Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

ΕΝΦΙΑ 2017 (Για ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμους)

Για τη μείωση 100% στην κατηγορία ΑμεΑ:
Την αναπηρία θα πρέπει να την έχει ο σύζυγος, ή η σύζυγος, ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας που έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.


Προσοχή! Στις πιο πάνω προϋποθέσεις λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος όλης της οικογένειας. Παρομοίως και για την ακίνητη περιουσία (τα τ.μ. των κτισμάτων).

Ως οικογένεια εννοούνται οι δύο σύζυγοι και τα εξαρτώμενα τέκνα τους.

Όταν η ακίνητη περιουσία ή το εισόδημα υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια τότε δεν εφαρμόζονται οι παραπάνω εκπτώσεις.

Επίσης, προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 617,657, 619, 659 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα.


Πληρωμή
Ο ΕΝΦΙΑ μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, είτε σε πέντε μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τον πίνακα:


Ποσά φόρου μέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και δεν είναι απαιτητά.

Εκπτώσεις-Μειώσεις.
Ειδικά, για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, οι εκπτώσεις που χορηγήθηκαν (έτους 2017), επανεξετάζονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018 με βάση τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και, σε περίπτωση μεταβολών, εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το έτος αυτό. Η μηχανογράφηση της Γ.Γ.Δ.Ε. λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί με τις εμπρόθεσμες δηλώσεις.

Αν δηλαδή κάποιος υπέβαλε τις παραπάνω δηλώσεις εκπρόθεσμα ΔΕΝ θα έχει μείωση στον ΕΝΦΙΑ.


Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται υπόψη από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Η αναπηρία των τέκνων λαμβάνεται υπόψη από την εφαρμογή «Καταχώρηση Αναπηριών» των Δ.Ο.Υ.

Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής περιγράφεται στην ΠΟΛ. 1212/24.9.2015

Διορθώσεις
Αν κάποιος πιστεύει ότι η φορολογητέα αξία του ακινήτου δεν είναι σωστή θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα στη ΔΟΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της ΠΟΛ.1163/23.7.2015 συμπληρώνοντας το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6. Εφόσον πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις και δεν έχει εφαρμοστεί έκπτωση στο εκκαθαριστικό σας τότε θα υποβάλλετε στη ΔΟΥ το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2.

Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και  http://logistisamea.blogspot.gr/

Twitter

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Κυριακή 27 Αυγούστου 2017

Κατάργηση της ευρείας προστασίας στα ορφανά τέκνα με βαριές αναπηρίες από τον ν.4387/2016

Πιο πρόσφατη ενημέρωση, η οποία έδωσε τέλος στις ανησυχίες μας:

Αθήνα, 2/10/2018
Αριθ. Πρωτ. Σ50/40/1154367

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σ50/40/1154367/2018 Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 5 του ν. 3232/2004, όπως ισχύει, σχετικά με το ποσό σύνταξης λόγω θανάτου που χορηγείται στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ισχύουν και στις περιπτώσεις που ο θάνατος συνέβη από 13/5/2016 και μετά.
Το έγγραφο εδώ: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/29527

    -------------------------------------------------------------------------------------------

 Επειδή, με ιδιαίτερη λύπη, διαπιστώσαμε ότι για το ζήτημα για το οποίο εκφράσαμε την ανησυχία μας προς τον Εθνικό Συνδικαλιστικό Φορέα (Ε.Σ.Α.μεΑ.) δεν υπήρξε η παραμικρή ανταπόκριση, ευελπιστούμε τουλάχιστον, με την ανάρτησή μας αυτή, να ενδιαφερθεί το υπόλοιπο αναπηρικό κίνημα καθώς και οι γονείς που έχουν παιδιά με βαριές αναπηρίες.
30 Ιουλίου 2017
Θέμα: Κατάργηση της ευρείας προστασίας στα ορφανά τέκνα με βαριές αναπηρίες από τον ν.4387/2016

  Αγαπητοί κύριοι της Ε.Σ.Α.μεΑ.,
     Επιθυμούμε να σας εκφράσουμε την ανησυχία μας σχετικά με τις αλλαγές που φαίνεται να έχει επιφέρει ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016, με το άρθρο 12, παρ.7, διότι, εκτός κι αν κάνουμε λάθος στον τρόπο με τον οποίο την ερμηνεύουμε, φαίνεται να καταργεί κάθε προηγούμενη διάταξη, όπως και την ειδική ρύθμιση που προβλεπόταν από τον Ν.3232/2004, άρθρο 5, παρ. 5.

   Συγκεκριμένα, στο άρθρο 12, παρ.7 αναφέρεται:
Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό καταργείται. Καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συντάξεις διατηρούνται ως έχουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 14.

   Επομένως, κι εφόσον η ανησυχία μας δεν στηρίζεται σε δική μας εσφαλμένη ερμηνεία, ο Ν.4387/2016 φαίνεται να καταργεί την ευνοϊκή διάταξη που υπήρχε για τα παιδιά που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς, τα οποία πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 80%, η οποία ρύθμιζε να δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που πράγματι ελάμβανε ο θανών γονέας υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία.

   Δηλαδή, από εδώ και στο εξής τα τέκνα θα λαμβάνουν το 50% (το διπλάσιο του 25%, το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε παιδί) της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να προβλέπεται κατώτατο όριο, - μιλάμε πάντα για ορφανά παιδιά και από τους δύο γονείς – και όχι το σύνολο του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ο θανών γονέας, αφού ο νέος ασφαλιστικός νόμος ως ποσό της σύνταξης για τα τέκνα προβλέπει ως εξής:
Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της σύνταξης. Αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, το παραπάνω ποσοστό διπλασιάζεται, εκτός αν το ορφανό παιδί δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς, οπότε το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης δεν διπλασιάζεται.
Ν.4387/2016, άρθρο 12, παρ.4γ

   Το σκεπτικό του νομοθέτη, στον Ν.3232/2004, μπορούμε να το δούμε στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, στην οποία ήταν φανερή η πρόθεσή του να προστατέψει τα ορφανά παιδιά με βαριές αναπηρίες:
5. Με την παράγραφο 5 διευρύνεται η παρεχόμενη μέσω των ασφαλιστικών οργανισμών κοινωνικοασφαλιστική προστασία σε παιδιά με βαριές αναπηρίες που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Συγκεκριμένα προβλέπεται η χορήγηση ολόκληρου του ποσού της σύνταξης του θανόντα γονέα στα παιδιά που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς και πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές αναπηρίες που επιφέρουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω , εφόσον:
α. δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία και β. η αναπηρία τους αυτή έχει επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 18ου ή του 24ου έτους της ηλικίας τους. Για τη διασφάλιση ενός ανεκτού ορίου διαβίωσης των ανωτέρω προσώπων καθορίζεται ρητά το ύψος της κατώτατης σύνταξης που τους χορηγείται . Συγκεκριμένα και κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται ότι το ποσό αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το κατώτατο όριο λόγω γήρατος ή το κατώτατο όριο θανάτου , στην περίπτωση που έλκουν το δικαίωμα από συνταξιούχο που για οποιοδήποτε λόγο έπαιρνε μειωμένη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας.


