Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Γίνονται έλεγχοι για το κάπνισμα στους χώρους εργασίας;

 Ο Σύλλογος μας, «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», στον αγώνα που κάνει για την προστασία των ΑμεΑ κι όσων υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις, από το το παθητικό κάπνισμα, συνυπογράφει Δελτίο Τύπου επτά οργανώσεων που τάσσονται υπέρ της προστασίας από το παθητικό κάπνισμα.

 

Οι οργανώσεις απευθύνονται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) για να ελέγξουν κατά πόσο έχει εφαρμοστεί η νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, σε συνάρτηση με το κάπνισμα στους χώρους εργασίας.


  Δεδομένου ότι οι περισσότεροι χώροι απαγόρευσης καπνίσματος αποτελούν παράλληλα και χώρους εργασίας, προκύπτει εύλογο το συμπέρασμα ότι δεν είναι μόνο η αντικαπνιστική νομοθεσία που δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Φυσικά δεν εφαρμόζονται ούτε και οι κατευθυντήριες και οργανωτικές διατάξεις για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ αφού με το παθητικό κάπνισμα στους χώρους εργασίας εμποδίζονται στη συμμετοχή τους στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή σε ίση βάση με τους άλλους (αυτούς που αντέχουν να εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα, διότι εμείς δεν το αντέχουμε αφού στην καλύτερη των περιπτώσεων μας στέλνει κατευθείαν στο νοσοκομείο).
Εμάς, τα ΑμεΑ, το παθητικό κάπνισμα δεν μας ενοχλεί... Μας σκοτώνει! 

 

Αθήνα, Δράμα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Σέρρες, Χανιά
28 Φεβρουαρίου 2019

Δελτίο Τύπου
Γίνονται έλεγχοι για το κάπνισμα στους χώρους εργασίας;

 Οι Σύλλογοι, αστικοί μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί και οι ομάδες πολιτών που εκπροσωπούμε, αγωνίζονται για την προστασία των πολιτών από το παθητικό κάπνισμα, ιδίως από τον καπνό του τσιγάρου σε κλειστούς δημόσιους χώρους.

 Τον περασμένο Νοέμβριο σε ένα δελτίο τύπου με τίτλο «Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Υγεία κρύβεται μέσα σε ένα σύννεφο καπνού …» επισημαίναμε τα προβλήματα της εφαρμογής της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους και την απαγόρευση της έμμεσης διαφήμισης των καπνικών προϊόντων.

 Σήμερα, με επιστολή μας στον κ. Πάνο Κορφιάτη, Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ζητούμε την κοινοποίηση του αριθμού των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τους Ειδικούς Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία όσον αφορά την ποιότητα του αέρα σε κλειστούς χώρους σε συνάρτηση με το κάπνισμα.

 Κι αυτό γιατί από τις επαφές μας με πολλούς εργαζόμενους διαπιστώνουμε ότι σε πρακτικό επίπεδο οι έλεγχοι των επιθεωρητών εργασίας ΔΕΝ  περιλαμβάνουν τον έλεγχο της ατμόσφαιρας στους χώρους εργασίας – όπως γραφεία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ακόμη και τμήματα υπηρεσιών επιφορτισμένων με την εφαρμογή του νόμου περί καπνίσματος (λ.χ. Δημοτικές Αστυνομίες, Λιμενικό, ΕΛ.ΑΣ). Σε πολλούς από αυτούς τους χώρους εργασίας συνεχίζεται η κατανάλωση καπνικών προϊόντων (συμβατικό τσιγάρο, ηλεκτρονικό τσιγάρο, νέα καπνικά προϊόντα με θερμαινόμενη λεπίδα), με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η υγεία των μη καπνιστών, εργαζομένων και επισκεπτών.

 Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία που προβλέπει ότι «στους κλειστούς χώρους εργασίας πρέπει να υπάρχει επαρκής νωπός αέρας», ότι «οι σκόνες, καπνοί, ατμοί και τα αέρια που δημιουργούνται στους χώρους εργασίας πρέπει κατά περίπτωση να παρακρατούνται ή να απάγονται στο σημείο παραγωγής τους με τα κατάλληλα προς τούτο μέσα, συστήματα και εγκαταστάσεις, τα οποία πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας» και τέλος ότι «οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθμισμένοι έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες των εργαζομένων. με ειδικές ανάγκες» (ΠΔ 16/1996). Επίσης, ο νόμος 3918/2011 (άρθρο 65 παρ. 1) προβλέπει ότι η αρμοδιότητα ελέγχου εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου 3730/2008 (όπως έχει τροποποιηθεί) ανήκει ΚΑΙ στους επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεωρητών  Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).

