Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ερωτήσεις για το εξωιδρυματικό επίδομα.Το εξωιδρυματικό επίδομα όταν καταβάλλεται από την Πρόνοια είναι 771 ευρώ βάσει ΦΕΚ.

Φίλοι μου, γεια σας! Σήμερα δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, γι' αυτό έφτιαξα ένα σχετικά σύντομο άρθρο με ερωτήσεις που αφορούν το εξωιδρυματικό επίδομα, ή αλλιώς το επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας, όπως συχνά λέγεται.

  Καταρχάς, εδώ μπορείτε να δείτε τις ιατρικές προϋποθέσεις που απαιτούνται. Να ξέρετε ότι το εξωιδρυματικό επίδομα (παραπληγίας) το δικαιούνται όλοι, ασφαλισμένοι (άμεσοι κι έμμεσοι), ανασφάλιστοι, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, άνεργοι. Οι ασφαλισμένοι το δικαιούνται από τον ασφαλιστικό τους οργανισμό, ενώ οι ανασφάλιστοι και οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο το δικαιούνται από την Πρόνοια.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ (ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ)
Δικαιούχοι-προΰποθέσεις

Tο εξωιδρυματικό επίδομα δικαιούνται:
Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα μέλη οικογένειας τους, εφόσον πάσχουν από:
α) παραπληγία -τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή

β) μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή

γ) σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή

δ) το σύνδρομο κλάματος γαλής ή

ε) ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή

στ) οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

ζ) έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή δυο κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή

η) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή

θ) έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την περίπτωση (ζ).

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον πάσχουν από τις ανωτέρω παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 350 ημέρες ασφάλισης τα τελευταία τέσσερα χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστησαν ανίκανοι για εργασία, από τις οποίες οι 50 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο 15μηνο ή 1.000 ασφάλισης οποτεδήποτε (Εγκ. 150/81).

Τα μέλη οικογένειας του ασφαλισμένου, εφόσον πάσχουν από μία από τις ανωτέρω παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις ασφάλισης. Ως αφετηρία για τον έλεγχο των χρονικών προϋποθέσεων λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, ανεξάρτητα από το χρόνο επέλευσης της ανικανότητας (Γ.Ε. 86408/Φ52- 36/16.6.1982).
 
 

Λίγες ερωτήσεις λοιπόν, αλλά ουσιαστικές:Ερώτηση:
 Έχω σκλήρυνση κατά πλάκας και λαμβάνω το εξωιδρυματικό επίδομα. Προχθές που πήγα να εισπράξω την επιταγή (ΙΚΑ) με ενημέρωσαν ότι δεν μου το δίνουν επειδή κάνω θεραπεία ενδονοσοκομειακά. Πράγματι, χρειάζεται να είμαι κάποιες ώρες στο νοσοκομείο επειδή η θεραπεία μου γίνεται ενδοφλέβια. Δεν ξέρω τι να κάνω και πως να κινηθώ επειδή αυτά τα χρήματα μας είναι αναγκαία αφού πρόσφατα πέθανε ο πατέρας μου και η μητέρα μου έχει σταματήσει από τη δουλειά της.

Σας παρακαλώ, πείτε μου, τι μπορώ να κάνω;

Απάντηση:
Δυστυχώς, μας σταματάει η Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ.39 /2013 με θέμα: «Κοινοποίηση της με αριθ. Φ11321/1119/79/27.3.2013 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγικών – τετραπληγικών, σε περίπτωση νοσηλείας για χρόνια πάθηση με δαπάνες του ασφαλιστικού φορέα. Τροποποίηση της με αριθ. Φ9/οικ.909/22.6.1983 Υπουργικής Απόφασης.»
η οποία απορρέει από σχετική υπουργική απόφαση (αναφέρεται μέσα) και από τον συνδυασμό του κανονισμού ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον οποίο η οποιαδήποτε θεραπεία σε νοσοκομείο με έξοδα του ΙΚΑ θεωρείται νοσηλεία.

Επικαιροποίηση, 20/08/2015:
Σύμφωνα με την πρόσφατη αλλαγή που έφερε ο Ν.4331/2015, άρθρο 7, ισχύει η αναστολή του εξωιδρυματικού πλέον μόνο στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. Ισχύει γενικώς για νοσηλευτικά ιδρύματα όταν ο ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει σ΄αυτά τη δαπάνη για τη νοσηλεία.
Ισχύει η νεότερη εγκύκλιος: Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.36488/1240, 25.08.2015

Ενώ, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.32385/1077/17.7.2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, διευκρινίζεται ότι ο όρος «ιδρύματα ασυλιακής μορφής» που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην Φ9/οικ.909/22-6-1983 Υπουργική Απόφαση, έχει ήδη αντικατασταθεί από τον όρο «νοσηλευτικό ίδρυμα», διότι δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις για την κοινωνική προστασία αλλά ούτε στη λειτουργία και την οργάνωση των υφιστάμενων προνοιακών δομών για άτομα με αναπηρίες, οι οποίες βάσει του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄76) χαρακτηρίζονται ως δομές ανοικτής κοινωνικής φροντίδας, αποκατάστασης και αυξημένης φροντίδας που αφορούν κατά κύριο λόγο στην κλειστή περίθαλψη.----------------------------------------------------------------------------

Ερώτηση:
'Eχω σκλήρυνση κατά πλάκας με ποσοστό αναπηρίας που κρίθηκε ξανά, πριν δύο μήνες, 75%. Παίρνω το εξωιδρυματικό επίδομα και μου έκαναν πρόταση κάποιοι φίλοι να δουλέψω μαζί τους. Εργασία που είμαι ικανός για αυτήν. 'Εχω κίνδυνο να σταματήσει να μου καταβάλλεται το επίδομα αν ξεκινήσω να εργάζομαι; Ο μισθός θα είναι ελάχιστος και ο κύριος λόγος που επιθυμώ να εργαστώ είναι καθαρά ψυχολογικός. Πιστεύετε ότι θα μου δημιουργηθεί πρόβλημα με το επίδομα;

Απάντηση:
 Υπήρχε ένας παλαιότερος νόμος, ο Ν.1469/84, όπου με το άρθρο 21, με λίγα λόγια, μας έλεγε ότι σε περίπτωση απασχόλησης, αν το ποσό του μισθού δεν ξεπερνάει το 50πλάσιο του ποσού του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, τότε το εξωιδρυματικό μειώνεται στο μισό.

  Όμως, αργότερα το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθ.32 του Ν.1876/90 κι έτσι, ορίστηκε ότι σε περίπτωση εργασίας αυτών που λαμβάνουν το επίδομα, οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί εξακολουθούν να καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό του επιδόματος.

