Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Ασφαλιστική Αναπηρία


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpgΓειά σας, φίλοι μου!

Με αφορμή τις πρόσφατες εγκυκλίους του ΙΚΑ:

α): Σ32/23-11/12/2014 Κρίση περί ιατρικής και ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1/1/1993, σύμφωνα με τη με αρ. 269/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υπενθύμιση οδηγιών των εγκυκλίων 18/1991 και 67/2011

β): Π51/44-12/12/2014  Αρμοδιότητα Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να αποφαίνονται περί της ιατρικής και ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που παραπέμπονται στα ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση ή την παράταση σύνταξης λόγω αναπηρίας

Επιθυμούμε με αυτό το άρθρο να εξηγήσουμε σε λίγα λόγια το θέμα της ασφαλιστικής αναπηρίας που οφείλεται να προσδιορίζεται στον ασφαλισμένο που κάνει αίτηση για συνταξιοδότηση, όπου ως "ασφαλιστική" ή "επαγγελματική" αναπηρία, εννοούμε τη βιοποριστική ανικανότητα του ασφαλισμένου.

Έτσι, όταν εκτιμάται η αναπηρία ενός ασφαλισμένου που αιτείται συνταξιοδότηση λόγω της αναπηρίας του, τα κριτήρια για την αναπηρία του είναι δύο ειδών:

1. Τα ιατρικά κριτήρια,
τα οποία θεωρούνται αμιγώς αντικειμενικά για την κρίση της σωματικής, ή της πνευματικής πάθησης.

2. Τα ασφαλιστικά κριτήρια, δηλαδή τα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία θεωρούνται υποκειμενικά, όπως είναι η ηλικία, η μόρφωση, οι δεξιότητες για το επάγγελμά του ή κάποιο παρεμφερές επάγγελμα και οι συνθήκες αγοράς εργασίας σε συγκεκριμένο τόπο ή χρόνο.

Το θέμα της κρίσης για ασφαλιστική αναπηρία είχε τεθεί πριν λίγα χρόνια από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο γνωμοδότησε (έτος 2012) και μόλις τώρα βγήκαν οι σχετικές οδηγίες διαχείρισης του συγκεκριμένου ζητήματος από το ΙΚΑ.

Έτσι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχει ερμηνευτεί ότι:

Οι ασφαλισμένοι έως 31/12/1992 (οι "ΠΑΛΑΙΟΙ) μπορούν να λάβουν επιπλέον μέχρι 17 ποσοστιαίες μονάδες (ασφαλιστικής αναπηρίας) στο ποσοστό ιατρικής αναπηρίας τους.
Αρμόδιο όργανο για την ασφαλιστική αναπηρία των "παλαιών" ασφαλισμένων είναι ο διευθυντής του ΙΚΑ και τα Διοικητικά Δικαστήρια (ασφαλιστικά όργανα).

Ενώ οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993 (οι "ΝΕΟΙ") μπορούν να λάβουν έως επιπλέον 15% του ποσοστού ιατρικής αναπηρίας τους, σύμφωνα πάντα με τη βαθμίδα αναπηρίας τους.
Στους "νέους" ασφαλισμένους αρμόδιο όργανο για την κρίση της ασφαλιστική αναπηρίας είναι κυρίως οι Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. οι οποίες αποφαίνονται δεσμευτικά για τα ασφαλιστικά όργανα (Διευθυντής και Διοικητικά Δικαστήρια)

Δηλαδή, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι "παλαιοί" ασφαλισμένοι  κρίνονται με βάση αμιγώς αντικειμενικά ιατρικά κριτήρια.

Ενώ στα επαγγελματικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ) οι παλαιοί κρίνονται με βάση ιατρικά και ασφαλιστικά κριτήρια.

Οι "νέοι" ασφαλισμένοι κρίνονται από όλα τα ταμεία με βάση ιατρικά και ασφαλιστικά κριτήρια.

Αυτές οι ερμηνείες βασίστηκαν κυρίως στους Ν.1902/90, Ν.1976/91 και Ν.2084/92.https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpgΤώρα, επί του πρακτέου:

Σχεδόν όλοι έχετε δικαίωμα στο επιπλέον ποσοστό αναπηρίας εφόσον το κριτήριο της αγοράς εργασίας λόγω της οικονομικής κρίσης είναι πολύ άσχημο.

