερευνήσει τα σωρευμένα ζητήματα νομιμότητας στα ΚΕ.Π.Α.;», την οποία μεταξύ των άλλων αρμοδίων φορέων την είχαμε κοινοποιήσει και στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). Στη συνέχεια, η ΕΣΑμεΑ, που βάσει του άρθρου 72, ν. 4488/2017, είναι ο «συνεργάτης» του ΣτΠ, δηλαδή του Πλαισίου Προαγωγής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, απηύθυνε επιστολή στον Διοικητή του
e-ΕΦΚΑ, αρ. πρωτ.: 1146/22.09.2020, με θέμα «Ζητείται από τον e-ΕΦΚΑ η άμεση εφαρμογή της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη γνωστοποίηση των ονομάτων ιατρών ΚΕΠΑ».

 Παρόλο που έχουν περάσει πέντε μήνες, ενώ το έτος 2020 κοντεύει να παρέλθει, και παρά την επιστολή της ΕΣΑμεΑ, ο Διοικητής του ΕΦΚΑ αδιαφορεί να κάνει αποδεκτή την εφαρμογή της Γνωμοδότησης ΝΣΚ 123/2020. Να την αρνηθεί δεν μπορεί, ενδεχομένως επειδή σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ αποδεικνύεται ότι (ο ΕΦΚΑ) έχει ξεμείνει[2] από νομικό έρεισμα στο οποίο θα μπορούσε κάπως να στηρίξει τις πρακτικές αδιαφάνειας στη διαδικασία αξιολόγησης της αναπηρίας στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), επομένως θα πρέπει κάποτε να την αποδεχτεί. Επειδή όμως έχουν ήδη παρέλθει πέντε μήνες ενώ τα ΑμεΑ συνεχίζουν και αδικούνται εφόσον δεν λαμβάνουν τα αιτούμενα αντίγραφα των τρισέλιδων αποφάσεων αναπηρίας τους (αυτές που με αδιάφανες διαδικασίες δεν λαμβάνουν πρωτοκόλληση) με τα στοιχεία των ιατρών που συμμετείχαν στις υγειονομικές επιτροπές που αξιολόγησαν τις αναπηρίες τους, θα πρέπει πλέον να παρέμβει ο ΣτΠ.

 Επομένως, θα πρέπει ο ΣτΠ, με την αρμοδιότητα που έχει από το Σύνταγμα και από τη νομοθεσία, αλλά και με την ειδική αρμοδιότητα ως Πλαίσιο Προαγωγής (ν. 4488/2017), να παρέμβει για να ζητήσει από τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, τον Υπουργό Εργασίας ή ενδεχομένως και τον Υπουργό Επικρατείας να κάνουν αποδεκτή τη Γνωμοδότηση ΝΣΚ 123/2020 επειδή δεν γίνεται να περιμένει αποδοχή εφόρου ζωής…

 Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι οι τρισέλιδες αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών (αποφάσεις αναπηρίας μας), είναι διοικητικά έγγραφα (και όχι ιατρικά). Πρόκειται δηλαδή για πρακτικά συλλογικών οργάνων της δημόσιας διοίκησης (ΚΔΔ), στα οποία διαπιστώσαμε ότι παρανόμως δεν εφαρμόζεται πρωτοκόλληση (!) και στα οποία γίνεται επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της υγείας μας - ενώ ξεκαθαρίστηκε από την απόφαση,
υπ’ αρ. 20/2019 ΑΠΔΠΧ, ότι τα στοιχεία των ιατρών δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.
Η ΑΠΔΠΧ μάλιστα επέβαλε την κύρωση της προειδοποίησης στον ΕΦΚΑ, ο οποίος όμως εξακολουθεί αναιτιολόγητα και δεν συμμορφώνεται με την απόφαση 20/2019 ΑΠΔΠΧ αφού συνεχίζει και δεν χορηγεί τα στοιχεία των ιατρών στους προσφεύγοντες.

Μετά την τρίτη, κατά σειρά, επιστολή που έστειλε ο ΣτΠ στον ΕΦΚΑ
(έγγραφο 266158/19116/2020_12.05.2020) δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωσή σας.

Για τον λόγο αυτό, υπενθυμίζουμε στον ΣτΠ ότι θα πρέπει κάποτε να μας ενημερώσει για τα εξής ζητήματα που εκκρεμούν από τις αναφορές μας:

α) Απάντησε ο ΕΦΚΑ στην ανωτέρω επιστολή του ΣτΠ ή μήπως αγνόησε και πάλι τις συστάσεις του ΣτΠ ότι υποχρεούται δια νόμου να συνεργαστεί; Στην περίπτωση που ο ΕΦΚΑ δεν έχει απαντήσει προτίθεται ο ΣτΠ,  να αναφέρει, όπως έχει υποχρέωση βάσει άρθρου 38 ΚΠΔ, την παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) στις αρμόδιες αρχές;

β) Προτίθεται ο ΣτΠ να διερευνήσει αν οι υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. του ΕΦΚΑ νομιμοποιούνται (είτε αιτιολογημένα είτε αναιτιολόγητα) να αλλάζουν τις παθήσεις των ασθενών στην περιγραφή που συντάσσουν στις αποφάσεις αναπηρίας (διότι έχει συμβεί και αυτό[3]);

