Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024

Νομιμοποιούνται οι γιατροί των ΚΕΠΑ να διενεργούν ιατρικές πράξεις μέσα σε δομές που εποπτεύονται μοναδικά από το Υπουργείο Εργασίας; Με ποιον τρόπο προστατεύονται τα άτομα με αναπηρίες από τυχόν αυθαιρεσίες των ιατρών;

Περισσότερα από τρία χρόνια πέρασαν από τότε που ασκήθηκαν δύο μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεις) από βουλευτές χωρίς ποτέ να απαντήσει ο Υπουργός Υγείας για το πιο σοβαρό θέμα που αφορά όλα τα άτομα με αναπηρίες που εξετάζονται από τους ιατρούς εντός των δομών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ του e-ΕΦΚΑ) καθώς εξακολουθούν και αναφέρουν στη διαδικτυακή κοινότητα "Συνήγορος των ΑμεΑ" ότι κακοποιούνται σωματικά/ψυχολογικά κατά τη διάρκεια της υγειονομικής τους εξέτασης, η οποία πολλές φορές, σύμφωνα με τις αναφορές, περιλαμβάνει φυσική εξέταση υπό απαράδεκτες συνθήκες και εξευτελιστικές συμπεριφορές κακοποίησης εκ μέρους των ιατρών-μελών που διενεργούν ιατρικές πράξεις σε δομές που δεν εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας ούτε και από τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους καθώς εποπτεύονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εργασίας.

Κατά πόσο όμως όλο αυτό που συμβαίνει εντός των δομών του e-ΕΦΚΑ είναι νόμιμο;

Πώς προστατεύονται η σωματική/ψυχολογική ακεραιότητα και η αξιοπρέπεια όλων αυτών των ασθενών από τις τυχόν ιατρικές αυθαιρεσίες;

Ακολουθεί η αναφορά μας προς τους αρμοδίους από τους οποίους ζητάμε τις κρίσιμες απαντήσεις.

Illustrations by Richard Watkins / AJC (αποποίηση ευθύνης)


Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣ:

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
Email: rights@moh.gov.gr
Το Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας διαβίβασε αυθημερόν την αναφορά μας στον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ [dioikitis@efka.gov.gr] με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Υπουργό Υγείας [minister@moh.gov.gr] και στη ΓΓ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Υπουργείου Υγείας [sgoffice.healthservices@moh.gov.gr], ως εξής:

ΠΡΟΣ  Ε.Φ.Κ.Α.
Γραφείο κ.Διοικητή  

Σας διαβιβάζουμε την από 12/2/24 ηλεκτρονική Αναφορά-Αίτημα-Ερώτηση πολίτη και παρακαλούμε όπως εξετάσετε τα αναγραφόμενα και προβείτε στις κατά νόμο ενέργειές σας, λόγω αρμοδιότητας.

Υπουργός: Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης
Email: minister@moh.gov.gr
Κατόπιν υπενθύμισης που τους κάναμε έλαβε αρ. πρωτοκόλλου: 960/19-2-2024
από protoc-minister@moh.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Υγείας
Email: protokollo@moh.gov.gr
Κατόπιν υπενθύμισης που τους κάναμε έλαβε αρ. πρωτοκόλλου ΕΙΣ 570/19-02-2024 από protokollo@moh.gov.gr, ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Υπουργός:
Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου
Email: ypourgos_erg@yeka.gr

To  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [protocol@yeka.gr] μας ενημέρωσε ως εξής:

Το έγγραφο σας προς το Γραφείο της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  έλαβε αριθμ. πρωτ. 10781/12.02.2024 και προωθήθηκε στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τσακλόγλου και στον Γεν. Γραμ. Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Μηλαπίδη, αμφότεροι αρμόδιοι για τον Τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου υπάγονται και τα ΚΕΠΑ.

Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Εργασίας
Email: protokolo@ypakp.gr
Η υπηρεσία διαβίβασε την επιστολή μας στους εξής παραλήπτες:

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
έλαβε αρ. πρωτ. 10737/12.02.2024.

- Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Τομέας Κοινωνικής Ασφάλισης),
έλαβε αρ. πρωτ. 10738/12.02.2024.

- Ιδιαίτερο Γραφείο Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
έλαβε αρ. πρωτ. 10739/12.02.2024.

- ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σταύρος Παπασταύρου
Email: ypep@primeminister.gr

-
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
Email: esaea@otenet.gr

- Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Email: pisinfo@pis.gr
Έλαβε αρ. πρωτ. ΑΠ ΠΙΣ: 3729/12.2.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΙΤΗΜΑ - ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Νομιμοποιούνται οι γιατροί των ΚΕΠΑ να διενεργούν ιατρικές πράξεις μέσα σε δομές που εποπτεύονται μοναδικά από το Υπουργείο Εργασίας; Με ποιον τρόπο προστατεύονται τα άτομα με αναπηρίες από τυχόν αυθαιρεσίες των ιατρών;

Αξιότιμοι κύριοι!
Λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 6 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4961/2022, άρθρο 104 «Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».

3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
ΥΑ 83779/12-09-2022 (ΦΕΚ Β' 4830/13-09-2022).

4. Τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, Ν. 3418/2005.