   Επίσης, ίσως είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι από τις νέες ρυθμίσεις δεν προβλέπεται η διακοπή της συνταξιοδότησης των τέκνων σε περίπτωση που αυτά αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν ή λάβουν σύνταξη από ίδιο δικαίωμα.
 
   Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, είναι πολύ πιθανό η νέα νομοθεσία να καταργεί εκείνη την ευρεία προστασία που είχε προβλεφθεί ως προς τα ορφανά τέκνα με βαριές αναπηρίες και γι’ αυτό επιθυμούμε από εσάς να πάρετε μία ηγετική θέση επί του θέματος και να το θίξετε στην Κυβέρνηση προκειμένου να προστατευτούν αυτά τα παιδιά.

   Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

 Άμεσα ενδιαφερόμενος πολίτης, καθώς επίσης, δημιουργός και διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

Twitter

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

 
  Στο βιβλίο της αυτό, η καθηγήτρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυρία Παναγιώτα Καραγιάννη, εξετάζει ορισμένες από τις πτυχές που απέκτησε η αναπηρία ως κοινωνικό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα μέσα από τρεις αλληλένδετες διαστάσεις: την κοινωνική πολιτική, την κοινωνική ρητορική και τα ιατρικά τυποποιητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της αναπηρίας, σε μια περίοδο μεγάλων κοινωνικών και πολιτισμικών ανακατατάξεων.

  Όπως γράφει και η ίδια η επιστήμων:
Το ερευνητικό υλικό του βιβλίου αντλείται από νομοθετικά έγγραφα, ευρωπαϊκές εκθέσεις, στατιστικές μελέτες, δημοσιεύματα στον Τύπο, εγχειρίδια του αναπηρικού κινήματος και, τέλος, από τις φωνές των ίδιων των αναπήρων, όπως αυτές εκφράζονται σε ένα σημαντικό συνέδριο που διοργάνωσαν οι ίδιοι προ διετίας και στα διάφορα ιστολόγια με κινηματική δράση.

Το βιβλίο αναλύεται στα εξής κεφάλαια:
1. ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
2. ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
    Αναδιανεμητική πολιτική
    Επιδοματική λογική για την αναπηρία
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ
    Ανάπηροι «μαϊμούδες»
4. ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ)
    Η περίπτωση της γραφειοκρατικής κυβερνητικότητας
    Τεχνολογίες αντίστασης
5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΓΝΩΣΗΣ
    Ιστορικοποίηση του ιδεολογικού πλαισίου των εργαλείων
   Η αναθεωρημένη Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας
  Επιστημονικές νομιμοποιήσεις των εργαλείων του αρτιμελισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ.
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΠαρακάτω επιθυμώ να δείξω μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο:

  ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ η διεθνής κοινότητα έχει αρχίσει να αναγνωρίζει ότι οι ανάπηροι αποτελούν την πιο φτωχή και αποκλεισμένη ομάδα από όλες τις αποκλεισμένες ομάδες

 Οι έρευνες, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, στρέφονται κατά κύριο λόγο σε δύο κεντρικά ερωτήματα:
– Με ποιους τρόπους η φτώχεια επιτείνει την αναπηρία;
– Γιατί η φτώχεια προκαλεί αύξηση του αριθμού των αναπήρων;


  Παρατηρεί κανείς ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία στα ζητήματα του ρατσισμού, του σεξισμού, της ομοφυλοφιλοφοβίας και του μισαναπηρισμούΣτο 4ο κεφάλαιο του βιβλίου γίνεται αναφορά στο ιστολόγιο του Συνήγορου των ΑμεΑ, καθώς αποτέλεσε πηγή για συλλογή στοιχείων μέσα από τις αναφορές των αναπήρων:


  Εκτός από τα προβλήματα που διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, συλλέξαμε στοιχεία από τις αναφορές των αναπήρων στο Συνέδριο της ΕΣΑμεΑ, καθώς και από το ιστολόγιο του Συνήγορου των ΑμεΑ.  Κάποιες από τις αναφορές τους είχαν κοινό περιεχόμενο με τα σημεία που διερευνήθηκαν από τον Συνήγορο του Πολίτη και κάποιες άλλες όχι. Τα κοινά θέματα αφορούσαν σε ζητήματα γραφειοκρατικής κυβερνητικότητας, για παράδειγμα επαναληπτικές εξετάσεις από τα ΚΕΠΑ ακόμη και για θέματα όπως θέσεις στάθμευσης, επιδόματα κίνησης, απαλλαγή από δημοτικά τέλη, χορήγηση ακουστικών βαρηκοΐας. Τα θέματα που δεν σχετίζονταν με τις αναφορές του Συνηγόρου του Πολίτη έθιγαν πέντε πολύ σημαντικά ζητήματα:

*
Πρόκειται για τον Ανδρέα Μπαρδάκη, δημιουργό της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Η συγκεκριμένη διαδικτυακή ομάδα αποτελείται από 18.271 μέλη (έως τον φεβρουάριο του 2017). Ο ίδιος όπως αναφέρει δεν σχετίζεται επαγγελματικά με τον νομικό χώρο, επιδιώκει τη θεσμοθέτηση του Συνηγόρου των ΑμεΑ και ενδιαφέρεται για αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες για τα μέλη του ιστολογίου του.

1. Την αφαίρεση κάθε δυνατότητας πρόβλεψης ή ακόμη και δήλωσης διαθεσιμότητας για την ημερομηνία της εξέτασης (π.χ. ειδοποιήσεις την προηγούμενη μέρα χωρίς τη δυνατότητα ανεξάρτητης μετακίνησης του ατόμου).