 Επίσης, με το άρθ. 18 του Ν.2072/92 ορίστηκε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όταν παίρνουν εξωιδρυματικό επίδομα διατηρούν :
→ το επίδομα τους έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται
→ το δικαίωμα για παροχές ασθενείας ως μέλη οικογενείας (δυνατότητα επιλογής φορέα)

------------------------------------------------------------------------------

Ερώτηση:
Το παραπληγικό επίδομα (67%) αναπηρίας, φορολογείται; Λένε ότι απαλλάσσεται μόνο αν έχεις 80% αναπηρίας.

Απάντηση:
Το εξωιδρυματικό επίδομα είναι από τα ρητά αφορολόγητα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος (Ν.4172/2014 άρθρο 14).

-------------------------------------------------------------------------------

Ερώτηση:
 Λαμβάνω το εξωιδρυματικό επίδομα, αλλά κάθε φορά πρέπει να ανανεώσω σε διάρκεια την απόφαση του ΚΕ.Π.Α περνώντας από Υγειονομική Επιτροπή. Υπάρχει τρόπος να το μονιμοποιήσω;

Απάντηση:
 Αγαπητέ φίλε, στην πραγματικότητα δεν υφίσταται μονιμοποιήση του εξωιδρυματικού επιδόματος, όμως υπάρχει μονιμοποίηση στη διάρκεια της αναπηρίας όταν αυτή προβλέπεται έτσι από τις σχετικές διατάξεις που ορίζουν τις μονιμες αναπηρίες.

-------------------------------------------------------------------------------

Ερώτηση:
 Έχω μονό ακρωτηριασμό που επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους.
Δικαιούμαι το εξωιδρυματικό επίδομα;

Aπάντηση:
 Αλλαγή στις προϋποθέσεις χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος σε περιπτώσεις ακρωτηριασμού (παρ. 4).
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθ. 5 του ν. 3232/2004, το εξωιδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/81 δικαιούνται, μεταξύ άλλων και όσοι έχουν πλήρη ακρωτηριασμό ενός άνω ή ενός κάτω άκρου, το οποίο δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους (εγκ. 53/2004), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 Από τη δημοσίευση της παρ. 4 του άρθ. 26 του ν. 4075/2012, δηλαδή από 11/04/2012, δεν υφίσταται πλέον η προϋπόθεση της περ. ε’ της παρ. 2 του ν.3232/2004, δηλαδή δεν εξετάζεται το θέμα της εφαρμογής τεχνητού μέλους, προκειμένου να χορηγηθεί το εξωιδρυματικό επίδομα.
Σ' αυτή την περίπτωση θα χορηγηθεί κατά το ήμισυ, δηλαδή 10 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανδρέας Μπαρδάκης
Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»


http://logistis-amea.blogspot.com

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Δύο κρίσιμες ερωτήσεις όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία που ζουν αποκλειστικά και μόνο από το επίδομα της Πρόνοιας, ή από τις παροχές αναπηρίας που δίνονται από τους φορείς ασφάλισης.


30/09/2014
Επικαιροποίηση του θέματος με απάντηση που λάβαμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ:


«Κύριε Μπαρδάκη, σας επισυνάπτουμε αρχείο με την αναφορά που κατέθεσαν οι βουλευτές μας προς τους υπουργούς οικονομικών και εργασίας προκειμένου να δοθεί απάντηση στα ερωτήματα που βάζετε στην επιστολή σας, ότι νεότερο έχουμε θα σας το προωθήσουμε.»

_____________________________________________Προς :
- Τη γενική γραμματέα της Γενικής  Γραμματείας Πρόνοιας,  κυρία  Έφη Μπέκου
- Τον υποδιοικητή του ΙΚΑ, κύριο Διονύση Πατσούρη

Κοινοποίηση προς:
- Υπουργό ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, κύριο Γιάννη Βρούτση
- Υπουργό Οικονομικών, κύριο  Γκίκα Χαρδούβελη
- Συνήγορο του Πολίτη
- Διοικητή του ΙΚΑ, κύριο Ροβέρτο Σπυρόπουλο
- Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ,κύριο Παναγιώτη Κοκκόρη
- Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη
 
                                                  Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2014
Θέμα:
Δύο κρίσιμες ερωτήσεις όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία που ζουν αποκλειστικά και μόνο από το επίδομα της Πρόνοιας, ή από τις παροχές αναπηρίας που δίνονται από τους φορείς ασφάλισης.


Κύριοι,
λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματέα της Πρόνοιας, κυρία  Έφη Μπέκου, με Αρ.Πρωτ. οικ. 521, στις 26-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΛ-ΥΣΑ) και θέμα: «Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ.»,
καθώς επίσης , και την εγκύκλιο ΙΚΑ που εκδόθηκε από τον Υποδιοικητή του ΙΚΑ, κύριο Διονύση Πατσούρη, με Αρ.Πρωτ. Π51/15,  στις 17/4/2014 (ΑΔΑ: ΒΙ074691ΩΓ-ΣΛΕ) και θέμα:
«Α) Επισημάνσεις για τη διενέργεια των συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., Β) Διευκρινίσεις για την παραλαβή ή μη αιτημάτων πολιτών για νέα υγειονομική κρίση πριν από τη λήξη ισχύος οριστικής γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. κ.ά. – Διάκριση περιπτώσεων».
,

όπου στην πρώτη εγκύκλιο (Πρόνοια), αναφέρεται ως εξής:

«…ως προϋπόθεση ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, έχει επανειλημμένα παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένες Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμων της χώρας να παρερμηνεύουν ή να παρακωλύουν τη διαδικασία ένταξης των δικαιούχων ή και να αρνούνται την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών.»

Στη συνέχεια της ιδίας εγκυκλίου δίνεται η οδηγία:

«1. Η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναστέλλεται αυτοδίκαια από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της γνωμάτευσης αναπηρίας ή της απόφασης ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και επαναχορηγείται εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α., με την οποία πιστοποιείται η πάθηση ή η αναπηρία για την οποία αιτείται την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα υπόλοιπα κριτήρια που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.»

Συνεχίζοντας στην εγκύκλιο, αναφέρεται:

«Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στις αρμόδιες υπηρεσίες της πρόνοιας.»

1η Περίπτωση:
Νέοι Δικαιούχοι Προνοιακού Επιδόματος-
Ερώτηση προς την κ. γενική γραμματέα της Πρόνοιας:


Κυρία Γενικέ Γραμματέα,
φαίνεται από τα λεγόμενά σας στην εγκύκλιο ότι έχετε λάβει υπόψη σας το «φαινόμενο της παρακώλυσης της διαδικασίας ένταξης των δικαιούχων, ή ακόμα και την άρνηση της παραλαβής των αιτήσεων των πολιτών.»