5. Την αναπάντητη ερώτηση, υπ’ αρ. 6601,18.05.2020, πρώην βουλευτή προς τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Νομιμοποιούνται οι υγειονομικές επιτροπές των ανωνύμων ιατρών του ΚΕΠΑ να διενεργούν ιατρικές πράξεις;» [1]

6. Την αναπάντητη ερώτηση, υπ’ αρ. 4783/05.03.2021, πρώην βουλευτή προς τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Θέμα νομιμοποίησης ή όχι της διενέργειας ιατρικών πράξεων από τους ιατρούς των υγειονομικών επιτροπών μέσα στα ΚΕΠΑ του “e-ΕΦΚΑ”» [2]

7. Το έγγραφο της Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, του Υπουργείου Υγείας, με αρ. πρωτ. 124/18, 18.04.2019, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει έγγραφες αναφορές και ανάλογες προφορικές καταγγελίες περί παραβίασης δικαιωμάτων ψυχικά ασθενών στη διαδικασία εκτίμησης από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), η οποία γενικότερα περιγράφεται ως μια τραυματική εμπειρία. [3]

Επιπλέον:

Επειδή, έχουν περάσει περισσότερα από τρία χρόνια από τότε που θέσαμε ερωτήματα μέσω βουλευτών στον Υπουργό Υγείας, τα οποία ουδέποτε απαντήθηκαν, ως υπήρχε υποχρέωση.

Επειδή, όλες οι δομές υγείας έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ από το έτος 2011 (Ν. 3918/2011).

Επειδή, ο
e-ΕΦΚΑ, πρώην ΕΦΚΑ, πρώην ΙΚΑ, δεν εποπτεύεται πλέον από το Υπουργείο Υγείας, αλλά εποπτεύεται μοναδικά από το Υπουργείο Εργασίας, από το έτος 2015 (Ν. 4387/2016, άρθρο 51).

Επειδή, οι γιατροί-μέλη των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕΠΑ εξέταζαν τους ασθενείς ανώνυμα μέσα σε παράνομο καθεστώς αδιαφάνειας για περίπου δέκα χρόνια μέχρι να διορθωθεί η κατάσταση χάρη στην αναφορά μας, υπ’ αρ. υπόθεσης 266158,[4]   που είχαμε υποβάλει στον Συνήγορο του Πολίτη και σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τις αρμόδιες Ανεξάρτητες Αρχές.  Βλ. και την Ειδική Ετήσια Έκθεση ΣτΠ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ έτους 2020 (σελ. 58-59). [5]

Επειδή, σύμφωνα με  απαντητική επιστολή [6]  του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, υπ’ αρ. πρωτ. 683/15.09.2020, με την οποία απάντησε ο Ι.Σ.Α. σε πολίτη που υπέβαλε καταγγελία κατά ιατρών του ΚΕΠΑ, τα εξής:

«Ο  Ι.Σ.Α. δεν έχει καμία αρμοδιότητα στα Κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Αυτά ανήκουν στον ΕΦΚΑ και προΐσταται η διεύθυνση Αναπηρίας στην Αθήνα».

Επομένως, όταν ένας ιατρικός σύλλογος βεβαιώνει με επιστολή του ότι δεν έχει αρμοδιότητα στα ΚΕΠΑ, εύλογα συμπεραίνεται ότι η διενέργεια ιατρικών πράξεων από τους ιατρούς, εντός των δομών του ΚΕΠΑ, δεν εποπτεύεται ούτε από τους ιατρικούς συλλόγους.

Επειδή, οι γιατροί εντός των ΚΕΠΑ διενεργούν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες πολλών μελών της ομάδας «Συνήγορος των ΑμεΑ», ξεκάθαρα ιατρικές πράξεις[7]  στους ασθενείς, κατά την έννοια του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας [8] αφού:

α) Διενεργούν κλινική ή φυσική εξέταση στο σώμα μας, αρκετές φορές σε ακατάλληλους χώρους μέσα στους οποίους μας ζητούν να γδυνόμαστε παρουσία τρίτων. Επιπλέον, συντάσσουν τις ιατρικές γνωματεύσεις [9]  που μας αφορούν ενώ αρκετές φορές μας παραγγέλλουν επιπλέον εξετάσεις. [10]

β) Στη διαδικτυακή κοινότητα «Συνήγορος των ΑμεΑ» έχουν αναφερθεί πολλές φορές από μέλη της κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της φυσικής εξέτασης οι γιατροί προκάλεσαν σωματικό/ψυχικό πόνο, έως ακόμα και σωματική βλάβη στους εξεταζόμενους ασθενείς, δηλαδή στα ίδια τα μέλη της ομάδας μας.

Με σχετική ανακοίνωση επιχειρήσαμε να συγκεντρώσουμε τις προσωπικές καταθέσεις μελών της ομάδας μας. Προέκυψαν δεκάδες προσωπικές μαρτυρίες από τα μέλη της ομάδας που βεβαιώνουν ότι έχουν υποστεί σωματικό ή και ψυχολογικό πόνο από τον τρόπο που τους χειρίστηκαν οι γιατροί-μέλη των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕΠΑ. [11]

Παράδειγμα, ένα από τα πολλά, με μέλος της ομάδας μας που έκανε ξεχωριστή ανάρτηση στην οποία αναφέρει τα εξής:
«Πέρασα επιτροπή με ήδη ποσοστό 51% με πρόβλημα στα ισχία και στα γόνατα και εκεί μου άσκησαν πίεση στα παραπάνω σημεία με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η κατάσταση μου. Μπορώ να απευθυνθώ κάπου γνώριζε κάποιος κάτι;;;;» [12]