- Οι ασφαλισμένοι που κάνετε Αίτηση για Συνταξιότηση λόγω Αναπηρίας θα μεριμνάτε (στην αίτηση) να ενημερώσετε με τα ασφαλιστικά σας κριτήρια (μόρφωση, επάγγελμα, κατάσταση αγοράς εργασίας) ώστε ο προϊστάμενος του Τμήματος Απονομής Συντάξεων που θα συμπληρώσει την Έκθεση Εκτίμησης Ασφαλιστικής Αναπηρίας να μπορέσει να προσεγγίσει, όσο του είναι δυνατόν, μια ορθή εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης.

Στον Πίνακα 4 (Ειδικές Πληροφορίες), του εντύπου Σ2 (αίτημα για απονομή κύριας σύνταξης αναπηρίας) υπάρχουν τα πεδία 4.11 και το 4.12 σχετικά με τα στοιχεία εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης των ασφαλισμένων, τα οποία σχετίζονται με τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής αναπηρίας τους.

Επίσης, στο πεδίο 6.1 μπορείτε να συμπληρώσετε και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

Δίνουμε ένα παράδειγμα:

 Προσοχή:
Σε περίπτωση ταυτόχρονης απασχόλησης και συνταξιοδότησης ο ασφαλιστικός φορέας έχει το δικαίωμα μετά από συνεχή απασχόληση έξι μηνών να σας αφαιρέσει το ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας με αποτέλεσμα πιθανή μείωση του ποσού της σύνταξης, μέχρι και διακοπή της σύνταξης.


Ο φίλος σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Για το http://logistis-amea.blogspot.gr/  και το http://logistisamea.blogspot.gr/
©
Ανδρέας  Μπαρδάκης


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/
Είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας φόρουμ "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ"


http://amea.forumup.gr/

Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο Facebook

Τώρα και στο Twitter

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014

Σύνταξη από το Δημόσιο για τυφλούς, παραπληγικούς κτλ.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpgΓεια σας, φίλοι μου!

Από ερωτήματα που μας έχουν στείλει, προκύπτει το ότι έχει δημιουργηθεί μια εσφαλμένη γενική εντύπωση όσον αφορά τα ΑμεΑ που εργάζονται στο Δημόσιο ως πολιτικοί ή ως στρατιωτικοί υπάλληλοι.


Μέχρι τις σημαντικές αλλαγές που έφερε στο ασφαλιστικό του Δημοσίου ο Ν.3865/2010 "Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις" γνωρίζαμε τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 ή αλλιώς "ΚΩΔΙΚΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ".

Έκτοτε ακολούθησαν σχετικές οδηγίες με πίνακες που εμπεριέχουν τις κατηγορίες των ασφαλισμένων, τα νέα όρια ηλικίας, τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας κτλ.

Σ' αυτούς τους νέους πίνακες που κυκλοφορούν σε εγκυκλίους, εφημερίδες, ιστοσελίδες και βιβλία συνήθως δεν υπάρχει η περίπτωση των ασφαλισμένων της κατηγορίας των αναπήρων που περιγράφεται στον Κώδικα Πολιτικών Συντάξεων, άρθρο 1, δηλαδή:

«Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.»

Έτσι, έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι έχει καταργηθεί αυτή η περίπτωση ασφαλισμένων για συνταξιοδότηση, ή ότι έχει αυξηθεί ο απαραίτητος χρόνος υπηρεσίας γι' αυτούς.


Στην πραγματικότητα, δεν ισχύει αυτή η αντίληψη, είναι λανθασμένη λόγω έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης.
Ο Ν.3565/2010 δεν κατάργησε τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. Έχει αλλάξει πολλά πράγματα και φυσικά δεν έχει καταργήσει τη δυνατότητα των τυφλών, παραπληγικών, καθώς και των ατόμων με τις υπόλοιπες παθήσεις που προβλέπονται για να βγουν σε σύνταξη με τη δεκαπενταετή υπηρεσία.

