Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024

Νομιμοποιούνται οι γιατροί των ΚΕΠΑ να διενεργούν ιατρικές πράξεις μέσα σε δομές που εποπτεύονται μοναδικά από το Υπουργείο Εργασίας; Με ποιον τρόπο προστατεύονται τα άτομα με αναπηρίες από τυχόν αυθαιρεσίες των ιατρών;

Περισσότερα από τρία χρόνια πέρασαν από τότε που ασκήθηκαν δύο μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεις) από βουλευτές χωρίς ποτέ να απαντήσει ο Υπουργός Υγείας για το πιο σοβαρό θέμα που αφορά όλα τα άτομα με αναπηρίες που εξετάζονται από τους ιατρούς εντός των δομών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ του e-ΕΦΚΑ) καθώς εξακολουθούν και αναφέρουν στη διαδικτυακή κοινότητα "Συνήγορος των ΑμεΑ" ότι κακοποιούνται σωματικά/ψυχολογικά κατά τη διάρκεια της υγειονομικής τους εξέτασης, η οποία πολλές φορές, σύμφωνα με τις αναφορές, περιλαμβάνει φυσική εξέταση υπό απαράδεκτες συνθήκες και εξευτελιστικές συμπεριφορές κακοποίησης εκ μέρους των ιατρών-μελών που διενεργούν ιατρικές πράξεις σε δομές που δεν εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας ούτε και από τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους καθώς εποπτεύονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εργασίας.

Κατά πόσο όμως όλο αυτό που συμβαίνει εντός των δομών του e-ΕΦΚΑ είναι νόμιμο;

Πώς προστατεύονται η σωματική/ψυχολογική ακεραιότητα και η αξιοπρέπεια όλων αυτών των ασθενών από τις τυχόν ιατρικές αυθαιρεσίες;

Ακολουθεί η αναφορά μας προς τους αρμοδίους από τους οποίους ζητάμε τις κρίσιμες απαντήσεις.

Illustrations by Richard Watkins / AJC (αποποίηση ευθύνης)


-----------------------------------------------------------------------------
Επικαιροποίηση 13.03.2024
Κατά τον γνωστό Προϊστάμενο του ΚΕΠΑ, στον οποίο τέθηκαν υπόψη του οι προσωπικές μαρτυρίες μας που περιγράφουν πώς κακοποιηθήκαμε σωματικά/ψυχολογικά από τις υγειονομικές επιτροπές, είναι ασαφές το τι συνίσταται «αυθαιρεσία των ιατρών»!

Σε συνέχεια της αναφοράς μου,  η Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών του e- ΕΦΚΑ ζήτησε από τον γνωστό προϊστάμενο της Διεύθυνσης του ΚΕΠΑ, ο οποίος υπογράφει κάθε ΓΑΠΑ που μας χορηγείται, να παρέχει τις απόψεις του σχετικά. Ο Υπουργός Εργασίας, χωρίς να κάνει κάποιον σχολιασμό, μου προώθησε την απάντηση του προϊσταμένου του ΚΕΠΑ, ο οποίος επικαλείται τα άρθρα 2 και 23 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕΠΑ, καταλήγοντας ως εξής:

"Επιπρόσθετα, είναι ασαφές το τι συνίσταται «αυθαιρεσία των ιατρών» και πως αυτή τεκμαίρεται. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ίδιου ανωτέρω Κανονισμού «Επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον Β’ΥΕ κατά της Γ.Α.Π.Α.[...]".

Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση κακοποίησής μας από τις υγειονομικές επιτροπές, η λύση στο πρόβλημά μας θα είναι το να προσφύγουμε, πάλι, σε υγειονομικές επιτροπές (δευτεροβάθμιες);
--------------------------------------------------------------------------------


Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣ:

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
Email: rights@moh.gov.gr
Το Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας διαβίβασε αυθημερόν την αναφορά μας στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ [dioikitis@efka.gov.gr] με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Υπουργό Υγείας [minister@moh.gov.gr] και στη ΓΓ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Υπουργείου Υγείας [sgoffice.healthservices@moh.gov.gr], ως εξής:

ΠΡΟΣ  Ε.Φ.Κ.Α.
Γραφείο κ.Διοικητή  

Σας διαβιβάζουμε την από 12/2/24 ηλεκτρονική Αναφορά-Αίτημα-Ερώτηση πολίτη και παρακαλούμε όπως εξετάσετε τα αναγραφόμενα και προβείτε στις κατά νόμο ενέργειές σας, λόγω αρμοδιότητας.