 Επισημαίνεται ότι επειδή ο καπνός του τσιγάρου επικάθεται σε έπιπλα, τοίχους, κουρτίνες, δάπεδα κλπ. (τριτογενές κάπνισμα) οι κλειστοί χώροι όπου επιτρέπεται το κάπνισμα μετατρέπονται σε πραγματικά επικίνδυνους χώρους εργασίας για τους εργαζόμενους.

Σύλλογος «Ακαπνίστας» (Χανιά)
Σύλλογος «Προστασία από το παθητικό κάπνισμα» (Θεσσαλονίκη)
Ομάδα Ενεργών Πολιτών Δράμας
Αντικαπνιστικός Σύλλογος Νομού Σερρών

 


 https://logistis-amea.blogspot.com/

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

  Κατόπιν επικοινωνίας που είχαμε με τον Υπεύθυνο Παρακολούθησης του Συντονιστικού Μηχανισμού για την Αναπηρία, κύριο Χαράλαμπο Χριστόπουλο, του Υπουργού Επικρατείας,
ο σύλλογος «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» του υποβάλουμε τις προτάσεις μας για βελτίωση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας εφόσον προθυμοποιείται, με ευγενική υποστήριξη εκ μέρους του, να τις προωθήσει στον Υπουργό Υγείας.Πιο πρόσφατη ενημέρωση, 26.02.2019:

Την επόμενη ημέρα κιόλας είχαμε απάντηση από την επίσημη ιστοσελίδα του Συντονιστικού Μηχανισμού για την ΑναπηρίαΠΑΝΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
«ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ των ΑμεΑ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»
Αρ. μητρώου στα βιβλία σωματείων 32051 - Πρωτοδικείου Αθηνών
Email: sinigoroi.amea@gmail.com

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2019

Προς:

Υπουργό Υγείας,
αξιότιμο κύριο Ανδρέα Ξανθό,
minister@moh.gov.gr

Υπουργό Επικρατείας,
αξιότιμο κύριο Χριστόφορο Βερναδάκη,
vernardakis@ypep.gr

Υπεύθυνο Παρακολούθησης του Συντονιστικού Μηχανισμού για την Αναπηρία,
κύριο Χαράλαμπο Χριστόπουλο
c.christopoulos@ypep.gr

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

  Με αφορμή την άσχημη κατάσταση με το παθητικό κάπνισμα στην Ελλάδα που μας αρρωσταίνει ενώ μακροπρόθεσμα θεωρείται υπεύθυνο για τους θανάτους πολλών συμπολιτών μας, ο «Παναναπηρικός Σύλλογος υποστήριξης και κοινωνικού ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των αναπήρων – ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑμεΑ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» - με έδρα τον Δήμο της Αθήνας, απευθύνεται στον Υπουργό Υγείας, στον Υπουργό Επικρατείας και στον Υπεύθυνο Παρακολούθησης του Συντονιστικού Μηχανισμού για την Αναπηρία.

Αξιότιμοι κύριοι, υπουργοί,

  σύμφωνα με το έντυπο «ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ», ΠΑΤΡΑ, 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 (Παναγιώτης Μπεχράκης, Πνευμονολόγος, Εντατικολόγος, τ. Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίων Αθηνών και Harvard):

  Το παθητικό κάπνισμα, που σκοτώνει 600.000 αθώους ανθρώπους κάθε χρόνο, αποτελεί παραβίαση των εξής διεθνών συμβάσεων σχετικά με την προστασία της ζωής, σχετικά με την προστασία του παιδιού, σχετικά με την προστασία της γυναίκας, σχετικά με την προστασία του εργαζομένου και σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος:

• Της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
• Της Συνθήκης της Λισσαβόνας.
• Του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.
• Της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
• Της Σύμβασης για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών.
• Της Διεθνούς Συνθήκης για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα.
• Του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