Προσωπικά, βίωσα οδυνηρή εμπειρία στην εξέτασή μου από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ (έτος 2016), όταν ο ορθοπεδικός ιατρός, πρόεδρος της επιτροπής, τέντωσε, απροειδοποίητα και απότομα, την άρθρωση του δεξιού μου ποδιού, στο ύψος του γονάτου, προκαλώντας μου μεγάλο και έντονο πόνο. Πολύ φοβάμαι ότι εξαιτίας αυτής της ενέργειας του γιατρού έχει προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη ή επιδείνωση στην πάθησή μου καθώς υποφέρω από τον συνδυασμό χρόνιας ορθοπεδικής και ρευματικής πάθησης. Έχω εξεταστεί πολλές φορές από ιατρούς, ιδιώτες και νοσοκομειακούς, αλλά ποτέ δεν μου προκάλεσαν έντονο πόνο διότι ήταν προσεκτικοί απέναντί μου.
Δυστυχώς, δεν έχω τρόπο να αποδείξω αυτό που καταθέτω με το παρόν καθώς δεν έχω δικό μου μάρτυρα, αφού στην υγειονομική εξέταση, η οποία γίνεται «κεκλεισμένων των θυρών» δεν επιτρέπεται η είσοδος σε τρίτα πρόσωπα.

Επιπλέον, πρέπει να αναφέρω και το γεγονός της απαράδεκτης κατάστασης με την οποία ήρθα αντιμέτωπος αφού οι γιατροί είχαν καπνίσει νωρίτερα εντός της αίθουσας εξέτασης, αφού είχαν ως «σύστημα» την παραβατική συμπεριφορά καπνίσματος μέσα στους κλειστούς χώρους παραμονής και εξέτασης ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας - αποδεικνύοντας ότι άνευ ελέγχου δεν σέβονται τίποτα και κανέναν.
Έπρεπε κατόπιν συνεχών καταγγελιών μου να ακολουθήσουν τρεις υγειονομικοί έλεγχοι μέχρι επιτέλους να σταματήσουν αυτή την αντικοινωνική και αντίθετη με την ιατρική δεοντολογία συμπεριφορά. [13]

Έκτοτε αισθάνομαι ότι έχω κακοποιηθεί και ότι έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματά μου ως ασθενή και ως άτομο με αναπηρία και ότι εξακολουθούν να παραβιάζονται εντός των ΚΕΠΑ που αποτελούν δομές που εποπτεύονται αποκλειστικά και μοναδικά από το Υπουργείο Εργασίας, στις οποίες όμως διενεργούνται και ιατρικές πράξεις κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης αναπηρίας που έχει θεσπιστεί κυρίως ως διοικητική διαδικασία (βλ. Ν.3863/2010, άρθρο 6).

Ως συνέπεια όλων των παραπάνω, αισθάνομαι επιπλέον και μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στην αξιοπιστία του ιατρικού σώματος στην Ελλάδα αφού στο ΚΕΠΑ έχει καταλυθεί η βασική αρχή της ιατρικής ως σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, άρθρο 8).


Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί, ερωτάται και το Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, καθώς επίσης ερωτώνται η ΕΣΑμεΑ και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος:

1. Νομιμοποιούνται οι γιατροί των ΚΕΠΑ, μέλη των υγειονομικών του επιτροπών, να διενεργούν ιατρικές πράξεις μέσα σε δομές που εποπτεύονται μοναδικά από το Υπουργείο Εργασίας; Κι αν ναι, βάσει ποιας διάταξης;

2. Με ποιον τρόπο προστατεύονται τα άτομα με αναπηρίες από τυχόν αυθαιρεσίες των ιατρών; Με ποιον τρόπο προστατεύονται τα δικαιώματά τους ως ασθενείς, βάσει του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, αφού οι δομές των ΚΕΠΑ -[στις οποίες οι γιατροί-μέλη των υγειονομικών επιτροπών ασκούν ιατρικές πράξεις, κυρίως διενεργούν σύντομη φυσική και κλινική εξέταση, υπό ελλιπείς συνθήκες τήρησης των μέτρων ασφάλειας του ασθενή και της εξασφάλισης του σεβασμού της προσωπικότητάς του, επίσης συντάσσουν ιατρικές γνωματεύσεις για τους εξεταζόμενους, ενώ αρκετές φορές παραγγέλλουν επιπλέον εξετάσεις] -  δεν εποπτεύονται από το Υπουγείο Υγείας, αλλά ούτε και από τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους;

3. Προτίθεστε να πράξετε τις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να σταματήσει οριστικά το φαινόμενο των ανέλεγκτων συμπεριφορών σωματικής/ψυχολογικής κακοποίησης εκ μέρους των ιατρών-μελών των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕΠΑ εις βάρος των εξεταζόμενων ασθενών στη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας; Κι αν ναι, τότε παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε αυτές τις ενέργειες.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

άμεσα θιγόμενο άτομο ως ασθενής και άτομο με αναπηρία,
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας «
Συνήγορος των ΑμεΑ»,
η οποία απαριθμεί περισσότερα από 100.000 μέλη.

