Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ερωτήσεις για το εξωιδρυματικό επίδομα.

Επικαιροποιημένο έως έτος 2018Το εξωιδρυματικό επίδομα όταν καταβάλλεται από την Πρόνοια είναι 771 ευρώ βάσει ΦΕΚ.

Φίλοι μου, γεια σας! Σήμερα δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, γι' αυτό έφτιαξα ένα σχετικά σύντομο άρθρο με ερωτήσεις που αφορούν το εξωιδρυματικό επίδομα, ή αλλιώς το επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας, όπως συχνά λέγεται.

  Καταρχάς, εδώ μπορείτε να δείτε τις ιατρικές προϋποθέσεις που απαιτούνται. Να ξέρετε ότι το εξωιδρυματικό επίδομα (παραπληγίας) το δικαιούνται όλοι, ασφαλισμένοι (άμεσοι κι έμμεσοι), ανασφάλιστοι, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, άνεργοι. Οι ασφαλισμένοι το δικαιούνται από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό, ενώ οι ανασφάλιστοι και οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο το δικαιούνται από την Πρόνοια.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ (ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ)
Δικαιούχοι-προΰποθέσεις

Tο εξωιδρυματικό επίδομα δικαιούνται:
Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα μέλη οικογένειας τους, εφόσον πάσχουν από:
α) παραπληγία -τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή

β) μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή

γ) σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή

δ) το σύνδρομο κλάματος γαλής ή

ε) ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή

στ) οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

ζ) έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή δυο κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή

η) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή

θ) έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την περίπτωση (ζ).

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον πάσχουν από τις ανωτέρω παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 350 ημέρες ασφάλισης τα τελευταία τέσσερα χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστησαν ανίκανοι για εργασία, από τις οποίες οι 50 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο 15μηνο ή 1.000 ασφάλισης οποτεδήποτε (Εγκ. 150/81).

Τα μέλη οικογένειας του ασφαλισμένου, εφόσον πάσχουν από μία από τις ανωτέρω παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις ασφάλισης. Ως αφετηρία για τον έλεγχο των χρονικών προϋποθέσεων λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, ανεξάρτητα από το χρόνο επέλευσης της ανικανότητας (Γ.Ε. 86408/Φ52- 36/16.6.1982).
 
 


Επιπλέον:

Άρθρο 56 ΝΟΜΟΣ 4554/2018

Επέκταση χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος

Το εξωιδρυματικό επίδομα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄68), χορηγείται όχι μόνον σε όσους πάσχουν από τις ρητά αναφερόμενες στη διάταξη αυτή παθήσεις της τετραπληγίας και παραπληγίας, αλλά και σε όσους πάσχουν από ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια, όπως αυτές οι παθήσεις, μορφή αναπηρίας.Λίγες ερωτήσεις λοιπόν, αλλά ουσιαστικές:Ερώτηση:
 Έχω σκλήρυνση κατά πλάκας και λαμβάνω το εξωιδρυματικό επίδομα. Προχθές που πήγα να εισπράξω την επιταγή (ΙΚΑ) με ενημέρωσαν ότι δεν μου το δίνουν επειδή κάνω θεραπεία ενδονοσοκομειακά. Πράγματι, χρειάζεται να είμαι κάποιες ώρες στο νοσοκομείο επειδή η θεραπεία μου γίνεται ενδοφλέβια. Δεν ξέρω τι να κάνω και πως να κινηθώ επειδή αυτά τα χρήματα μας είναι αναγκαία αφού πρόσφατα πέθανε ο πατέρας μου και η μητέρα μου έχει σταματήσει από τη δουλειά της.