  Με την παρούσα επιστολή επισημαίνουμε ότι το παθητικό κάπνισμα αποτελεί επίσης παραβίαση και της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (η οποία κυρώθηκε με τον ελληνικό νόμο υπ’ αριθμόν 4074/2012), καθώς επίσης παραβιάζονται και οι ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Νόμος 4488/2017, άρθρο 61) καθώς αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα, χωρίς τη δυνατότητα να ασκήσουν νομικά μέσα, όταν υποβάλλονται σε υποχρεωτικό κάπνισμα σε χώρους εργασίας, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε δημόσιες υπηρεσίες ενώ υφίστανται βαριές συνέπειες σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο και εμποδίζονται να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή σε ίση βάση με τους άλλους αφού όπου υπάρχει τοξικό περιβάλλον λόγω του καπνίσματος τα άτομα αυτά παρεμποδίζονται να το χρησιμοποιήσουν χωρίς να εκτεθεί σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία τους.

Ορολογία - Σύμφωνα με τις παραπάνω Συμβάσεις και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών:

«Ως «Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.»

«Διακρίσεις βάσει αναπηρίας» σημαίνει οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμό ή περιορισμό βάσει αναπηρίας, η οποία έχει ως σκοπό ή επίπτωση να εμποδίσει ή να ακυρώσει την αναγνώριση, απόλαυση ή άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ατομικό ή οποιοδήποτε άλλο τομέα. Περιλαμβάνει όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης και της άρνησης παροχής εύλογης προσαρμογής,

«Εύλογη προσαρμογή» σημαίνει τις απαραίτητες και κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, οι οποίες δεν επιβάλλουν ένα δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, όπου απαιτείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστούν, για τα άτομα με αναπηρίες, η απόλαυση ή η άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.

Το ελληνικό κράτος βάσει των παραπάνω συμβάσεων και της ελληνικής νομοθεσίας (ν. 4488/2017) έχει ορισμένες Γενικές Υποχρεώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εξής:

  Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.
Ιδίως υποχρεούται:
α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους,
β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει,
γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους,
δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ,
ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του.


Κατόπιν των ανωτέρω επιθυμούμε να σας υποβάλουμε τις προτάσεις μας προκειμένου να παρθούν αποτελεσματικά και μόνιμα μέτρα για την προστασία μας από το παθητικό κάπνισμα:

Οι προτάσεις μας 

 - Να βγει νέα νομοθεσία, ή να τροποποιηθεί κατάλληλα η υπάρχουσα, έτσι όπως έκανε και η Κύπρος το 2017, που δεν δίστασε να βγάλει τον νέο νόμο «24(Ι)/2017, Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017» στην προσπάθειά της να λύσει τα δικά της προβλήματα.

- Προτείνουμε να υιοθετηθεί ο θεσμός του Εξουσιοδοτημένου Λειτουργού, κατά το παράδειγμα της κυπριακής αντικαπνιστικής νομοθεσίας, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε και ο κοινός αστυνομικός. Έχει ιδιαίτερη σημασία ο θεσμός του Εξουσιοδοτημένου Λειτουργού να ορίζεται κατευθείαν από τη διάταξη του νόμου, έτσι ώστε να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα από την υπουργική απόφαση που ορίζει τα αρμόδια όργανα και τις διαδικασίες ελέγχου. Ο σκοπός της παραπάνω αλλαγής είναι το να ληφθούν μόνιμα μέτρα ώστε πλέον να γίνονται αποτελεσματικοί έλεγχοι.

- Να γίνουν υποχρεωτικά τα μαθήματα για την αποφυγή του καπνίσματος και την προστασία της υγείας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

- Στα σχολεία, στα δημόσια κτίρια και γενικά στα νομικά πρόσωπα: Να αυστηροποιηθούν οι κανόνες (κατά το κυπριακό πρότυπο), με υποχρεωτική ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων, υποχρεωτική σήμανση με αναφορά στη νομοθεσία ακόμα και στην ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ποινικό αδίκημα με αυτόφωρο για τους διευθυντές και τους υπεύθυνους των χώρων, οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι έλαβαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποτροπή του καπνίσματος, όπως είναι π.χ. η άμεση ειδοποίηση, από το υπεύθυνο άτομο ή από εκπρόσωπό του, των διωκτικών αρχών, σε περίπτωση παράβασης, προκειμένου να μην τους καταλογιστεί παράβαση.

