Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δικαίωσε τα ΑμεΑ, η αδιαφάνεια όμως στον e-ΕΦΚΑ εξακολουθεί ανεξήγητα!

 Εκπλήσσει ίσως το γεγονός ότι τρεις Ανεξάρτητες Αρχές (Συνήγορος του Πολίτη, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Αρχή Προστασίας Δεδομένων), ο Υπουργός Επικρατείας, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός Εργασίας, η Ειδική Επιτροπή στη Βουλή για τα θέματα ΑμεΑ, η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας κι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (μέχρι και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου απαξίωσε να ασχοληθεί), κι εν τέλει σύσσωμη η ελληνική κοινωνία, κοιτούν αδιάφορα να συντελείται ένα αδιαφανές σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας εντός των δομών του e-ΕΦΚΑ, παρόλο που συνεχίζουν να γίνονται καταγγελίες για πειθαρχικά παραπτώματα και παραβάσεις καθήκοντος αφού ο e-ΕΦΚΑ ξεκάθαρα εξακολουθεί να παραβιάζει την απόφαση 20/2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ.

Παρά τις συνεχείς καταγγελίες μας και αναφορές, οι οποίες ξεκίνησαν από τον Αύγουστο του 2019 κι εκκρεμούν, παρά τη δικαίωση μας, που επέφερε η Γνωμοδότηση, υπ' αρ. 123/2020, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει δημοσιευθεί από τον Ιούλιο του 2020 κι εκκρεμεί η αποδοχή της από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο:

Ο e-ΕΦΚΑ αναιτιολόγητα δεν μας χορηγεί τα αντίγραφα των τρισέλιδων αποφάσεων αναπηρίας μας, που διαπιστώσαμε ότι παράνομα δεν πρωτοκολλώνται, ενδεχομένως επειδή φοβάται ότι θα βγουν στο φως κάμποσες παρανομίες εκ μέρους του ειδικού σώματος των ιατρών που συμμετέχουν στις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, κι ότι το όλο σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας είναι παράνομο.

Σ' αυτή την περίπτωση, κι αν οι ανησυχίες μας επαληθευτούν, θα ξέσπαγε ένα παγκόσμιο σκάνδαλο για τη χειρότερη διάκριση που εφαρμόζεται σκιωδώς στην Ελλάδα, εδώ και εννιά χρόνια, εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες, για λόγους δημοσιονομικής πολιτικής από την έναρξη των μνημονίων.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί κι αυτή η χρονιά περάσαμε στην τελευταία μας αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη.

Θέμα αναφοράς: «Ζητείται η παρέμβαση του ΣτΠ ως Πλαίσιο Προαγωγής (άρθρο 72, Ν.4488/2017) για την αποδοχή και την άμεση εφαρμογή της Γνωμοδότησης ΝΣΚ 123/2020».

Η αναφορά δεν έλαβε αριθμό υπόθεσης, αλλά συσχετίστηκε από τον ΣτΠ με την αναφορά μας, με θέμα: «Ο ΕΦΚΑ δεν απαντάει σε αίτημά μου να μου χορηγηθεί ηλεκτρονικά έγγραφο που με αφορά (απευθύνομαι στην ειδική αρμοδιότητα του ΣτΠ «Πλαίσιο Προαγωγής», ν. 4488/2017, άρθρο 72)», αριθμός υπόθεσης 274925/19.02.2020.

Ακολουθεί το κείμενο της αναφοράς μας:

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Αναφορά με θέμα: «Ζητείται η παρέμβαση του ΣτΠ ως Πλαίσιο Προαγωγής (άρθρο 72, Ν.4488/2017) για την αποδοχή και την άμεση εφαρμογή της Γνωμοδότησης ΝΣΚ 123/2020».

Αξιότιμε Συνήγορε του Πολίτη!
Από τον Ιούλιο του 2020 έχει δημοσιευθεί η
Γνωμοδότηση ΝΣΚ 123/2020, η οποία δικαιώνει τα Άτομα με Αναπηρίες, για δεύτερη φορά, ουσιαστικά, μετά την υπ' αρ. 20/2019 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Ωστόσο, το πρόβλημα με την αδιαφάνεια στη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) παραμένει αφού…