Σας παρακαλώ, πείτε μου, τι μπορώ να κάνω;

Απάντηση:
Δυστυχώς, μας σταματάει η Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ.39 /2013 με θέμα: «Κοινοποίηση της με αριθ. Φ11321/1119/79/27.3.2013 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγικών – τετραπληγικών, σε περίπτωση νοσηλείας για χρόνια πάθηση με δαπάνες του ασφαλιστικού φορέα. Τροποποίηση της με αριθ. Φ9/οικ.909/22.6.1983 Υπουργικής Απόφασης.»
η οποία απορρέει από σχετική υπουργική απόφαση (αναφέρεται μέσα) και από τον συνδυασμό του κανονισμού ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον οποίο η οποιαδήποτε θεραπεία σε νοσοκομείο με έξοδα του ΙΚΑ θεωρείται νοσηλεία.

Επικαιροποίηση, 20/08/2015:
Σύμφωνα με την πρόσφατη αλλαγή που έφερε ο Ν.4331/2015, άρθρο 7, ισχύει η αναστολή του εξωιδρυματικού πλέον μόνο στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. Ισχύει γενικώς για νοσηλευτικά ιδρύματα όταν ο ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει σ΄αυτά τη δαπάνη για τη νοσηλεία.
Ισχύει η νεότερη εγκύκλιος: Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.36488/1240, 25.08.2015

Ενώ, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.32385/1077/17.7.2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, διευκρινίζεται ότι ο όρος «ιδρύματα ασυλιακής μορφής» που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην Φ9/οικ.909/22-6-1983 Υπουργική Απόφαση, έχει ήδη αντικατασταθεί από τον όρο «νοσηλευτικό ίδρυμα», διότι δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις για την κοινωνική προστασία αλλά ούτε στη λειτουργία και την οργάνωση των υφιστάμενων προνοιακών δομών για άτομα με αναπηρίες, οι οποίες βάσει του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄76) χαρακτηρίζονται ως δομές ανοικτής κοινωνικής φροντίδας, αποκατάστασης και αυξημένης φροντίδας που αφορούν κατά κύριο λόγο στην κλειστή περίθαλψη.

----------------------------------------------------------------------------

Ερώτηση:
'Eχω σκλήρυνση κατά πλάκας με ποσοστό αναπηρίας που κρίθηκε ξανά, πριν δύο μήνες, 75%. Παίρνω το εξωιδρυματικό επίδομα και μου έκαναν πρόταση κάποιοι φίλοι να δουλέψω μαζί τους. Εργασία που είμαι ικανός για αυτήν. 'Εχω κίνδυνο να σταματήσει να μου καταβάλλεται το επίδομα αν ξεκινήσω να εργάζομαι; Ο μισθός θα είναι ελάχιστος και ο κύριος λόγος που επιθυμώ να εργαστώ είναι καθαρά ψυχολογικός. Πιστεύετε ότι θα μου δημιουργηθεί πρόβλημα με το επίδομα;

Απάντηση:
 Υπήρχε ένας παλαιότερος νόμος, ο Ν.1469/84, όπου με το άρθρο 21, με λίγα λόγια, μας έλεγε ότι σε περίπτωση απασχόλησης, αν το ποσό του μισθού δεν ξεπερνάει το 50πλάσιο του ποσού του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, τότε το εξωιδρυματικό μειώνεται στο μισό.

  Όμως, αργότερα το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθ.32 του Ν.1876/90 κι έτσι, ορίστηκε ότι σε περίπτωση εργασίας αυτών που λαμβάνουν το επίδομα, οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί εξακολουθούν να καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό του επιδόματος.

 Επίσης, με το άρθ. 18 του Ν.2072/92 ορίστηκε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όταν παίρνουν εξωιδρυματικό επίδομα διατηρούν :
→ το επίδομα τους έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται
→ το δικαίωμα για παροχές ασθενείας ως μέλη οικογενείας (δυνατότητα επιλογής φορέα)

------------------------------------------------------------------------------

Ερώτηση:
Το παραπληγικό επίδομα (67%) αναπηρίας, φορολογείται; Λένε ότι απαλλάσσεται μόνο αν έχεις 80% αναπηρίας.

Απάντηση:
Το εξωιδρυματικό επίδομα είναι από τα ρητά αφορολόγητα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος (Ν.4172/2014 άρθρο 14).