- Να διευκρινιστεί ότι ως ανήλικος θεωρείται το άτομο που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (πάντα σύμφωνα με το κυπριακό πρότυπο) και να καταργηθεί το ηλικιακό όριο των 12 ετών από τη διάταξη που απαγορεύει το κάπνισμα στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

- Κατά το παράδειγμα των προηγμένων πολιτισμένων κοινωνιών, να απαγορευτεί η έμμεση διαφήμιση του καπνίσματος απ' όλα τα ΜΜΕ, τις εκπομπές και τα νέα φιλμ. Ειδικά οι ανήλικοι δεν πρέπει να βλέπουν εικόνες καπνίσματος στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο.

- Να απαγορευτεί αυστηρά το κάπνισμα στις στάσεις λεωφορείων, τραμ, τρόλεϊ κτλ.- Να απαγορευτεί το κάπνισμα μπροστά από τις εισόδους και τα παράθυρα των κτιρίων.- Να απαγορευτεί το κάπνισμα σε παιδικές χαρές και στις παραλίες.

- Να προβλεφθούν εξωτερικοί, ειδικά διαμορφωμένοι, χώροι για τους καπνιστές στα Πανεπιστήμια και σε άλλα κτίρια ή χώρους όπου υπάρχει κινητικότητα από χιλιάδες ανθρώπους.Κι ίσως έτσι γίνει μια διαφορετική αρχή για την Ελλάδα και για τους συμπολίτες μας με αναπηρία και σοβαρές χρόνιες παθήσεις.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ

O Πρόεδρος
Ανδρέας Μπαρδάκης

Η πληρεξούσια Γεν. Γραμματέας
Μαρία Χοϊμπού
 https://logistis-amea.blogspot.com/

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

©2018 Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία -EDF
Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία είναι μία οργάνωση ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. Για συντομία, ονομάζεται «EDF».
 Στο EDF εργάζονται για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. Βασική του πίστη είναι ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή και να συμμετέχουμε στην κοινωνία όπως και κάθε άλλο άτομο.

Επίσης, πιστεύει ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να αποφασίζουμε τα ίδια για τη ζωή μας αφού τίποτα δεν πρέπει να αποφασίζεται για εμάς χωρίς εμάς!

Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε για να μας μιλήσει για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη.

Αυτό το φυλλάδιο μπορεί να σε βοηθήσει να μάθεις:

• τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λειτουργεί,

• τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα άτομα με αναπηρία,

• τι πρέπει ακόμα να γίνει για να έχουν τα άτομα με αναπηρία καλύτερη ζωή,

• με ποιον μπορείς να επικοινωνήσεις εάν νιώσεις ότι δεν σέβονται τα δικαιώματά σου και σου φέρονται άδικα.


 Γενικά Περιεχόμενα:

Κείμενο για όλους (easy-to-read)

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία-EDF

Εισαγωγή

Μέρος 1 - Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Μέρος 2 - Πριν και μετά το 1997: σταθμός για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη

Μέρος 3 - Το πλαίσιο της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Μέρος 4 - Ποια είναι τα δικαιώματά σου στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Μέρος 5 - Διεκδίκηση των δικαιωμάτων σου και αποκατάσταση

Μέρος 6 - Ατενίζοντας το μέλλον: προκλήσεις και συστάσεις

Επικοινωνία

Κατεβάστε το φυλλάδιο από τον σύνδεσμο της ΕΣΑμεΑ,
εδώ: pdf Το βιβλίο σε μορφή PDF (12.29 MB) 

https://logistis-amea.blogspot.com/

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

Επιστολή από ένα άτομο με αναπηρία προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο

Τελευταία ενημέρωση, 7 Απριλίου 2019

Λάβαμε την απάντηση στις 29 Μαρτίου 2019 (Ζητάμε να μας συγχωρεθεί η απόκρυψη του email μας, αλλά θα προτιμούσαμε να μην γίνει ευρέως γνωστό).