Όμως, με ποιον τρόπο φροντίσατε για τους πολίτες αυτούς, οι οποίοι προσέρχονται στις υπηρεσίες της Πρόνοιας για πρώτη φορά και η απάντηση που παίρνουν από τους υπαλλήλους - προφορικά πάντα - είναι να έρθουν να κάνουν την αίτηση όταν θα έχουν στα χέρια τους την απόφαση από το ΚΕ.Π.Α;

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες αποχωρούν άπρακτοι από την Πρόνοια, αγνοώντας το δικαίωμα που έχουν να κάνουν αίτηση για προνοιακό επίδομα, ακόμα κι όταν δεν έχουν απόφαση από ΚΕ.Π.Α στα χέρια τους (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, άρθρα 4 & 12), το οποίο αίτημα μπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα, έως ότου επιστρέψουν με απόφαση ΚΕ.Π.Α, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επιδότησης από την Πρόνοια. (άρθρο 5, παρ. 1, παρ.2 ,  ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 ΦΕΚ-108 Β')

Δυστυχώς, αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι, όταν ο πολίτης επιστρέψει στην Πρόνοια με την απόφαση ΚΕ.Π.Α στα χέρια του, συνήθως μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, προς μεγάλη του απογοήτευση, διαπιστώνει ότι, η επιδότηση θα έχει ημερομηνία έναρξης την ίδια αυτήν ημέρα που επέστρεψε στην Πρόνοια.

Διότι, τότε τελικά κάνει την αίτηση στη Διοίκηση για την παροχή, ασχέτως αν επί της ουσίας, τη δικαιούται από την ημερομηνία αυτή που έχει έναρξη η διάρκεια της αναπηρίας του, έτσι όπως το έχει ορίσει το ΚΕ.Π.Α στην απόφαση που έχει παραδώσει στον πολίτη.

Σημείωση:
Η  διαδικασία απόκτησης απόφασης ΚΕ.Π.Α, μέχρι να γίνει η εξέταση και μέχρι να βγει η απόφαση, διαρκεί μήνες έως και έτος όποτε μεσολαβεί η διαδικασία της ένστασης για εξέταση από Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.


Την πρώτη φορά που εκδώσατε την Εγκύκλιό σας (ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ) , φαίνεται ότι το είχατε προβλέψει αυτό:
« Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στα ΚΕ.Π.Α.»

αλλά, μετά από λίγες ημέρες, το αλλάξατε εκδίδοντας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Εγκυκλίου:

«Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στις αρμόδιες υπηρεσίες της πρόνοιας.»


Προφανώς, ενεργήσατε έτσι προκειμένου η εγκύκλιος να κινείται εντός των νομικών πλαισίων, ενέργεια απόλυτα κατανοητή και σεβαστή, ωστόσο μη λειτουργική, αφού πολλοί συμπολίτες μας με σοβαρές αναπηρίες μένουν για πολλούς μήνες άπρακτοι και άφραγκοι, μέχρι να καταφέρουν να πάρουν στα χέρια τους την απόφαση από ΚΕ.Π.Α.

 Τέλος, αρκετές φορές προκύπτει ανάγκη για περαιτέρω διευκρινήσεις από τα ΚΕ.Π.Α σε σχέση με την περιγραφή της αναπηρίας του εκάστοτε πολίτη. Η απουσία εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών (ΚΕ.Π.Α και Πρόνοια) καθυστερεί ακόμη περισσότερο τον πολίτη με αναπηρία. Ο ενδιαφερόμενος αναγκάζεται να επιστρέψει ο ίδιος στα ΚΕ.Π.Α και να ζητήσει τις απαιτούμενες διευκρινήσεις για λογαριασμό της Πρόνοιας με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος.

2η Περίπτωση: Ανανέωση επιδότησης όσων η διάρκεια αναπηρίας έχει λήξει και το επίδομα έχει ανασταλεί.


 Λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω αναφερόμενη Εγκύκλιο ΙΚΑ υπογεγραμμένη από τον Υποδιοικητή, κ.Διονύση Πατσούρη, στην οποία σε κάποιο σημείο αναφέρεται:

«4. Διαχείριση αιτημάτων πολιτών χωρίς παραπεμπτικό από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία του δημοσίου Όπως είναι γνωστό, οι υπηρεσίες του Δημοσίου στο σύνολό τους, αφενός, δεν έχουν προβεί μέχρι σήμερα σε εναρμόνιση, όπως οφείλουν, της σχετικής νομοθεσίας τους με τις κατισχύουσες και καθολικά εφαρμοζόμενες από 1/9/2011 διατάξεις του Ενιαίου Πίνακα Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας βάσει των οποίων κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. τα εξεταζόμενα περιστατικά, αφετέρου, δεν εκδίδουν παραπεμπτικά (πλην των Φ.Κ.Α.) με τις επιμέρους διατάξεις της νομοθεσίας τους.
Κατά συνέπεια, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ο πολίτης που με δική του πρωτοβουλία προσέρχεται στα ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας του φέρει ακέραια την ευθύνη για τη ρητή αναφορά στην αίτησή του του είδους της παροχής, ή των παροχών αναπηρίας στις οποίες αποσκοπεί, ώστε να είναι δυνατή η πρόσθετη υγειονομική κρίση εκ μέρους της Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. σύμφωνα με τα σχετικά Υποδείγματα που σας έχουν κοινοποιηθεί στο με αρ.πρωτ.Π51/14/22-05-2013 Γενικό μας Έγγραφο και αφορούν στις ειδικότερες ανά παροχή και ανά φορέα διατάξεις χορήγησής της.
Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον έχει εκδοθεί οριστική γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, ουδεμία νέα αίτηση εκ μέρους του δεν θα γίνεται δεκτή για επανάκριση της περίπτωσής του με βάση επιμέρους διατάξεις για τη χορήγηση άλλης παροχής. Τυχόν συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί της υγειονομικής κρίσης της εν ισχύ γνωμάτευσης, εφόσον απαιτείται, θα γίνεται μόνο κατόπιν εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος τη νέα παροχή.»


Οδηγία απολύτως κατανοητή, επειδή ο τρόπος που προτείνει επιτρέπει στα ΚΕ.Π.Α να επιταχύνουν τις διαδικασίες, αποκλείοντας όμως τα ΑμεΑ από τη δυνατότητα να μεριμνήσουν στο να κάνουν αίτηση ανανέωσης,  λίγο πριν λήξει η επιδότησή τους.

Μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι ισχύει ακριβώς το ίδιο για την ανανέωση της σύνταξης αναπηρίας, καθώς επίσης και για το εξωιδρυματικό επίδομα, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες με νόμο είχε οριστεί συνέχιση της προσωρινής σύνταξης, χωρίς διακοπή, για συγκεκριμένες περιόδους. Αυτό βέβαια ήταν μια προσωρινή διάταξη η οποία εξέπνευσε χρονικά και  δεν γνωρίζουμε αν θα ψηφιστεί ξανά παρόμοια διάταξη.

Εν καιρώ όπου η χώρα διανύει την τέταρτη χρονιά οικονομικής ύφεσης με την ανεργία στο 27% και με ενάμισι εκατομμύριο ανέργους, τα προνοιακά επιδόματα δεν αποτελούν πια κοινωνικά βοηθήματα. Υπενθυμίζω ότι, τα επιδόματα για ΑμεΑ δόθηκαν στους πολίτες με αναπηρίες «για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών συντήρησης και περίθαλψής τους, καθώς και για την κάλυψη, εν γένει, των ειδικών αναγκών που προκύπτουν εξαιτίας της αναπηρίας τους», όπως έχει αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών σε διάφορα έγγραφα, όπως και στο έγγραφο με Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1117818 ΕΞ 2013 23-7-2013, με θέμα «Φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία», ως απάντηση στο δικό μου έγγραφο από 18.06.2013, το οποίο φέρει τις υπογραφές του Προϊσταμένου Γραμματείας ,κυρίου Άγγελου Δ. Τζανετάκου και του πρώην  Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ,κυρίου Θ. Θεοχάρη.

Όμως, στις μέρες μας, τα προνοιακά επιδόματα, για πολλούς από τους συμπολίτες μας με αναπηρία, αποτελούν το μοναδικό οικονομικό μέσο για να επιβιώσουν, να πάρουν τα φάρμακά τους και να καλύψουν όλες τις υπόλοιπες ανάγκες, τόσο  τις βιοτικές τους, όσο και αυτές της αναπηρίας τους.

Έτσι, λοιπόν, ερωτώνται, τόσο η γενική γραμματέας της Πρόνοιας, όσο και ο υποδιοικητής του ΙΚΑ:

Πώς θα ζήσουν με μηδέν οικονομικούς πόρους οι συμπολίτες μας με αναπηρία που βρίσκονται στη διαδικασία του να ξαναγίνουν δικαιούχοι προνοιακού επιδόματος – ή προσωρινής σύνταξης, ή εξωιδρυματικού επιδόματος, εφόσον έχει λήξει η διάρκεια της αναπηρίας τους - μέχρι να λάβουν αναδρομικώς τα ποσά που δικαιούνται;


Επίσης, πώς θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που τους έχει επιβάλλει η αναπηρία τους;

Tι σκοπεύετε να κάνετε γι’ αυτό, εφόσον οι οδηγίες που έχετε δώσει δεν τους λύνουν το σοβαρό βιοποριστικό πρόβλημα που έχουν;

Παρακαλώ πολύ σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο θέμα που σας έθεσα και σε μια εξίσου εμπεριστατωμένη απάντηση. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά μια από τις ευπαθέστερες κοινωνικές ομάδες στη χώρα μας, τα άτομα με αναπηρίες και τα ζητήματα που σας αναφέρω είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες που εξαρτώνται εξολοκλήρου από τις παροχές αναπηρίας.

Με σεβασμό και τιμή προς όλους τους συνανθρώπους μου,
Ανδρέας  Μπαρδάκης

 http://logistis-amea.blogspot.gr/  και http://logistisamea.blogspot.gr/
©
Ανδρέας  Μπαρδάκης

http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας φόρουμ "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ"

http://amea.forumup.gr/


Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Facebook

Τώρα και στο Twitter

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Αίτηση στην Πρόνοια για πρώτη φορά (επιδόματα για ΑμεΑ)

http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg Φίλοι μου, γεια σας!
Υπάρχει ένα πρόβλημα στην Πρόνοια από καιρό, το οποίο όμως δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας να το διαχειριστεί, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται για άλλη μια φορά τα άτομα με αναπηρία, πράγμα που έχει καταντήσει, στο υποτίθεται πολιτισμένο και εξευρωπαϊσμένο κράτος μας, ως κάτι συνηθισμένο, κοντεύει να καθιερωθεί πια.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή τους:

Εφόσον άλλαξε το καθεστώς με τα ΚΕ.Π.Α και είχε εμφανιστεί τότε το πρόβλημα με την άδικη αναστολή των προνοιακών επιδομάτων, η γενική γραμματέας της Πρόνοιας έπρεπε να στείλει νέες οδηγίες προς όλες τις υπηρεσίες Πρόνοιας, προς όλους τους Δήμους δηλαδή.

Έχοντας επίγνωση της κατάστασης, πράγμα που το μαρτυράει το ίδιο της το κείμενο,

«...έχει επανειλημμένα παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένες Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμων της χώρας να παρερμηνεύουν ή να παρακωλύουν τη διαδικασία ένταξης των δικαιούχων ή και να αρνούνται την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών.»


εξέδωσε εγκύκλιο στις 26/03/2013 με θέμα: «Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ.»

ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ - Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

Στην αρχική αυτή εγκύκλιο η Γενική Γραμματέας όριζε την ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος:
«Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στα ΚΕ.Π.Α.»

(Να σημειώσω επίσης, ότι με αυτή την εγκύκλιο κάποιες οργανώσεις ΑμεΑ πανηγύρισαν θριαμβευτικά για τον αγώνα που είχε προηγηθεί, όμως χωρίς να μπορούν να φανταστούν τι θα επακολουθούσε λίγες ημέρες μετά).

Πράγμα που φυσικά θα εξυπηρετούσε τους πολίτες εφόσον θα πήγαιναν κατευθείαν στα ΚΕ.Π.Α για να κάνουν αίτημα εξέτασης για προνοιακό επίδομα, εφησυχασμένοι ότι η ημερομηνία αίτησης τους στα ΚΕ.Π.Α θα είναι και η ημερομηνία έναρξης του επιδόματος.

Όμως, μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, η Γενική Γραμματέας αντιλήφθηκε το λάθος της, διότι αυτή η διαδικασία έρχεται σε αντίθεση με το "γράμμα του Νόμου", επειδή ο Νόμος ορίζει ότι για κάθε παροχή, η αίτηση πρέπει να γίνεται στην υπηρεσία εκείνη της Διοίκησης, από την οποία θα καταβάλλεται.