-------------------------------------------------------------------------------

Ερώτηση:
 Λαμβάνω το εξωιδρυματικό επίδομα, αλλά κάθε φορά πρέπει να ανανεώσω σε διάρκεια την απόφαση του ΚΕ.Π.Α περνώντας από Υγειονομική Επιτροπή. Υπάρχει τρόπος να το μονιμοποιήσω;

Απάντηση:
 Αγαπητέ φίλε, στην πραγματικότητα δεν υφίσταται μονιμοποιήση του εξωιδρυματικού επιδόματος, όμως υπάρχει μονιμοποίηση στη διάρκεια της αναπηρίας όταν αυτή προβλέπεται έτσι από τις σχετικές διατάξεις που ορίζουν τις μονιμες αναπηρίες.

-------------------------------------------------------------------------------

Ερώτηση:
 Έχω μονό ακρωτηριασμό που επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους.
Δικαιούμαι το εξωιδρυματικό επίδομα;

Aπάντηση:
 Αλλαγή στις προϋποθέσεις χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος σε περιπτώσεις ακρωτηριασμού (παρ. 4).
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθ. 5 του ν. 3232/2004, το εξωιδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/81 δικαιούνται, μεταξύ άλλων και όσοι έχουν πλήρη ακρωτηριασμό ενός άνω ή ενός κάτω άκρου, το οποίο δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους (εγκ. 53/2004), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 Από τη δημοσίευση της παρ. 4 του άρθ. 26 του ν. 4075/2012, δηλαδή από 11/04/2012, δεν υφίσταται πλέον η προϋπόθεση της περ. ε’ της παρ. 2 του ν.3232/2004, δηλαδή δεν εξετάζεται το θέμα της εφαρμογής τεχνητού μέλους, προκειμένου να χορηγηθεί το εξωιδρυματικό επίδομα.
Σ' αυτή την περίπτωση θα χορηγηθεί κατά το ήμισυ, δηλαδή 10 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»


http://logistis-amea.blogspot.com

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

Δύο κρίσιμες ερωτήσεις όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία που ζουν αποκλειστικά και μόνο από το επίδομα της Πρόνοιας, ή από τις παροχές αναπηρίας που δίνονται από τους φορείς ασφάλισης.


30/09/2014
Επικαιροποίηση του θέματος με απάντηση που λάβαμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ:


«Κύριε Μπαρδάκη, σας επισυνάπτουμε αρχείο με την αναφορά που κατέθεσαν οι βουλευτές μας προς τους υπουργούς οικονομικών και εργασίας προκειμένου να δοθεί απάντηση στα ερωτήματα που βάζετε στην επιστολή σας, ότι νεότερο έχουμε θα σας το προωθήσουμε.»

_____________________________________________Προς :
- Τη γενική γραμματέα της Γενικής  Γραμματείας Πρόνοιας,  κυρία  Έφη Μπέκου
- Τον υποδιοικητή του ΙΚΑ, κύριο Διονύση Πατσούρη

Κοινοποίηση προς:
- Υπουργό ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, κύριο Γιάννη Βρούτση
- Υπουργό Οικονομικών, κύριο  Γκίκα Χαρδούβελη
- Συνήγορο του Πολίτη
- Διοικητή του ΙΚΑ, κύριο Ροβέρτο Σπυρόπουλο
- Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ,κύριο Παναγιώτη Κοκκόρη
- Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη
 
                                                  Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2014
Θέμα:
Δύο κρίσιμες ερωτήσεις όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία που ζουν αποκλειστικά και μόνο από το επίδομα της Πρόνοιας, ή από τις παροχές αναπηρίας που δίνονται από τους φορείς ασφάλισης.


