Κυριακή, 8 Αυγούστου 2021

Γιατί δεν λένε στον κόσμο ότι τα εμbόλια είναι πειραματικά;

Στα κέτρα εμboλιασμού δεν φαίνεται να ενημερώνεται ο κόσμος ότι τα εμbόλια τελούν υπό συμπληρωματική παρακολούθηση, πράγμα που τα καθιστά πειραματικά, όπως προκύπτει από πρόχειρη δημοσκόπηση στη διαδικτυακή κοινότητα "Συνήγορος των ΑμεΑ".

"Πρόκειται για κακουργηματική πράξη" όπως υποστηρίζει ο Δρ. Δημήτριος Γάκης, τέως Διοικητής ΑΧΕΠΑ, όταν δεν τηρείται η αυστηρή διαδικασία χορήγησης πειραματικού φαρμάκου σε ασθενή, δηλαδή η πλήρης ενημέρωσή του.

Μετά το άρθρο μας, "Αθέλητοι Πειραματάνθρωποι όσοι υποχρεωθούν σε εμbολιασμό για Covid-19", επιθυμούμε να ενημερώσουμε την κοινωνία ότι βάσει του άρθρου 16 της Σύμβασης του Οβιέδο, "Προστασία των προσώπων στα οποία διενεργείται η έρευνα", επιτρέπεται η διενέργεια έρευνας επί προσώπου μόνον εφόσον συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση συγκρίσιμης αποτελεσματικότητας έναντι της έρευνας επί ανθρώπων.

(ii) Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι στους οποίους θα εκτεθεί το πρόσωπο δεν είναι δυσανάλογοι προς τα πιθανά οφέλη από την έρευνα.
(iii) Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το αρμόδιο σώμα μετά από ανεξάρτητη αξιολόγηση της επιστημονικής αξίας του, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της σημασίας του ερευνητικού σκοπού και της μελέτης, από ομάδες ιατρών ποικίλων ειδικοτήτων, του κατά πόσον αυτό είναι ηθικώς παραδεκτό.
(iv) Τα πρόσωπα στα οποία διενεργείται η έρευνα έχουν ενημερωθεί για τα δικαιώματα και τις διασφαλίσεις που ορίζει ο νόμος για την προστασία τους.
(v) Η αναγκαία συναίνεση που προβλέπεται από το άρθρο 5 έχει δοθεί ρητά, ειδικά και είναι τεκμηριωμένη. Η συναίνεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε. 

Με ποιον τρόπο, όμως διασφαλίζονται τα παραπάνω δικαιώματα των ασθενών* αν κι εφόσον δεν ενημερώνονται από τα εμbολιαστικά κέτρα για τους πιθανούς κινδύνους από τυχόν παρενέργειες των εμβολίων καθώς και για τα δικαιώματα που εκείνοι έχουν;

* Ως ασθενής νοείται οποιοσδήποτε λήπτης παροχών υγείας, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 από τα εμbολιαστικά κέντρα;
Απ' όσο γνωρίζουμε, τα εμbολιαστικά κέντρα ζητάνε από τους ασθενείς να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο οκτώ ερωτήσεων σχετικές με τυχόν αλλεργικές παθήσεις στο ιστορικό του ασθενούς.

Πέραν της συμπλήρωσης του παραπάνω ερωτηματολογίου δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για το αν εφαρμόζεται κάποιο πρωτόκολλο προηγούμενης ενημέρωσης του ασθενή.

Επιπλέον των παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 26 της Σύμβασης του Οβιέδο προβλέπονται τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ: Σχέση μεταξύ της παρούσας Σύμβασης και λοιπών διατάξεων

Άρθρο 26: Περιορισμοί άσκησης δικαιωμάτων

1. Δεν τίθενται περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων και προστατευτικών διατάξεων της παρούσας Σύμβασης πλην όσων ορίζονται δια νόμου και είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, την πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία της δημόσιας υγείας ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων.
2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο περιορισμοί δύνανται να μην εφαρμόζονται ως προς τα άρθρα 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 και 21.

Το παραπάνω άρθρο εννοεί ότι όταν πρόκειται για τη προστασία της δημόσιας υγείας μπορούν να τίθενται περιορισμοί σε κάποια δικαιώματα που προστατεύουν τους ασθενείς. Όμως, σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο διαπιστώνουμε ότι για ορισμένα από τα δικαιώματα υπάρχει η δυνατότητα να μην εφαρμόζονται οι παραπάνω περιορισμοί.
Εύλογα, προφανώς, καθώς ο περιορισμός των προστατευτικών διατάξεων "χάριν προστασίας της δημόσιας υγείας" δεν είναι τόσο απλό θέμα, ειδικά όταν πρόκειται για:

- Διάκριση εις βάρος προσώπου επί τη βάσει του γενετικού κληρονομικού υλικού του.
- Επεμβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωμα.
- Προεπιλογή του φύλου του παιδιού στην ιατρικώς υποβοηθούμενη τεκνοποίηση.
- Διενέργεια βιοϊατρικής έρευνας επί προσώπου.
- Αφαίρεση οργάνων ή ιστών από ζώντα πρόσωπα.
- Ενώ, το ανθρώπινο σώμα και τα τμήματά του δεν επιτρέπεται να αποτελούν πηγή οικονομικού οφέλους.