Έτσι, λίγες ημέρες μετά, αποφάσισε να διορθώσει το σφάλμα και γι' αυτό εξέδωσε ορθή επανάληψη της εγκυκλίου, στην οποία αντικαθιστούσε το μέρος της οδηγίας, όπως φαίνεται παραπάνω, με τούτο εδώ:
«Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στις αρμόδιες υπηρεσίες της πρόνοιας.»


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ


Αυτή ήταν όλη η αλλαγή που έκανε, μόνο αυτό το σημείο, τίποτε άλλο, προφανώς για να είναι εντάξει με το γράμμα του νόμου και με την υπουργική οδηγία Π3α/Φ.32/ Γ.Π. οικ. 141770 22-12-2011, η οποία προβλέπει:
«3. Αναφορικά με τους ενδιαφερόμενους προς ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ (νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι) για τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν απαιτούνταν ποσοστό αναπηρίας ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, θα παραπέμπονται υποχρεωτικά στα ΚΕΠΑ και εφόσον προσκομίσουν πιστοποίηση αναπηρίας η οποία θα καλύπτει τις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα - όπως αυτές θα καθοριστούν από το επικείμενο κανονιστικό πλαίσιο - θα δικαιούνται αναδρομικά την οικονομική ενίσχυση, από την ημερομηνία αιτήσεώς τους στην υπηρεσία σας.»http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg Η παραπάνω οδηγία ισχύει διότι η οδηγία της κας Γενικής Γραμματέας αποτελεί απλή συνέχεια αυτής.

Όμως, έχοντας επίγνωση της άρνησης της παραλαβής των αιτήσεων των πολιτών, εκ μέρους των υπηρεσιών, επί της ουσίας δεν έκανε κάτι που να εξυπηρετεί τους πολίτες με αναπηρία, δεν έδωσε κάποια οδηγία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που για πρώτη φορά κάνουν αίτημα για επιδότηση, με αποτέλεσμα τις περισσότερες, αν όχι όλες τις φορές που κάποιος πάει να κάνει αίτηση για πρώτη φορά, η υπηρεσία να τον διώχνει λέγοντάς του, στο προφορικό πάντα, πρώτα να τους φέρει απόφαση από ΚΕ.Π.Α και μετά να έρθει να κάνει την αίτησή του.

Έτσι, όταν μετά από πολλούς μήνες επιστρέφει ο πολίτης στην Πρόνοια έχοντας στα χέρια του την απόφαση από ΚΕ.Π.Α, διαπιστώνει προς μεγάλη του απογοήτευση, ότι η επιδότηση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία της αίτησής του στην Πρόνοια, δηλαδή μετά από τόσους μήνες από τότε που την επισκέφτηκε για πρώτη φορά!

Τι έκανε γι' αυτό η Γενική Γραμματέας; Έχοντας μάλιστα επίγνωση της κατάστασης;
Τίποτα, φυσικά.

O Nόμος όμως μας λέει κι άλλα πράγματα... Ένα από αυτά, το οποίο οι υπάλληλοι των υπηρεσιών δυστυχώς δεν θέλουν να το γνωστοποιούν στον κόσμο, προφανώς για να αποφύγουν την υποχρέωση και το καθήκον που έχουν, που όμως τους φορτώνει με περισσότερη δουλειά, είναι:

«Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραλάβει οποιοδήποτε έγγραφο απευθύνεται σ’ αυτή. Σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (άρθρα 4 & 12), κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο καταχωρίζεται αυθημερόν στο βιβλίο εισερχομένων και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.»

Οδηγός Ορθής Διοικητικής
       Συμπεριφοράς - Απρίλιος 2012

Αιτήσεις Πολιτών - Πρωτοκόλληση
http://www.seedd.gr/Portals/0/Pdf/odigos_orthis_dioikitikis_siberiforas.pdf


Αγαπητοί μου φίλοι,
αυτό είναι κάτι που θέλω να το κρατήσετε στο μυαλό σας για πάντα...

Όταν πηγαίνετε σε μια δημόσια υπηρεσία, σε έναν ΟΤΑ, σε ένα ΝΠΔΔ κτλ. κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υποβάλετε αίτηση, η οποία μπορεί επίσης να είναι ένα ερώτημα, ακόμα και η διαθήκη σας που λέει ο λόγος (ακόμα κι αυτή!), την οποία θα πρωτοκολλήσετε στο τμήμα του πρωτοκόλλου, αφού πρώτα θα έχετε φυλάξει μια φωτοτυπία ή μια αντιγραφή του κειμένου σας και τον αριθμό και την ημερομηνία της πρωτοκόλλησης.

Είναι υποχρεωμένοι να την παραλάβουν κι αν ο υπάλληλος (ή ο διευθυντής) το αρνηθεί, τότε θα καλέσετε αμέσως το 1500 (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) για να καταγγείλετε τον υπάλληλο στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).


Όταν λοιπόν πηγαίνετε στην Πρόνοια να αιτήσετε επίδομα ΑμεΑ για πρώτη φορά, ενώ δεν έχετε λάβει ακόμα την απόφαση από το ΚΕ.Π.Α, αν σας πουν ότι δεν μπορείτε να κάνετε αίτηση, εσείς θα κάνετε την αίτησή σας στο "πρωτόκολλο", αναφέρετε σ' αυτήν ότι εκκρεμεί να τους φέρετε την απόφαση από ΚΕ.Π.Α κι ότι δεσμεύεστε γι' αυτό.
(Ακόμα καλύτερα αν τους καταθέσετε αντίγραφο του αιτήματος εξέτασης από το ΚΕ.Π.Α)

 
Άρθρο 10, παρ.4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
Αν οι διατάξεις επιβάλλουν τη συνυποβολή πιστοποιητικών, δικαιολογητικών ή άλλων δημόσιων εγγράφων και αυτά δεν συνυποβάλλονται για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή του εγγράφου του ενδιαφερομένου. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει στο υποβαλλόμενο από τον ενδιαφερόμενο έγγραφο να γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημόσιων εγγράφων, τα οποία, πάντως, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους.


Έτσι: Όταν θα τους φέρετε την απόφαση από το ΚΕ.Π.Α, θα συμπληρώσετε το έντυπο που θα σας δώσουν, θα μνημονεύσετε σ΄αυτό οπωσδήποτε την αρχική σας αίτηση, θα γράψετε ότι ζητάτε την έναρξη της επιδότησης από την ημερομηνία της αρχικής σας αίτησης και στο τέλος θα ζητήσετε να σας δώσουν αντίγραφο αυτής της αίτησης (της δεύτερης).

Έτσι, είναι υποχρεωμένοι όταν εγκρίνουν και εκδώσουν την απόφαση επιδότησης, να λάβουν υπόψη την ημερομηνία της αρχική σας πρωτοκολλημένης αίτησης, η οποία φυσικά θα είναι λίγο μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της απόφασης από το ΚΕ.Π.Α.

«Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στις αρμόδιες υπηρεσίες της πρόνοιας.»

Μην διστάσετε σε τυχόν αντιρρήσεις τους, έχετε τον νόμο με το μέρος σας και το τηλέφωνο του 1500 εύκαιρο...

"Στις αμφίβολες υποθέσεις πάντα ο επιμένων νικά"
Λέων Τολστόι


Ο ανασφάλιστος πολίτης, εφόσον είναι κάτοχος βιβλιαρίου απορίας σε ισχύ, το επιδεικνύει στη γραμματεία του ΚΕ.Π.Α κι έτσι δεν πληρώνει το παράβολο των 46,14 ευρώ.


Ελπίζω να βοήθησα.

Ο φίλος σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης.

http://logistis-amea.blogspot.gr/   http://logistisamea.blogspot.gr/

   © Ανδρέας Μπαρδάκης

http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας φόρουμ "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ"

http://amea.forumup.gr/

Μπορείτε επίσης να με βρείτε στο Facebook

Τώρα και στο Twitter

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας και χορήγηση Δελτίου στάθμευσης ΑμεΑ


Επικαιροποίηση Δεκέμβριος 2020

Με τροποίηση από δύο νόμους εντάσσονται στην απαλλαγή και τα άτομα με τύφλωση από 80% και άνω καθώς και ορισμένες κατηγορίες με αναπηρία.

Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988

Ν. 4764/2020, άρθρο 74 «Ένταξη τυφλών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988»

1. Η περ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/ 1988 (Α΄166) αντικαθίσταται ως εξής:

«Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον πάσχουν από τύφλωση και από τους δύο οφθαλμούς με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80 %) και άνω.»

2. H ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1ης.1.2021.Ν.4758/2020, άρθρο 72 «Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988»
Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 16 του ν. 1798/1988 (Α'166), με το οποίο υπάγονται συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία στις ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις του ν. 490/1976 (Α'331), μεταξύ των οποίων και η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και το τέλος ταξινόμησης επιβατικών οχημάτων κυλινδρισμού έως 1650 κ.εκ..
 
Ειδικότερα, με την εν λόγω ρύθμιση εντάσσονται στις εν λόγω απαλλακτικές διατάξεις και Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε. με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:

-πάσχουν από ηπατική ή καρδιακή ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς ή πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι πάσχουν από κυστική ίνωση ή από Ομόζυγο Κληρονομική Υπερχοληστερολαιμία, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας.
 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι απαλλαγές από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αντίστοιχα επιβατικού αυτοκινήτου, οι οποίες ήδη χορηγούνται στους πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και τους νεφροπαθείς μεταμοσχευμένους, επεκτείνονται και σε λοιπές αντίστοιχες κατηγορίες πασχόντων, για λόγους ίσης μεταχείρισης.
 
Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού αφορούν στους Έλληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε. με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:

α) πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι ηπατοπαθείς μεταμοσχευμένοι,

β) πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι καρδιοπαθείς μεταμοσχευμένοι,

γ) πάσχουν από πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι πνευμονοπαθείς μεταμοσχευμένοι,

δ) πάσχουν από κυστική ίνωση και από Ομόζυγο Κληρονομική Υπερχοληστερολαιμία με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας.

 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η άμεση διευκόλυνση των μετακινήσεων και η φορολογική ελάφρυνση από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας των πολιτών με ανεπάρκεια τελικού σταδίου ήπατος, καρδιάς και πνεύμονα ή με μεταμόσχευση ήπατος, καρδιάς και πνεύμονα, αντίστοιχα, καθώς και των πασχόντων από κυστική ίνωση και από ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία.
 Με την προτεινόμενη ρύθμιση μακροπρόθεσμα επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών που αφορά η εν λόγω ρύθμιση.


Επικαιροποίηση Σεπτέμβριος 2020

Χορήγηση Δελτίων Στάθμευσης σε ΙΧ αυτοκίνητα συζύγων ΑμεΑ ή ΙΧ μέσω leasing

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
1. Είναι εφικτή η παραλαβή Δελτίου Στάθμευσης από ΑμεΑ, των οποίων η πάθηση τους
ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις και δεν έχουν στην κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο.
2. Ως ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου στάθμευσης ΑμεΑ θα λαμβάνεται η ημερομηνία λήξης
του εγγράφου Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ.

Η εγκύκλιος εδώ:
Επικαιροποίηση Απρίλιος 2019
Διευκρινίσεις σχετικά με το Δελτίο Στάθμευσης και τους φυσικούς γονείς

«Δεν μπορεί να εκδοθεί Δελτίο Στάθμευσης σε όχημα που ανήκει σε γονέα ή δικαστικό συμπαραστάτη, αλλά μόνο σε όχημα 100% που ανήκει σε ΑμεΑ».


Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2018
 Εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1127/2018 σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας στους γονείς των ανήλικων αναπήρων.

Σημαντικά στοιχεία:

- Η παραχώρηση του δικαιώματος αυτού ισχύει μέχρι και το έτος της ενηλικίωσης του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα.

- Η απόφαση απαλλαγής έχει ισχύ μέχρι και το έτος ενηλικίωσης του αναπήρου. Κατά το έτος της ενηλικίωσης, πρέπει το όχημα να περιέρχεται στην πλήρη κυριότητα του αναπήρου και στη συνέχεια να εκδίδεται εκ νέου απόφαση απαλλαγής.

- Επιπλέον σημειώνεται ότι η παραχώρηση του εν λόγω δικαιώματος απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας αφορά τόσο τα αυτοκίνητα τα οποία απαλλάχθηκαν από τα τέλη ταξινόμησης (κατά την εισαγωγή) όσο και τα λοιπά αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαν ή δεν έχουν απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης, αλλά στη συνέχεια προκύπτει ως επιγενόμενος ο λόγος που καθιστά αιτιολογημένο το αίτημα της χορήγησης απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας.

Πιο πρόσφατη ενημέρωση: Ιούνιος 2018

Νόμος 4538/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 85/16.05.2018
Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 29 Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988
Στο τέλος
της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α 166) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

  «Επίσης, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους.
Σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα η προαναφερθείσα απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου.».Η διαδικασία περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση υπ' αρ. Δ18Α 5038645 ΕΞ 29.10.2013 Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσοχή! Από την ανωτέρω υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι η πάθηση θα πρέπει να έχει κριθεί ΔΙΑ ΒΙΟΥ.