2. Την αναγραφή προσωπικών δεδομένων στο έγγραφο της πιστοποίησης παρότι επιδεικνύεται σε υπηρεσίες και για άλλες χρήσεις (π.χ. αναγραφή εκτός της αναπηρίας συνοδών προβλημάτων). Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Β.:
  Πήρα λοιπόν τη γνωμάτευση και πήγα να ζητήσω κουπόνι κοινωνικού τουρισμού. Βλέποντας η υπάλληλος την ηπατίτιδα πήγε να ρωτήσει σε διπλανό γραφείο αν το δικαιούμαι. Ένιωσα τόσο χάλια όλο το γραφείο με κοίταγε σαν να ’μαι μίασμα.


3. Την απώλεια της αξιοπρέπειάς τους και την αμφισβήτηση της αναπηρίας τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης από τις υγειονομικές επιτροπές, λόγω της στάσης των γιατρών.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Μ.:
  Από χθες είμαι σε αναμμένα κάρβουνα. Πέρασα χθες το πρωί από επιτροπή ΚΕΠΑ. Μπαίνοντας στην επιτροπή, μου λέει ο πρόεδρος ότι δεν δικαιούμαι το ποσοστό. Απάντησα δείχνοντας τις εξετάσεις μου. Μεγάλου βαθμού νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα στο ένα αυτί, κώφωση στο άλλο αυτί, απώλεια 70db.   Ο νόμος λέει καθαρά ότι άτομα με απώλεια άνω των 61db, ανεξάρτητα από το αν μιλάνε ή όχι και στην περίπτωση της νευροαισθητηριακής βαρηκοΐας, παίρνουν άνω του 80%. Μου απάντησε ο αγαπητός πρόεδρος «Άσε τι λέει ο νόμος, εγώ κρίνω ότι δεν το δικαιούσαι!». Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής δείχνανε να συμφωνούν μαζί μου αλλά τους αποστόμωσε ο πρόεδρος. Από πότε οι επιτροπές ΚΕΠΑ είναι υπεράνω του νόμου;

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Σ.:
  Μου έλεγαν άλλοι που είχαν περάσει από ΚΕΠΑ μην τυχόν πας λειτουργική και περιποιημένη. Πρέπει να πας, ας πούμε, όπως οι πιο πολλοί πήγαιναν εκεί πέρα, να κρέμονται έξω οι καθετήρες και τα πάμπερς. […]
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κ.:
  φίλε μου Α. Έχω περάσει 6 φορές επιτροπή πριν μου βγάλουν τη σύνταξη επ’ αορίστου. Αυτόν τον εξευτελισμό που βίωσες, τον έχω ζήσει πολύ καλά. Σκουπίδι σε κάνουν, ενώ πήγαινα το πρωί που μου έλεγαν και παρότι τους παρακάλεσα να με πάρουν πιο νωρίς λόγω προβλήματος, την τελευταία
φορά έφτασε 3 η ώρα. Εγώ κίτρινος τελείως μου είπαν ότι δεν είχαν πνευμονολόγο και ότι έπρεπε να κλείσω άλλο ραντεβού. Βίωσα τον απόλυτο εξευτελισμό και την αδιαφορία.


Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Ο.:
  Επιεικώς απαράδεκτο αλλά υπάρχουν κ χειρότερα. Προχθές συγκεκριμένα πέρασε η Ε. από επιτροπή. Η κοπέλα κάθεται σε καρότσι χωρίς να μπορεί να κουνηθεί. Μια γιατρός από την επιτροπή ανάγκασε την μητέρα της κ τη βοηθό τους να σηκώσουν το κορίτσι, μόνο κ μόνο για να δικαιολογήσουν το χαμηλό ποσοστό που θα τους βάλουν. Εκτός από την ψυχολογική πίεση που έφαγαν τους μιλούσε και πολύ επιθετικά κ με υποτιμητικά λόγια λέγοντάς τους ότι όσο πιο λίγες ερωτήσεις κάνουν τόσο το καλύτερο. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε αλλά έχουν γίνει πολύ δύσκολα τα πράγματα.


4. Τη μη αναγραφή των ονομάτων των γιατρών στις γνωματεύσεις.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Α.:

  Οι υγειονομικές επιτροπές είναι ανώνυμες. Δεν ξέρουμε τι ειδικότητες διαθέτουν οι γιατροί που μας εξετάζουν. Όταν κάποιος είναι ανώνυμος, η συμπεριφορά του δεν είναι και η καλύτερη. Τι έχουν να φοβηθούν και τι έχουν να κρύψουν και δεν βάζουν τις υπογραφές τους; Τι λέτε; Δεν πρέπει να επα-
νεξεταστεί η νομιμότητα αυτής της συνθήκης;

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δ.:

  Σας υπενθυμίζω ότι αιτία όλων αυτών των προβλημάτων είναι η ανωνυμία που δίνει τη δυνατότητα στους ιατρούς (αν είναι ιατροί) να κρίνουν κατά το δοκούν και όχι σύμφωνα με την Ιατρική επιστήμη. Από τον άνθρωπο που δεν έχει όνομα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα πράξει καλώς...

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Π.:
  Μου κακοφάνηκε βέβαια το γεγονός ότι δεν αναφερόντουσαν ονόματα ιατρών στις εκτυπώσεις που είχαν αναρτηθεί τα ονόματα των εξεταζόμενων. Εγώ ήμουν το Νο 23, ο τελευταίος στη λίστα. Δεν ξέρω, αλλά αυτή η εντύπωση που δημιουργείται από αυτή την έλλειψη διαφάνειας, να εξετάζεσαι από ανθρώπους αγνοώντας ποιοι είναι, τι είναι, τι ιδιότητα έχει ο καθένας, δεν σου δημιουργεί θετικά συναισθήματα, αισθάνεσαι μια αβεβαιότητα, μια ανασφάλεια, πιθανόν και κάποια επιφύλαξη...