Υπουργός: Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης
Email: minister@moh.gov.gr
Κατόπιν υπενθύμισης που τους κάναμε έλαβε αρ. πρωτοκόλλου: 960/19-2-2024
από protoc-minister@moh.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Υγείας
Email: protokollo@moh.gov.gr
Κατόπιν υπενθύμισης που τους κάναμε έλαβε αρ. πρωτοκόλλου ΕΙΣ 570/19-02-2024 από protokollo@moh.gov.gr, ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Υπουργός:
Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου
Email: ypourgos_erg@yeka.gr

To  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [protocol@yeka.gr] μας ενημέρωσε ως εξής:

Το έγγραφο σας προς το Γραφείο της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  έλαβε αριθμ. πρωτ. 10781/12.02.2024 και προωθήθηκε στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τσακλόγλου και στον Γεν. Γραμ. Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Μηλαπίδη, αμφότεροι αρμόδιοι για τον Τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου υπάγονται και τα ΚΕΠΑ.

Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Εργασίας
Email: protokolo@ypakp.gr
Η υπηρεσία διαβίβασε την επιστολή μας στους εξής παραλήπτες:

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
έλαβε αρ. πρωτ. 10737/12.02.2024.

- Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Τομέας Κοινωνικής Ασφάλισης),
έλαβε αρ. πρωτ. 10738/12.02.2024.

- Ιδιαίτερο Γραφείο Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
έλαβε αρ. πρωτ. 10739/12.02.2024.

- ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σταύρος Παπασταύρου
Email: ypep@primeminister.gr

-
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
Email: esaea@otenet.gr

- Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Email: pisinfo@pis.gr
Έλαβε αρ. πρωτ. ΑΠ ΠΙΣ: 3729/12.2.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΙΤΗΜΑ - ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Νομιμοποιούνται οι γιατροί των ΚΕΠΑ να διενεργούν ιατρικές πράξεις μέσα σε δομές που εποπτεύονται μοναδικά από το Υπουργείο Εργασίας; Με ποιον τρόπο προστατεύονται τα άτομα με αναπηρίες από τυχόν αυθαιρεσίες των ιατρών;

Αξιότιμοι κύριοι!
Λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 6 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4961/2022, άρθρο 104 «Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».

3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
ΥΑ 83779/12-09-2022 (ΦΕΚ Β' 4830/13-09-2022).

4. Τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, Ν. 3418/2005.

5. Την αναπάντητη ερώτηση, υπ’ αρ. 6601,18.05.2020, πρώην βουλευτή προς τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Νομιμοποιούνται οι υγειονομικές επιτροπές των ανωνύμων ιατρών του ΚΕΠΑ να διενεργούν ιατρικές πράξεις;» [1]

6. Την αναπάντητη ερώτηση, υπ’ αρ. 4783/05.03.2021, πρώην βουλευτή προς τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Θέμα νομιμοποίησης ή όχι της διενέργειας ιατρικών πράξεων από τους ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών μέσα στα ΚΕΠΑ του “e-ΕΦΚΑ”» [2]

7. Το έγγραφο της Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, του Υπουργείου Υγείας, με αρ. πρωτ. 124/18, 18.04.2019, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει έγγραφες αναφορές και ανάλογες προφορικές καταγγελίες περί παραβίασης δικαιωμάτων ψυχικά ασθενών στη διαδικασία εκτίμησης από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), η οποία γενικότερα περιγράφεται ως μια τραυματική εμπειρία. [3]

Επιπλέον:

Επειδή, έχουν περάσει περισσότερα από τρία χρόνια από τότε που θέσαμε ερωτήματα μέσω βουλευτών στον Υπουργό Υγείας, τα οποία ουδέποτε απαντήθηκαν, ως υπήρχε υποχρέωση.

Επειδή, όλες οι δομές υγείας έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ από το έτος 2011 (Ν. 3918/2011).

Επειδή, ο
e-ΕΦΚΑ, πρώην ΕΦΚΑ, πρώην ΙΚΑ, δεν εποπτεύεται πλέον από το Υπουργείο Υγείας, αλλά εποπτεύεται μοναδικά από το Υπουργείο Εργασίας, από το έτος 2015 (Ν. 4387/2016, άρθρο 51).