Επομένως, θα πρέπει να προηγηθεί μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ κράτους και κοινωνίας πριν απ' οποιαδήποτε υποχρεωτικότητα διενέργειας βιοϊατρικής έρευνας επί προσώπων όταν το κράτος επικαλείται την προστασία της δημόσιας υγείας - αφού ακριβώς για την προστασία της δημόσιας υγείας απαγορεύεται η υποχρεωτικότητα προσώπων σε πείραμα, σύμφωνα και με πολλές διεθνείς συμβάσεις (βλ. το άρθρο μας "Αθέλητοι Πειραματάνθρωποι όσοι υποχρεωθούν σε εμβολιασμό για Covid-19").

Γνωρίζουμε ότι τα εμbόλια δεν έχουν ολοκληρώσει τη Γ' φάση παραγωγής τους, η οποία κατ' εκτίμηση θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια. Γνωρίζουμε επίσης, ότι τα εμbόλια έχουν λάβει έγκριση υπό όρους, ότι τελούν υπό συμπληρωματική παρακολούθηση, εφόσον δεν έχουν δοκιμαστεί σε διάφορες κατηγορίες προσώπων, π.χ. ανοσοκατεσταλμένα άτομα, θηλάζουσες γυναίκες, κτλ.

Επιπροσθέτως, ένας από τους δημιουργούς της τεχνολογίας mRNA στα εμβόλια, ο Ρόμπερτ Μαλόουν, πρόσφατα (Ιούνιος του 2020), έκανε παραδοχή ότι πρόκειται για πειραματικά εμβόλια.
https://www.tanea.gr/2021/06/26/science-technology/koronaios-emvolia-mrna-akatallila-gia-neous-18-22-eton-leei-o-efeyretis-ton-mrna/

Κατόπιν των προαναφερομένων, προκύπτουν τα εξής εύλογα ερωτήματα:

- Ενημερώνονται όσοι εμβολιάζονται στα εμβολιαστικά κέντρα για τα δικαιώματά τους και για τους πιθανούς κινδύνους;
- Μήπως εντάσσονται σε βιοϊατρική έρευνα εν αγνοία τους;
- Παράλληλα, παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλους όσους υποχρεώνονται σε διεξαγωγή αυτοδιαγνωστικών ελέγχων αφού έτσι υποχρεώνονται να μετέχουν σε βιοϊατρική έρευνα; (Δείτε και το άρθρο μας "Υποχρεωτικά σελφ τεστ στους μαθητές - Ζήτημα Βιοηθικής"). 

- Τελικά, για ποιον λόγο δεν ενημερώνεται η κοινωνία ότι πρόκειται για πειραματικά εμbόλια;

Ολοκληρώνοντας, επιθυμούμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά, ότι η υποχρεωτικότητα και η ένταξη με ενδεχόμενο δόλο (άγνοια), προσώπων σε βιοϊατρική έρευνα, εμπίπτουν στην έννοια του βασανιστηρίου σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και δεν υπάρχει συνταγματική διάταξη που να προσκούει απέναντι σε πρακτικές βασανισμού προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
https://logistis-amea.blogspot.com/2021/06/covid-19.html

Απόσπασμα από την εκπομπή της κ. Βασιλικής Μαχαίρα, ΕΡΤ Κομοτηνής, 05/07/2021:


https://youtu.be/3K50y3ZrdNU

Τέλος, παρακαλούμε για την επιείκεια των αναγνωστών μας καθώς είμαστε αναγκασμένοι να παραποιούμε την ορθογραφία ορισμένων "στοχοποιημένων" λέξεων καθώς διαπιστώσαμε ότι από το Facebook εφαρμόζεται με σκιώδη τρόπο αδιάφανη λογοκρισία ακόμα και στη μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινότητα για ΑμεΑ.

Ανδρέας Μπαρδάκης,
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας "Συνήγορος των ΑμεΑ".

https://logistis-amea.blogspot.com/ 

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

Αθέλητοι Πειραματάνθρωποι όσοι υποχρεωθούν σε εμβολιασμό για Covid-19

Δεν συμφωνούμε με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε επαγγελματικές ομάδες εφόσον γνωρίζουμε ότι ο εμβολιασμός με τα εμβόλια νέας τεχνολογίας, για covid-19, τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση[1], πράγμα που σημαίνει ότι διεξάγεται βιοϊατρική έρευνα (πειραματισμός).