Στις 20.09.2020 σας είχαμε απευθύνει επιστολή[1] με θέμα «Ο Συνήγορος του Πολίτη θα ερευνήσει τα σωρευμένα ζητήματα νομιμότητας στα ΚΕ.Π.Α.;», την οποία μεταξύ των άλλων αρμοδίων φορέων την είχαμε κοινοποιήσει και στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). Στη συνέχεια, η ΕΣΑμεΑ, που βάσει του άρθρου 72, ν. 4488/2017, είναι ο «συνεργάτης» του ΣτΠ, δηλαδή του Πλαισίου Προαγωγής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, απηύθυνε επιστολή στον Διοικητή του
e-ΕΦΚΑ, αρ. πρωτ.: 1146/22.09.2020, με θέμα «Ζητείται από τον e-ΕΦΚΑ η άμεση εφαρμογή της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη γνωστοποίηση των ονομάτων ιατρών ΚΕΠΑ».

 Παρόλο που έχουν περάσει πέντε μήνες, ενώ το έτος 2020 κοντεύει να παρέλθει, και παρά την επιστολή της ΕΣΑμεΑ, ο Διοικητής του ΕΦΚΑ αδιαφορεί να κάνει αποδεκτή την εφαρμογή της Γνωμοδότησης ΝΣΚ 123/2020. Να την αρνηθεί δεν μπορεί, ενδεχομένως επειδή σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ αποδεικνύεται ότι (ο ΕΦΚΑ) έχει ξεμείνει[2] από νομικό έρεισμα στο οποίο θα μπορούσε κάπως να στηρίξει τις πρακτικές αδιαφάνειας στη διαδικασία αξιολόγησης της αναπηρίας στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), επομένως θα πρέπει κάποτε να την αποδεχτεί. Επειδή όμως έχουν ήδη παρέλθει πέντε μήνες ενώ τα ΑμεΑ συνεχίζουν και αδικούνται εφόσον δεν λαμβάνουν τα αιτούμενα αντίγραφα των τρισέλιδων αποφάσεων αναπηρίας τους (αυτές που με αδιάφανες διαδικασίες δεν λαμβάνουν πρωτοκόλληση) με τα στοιχεία των ιατρών που συμμετείχαν στις υγειονομικές επιτροπές που αξιολόγησαν τις αναπηρίες τους, θα πρέπει πλέον να παρέμβει ο ΣτΠ.

 Επομένως, θα πρέπει ο ΣτΠ, με την αρμοδιότητα που έχει από το Σύνταγμα και από τη νομοθεσία, αλλά και με την ειδική αρμοδιότητα ως Πλαίσιο Προαγωγής (ν. 4488/2017), να παρέμβει για να ζητήσει από τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, τον Υπουργό Εργασίας ή ενδεχομένως και τον Υπουργό Επικρατείας να κάνουν αποδεκτή τη Γνωμοδότηση ΝΣΚ 123/2020 επειδή δεν γίνεται να περιμένει αποδοχή εφόρου ζωής…

 Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι οι τρισέλιδες αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών (αποφάσεις αναπηρίας μας), είναι διοικητικά έγγραφα (και όχι ιατρικά). Πρόκειται δηλαδή για πρακτικά συλλογικών οργάνων της δημόσιας διοίκησης (ΚΔΔ), στα οποία διαπιστώσαμε ότι παρανόμως δεν εφαρμόζεται πρωτοκόλληση (!) και στα οποία γίνεται επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της υγείας μας - ενώ ξεκαθαρίστηκε από την απόφαση,
υπ’ αρ. 20/2019 ΑΠΔΠΧ, ότι τα στοιχεία των ιατρών δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.
Η ΑΠΔΠΧ μάλιστα επέβαλε την κύρωση της προειδοποίησης στον ΕΦΚΑ, ο οποίος όμως εξακολουθεί αναιτιολόγητα και δεν συμμορφώνεται με την απόφαση 20/2019 ΑΠΔΠΧ αφού συνεχίζει και δεν χορηγεί τα στοιχεία των ιατρών στους προσφεύγοντες.

Μετά την τρίτη, κατά σειρά, επιστολή που έστειλε ο ΣτΠ στον ΕΦΚΑ
(έγγραφο 266158/19116/2020_12.05.2020) δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωσή σας.