Email επικοινωνίας:
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου
Email: info@isagrinio.gr
Έλαβε  αριθμό πρωτοκόλλου 159/12-02-2024.[1] Κοινοβουλευτικός έλεγχος: «Νομιμοποιούνται οι υγειονομικές επιτροπές των ανωνύμων ιατρών του ΚΕΠΑ να διενεργούν ιατρικές πράξεις;».
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=f233cda3-57e5-45dc-8f7a-abc000e97691

 

[2] Κοινοβουλευτικός έλεγχος: «Θέμα νομιμοποίησης ή όχι της διενέργειας ιατρικών πράξεων από τους γιατρούς των υγειονομικών επιτροπών μέσα στα ΚΕΠΑ του e_ΕΦΚΑ».
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=d736e939-f833-4e3c-8c75-ace2012aaea6

 

[3] Υπουργείο Υγείας, αρ. πρωτ. 124/18, 18.04.2019 «Σεβασμός δικαιωμάτων ψυχικών πασχόντων στη διαδικασία εκτίμησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ».
https://drive.google.com/file/d/18D5_A_Egovni_7jfWcWY2FTQIPoEo2G_/view

 

[4] Καταγγελία κατά ΚΕΠΑ για καθεστώς ανωνυμίας κι έλλειψης διαφάνειας με θέμα: «Η ανωνυμία των μελών των υγειονομικών επιτροπών στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας παραβιάζει βασικά δικαιώματα των ΑμεΑ και πρέπει εκτός από την άμεση κατάργησή της να ερευνηθεί αν έγινε από σκοπιμότητα για εφαρμογή πολιτικής μισαναπηρισμού (με την επιστημονική έννοια της λέξης)», 23.08.2019.
https://logistis-amea.blogspot.com/2019/08/blog-post_23.html

 

[5] Συνήγορος του Πολίτη: Ειδική Ετήσια Έκθεση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ έτους 2020 (σελ. 58-59). https://drive.google.com/file/d/1SLk98sz56ZXx1AYaiO_IfMKcsI_hHcy-/view

 

[6] Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, αρ. πρωτ. 683/15.09.2020
https://drive.google.com/file/d/1YhIl1gckEorad1uF8WhLAFNcc6CW2-aK/view?usp=sharing

 

[7] Διαδικτυακή κοινότητα «Συνήγορος των ΑμεΑ», ανάρτηση, 17.01.2023.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/posts/6520711737943484/

 

[8] ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, Ν. 3418/2005,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος
1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.
2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης.
3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή.
4. Κατά τον παρόντα Κώδικα:
α) Στην έννοια «ασθενής» περιλαμβάνεται κάθε χρήστης των υπηρεσιών υγείας.
β) Στην έννοια «οικείος» περιλαμβάνονται οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι σύζυγοι, οι μόνιμοι σύντροφοι, οι αδελφοί, οι σύζυγοι και οι μόνιμοι σύντροφοι των αδελφών, καθώς και οι επίτροποι ή οι επιμελητές του ασθενούς και όσοι βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση.
5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη μορφή άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, ατομικά, ομαδικά ή με τη μορφή ιατρικής εταιρείας, ως ελεύθερο επάγγελμα ή όχι.

[9] Άρθρο 24 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕΠΑ (ΚΥΑ υπ’ αρ. 83779/2022 [ΦΕΚ Β' 4830/13-09-2022]).

[10] Βάσει άρθρου 6, παρ. 7 και άρθρου 23, παρ. 2, του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕΠΑ (ΚΥΑ υπ’ αρ. 83779/2022 [ΦΕΚ Β' 4830/13-09-2022].

[11] Διαδικτυακή κοινότητα «Συνήγορος των ΑμεΑ», ανάρτηση, 17.01.2023.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/posts/6520719344609390/

 

[12] Διαδικτυακή κοινότητα «Συνήγορος των ΑμεΑ», ανάρτηση, 31.01.2024.
 https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/posts/7882909388390372

 

[13] «Στο ΚΕ.Π.Α. οι ιατροί κάπνιζαν μέσα στην αίθουσα εξέτασης των ασθενών!», 14.09.2016.
https://logistis-amea.blogspot.com/2016/09/blog-post.html

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Δεν ισχύει η ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ ότι διορθώθηκε αδικία στο Δελτίο Στάθμευσης!

Είναι απολύτως εσφαλμένη η ανάρτηση της ΕΣΑμεΑ, με την οποία διαδίδει ότι  διορθώθηκε αδικία που αφορούσε στη χορήγηση κάρτας στάθμευσης σε αναπηρικά αυτοκίνητα αναλόγως του κυβισμού τους. Δεν υφίσταται τέτοια διόρθωση ενώ εξακολουθούν και ισχύουν οι διατάξεις που θέτουν όρια στον κυβισμό των αναπηρικών αυτοκινήτων.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Για να το κάνουμε ακόμα πιο ξεκάθαρο:

Τα Δελτία Στάθμευσης χορηγούνται στους δικαιούχους του άρθρου 16 του ν.1798/88. Το Δελτίο Στάθμευσης δεν έχει ακριβώς να κάνει με το όριο στον κυβισμό των οχημάτων αλλά με το αν πρόκειται για δικαιούχους του άρθρου 16 ή όχι.

Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος του άρθρου 16 προβλέπονται προϋποθέσεις βάσει της αναπηρίας του και βάσει του κυβισμού του οχήματος που θα πρέπει να έχει ταξινομηθεί (πλην ειδικής κατηγορίας) σύμφωνα με το ΠΔ 241/2005.


ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Η ΕΣΑμεΑ, στις 22.12.2023, ανακοίνωσε στα "Νέα" της ιστοσελίδας της είδηση με θέμα: "Χορήγηση κάρτας στάθμευσης χωρίς περιορισμό στον κυβισμό των αναπηρικών αυτοκινήτων".