Κύριοι,
λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματέα της Πρόνοιας, κυρία  Έφη Μπέκου, με Αρ.Πρωτ. οικ. 521, στις 26-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΛ-ΥΣΑ) και θέμα: «Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ.»,
καθώς επίσης , και την εγκύκλιο ΙΚΑ που εκδόθηκε από τον Υποδιοικητή του ΙΚΑ, κύριο Διονύση Πατσούρη, με Αρ.Πρωτ. Π51/15,  στις 17/4/2014 (ΑΔΑ: ΒΙ074691ΩΓ-ΣΛΕ) και θέμα:
«Α) Επισημάνσεις για τη διενέργεια των συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., Β) Διευκρινίσεις για την παραλαβή ή μη αιτημάτων πολιτών για νέα υγειονομική κρίση πριν από τη λήξη ισχύος οριστικής γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. κ.ά. – Διάκριση περιπτώσεων».
,

όπου στην πρώτη εγκύκλιο (Πρόνοια), αναφέρεται ως εξής:

«…ως προϋπόθεση ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, έχει επανειλημμένα παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένες Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμων της χώρας να παρερμηνεύουν ή να παρακωλύουν τη διαδικασία ένταξης των δικαιούχων ή και να αρνούνται την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών.»

Στη συνέχεια της ιδίας εγκυκλίου δίνεται η οδηγία:

«1. Η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναστέλλεται αυτοδίκαια από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της γνωμάτευσης αναπηρίας ή της απόφασης ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και επαναχορηγείται εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α., με την οποία πιστοποιείται η πάθηση ή η αναπηρία για την οποία αιτείται την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα υπόλοιπα κριτήρια που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.»

Συνεχίζοντας στην εγκύκλιο, αναφέρεται:

«Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στις αρμόδιες υπηρεσίες της πρόνοιας.»

1η Περίπτωση:
Νέοι Δικαιούχοι Προνοιακού Επιδόματος-
Ερώτηση προς την κ. γενική γραμματέα της Πρόνοιας:


Κυρία Γενικέ Γραμματέα,
φαίνεται από τα λεγόμενά σας στην εγκύκλιο ότι έχετε λάβει υπόψη σας το «φαινόμενο της παρακώλυσης της διαδικασίας ένταξης των δικαιούχων, ή ακόμα και την άρνηση της παραλαβής των αιτήσεων των πολιτών.»

Όμως, με ποιον τρόπο φροντίσατε για τους πολίτες αυτούς, οι οποίοι προσέρχονται στις υπηρεσίες της Πρόνοιας για πρώτη φορά και η απάντηση που παίρνουν από τους υπαλλήλους - προφορικά πάντα - είναι να έρθουν να κάνουν την αίτηση όταν θα έχουν στα χέρια τους την απόφαση από το ΚΕ.Π.Α;

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες αποχωρούν άπρακτοι από την Πρόνοια, αγνοώντας το δικαίωμα που έχουν να κάνουν αίτηση για προνοιακό επίδομα, ακόμα κι όταν δεν έχουν απόφαση από ΚΕ.Π.Α στα χέρια τους (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, άρθρα 4 & 12), το οποίο αίτημα μπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα, έως ότου επιστρέψουν με απόφαση ΚΕ.Π.Α, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επιδότησης από την Πρόνοια. (άρθρο 5, παρ. 1, παρ.2 ,  ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 ΦΕΚ-108 Β')

Δυστυχώς, αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι, όταν ο πολίτης επιστρέψει στην Πρόνοια με την απόφαση ΚΕ.Π.Α στα χέρια του, συνήθως μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, προς μεγάλη του απογοήτευση, διαπιστώνει ότι, η επιδότηση θα έχει ημερομηνία έναρξης την ίδια αυτήν ημέρα που επέστρεψε στην Πρόνοια.

Διότι, τότε τελικά κάνει την αίτηση στη Διοίκηση για την παροχή, ασχέτως αν επί της ουσίας, τη δικαιούται από την ημερομηνία αυτή που έχει έναρξη η διάρκεια της αναπηρίας του, έτσι όπως το έχει ορίσει το ΚΕ.Π.Α στην απόφαση που έχει παραδώσει στον πολίτη.

Σημείωση:
Η  διαδικασία απόκτησης απόφασης ΚΕ.Π.Α, μέχρι να γίνει η εξέταση και μέχρι να βγει η απόφαση, διαρκεί μήνες έως και έτος όποτε μεσολαβεί η διαδικασία της ένστασης για εξέταση από Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.