Για τον λόγο αυτό, υπενθυμίζουμε στον ΣτΠ ότι θα πρέπει κάποτε να μας ενημερώσει για τα εξής ζητήματα που εκκρεμούν από τις αναφορές μας:

α) Απάντησε ο ΕΦΚΑ στην ανωτέρω επιστολή του ΣτΠ ή μήπως αγνόησε και πάλι τις συστάσεις του ΣτΠ ότι υποχρεούται δια νόμου να συνεργαστεί; Στην περίπτωση που ο ΕΦΚΑ δεν έχει απαντήσει προτίθεται ο ΣτΠ,  να αναφέρει, όπως έχει υποχρέωση βάσει άρθρου 38 ΚΠΔ, την παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) στις αρμόδιες αρχές;

β) Προτίθεται ο ΣτΠ να διερευνήσει αν οι υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. του ΕΦΚΑ νομιμοποιούνται (είτε αιτιολογημένα είτε αναιτιολόγητα) να αλλάζουν τις παθήσεις των ασθενών στην περιγραφή που συντάσσουν στις αποφάσεις αναπηρίας (διότι έχει συμβεί και αυτό[3]);

γ) Προτίθεται ο ΣτΠ να διερευνήσει αν νομιμοποιείται ο ΕΦΚΑ να μην εφαρμόζει πρωτοκόλληση στις αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών (τρισέλιδα πρακτικά, στα οποία γίνεται επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της υγείας μας;) Δεδομένου ότι πίσω από πρακτικές αδιαφάνειας κρύβονται σχεδόν πάντα τα περισσότερα εγκλήματα, θα ζητήσει ο ΣτΠ από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να διενεργήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο e-ΕΦΚΑ εφαρμόζει πρακτικές αδιαφάνειας στη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας στα ΚΕΠΑ;

δ) Προτίθεται ο ΣτΠ να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές, όπως έχει υποχρέωση από το άρθρο 38 ΚΠΔ, την παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), εκ μέρους του ΕΦΚΑ επειδή δεν έχει απαντήσει, παρά το ότι πέρασαν πολλοί μήνες, στις επιστολές-αιτήματα περίπου εκατό ατόμων, μελών της διαδικτυακής μας κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ», που ούτε και για τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων δεν μας έχει ενημερώσει, όπως του το είχαμε ζητήσει σε κάθε επιστολή που του στείλαμε (τις οποίες ταυτόχρονα κοινοποιούσαμε με την ίδια αποστολή στα email του ΣτΠ);

ε) Προτίθεται να αναφέρει ο ΣτΠ στις αρμόδιες αρχές τη μη συμμόρφωση του ΕΦΚΑ στην εκτελεστή απόφαση 20/2019 ΑΠΔΠΧ αφού συνεχίζει και δεν κοινοποιεί τα στοιχεία των ιατρών στους προσφεύγοντες ενδιαφερόμενους-ασθενείς;

στ) Επειδή έχουμε ζητήσει μέσω της Βουλευτή, κ. Μαρίας Απατζίδη, (αρ. πρωτ. ερώτησης 6601, 18.05.2020) να μας απαντήσει ο Υπουργός Υγείας αν οι ιατροί των ΚΕΠΑ νομιμοποιούνται να διενεργούν ιατρικές πράξεις, αλλά μέχρι στιγμής η ερώτηση δεν έχει απαντηθεί, προτίθεται ο ΣτΠ να διερευνήσει αν οι ιατροί του ειδικού σώματος των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. νομιμοποιούνται να διενεργούν ιατρικές πράξεις, κατά την έννοια του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005), εντός των δομών του ΕΦΚΑ αφού πλέον δεν υφίστανται εντός του ΕΦΚΑ δομές υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας;[4]

Κατόπιν των ανωτέρω,
ζητείται η παρέμβαση του ΣτΠ ώστε να γίνει αποδεκτή και να εφαρμοστεί άμεσα η Γνωμοδότηση ΝΣΚ 123/2020
ενώ υπενθυμίζεται ότι ο ΣτΠ, με την ειδική αρμοδιότητα που του έχει ορισθεί από τον ν. 4488/2017, άρθρο 72, ως το «Πλαίσιο Προαγωγής» για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (CRPD), κυρωμένης με τον ν. 4074/2012, όπως και με την αρμοδιότητα που έχει βάσει άρθρου 103, παρ. 9, του Συντάγματος και του ν. 3094/2003, ότι θα πρέπει να διαμεσολαβήσει αποτελεσματικά και να πράξει τα νόμιμα προκειμένου να ικανοποιηθεί κάποτε το αίτημά μου (εκκρεμεί αναπάντητο από τον Νοέμβριο του 2019) να μου χορηγηθούν από τον ΕΦΚΑ με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας τα αντίγραφα όλων των τρισέλιδων αποφάσεων υγειονομικών επιτροπών που με αφορούν άμεσα, όπως και να ικανοποιηθούν τα ίδια ακριβώς αιτήματα που έχουν στείλει αρκετές δεκάδες ΑμεΑ-μέλη της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ», τα οποία έχουν μείνει αναπάντητα, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν προσβληθεί τα δικαιώματά μας.

Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ τον ΣτΠ, τα έγγραφα που μου απευθύνει να μου τα στέλνει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο email που του έχω δηλώσει (βάσει Ν. 4727, άρθρο 29).

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,
άμεσα ενδιαφερόμενος και θιγόμενος πολίτης με αναπηρία,
και με το δικαίωμα που μου δίνει η
CRPD, άρθρο 33, παρ. 3 (Ν. 4074/2012) να εμπλέκομαι και να συμμετέχω πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της εθνικής εφαρμογής της Σύμβασης, και ως ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας για τα δικαιώματα των ΑμεΑ «Συνήγορος των ΑμεΑ»

Κοινοποίηση σε:
- κ. Νίκος Αντωνιάδης, νομικός ποινικολόγος
(προς απλή ενημέρωσή του, δεν έχει αναλάβει την υπόθεσή μου).

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)[1] Με την επιστολή προσθέσαμε πληροφορίες επί της αναφοράς μας, υπ΄αρ. υπόθεσης 266158 και της αναφοράς μας με αρ. υπόθεσης 274925.

[2] Κατάργηση του άρθρου 37 της Μεταξικής ΑΥΕ 57440/1938.

[3] Βλέπε μηνυτήρια αναφορά Γεωργίου Σαρανταυγά, 25/10/2019, αρ. 11326 πρωτ. Διοικητικού, στον Άρειο Πάγο.

[4] Όπως είναι γνωστό, με τον Ν. 3918/2011, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της δημόσιας υγείας, τα νοσοκομεία του πρώην ΙΚΑ εντάχθηκαν στο ΕΣΥ, ενώ οι μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης του εντάχθηκαν στον ΕΟΠΠΥ. Η εποπτεία του ΕΦΚΑ (πλέον e-ΕΦΚΑ) υπάγεται πλέον μόνο στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020

Καταγγελία κατά ΣΚΑΪ για διάκριση εις βάρος των ΑμεΑ

Το να μην απαντάει ένας Υπουργός στο πιο καυτό ζήτημα που ενδιαφέρει άμεσα τα ΑμεΑ δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για εμάς.

Το να του κάνουν όμως τις...πλάτες και οι δημοσιογράφοι ενός μεγάλου καναλιού προκειμένου να συγκαλυφθεί η απάθεια του Υπουργού δεν μπορεί με κανένα τρόπο να γίνεται ανεκτό καθώς εκτός από προσβολή της προσωπικότητας αποτελεί και παραβίαση των συνταγματικών και διεθνών δικαιωμάτων των ΑμεΑ καθώς και παραβίαση του Κώδικα του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος.

Το δικαίωμα στην πληροφορία είναι αγαθό το οποίο κανένα κανάλι δεν έχει το δικαίωμα να μας στερεί.
Για τους λόγους αυτούς υπέβαλα καταγγελία προς το ΕΣΡ.

Η καταγγελία έλαβε τον αρ. πρωτ.: ΕΣΡ ΑΠ 5782 ΗΜ/ΝΙΑ 21 12 2020.Σχετικό βίντεο με μικρή ομιλία μου και με το απόσπασμα από την εκπομπή του ΣΚΑΪ:Η καταγγελία έλαβε τον αρ. πρωτ.: ΕΣΡ ΑΠ 5782 ΗΜ/ΝΙΑ 21 12 2020.


Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020


 Θέμα: «Καταγγελία κατά ΣΚΑΪ για διάκριση εις βάρος των ΑμεΑ»

Αξιότιμοι κύριοι,

επιθυμώ να καταγγείλω τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ TV και την εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ», που προβλήθηκε στις 17.12. 2020 και ώρα 09:01, στο μέρος που πήρε τον λόγο ο δημοσιογράφος, κ. Φοίβος Κλαυδιανός.