 ΝΕΟ: Εγχειρίδιο Συνηθέστερων Ερωτημάτων και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε τελωνειακά θέματα Ιούλιος 2018


Απαλλαγή από Τέλη ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας και χορήγηση Δελτίου στάθμευσης ΑμεΑ


Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2017

Γεια σας φίλοι μου!
Με αυτό το άρθρο επιχειρώ να ενημερώσω και παράλληλα να αποκωδικοποιήσω, για την παρούσα κατάσταση, αυτό το μεγάλο θέμα με τις απαλλαγές των ΙΧ από το τέλος ταξινόμησης όταν κάποιος δικαιούχος επιθυμεί να εισάγει ΙΧ, επίσης όταν κάποιος δικαιούχος επιθυμεί να απαλλαγεί από τα τέλη κυκλοφορίας και τέλος όταν κάποιος δικαιούχος επιθυμεί να αποκτήσει το Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ με το οποίο μπορεί και κινείται σε κάποιες εθνικές οδούς και αυτοκινητόδρομους χωρίς να καταβάλλει το αντίτιμο των διοδίων.

Ας τα δούμε πιο αναλυτικά, χωρίς όμως να κουράσουμε τους αναγνώστες με λίστες, διατάξεις, άρθρα κτλ. πράγματα που μπορούμε εύκολα να βρούμε σε πολλές ιστοσελίδες και στον Οδηγό του Πολίτη με Αναπηρία, που όμως πολλές φορές μας κουράζουν, επειδή δεν μπαίνει κανένας στον κόπο να εξηγήσει τη διαδικασία και ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι τώρα.

Αρχικά, ας δούμε ποιες παθήσεις απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης κι από τα τέλη κυκλοφορίας:

Οι παθήσεις του ν. 1798/88, όπως ισχύει, αντιστοιχίζονται πλέον με τις παθήσεις του Ε.Π.Π.Π.Α των ΚΕΠΑ.
Πίνακας αντιστοίχησης παθήσεων του άρθρου 16 του Ν.1798/88 (ΦΕΚ 166/Α') με τις παθήσεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α)

Είναι χρήσιμο να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι:

1. 
Η απαλλαγή πλέον αφορά και τους πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα (Ν. 4110/2013, άρθρο 18, παρ.1).

2.
Τα όρια ηλικίας 4-70 ετών που ίσχυαν ως κριτήρια για τους δικαιούχους καταργήθηκαν (Ν. 4110/2013, άρθρο 18, παρ.3).

3. Από 1.1.2013 η διαπίστωση της αναπηρίας βεβαιώνεται κατόπιν γνωματεύσεως των ΚΕΠΑ.

4. Το όχημα να ανήκει εξολοκλήρου (100%) στον ανάπηρο.

«Έχω παιδί με αναπηρία, αλλά το αυτοκίνητο είναι στο όνομά μου. Μπορώ να απαλλαχθώ από τα τέλη κυκλοφορίας;»

Όχι. Το όχημα πρέπει να ανήκει εξολοκλήρου στον ανάπηρο.
Πλέον ναι. Μετά την αλλαγή που έφερε ο ν. 4538/2018, η απαλλαγή που δικαιούται ο ανήλικος μπορεί να παραχωρηθεί στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα, για ένα μόνο όχημα.
Δείτε την
ΠΟΛ. 1127/2018


  Είναι πολλοί οι γονείς παιδιών ΑμεΑ ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εσφαλμένα έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν να απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας.
Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι
ΔΕΝ
μπορούν, για να μην τρέχουν άδικα στις εφορίες, ασχέτως αν έχουν εισάγει αυτοκίνητο με δικαίωμα ατέλειας (το δικαίωμα αυτό παραχωρείται σ΄ εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιοδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία).

ΠΟΛ.1197/1.9.2015,    ΠΟΛ.1172/25.11.2010
Δείτε την ΠΟΛ. 1127/2018

5. Η απαλλαγή αφορά τόσο τα αναπηρικά οχήματα όσο και τα συμβατικά (μη εκτελωνισμένα ως αναπηρικά).

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών Αριθ.Πρωτ:Δ.ΤΕΦ Β' 1017878 ΕΞ 2014


ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ
Επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται ή έχουν παραληφθεί ατελώς με τις διατάξεις των αναπήρων και ζητείται η αποδέσμευσή τους από το καθεστώς της ατέλειας μετά την παρέλευση πενταετίας και μέχρι τη συμπλήρωση επταετίας από τον τελωνισμό τους, υποβάλλονται στο τριάντα τοις εκατό (30%) του τέλους ταξινόμησης, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/2001)Μετά την παρέλευση της επταετίας δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης (άρθρο 132, Ν.2960/2001).

Οι ανάπηροι μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για αυτούς, αν η εν λόγω μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να να ενημερωθεί γι' αυτά διαβάζοντας την απόφαση Αριθμ. Δ18Α 5038645 ΕΞ2013.


Επίσης, από τη νέα εγκύκλιο ΠΟΛ.1197/2015, με θέμα:
«Χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους».

Για όσους είναι καινούργια όλα αυτά και δεν ξέρουν τι να κάνουν, απλά θα τους πούμε πως:

α) Όσοι επιθυμούν να εισάγουν αυτοκίνητο θα απευθυνθούν στην αρμόδια αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου.

β)
Όσοι επιθυμούν να απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας θα απευθυνθούν στην αρμόδια ΔΟΥ.«Τί έχει γίνει με τα ΚΕ.Π.Α; Δεν έχω καταλάβει τίποτα.»


Επίσης, κάποιοι μπορεί να μην έχουν καταλάβει τι έχει γίνει με τα ΚΕ.Π.Α και αν ισχύει η γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας (κατηγορία Γ, 014 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΤΕΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΕΥΣΗΣ κ.λ.π.) που έχουν στα χέρια τους από 1/1/2013 και μετά.

Σε όσους μέχρι 31/12/2013 είχε εκδοθεί γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α έγινε απαραίτητο ακόμα ένα δικαιολογητικό (από τα ΚΕ.Π.Α), όμως ως ένα προσωρινό μέτρο μέχρι την ολοκληρωση της αντιστοίχισης των παθήσεων του Ε.Π.Π.Π.Α. με τις παθήσεις του Πίνακα, η λεγόμενη ιατρική βεβαίωση που βεβαιώνει μία από τις παθήσεις του παραπάνω πίνακα κι ότι είναι δια βίου, δηλαδή σ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Σε όσους, από την προηγούμενη περίπτωση, δεν είχαν πάρει τη βεβαίωση εντός του 2013 και θέλουν να την ζητήσουν τώρα, εντός του 2014, η απαλλαγή θα ισχύει για το 2015.
Σε όσους εκδίδονται γνωματεύσεις από 1/1/2014 δεν θα χρειαστούν ιατρική βεβαίωση (τέλος), αλλά η απαλλαγή βεβαίως θα αφορά το 2015.