Επειδή, οι γιατροί-μέλη των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕΠΑ εξέταζαν τους ασθενείς ανώνυμα μέσα σε παράνομο καθεστώς αδιαφάνειας για περίπου δέκα χρόνια μέχρι να διορθωθεί η κατάσταση χάρη στην αναφορά μας, υπ’ αρ. υπόθεσης 266158,[4]   που είχαμε υποβάλει στον Συνήγορο του Πολίτη και σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τις αρμόδιες Ανεξάρτητες Αρχές.  Βλ. και την Ειδική Ετήσια Έκθεση ΣτΠ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ έτους 2020 (σελ. 58-59). [5]

Επειδή, σύμφωνα με  απαντητική επιστολή [6]  του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, υπ’ αρ. πρωτ. 683/15.09.2020, με την οποία απάντησε ο Ι.Σ.Α. σε πολίτη που υπέβαλε καταγγελία κατά ιατρών του ΚΕΠΑ, τα εξής:

«Ο  Ι.Σ.Α. δεν έχει καμία αρμοδιότητα στα Κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Αυτά ανήκουν στον ΕΦΚΑ και προΐσταται η διεύθυνση Αναπηρίας στην Αθήνα».

Επομένως, όταν ένας ιατρικός σύλλογος βεβαιώνει με επιστολή του ότι δεν έχει αρμοδιότητα στα ΚΕΠΑ, εύλογα συμπεραίνεται ότι η διενέργεια ιατρικών πράξεων από τους ιατρούς, εντός των δομών του ΚΕΠΑ, δεν εποπτεύεται ούτε από τους ιατρικούς συλλόγους.

Επειδή, οι γιατροί εντός των ΚΕΠΑ διενεργούν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες πολλών μελών της ομάδας «Συνήγορος των ΑμεΑ», ξεκάθαρα ιατρικές πράξεις[7]  στους ασθενείς, κατά την έννοια του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας [8] αφού:

α) Διενεργούν κλινική ή φυσική εξέταση στο σώμα μας, αρκετές φορές σε ακατάλληλους χώρους μέσα στους οποίους μας ζητούν να γδυνόμαστε παρουσία τρίτων. Επιπλέον, συντάσσουν τις ιατρικές γνωματεύσεις [9]  που μας αφορούν ενώ αρκετές φορές μας παραγγέλλουν επιπλέον εξετάσεις. [10]

β) Στη διαδικτυακή κοινότητα «Συνήγορος των ΑμεΑ» έχουν αναφερθεί πολλές φορές από μέλη της κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της φυσικής εξέτασης οι γιατροί προκάλεσαν σωματικό/ψυχικό πόνο, έως ακόμα και σωματική βλάβη στους εξεταζόμενους ασθενείς, δηλαδή στα ίδια τα μέλη της ομάδας μας.

Με σχετική ανακοίνωση επιχειρήσαμε να συγκεντρώσουμε τις προσωπικές καταθέσεις μελών της ομάδας μας. Προέκυψαν δεκάδες προσωπικές μαρτυρίες από τα μέλη της ομάδας που βεβαιώνουν ότι έχουν υποστεί σωματικό ή και ψυχολογικό πόνο από τον τρόπο που τους χειρίστηκαν οι γιατροί-μέλη των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕΠΑ. [11]

Παράδειγμα, ένα από τα πολλά, με μέλος της ομάδας μας που έκανε ξεχωριστή ανάρτηση στην οποία αναφέρει τα εξής:
«Πέρασα επιτροπή με ήδη ποσοστό 51% με πρόβλημα στα ισχία και στα γόνατα και εκεί μου άσκησαν πίεση στα παραπάνω σημεία με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η κατάσταση μου. Μπορώ να απευθυνθώ κάπου γνώριζε κάποιος κάτι;;;;» [12]