Ο κ. Κλαυδιανός αναφέρθηκε στο όνομά μου ρωτώντας τον Υπουργό Εργασίας για ποιον λόγο δεν θα λάβουν φέτος, για πρώτη φορά, τα ΑμεΑ κάποια έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τα Χριστούγεννα. Προς μεγάλη όμως έκπληξη των θεατών και όλων των ΑμεΑ ο Υπουργός δεν απάντησε ενώ κανένας από τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους δεν του είπε κάτι.

Το γεγονός το ότι κανένας από τους δημοσιογράφους του στούντιο δεν επεσήμανε στον Υπουργό ότι δεν απάντησε στην ερώτηση για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης ούτε και ο διευθυντής του ΣΚΑΪ 100.3, ο οποίος ήταν παρών σε ανοικτό παράθυρο συνομιλίας, αποτελεί διάκριση εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες, προσβολή της προσωπικότητάς μου και συγκάλυψη εκ μέρους των δημοσιογράφων του καναλιού στην πολιτική αδιαφορία του Υπουργού, ενδεχομένως από σκοπιμότητα.


Ο σύνδεσμος της εκπομπής:
https://www.skaitv.gr/episode/enimerosi/simera/2020-12-17-06

 Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας οι δημοσιογράφοι αυτοδεσμεύονται να εφαρμόσουν και να περιφρουρήσουν τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

Άρθρο 1
Το δικαίωμα του ανθρώπου και του πολίτη να πληροφορεί και να πληροφορείται ελεύθερα είναι αναφαίρετο. Η πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας. Ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:

α. Να θεωρεί πρώτιστο καθήκον του προς την κοινωνία και τον εαυτό του τη δημοσιοποίηση όλης της αλήθειας.

β. Να θεωρεί προσβολή για την κοινωνία και πράξη μειωτική για τον εαυτό του τη διαστρέβλωση, την απόκρυψη, την αλλοίωση ή την πλαστογράφηση των πραγματικών περιστατικών.

Άρθρο 2
Η δημοσιογραφία, ως επάγγελμα, αλλά και κοινωνικό λειτούργημα, συνεπάγεται δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:

α. Να αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις εθνικής καταγωγής, φύλου, φυλής, θρησκείας, πολιτικών φρονημάτων, οικονομικής κατάστασης και κοινωνικής θέσης.

β. Να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου και του πολίτη. Μόνο όταν το επιτάσσει το δικαίωμα της πληροφόρησης μπορεί να χρησιμοποιεί, πάντοτε με τρόπο υπεύθυνο, στοιχεία από την ιδιωτική ζωή προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή έχουν στην κοινωνία ιδιαίτερη θέση και ισχύ και υπόκεινται στον κοινωνικό έλεγχο.

δ. Να σέβεται την κατοχυρωμένη με διεθνείς συμβάσεις προστασία των ανηλίκων και των προσώπων με ειδικές ανάγκες και με σοβαρά προβλήματα υγείας.


Σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο 5A (Δικαίωμα στην πληροφόρηση),
ο καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας ενώ σύμφωνα με το άρθρο 21, τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.


Επίσης, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2, της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (CRPD, κυρωμένης με τον ν. 4074/2012):

«διακρίσεις βάσει της αναπηρίας»
 σημαίνει οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμό ή περιορισμό βάσει της αναπηρίας, οι οποία έχει ως σκοπό ή επίπτωση να εμποδίσει ή να ακυρώσει την αναγνώριση, απόλαυση ή  άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ατομικό ή οποιοδήποτε άλλο τομέα. Περιλαμβάνει όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης και της άρνησης παροχής εύλογης προσαρμογής,


Κατόπιν των ανωτέρω,
επειδή η συγκεκριμένη στάση εκ μέρους της εκπομπής του καναλιού και των δημοσιογράφων υπήρξε προσβλητική και ακυρωτική, όχι μόνο για εμένα προσωπικά, αλλά και για το δικαίωμα κάθε πολίτη με αναπηρία να συμμετέχει ισότιμα στην πληροφορία, ειδικά για το φλέγον ζήτημα της μη χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, για πρώτη φορά φέτος, για τα Χριστούγεννα, στα Άτομα με Αναπηρίες, για τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ότι αποτελούν την πιο φτωχή ομάδα του πληθυσμού, καταγγέλλω το ΣΚΑΪ για αντιδεοντολογική συμπεριφορά διάκρισης εις βάρος των ΑμεΑ.


Για τους λόγους αυτούς,

ζητάω από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να εξετάσει την καταγγελία μου και να παρέμβει αποτελεσματικά λόγω αρμοδιότητας.


