Κυριακή 16 Απριλίου 2017

Ελέγχοντας αν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία για το ΑΣΕΠ

 Σε επικοινωνία που είχε μαζί μας η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ από το γραφείο του Υπουργού Επικρατείας, κυρίου Αλέκου Φλαμπουράρη, μας συνέστησε να στείλουμε ερωτήματα και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, πράγμα που ομολογουμένως δεν είχαμε σκεφτεί.
Αθήνα, 16 Απριλίου 2017

Προς:
- Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψη κυρίου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

- Συνήγορο του Πολίτη

- Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνοποσπονδία Ατομων με Αναπηρία)

ΘΕΜΑ: Τρία σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τις προσλήψεις των ΑμεΑ μέσω του ΑΣΕΠ

Aξιότιμοι κύριοι,
  κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - η οποία είναι σε εξέλιξη, - σας αποστέλλουμε τρία (3) σημαντικά ερωτήματα, όσον αφορά τις προσλήψεις της κατηγορίας ΑμεΑ (ευπαθής ομάδα) στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1994, όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε από τον ν. 4440/2016, έχοντας ως επιθυμία να λυθούν οι απορίες μας και παράλληλα να σας επιστήσουμε την προσοχή καθώς το θέμα αφορά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.


 Όπως ήδη γνωρίζετε, ο ν.4440/2016, με το άρθρο 25, παρ.1 τροποποίησε την παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 έτσι ώστε να συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως ισχύει και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού.

  Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10, άρθρο 25, ν.4440/2016, προβλέφθηκε ότι:
"10. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 ,7 και 8 ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

  Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, η οποία ορίζει ως δικαιολογητικό για τις περιπτώσεις αναπηρίας την απόφαση (πιστοποιητικό) από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) καθώς και τα πιστοποιητικά κρίσης αναπηρίας από τις υγειονομικές επιτροπές των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, κτλ.), τα οποία αρκούν να είναι σε ισχύ (κατά τον χρόνο της αίτησης στο ΑΣΕΠ), σε αντίθεση όμως με την περίπτωση ανάπηρου τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, στο οποίο απαιτείται να έχει κριθεί με ισόβια αναπηρία.

  Ως εκ τούτου, δημιουργούνται τρία (3) ερωτήματα, τα οποία παρακαλούμε να μας απαντήσετε αιτιολογημένα.

1. Για ποιον λόγο η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, κατά συνέπεια και οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, δεν λαμβάνουν υπόψη τους την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου του ΑΣΕΠ (Ν.2190/1194), στο οποίο αναφέρεται: «5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.» (Βλέπε ν. 2643/1998 "Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κ.α.".), έτσι ώστε να υπάρχει ως προϋπόθεση η χρονιότητα στην πάθηση καθώς και η εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ;
Δεν θα έπρεπε οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ να λαμβάνουν υπόψη τους και την εν λόγω παράγραφο 5, του άρθρου 14, ν.2190/1194, εφόσον παραπέμπει στις ειδικές διατάξεις για τα ΑμεΑ κι εφόσον είναι σε ισχύ;

2. Για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η διάκριση, στην Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, κατά συνέπεια και στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, ως προς το στοιχείο της ισόβιας αναπηρίας, μεταξύ του τρίτεκνου γονέα με ανάπηρο τέκνο και μεταξύ ενός μη τρίτεκνου γονέα που έχει ανάπηρο τέκνο ή συγγενή ατόμου με αναπηρία (αφού για την πρώτη περίπτωση απαιτείται ισόβια αναπηρία ενώ για τη δεύτερη όχι); Έχετε ελέγξει αν αυτή η διάκριση είναι σύννομη ή όχι;

3. Επειδή σύμφωνα με τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, η οποίες ορίζουν τη διάρκεια ισχύος του δικαιολογητικού αναπηρίας το αργότερο έως τη λήξη προθεσμίας για την αίτηση στο ΑΣΕΠ, ευνόητο είναι να προκύψουν διορισμοί ακόμα και ατόμων στα οποία η αναπηρία τους θα έχει πάψει να υφίσταται κατά τον χρόνο διορισμού τους, από ποιο ακριβώς σημείο του νομοθετικού πλαισίου ορίζεται ή προκύπτει ότι ακόμα και τα άτομα με βραχεία διάρκεια αναπηρίας ή οι συγγενείς τους μπορούν να διορίζονται ως μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι στο Δημόσιο;
Αν δεν ορίζεται τέτοιο πράγμα, τότε με ποιον τρόπο θα αποφευχθεί να συμβεί καταστρατήγηση στις προσλήψεις, ή το να μην δημιουργηθούν μεγάλης εκτάσεως γραφειοκρατικά προβλήματα , τα οποία θα επιφέρουν καθυστέρηση στις προσλήψεις των ατόμων με μόνιμες αναπηρίες κι επιπλέον δημόσιο κόστος;

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Τρίτη 11 Απριλίου 2017

Τέσσερα ερωτήματα που αφορούν τις προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ

 Μετά από την απάντηση που λάβαμε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η κατάσταση όσον αφορά τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ μάλλον φαίνεται ανησυχητική.

 Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο Κυβέρνηση και ΕΣΑμεΑ δεν φαίνονται να λαμβάνουν υπόψη τους τις ειδικές διατάξεις για τα ΑμεΑ, στις οποίες παραπέμπει η παράγραφος 5* του άρθρου 14 του νόμου του ΑΣΕΠ (Ν.2190/1194), σύμφωνα με το οποίο απορρέει ως απαραίτητο στοιχείο η χρονιότητα της αναπηρίας, καθώς επίσης η εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ (του ΟΑΕΔ).


*5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Βλέπε ν. 2643/1998 "Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κ.α.".

 Έτσι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που ορίζει τα δικαιολογητικά αναπηρίας, απαιτείται απόφαση αναπηρίας που να είναι σε ισχύ το αργότερο μέχρι την προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ!


 Πολύ φοβόμαστε ότι το αποτέλεσμα από αυτό θα είναι να προσλαμβάνονται ως μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι πολλά άτομα που η αναπηρία τους (ή η αναπηρία των συγγενών τους) δεν θα υφίσταται λίγο μετά τον διορισμό τους.

 Σε σε αρκετές περιπτώσεις η αναπηρία τους δεν θα υφίσταται ούτε καν κατά την ημερομηνία των διορισμών τους, με εύλογο ερώτημα μήπως έτσι μπορεί να δημιουργηθεί καταστρατήγηση στις προσλήψεις.


 Το αποτέλεσμα από αυτό ίσως θα είναι το να δημιουργηθεί διαμάχη μεταξύ των ΑμεΑ ή συγγενών ΑμεΑ με χρόνιες παθήσεις και μεταξύ των ΑμεΑ ή συγγενών ΑμεΑ που η αναπηρία τους δεν έχει κριθεί χρόνια. Ήδη φαίνεται να έχει προκληθεί ανισότητα ως προς τις τρίτεκνες οικογένειες με ανάπηρο τέκνο, αφού
μόνο σ' αυτήν την περίπτωση  απαιτείται ισόβια αναπηρία.

Ελπίζουμε βέβαια, κι επειδή δεν θέλουμε να διεκδικούμε το αλάθητο, πως μπορεί να κάνουμε λάθος στις εκτιμήσεις μας, γι' αυτό και στείλαμε στο Υπουργείο τέσσερα συγκεκριμένα ερωτήματα με σκοπό να λυθούν οι απορίες μας.


Ακόμα κι αν οι διατάξεις συμπεριλαμβάνουν τα άτομα χωρίς χρόνιες παθήσεις τότε θα πρέπει να γίνει ανάλογη πρόβλεψη στη διαχείριση, προς αποφυγή καταστρατηγήσεων στις προσλήψεις και προς αποφυγή γραφειοκρατικών προβλημάτων και μεγάλων καθυστερήσεων στις τοποθετήσεις των προσληφθέντων.


Αθήνα 11/04/2017
Προς:
-Αξιότιμη υπουργό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
κυρία ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

-ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
-Γενικό Διευθυντή, κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ

-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Διευθυντή, κυρία ΡΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗ

-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμηματάρχη, κυρία ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
& κυρία Μ. Ζωγράφου


ΘΕΜΑ: Τέσσερα ερωτήματα που αφορούν τις προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.

 Σε συνέχεια των δύο επιστολών μας, στις 4/3/2017, με θέμα "Σημαντική επισήμανση για πιθανή νομική παράλειψη..." και στις 4/4/2017, με θέμα «Απουσία της ισόβιας αναπηρίας από τις προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο; (!)» και μετά από την απάντησή σας, στις 7/4/2017, με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.1.9/225/οικ.12462, με θέμα "Διορισμοί ευπαθών κοινωνικών ομάδων.", σας στέλνουμε τέσσερα σχετικά ερωτήματα που χρειάζονται να απαντηθούν.