Την πρώτη φορά που εκδώσατε την Εγκύκλιό σας (ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ) , φαίνεται ότι το είχατε προβλέψει αυτό:
« Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στα ΚΕ.Π.Α.»

αλλά, μετά από λίγες ημέρες, το αλλάξατε εκδίδοντας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Εγκυκλίου:

«Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στις αρμόδιες υπηρεσίες της πρόνοιας.»


Προφανώς, ενεργήσατε έτσι προκειμένου η εγκύκλιος να κινείται εντός των νομικών πλαισίων, ενέργεια απόλυτα κατανοητή και σεβαστή, ωστόσο μη λειτουργική, αφού πολλοί συμπολίτες μας με σοβαρές αναπηρίες μένουν για πολλούς μήνες άπρακτοι και άφραγκοι, μέχρι να καταφέρουν να πάρουν στα χέρια τους την απόφαση από ΚΕ.Π.Α.

 Τέλος, αρκετές φορές προκύπτει ανάγκη για περαιτέρω διευκρινήσεις από τα ΚΕ.Π.Α σε σχέση με την περιγραφή της αναπηρίας του εκάστοτε πολίτη. Η απουσία εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών (ΚΕ.Π.Α και Πρόνοια) καθυστερεί ακόμη περισσότερο τον πολίτη με αναπηρία. Ο ενδιαφερόμενος αναγκάζεται να επιστρέψει ο ίδιος στα ΚΕ.Π.Α και να ζητήσει τις απαιτούμενες διευκρινήσεις για λογαριασμό της Πρόνοιας με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος.

2η Περίπτωση: Ανανέωση επιδότησης όσων η διάρκεια αναπηρίας έχει λήξει και το επίδομα έχει ανασταλεί.


 Λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω αναφερόμενη Εγκύκλιο ΙΚΑ υπογεγραμμένη από τον Υποδιοικητή, κ.Διονύση Πατσούρη, στην οποία σε κάποιο σημείο αναφέρεται:

«4. Διαχείριση αιτημάτων πολιτών χωρίς παραπεμπτικό από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία του δημοσίου Όπως είναι γνωστό, οι υπηρεσίες του Δημοσίου στο σύνολό τους, αφενός, δεν έχουν προβεί μέχρι σήμερα σε εναρμόνιση, όπως οφείλουν, της σχετικής νομοθεσίας τους με τις κατισχύουσες και καθολικά εφαρμοζόμενες από 1/9/2011 διατάξεις του Ενιαίου Πίνακα Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας βάσει των οποίων κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. τα εξεταζόμενα περιστατικά, αφετέρου, δεν εκδίδουν παραπεμπτικά (πλην των Φ.Κ.Α.) με τις επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας τους.
Κατά συνέπεια, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ο πολίτης που με δική του πρωτοβουλία προσέρχεται στα ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας του φέρει ακέραια την ευθύνη για τη ρητή αναφορά στην αίτησή του του είδους της παροχής, ή των παροχών αναπηρίας στις οποίες αποσκοπεί, ώστε να είναι δυνατή η πρόσθετη υγειονομική κρίση εκ μέρους της Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. σύμφωνα με τα σχετικά Υποδείγματα που σας έχουν κοινοποιηθεί στο με αρ.πρωτ.Π51/14/22-05-2013 Γενικό μας Έγγραφο και αφορούν στις ειδικότερες ανά παροχή και ανά φορέα διατάξεις χορήγησής της.
Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον έχει εκδοθεί οριστική γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, ουδεμία νέα αίτηση εκ μέρους του δεν θα γίνεται δεκτή για επανάκριση της περίπτωσής του με βάση επιμέρους διατάξεις για τη χορήγηση άλλης παροχής. Τυχόν συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί της υγειονομικής κρίσης της εν ισχύ γνωμάτευσης, εφόσον απαιτείται, θα γίνεται μόνο κατόπιν εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος τη νέα παροχή.»