Συγκεκριμένα, αναφέρει η ΕΣΑμεΑ τα εξής:
«Μετά από ενέργειες της ΕΣΑμεΑ διορθώθηκε αδικία που αφορούσε στη χορήγηση κάρτας στάθμευσης σε αναπηρικά αυτοκίνητα αναλόγως του κυβισμού τους.
Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1143604 ΕΞ 2023/17.11.2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών τμήμα Γ που αφορά τον κυβισμό των αυτοκινήτων που μεταφέρουν άτομα με αναπηρία: όσοι από τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται κάρτα στάθμευσης θα μπορούν να την αποκτούν χωρίς περιορισμό στα κυβικά των αυτοκινήτων. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε περιορισμός».

Με μεγάλη μας έκπληξη όμως παρατηρήσαμε ότι δεν υπήρχε πουθενά δημοσιευμένο το εν λόγω έγγραφο! Ούτε στην ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ ούτε και στις αναδημοσίεσεις που ακολούθησαν από τα media.

Επειδή, ως γνωστόν, τα έγγραφα και οι εγκύκλιοι δεν αποτελούν πηγή δικαίου, επομένως δεν δύνανται να τροποποιούν τις διατάξεις, η ΕΣΑμεΑ, ως το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, θα πρέπει στις ανακοινώσεις της να επισυνάπτει και τα δημόσια έγγραφα που επικαλείται ή να ζητάει από την αρχή που τα εξέδωσε να τα δημοσιεύει, αφού υπάρχει υποχρέωση από τον νόμο περί Διαύγειας (αρχή της διαφάνειας) κι αφού όλοι έχουμε εύλογο ενδιαφέρον σ' αυτά. 

Η ΕΣΑμεΑ δηλαδή έχει καθήκον να υποστηρίζει πρατικές που σέβονται την αρχή της διαφάνειας, προκειμένου να υπάρχει αξιοπιστία, όπως και το δικαίωμα της προσβασιμότητας στην πληροφορία για τα άτομα με αναπηρίες.

Κατόπιν των ανωτέρω, στις 28.12.2023 αιτηθήκαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να μας χορηγηθεί αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου που αναφέρει η ΕΣΑμεΑ.

Το αίτημά μας έλαβε τον αρ. πρωτ. ΑΑΔΕ 1156903/29.12.2023

ενώ ικανοποίηθηκε άμεσα με απάντηση που λάβαμε στις 29.12.2023. 

Η ΑΑΔΕ κοινοποίησε την απάντησή της και στην ΕΣΑμεΑ.

Έτσι, προκειμένου να αποσαφηνιστεί για το τι πραγματικά ισχύει, δημοσιεύουμε πρώτοι το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1143604 ΕΞ 2023/17.11.2023, έγγραφο, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών τμήμα Γ, που απαντούσε στο Αυτοτελές Τμήμα Προσβασιμότητας ΑμεΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα εξής:

Θέμα: Αναφορικά με την έκδοση Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ

Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ. ΑΑΔΕ ΕΙΣ 1129130/25-10-23 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας
τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 (Α’ 166), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, η ανωτέρω απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών
αυτοκινήτων επεκτάθηκε και χορηγείται και στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των
άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι πάσχουν
από τις ειδικότερα αναφερόμενες στις εν λόγω διατάξεις παθήσεις.

Σχετικά με τον δικαιούμενο κυβισμό των παραλαμβανόμενων αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του ν. 1798/88 (Α’ 166) όπως οι διατάξεις αυτές
τροποποιήθηκαν με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3583/07 (Α’ 142), το παραλαμβανόμενο
επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ’
εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο
ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν
επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι
που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με
ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό
κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά.

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του ν.2753/99 (Α’ 249) δόθηκε η δυνατότητα
παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού για τους δικαιούχους αναπήρους
κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1.650 κυβ.εκ., με την καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στο
αυτοκίνητο αυτό τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1650 κ.εκ. και μέχρι 2000 κ.εκ.
και 58% για τα πάνω από 2.000 κ.εκ.) και ως εκ τούτου δεν υφίσταται το όριο των 1.650 κ.εκ

Θέματα που αφορούν στην έκδοση δελτίου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων ΑμεΑ
εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Το έγγραφο


Διαβάζοντας το έγγραφο διαπιστώσαμε τα εξής:

Πως όχι μόνο δεν έχει αλλάξει κάτι στη νομοθεσία, αλλά και ότι η υπηρεσία που εξέδωσε το έγγραφο δεν έχει αρμοδιότητα να εκφέρει άποψη για θέματα που αφορούν την έκδοση του Δελτίου Στάθμευσης.

Επομένως, η ΕΣΑμεΑ και τα media που αναπαρήγαγαν την εσφαλμένη πληροφορία θα πρέπει άμεσα να διορθώσουν το λάθος που διαδίδουν προκειμένου να αποφευχθεί η άδικη ταλαιπωρία στην οποία θα μπουν τα άτομα με αναπηρίες που άδικα νομίζουν ότι μπορούν να αποκτήσουν Δελτίο Αναπηρίας χωρίς περιορισμό στα κυβικά των αυτοκινήτων τους.