 Πολύ σημαντικές πληροφορίες αυτές που μας δίνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος, όπως είναι ο αριθμός θανάτων λόγω του παθητικού καπνίσματος στην ΕΕ το 2002. Προκύπτει λοιπόν ότι είναι πιο πολλοί οι καπνιστές που πεθαίνουν από το παθητικό κάπνισμα στους χώρους εργασίας!
Ναι, καλά το διαβάσατε: Από το παθητικό κάπνισμα!
 Επίσης, είναι ελπιδοφόρο το ότι ενθαρρύνει τον αγώνα που κάνουμε για τα ΑμεΑ και τον ευχαριστούμε γι' αυτό.Τελευταία ενημέρωση, 13 Φεβρουαρίου 2019.

Απεστάλη κείμενο στα αγγλικά (στο τέλος του άρθρου), στα email:
cab-andriukaitis-webpage@ec.europa.eu
vytenis.andriukaitis@ec.europa.eu


 Σε όποιον λέω ότι λόγω του παθητικού καπνίσματος παραβιάζεται η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ δεν θέλει να ενδιαφερθεί.

  Σε όποιον λέω ότι λόγω του παθητικού καπνίσματος παραβιάζονται και οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους, δηλαδή οι ευρωπαϊκές οδηγίες, κάνει ότι δεν βλέπει…
Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2018

Αξιότιμε κύριε, Vytenis Andriukaitis,

  Είναι τιμή μας το ότι μας επισκεφτήκατε στη χώρα μας ενώ οφείλουμε να σας ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη για την έκθεσή σας σε παθητικό κάπνισμα μέσα στο Υπουργείο Υγείας, όπως και για τη δυσάρεστη εικόνα του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

  Σκοπός τούτης της επιστολής είναι να σας θέσω υπόψη την αναφορά που έχω υποβάλει στο Ευρωκοινοβούλιο καταγγέλλοντας για ανεπάρκεια τον αντικαπνιστικό νόμο της Ελλάδας καθώς έχει αποτύχει στην εφαρμογή του εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια.
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/el/petition/content/0093%252F2018/html/Petition-No-0093%252F2018-by-Andreas-Bardakis-%2528Greek%2529-on-the-inadequacy-of-legislation-on-the-smoking-ban-in-Greece

  Είναι λυπηρό να μας περιγελούν οι κυβερνήσεις και τα πολιτικά πρόσωπα της χώρας μας ότι ο νόμος είναι πλήρης ή τέλειος όταν η Κύπρος, πρόσφατα, το 2017, εξέδωσε νέα αντικαπνιστική νομοθεσία προκειμένου να λύσει τα προβλήματα εφαρμογής που είχε.

  Για να μπω κατευθείαν στην ουσία του θέματος,
είμαι άτομο με αναπηρία, δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/ , με 50.000 περίπου μέλη, επίσης είμαι πρόεδρος του συλλόγου ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.
https://www.facebook.com/sinigoroi.amea/

  Έχω αφιερωθεί σε έναν ιερό αγώνα για την προστασία των ατόμων με αναπηρίες και σοβαρές χρόνιες παθήσεις καθώς, εδώ στην Ελλάδα, εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα μέσα στα Πανεπιστήμια, στους χώρους εργασίας τους, στα δημόσια κτίρια, ακόμα και αυτά των κοινωνικών υπηρεσιών, στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και στα καταστήματα, μέχρι ακόμα και σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Παρακαλώ, σκεφτείτε γι' αυτό: Η αδελφή μου είναι δάσκαλος σχολείου και έχει δει άλλους δασκάλους να καπνίζουν στα σχολεία στα οποία εργάζονται! Ακόμα και στα σχολεία! Ακόμα και στα νοσοκομεία!