Εξαίρεση στα παραπάνω:
Οι αιτούντες που έχουν υποβάλλει αίτημα παραπομπής στα ΚΕ.Π.Α. για την έκδοση Ιατρικής Βεβαίωσης το έτος 2013 ή στην Α.Σ.Υ.Ε. το 2014.
Η εν λόγω Ιατρική Βεβαίωση προσκομίζεται στις αρμόδιες αρχές εντός τριάντα ημερών από την έκδοσή της και το αργότερο μέχρι 31/10/2014.
Πηγή: Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ.50 11-7-2014


Επικαιροποίηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2016 κι εφεξής:
Η γνωμάτευση της πάθησης (απόφαση από ΚΕ.Π.Α.) είτε συνοδεύεται υποχρεωτικά και από συμπληρωματική ιατρική βεβαίωση (δύναται να αναγράφεται και στο κύριο σώμα της γνωμάτευσης) είτε πρέπει να αναγράφει ότι είστε δικαιούχος βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1798/88.

ΠΟΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας;

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


Οι δικαιούχοι των μέχρι 1650 κυβ. εκ. αυτοκινήτων μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού 30% για τα πάνω από 1650 κυβ. εκατ. και μέχρι 2000 κυβ. εκατ. και 58% για τα πάνω από 2000 κυβ. εκατ. του ακέραιου συντελεστή τέλους ταξινόμησης.

Η παραπάνω επισήμανση φαίνεται ότι ΔΕΝ περιλαμβάνει τα Τέλη Κυκλοφορίας.

Σχετική επίσης η Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ18Α 5038263/23.10.2013 Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ


ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ

(Με επικαιροποίηση 7/1/2015)

Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία;

Αρμόδια είναι η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.


 Τηλέφωνο 1889
(νέα υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών για ΑμεΑ)


Έχω παιδί με αναπηρία, αλλά το αυτοκίνητο είναι στο όνομά μου. Δικαιούμαι Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ;

Όχι. Το όχημα πρέπει να ανήκει στον ανάπηρο, εκτός αν είστε θετός γονέας που έχετε ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρία.

Έχω παιδί με αναπηρία, αλλά το αυτοκίνητο δεν έχει ταξινομηθεί με απαλλαγή, δικαιούμαι Δελτίο Σταθμευσης ΑμεΑ; 

Όχι, εκτός αν είστε θετός γονέας που έχετε ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με αναπηρία


Σημαντική ενημέρωση Απρίλιος 2019 

Το Π.Δ. 241/2005 δεν προέβλεπε Δελτίο Στάθμευσης για φυσικούς γονείς ή αταξινόμητα οχήματα. Όμως, η υπουργική εγκύκλιος 515 7/1/2015 ερμήνευσε διαφορετικά και έδωσε αυτή τη δυνατότητα και στους φυσικούς γονείς - δημιουργώντας όμως ερωτηματικά.

 Επειδή αυτό μας είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, είχαμε επισημάνει τότε ότι ένα προεδρικό διάταγμα δεν δύναται να αλλάζει από εγκύκλιο κι απ ό,τι φαίνεται δεν ισχύει η εγκύκλιος αφού πλέον με απαντητικό έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ξεκαθαρίζεται ότι στην εγκύκλιο 515, 7.1.2015, υπήρξε λάθος ερμηνείας.

Επομένως: Δεν μπορεί να εκδοθεί Δελτίο Στάθμευσης σε όχημα που ανήκει σε γονέα ή δικαστικό συμπαραστάτη, αλλά μόνο σε όχημα που ανήκει σε ΑμεΑ κατά 100%.


Το απαντητικό έγγραφο με ημερομηνία 4.2.2019

Θα πρέπει βέβαια το υπουργείο Μεταφορών να εκδώσει νέα εγκύκλιο που να ακυρώνει την προηγούμενη.  

ΔΙΟΔΙΑ

Μπορώ να έχω απαλλαγή από τα διόδια;
Οι περισσότεροι ρωτούν αν μπορούν να έχουν απαλλαγή από τα τέλη των διοδίων και σε ποιους σταθμούς.

 Πραγματικά, είναι μία κατάσταση που εξελίσσεται προς το δυσμενέστερο θα έλεγα.
Η αρχική απόφαση με την απαλλαγή αναφερόταν στους αυτοκινητόδρομους της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων με το διακριτικό τίτλο
Τ.Ε.Ο. Α.Ε. η οποία όμως τελεί υπό εκκαθάριση!

 Η ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε (σταθμοί Διοδίων Αφιδνών, Σχηματαρίου και Τραγάνας) αρχικά είχε ισχυριστεί ότι σύμφωνα με τον Ν.3555/2007 τα ΑμεΑ δεν εξαιρούνται της καταβολής τέλους διοδίου, όμως αργότερα θέλησε να κάνει μια παραχώρηση κι έτσι αποφάσισε να μην εισπράττονται διόδια για διελεύσεις οχημάτων ΑμεΑ.
Παρόμοια πολιτική ακολουθεί η Εγνατία Οδός, η Ολύμπια Οδός και η ΜΩΡΕΑΣ (Κόρινθος-Σπάρτη -Καλαματα)

 Τα Διόδια Αττικής Οδού και Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου φαίνεται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζουν πιστά τον νόμο, παρ' όλο που εδώ και χρόνια έχουν δωθεί υποσχέσεις από πολιτικούς, έχουν γίνει επίσημες συναντήσεις μεταξύ "υψηλών προσώπων" που κατέχουν προεδρικές θέσεις σε οργανώσεις και μεγαλοεπιχειρηματιών, βουλευτών κτλ.κτλ, τα ΑμεΑ εξακολουθούν να καταβάλλουν τέλη για τα διόδια.

 Τις παραπάνω πληροφορίες μπόρεσα να τις αναζητήσω από έρευνα στο διαδίκτυο και δεν γνωρίζω αν κάτι έχει αλλάξει εντωμεταξύ, γι' αυτό αν έχετε κάτι υπόψη σας θα ήθελα να με ενημερώσετε.

 Τέλος, σκοπός αυτού του άρθρου δεν ήταν να αναρτηθούν, για πολλαπλή φορά στο διαδίκτυο, άρθρα και παράγραφοι διατάξεων που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν να ερμηνεύσουν, αλλά να απαντήσει σε εύλογα ερωτήματα που μου κάνουν συχνά οι αναγνώστες μου.

Να είστε ολοι καλά!

Ο φίλος σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης.

ΝΕΟ:

Εγχειρίδιο Συνηθέστερων Ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε τελωνειακά θέματα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018