Για να το κάνουμε ακόμα πιο ξεκάθαρο:
Τα Δελτία Στάθμευσης χορηγούνται στους δικαιούχους του άρθρου 16 του ν.1798/88. Το Δελτίο Στάθμευσης δεν έχει ακριβώς να κάνει με το όριο στον κυβισμό των οχημάτων αλλά με το αν πρόκειται για δικαιούχους του άρθρου 16 ή όχι.

Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος του άρθρου 16
προβλέπονται προϋποθέσεις βάσει της αναπηρίας του και βάσει του κυβισμού του οχήματος που θα πρέπει να έχει ταξινομηθεί (πλην ειδικής κατηγορίας) σύμφωνα με το ΠΔ 241/2005.

Χαρακτηριστική και η παρ. 4 του άρθρου 1, του ΠΔ 241/2005, που είναι η βασική διάταξη για το Δελτίο Στάθμευσης:

Αρθρο 1 Καθιέρωση, δικαιούχοι και ισχύς του Δελτίου Στάθμευσης.
[...]
4. Ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α ορίζονται:
α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ166/Α71998), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α71990).
[...]

Ανδρέας Μπαρδάκης,
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ» (98.000 μέλη).

 

Επικαιροποίηση 05.01.2023

Η ΕΣΑμεΑ πρόσθεσε "αποφάσεις" στην αρχική ανακοίνωσή της...Στην ελληνική πραγματικότητα δεν πρέπει πλέον να μας παραξενεύει το να θεσπίζονται διατάξεις από εγκυκλίους ή το να καταργούνται διακρίσεις από επιστολές δημοσίων υπηρεσιών...

Αφού τώρα έχουμε και την ΕΣΑμεΑ, που αποκαλεί "αποφάσεις" αυτές τις επιστολές των δημοσίων υπηρεσιών! Αποκαλεί μάλιστα ΑΠΟΦΑΣΗ την επιστολή υπηρεσίας της ΑΑΔΕ που δηλώνει αναρμόδια για το θέμα!

Δηλαδή, ένα έγγραφο από υπηρεσία που δηλώνει αναρμόδια, κατα την ΕΣΑμεΑ και κατά την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών μετατρέπεται ανεξήγητα σε "απόφαση" και καταργεί διακρίσεις -χωρίς βέβαια να τις καταργεί!

Το έγγραφο "απόφαση" του αυτοτελούς τμήματος προσβασιμότητας ΑμεΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών...

Το έγγραφο "απόφαση" της σχετικής δ/νσης της αναρμόδιας ΑΑΔΕ...

Και όλα αυτά επειδή το κράτος βαριέται να τροποποιήσει το ΠΔ 241/2005, που κοντεύει να ξεχάσει και πώς το λένε μετά από τις ατελείωτες παρερμηνείες που έχει υποστεί...

Παρόλο που ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει, εδώ και χρόνια, ΚΑΙ τη θέσπιση Κάρτας Προσωπικής Μετακίνησης (Personal Mobility Card)*
*Βλ. Ειδική Ετήσια Έκθεση για τα ΑμεΑ έτους 2020.

Αλλά ξέχασα...
Πλέον έχουμε και... Eθνική Αρχή Προσβασιμότητας!
Οπότε να μην ανησυχώ για τίποτα...

Ανδρέας Μπαρδάκης.

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023

Άνιση μεταχείριση στο επίδομα απόλυτης αναπηρίας για τους συνταξιούχους θανάτου.

 Σε συνέχεια της αρχικής αναφοράς μας με θέμα "Αμφιλεγόμενη ανάρτηση του e-ΕΦΚΑ σχετικά με το δικαίωμα του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας σε συνταξιούχους θανάτου (21.07.2023)", η οποία διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας, θελήσαμε να στείλουμε πρόσθετες παρατηρήσεις επί του θέματος.
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής μας.


Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Γενικός Γραμματέας
ΠΥΡΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Email: secgensocial@minscfa.gov.gr

Έλαβε αρ. πρωτ. 113656/29.12.2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Προϊστ. Γενικής Δ/νσης
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
Email: gdp@yeka.gr

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών, Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο), μας ενημέρωσε ότι η επιστολή μας έλαβε τους υπ' αρ. πρωτ. 113656/29.12.2023 και 113657/29.12.2023, οι οποίοι χρεώθηκαν στο Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικογενείας (113657) και στη Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (113656).

Κοινοποίηση:
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(Παρακαλείται όπως τοποθετηθεί επί του ζητήματος)
Email:
esaea@otenet.gr

 

Θέμα: «Πρόσθετες παρατηρήσεις επί της αναφοράς μας με θέμα “Αμφιλεγόμενη ανάρτηση του e-ΕΦΚΑ σχετικά με το δικαίωμα του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας σε συνταξιούχους θανάτου” (21.07.2023)».


Αξιότιμοι κύριοι,
σε συνέχεια της αναφοράς μας,
[1]   που σας προωθήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης, Διεύθυνση Παροχών Κύριας Σύνταξης, Τμήμα Σύνταξης και Επιδομάτων Αναπηρίας), με το υπ’ αρ. πρωτ. 111799/20.12.2023, έγγραφο του, [2]  επιθυμούμε να συμπληρώσουμε την αναφορά μας με τις εξής παρατηρήσεις:


1. Ο σκοπός που εξυπηρετεί το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη,
είναι η ανακούφιση ατόμων, των οποίων η κατάσταση της υγείας είναι τόσο σοβαρή, ώστε εξαρτώνται διαρκώς από τη συμπαράσταση άλλου προσώπου. Δηλαδή, ο σκοπός του συγκεκριμένου επιδόματος εξυπηρετεί την αντιμετώπιση της εξάρτησης του απόλυτα ανάπηρου από τρίτα πρόσωπα. [3]