5. Την προτροπή των διοικητικών υπαλλήλων να μην καταθέτουν ενστάσεις.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δ.:

  Πριν από ένα χρόνο και κάτι πέρασε ο 7χρονος γιος μου από ΚΕΠΑ με γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο ΔΑΔ αυτισμός.   Η πρώτη απόφαση του ΚΕΠΑ που μας δόθηκε ήταν 67% ΔΑΔ και για ήπια νοητική υστέρηση 35%, για το άσθμα που έχει απλά το αναφέρει χωρίς ποσοστό σύνολο 80% ποσοστό αναπηρίας (σε κάποιο σημείο μέσα στην ίδια απόφαση αναφέρει 82%) για ΔΕΚΑ (10) χρόνια και όχι για εφ’ όρου ζωής που κανονικά θα έπρεπε γιατί είναι στις μη αναστρέψιμες παθήσεις η ΔΑΔ - αυτισμός. Όταν μετά από μερικούς μήνες και αφού πληροφορηθήκαμε ότι μπορούμε να κάνουμε αναθεώρηση, ξεκινήσαμε την διαδικασία. Βρήκαμε εμπόδια από τους υπαλλήλους του ΚΕΠΑ στο οποίο ανήκουμε, δεν ήθελαν να κάνουμε την αίτηση αναθεώρησης, με τα χίλια ζόρια και αφού κατάλαβαν ότι σαν γονείς ξέρουμε κάποια πράγματα... δέχτηκαν να κάνουν το υπηρεσιακό σημείωμα. Η απάντηση /απόφαση ήταν αρνητική. Εμείς σαν γονείς από εδώ και πέρα... τι θα πρέπει να κάνουμε? Πάλι αίτηση για αναθεώρηση της αναθεώρησης στο ίδιο ΚΕΠΑ? Αίτηση αναθεώρησης της αρχικής απόφασης? Να πάμε πάλι στον Συνήγορο του Πολίτη? (η επικοινωνία γίνεται μέσω e-mails και κάπως απρόσωπα και χρονοβόρα, δεν ξέρω ποιος ασχολήθηκε με τη υπόθεση και όταν ήθελα να μάθω αν όντως έπρεπε να το πάρω το παιδί μαζί μου στη επιτροπή δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω με κανέναν). Να πάμε σε άλλον δικηγόρο? και αν ναι? σε ποιον? θα ήθελα παρακαλώ κάποιον που να γνωρίζει πραγματικά τι κινήσεις θα πρέπει να κάνω. Αφορά μικρό παιδί όλη αυτή η αδικία... και θα είναι πιο άδικο στα 16-17 του μετά από 10 χρόνια όπως εκείνοι υποστηρίζουν να ξαναπερνάει από επιτροπές και να βιώνει τέτοιες καταστάσεις.

  Η ιατρική επιτήρηση λοιπόν των σωμάτων των αναπήρων συνέβη μέσω της αφαίρεσης της πρόβλεψης του χρόνου, της κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων –ορατών πλέον στον καθένα–, της αμφισβήτησης της βλάβης τους, της προτροπής για μη άσκηση του δικαιώματος της ένστασης και της αποσιώπησης των ονομάτων των γιατρών που γνωματεύουν.

 Οι πρακτικές αυτές μας παραπέμπουν σε μισαναπηρισμό. 

 Κατά τους Price και Shildrick (1998), η σωματική πειθάρχηση υπό τη σκιά του ισοπεδωτικού ιατρικού και προνοιακού χειρισμού της βλάβης αποτελεί τον βασικό τρόπο κατανόησης του υποβιβασμού που βιώνουν οι ανάπηροι.

  Το γεγονός ότι καταφέρνουν ακόμη να σχηματίσουν αποτελεσματικούς συνασπισμούς (βλ. ιστολόγιο Συνηγόρου των ΑμεΑ), με θετική έκβαση των αιτημάτων τους, είναι σημαντικό δεδομένο.

  Αποτελεί σημαντικό γεγονός ότι οι αλλαγές στον τρόπο
επικοινωνίας μέσω της χρήσης των μαζικών μορφών πληροφόρησης και κοινωνικής δικτύωσης –όπως, για παράδειγμα, διαδικτυακοί τόποι, ιστοσελίδες και ομάδες στο facebook– άλλαξαν κατά πολύ τη φύση του κινήματος στην Ελλάδα.   

  Κι ενώ πριν από μια δεκαετία τα διάφορα αναπηρικά κινήματα ανά την Ευρώπη αναγνώριζαν ότι δεν είχαν καταφέρει να γεφυρώσουν με ιδιαίτερη επιτυχία την απόσταση που τα χώριζε από τον πληθυσμό των αναπήρων (barnes και συνεργάτες, 1999, σ. 179), με τη χρήση των πρόσφατων εξελίξεων της τεχνολογίας αναδύθηκαν στην Ευρώπη και την Ελλάδα ομάδες διεκδίκησης με ριζοσπαστικό χαρακτήρα.

  Το ιστολόγιο και η διαδικτυακή ομάδα στα οποία αναφερόμαστε αριθμούν 18.000  μέλη και έχουν συμβάλει με πολλούς τρόπους στην αντιμετώπιση της πληροφοριακής φτώχειας των μελών τους.


    Οι διαχειριστές του ιστολογίου απαντούσαν στα αιτήματα των μελών με επισυνάψεις της σχετικής νομοθεσίας, παροχή εντύπων έτοιμων προς χρήση, με βιντεοσκοπημένες απαντήσεις που είχαν υπότιτλους (προσβάσιμη πληροφορία), με κινητοποιήσεις των μελών για συμμετοχή σε ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις και με απομυθοποίηση της βιοϊατρικής εξουσίας μέσω σχολίων.


  Μέχρι εδώ τα αποσπάσματα από το θαυμάσιο αυτό βιβλίο.
Ως δημιουργός και διαχειριστής της διαδικτυακής κοινότητας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ", επιθυμώ να ευχαριστήσω - εκφράζοντας την άπειρη εκτίμησή μου, - την κυρία Γιώτα Καραγιάννη, για την τιμή που μας έκανε να αντλήσει στοιχεία μέσα από την ομάδα μας για την επιστημονική της μελέτη.  Επίσης, επιθυμώ να την ευχαριστήσω θερμά για την ανάδειξη βασικών θεμάτων που αφορούν τον κόσμο της αναπηρίας, όπως είναι η έννοια της πρακτικής του ΜΙΣΑΝΑΠΗΡΙΣΜΟΥ, η πλήρης απομυθοποίηση των δημοσιευμάτων του Τύπου και της Κυβέρνησης για τους "ανάπηρους μαϊμούδες", η προκύπτουσα αναποτελεσματικότητα των ΚΕΠΑ και τέλος επιθυμώ να την ευχαριστήσω και για τις πληροφορίες που μου παρείχε σχετικά με τη Διεθνή Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας.