Προσωπικά, βίωσα οδυνηρή εμπειρία στην εξέτασή μου από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ (έτος 2016), όταν ο ορθοπεδικός ιατρός, πρόεδρος της επιτροπής, τέντωσε, απροειδοποίητα και απότομα, την άρθρωση του δεξιού μου ποδιού, στο ύψος του γονάτου, προκαλώντας μου μεγάλο και έντονο πόνο. Πολύ φοβάμαι ότι εξαιτίας αυτής της ενέργειας του γιατρού έχει προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη ή επιδείνωση στην πάθησή μου καθώς υποφέρω από τον συνδυασμό χρόνιας ορθοπεδικής και ρευματικής πάθησης. Έχω εξεταστεί πολλές φορές από ιατρούς, ιδιώτες και νοσοκομειακούς, αλλά ποτέ δεν μου προκάλεσαν έντονο πόνο διότι ήταν προσεκτικοί απέναντί μου.
Δυστυχώς, δεν έχω τρόπο να αποδείξω αυτό που καταθέτω με το παρόν καθώς δεν έχω δικό μου μάρτυρα, αφού στην υγειονομική εξέταση, η οποία γίνεται «κεκλεισμένων των θυρών» δεν επιτρέπεται η είσοδος σε τρίτα πρόσωπα.

Επιπλέον, πρέπει να αναφέρω και το γεγονός της απαράδεκτης κατάστασης με την οποία ήρθα αντιμέτωπος αφού οι γιατροί είχαν καπνίσει νωρίτερα εντός της αίθουσας εξέτασης, αφού είχαν ως «σύστημα» την παραβατική συμπεριφορά καπνίσματος μέσα στους κλειστούς χώρους παραμονής και εξέτασης ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας - αποδεικνύοντας ότι άνευ ελέγχου δεν σέβονται τίποτα και κανέναν.
Έπρεπε κατόπιν συνεχών καταγγελιών μου να ακολουθήσουν τρεις υγειονομικοί έλεγχοι μέχρι επιτέλους να σταματήσουν αυτή την αντικοινωνική και αντίθετη με την ιατρική δεοντολογία συμπεριφορά. [13]

Έκτοτε αισθάνομαι ότι έχω κακοποιηθεί και ότι έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματά μου ως ασθενή και ως άτομο με αναπηρία και ότι εξακολουθούν να παραβιάζονται εντός των ΚΕΠΑ που αποτελούν δομές που εποπτεύονται αποκλειστικά και μοναδικά από το Υπουργείο Εργασίας, στις οποίες όμως διενεργούνται και ιατρικές πράξεις κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης αναπηρίας που έχει θεσπιστεί κυρίως ως διοικητική διαδικασία (βλ. Ν.3863/2010, άρθρο 6).

Ως συνέπεια όλων των παραπάνω, αισθάνομαι επιπλέον και μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στην αξιοπιστία του ιατρικού σώματος στην Ελλάδα αφού στο ΚΕΠΑ έχει καταλυθεί η βασική αρχή της ιατρικής ως σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, άρθρο 8).


Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί, ερωτάται και το Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, καθώς επίσης ερωτώνται η ΕΣΑμεΑ και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος:

1. Νομιμοποιούνται οι γιατροί των ΚΕΠΑ, μέλη των υγειονομικών του επιτροπών, να διενεργούν ιατρικές πράξεις μέσα σε δομές που εποπτεύονται μοναδικά από το Υπουργείο Εργασίας; Κι αν ναι, βάσει ποιας διάταξης;

2. Με ποιον τρόπο προστατεύονται τα άτομα με αναπηρίες από τυχόν αυθαιρεσίες των ιατρών; Με ποιον τρόπο προστατεύονται τα δικαιώματά τους ως ασθενείς, βάσει του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, αφού οι δομές των ΚΕΠΑ -[στις οποίες οι γιατροί-μέλη των υγειονομικών επιτροπών ασκούν ιατρικές πράξεις, κυρίως διενεργούν σύντομη φυσική και κλινική εξέταση, υπό ελλιπείς συνθήκες τήρησης των μέτρων ασφάλειας του ασθενή και της εξασφάλισης του σεβασμού της προσωπικότητάς του, επίσης συντάσσουν ιατρικές γνωματεύσεις για τους εξεταζόμενους, ενώ αρκετές φορές παραγγέλλουν επιπλέον εξετάσεις] -  δεν εποπτεύονται από το Υπουγείο Υγείας, αλλά ούτε και από τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους;

3. Προτίθεστε να πράξετε τις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να σταματήσει οριστικά το φαινόμενο των ανέλεγκτων συμπεριφορών σωματικής/ψυχολογικής κακοποίησης εκ μέρους των ιατρών-μελών των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕΠΑ εις βάρος των εξεταζόμενων ασθενών στη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας; Κι αν ναι, τότε παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε αυτές τις ενέργειες.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

άμεσα θιγόμενο άτομο ως ασθενής και άτομο με αναπηρία,
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας «
Συνήγορος των ΑμεΑ»,
η οποία απαριθμεί περισσότερα από 100.000 μέλη.