2.
 Όταν ο αρχικός νομοθέτης θέσπισε για πρώτη φορά (έτος 1951) την προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας στις συντάξεις των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, καθώς και στις συντάξεις των μελών οικογενείας αποβιώσαντος ησφαλισμένου ή συνταξιούχου, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στους τυφλούς συνταξιούχους γήρατος (έτος 1966), κατόπιν επεκτάθηκε στους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (έτος 1981), δεν είχε στο σκεπτικό του τον μετέπειτα διαχωρισμό των ασφαλισμένων σε «νέους» και «παλιούς», δηλαδή τους ασφαλισμένους πριν από την 1.1.1993 και τους ασφαλισμένους μετά από την 1.1.1993. [4]
Αφού ήδη είχε καθιερωθεί από το Σύνταγμα η ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου, ο αρχικός νομοθέτης δεν θα μπορούσε να είχε στο σκεπτικό του τη μεταχείριση κατά ανόμοιο τρόπο των ουσιωδώς όµοιων πραγµάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας εν γένει διακρίσεις.


3.
Διαφωνούμε με την απάντηση που λάβαμε από τον e-ΕΦΚΑ.

Το Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών μας απάντησε με έγγραφό του, υπ’ αρ. πρωτ. 590556/18.10.2023. [5]

Κατά την άποψη του e-ΕΦΚΑ, επειδή στη διάταξη του ν. 2084/1992, άρθρο 30, δεν αναφέρονται τα μέλη οικογένειας, σε αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 42, ν. 1140/1981 (για ασφαλισμένους για πρώτη φορά έως 31.12.1992), όπου αναφέρονται, ο ασφαλιστικός οργανισμός ερμηνεύει και θεωρεί, υποκειμενικά κατά τη γνώμη μας, ότι από τη γραμματική διάταξη του νόμου εξαιρούνται οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου!

Εμείς όμως διαφωνούμε με την ως άνω άποψη καθώς:

α) Δεν έχουμε υπόψη μας να εκδόθηκε ποτέ κάποια εγκύκλιος ή οδηγία του πρώην ΙΚΑ ή του ΕΦΚΑ, όλα αυτά τα χρόνια, από το έτος 1992 έως και σήμερα, που να ερμηνεύει τη διάταξη του άρθρου 30, ν. 2084/1192 με τον ίδιο τρόπο που ερμηνεύει σήμερα ο
e-ΕΦΚΑ, δηλαδή ως εξαίρεση από το επίδομα απόλυτης αναπηρίας για τους συνταξιούχους θανάτου που έλκουν το δικαίωμά τους από θανόντες που ήταν «νέοι» ασφαλισμένοι.
Αντίθετα, σε κάθε εγκύκλιο και οδηγία που διαβάζουμε, όπως και στα βιβλία
[6]  του τ. Διευθυντή ΙΚΑ, κ. Κωνσταντίνου Δ. Λαναρά («Η ασφάλιση στο ΙΚΑ» & «Η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ»), διαπιστώνουμε ότι ανάμεσα στους δικαιούχους του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας αναφέρονται πάντα και τα μέλη οικογενείας αποβιώσαντος ησφαλισμένου ή συνταξιούχου, χωρίς διάκριση, ανεξάρτητα δηλαδή αν ο αποβιώσας είχε υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993.

β) Εκτιμούμε ότι η διάταξη του άρθρου 30, ν. 2084/1992 είχε ως μοναδικό σκοπό τη διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού της προσαύξησης στους δικαιούχους που αναφέρονται. Χαρακτηριστική και η προσθήκη που έγινε αργότερα (έτος 2012)
[7] για τους τυφλούς συνταξιούχους λόγω γήρατος (ήταν ήδη δικαιούχοι από την αρχική διάταξη του ν. 2084/1992), προκειμένου να εξομοιωθεί ο τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης στους συνταξιούχους αυτούς με τον υπολογισμό που ισχύει για όσους ασφαλίστηκαν πριν από την 1.1.1993 (Εγκύκλ. ΙΚΑ 44/2012, ΕΑΕΔ 2012, σελ. 720), όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και από την αιτιολογική έκθεση του νόμου. [8] 
Η συγκεκριμένη εξομοίωση για τους τυφλούς ήταν εύλογη και δίκαιη.

Τελικά, όταν διαβάζουμε προσεκτικά τη διάταξη του άρθρου 30, ν. 2084/1992, διαπιστώνουμε ότι διατυπωμένη, με ρητό τρόπο, εξαίρεση συγκεκριμένης κατηγορίας δικαιούχων δεν υφίσταται στη γραμματική διατύπωση του νόμου.

4. Καταλήγοντας, υπενθυμίζουμε ότι ο σύγχρονος νομοθέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις τελικές παρατηρήσεις και συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ, για τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, προς την αρχική έκθεση της Ελλάδας.
[9]

Παρατήρηση υπ’ αρ. 40 και παρατήρηση, υπ’ αρ. 41 (Σεπτέμβριος 2019):

Ανεκτό βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία (άρθρο 28)

40.       Η Επιτροπή ανησυχεί ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όπως προβλέπονται στο Άρθρο 28 της Σύμβασης έχουν επηρεαστεί αρνητικά από, μεταξύ άλλων:

(α)       Τις αλλαγές στην ασφαλιστική νομοθεσία και στο σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας.