Αντιθέτως, οι μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό έχουν κάνει μία επιπλέον προσθήκη στις παθήσεις τόσο για τους πολιτικούς, όσο και για τους στρατιωτικούς υπαλλήλους:


Με το άρθρο 16 του Ν.3865/2010 λοιπόν, προβλέπεται:
«Αρθρο 16 Λοιπές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
1. Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 169/2007 μετά τις λέξεις εντός της παρενθέσεως προστίθενται οι λέξεις «ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α΄ ή Β΄ ή μυασθένεια - μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου».
2. Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.Δ. 169/2007 μετά τις λέξεις «ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση» προστίθενται οι λέξεις «μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφρό) ή πάσχουν από αιμορροφιλία Α΄ και Β΄ ή μυασθένεια - μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου».
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών κατά το παρελθόν και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει. Οι συντάξεις των προσώπων του άρθρου αυτού, αναπροσαρμόζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επομένου της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης μήνα και προκειμένου για όσους έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3620/2007.»Έτσι λοιπόν,
για να μην σας κουράζω περισσότερο με άρθρα νόμων, επιθυμώ να σας κάνω ξεκάθαρο ότι:

Οι συντάξεις για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου που φέρουν παθήσεις όπως ολική τύφλωση, παραπληγία-τετραπληγία, μυασθένεια-μυοπάθεια, αιμορροφιλία, ακρωτηριασμό, μεσογειακή αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια, μεταμόσχευση μυελού ή οργάνων κτλ. κτλ. ισχύουν με τις γνωστές προϋποθέσεις της δεκαπενταετούς υπηρεσίας και φυσικά εφόσον συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Αρμόδιο για πληροφορίες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.Ο φίλος σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Για το http://logistis-amea.blogspot.gr/  και το http://logistisamea.blogspot.gr/
©
Ανδρέας  Μπαρδάκηςhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/


Είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας φόρουμ "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ"


http://amea.forumup.gr/

Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Facebook

Τώρα και στο Twitter
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Η απάντηση από το υπουργείο οικονομικών


Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησής μας:

Λάβαμε την απάντηση από τον υπουργό εργασίας


Έχουμε ήδη λάβει την απάντηση και από το Υπουργείο Οικονομικών.

Είναι σαν να δηλώνει αναρμόδιο ή σαν να απαξιώνει να ασχοληθεί...ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αθήνα,13/10/2014 -15:00
Αριθ.Πρωτ: ΓΚΕ 1137729 /1274

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. πρωτ. 1784/2-10-14 αναφορά.
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 1784/2-10-14 αναφοράς που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Χρήστος Κατσώτης, Γιάννης Γκιόκας & Γιώργος Λαμπρούλης, σας γνωρίζουμε ότι θα σας απαντήσει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, το οποίο είναι συναποδέκτης της αναφοράς.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Για το http://logistis-amea.blogspot.gr/  και το http://logistisamea.blogspot.gr/

©
Ανδρέας  Μπαρδάκης


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας φόρουμ "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ"

http://amea.forumup.gr/Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Facebook

Τώρα και στο Twitter
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

Λάβαμε την απάντηση από τον υπουργό εργασίας

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpgΑγαπητοί φίλοι,
σε συνέχεια του ερωτήματος

«Δύο κρίσιμες ερωτήσεις όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία που ζουν αποκλειστικά και μόνο από το επίδομα της Πρόνοιας, ή από τις παροχές αναπηρίας που δίνονται από τους φορείς ασφάλισης»

που υποβάλαμε στους υπουργούς οικονομικών και εργασίας, μόλις λάβαμε την πρώτη απάντηση από τον υπουργό εργασίας. Αναμένουμε την απάντηση του υπουργού οικονομικών, την οποία θα δημοσιεύσουμε σε επόμενη ανάρτηση.

Σε γενικές γραμμές, κρίνουμε ότι η αναλυτική απάντηση αποτελεί το αποτέλεσμα της εκπληκτικής ικανότητας να μπορεί να μετατρέπει κάποιος μια απολογία σε αυτοπροβολή, καταλήγοντας σε ένα μεγάλο «ΘΑ...».