Παρακαλώ πολύ, όπως μου γνωστοποιήσετε άμεσα τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει η καταγγελία που σας υποβάλω (βάσει άρθρου 12, ν. 2690/1999)

 

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ».

 
Κοινοποίηση:

- κ. Νίκος Αντωνιάδης, ποινικολόγος
nikant2@yahoo.gr

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
esaea@otenet.gr

- κ. Φαίδων Βόβολης, καρδιολόγος, δημιουργός του κινήματος «Κίνηση Ελεύθερων Πολιτών-Ελεύθεροι ξανά»
fedonvovolis@yahoo.gr

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Σοβαρές καταγγελίες στην ΕΡΤ (για τα ΑμεΑ)

 ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

- Για πρώτη φορά τα ΑμεΑ δεν θα λάβουν Κοινωνικό Βοήθημα για τα Χριστούγεννα. Και κλεισμένα στα σπίτια τους και μέσα στην ακραία φτώχεια!

- Συνεχίζουν ανενόχλητα τα FAKE NEWS του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αφού τα ΑμεΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις, ΔΕΝ εξαιρούνται αυτά και οι βοηθοί τους από τα μέτρα μετακίνησης λόγω της πανδημίας όπως ψευδώς είχε δηλώσει ο Κ.Ε. στις 14.11.2020, πριν από έναν μήνα ακριβώς. Ανεξήγητη ανοχή του ψέματος από το αναπηρικό κίνημα και την ελληνική κοινωνία.

- Η παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στις παροχές για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας μεταξύ μικροσυνταξιούχων αναπηρίας και ανασφάλιστων που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας συνεχίζει μοναδικά στην Ελλάδα με την ανοχή όλων των αρμοδίων.

- Καταγγελία στο ΕΣΡ κατά ΣΚΑΪ για ρητορική μίσους.

- Ζητάμε να μάθουμε για ποιες παθήσεις αντενδείκνυται ο εμβολιασμός για Covid-19.

- Η καταγγελία που κάναμε μαζί με άλλες "αντικαπνιστικές" συλλογικότητες κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για παραβίαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, προκάλεσε τον σχηματισμό δικογραφίας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Απόσπασμα από την εκπομπή "Αθέατα Δημοσιογραφικά" με την κ. Βασιλική Μαχαίρα, στο ράδιο ΕΡΤ Κομοτηνής, 14.12.2020.
Τα ΑμεΑ ΔΕΝ εξαιρούνται από τα μέτρα μετακίνησης - Ανδρέας Μπαρδάκης - ΕΡΤ Κομοτηνής

- Τα FAKE NEWS του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αφού τα ΑμεΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις ΔΕΝ εξαιρούνται από τα μέτρα μετακίνησης λόγω της πανδημίας.

- Η παραβίαση της αρχής της φορολογικής ισότητας στο εξωιδρυματικό επίδομα αφού αλλιώς αντιμετωπίζεται φορολογικά σ΄αυτούς που το λαμβάνουν από τον ΕΦΚΑ σε σχέση με αυτούς που το λαμβάνουν από τον ΟΠΕΚΑ. Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη.

- Η παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στις παροχές για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας μεταξύ μικροσυνταξιούχων αναπηρίας και ανασφάλιστων που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας. Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη.

- Η παράνομη διαγραφή του ονόματός μου από την υπηρεσία της Βουλής σε αναφορές δύο βουλευτών. Ο Συνήγορος του Πολίτη για να απαλλαγεί των ευθυνών του από την υπόθεση επικαλέστηκε άσχετη νομοθεσία.

Απόσπασμα από την εκπομπή "Αθέατα Δημοσιογραφικά" με την κ. Βασιλική Μαχαίρα, στο ράδιο ΕΡΤ Κομοτηνής, 16.11.2020.Ανδρέας Μπαρδάκης,
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας "Συνήγορος των ΑμεΑ".

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ TV ΓΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΜΙΣΟΥΣ- Και τώρα που θα σου λέει ο άλλος: "Δεν κάνω εμβόλιο εγώ, μεγάλε!" Τι να τον κάνουμε αυτόν;

- Με τον κάθε βλαμμένο που έχουμε μπροστά μας και τον κάθε ηλίθιο ότι δεν θα κάνει εμβόλιο; Με το ζόρι! Με το ζόρι στη σειρά και εμβολιασμός!

