Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Οι ρυθμίσεις για το “MARKET PASS” επιφέρουν άνιση μεταχείριση σε πολλούς ανθρώπους που διαβιώνουν σε ακραία φτώχεια

Επειδή οι ρυθμίσεις για το "Market Pass" μοιάζουν να "τιμωρούν" με μείωση κατά 20% της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους που δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τη δαπάνη απόκτησης ενός smartphone που διαθέτει τη νέα τεχνολογία NFC - καθώς επίσης να εξαιρούν όσους δήλωσαν στη φορολογική δήλωση του έτους 2021 ότι φιλοξενήθηκαν έστω και για μικρό χρονικό διάστημα - επιφέροντας έτσι άνιση μεταχείριση σε μεγάλη μερίδα πολιτών που διαβιώνουν σε ακραία φτώχεια, σε σχέση με άλλους δικαιούχους, υπέβαλα την εξής ατομική αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη:


Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023

Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3644
Ημ/νία Πρωτοκόλλου: 23/01/2023
Φάκελος Υπόθεσης: 330850

Θέμα: «Επείγον! Οι διατάξεις του ν. 5007/2022, άρθρο 115, για το “Market Pass” προκαλούν άνιση μεταχείριση στον πληθυσμό που διαβιώνει σε ακραία φτώχεια».

Αξιότιμοι κύριοι,
προκειμένου να γίνει κατανοητό το σκεπτικό του νομοθέτη παραθέτουμε το απόσπασμα από την αιτιολογική έκθεση που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 115, Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ Α' 241/23-12-2022):

·         Οι ρυθμίσεις του άρθρου στοχεύουν στην οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που πλήττονται ιδιαίτερα από την αύξηση του κόστους, για τις αγορές αγαθών κάθε είδους από καταστήματα και λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων. Με τις προτεινόμενες διατάξεις χορηγείται σε κάθε νοικοκυριό οικονομική ενίσχυση από τον Φεβρουάριο του 2023 και μέχρι τον Ιούλιο του 2023, για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους αυτού, όσον αφορά στην αγορά αγαθών κάθε είδους. Η μηνιαία ενίσχυση ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του μηνιαίου ύφους αγορών, το οποίο διαμορφώνεται αναλόγως των μελών του νοικοκυριού (από 220 ευρώ για τον άγαμο και 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος και μέχρι 1000 ευρώ). Τα ποσά πιστώνονται μηνιαία σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Εναλλακτικά, κατ' επιλογή του δικαιούχου, μπορεί να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Εφόσον επιλεγεί ο τραπεζικός λογαριασμός, τα ποσά καταβάλλονται ανά τρίμηνο και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των ως άνω ποσών.


Από το παραπάνω κείμενο της έκθεσης (σελ. 14 της τροπολογίας[1], υπ’ αρ. 1540/239, 20.12.2022) μπορούν να διαπιστωθούν τα εξής:

α) Η περίπτωση του εναλλακτικού τρόπου πίστωσης με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου εμφανίζεται ως εναλλακτική επιλογή του.

β) Η καταβολή του 80% του δικαιούμενου ποσού - ουσιαστικά πρόκειται για μείωση του δικαιούμενου ποσού κατά 20% - παραπέμπει σε μεταχείριση που μοιάζει με ποινή (μείωση του δικαιούμενου ποσού), για την περίπτωση που ο δικαιούχος δεν «επιλέξει» τον τρόπο της πίστωσης σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Ο νομοθέτης όμως παραβλέπει να αναφέρει ότι για να καθίσταται εφικτή η πίστωση σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα πρέπει ο δικαιούχος να είναι κάτοχος συσκευής κινητής τηλεφωνίας που απαραίτητα θα πρέπει να διαθέτει τη νέα τεχνολογία NFC[2].

Όμως, προσωπικά, διαβιώνοντας σε ακραία φτώχεια, όντας άτομο με αναπηρία και μικροσυνταξιούχος αναπηρίας - όπως υποθέτω και μεγάλο μέρος του πληθυσμού που διαβιώνει σε ακραία φτώχεια – διαθέτω συσκευή smartphone παλαιάς τεχνολογίας, αδυνατώ όμως να προμηθευτώ smartphone νέας τεχνολογίας που διαθέτει NFC καθώς αδυνατώ να καλύψω τη δαπάνη του[3].

Επομένως, δεν υφίσταται δυνατότητα «εναλλακτικής επιλογής» μου αφού η ανάγκη μου και η μοναδική δυνατότητα που έχω είναι το να δηλώσω τον τρόπο κατάθεσης σε τραπεζικό μου λογαριασμό.


Επίσης, επιθυμώ να αναφέρω στον Συνήγορο του Πολίτη την εξής παράλογη αδικία και άνιση μεταχείριση εις βάρος του πληθυσμού, που διαβιώνει σε ακραία φτώχεια, το ότι εξαιρούνται από τη χορήγηση της ενίσχυσης και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 ότι φιλοξενούνται.

Δηλαδή, σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου, προκύπτει ότι αν, για παράδειγμα, ένα άτομο με εξαιρετικά μικρό εισόδημα, π.χ. 5.000€ ετησίως, δήλωσε φιλοξενούμενο για τον μήνα Ιανουάριο του 2021 ενώ από τον Φεβρουάριο του 2021 μίσθωσε κατοικία και συνεχίζει έως και σήμερα, δηλαδή ζει στο ενοίκιο εδώ και 24 μήνες (δύο χρόνια δηλαδή), τότε αυτό το άτομο θα εξαιρεθεί από τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης!

 

Για τους παραπάνω λόγους, επικαλούμαι τα παρακάτω άρθρα του Συντάγματος:

·         Άρθρο 4 «Ισότητα των Ελλήνων», 1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. 2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

·         Άρθρο 5 «Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία», 1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

·         'Αρθρο 25: «Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων».