 Όπως ήδη γνωρίζετε, ο ν.4440/2016, με το άρθρο 25, παρ.1 τροποποίησε την παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 έτσι ώστε να συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως ισχύει και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού.

 Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του ίδιου άρθρου προβλέφθηκε ότι:
"10. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 ,7 και 8 ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

 Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, η οποία ορίζει το δικαιολογητικό αναπηρίας στο πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), ή από τις υγειονομικές επιτροπές των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, κτλ.), το οποίο αρκεί να είναι σε ισχύ, σε αντίθεση όμως με την περίπτωση ανάπηρου τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, στο οποίο απαιτείται η αναπηρία του να έχει κριθεί ισοβίως.

 Ως εκ τούτου, δημιουργούνται τέσσερα ερωτήματα, τα οποία παρακαλούμε να μας απαντήσετε αιτιολογημένα.

Ερώτηση υπ' αρ. 1:
Για ποιον λόγο η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017 δεν έχει λάβει υπόψη της την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου του ΑΣΕΠ (Ν.2190/1194), στο οποίο αναφέρεται: «5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.» (Βλέπε ν. 2643/1998 "Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κ.α.".), έτσι ώστε να υπάρχει ως προϋπόθεση η χρονιότητα στην πάθηση καθώς και η εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ;

Ερώτηση υπ' αρ. 2: Για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η διάκριση, στην Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, ως προς το στοιχείο της ισόβιας αναπηρίας, μεταξύ του ανάπηρου τέκνου τρίτεκνης οικογένειας και μεταξύ των ατόμων με αναπηρία που ανήκουν στην κατηγορία άμεση και έμμεση (συγγενείς) ΑμεΑ;
(Aφού για την πρώτη περίπτωση απαιτείται ισόβια αναπηρία ενώ στη δεύτερη όχι).

3. Eπίσης, στην απάντησή σας, στις 7/4/2017, με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.1.9/225/οικ.12462, αναφέρετε ότι: «Τέλος, όσον αφορά στην πιθανότητα να υπάρχουν στο μέλλον επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες, μεγάλο πλήθος ακυρώσεων σε αιτήσεις, επανελέγχους και επιπλέον δημόσιο κόστος, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 25 του ν. 4440/2016 και της σχετικής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, απαιτείται να προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για διορισμό όσο και κατά το χρόνο διορισμού.»

Έτσι, προκύπτει ερώτηση υπ' αρ. 3:
 Βάσει ποιου ακριβώς σημείου στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4440/2016 και της σχετικής υπουργικής απόφασης ορίζεται η απαίτηση της ισχύος της αναπηρίας κατά το χρόνο διορισμού, όπως λέτε; (διότι εμείς δεν το βλέπουμε πουθενά)
Σας υπενθυμίζουμε ότι στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2017 αναφέρεται μόνο η παρακάτω επισήμανση, η οποία ορίζει ως χρονική προθεσμία, κατά συνέπεια και διάρκεια, του δικαιολογητικού αναπηρίας μόνο την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στο πεδίο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ», πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.


4. Στην απαντητική επιστολή σας, με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.1.9/225/οικ.12462,
αναφέρετε:
«Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του ν.2190/1994, ώστε να
συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την
απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως
ισχύει και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού χωρίς να περιορίζεται το
δικαίωμα αυτό μόνο στα άτομα με αναπηρία που η πάθησή τους έχει χαρακτηριστεί
χρόνια καθώς οι εν λόγω περιπτώσεις έχουν την δυνατότητα να κάνουν επιπλέον χρήση
των ευεργετικών διατάξεων του ν.2643/1998, όπως ισχύει.»


Επίσης, συνεχίζοντας, στην ίδια επιστολή, ολοκληρώνετε την απάντησή σας ως εξής:

«Επομένως, ο σχετικός έλεγχος που απαιτείται από τη διοίκηση, ολοκληρώνεται με την πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας από τον υποψήφιο, όπως άλλωστε προβλέπεται για κάθε περίπτωση πρόσληψης και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπονται επιπλέον διαδικασίες για επανέλεγχο της αναπηρίας ή ακύρωση της πρόσληψης, λόγω μεταβολής της αναπηρίας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας από τον υποψήφιο.»

 Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ερώτηση υπ' αρ. 4:
Από ποιο ακριβώς σημείο του νομοθετικού πλαισίου ορίζεται ή προκύπτει ότι ακόμα και τα άτομα με βραχεία διάρκεια αναπηρίας ή οι συγγενείς τους μπορούν να διορίζονται ως μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι στο Δημόσιο; Αν δεν ορίζεται τέτοιο πράγμα, τότε με ποιον τρόπο θα αποφευχθεί να συμβεί καταστρατήγηση στις προσλήψεις ή το να μην δημιουργηθούν μεγάλης εκτάσεως γραφειοκρατικά προβλήματα , τα οποία θα επιφέρουν καθυστέρηση στις προσλήψεις των ατόμων
με μόνιμες αναπηρίες κι επιπλέον δημόσιο κόστος;


Παρακαλώ πολύ, όπως μου απαντήσετε και στα τέσσερα ερωτήματα, αιτιολογώντας τα.

Σας ευχαριστώ θερμά και με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

Κοιν.:
1. κ. Αλέκο Φλαμπουράρη

2. Συνήγορο του Πολίτη

3. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)


http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Απουσία της ισόβιας αναπηρίας από τις προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο; (!)


Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΣΕΠ, με ΑμεΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ.
Όμως, από ατυχή παράλειψη διάταξης, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει καταστρατήγηση των προσλήψεων, καθώς θα μπορούσε, για παράδειγμα, να πιστοποιούνται προσωρινές αναπηρίες ελαχίστου χρονικού διαστήματος έξι μηνών (το νόμιμο ελάχιστο), οι οποίες θα επιτρέπουν, στη χρονική εκείνη στιγμή των αιτήσεων, τη μόνιμη είσοδο στο Δημόσιο ατόμων που δεν είναι πραγματικά ανάπηρα.


Τελευταία ενημέρωση 10/04/2017, λάβαμε την απάντηση.

Αθήνα 04/04/2017

Προς:
-Αξιότιμη υπουργό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
κυρία ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

-ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

-Γενικό Διευθυντή, κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ

-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Διευθυντή, κυρία ΡΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗ

-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τμηματάρχη, κυρία ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

-Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη

ΘΕΜΑ: Απουσία της ισόβιας αναπηρίας από τις προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο; (!)
Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής σας στέλνουμε το παρόν:

Αξιότιμοι κύριοι,
η πρώτη Προκύρηξη του ΑΣΕΠ, υπ' αρ. 4Κ/2017, ΦΕΚ ΑΣΕΠ. αρ.13, 31/03/2017, στην οποία περιλαμβάνεται η ειδική κατηγορία των ατόμων με αναπηρία είναι πλέον γεγονός.

  Με λύπη μας, όμως, διαπιστώνουμε ότι το στοιχείο της ισόβιας (χρόνιας) αναπηρίας απουσιάζει από τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο δημόσιο.
Πράγμα που σημαίνει ότι δεν λήφθηκε υπόψη εκείνο το σημείο των διατάξεων (δείτε αναλυτικά στην προηγούμενη επιστολή) που ορίζει ως βασική προϋπόθεση τη χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη (στα άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

  Σας ξαναστέλνουμε την αρχική επιστολή, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Συνήγορο του Πολίτη για λόγους επιφύλαξης, καθώς δεν μας έχετε απαντήσει ακόμα, ως οφείλετε, κι επιθυμώ να σας επιστήσω εκ νέου την προσοχή διότι αν οι προκυρήξεις του ΑΣΕΠ εξακολουθήσουν να παραμείνουν ως έχει, δηλαδή με την αποδοχή πιστοποιητικών (αποφάσεων) αναπηρίας που αρκεί να είναι μόνο σε ισχύ, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει καταστρατήγηση των προσλήψεων, καθώς θα μπορούσε, για παράδειγμα, να πιστοποιούνται προσωρινές αναπηρίες ελαχίστου χρονικού διαστήματος έξι μηνών (το νόμιμο ελάχιστο), οι οποίες θα επιτρέπουν, στη χρονική εκείνη στιγμή των αιτήσεων, τη μόνιμη είσοδο στο Δημόσιο ατόμων που δεν είναι πραγματικά ανάπηρα.

  Επίσης, επιθυμώ να σας επιστήσω πολύ σοβαρά την προσοχή καθώς θα δημιουργηθούν μεγάλης εκτάσεως γραφειοκρατικά προβλήματα και χρονοκαθυστερήσεις στις προσλήψεις των ατόμων με μόνιμες αναπηρίες, αυτά που πραγματικά δικαιούνται να προσληφθούν ως τακτικοί μόνιμοι υπάλληλοι στο Δημόσιο.

Τέλος, επιθυμώ να με ενημερώσετε οπωσδήποτε με έγγραφο ή ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας.

Η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824

Η Προκύρηξη του ΑΣΕΠ, 
υπ' αρ. 4Κ/2017


Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

 
http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/