  Μέχρι τώρα, έχω απευθυνθεί με συνεχείς καταγγελίες, στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Υγείας, στον Υπουργό Παιδείας, σε όλους τους βουλευτές της Βουλής, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όλους τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων, σε ειδική επιτροπή του υπουργείου Παιδείας, στις αρμόδιες υπηρεσίες υγειονομικών ελεγκτών της Περιφέρειας, στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Επιθεώρηση Εργασίας κτλ. Έχω φέρει κανάλι που κατέγραψε κάπνισμα μέσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Πειραιά). Διαρκώς καλώ για υγειονομικούς ελέγχους, οι οποίοι γίνονται απρόθυμα. Κάποια στιγμή βεβαιώθηκε παράβαση από υγειονομικό έλεγχο – χωρίς όμως τελικά να επιβληθεί πρόστιμο! Το Υπουργείο Υγείας έχει στείλει έκθεση είκοσι σελίδων στο Πανεπιστήμιο που φοιτώ και ο Συνήγορος του Πολίτη επίσης έχει στείλει επιστολή για να εφαρμοστεί η νομοθεσία.

  Παρόλα αυτά, το κάπνισμα εξακολουθεί μέσα στους κλειστούς χώρους του Πανεπιστημίου από φοιτητές και από το προσωπικό που εργάζεται.

  Έχω απευθυνθεί στην Εθνική Συνομοσπονδία Αναπήρων καθώς τα άτομα με αναπηρίες και σοβαρές χρόνιες παθήσεις εμποδίζονται να συμμετέχουν σε ισότιμη βάση στην κοινωνική, την επαγγελματική και την οικονομική ζωή, καθώς είναι πολύ πιο ευάλωτα, σε σχέση με τα υγιή άτομα, όταν εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα. Δυστυχώς, όμως, δεν γίνεται καμία σοβαρή κίνηση από κανέναν σε τούτη τη χώρα.

  Γνωρίζω πολλά άτομα που σπουδάζουν ή εργάζονται μέσα σε δημόσια κτίρια ενώ έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας (καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα, αναπνευστικά νοσήματα, σκλήρυνση κατά πλάκας, μεταμοσχευμένα άτομα κτλ.) που μου έχουν εξομολογηθεί ότι έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, όμως φοβούνται να αντιδράσουν επειδή φοβούνται τη στοχοποίησή τους και την κοινωνική απομόνωση.

  Δυστυχώς, στην Ελλάδα, όποιος καταγγέλλει την παραβατικότητα θεωρείται ρουφιάνος, σπιούνος, καταδότης.

  Προσωπικά, εμποδίζομαι να βρω δουλειά κι εμποδίζομαι να σπουδάσω, αδυνατώ να επισκέπτομαι το πανεπιστήμιο που φοιτώ. Έτσι, έχω αναγκαστεί να απομονωθώ στο σπίτι μου. Το περιβάλλον στην κοινωνία που ζω είναι τόσο τοξικό που μου απαγορεύει τη συμμετοχή.

  Σε όποιον λέω ότι λόγω του παθητικού καπνίσματος παραβιάζεται η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ δεν θέλει να ενδιαφερθεί.

  Σε όποιον λέω ότι λόγω του παθητικού καπνίσματος παραβιάζονται και οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους, δηλαδή οι ευρωπαϊκές οδηγίες, κάνει ότι δεν βλέπει…

  Αισθάνομαι ότι ζω σε μια χώρα που μόνο ευρωπαϊκή δεν είναι αφού ως πολίτης δεν έχω τη δυνατότητα να προστατέψω το συνταγματικό αγαθό της υγείας μου. Η έλλειψη πραγματικής δημοκρατίας πρέπει να είναι η μοναδική λογική εξήγηση, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.

  Ίσως η μοναδική μου ελπίδα είστε εσείς, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο μόνος λογικός άνθρωπος, που όμως δεν κατοικεί εδώ στην Ελλάδα, αλλά μας τίμησε με την επίσκεψή του για την υποστήριξη στην υγεία κι εμείς, για να τον ευχαριστήσουμε, του δείξαμε μόνο ένα μικρό δείγμα για το πώς ζούμε…

Το Πανεπιστήμιο που φοιτώ:

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΕΙ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΒΡΩΜΑΓΕ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΣΙΓΑΡΟ

https://www.youtube.com/watch?v=OA6s_kGGCVA


 Με άπειρη εκτίμηση,
  Ανδρέας Μπαρδάκης

Το κείμενο στα Αγγλικά, το οποίο στάλθηκε στις 13.02.2019:


Athens, 13th of February 2018


A letter from a person with a disability from Greece (about second hand smoking in Greece) to European Commissioner


Dear Sir, Vytenis Andriukaitis,


 It is our honor that you visited our country and we owe you a sincere apology for your exposure to passive smoking in the Ministry of Health as well as for the unpleasant image of the Deputy Minister of Health.