Εκτιμούμε τον κ. υπουργό για την απάντησή του, την οποία είχε βεβαίως την υποχρέωση να δώσει, ωστόσο, εμείς διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας μέχρι να δούμε, έστω, να ολοκληρώνεται το νέο κανονιστικό πλαίσιο που ξεκίνησε το 2013 και υπολείπεται ένα "μικρό" μέρος ακόμα, με νομοθετήματα που πρέπει: α) να προπαρασκευαστούν, β) να τα καταθέσουν στη βουλή και γ) να τα ψηφίσουν.

Ο νοών νοείτω.

Ο φίλος σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας:101 10-Αθήνα TELEFAX: 2105203872

Αθήνα 17 Νοεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 5819
ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου τμήμα Αναφορών
Αθήνα

Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοττούλου
Τηλέφωνο: 2131516475 e-mail: vpertns@vpakp.qr


ΘΕΜΑ: Αίτημα του κ. Α. Μπαρδάκη.
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.1784/2-10-2014 ΑΝΑΦΟΡΑ


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή, από τους βουλευτές κ.κ. Χ. Κατσώτη, Γ. Γκιόκα, Γ. Λαμπρούλη, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μέσα από την εφαρμογή της προνοιακής πολιτικής για τα Άτομα με Αναπηρίες αποσκοπεί στην ενίσχυση των ατόμων αυτών για την αντιμετώπιση των αυξημένων και εξειδικευμένων αναγκών που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της αναπηρίας τους και στην κοινωνική τους ενσωμάτωση μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής αποκατάστασης.

Αναλυτικότερα εφαρμόζονται 10 προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης στα πλαίσια του επικουρικού και συμπληρωματικού χαρακτήρα της Πρόνοιας σε σχέση με τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων και ανάλογα με το είδος και το ποσοστό αναπηρίας, το ασφαλιστικό καθεστώς κ.τ.λ. Από τα προγράμματα αυτά καλύπτονται όλες οι κατηγορίες αναπηρίας (τυφλοί, κωφοί, άτομα με κινητικές αναπηρίες κ.τ.λ.).

Τα προνοιακά επιδόματα έχουν μη ανταποδοτικό χαρακτήρα και χορηγούνται στους δικαιούχους για την αντιμετώπιση των αυξημένων και εξειδικευμένων αναγκών που προκύπτουν από την αναπηρία τους. Επίσης δεν έχει επέλθει περικοπή στα ποσά χορήγησής τους παρά την κρίσιμη οικονομική συγκυρία.

Η υπηρεσία μας με την υπ'αριθμ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οίκ. 141770/22.12.2011 εγκύκλιο της διευκρινίζει ότι «Δεδομένου του προαναφερθέντος μεγάλου αριθμού δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ και του επιφορτισμένου έργου των ΚΕΠΑ, σε περιπτώσεις λήξης της γνωμάτευσης των δικαιούχων επιδομάτων, η πληρωμή του επιδόματος αναστέλλεται και δεν διακόπτεται, μέχρι ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου τη νέα γνωμάτευση........ Στις περιπτώσεις αυτές, το επίδομα θα χορηγείται αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης του δικαιούχου.»

Η αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου εισάγεται με στόχο τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων και την εναρμόνισή τους με το νέο πλαίσιο πιστοποίησης αναπηρίας των ΚΕΠΑ αλλά και με τη σύγχρονη αντίληψη περί αναπηρίας γενικότερα.

Όπως είναι γνωστό, έργο των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. είναι η διατύπωση υγειονομικής κρίσης επί της κατάστασης της υγείας των αιτούντων, βάσει των θεσμοθετημένων και επιστημονικώς τεκμηριωμένων διατάξεων του Ε.Π.Π,Π.Α., που επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, η δε εκδοθείσα γνωμάτευση χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Επομένως, υποχρέωση να αποφαίνονται οι υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. επί ειδικότερων θεμάτων γεννάται μόνο στις περιπτώσεις έκδοσης παραπεμπτικού εγγράφου από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Φορέα ή Υπηρεσία του Δημοσίου, στο οποίο διατυπώνονται με σαφήνεια και πληρότητα τα σχετικά με τις επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας τους ερωτήματα που άπτονται αμιγώς της εκφερόμενης υγειονομικής κρίσης.