 

Επίσης, επικαλούμαι την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:

·         Άρθρο 14 «Απαγόρευση των διακρίσεων»
Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως.

Για τους παραπάνω λόγους και ως άμεσα θιγόμενος πολίτης,
υποβάλω την παρούσα αναφορά και ζητάω την άμεση παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς θεωρώ ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 115, Ν. 5007/2022, παραβιάζεται το θεμελιώδες δικαίωμα της ισότητας των πολιτών αφού το ελληνικό κράτος με αντιμετωπίζει άνισα σε σχέση με άλλους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης του “
Market Pass”, επειδή εκείνοι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης smartphone νέας τεχνολογίας ενώ εγώ δεν την έχω.

Επιπλέον, ζητάω από τον ΣτΠ να εξετάσει και τη νομιμότητα της ρύθμισης, υπό τη σκοπιά των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όσον αφορά τα άτομα που δήλωσαν φιλοξενία, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, στη φορολογική δήλωση έτους 2021.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης.

 

 (Η αναφορά υποβλήθηκε με αναρτημένο αρχείο μορφής .pdf βεβαιωμένο ψηφιακά στο Gov.gr)[1] https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/12169785.pdf

 [2] To NFC (Νear Field Communication) ονομάζουμε την τεχνολογία που εφαρμόζεται κυρίως πάνω στα smartphone κι επιτρέπει στο κινητό να έχει ασύρματη επικοινωνία με άλλες συσκευές ή εξαρτήματα σε πολύ μικρή απόσταση.

[3] Το ετήσιο πραγματικό δηλωθέν εισόδημά μου για το φορολογικό έτος 2021 ήταν ΧΧΧ€ ενώ το τεκμαρτό μόλις ΧΧΧ€.

 

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

 Υπάρχει και το "Δικαίωμα μη γνώσης".

Υπάρχει και το "Δικαίωμα μη γνώσης".

Με αφορμή τη διαφωνία μεταξύ του προσώπου μου και του γνωστού νομικού μπήκα σ' έναν προβληματισμό που με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι έχω κάνει ένα σοβαρό λάθος απέναντι στα μέλη της ομάδας "Συνήγορος των ΑμεΑ".

Ακολουθεί βίντεο (10.11.2022).

“Δικαίωμα μη γνώσης” – Παραίτηση του ασθενούς από το δικαίωμα ενημέρωσης. Η ενημέρωση του ασθενούς παρέλκει και η σχετική υποχρέωση του ιατρού ατονεί και στις περιπτώσεις που ο ασθενής δηλώνει ότι παραιτείται από το σχετικό δικαίωμά του, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 2 ΚΙΔ. Πρόκειται για την άλλη όψη του δικαιώματος αυτοδιάθεσης, το δικαίωμα μη γνώσης. Πράγματι το δικαίωμα αυτοδιάθεσης περιλαμβάνει και το δικαίωμα του ασθενούς να εμπιστευτεί τον ιατρό του και να ακολουθήσει τις οδηγίες και συμβουλές του χωρίς να γνωρίζει επακριβώς τις λεπτομέρειες της κατάστασής του, της θεραπευτικής αγωγής και τους επαπειλούμενους κινδύνους. Είναι εξίσου έκφραση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης η συνειδητή άρνηση του ασθενούς να υποβληθεί στο άγχος της γνώσης και στη βάσανο της στάθμισης ωφέλειας και κινδύνων, εναποθέτοντας εαυτόν με εμπιστοσύνη στην επιστημονική γνώση και επαγγελματική πείρα του ιατρού του.

Σε κάθε περίπτωση πάντως θα πρέπει ο ασθενής να έχει μια αδρή εικόνα της κατάστασής του, ώστε να μπορεί καταρχήν να εκτιμήσει το αντικείμενο της παραίτησής του. Συνήθως η παραίτηση από την ενημέρωση θα αφορά τις λεπτομέρειες της θεραπευτικής αγωγής. Η παραίτηση καλύπτει και την ενημέρωση για τους τυπικούς κινδύνους της αγωγής, αρκεί ο ασθενής να γνωρίζει τουλάχιστον ότι αυτή δεν είναι τελείως ακίνδυνη.


Πηγή: https://www.iatrikodikaio.com


Ανδρέας Μπαρδάκης,
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας "Συνήγορος των ΑμεΑ".

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

Νίκο Αντωνιάδη, θα ήθελες να μας αποδείξεις ότι πλήρωσες από την τσέπη σου το Εξώδικο του Σιαχίν Σερήφ;

Επικαιροποίηση: 31.10.2022
Ο ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ Νίκος Αντωνιάδης (αναρωτιέμαι, επειδή δεν είμαι νομικός, αλλά όταν με αποκαλεί δημοσίως "σουπιά", σε δύο live, μήπως διαπράττει το αδίκημα του ΠΚ 361 Εξύβριση;) έχει δημοσιεύσει στο facebοοκ δια μέσω του λογαριασμού του Δημήτρη Ποντίκα ότι μου είχε κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αποδεικτικό επιδόσεως στον Υφυπουργό Υγείας για το εξώδικο του Σιαχίν Σερήφ. Στις 30.10.2022 έκανε και σχετικό live.

Δηλώνω ότι απ' όσο γνωρίζω δεν έχω λάβει τέτοια κοινοποίηση. Αν θέλει ας μου (ξανα)στείλει εκείνη την κοινοποίηση.

ΥΓ. Διευκρίνηση για τον ίδιο: Το νοσοκομείο του Ρίου έλαβε διαβιβαστικό για το εξώδικο από το Υπουργείο Υγείας. Μπορεί να το διαβάσει στην απάντηση που του έστειλαν.