Email επικοινωνίας:
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου
Email: info@isagrinio.gr
Έλαβε  αριθμό πρωτοκόλλου 159/12-02-2024.[1] Κοινοβουλευτικός έλεγχος: «Νομιμοποιούνται οι υγειονομικές επιτροπές των ανωνύμων ιατρών του ΚΕΠΑ να διενεργούν ιατρικές πράξεις;».
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=f233cda3-57e5-45dc-8f7a-abc000e97691

 

[2] Κοινοβουλευτικός έλεγχος: «Θέμα νομιμοποίησης ή όχι της διενέργειας ιατρικών πράξεων από τους γιατρούς των υγειονομικών επιτροπών μέσα στα ΚΕΠΑ του e_ΕΦΚΑ».
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=d736e939-f833-4e3c-8c75-ace2012aaea6

 

[3] Υπουργείο Υγείας, αρ. πρωτ. 124/18, 18.04.2019 «Σεβασμός δικαιωμάτων ψυχικών πασχόντων στη διαδικασία εκτίμησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ».
https://drive.google.com/file/d/18D5_A_Egovni_7jfWcWY2FTQIPoEo2G_/view

 

[4] Καταγγελία κατά ΚΕΠΑ για καθεστώς ανωνυμίας κι έλλειψης διαφάνειας με θέμα: «Η ανωνυμία των μελών των υγειονομικών επιτροπών στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας παραβιάζει βασικά δικαιώματα των ΑμεΑ και πρέπει εκτός από την άμεση κατάργησή της να ερευνηθεί αν έγινε από σκοπιμότητα για εφαρμογή πολιτικής μισαναπηρισμού (με την επιστημονική έννοια της λέξης)», 23.08.2019.
https://logistis-amea.blogspot.com/2019/08/blog-post_23.html

 

[5] Συνήγορος του Πολίτη: Ειδική Ετήσια Έκθεση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ έτους 2020 (σελ. 58-59). https://drive.google.com/file/d/1SLk98sz56ZXx1AYaiO_IfMKcsI_hHcy-/view

 

[6] Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, αρ. πρωτ. 683/15.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1YhIl1gckEorad1uF8WhLAFNcc6CW2-aK/view?usp=sharing

 

[7] Διαδικτυακή κοινότητα «Συνήγορος των ΑμεΑ», ανάρτηση, 17.01.2023.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/posts/6520711737943484/

 

[8] ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, Ν. 3418/2005,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος
1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.
2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης.
3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή.
4. Κατά τον παρόντα Κώδικα:
α) Στην έννοια «ασθενής» περιλαμβάνεται κάθε χρήστης των υπηρεσιών υγείας.
β) Στην έννοια «οικείος» περιλαμβάνονται οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι σύζυγοι, οι μόνιμοι σύντροφοι, οι αδελφοί, οι σύζυγοι και οι μόνιμοι σύντροφοι των αδελφών, καθώς και οι επίτροποι ή οι επιμελητές του ασθενούς και όσοι βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση.
5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη μορφή άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, ατομικά, ομαδικά ή με τη μορφή ιατρικής εταιρείας, ως ελεύθερο επάγγελμα ή όχι.

[9] Άρθρο 24 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕΠΑ (ΚΥΑ υπ’ αρ. 83779/2022 [ΦΕΚ Β' 4830/13-09-2022]).

[10] Βάσει άρθρου 6, παρ. 7 και άρθρου 23, παρ. 2, του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕΠΑ (ΚΥΑ υπ’ αρ. 83779/2022 [ΦΕΚ Β' 4830/13-09-2022].

[11] Διαδικτυακή κοινότητα «Συνήγορος των ΑμεΑ», ανάρτηση, 17.01.2023.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/posts/6520719344609390/

 

[12] Διαδικτυακή κοινότητα «Συνήγορος των ΑμεΑ», ανάρτηση, 31.01.2024.
 https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/posts/7882909388390372

 

[13] «Στο ΚΕ.Π.Α. οι ιατροί κάπνιζαν μέσα στην αίθουσα εξέτασης των ασθενών!», 14.09.2016.
https://logistis-amea.blogspot.com/2016/09/blog-post.html