Επισημαίνεται, ότι τα σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. καλούνται να εξυπηρετήσουν το συνολικό πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία ανά την επικράτεια (ασφαλισμένων και ανασφάλιστων πολιτών), υπό δυσχερείς συνθήκες για τα δημόσια οικονομικά μεγέθη, με υφιστάμενες ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με διαρκώς αυξητικές τάσεις των νεοεισερχόμενων αιτημάτων που παραλαμβάνονται καθημερινά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Κατά τη χρονική περίοδο 2012-2013, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προέβη σε έναν συστηματικό σχεδιασμό λήψης εντατικών μέτρων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. και τη βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των υποβαλλόμενων σε αυτά αιτημάτων, που απέδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα μέχρι και τον Νοέμβριο 2013.

Συγκεκριμένα, επήλθε σημαντική μείωση του μέσου χρόνου αναμονής των υπό εξέταση περιστατικών πανελλαδικά, ως εξής:

Στο νομό Αττικής ο μέσος χρόνος αναμονής για τα περιστατικά που αφορούν σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες μειώθηκε στους δύο με τρεις μήνες, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα στους τέσσερις έως έξι μήνες, με εξαίρεση τα νευρολογικά και ψυχιατρικά περιστατικά που ο χρόνος αναμονής τους ενίοτε μπορούσε να ξεπεράσει τους έξι μήνες, λόγω έλλειψης ιατρών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Όσον αφορά στο συνολικό αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων τον μήνα Νοέμβριο 2013, αυτός είχε μειωθεί στις 22,000 περίπου, από τις 65.000 που ήταν ο μέσος όρος των συνολικά εκκρεμών αιτημάτων ανά μήνα, κατά τη διάρκεια του πρώτου ενάμιση χρόνου λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. (υπόλοιπο εκκρεμοτήτων προηγούμενου μήνα συν νεοεισερχόμενα αιτήματα μήνα μείον εξετασθέντα περιστατικά).

Οι εκκρεμότητες δε αυτές (22.000) θα είχαν αισίως μηδενιστεί έως το τέλος του έτους, εάν δεν μεσολαβούσαν οι πολύμηνες απεργιακές κινητοποιήσεις των ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους οποίους απαρτιζόταν αποκλειστικά το Ειδικό Σώμα Ιατρών των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., οι οποίες διήρκεσαν μέχρι και τον Φεβρουάριο 2014.

Στις 20-02-2014 τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4239/2014 (ΦΕΚ 43Α720-2-2014), σύμφωνα με τις οποίες οι ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είχαν ενταχθεί στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Αναπηρίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, όπως ισχύουν μετά τη συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ν.4144/2013, εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτό και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την απρόσκοπτη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από 7/2/2014 έως 30/9/2014, ανεξάρτητα αν κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα συνεχίσουν να υπηρετούν στον Ε Ο.Π.Υ.Υ. ή σε άλλο δημόσιο Υγειονομικό Σχηματισμό (Ε.Σ Υ.) ή επιλέξουν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα ή να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ή έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Πρόσφατα δε, με νέα νομοθετική ρύθμιση παρατάθηκε η ισχύς των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου 11 του ν.4239/2014 μέχρι την σύσταση του νέου Ειδικού Σώματος Ιατρών [άρθρο 18 παρ.7 του ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225/τ.Α*/8-10-2014)].

(β) Με αυτά τα δεδομένα και προκειμένου να επέλθει το συντομότερο δυνατόν εξομάλυνση της απρόβλεπτης αυτής κατάστασης εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε εκ νέου συσσώρευση μεγάλου αριθμού εκκρεμοτήτων ανά την επικράτεια και κυρίως στα αστικά κέντρα, η αρμόδια Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προέβη και προβαίνει εντατικά στον προγραμματισμό συνεδριάσεων όσο το δυνατόν περισσότερων υγειονομικών επιτροπών, με αποτέλεσμα, αφενός, την τάχιστη επαναφορά του συστήματος εισροών- εκροών (εισερχόμενα και διεκπεραιωμένα αιτήματα) στην πρότερη ισορροπία, σε χρονικό διάστημα μόλις τριών μηνών (Μάρτιος-Μάϊος 2014) και αφετέρου, τη βελτιωμένη απόδοση του παραγόμενου έργου -συγκριτικά με τα προαναφερόμενα αποτελέσματα του φθινοπώρου 2013-, δεδομένης της αύξησης των νεοεισερχόμενων αιτημάτων μηνιαίως από την αρχή του τρέχοντος έτους (ο μέσος όρος νέων αιτήσεων μηνιαίως ανέρχεται σε 11,000 περίπου και ο συνολικά εισερχόμενος όγκος αιτημάτων από 1/1/2014-23/10/2014 σε 104.387),