ΥΓ.2. Πράγματι, το εξώδικο που στάλθηκε με email αναφέρει ότι θα ακολουθήσει επίδοση, με μεγάλα γράμματα, αλλά επειδή κοιτούσα στα μικρά δεν το πρόσεξα. Παρόλα αυτά, δεν ανέφερε ότι η επίδοση προοριζόταν μόνο για τον Υφυπουργό Υγείας καθώς συμπεριλάμβανε και άλλους παραλήπτες.

ΥΓ.3. Δεν κατανοώ τον λόγο, αφού έκανε εκείνη την ευγενική πράξη να πληρώσει το εξώδικο από την τσέπη του, έστω για μία μόνο επίδοση, για το οποίο αφιερώσαμε ώρες για να το φτιάξουμε μαζί, κι ενώ τελικά το νοσοκομείο του Ρίου απάντησε θετικά, ο νομικός εγκατέλειψε την υπόθεση του Σιαχίν Σερήφ - που εξακολουθεί και είναι εγκαταλελειμμένος στην τύχη του - αφήνοντας όλον αυτόν τον κόπο και το έξοδο να πάνε στράφι... Ποτέ δεν έμαθα τον λόγο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

Αγαπητέ, Νίκο Αντωνιάδη,
με λύπη μου διαπιστώνω ότι εξακολουθείς να παρεξηγείς τα γραφόμενά μου καθώς τα ερμηνεύεις με αρνητικό τρόπο, χαρακτηρίζοντάς με με χαρακτηρισμούς που μου είναι αδύνατον να τους "εισπράξω" καθώς αποτελούν "επιταγές χωρίς αντίκρισμα" κι εφόσον αδυνατείς να αντιληφθείς τις θετικές προθέσεις που έχω για να υποστηρίξω τα δικαιώματα των ανθρώπων που υπερασπίζεσαι - με τον δικό μου όμως τρόπο.

Dante And Virgil In The Ninth Circle Of Hell By Gustave Dore

Καταρχάς, ναι, συναινώ στο να δημοσιεύσεις τον διάλογο που είχαμε στο Viber, χωρίς δημοσίευση του email μου, με τη θερμή παράκληση όμως να είναι ολόκληρος, δηλαδή από την Κυριακή 23.10.2022, καθώς επίσης να παρουσιαστούν τα γεγονότα κατά σειρά ημερομηνίας και ώρας διότι την ανάρτησή μου, σχετικά με την ιατροδικαστική έκθεση που δημοσίευσες, την ανέβασα στις 26.10.2022, 01.13μμ, λίγα λεπτά μετά που είδα τη δημοσίευσή σου - 44 λεπτά πριν τελικά μου γράψεις, σε στιγμές που αμφέβαλα για το αν ποτέ θα μου ξαναμιλούσες  - αφού η τελευταία σου κουβέντα προς εμένα, μέχρι εκείνη τη μέρα, ήταν το να αφήσω τις πονηριές!

Γι' αυτό σου ζητάω να δημοσιεύσεις τον διάλογο που ουσιαστικά ξεκίνησε από τις 23.10.2022 και μετά αφού εμείς είχαμε πολλούς μήνες να μιλήσουμε. Στο Viber είχες να μου μιλήσεις από τον Νοέμβριο του 2021. [Είχαμε (είχες) αφήσει έναν διάλογο στη μέση για τον Σιαχίν Σερήφ, σου ζητούσα βοήθεια].  Κι ενώ είχε προηγηθεί και η μεταξύ μας παρεξήγηση (Μάρτιος 2022).  Σχετική δημοσίευση ΕΔΩ.

Με την ανάρτησή μου δεν είχα πρόθεση να σπείρω αμφιβολίες παρά μόνο να θέσω προβληματισμό αφού είναι στις αρχές μου ότι όλα τα πράγματα πρέπει να τίθενται υπό το φως της έρευνας αφού η απόδειξη για τον ισχυρισμό ότι ένα συγκεκριμένο εμßόλιο σκοτώνει ή σακατεύει μάλλον δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση.  

Την παρακάτω πληροφορία την ανάρτησε ως σχόλιο στον τοίχο μου ο Βασίλης Συραναστάσης.

Πηγή: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=192054&doclang=EL&fbclid=IwAR0JGq_e2Fhd9VV2PGWz74RnrWog26k1qlb2w_j2tsGes_TVzwH1b6ZXx30

Η απόφαση του δικαστηρίου επικαλέστηκε την Οδηγία 85/374/EΟΚ — ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων

Οδηγία 85/374/ΕΟΚ

Παρεμπιπτόντως, την ανάρτηση την κοινοποίησα και στην ομάδα "Συνήγορος των ΑμεΑ", με ενδιαφέροντα σχόλια και από γιατρό. Εδώ: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/posts/6259563870724940/

Ας δει λοιπόν ο κόσμος ολόκληρο τον διάλογο που είχαμε μαζί στο Viber, ας δει και τις αναρτήσεις στον τοίχο μου στο Facebook, ας βάλει τα γεγονότα στη σειρά για να κατανοήσει σωστά κι ας κρίνει εκείνος τις προθέσεις μου! Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πολλά τα άτομα που θα σου πουν ότι κάνεις λάθος μαζί μου κι ότι με έχεις παρεξηγήσει.
 

Από τη δική μου τη μεριά, δεν παρεξηγώ ποτέ έναν άνθρωπο που ξέρω ότι βάλλεται από χίλιες μεριές κι ενώ ανεβάζει πυρετό την ώρα που μιλάει. Έχω μάθει στη ζωή μου να επικοινωνώ με χιλιάδες ασθενείς και να δείχνω κατανόηση.

Ενδεικτικά, κάποιες φωτογραφίες: 


Και όσο για αυτό που είπες, ότι τώρα, μετά από δύο χρόνια, θυμήθηκα τον νομικό αγώνα που δίνεις, όσοι με παρακολουθούν γνωρίζουν πόσες φορές η ομάδα "Συνήγορος των ΑμεΑ" έχει υποστεί κυρώσεις από το Facebook, με συνέπεια τη μείωση της αναγνωσιμότητάς της, επειδή τα μέλη της κοινοποιούσαμε τις δημοσιεύσεις σου. Περιττό να αναφέρω και τη στοχοποίησή μου.