  Το βιβλίο της αποτελεί μια αντικειμενικώς επιστημονική υποστήριξη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι πολίτες μέσα στην περίοδο της οικονομική ύφεσης που διανύει η Ελλάδα.  Ευχόμαστε κι ελπίζουμε να μιμηθούν κι άλλοι επιστήμονες το παράδειγμά της.

Ανδρέας Μπαρδάκης

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Τρίτη 15 Αυγούστου 2017

Ο Συνήγορος θα επανέλθει στο θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης των προνοιακών επιδομάτων

Την επόμενη ημέρα, 16/08/2017, λάβαμε απάντηση από τον Συνήγορο του Πολίτη, ως εξής:

Αγαπητέ κύριε Μπαρδάκη,
Σε συνέχεια των μηνυμάτων σας στις 15 Αυγούστου 2017 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε τον σχολιασμό σας σχετικά με το απαντητικό έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Όπως έχετε ενημερωθεί ο Συνήγορος του Πολίτη θα επανέλθει στο θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης των προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία και θα σας ενημερώσει όταν υπάρξει σχετική εξέλιξη.

Από τη Γραμματεία Σχέσεων Κράτους-ΠολίτηΑθήνα, 15 Αυγούστου 2017

 Υπόψη:
 - Συνήγορου του Πολίτη, αξιότιμο κύριο, Ανδρέα Ι. Ποττάκη
- κυρίας Ε. Σαββίδη (Βοηθός Συνήγορου του Πολίτη)
 - κυρίας Ε. Μπενέκου

ΘΕΜΑ:  Σχολιασμός επί του απαντητικού εγγράφου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προς τον Συνήγορο του Πολίτη, με α
ριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1099109 ΕΞ 2017 «Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία».

   Αξιότιμοι κύριοι,
 Λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2, του Ν.4172/2013, ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

  Επίσης, το απόσπασμα από την υπ’ αρ. 375/13.10.2009, Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα ΣΤ’) για τη νομική ερμηνεία που έχει δοθεί στη τριμερή θεωρία της έννοιας του εισοδήματος:

3. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι ούτε στο Σύνταγμα ούτε στον φορολογικό νόμο περιέχεται ορισμός της έννοιας του εν γένει φορολογικού εισοδήματος. Ενόψει τούτου, η φορολογική θεωρία και νομολογία έχει διαμορφώσει ίδια κριτήρια περί της έννοιας του φορολογικού εισοδήματος, με βάση τις αρχές που εφαρμόζονται στο Αστικό Δίκαιο για τον καθορισμό της έννοιας των καρπών πράγματος ή δικαιώματος (άρθρα 961, 840 του Α.Κ.). Τα συνθετικά δε στοιχεία της έννοιας του εισοδήματος, υπό το Αστικό Δίκαιο, είναι η σταθερότητα της υπό εκμετάλλευση πηγής του εισοδήματος, η περιοδικότητα του προϊόντος και ο χρηματικός χαρακτήρας του προϊόντος ή και το επιδεκτικό άμεσης μετατροπής της αξίας του σε χρήμα (βλ. Λ. Θεοχαρόπουλο «Φορολογικό Δίκαιο,» Τόμος δεύτερος Ημ. Α’, σελ. 9, 23). Με βάση εκκίνησης τις παραπάνω αρχές του Αστικού Δικαίου, στην Ελλάδα κρατεί η τριμερής θεωρία του εισοδήματος, η οποία αποτελεί συγκερασμό της θεωρίας της περιοδικότητας και της θεωρίας των πηγών του εισοδήματος.
  
 
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος είναι τρία: α) η περιοδικότητα, δηλαδή η επανάληψη του εισοδήματος κατά κανονικά διαστήματα ή η δυνατότητα επανάληψης αυτού, β) η ύπαρξη μόνιμης πηγής εισοδήματος, η οποία δεν εξαντλείται με την παραγωγή του εισοδήματος και η οποία αποτελεί την προϋπόθεση της περιοδικότητας και γ) η διαρρύθμιση ή εκμετάλλευση της πηγής, με τον σκοπό εξασφάλισης συνεχώς εισοδήματος, δεδομένου ότι το εισόδημα δεν παράγεται αυτομάτως αλλά κατόπιν οικονομικής προσπάθειας (Ν. Τότση «Φορολογία Εισοδήματος», έκδοση 1984, σελ. 44-48, Σ.τ.Ε. 2217/1988, 855/1986). Έτσι, ο ισχύων ΚΦΕ ρητά εφαρμόζει κατ’ αρχήν τη θεωρία των πηγών του εισοδήματος, με την ταξινόμηση των διαφόρων ειδών εισοδημάτων σε επιμέρους κατηγορίες (άρθρο 4), ενώ στα άρθρα 20 έως 51 προσδιορίζει ειδικά για κάθε κατηγορία και με έντονα τα χαρακτηριστικά της περιοδικότητας την έννοια του εισοδήματος από τη συγκεκριμένη πηγή, την οποία άλλοτε διευρύνει και άλλοτε περιορίζει με ρητή και ειδική πρόβλεψη, ώστε να βρίσκεται σε αρμονία με τις επιταγές του άρθρου 78 του Συντάγματος, κατά το οποίο ουδείς φόρος επιβάλλεται και ουδεμία απαλλαγή ή εξαίρεση από τη φορολογία παρέχεται χωρίς τυπικό νόμο, που καθορίζει ειδικά το είδος της περιουσίας και το εισόδημα στο οποίο αναφέρεται ο φόρος.

  Κατά συνέπεια, προκειμένου κάποιο έσοδο του φορολογούμενου να χαρακτηριστεί ως εισόδημα και να φορολογηθεί, εφόσον δεν θεωρείται ευθέως από τον ΚΦΕ ή από ειδική διάταξη νόμου ως εισόδημα, πρέπει να διερευνηθεί αν αυτό συγκεντρώνει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της έννοιας του εισοδήματος, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στη νομολογία με βάση τις αρχές του Αστικού Δικαίου και τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 20-51 του ΚΦΕ, στις οποίες απεικονίζεται, όχι αμιγής, η τριμερής θεωρία του εισοδήματος και βάσει των χαρακτηριστικών αυτών να καταταχθεί σε μία από τις κατηγορίες Α έως Ζ, που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ανωτέρω Κώδικα. Κατά την έννοια δηλαδή και το πνεύμα των παραπάνω διατάξεων του Συντάγματος και του ΚΦΕ ως εισόδημα φορολογείται, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά στον νόμο, εφόσον υφίσταται περιοδικότητα και διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή αυτού, το αντάλλαγμα της προσωπικής εργασίας ή οι καρποί περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου και όχι και κάθε άλλη προσαύξηση της περιουσίας του, εκτός αν αυτή δυνάμει ειδικής διάταξης νόμου λογίζεται, για την υπαγωγή στον φόρο, ως εισόδημα (βλ. Ολομ. ΝΣΚ 387/2005, 573/1994, ΝΣΚ Τμήμα Ε’ 777/1999, Σ.τ.Ε. 2217/1988 – Σ.τ.Ε. 855/1986).