(β)        Την ασυνέπεια της εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με την φοροαπαλλαγή των προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, καθώς και την ανεπαρκή προστασία τους από κατάσχεση.

(γ)        Αναφορές περί άνισης μεταχείρισης στην κατανομή των επιδομάτων στα άτομα με αναπηρία.

41.       Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να αναμορφώσει τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και πρακτικές που αφορούν προνοιακά επιδόματα, παροχές, συντάξεις και φοροαπαλλαγές για τα άτομα με αναπηρία, εναρμονίζοντας τους υπάρχοντες κανόνες και καταργώντας κανόνες και πρακτικές που παράγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που υπάρχουν στο σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας. Η Επιτροπή συνιστά, επίσης, στο συμβαλλόμενο Κράτος να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του υπάρχοντος πλαισίου κοινωνικής προστασίας, και προοδευτικά να αναπτύξει περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τα άτομα με αναπηρία.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ» (98.000 μέλη).

 

ΥΓ. Παρακαλώ, όπως με ενημερώσετε άμεσα για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει το παρόν ως εισερχόμενο μήνυμα.

Επισυνάπτεται ψηφιακά βεβαιωμένο έγγραφο, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, άρθρα 27, 29.[1] Το κείμενο της αναφοράς μας: https://drive.google.com/file/d/1HfUcknJ6fuFn0cq1AGtZCKxDjlNHIXP5/view?usp=sharing

 

[2] Το έγγραφο της διαβίβασης της αναφοράς μας από το Υπουργείο Εργασίας: https://drive.google.com/file/d/195AthcfcgL8gpvnx-XB7ICjyE20yDXzE/view?usp=sharing

 

[3] Βλ. Πόρισμα ΣτΠ, «Χορήγηση Επιδόματος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος», Ιανουάριος 2008. Πηγή: https://old.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el.epidomata.12758 και https://old.synigoros.gr/resources/docs/113878.pdf

 

[4] Ο νοµοθέτης, αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να συνδράµει τους ασφαλισµένους αναπήρους, όταν αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη περιποίηση και συµπαράσταση άλλου προσώπου, αποφάσισε, µε την παράγραφο 10 του άρθρου 29 του Α.Ν. 1846/1951, τη χορήγηση του επιδόµατος απόλυτης αναπηρίας στους συνταξιούχους αναπηρίας και θανάτου του ΙΚΑ. Στη συνέχεια, µε την παράγραφο 20 του Ν. 4496/1966, το επίδοµα αυτό χορηγήθηκε και στους συνταξιούχους γήρατος του ΙΚΑ που είναι τυφλοί. Με το άρθρο 42, παράγραφος 3 του Ν. 1140/1981, επεκτάθηκε η χορήγηση του εν λόγω επιδόµατος στους ασφαλισµένους όλων των ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
(Επίσης από το ως άνω Πόρισμα ΣτΠ).

 

[5] Η απάντηση από τον e-ΕΦΚΑ: https://drive.google.com/file/d/1kbQSGPfX5a_1m4bc6cPWpfXBha6ene1l/view

 

[6] Βλ. Κωνσταντίνου Δ. Λαναρά, Η Ασφάλιση στο ΙΚΑ, Αθήνα 2015, σελ. 572, Η Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, Αθήνα 2019, σελ. 585-586, τα οποία κάνουν αναφορά στα άρθρα 42, παρ. 3, Ν. 1140/1981, 60, Ν. 3518/2016 και 26 παρ. 1 Ν. 4075/2012. Εγκύκλιοι ΙΚΑ 36/2007, 44/2012, ΕΑΕΔ 2012 σελ. 720.
 

[7] Ν. 4075/2012, άρθρο 26 «Ρυθμίσεις ασφαλιστικών θεμάτων», παρ. 2:
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, χορηγείται στους τυφλούς οι οποίοι ασφαλίστηκαν μετά την 1.1.1993 σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

[8] Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4075, για το άρθρο 26:

«Με τις παραγράφους 1 και 2 της διάταξης αυτής αίρεται η διάκριση των τυφλών συνταξιούχων ασφαλισθέντων προ και μετά την 1.1.1993».

[9] Τον Σεπτέμβριο του 2019, για πρώτη φορά στην ιστορία, η Ελλάδα εξετάστηκε από

την Επιτροπή των ΗΕ, σε μια εφ’ όλης της ύλης δημόσια ακρόαση, στην έδρα των

ΗΕ στη Γενεύη, σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους προς τα

άτομα με αναπηρία, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση που κύρωσε η χώρα

μας με το ν. 4074/2012.

Πηγή: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
Σύνδεσμος: http://139.144.147.121/publications/others/4441-telikes-paratiriseis-stin-arxiki-ekthesi-tis-elladas-apo-tin-epitropi-toy-oie-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiriaΕπικαιροποίηση 28.12.2023

Προωθήσαμε την επιστολή μας και στο
VI. Τμήμα Γραμματείας (κεντρικό πρωτόκολλο) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας.
E-mail: protokolo@ypakp.gr

Επικαιροποίηση 29.12.2023
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δ/νση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών, Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο), μας ενημέρωσε ότι η επιστολή μας έλαβε τους υπ' αρ. πρωτ. 113656/29.12.2023 και 113657/29.12.2023, οι οποίοι χρεώθηκαν στο Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικογενείας (113657) και στη Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (113656).