Ρίξε μονάχα μια ματιά εδώ για πάρεις μια ιδέα για το πόσο έχει υποστηρίξει τις ενέργειές σου στο παρελθόν η ομάδα "Συνήγορος των ΑμεΑ":


Επίσης, ο κόσμος γνωρίζει για το πόσα και πόσα άτομα με έχουν συκοφαντήσει επειδή "έπινα νερό στο όνομά σου", πόσα άτομα, διαδικτυακοί φίλοι, με έχουν μπλοκάρει, αλλά και πόσα άτομα πέταξα έξω από την ομάδα επειδή έγραφαν προσβλητικά λόγια και συκοφαντίες εις βάρος σου.

Και κάτι άλλο που δεν φαίνεται να σου πέρασε ποτέ από το μυαλό:

Αν κοινοποιούσα τις δημοσιεύσεις σου για "Νοσοκομεία-Κολαστήρια" μέσα σε μια ομάδα με χιλιάδες ασθενείς που όλη την ώρα πηγαινοέρχονται στα νοσοκομεία, το μέγεθος του κακού που θα τους έκανα ψυχολογικά, κατά συνέπεια και σωματικά, θα ήταν ανυπολόγιστο. 

Αναρωτήθηκες ποτέ πώς αισθάνομαι όταν μου γράφουν ότι φοβούνται να περάσουν ακόμα και απ' έξω από νοσοκομείο με όλα αυτά που διαβάζουν στο διαδίκτυο; Να με συγχωρείς, αλλά το αν εφαρμόζεται πρωτόκολλο θανάτου, μέσα στα νοσοκομεία, αυτό έχεις αναλάβει εσύ να το αποδείξεις, όχι εγώ. Εσύ έχεις τα στοιχεία και τους μάρτυρες, όχι εγώ. Οπότε, σε παρακαλώ πολύ, επίτρεψέ μου να θέτω δημοσίως τους όποιους προβληματισμούς μου, χωρίς ποτέ να αμφισβητώ τον νομικό αγώνα που δίνεις. Η κοινωνία χρειάζεται να ενημερωθεί και να προβληματιστεί για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χαθεί.

Σε παρακαλώ, επίσης, να μου επιτρέψεις να διατηρώ έστω μισή επιφύλαξη μέχρι τελικά να αποφανθεί η δικαιοσύνη.


Τα δέκα ευρώ αμοιβή δικηγόρου - ανάρτηση Αυγούστου 2020 - εσύ τη θυμήθηκες και όχι εγώ που θέλω να την ξεχάσω! 

Μα πού τη θυμήθηκες τώρα εκείνη την ανάρτηση; Την είχα κάνει κατόπιν συνεννόησης μαζί σου, θυμάσαι που απαιτούσα διαφάνεια από την πλευρά μας; Ήσουν και μέλος στην ομάδα μας εκείνη την περίοδο. Ενημέρωσα τα μέλη της ομάδας για το "δεκάευρω", που θα λάμβανε ως αμοιβή δικηγόρου ο Αντωνιάδης - που όμως δεν θα κατέληγαν στην τσέπη του, αλλά σε νομικό πρόσωπο υπέρ των ΑμεΑ, για έντιμο σκοπό, το οποίο αναζητούσαμε. Χύμηξαν τότε κάποιοι να με φάνε επειδή θεώρησαν ότι θα κερδοσκοπήσουμε παρέα, εσύ κι εγώ. Δεν πειράζει, από τότε έβαλα μυαλό, έμαθα να είμαι πιο προσεκτικός με τα άτομα με αναπηρίες και γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ ξανά να υποστηρίξω ενέργειες, όσο καλοπροαίρετες κι αν είναι, αν σ' αυτές προϋποτίθεται η αμοιβή έστω και του ενός λεπτού!

Από εκεί και πέρα δεν θα ασχοληθώ άλλο με το πώς ερμηνεύεις τα γραφόμενά μου μέσα από τον ακατανόητο για μένα λόγο που βγάζεις - να με συγχωρείς, αλλά μόλις μετά βίας σε καταλαβαίνω όταν δεν ολοκληρώνεις τις φράσεις σου και πηγαινοέρχεσαι από το ένα θέμα στο άλλο. Ούτε και γνωρίζω τα ονόματα που μου αναφέρεις. Όπως σου έχω γράψει, δεν παρακολουθώ όλα σου τα live ούτε και διαβάζω όλες τις δημοσιεύσεις σου - ενώ σίγουρα δεν συγκρατώ τα ονόματα όλων αυτών των ανθρώπων που αναφέρεις στις υποθέσεις σου. Τις περισσότερες δεν έχω κάτσει να τις διαβάσω επειδή από ένα σημείο κι έπειτα έγιναν πολλές, έχασα τη μπάλα στην παρακολούθησή τους...

Ούτε θα κάτσω να δίνω περιττές εξηγήσεις γιατί καλώ δημοσίως γιατρούς να γράψουν την επιστημονική τους άποψη ή γιατί δεν απαντώ σε όλα τα σχόλια στο Facebook - ειδικά όταν αυτά θέτουν υποθετικές ερωτήσεις. Είναι δικό σου θέμα αν συνεχίσεις να παρεξηγείς τον τρόπο που επικοινωνώ και τις προθέσεις μου - να ξέρεις όμως ότι με αδικείς.
 

Μου γράφεις ότι είσαι μόνος σου σ' αυτόν τον αγώνα που δίνεις. Έχω τότε να σου πω τα εξής και κλείνω αυτό το θέμα εδώ:

Ναι, Νίκο, έχεις μείνει μόνος σου επειδή διώχνεις τους ανθρώπους που θέλουν να σε υποστηρίξουν!