   Όπως επίσης, τα παρακάτω αποσπάσματα από τη Γνωμοδότηση 158/2017, ΝΣΚ (Τμήμα ΣΤ’):

«Μία από τις ουσιώδεις διαφορές της κοινωνικής πρόνοιας από την κοινωνική ασφάλιση είναι και ο επικουρικός χαρακτήρας της προνοιακής  προστασίας , που σημαίνει ότι η πρόνοια καλύπτει όσους δεν έχουν άλλη προστασία,  όπως από την κοινωνική ασφάλιση (Πατρ. Παπαρρηγοπούλου – Πεχλιβανίδη «Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης» 2η έκδοση, σελ. 26 επ.)».

«Σύμφωνα δε με την απόφαση με αριθμό 1088/2016 του ΣτΕ  το εξωιδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 έχει κοινωνικοασφαλιστικό και όχι προνοιακό χαρακτήρα. Τούτο διότι η παροχή αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη ασφαλιστικής σχέσης , δεδομένου ότι το επίδομα αυτό χορηγείται σε πρόσωπα αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένα.»

Διαπιστώνουμε τα εξής:

α): Στο απαντητικό της έγγραφο η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι:

 
Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες εμπίπτει στις κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από το φόρο (περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ΚΦΕ)

 
β): Η ΑΑΔΕ, συνεχίζοντας, ερμηνεύει για τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε ΑμεΑ, ότι:

IV. Κατόπιν των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι τα απαριθμούμενα στο έγγραφο σας επιδόματα εμπίπτουν στην κατηγορία του εξωϊδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού και συνεπώς απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΚΦΕ.

  Όμως, σύμφωνα και με το παραπάνω απόσπασμα, από την απόφαση με αριθμό 1088/2016, του Συμβουλίου της Επικρατείας, το εξωιδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 έχει κοινωνικοασφαλιστικό και όχι προνοιακό χαρακτήρα. Τούτο διότι η παροχή αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη ασφαλιστικής σχέσης , δεδομένου ότι το επίδομα αυτό χορηγείται σε πρόσωπα αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένα.

  Όπως ήδη γνωρίζετε, τα κοινωνικά βοηθήματα που καταβάλλονται από το κράτος στα άτομα με αναπηρίες έχουν προνοιακό/μη ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν απαιτούν ύπαρξη προηγούμενης ασφαλιστικής σχέσης ή απασχόλησης.
 
  Επομένως, όταν η ΑΑΔΕ θεωρεί ότι τα παραπάνω προνοιακά επιδόματα εμπίπτουν στις κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από το φόρο, δεν στηρίζεται σε διάταξη ή σε κάποια λογική και προβάλλει ένα αυθαίρετο συμπέρασμα! 

  Σας θυμίζω ότι, όσο η ΑΑΔΕ συνεχίζει την με την ίδια στάση, τα κοινωνικά βοηθήματα που καταβάλλονται στα άτομα με αναπηρία, για πρώτη φορά στα χρονικά προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημά τους, επιβαρύνοντάς τα με απώλειες κοινωνικών παροχών, οικονομικών ή σε είδος, επειδή  προϋποθέτουν εισοδηματικό κριτήριο.

Ενδεικτικά, σας αναφέρω τις παροχές που χάνονται:
 Οικογενειακά επιδόματα (επιδόματα στήριξης τέκνων κτλ), Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ, Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, παροχές από τη δράση Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (ΕΣΠΑ), Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ, ΕΚΑΣ, κτλ.),

Όπως και τις περιπτώσεις όπου επιβαρύνονται με άδικη φορολογία:
ΕΝΦΙΑ (αφού χάνεται το δικαίωμα της μείωσής του), Εισφορά Αλληλεγγύης, κτλ.

     Επειδή, με το υπ’ αριθμόν 216774/32151/2017,στις 20/07/2017, έγγραφό σας, μου έχετε υποσχεθεί ότι ο Συνήγορος θα επανέλθει στο θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης των προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία και ότι θα με ενημερώσετε για οποιαδήποτε σχετική εξέλιξη,
 
  θεώρησα αναγκαίο να σας στείλω τούτον εδώ τον σχολιασμό, - όπως είχα άλλωστε ενημερώσει και τη συνεργάτη σας, κυρία Ευανθία Μπενέκου, την οποία εκτιμώ για τη συνεργασία της, - ευελπιστώντας να βοηθήσω το έργο του Συνήγορου του Πολίτη.

  
   Ο άμεσα ενδιαφερόμενος πολίτης, αλλά και δημιουργός/διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, η οποία απαριθμεί ήδη περί τα 27.000 μέλη, «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ».

Ανδρέας Μπαρδάκης

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Η «Οδύσσεια» των ατόμων με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα

Η «Οδύσσεια» των ατόμων με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα
όπως μας τη δημοσίευσε το Taxheaven εδώ: https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/36170#

Σχετική και η δημοσίευση που έκανε εδώ Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία.

Το πιο πρόσφατο απαντητικό έγγραφο της ΑΑΔΕ είναι εδώ:

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1099109 ΕΞ 2017 Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία

Επιθυμώ να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Κωνσταντίνο Γραβιά, Λογιστή-Φοροτεχνικό, Πτυχιούχο του Οικον. Παν/μίου Πειραιά, για την ανάδειξη του θέματος στην εκπομπή και στην ιστοσελίδα του Taxheaven.   Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την προσωπική του υποστήριξη, το άμεσο ενδιαφέρον του να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς και για τα πολύ καλά του λόγια, τα οποία με τιμούν προσωπικά.

  Επίσης, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον κύριο Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο, Ορκωτό ελεγκτή λογιστή στην «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ» και επιστημονικό Συνεργάτη του Taxheaven, για το ότι μας συμπεριέλαβε στο δημοσίευμα του Taxheaven.