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, στο πρώτο εξάμηνο του 2014 καταχωρήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΚΕ.Π.Α. 30% περισσότερες νέες αιτήσεις από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 και 45% περισσότερες από τους τελευταίους μήνες του 2012.


Έτσι, ο μέσος χρόνος αναμονής μειώθηκε κατά μέσο όρο στις αστικές περιοχές ανά την επικράτεια σε ενάμιση μήνα για εξέταση από Α.Υ.Ε. και Β.Υ.Ε. περιστατικών όλων των ειδικοτήτων και στις απομακρυσμένες περιοχές σε τρισήμιση, καθώς για τις περιπτώσεις αυτές συγκροτούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα εφεξής ειδικά κλιμάκια ιατρών όλων των ειδικοτήτων που μεταβαίνουν επί τόπου για την εξέτασή τους, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, αφού δεν απαιτείται πλέον η μετακίνησή τους στα πλησιέστερα αστικά κέντρα.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι κατά μέσο όρο προγραμματίζονται 1400 υγειονομικές επιτροπές μηνιαίως που εξετάζουν τουλάχιστον 20.000 αιτήματα, ενώ στις 23/10/2014 οι εκκρεμείς αιτήσεις πανελλαδικά ανέρχονται μόλις σε 13.177.

(γ) Επιπλέον, επίκειται σύντομα η ολοκλήρωση των απαιτούμενων ρυθμίσεων, κυρίως μέσω των νέων (ηλεκτρονικών) τεχνολογιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, για την αποτελεσματική διαχείριση και οργάνωση του όγκου των ροών που εισάγονται προς επεξεργασία σε καθημερινή βάση.

Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται και η διαδραστική ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Ο.Π.Σ./ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των συμβατών με αυτό μηχανογραφικών συστημάτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου, για την ανταλλαγή και άντληση όλων των απαιτούμενων για την πιστοποίηση αναπηρίας πληροφοριών (βάσεις δεδομένων, Μητρώα Αναπήρων κ.λπ.).

Σε πρώτο στάδιο, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, από 12/11/2013, η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης όλων των Φορέων-Παρόχων αναπηρικών συντάξεων, επιδομάτων και λοιπών προνομίων, προκειμένου αυτοί να αντλούν ηλεκτρονικά τις ιατρικές γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. για τις αιτήσεις που εκκρεμούν στις υπηρεσίες τους, διασφαλίζοντας τη διαδικασία χορήγησης των σχετικών παροχών, αποτρέποντας την παραβατικότητα και ελαχιστοποιώντας τις μετακινήσεις της ευαίσθητης ομάδας των ατόμων με αναπηρία.

Επίσης, με γνώμονα την περαιτέρω διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία, σχεδιάζεται νέα εφαρμογή η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. και να παρακολουθεί τόσο την πορεία της αίτησής του όσο και το οριστικό αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης που τον αφορά.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, από την έναρξη λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. υπήρξε πάγια εντολή της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα αιτήματα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, τα επιδόματα αναπηρίας και οι κάθε είδους οικονομικές ενισχύσεις των Υπηρεσιών Πρόνοιας, είτε αυτά αφορούν σε απονομή για πρώτη φορά, είτε σε παράταση, να προγραμματίζονται για εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. κατά προτεραιότητα, για λόγους καθαρά βιοποριστικούς.