Στην προκειμένη, ήθελα να δω αν μπορώ να βρω τρόπο να βοηθήσω όλους αυτούς που υπερασπίζεσαι, αλλά διαπιστώνω ότι δεν μπορώ επειδή δεν με αφήνεις. Λυπάμαι, αλλά δεν επικοινωνούμε πια καλά εμείς οι δύο. 

Παρόλα αυτά θα ήθελα να μελετήσω το ενημερωτικό υλικό μου που είπες ότι θα μου στείλεις.
Όπως θα ήθελα να δημοσιεύσεις και την από 3.9.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δ η μ ό σ ι α ς Υ γ ε i α ς έναντι του Κ ο ρ ω ν ο ϊ ο ύ  C O V I D - 1 9 (στοιχείο 21), που αφορά την υποχρεωτικότητα χρήσης μάσκας στα σχολεία, όπως μου είχες πει σε email, στις 05.11.20, ότι θα τη ζητούσες και αυτή, πέρα από τη εισήγηση στις 28.08.2022, που σου είχα ζητήσει πολλές φορές να τη δημοσιεύσεις, σε σημείο που σε πίεσα άσχημα και λάθος μου. 

Καλό πάντως είναι τα δημόσια έγγραφα να δημοσιεύονται ολοκληρωμένα χωρίς περικοπές των φωτογραφιών. Να φαίνονται κυρίως οι ημερομηνίες και οι αριθμοί πρωτοκόλλων. Αν θες μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό με το να σου δείξω πώς να περνάς όλες μαζί τις φωτογραφίες ενός εγγράφου σε ένα αρχείο pdf.

 

Η λέξη "Συνήγορος" - εξού και ο "Συνήγορος των ΑμεΑ" - έχει δύο ερμηνείες (Βικιλεξικό): 

  • (νομικός όρος) ο δικηγόρος που υπερασπίζεται τον πελάτη του στο δικαστήριο

  • οποιοσδήποτε υπερασπίζεται με επιχειρήματα κάποιον άλλο 

Η δική μου περίπτωση υπάγεται στη δεύτερη ερμηνεία. Δεν είμαι νομικός και ποτέ δεν θέλησα να δημιουργήσω τέτοια εντύπωση. Ακτιβισμό κάνω, για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ασθενών. Δεν κερδοσκοπώ από τον ακτιβισμό που κάνω, δεν βάζω διαφημίσεις, δεν βάζω τραπεζικό λογαριασμό, με απόφασή μου έχω πάψει πλέον να εμφανίζομαι σε δημοσιογραφικές εκπομπές, έχω πάψει να συμμετέχω σε τηλεδιασκέψεις, θέλω να σταματήσω να κάνω ακόμα και live επειδή δεν συμπαθώ πια το να αυτοπροβάλλομαι. Δεν επιθυμώ συνεργασία με πολιτικά κινήματα, δεν συμμετέχω σε ΜΚΟ, δεν έχω σκοπό να πολιτευτώ και δεν με ενδιαφέρει να αποκτήσω ακολούθους ή οπαδούς. Τίποτε από αυτά, θέλω ο κόσμος να με θυμάται ως έναν "ενοχλητικό" μοναχικό ακτιβιστή που αγωνιζόταν ανιδιοτελώς για τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας, τα παιδιά με βαριές αναπηρίες. Παραμένω βέβαια στην ομάδα "Συνήγορος των ΑμεΑ" με μοναδική συνεργασία τους διαχειριστές της ομάδας, με τους οποίους έχω άριστη συνεργασία. 

Με τα μέλη της ομάδας μας ενημερώνουμε τους πολίτες για τα δικαιώματά τους, ενώ πολύ συχνά καταγγέλλουμε στους αρμόδιους φορείς την παραβίαση των δικαιωμάτων των πιο αδύναμων μελών της κοινωνίας μας από το ίδιο το κράτος και τις υπηρεσίες του. Αρκετές από τις καταγγελίες που έχουμε υποβάλει έχουν δικαιωθεί. Πρόσφατα πετύχαμε και την άρση της υποχρεωτικότητας εμßολιασμού στα παιδιά με βαριές αναπηρίες αφού υπήρχε ως προϋπόθεση για να γίνονται δεκτά στις δομές ΚΔΑΠΑμεΑ και ΚΔΗΦ. Αυτό το πετύχαμε μόνοι μας, χωρίς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ΑμεΑ.

Αυτά!

Αρκετά όμως με τα προβλήματα επικοινωνίας! Πάμε τώρα στο κυριότερο;

ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΙΑΧΙΝ ΣΕΡΗΦ 

 Έχω φτύσει αίμα να αγωνίζομαι γι' αυτόν τον άνθρωπο καθώς τον έχουν εγκαταλείψει άπαντες στη μοίρα του - αφού φρόντισαν πρώτα αρκετοί από αυτούς να τον εργαλειοποιήσουν.Αγαπητέ Νίκο Αντωνιάδη, μετά την απάντηση που έλαβες από το Νοσοκομείο του Ρίου - που δέχεται ευχαρίστως να τον χειρουργήσει, γι' αυτό και παρήγγειλε ιατρικές εξετάσεις - απ' όσο γνωρίζω δεν ασχολήθηκες περισσότερο. Δικαίωμά σου βεβαίως απολύτως σεβαστό καθώς ήδη έκανες πολλά γι' αυτόν τον άνθρωπο όταν έστειλες εκείνο το ΕΞΩΔΙΚΟ στις 25.10.2020 κι εφόσον κατανοώ ότι πνίγεσαι με τις υποθέσεις που έχεις αναλάβει με τα νοσοκομεία, τις μηνύσεις, κτλ...

Στο 24.58 του βίντεο αναφέρεις πως θυμάμαι ότι το εξώδικο που έστειλες το πλήρωσες από την τσέπη σου.