γ) Προτίθεται ο ΣτΠ να διερευνήσει αν νομιμοποιείται ο ΕΦΚΑ να μην εφαρμόζει πρωτοκόλληση στις αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών (τρισέλιδα πρακτικά, στα οποία γίνεται επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της υγείας μας;) Δεδομένου ότι πίσω από πρακτικές αδιαφάνειας κρύβονται σχεδόν πάντα τα περισσότερα εγκλήματα, θα ζητήσει ο ΣτΠ από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να διενεργήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο e-ΕΦΚΑ εφαρμόζει πρακτικές αδιαφάνειας στη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας στα ΚΕΠΑ;

δ) Προτίθεται ο ΣτΠ να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές, όπως έχει υποχρέωση από το άρθρο 38 ΚΠΔ, την παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), εκ μέρους του ΕΦΚΑ επειδή δεν έχει απαντήσει, παρά το ότι πέρασαν πολλοί μήνες, στις επιστολές-αιτήματα περίπου εκατό ατόμων, μελών της διαδικτυακής μας κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ», που ούτε και για τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων δεν μας έχει ενημερώσει, όπως του το είχαμε ζητήσει σε κάθε επιστολή που του στείλαμε (τις οποίες ταυτόχρονα κοινοποιούσαμε με την ίδια αποστολή στα email του ΣτΠ);

ε) Προτίθεται να αναφέρει ο ΣτΠ στις αρμόδιες αρχές τη μη συμμόρφωση του ΕΦΚΑ στην εκτελεστή απόφαση 20/2019 ΑΠΔΠΧ αφού συνεχίζει και δεν κοινοποιεί τα στοιχεία των ιατρών στους προσφεύγοντες ενδιαφερόμενους-ασθενείς;

στ) Επειδή έχουμε ζητήσει μέσω της Βουλευτή, κ. Μαρίας Απατζίδη, (αρ. πρωτ. ερώτησης 6601, 18.05.2020) να μας απαντήσει ο Υπουργός Υγείας αν οι ιατροί των ΚΕΠΑ νομιμοποιούνται να διενεργούν ιατρικές πράξεις, αλλά μέχρι στιγμής η ερώτηση δεν έχει απαντηθεί, προτίθεται ο ΣτΠ να διερευνήσει αν οι ιατροί του ειδικού σώματος των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. νομιμοποιούνται να διενεργούν ιατρικές πράξεις, κατά την έννοια του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005), εντός των δομών του ΕΦΚΑ αφού πλέον δεν υφίστανται εντός του ΕΦΚΑ δομές υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας;[4]

Κατόπιν των ανωτέρω,
ζητείται η παρέμβαση του ΣτΠ ώστε να γίνει αποδεκτή και να εφαρμοστεί άμεσα η Γνωμοδότηση ΝΣΚ 123/2020
ενώ υπενθυμίζεται ότι ο ΣτΠ, με την ειδική αρμοδιότητα που του έχει ορισθεί από τον ν. 4488/2017, άρθρο 72, ως το «Πλαίσιο Προαγωγής» για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (CRPD), κυρωμένης με τον ν. 4074/2012, όπως και με την αρμοδιότητα που έχει βάσει άρθρου 103, παρ. 9, του Συντάγματος και του ν. 3094/2003, ότι θα πρέπει να διαμεσολαβήσει αποτελεσματικά και να πράξει τα νόμιμα προκειμένου να ικανοποιηθεί κάποτε το αίτημά μου (εκκρεμεί αναπάντητο από τον Νοέμβριο του 2019) να μου χορηγηθούν από τον ΕΦΚΑ με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας τα αντίγραφα όλων των τρισέλιδων αποφάσεων υγειονομικών επιτροπών που με αφορούν άμεσα, όπως και να ικανοποιηθούν τα ίδια ακριβώς αιτήματα που έχουν στείλει αρκετές δεκάδες ΑμεΑ-μέλη της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ», τα οποία έχουν μείνει αναπάντητα, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν προσβληθεί τα δικαιώματά μας.

Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ τον ΣτΠ, τα έγγραφα που μου απευθύνει να μου τα στέλνει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο email που του έχω δηλώσει (βάσει Ν. 4727, άρθρο 29).

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,
άμεσα ενδιαφερόμενος και θιγόμενος πολίτης με αναπηρία,
και με το δικαίωμα που μου δίνει η
CRPD, άρθρο 33, παρ. 3 (Ν. 4074/2012) να εμπλέκομαι και να συμμετέχω πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της εθνικής εφαρμογής της Σύμβασης, και ως ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας για τα δικαιώματα των ΑμεΑ «Συνήγορος των ΑμεΑ»

Κοινοποίηση σε:
- κ. Νίκος Αντωνιάδης, νομικός ποινικολόγος
(προς απλή ενημέρωσή του, δεν έχει αναλάβει την υπόθεσή μου).

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)[1] Με την επιστολή προσθέσαμε πληροφορίες επί της αναφοράς μας, υπ΄αρ. υπόθεσης 266158 και της αναφοράς μας με αρ. υπόθεσης 274925.

[2] Κατάργηση του άρθρου 37 της Μεταξικής ΑΥΕ 57440/1938.

[3] Βλέπε μηνυτήρια αναφορά Γεωργίου Σαρανταυγά, 25/10/2019, αρ. 11326 πρωτ. Διοικητικού, στον Άρειο Πάγο.

[4] Όπως είναι γνωστό, με τον Ν. 3918/2011, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της δημόσιας υγείας, τα νοσοκομεία του πρώην ΙΚΑ εντάχθηκαν στο ΕΣΥ, ενώ οι μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης του εντάχθηκαν στον ΕΟΠΠΥ. Η εποπτεία του ΕΦΚΑ (πλέον e-ΕΦΚΑ) υπάγεται πλέον μόνο στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/