Αν κοιτάξουμε προσεκτικά θα διαπιστώσουμε ότι, έμμεσα, μας στέλνει κι ένα μήνημα, από γνωστό ρητό του Γκάντι.

Τέλος, επιθυμώ να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο Κουλογιάννη για την υποστήριξη και την ενημέρωση που μου διαθέτει.

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017
Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία

  Αγαπητοί κύριοι του Taxheaven, επιθυμούμε να σας κάνουμε κοινωνούς στο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε με την ορθή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθώς έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές να επικοινωνήσουμε με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (η τότε ΓΓΔΕ), με πρώτο ερώτημα που αρχικά είχαμε υποβάλει στις 12 Μαρτίου 2016 και συνεχίσαμε με πλήθος επιστολών, έως που αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε τη μεσολάβηση του Συνήγορου του Πολίτη, με αναφορά που υποβάλαμε, διότι η απάντηση που λάβαμε μας προέτρεπε να απευθυνθούμε σε αναρμόδια υπηρεσία, όπως και κάναμε, η οποία όμως «πέταξε το μπαλάκι πίσω» διότι εμείς, πολύ σωστά, είχαμε απευθύνει το ερώτημα στην αρμόδια υπηρεσία (Δ/NΣH ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ), όπως αποδείχτηκε.

  Τελικά, δεν μας απάντησε, κι έτσι τα αιτήματά μας έμειναν αναπάντητα και ανικανοποίητα.

  Ακολούθως, στις 18/07/2016, ο Συνήγορος του Πολίτη έστειλε επιστολή για να λάβει απάντηση, στις 19/08/2016, μια γενική κι αόριστη απάντηση εκ μέρους της Γ.Γ.Δ.Ε, η οποία φυσικά δεν κάλυπτε τις απορίες μας. Στις 25/11/2016 στείλαμε «ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε./ Μη σύννομη "εισοδηματικοποίηση" των κοινωνικών βοηθημάτων που καταβάλλονται σε ΑμεΑ.» Στις 8 Μαρτίου 2017, στείλαμε τέσσερα συγκεκριμένα ερωτήματα «ΑΙΤΗΜΑΤΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ», για τα οποία η υπηρεσία απλά μας παρέπεμψε στην ΠΟΛ.1034/2017 και στην ΠΟΛ.1025/2017, χωρίς και πάλι να καλύπτει τα ερωτήματά μας. Με αφορμή της έκδοσης της ΠΟΛ.1034/2017 στέλνουμε κι άλλα ερωτήματα κι επισημάνσεις, στις 12/03/2017, επιμένοντας να μάθουμε σε ποιους κωδικούς του φορολογικού εντύπου Ε1 πρέπει να δηλώσουμε τα προνοιακά επιδόματα των ΑμεΑ. Στις 4 Απριλίου 2017, ο Συνήγορος του Πολίτη στέλνει κι άλλη επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. Επειδή απάντηση δεν ερχόταν, στις 6 Ιουνίου 2017, ο ΣτΠ έστειλε Υπομνηστικό Έγγραφο και τελικά η Α.Α.Δ.Ε. απάντησε με εκδοθέν έγγραφο, στις 27/06/2017, και με παραλήπτες τον Υπουργό, τον υφυπουργό, καθώς και τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει υποσχεθεί να επανέλθει στο ζήτημα, προφανώς επειδή έχει αντιληφθεί την πραγματική φύση των προνοιακών επιδομάτων, ότι δηλαδή δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.

  Κάνοντας μια αναδρομή στην ιστορία των γεγονότων, οι αναρτήσεις που προβάλαμε σε διαδικτυακό blogspot υποστήριξης (http://logistis-amea.blogspot.gr) προκάλεσε την προσοχή ενός δημοσιογράφου που προκάλεσε με δημοσίευμά του το γνωστό Δελτίο Τύπου «Απάντηση Γ.Γ.Δ.Ε. για τα προνοιακά επιδόματα και τα οχήματα σε ακινησία», το οποίο διαβάσαμε όλοι μας στο Taxheaven, στις 12/04/2016.

  Έκτοτε, είχαμε την υποστήριξη τριών βουλευτών με ερώτημα που έθεσαν στον Υπουργό Οικονομικών, αλλά η απάντηση δεν μας κάλυψε επειδή περισσότερο θυμίζει εκείνο το αρχαίο ρητό: «ήξεις αφήξεις…».

  Συνοπτικά, ελπίζοντας να μας συγχωρέσετε με την κουραστική αναδρομή που παραθέσαμε πιο πάνω, αλλά επειδή προσπαθούμε να προκαλέσουμε την ενσυναίσθηση των αναγνωστών, καθώς αναφερόμαστε στο αδιέξοδο που έχουν οδηγηθεί πολλοί συνάνθρωποί μας με αναπηρίες, αφού σε πολλές περιπτώσεις, όταν τα προνοιακά τους επιδόματα δηλώνονται στους κωδικούς 659-660 ή 619-620 όταν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση (δεν υπάρχει πάντα), πάνε και προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημά τους, με συνέπεια, σε πολλές περιπτώσεις, να επιβαρύνονται άδικα με εισφορά αλληλεγγύης και να χάνουν το δικαίωμα στην έκπτωση του ΕΝΦΙΑ, όπως και σε πολλές κοινωνικές παροχές, οικονομικές ή σε είδος, που προϋποθέτουν εισοδηματικό κριτήριο.

  Εκτιμούμε ότι τα προνοιακά επιδόματα των ΑμεΑ δεν μπορεί να είναι συναφή με το εξωιδρυματικό επίδομα, το οποίο έχει σαφώς χαρακτηριστεί ως «επίδομα τύπου σύνταξης» με το υπ’ αρ.πρωτ.Φ7/1342/6-11-81 έγγραφο του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών, γι’ αυτό και οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί απαιτούν συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων για να το καταβάλλουν στους ασφαλισμένους τους. Σε αντίθεση, τα προνοιακά επιδόματα των ΑμεΑ τα δικαιούνται και άποροι, ανασφάλιστοι, δηλαδή δεν είναι ανταποδοτικές παροχές, γι’ αυτό και δεν είναι λογικό να θεωρούνται εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, επειδή η ΑΑΔΕ ερμηνεύει, χωρίς όμως να αιτιολογεί, το άρθρο 14 του Ν.4172/2013, το οποίο αναφέρεται στις απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις και συγκεκριμένα, στο εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.