Οδηγία απολύτως κατανοητή, επειδή ο τρόπος που προτείνει επιτρέπει στα ΚΕ.Π.Α να επιταχύνουν τις διαδικασίες, αποκλείοντας όμως τα ΑμεΑ από τη δυνατότητα να μεριμνήσουν στο να κάνουν αίτηση ανανέωσης,  λίγο πριν λήξει η επιδότησή τους.

Μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι ισχύει ακριβώς το ίδιο για την ανανέωση της σύνταξης αναπηρίας, καθώς επίσης και για το εξωιδρυματικό επίδομα, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες με νόμο είχε οριστεί συνέχιση της προσωρινής σύνταξης, χωρίς διακοπή, για συγκεκριμένες περιόδους. Αυτό βέβαια ήταν μια προσωρινή διάταξη η οποία εξέπνευσε χρονικά και  δεν γνωρίζουμε αν θα ψηφιστεί ξανά παρόμοια διάταξη.

Εν καιρώ όπου η χώρα διανύει την τέταρτη χρονιά οικονομικής ύφεσης με την ανεργία στο 27% και με ενάμισι εκατομμύριο ανέργους, τα προνοιακά επιδόματα δεν αποτελούν πια κοινωνικά βοηθήματα. Υπενθυμίζω ότι, τα επιδόματα για ΑμεΑ δόθηκαν στους πολίτες με αναπηρίες «για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών συντήρησης και περίθαλψής τους, καθώς και για την κάλυψη, εν γένει, των ειδικών αναγκών που προκύπτουν εξαιτίας της αναπηρίας τους», όπως έχει αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών σε διάφορα έγγραφα, όπως και στο έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1117818 ΕΞ 2013 23-7-2013, με θέμα «Φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία», ως απάντηση στο δικό μου έγγραφο από 18.06.2013, το οποίο φέρει τις υπογραφές του Προϊσταμένου Γραμματείας ,κυρίου Άγγελου Δ. Τζανετάκου και του πρώην  Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ,κυρίου Θ. Θεοχάρη.

Όμως, στις μέρες μας, τα προνοιακά επιδόματα, για πολλούς από τους συμπολίτες μας με αναπηρία, αποτελούν το μοναδικό οικονομικό μέσο για να επιβιώσουν, να πάρουν τα φάρμακά τους και να καλύψουν όλες τις υπόλοιπες ανάγκες, τόσο  τις βιοτικές τους, όσο και αυτές της αναπηρίας τους.

Έτσι, λοιπόν, ερωτώνται, τόσο η γενική γραμματέας της Πρόνοιας, όσο και ο υποδιοικητής του ΙΚΑ:

Πώς θα ζήσουν με μηδέν οικονομικούς πόρους οι συμπολίτες μας με αναπηρία που βρίσκονται στη διαδικασία του να ξαναγίνουν δικαιούχοι προνοιακού επιδόματος – ή προσωρινής σύνταξης, ή εξωιδρυματικού επιδόματος, εφόσον έχει λήξει η διάρκεια της αναπηρίας τους - μέχρι να λάβουν αναδρομικώς τα ποσά που δικαιούνται;


Επίσης, πώς θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που τους έχει επιβάλλει η αναπηρία τους;

Tι σκοπεύετε να κάνετε γι’ αυτό, εφόσον οι οδηγίες που έχετε δώσει δεν τους λύνουν το σοβαρό βιοποριστικό πρόβλημα που έχουν;

Παρακαλώ πολύ σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο θέμα που σας έθεσα και σε μια εξίσου εμπεριστατωμένη απάντηση. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά μια από τις ευπαθέστερες κοινωνικές ομάδες στη χώρα μας, τα άτομα με αναπηρίες και τα ζητήματα που σας αναφέρω είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες που εξαρτώνται εξολοκλήρου από τις παροχές αναπηρίας.

Με σεβασμό και τιμή προς όλους τους συνανθρώπους μου,
Ανδρέας  Μπαρδάκης

 http://logistis-amea.blogspot.gr/  και http://logistisamea.blogspot.gr/
©
Ανδρέας  Μπαρδάκης

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας φόρουμ "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ"

http://amea.forumup.gr/


Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Facebook

Τώρα και στο Twitter