Ο παραπάνω διάλογος μεταξύ δημοσιογράφων σε εκπομπή μεγάλου καναλιού εξωτερικεύει ρητορική μίσους που στοχοποιεί όχι μόνο όποιον έχει διαφορετική γνώμη για μάσκες και εμβόλια, αλλά, ουσιαστικά, προτείνοντας με απολυτότητα κι αυταρχισμό μια πολιτική που θα παραβίαζε τα θεμελιώδη παγκόσμια δικαιωμάτα των ασθενών που προϋποθέτουν την προηγούμενη ενημέρωση/συναίνεση του ασθενή πριν απ΄οποιαδήποτε ιατρική πράξη στο σώμα τους.

Επειδή προσβάλλει την αξιοπρέπειά μας το να βγαίνει δημοσιογράφος, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος σε μεγάλο κανάλι, και να αποκαλεί όσους δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν ως βλαμμένους και ηλίθιους, απαιτώντας μάλιστα να γίνονται οι εμβολιασμοί με το ζόρι, περάσαμε άμεσα σε καταγγελία προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.Το βίντεο με το απόσπασμα της εκπομπής
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (Έλαβε τον αριθμό πρωτ. Α.Π 5324/26.11.2020)

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Θέμα: «Καταγγελία για ρητορική μίσους και προσβολή της αξιοπρέπειας του κοινού από δημοσιογράφο που εκτόξευε ύβρεις παροτρύνοντας ουσιαστικά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ασθενών με τη φράση: “Με το ζόρι στη σειρά και εμβολιασμός!”»

Αξιότιμοι κύριοι,
επιθυμώ να καταγγείλω τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ TV επειδή στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», που προβλήθηκε στις 22.11.2020 και ώρα 10:00, στο μέρος που πήρε τον λόγο ο παρουσιαστής της εκπομπής, κ. Άρης Πορτοσάλτε, στις 11:18, αφού χαρακτήρισε ως «βλαμμένο» και «ηλίθιο» κάθε ουσιαστικά πολίτη που εκφράζει τη βούλησή του ότι δεν θα κάνει εμβόλιο, ενώ πρότεινε και την εξαναγκαστική εφαρμογή του εμβολιασμού, με αυταρχικό και υποτιμητικό ύφος, λέγοντας χαρακτηριστικά τη φράση: «“Με το ζόρι στη σειρά και εμβολιασμός!”»

Συγκεκριμένα, ειπώθηκαν τα εξής:

«Πορτοσάλτε: Εγώ διάβαζα πριν, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, θα καταλάβουν κάποιοι πιθανώς που τον διαβάζουν. Διάβαζα λοιπόν, για κάποιους γονείς, πατέρα και μάνα, το παιδί τους είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με βαριά ογκολογική περίπτωση. Και επειδή δεν μπορούν να μπουν στο νοσοκομείο, ξενυχτούν απ’έξω στο αυτοκίνητο για να νιώθουν κοντά στο παιδάκι τους. Όταν έχεις τέτοιες περιπτώσεις, που σου έρχεται να κλαις, όσοι τουλάχιστον βιώνουμε το να είμαστε γονείς που μας ευλόγησε ο Θεός, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, η μάνα και ο μπαμπάς μέσα στο αυτοκίνητο για να νιώθουν το πουλάκι τους που μάχεται να ζήσει και εμείς καθόμαστε να συζητήσουμε αν θα φορέσουμε μάσκα;

Με τον κάθε βλαμμένο που έχουμε μπροστά μας και τον κάθε ηλίθιο ότι δεν θα κάνει εμβόλιο;

Με συγχωρείς, δηλαδή! Με το ζόρι! Με το ζόρι στη σειρά και εμβολιασμός! Τι να κάνουμε τώρα;

Καμπουράκης: Με το ζόρι δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχει. 

Πορτοσάλτε: Εντάξει, δεν υπάρχει με το ζόρι, ωραία! Να κανακεύουμε τον κάθε βλαμμένο!

Φλυτζάνη: Και να τιμωρούμε τους παραβάτες όμως, γιατί αυτό που είπατε με τα δέκα πρόστιμα, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Δεν γίνεται να πεθαίνει κόσμος και να έχουμε μόνο δέκα που τους έχει δοθεί πρόστιμο.