Απόσπασμα από LIVE 26.10.2022

Νίκο, αν το πλήρωσες από την τσέπη σου υποκλίνομαι στη μεγαλοψυχία σου!
 

Επειδή όμως εγώ θυμάμαι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, αφού θυμάμαι ότι το έστειλες με το email, το οποίο ταυτόχρονα μου κοινοποίησες, κι εφόσον προέβλεψες ότι για ακόμα μια φορά θα σου πω "Δημοσίευσέ τα! Γιατί δεν δημοσιεύεις;", όπως λες στο βίντεο, θα σε παρακαλέσω να μου επιτρέψεις να διατηρήσω τις επιφυλάξεις μου μέχρι να δημοσιεύσεις τα τιμολόγια των δικαστικών επιμελητών και τις βεβαιώσεις των επιδόσεων αφού υποθέτω ότι θα πρέπει να πλήρωσες πολλά για να επιδώσουν στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Πάτρα και Αθήνα.

 


Στο εξώδικο του email πάντως δεν βλέπω να αναφέρεται κάπου ότι θα ακολουθήσει επίδοση από δικαστικό επιμελητή, ενώ ζητείται η πρωτοκόλλησή του βάσει ΚΔΔ, κι ενώ διενεργείται και η διαδικασία της κοινοποίησης, πέρα από την επίδοση, στον Πρωθυπουργό, στον τέως Υπουργό Υγείας και στο άτομό μου.

Απορία μου:
Η κοινοποίηση προβλέπεται στα εξώδικα που επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή; Εντύπωση μου κάνει. Δηλαδή, στον Πρωθυπουργό και στον τέως Υπουργό Υγείας με ποιον τρόπο τους επιδόθηκε το εξώδικο; Με κοινοποίηση;

Παρεμπιπτόντως, αν δεν σε πειράζει, θα ήθελα να θέσω ερώτημα και στους φορείς-παραλήπτες του εξωδίκου προκειμένου να βεβαιωθώ ότι επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή σε όλους.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

ΥΓ: Αναμνήσεις από παλιές καλές εποχές... τότε που μαζί σου αισθανόμουν ασφάλεια ενώ τώρα αναρωτιέμαι τι θα πεις στο προσεχές για μένα...


 ΥΓ2: Θα σε παρακαλέσω να μην λαμβάνεις πάντα στα σοβαρά υπόψη σου ό,τι σχολιάζεται στον τοίχο μου ή στην ομάδα "Συνήγορος των ΑμεΑ" καθώς καμιά φορά σχολιάζουν και άτομα με ψυχικές παθήσεις ή διαταραχές. Ας έχουμε κατανόηση!

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Καλή ανοσία, κύριε Βασιλακόπουλε!

Τελικά, τα επιχειρήματα του κ. Βασιλακόπουλου μάλλον φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα (από αυτό που εκείνος επιδιώκει), στην κοινωνία, αφού δεν μπορούν να πείσουν κανέναν νοήμονα και λογικό άνθρωπο.


                                            13.09.2022, απόσπασμα από ΣΚΑΪ TV

Κατά τον κ. Βασιλακόπουλο, που θεωρεί "παράξενη επιλογή" το να μην εμßολιαστείς, και δεν θα την έλεγε και "ιδιαίτερα ευφυή", τον προβληματίζει το να κάνει στο παιδί του μάθημα ένας δάσκαλος ανεμßολiαστος, αφού αναρωτιέται τι...γράμματα θα μάθει στο παιδί του. Δεν υπάρχει, λέει, ούτε ένας λογικός λόγος, ένας νοήμων άνθρωπος, μορφωμένος, να μην εμßολιάζεται!

Θα σας πω εγώ μερικούς λογικούς λόγους, κύριε Βασιλακόπουλε, με όλον τον σεβασμό:

Ένας λογικός άνθρωπος, νοήμων, είτε είναι μορφωμένος είτε όχι, η νοημοσύνη του τού υπαγορεύει ότι δεν μπορεί να εμπιστεύεται επιστήμονες που προάγουν τις ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ εις βάρος ανθρώπων που επέλεξαν να προστατέψουν το δικαίωμά τους στο αυτεξούσιο του σώματός τους όπως και το να διασώσουν την αξιοπρέπειά τους από τις προσβλητικές κρατικές παρεμβάσεις. *

* Το μέτρο του εμßολιασμού, καθ' εαυτό, συνιστά αναμφίβολα παρέμβαση στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην ιδιωτική ζωή του ατόμου και δη στη σωματική και ψυχική ακεραιότητα αυτού η οποία όμως έχει κριθεί ότι είναι συνταγματικώς ανεκτή, υπό προϋποθέσεις...

Συνήγορος του Πολίτη, 05.06.2022, αρ. πρωτ. 304701/30761/2022.

Επίσης, στον λογικό, νοήμονα άνθρωπο, είτε έχει πανεπιστημιακή μόρφωση είτε όχι, η "μη ιδιαίτερη" ευφυΐα του του υπαγορεύει ότι αδυνατεί να εμπιστεύεται επιστήμονες που θεωρούν ως μοναδική λογική τους δικούς τους συλλογισμούς και μόνο - τους οποίους φαίνεται ότι απολαμβάνουν να τους διατυμπανίζουν μόνο στα κανάλια και σε φιλοκυβερνητικές εκπομπές χαμηλής ποιότητας δημοσιογραφίας.

Η "μη ιδιαίτερη" ευφυΐα, του μη εμßολιασμένου ατόμου, ενδεχομένως να του υπαγορεύει, επίσης, πως του είναι αδύνατον να εμπιστεύεται επιστήμονες που υποστηρίζουν την υποχρεωτικότητα σε πειραματικά σκευάσματα όταν δεν υπάρχει κανένας επιστήμονας στον κόσμο που να γνωρίζει τη μακροπρόθεσμη επίδραση αυτών των εμßολίων στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά παρόλα αυτά, αυτοί οι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι "μπουρδολογία" το να διατηρεί κάποιος σκεπτικισμό επειδή διστάζει απέναντι στο ρίσκο των σοβαρών παρενεργειών ή και του θανάτου.