  The purpose of this letter is to bring to your attention the report I have submitted to the European Parliament denouncing the anti-smoking law of Greece for its inadequacy as well as for failure to be implemented for at least ten years.

 Petition No 0093/2018 by Andreas Bardakis (Greek) on the inadequacy of legislation on the smoking ban in Greece
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/el/petition/content/0093%252F2018/html/Petition-No-0093%252F2018-by-Andreas-Bardakis-%2528Greek%2529-on-the-inadequacy-of-legislation-on-the-smoking-ban-in-Greece

 It is unfortunate that the governments and politicians in our country are mocking us by saying that the law is complete or perfect while recently, in 2017, Cyprus issued new anti-smoking legislation in order to solve the implementation problems they were facing.

 Getting straight to the point, I am a person with disability, the creator of the online community «ADVOCATE OF PEOPLE WITH DISABILITIES»
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/ , with approximately 50.000 members.

 I am also the Chairman of the association «ADVOCATES OF PEOPLE WITH DISABILITIES - ACTIVE CITIZENS» https://www.facebook.com/sinigoroi.amea/

  I have dedicated myself to a sacred fight for the protection of people with disabilities and serious chronic diseases that are exposed in our country to passive smoking in universities, in their workplaces, in public buildings, in social services buildings, in healthcare facilities, in shops and even in the public transportation media. Please, consider about this: My sister is a school teacher and she has seen other teachers smoking into the schools they work at! Even in schools! Even in hospitals!

 So far I have continuously sent my complaints to the Prime Minister, the Minister of Health, the Minister of Education, all the members of the Parliament, the media, all the Rectors of Universities, to the special committee of the Ministry of Education, to the competent health services inspectors of the Region, to the Greek Ombudsman, the Labor Inspectorate etc. I called a TV channel to come to the University of West Attica (former Technological Faculty of Piraeus). I am constantly calling for sanitary inspections that happen but with reluctance. In one case a violation of the law was reported - without a fine being issued! The Ministry of Health has sent a 20-page report to the University I study and the Greek Ombudsman has also sent a letter demanding that the law be enforced.

  Despite all the above, smoking still continues inside Universities by students and staff.

 I have addressed my complaints to the National Confederation of People with Disabilities (Esamea Ncdp) since people with disabilities and serious chronic diseases are prevented from participating equally to social, professional and economic life as they are much more vulnerable compared to healthy people when exposed to passive smoking. Unfortunately, nobody is taking serious action in this country.

 I know a lot of people who study or work in public buildings having really serious health problems (cancer, cardiovascular diseases, respiratory diseases, multiple sclerosis, people with transplanted organs etc.) who have expressed having a very big problem but they are scared to react so not to be targeted and socially isolated.

 Unfortunately, in Greece, whoever dares to denounce violation of the law is considered a snitch, a spy, a traitor.

 Personally, I am prevented from getting a job and I am prevented from studying. I am unable to visit the university I am a student of. Therefore, I have forced myself to be isolated in my house. The environment in the county I live is so toxic that it forbids my participation.

 To whoever I say that because of passive smoking the UN Convention for the rights of people with disabilities is violated, they are not interested.

 To whoever I say that because of passive smoking the rules for hygiene and safety for workers are violated, i.e. the European guidelines, they pretend they do not see it...

 I feel that I am living in a country anything but European because as a citizen I don't have the way to protect the constitutional right of my health. Lack of true democracy must be the only logical explanation, no other way to explain it.

 Perhaps my only hope is you, the European Commissioner, the only logical person, who does not live in Greece but honored us with your visit to support health and from our side, to thank you, we gave you a little taste of how we are living...

 The University (University of West Attica, former Technological Education Institute of Piraeus - University of Applied Sciences) where I study:

Technological Education Institute of Piraeus - I HAVE NOT BEEN TO MY EXAMS BECAUSE THE CLASSROOM SMELLED FROM SMOKING
https://www.youtube.com/watch?v=OA6s_kGGCVA


With extreme appreciation,
Andreas Bardakis
https://logistis-amea.blogspot.com/