  Πιστεύουμε ότι τα προνοιακά επιδόματα δεν μπορεί να είναι συναφή με το εξωιδρυματικό επίδομα που καταβάλλεται σε μισθωτούς και συνταξιούχους αφού έχουν διαφορετική φύση. Άλλωστε, η πάγια θέση της Διοίκησης ανέκαθεν ήταν ότι δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και είναι εξωφρενικό, τώρα, για πρώτη φορά στα χρονικά, να θεωρηθούν εισοδήματα και μάλιστα από μισθούς συντάξεις!

  Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να μελετήσουμε ένα απόσπασμα από Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, με τη νομική ερμηνεία που έχει δοθεί για την τριμερή θεωρία της έννοιας του εισοδήματος.

  Τελειώνοντας, ελπίζοντας να μην σας έχω εξαντλήσει την υπομονή, επιθυμώ η ταλαιπωρία και το αδιέξοδο που έχει επιβληθεί στους εκατοντάδες συμπολίτες μας με αναπηρία, εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, να μην επεκταθεί και σε άλλες ευπαθείς ή ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας, εν καιρώ οικονομικής ύφεσης.
 
  Με άπειρη εκτίμηση,

Ανδρέας Μπαρδάκης

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter
http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Κυριακή 13 Αυγούστου 2017

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και Eξωιδρυματικό Eπίδομα Aναπηρίας


Τελευταία ενημέρωση: 2.6.2019

Επειδή το υπουργείο αμελεί να απαντήσει, ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε υπενθυμιστικό έγγραφο ζητώντας του να μου απαντήσει άμεσα.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Κατάργηση της ευρείας προστασίας στα ορφανά τέκνα με βαριές αναπηρίες από τον ν.4387/2016

Επιστολή μας προς την ΕΣΑμεΑ, στις 30 Ιουλίου 2017, για θέμα που αφορά τις συντάξεις θανόντος που δικαιούνται τα ορφανά τέκνα με βαριές αναπηρίες.Θέμα: Κατάργηση της ευρείας προστασίας στα ορφανά τέκνα με βαριές αναπηρίες από τον ν.4387/2016

Αγαπητοί κύριοι της Ε.Σ.Α.μεΑ.,

   Επιθυμούμε να σας εκφράσουμε την ανησυχία μας σχετικά με τις αλλαγές που φαίνεται να έχει επιφέρει ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016, με το άρθρο 12, παρ.7, διότι, εκτός κι αν κάνουμε λάθος στον τρόπο με τον οποίο την ερμηνεύουμε, φαίνεται να καταργεί κάθε προηγούμενη διάταξη, όπως και την ειδική ρύθμιση που προβλεπόταν από τον Ν.3232/2004, άρθρο 5, παρ. 5.

   Συγκεκριμένα, στο άρθρο 12, παρ.7 αναφέρεται:

   Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό καταργείται. Καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συντάξεις διατηρούνται ως έχουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 14.

   Επομένως, κι εφόσον η ανησυχία μας δεν στηρίζεται σε δική μας εσφαλμένη ερμηνεία, ο Ν.4387/2016 φαίνεται να καταργεί την ευνοϊκή διάταξη που υπήρχε για τα παιδιά που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς, τα οποία πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 80%, η οποία ρύθμιζε να δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που πράγματι ελάμβανε ο θανών γονέας υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία.

  Δηλαδή, από εδώ και στο εξής τα τέκνα θα λαμβάνουν το 50% (το διπλάσιο του 25%, το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε παιδί) της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να προβλέπεται κατώτατο όριο, - μιλάμε πάντα για ορφανά παιδιά και από τους δύο γονείς – και όχι το σύνολο του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ο θανών γονέας, αφού ο νέος ασφαλιστικός νόμος ως ποσό της σύνταξης για τα τέκνα προβλέπει ως εξής:

  Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της σύνταξης. Αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, το παραπάνω ποσοστό διπλασιάζεται, εκτός αν το ορφανό παιδί δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς, οπότε το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης δεν διπλασιάζεται.
Ν.4387/2016, άρθρο 12, παρ.4γ


   Το σκεπτικό του νομοθέτη, στον Ν.3232/2004, μπορούμε να το δούμε στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, στην οποία ήταν φανερή η πρόθεσή του να προστατέψει τα ορφανά παιδιά με βαριές αναπηρίες:

5. Με την παράγραφο 5 διευρύνεται η παρεχόμενη μέσω των ασφαλιστικών οργανισμών κοινωνικοασφαλιστική προστασία σε παιδιά με βαριές αναπηρίες που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Συγκεκριμένα προβλέπεται η χορήγηση ολόκληρου του ποσού της σύνταξης του θανόντα γονέα στα παιδιά που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς και πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές αναπηρίες που επιφέρουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω , εφόσον:
α. δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία
και β. η αναπηρία τους αυτή έχει επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 18ου ή του 24ου έτους της ηλικίας τους.


Για τη διασφάλιση ενός ανεκτού ορίου διαβίωσης των ανωτέρω προσώπων καθορίζεται ρητά το ύψος της κατώτατης σύνταξης που τους χορηγείται . Συγκεκριμένα και κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται ότι το ποσό αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το κατώτατο όριο λόγω γήρατος ή το κατώτατο όριο θανάτου , στην περίπτωση που έλκουν το δικαίωμα από συνταξιούχο που για οποιοδήποτε λόγο έπαιρνε μειωμένη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας.
   Επίσης, ίσως είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι από τις νέες ρυθμίσεις δεν προβλέπεται η διακοπή της συνταξιοδότησης των τέκνων σε περίπτωση που αυτά αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν ή λάβουν σύνταξη από ίδιο δικαίωμα.

   Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, είναι πολύ πιθανό η νέα νομοθεσία να καταργεί εκείνη την ευρεία προστασία που είχε προβλεφθεί ως προς τα ορφανά τέκνα με βαριές αναπηρίες και γι’ αυτό επιθυμούμε από εσάς να πάρετε μία ηγετική θέση επί του θέματος και να το θίξετε στην Κυβέρνηση προκειμένου να προστατευτούν αυτά τα παιδιά.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Άμεσα ενδιαφερόμενος πολίτης, καθώς επίσης, δημιουργός και διαχειριστής της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter


http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/