Σε ό.τι αφορά ειδικότερα τις συνταξιοδοτικές παροχές αναπηρίας, επισημαίνεται ότι οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που χορηγούν τις εν λόγω παροχές δύνανται, κατά την πάγια ασφαλιστική πρακτική, να παραπέμπουν στα ΚΕ.Π.Α. τις περιπτώσεις παράτασης των συντάξεων αναπηρίας των συνταξιούχων τους δύο με τρεις μήνες πριν από τη λήξη του σχετικού δικαιώματος, ώστε να προγραμματίζονται έγκαιρα οι αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές και να συντομεύεται ο χρόνος αναμονής των δικαιούχων. Εξάλλου, η σχετική δυνατότητα έχει εξαρχής προβλεφθεί στο Ο.Π.Σ./ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ομοίως, σε κάθε περίπτωση επανεξέτασης ήδη χορηγηθέντος επιδόματος ή οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας, η μέριμνα για την έγκαιρη παραπομπή στα ΚΕ.Π.Α. πριν τη λήξη του ανήκει αποκλειστικά στον αρμόδιο παραπέμποντα φορέα ή υπηρεσία του Δημοσίου. Σημειώνεται περεταίρω ότι, μεγάλο μέρος των υφιστάμενων εκκρεμοτήτων οφείλεται στις επανεισαγωγές περιστατικών για προγραμματισμό εκ νέου στα ΚΕ.Π.Α., για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, μετά από επαναπομπή των ενδιαφερόμενων στα ΚΕ.Π.Α. από υπηρεσίες του Δημοσίου, οι οποίες απαιτούν την επαναδιατύπωση της υγειονομικής κρίσης των υγειονομικών επιτροπών, σύμφωνα με την επί λέξει διατύπωση των κατά περίπτωση παθήσεων που αναφέρουν οι καταστατικές τους διατάξεις, άλλως αρνούνται να προβούν στις σχετικές παροχές αναπηρίας στους δικαιούχου.

Η λύση επί του συγκεκριμένου θέματος, αφορά στον επιβεβλημένο εκσυγχρονισμό των διατάξεων της νομοθεσίας των ανωτέρω υπηρεσιών που αφορούν στις προϋποθέσεις χορήγησης των κατά περίπτωση παροχών αναπηρίας και στην εναρμόνιση αυτών με τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, βάσει του οποίου αποφαίνονται σχετικά οι υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Με τα δεδομένα αυτά, καθίσταται αναπόφευκτο να απαιτηθεί εκ των υστέρων περισσότερος χρόνος για την οριστική μετάβαση από τον κατακερματισμό των προϊσχυόντων συστημάτων στο σκοπούμενο ενιαίο σύστημα πιστοποίησης του βαθμού αναπηρίας. Προκειμένου να συντομευθεί ο χρόνος αυτής της μετάβασης και να καταστεί ο νέος θεσμός λειτουργικά αποτελεσματικός για τους εξυπηρετούμενους πολίτες, την τελευταία διετία δρομολογήθηκαν, τακτές συναντήσεις στελεχών όλων των εμπλεκόμενων φορέων που αφορούν στα καίρια ζητήματα της εναρμόνισης της νομοθεσίας τους σύμφωνα με τα παραπάνω.

Τέλος, όσον αφορά στις αιτήσεις για προνοιακά επιδόματα τα οποία αποτελούν το 75%-80% του συνολικού αριθμού εισερχομένων αιτημάτων στα ΚΕ.Π.Α., σας γνωρίζουμε ότι, από την άνοιξη 2013 συστάθηκαν αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας με σκοπό τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου Κανονιστικού Πλαισίου χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων, έργο που ολοκληρώθηκε σε ένα σημαντικό βαθμό (υπολείπονται ακόμη κάποιες ρυθμίσεις ως προς τις προϋποθέσεις ιατρικής φύσης χορήγησης των προνοιακών παροχών), με τη σύνταξη σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων που πρόκειται σύντομα να υποβληθούν στο νομοπαρασκευαστικό σώμα προς έγκριση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

I. ΒΡΟΥΤΣΗΣΓια το http://logistis-amea.blogspot.gr/  και το http://logistisamea.blogspot.gr/

©
Ανδρέας  Μπαρδάκης


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας φόρουμ "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ"

http://amea.forumup.gr/Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Facebook

Τώρα και στο Twitter