Εσείς πάντως που είστε λογικός και νοήμων, μορφωμένος άνθρωπος και επιστήμονας, κύριε Βασιλακόπουλε, εφόσον δεν γνωρίζετε ούτε εσείς την μακροπρόθεσμη επίδραση αυτών των πειραματικών σκευασμάτων στον ανθρώπινο οργανισμό, είτε το αντιλαμβάνεστε είτε όχι, κάνατε τον εαυτό σας πειραματάνθρωπο και χωρίς αμοιβή. Κι αυτό, προσωπικά, δεν το βρίσκω ιδιαίτερα ευφυές - ενώ κι εσείς διδάσκετε!

Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά πρέπει να έχω κι εγώ το ίδιο δικαίωμα μ' εσάς να κρίνω τι είναι ιδιαίτερα ευφυές και τι όχι. Δημοκρατία έχουμε...

Δεν πειράζει, όμως, αφού μετά από αυτά τα επιχειρήματα που επικαλεστήκατε, αν υπήρχε πιο πριν μία πιθανότητα στο εκατομμύριο να πειστώ για να πάω να εμßολιαστώ, αυτή πλέον μειώθηκε σε μία στο δισεκατομμύριο... Καλό μάλλον μου κάνατε...

Ολοκληρώνοντας, εκτιμώ ότι κάθε νοήμων και ευφυής άνθρωπος χρειάζεται να σέβεται το δικαίωμα στο αυτεξούσιο, σε κάθε άνθρωπο - το οποίο κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να διδάσκει στους μαθητές του - διαφορετικά η νοημοσύνη του και η ευφυία του θα εξυπηρετήσουν καταστάσεις παραφροσύνης, τέτοιες όπως είδαμε και στην ιστορία της ναζιστικής Γερμανίας όπου χιλιάδες ιατροί συνεργάστηκαν με το ναζιστικό καθεστώς διαπράττοντας εγκλήματα και πειραματικούς εμβολιασμούς σε χιλιάδες ανθρώπους, ενάντια στη βούλησή τους. Εξαιτίας βέβαια της σκοτεινής αυτής περιόδου διδαχτήκαμε και δημιουργήσαμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ασθενών έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξαναγράψουμε τόσο "μαύρη" ιστορία...

Εξού λοιπόν και η έννοια της βιοηθικής! Δεν αρκεί λοιπόν μόνο η νοημοσύνη  ή και η ιδιαίτερη ευφυία -  χρειάζεται και το ήθος!

Σ
ας εύχομαι καλή ανοσία, κ. Βασιλακόπουλε!

Ανδρέας Μπαρδάκης,
ένας νοήμων κι ευσυνείδητος πολίτης.

https://logistis-amea.blogspot.com/2022/09/blog-post.html

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022

Αποδεκτή και η Γνωμάτευση Υγειον. Επιτρ. του πρώην ΙΚΑ για τον κωδικό της Αναπηρίας (001) στη Φορολογική Δήλωση.

21.07.2022: Με την παράταση που δόθηκε έως τις 30 Αυγούστου 2022 για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων επικαιροποιούμε το άρθρο μας με προσθήκη ερώτησης και απάντησης (στο τέλος του άρθρου) όσον αφορά τη Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ που κρίνει για τις ανάγκες του Ν. 2643/98.

Ασχολούμενος πολλά χρόνια ως ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ υπήρξαν πολλές φορές που αγανακτούσα με την περίπτωση γνωστού μου προσώπου, με βαριά αναπηρία 80%, εφόρου ζωής, δικαιούχο εξωιδρυματικού επιδόματος, που επειδή η ιδέα να περάσει από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ του προκαλούσε μεγάλη ψυχολογική αναστάτωση, καθώς είχε κακοποιηθεί ψυχολογικά στο παρελθόν από Υγειονομική Επιτροπή του πρώην ΙΚΑ (ακόμα μια περίπτωση μισαναπηρισμού από τις τόσες...), δεν συμπλήρωνε ποτέ τον κωδικό αναπηρίας (κωδ. 001) στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει χρήση της αναπηρίας του σε διάφορες κοινωνικές παροχές αφού αυτές διασταυρώνουν πάντα αυτόν τον κωδικό στα μηχανογραφικά συστήματα.


Φυσικά, στην κατάστασή του, δεν είχε το κουράγιο να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, γι' αυτό και κάθε φορά το άφηνε έτσι... Φανταστείτε, άτομο με βαριά αναπηρία να μην μπορεί να δηλώσει την αναπηρία του!

Χάρη όμως σε κάποιο άλλο άτομο, άγνωστο σ' εμάς, το οποίο προσέφυγε με τις διαδικασίες που προβλέπονται και που στην πορεία δικαιώθηκε, μπορούν τώρα και άλλα άτομα να επικαλεστούν την υπ' αρ. 1266, 19/04/2022, Απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, την οποία μπορούν να κατεβάσουν από τον σύνδεσμο της ΑΑΔΕ: http://elib.aade.gr/elib/view?d=/gr/ded/2022/1266_en_ath/

Απομένοντας μόλις 11 ημέρες για την εμπρόθεσμη υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος έτους 2022, ενημερωθήκαμε από άρθρο του Taxheaven.gr (που είναι ορατό μόνο στους συνδρομητές) ότι έγινε αποδεκτή από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η  ενδικοφανής προσφυγή ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67%, εφ’ όρου ζωής, λόγω της εκ γενετής σπαστικής τετραπληγίας του, η οποία είχε κριθεί με Γνωμάτευση-Απόφαση της Τριτοβάθμιας* Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ το έτος 1982. Σεβόμενοι τα πνευματικά δικαιώματα του Taxheaven.gr προχωρήσαμε σε δική μας έρευνα του θέματος για τις ανάγκες δημόσιας ανάρτησής του, με σκοπό πάντα την ανιδιοτελή ενημέρωση των ατόμων με αναπηρίες για τα δικαιώματά τους.

* Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά σε "Τριτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή" με χρονική αναφορά το έτος 1982, καθώς η ενημέρωσή μας περιοριζόταν στην ύπαρξη μόνο Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών.

Το ιστορικό:
Έτος 2021. Άτομο με αναπηρία υπέβαλε τη φορολογική του δήλωση συμπληρώνοντας τον κωδικό της αναπηρίας 001 στο έντυπο Ε1. Δεν προσκόμισε γνωμάτευση υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), αλλά υπέβαλε αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Χολαργού να γίνει δεκτή η Γνωμάτευση-Απόφαση Τριτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του πρώην ΙΚΑ, που είχε στα χέρια του, από το 1982, η οποία τον είχε κρίνει με ποσοστό αναπηρίας 67%, εφόρου ζωής, λόγω της εκ γενετής σπαστικής τετραπληγίας του. Επίσης είχε κριθεί, με Απόφαση Διευθυντή του πρώην ΙΚΑ, δικαιούχος του εξωιδρυματικού επιδόματος. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Χολαργού απέρριψε το αίτημα του.

Στη συνέχεια, το άτομο με αναπηρία υπέβαλε εμπρόθεσμη ενδικοφανή προσφυγή ζητώντας να γίνει δεκτό το αίτημα του και να ακυρωθεί η απορριπτική απόφαση του Προϊσταμένου αντιπαραθέτοντας τα εξής δύο επιχειρήματα:

α) Η περίπτωσή του (εξωιδρυματικό επίδομα) δεν εμπίπτει στις γνωματεύσεις που αφορούν την επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία ούτε στις ελλιπείς γνωματεύσεις καθώς η ουσία των φορολολογικών διατάξεων (ΚΦΕ, Ν. 4172/2013, άρθρο 17 και  Αποφαση ΑΑΔΕ, Α. 1118/2021), είναι ότι θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν (οι γνωματεύσεις), καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων. Για τη μείωση του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία**.

β) Η απορριπτική απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Χολαργού παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης.

Πράγματι, η ΔΕΔ έκανε αποδεκτή την ενδικοφανή προσφυγή με το σκεπτικό ότι πρόκειται περί γνωμάτευσης αναπηρίας που καλύπτει τις ανάγκες της νομοθεσίας και για τον λόγο αυτό όρισε ότι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ θα πρέπει να προβεί σε νέα εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, λαμβάνοντας αυτή τη φορά υπόψη τη συμπλήρωση του κωδικού της αναπηρίας (κωδ. 001).

Ευελπιστούμε ότι του χρόνου τέτοια εποχή η ΑΑΔΕ θα συμπεριλάβει αυτό το στοιχείο στην απόφαση που θα εκδώσει για τις δηλώσεις φορογικού έτους 2022. Ωστόσο, για τις έντεκα ημέρες που έχουν απομείνει μέχρι τη λήξη των φετινών φορολογικών δηλώσεων (κι αν δεν πάρουν και δεύτερη παράταση), τα άτομα αυτά που έχουν στη διάθεσή τους Γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του πρώην ΙΚΑ, οι οποίες δεν αφορούν επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία και βεβαιώνουν τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας ενώ είναι ακόμα σε ισχύ, εκτιμούμε ότι θα μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν εάν επικαλεστούν την υπ' αρ. 1266, 19/04/2022, Απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

21.07.2022: Επικαιροποίηση μετά την παράταση που δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έως 30 Αυγούστου 2022.

** Ερώτηση: Μια Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ που κρίνει την αναπηρία για τις ανάγκες του Ν. 2643/98 θεωρείται ότι λαμβάνει υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία;

Απάντηση: Είναι θέμα ερμηνείας των διατάξεων.
Παρόλο που ο Ν.2643/98 δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50%, τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, προκειμένου να ενταχθούν στην απασχόληση, με το άρθρο 7 του νόμου έγινε σαφές ότι στο δικαιολογητικό που ορίζεται ως "Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι. Κ.Α." προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.

Άλλωστε, η έννοια της ασφαλιστικής-επαγγελματικής αναπηρίας προέκυψε από τον βασικό νόμο 1846/51, άρθρο 28, περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη συνταξιοδότηση αναπηρίας.

Εφόσον λοιπόν η Γνωμάτευση-Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ δεν αφορά συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας εκτιμούμε ότι μπορεί να γίνεται χρήση του δικαιολογητικού για τη συμπλήρωση του κωδικού 001 στο έντυπο Ε1 της εφορίας, εφόσον βέβαια η Γνωμάτευση-Απόφαση κρίνει για ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Στην περίπτωση που θα ακολουθούσε απόρριψη από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ο πολίτης με αναπηρία θα μπορούσε να υποβάλει την ένστασή του, με υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ζητώντας και την παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη (ΣτΠ), επικαλούμενος πάντα την αιτιολογία που δίνουμε παραπάνω ως επιχείρημα για να αντικρούσει την απορριπτική απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το άτομο με αναπηρία να επικαλεστεί την ειδική αρμοδιότητα του ΣτΠ που έχει ως "Πλαίσιο Προαγωγής", βάσει Ν. 4488/2017, άρθρο 72, για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς αποτελεί άνιση μεταχείριση εις βάρος των ΑμεΑ η εμμονή στον τύπο του δικαιολογητικού παραβλέποντας την ουσία του.


Για τους συμπολίτες μου με αναπηρία,

Ανδρέας Μπαρδάκης,
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

https://logistis-amea.blogspot.com/2022/07/001.html