Ολόκληρη η εκπομπή, εδώ: https://www.skaitv.gr/episode/enimerosi/sabbatokuriako-parea/2020-11-22-10 

Κατόπιν των ανωτέρω,
επειδή η στάση του δημοσιογράφου ήταν απαράδεκτη, έως άκρα αυταρχική, απέναντι στο κοινό (το οποίο ο δημοσιογράφος δεν σεβάστηκε) που επιθυμεί να εκφράσει την αντίθεσή του με το να εμβολιαστεί – ενώ κανείς δεν πρέπει να εμποδίζεται στο να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του για την αντίθεσή του στον εμβολιασμό, για οποιονδήποτε λόγο, κι ενώ δεν πρέπει να αγνοούμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με πολύ ιδιαίτερες και σοβαρές παθήσεις που δεν τους επιτρέπουν να εμβολιάζονται, όπως και το να κάνουν χρήση μάσκας - ενώ αρμόδιοι να τους συμβουλεύσουν τι θα κάνουν είναι μόνο οι ιατροί τους (άρθρο 5 του Συντάγματος, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, συναίνεση του ασθενούς, Σύμβαση ΟΒΙΕΔΟΥ- Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ιατρική, κτλ.) - δεν μπορεί να γίνεται επιτρεπτό σ’ έναν δημοσιογράφο να αναλαμβάνει να παίζει έναν ρόλο που θα ταίριαζε περισσότερο σ’ έναν «Βιοηθικό Εισαγγελέα», αν υπήρχε τέτοια ειδικότητα, αδιαφορώντας ακόμα και για τη βασική αρχή της αναλογικότητας που πρέπει να υπάρχει σε κάθε διάταξη, προκειμένου να συμφωνεί με το Σύνταγμα, όταν επιβάλλει έκτακτα και προσωρινά μέτρα, τέτοια όπως είναι η υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό, αλλά μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες (εφαρμόζεις δηλαδή στους λίγους, να το πούμε έτσι, για να ωφελήσεις τους πολλούς), λόγω πανδημίας.
Για τη χρήση μάσκας, επίσης, οι διατάξεις προβλέπουν εξαίρεση για τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων (ΚΥΑ, Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/2020, άρθρο 2).

Οι απαράδεκτες εκφράσεις που ειπώθηκαν δια στόματος του διευθύνοντος σύμβουλου του τηλεοπτικού καναλιού, στοχοποιούν κοινωνικά και πολιτικά όχι μόνο όσους έχουν διαφορετική άποψη, αλλά ακόμα και πολλά άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες των ασθενών και των ατόμων με αναπηρίες και σοβαρές χρόνιες παθήσεις και γι’ αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί από το ΕΣΡ.

Υπάρχουν πάντα και οι εξαιρέσεις που ακόμα κι αν ήθελαν δεν τους επιτρέπει η ιδιαίτερη πάθηση που έχουν να εμβολιάζονται ή να κάνουν χρήση μάσκας! Τον τελευταίο λόγο πρέπει πάντα να τον έχει ο ιατρός-θεραπευτής τους. Κάθε δημοσιογράφος λοιπόν οφείλει να ενημερώνεται πλήρως, να διατηρεί ουδέτερη στάση και να μην είναι απόλυτος.

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τακτικές χειραγώγησης του κοινού, προσβολής της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας, στοχοποίησης και φίμωσης όλων όσων έχουν διαφορετική άποψη ή επικρίνουν τις κοινωνικές πολιτικές, καθώς και προτάσεις με επιθετικό, υβριστικό και υποτιμητικό χαρακτήρα που δεν λαμβάνουν υπόψη τα παγκόσμια θεμελιώδη δικαιώματα των ασθενών, αποτελούν ρητορική μίσους κι αντιτίθεται σε κάθε κώδικα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πόσο περισσότερο στον κώδικα δεοντολογίας που πρέπει να ακολουθούν οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.


Για τους λόγους αυτούς,
ζητάω από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να εξετάσει την καταγγελία μου και να παρέμβει αποτελεσματικά λόγω αρμοδιότητας.

 Παρακαλώ πολύ, όπως μου γνωστοποιήσετε άμεσα τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει η καταγγελία που σας υποβάλω (βάσει άρθρου 12, ν. 2690/1999)

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας
«Συνήγορος των ΑμεΑ».


Κοινοποίηση:

- κ. Νίκος Αντωνιάδης, ποινικολόγος
nikant2@yahoo.gr

- κ. Φαίδων Βόβολης, καρδιολόγος, δημιουργός του κινήματος «Κίνηση Ελεύθερων Πολιτών-Ελεύθεροι ξανά»