Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

Σύνταξη για μητέρες με ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα


Φίλες και φίλοι, γεια σας!
Κατ’ αρχάς, να καταλάβουμε πως ΔΕΝ πρέπει να συγχέουμε τη σύνταξη που δικαιούνται οι μητέρες ή οι χήροι πατέρες με ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα, Ν.3655/2008, με τη σύνταξη γονέων-συζύγων-αδελφών ατόμων με αναπηρία, Ν.3996/2011.

Για τη δεύτερη περίπτωση δείτε το άρθρο μου με τίτλο:
Σύνταξη για συζύγους, γονείς ή αδελφούς ατόμων με αναπηρία μετά τον Ν.4336/2015

Έχοντας μελετήσει μέχρι και τις τελευταίες αλλαγές που επήλθαν με τον Ν.4336/2015 διαπιστώνουμε ότι αυτές επηρεάζουν τα όρια ηλικίας των μητέρων με ανήλικα τέκνα, όχι όμως και τα όρια ηλικίας των μητέρων με ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Συγκεκριμένα:
Με τον Ν.3863/2010 και ξανά μετά με τον μνημονιακό νόμο Ν.4093/2012, και για άλλη μια φορά ακόμα με τον Ν.4336/2015, ανακαθορίστηκαν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Κάθε φορά εξαιρούνταν από τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας οι μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Η πιο πρόσφατη εξαίρεση είναι με τον νόμο Ν.4336/2015, άρθρο 2 υποπαρ. Ε3, με τον οποίο δεν εμπίπτουν στη σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας οι μητέρες ή οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών.

'Οσον αφορά τους παλαιούς ασφαλισμένους (υπαγωγή στην ασφάλιση έως 31/12/1992) εκτιμούμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Συμπληρωμένο το 55ο έτος και 5.500 ένσημα.


β) Συμπληρωμένο το 50ο έτος και 5.500 ένσημα για λήψη μειωμένου ποσού σύνταξης.Ενώ, όσον αφορά τους νέους ασφαλισμένους (υπαγωγή στην ασφάλιση μετά την 1/1/1993) εκτιμούμε ότι ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Συμπληρωμένο το 55ο έτος και 20ετής συντάξιμος χρόνος (6.000 ένσημα).


β) Συμπληρωμένο το 50ο έτος και 20ετής συντάξιμος χρόνος (6.000 ένσημα) για λήψη μειωμένου ποσού σύνταξης.
 


Για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ: Δεν προβλέπεται σύνταξη στα 55 για τους παλαιούς ασφαλισμένους.
 
Για τους νέους ασφαλισμένους: Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως στην εγκύκλιο αρ. 2/2016 του ΟΑΕΕ αναφέρεται ότι στις ρυθμίσεις του ν. 4336/2015 δεν εμπίπτουν στη σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας οι Νέοι ασφαλισμένοι/ες - και μόνον αυτοί - οι οποίοι ζητούν σύνταξη ως μητέρες ή χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών.

Φαίνεται δηλαδή πως στις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ δεν προβλέπεται σύνταξη για την κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων.

Τέλος, να διευκρινήσουμε ότι οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στις ανύπαντρες μητέρες, στις διαζευγμένες και φυσικά στους χήρους πατέρες.
Τα παιδιά πρέπει να κριθούν από τα ΚΕ.Π.Α ως ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και ΔΕΝ έχει σημασία αν η ανικανότητα επήλθε πριν ή μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Σημαντικό:
Στον συντάξιμο χρόνο ΔΕΝ συνυπολογίζεται χρόνος από αναγνώριση των άρθρων 39, 40 & 41 του Ν.3996/2011.Πηγές:
Α.Ν. 1846/51 άρθρο 28
Ν. 3655/2008, άρθρο 144
Ν.4336/2015
Εγκύκλιος Φ.80000/54411/1797 30-11-2015 του Υπουργείου Εργασίας.
Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ.52/2015
Εγκύκλιος ΟΑΕΕ αρ.2/2016 

http://logistis-amea.blogspot.gr/ http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.


https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/