Η διεξαγωγή βιοϊατρικής έρευνας όταν γίνεται σε άνθρωπο χωρίς τη συναίνεσή του εμπίπτει στην έννοια του βασανιστηρίου σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις
[2] καθώς τον μετατρέπει σε "πειραματάνθρωπο" (που είναι πιο ορθός χαρακτηρισμός αντί για τη λέξη "πειραματόζωο") χωρίς τη θέλησή του.

Ακολουθούν πέντε παρατηρήσεις μας σχετικά με την πρόσφατη σύσταση (14.06.2021) για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε ορισμένες επαγγελματικές ομάδες στον χώρο της υγείας, που εξέδωσε η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής:

1) Απέφυγε να αναφερθεί στον νόμο 4682/2020 που θεσπίζει υποχρεωτικά εμβολιασμούς, νοσηλεία, φαρμακευτική αγωγή, ιατρικό έλεγχο, παρακολούθηση και περιορισμό προσώπων μέσα σε δομές, ενώ αναφέρθηκε μόνο στον ν. 4675/2020, προφανώς επειδή η ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη του ν. 4682/2020 θα προκαλούσε σοκ και αντιδράσεις αφού ο περισσότερος κόσμος αγνοεί ότι υπάρχει νόμος που δύναται, ανά πάσα στιγμή, μόνο με έκδοση υπουργικής απόφασης, να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις με τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκιση σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τα ως άνω αναφερόμενα μέτρα. Ενδεχομένως, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής υιοθέτησε την πρακτική των πολιτικών και των μεγάλων media που δεν κάνουν ποτέ αναφορά στον ν. 4682/2020, κάνουν όμως στον νόμο 4675/2020 "στρέφοντας τους προβολείς" εκεί που τους εξυπηρετεί...

2) Στην ουσία, προτείνει τη ΦΙΜΩΣΗ των "fake news", δηλαδή όσων έχουν διαφορετική άποψη. Αναρωτιόμαστε κατά πόσο αυτό εμπίπτει στο ρόλο μιας επιτροπής Βιοηθικής.

3) Προτείνει τη χρήση ΔΙΠΛΗΣ ΜΑΣΚΑΣ χωρίς να στηρίζεται σε κάποια μελέτη.

4) Μιλάει για ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στα επιδημιολογικά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους. Ωστόσο, αποφεύγει να αναφερθεί στις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που με αδιαφάνεια δεν δημοσιεύονται ποτέ.

5) Το βασικότερο:
Απέφυγε να λάβει υπόψη της ότι τα εμβόλια για Covid-19 τελούν υπό συμπληρωματική παρακολούθηση, ότι δηλαδή είναι πειραματικά φάρμακα, επειδή τότε θα έπρεπε να λάβει υπόψη της και την περίπτωση της υποχρεωτικότητας σε βιοϊατρική έρευνα (πειραματισμός). Η διεξαγωγή πειραματισμού σε ανθρώπους χωρίς τη συναίνεσή τους εμπίπτει στην έννοια του βασανιστηρίου, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις[2] καθώς τους μετατρέπει σε "πειραματανθρώπους χωρίς τη θέλησή τους. 

Συμπέρασμα: Η σύσταση έχει στηριχθεί προφανώς σε ελλιπή βάση.


Ανδρέας Μπαρδάκης,

ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας "Συνήγορος των ΑμεΑ",
μέλος της Διεπιστημονικής Ένωσης Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής.

 [1] H κατάσταση συμπληρωματικής παρακολούθησης σε ένα φάρμακο εφαρμόζεται πάντα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
    όταν το φάρμακο περιέχει νέα δραστική ουσία η οποία έλαβε άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2011
    όταν είναι ένα βιολογικό φάρμακο, όπως ένα εμβόλιο ή ένα φάρμακο που προέρχεται από το πλάσμα (αίματος) , το οποίο έλαβε άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2011
    όταν έχει δοθεί έγκριση υπό όρους (conditional approval) (όπου η εταιρεία που έχει θέσει το φάρμακο σε κυκλοφορία στην αγορά πρέπει να παράσχει περισσότερα στοιχεία γι 'αυτό) ή έχει εγκριθεί για εξαιρετικές περιπτώσεις (exceptional circumstances) (όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους η εταιρεία δεν μπορεί να παρέχει ένα πλήρες σύνολο των δεδομένων)
    όταν η εταιρεία που εμπορεύεται το φάρμακο πρέπει να πραγματοποιήσει πρόσθετες μελέτες, για παράδειγμα, να παράσχει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη μακροχρόνια χρήση του φαρμάκου ή σχετικά με μια σπάνια παρενέργεια που παρατηρείται κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών.

Πηγή: ΕΟΦ, EMA: https://www.eof.gr/web/guest/pharmacovigilance/-/journal_content/56/12225/585888;jsessionid=e042fc314dc91e388dd8c3c1fb9f?refererPlid=13734

 [2] Άρθρο 5 της Οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου του ΟΗΕ, άρθρο 7 του Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), άρθρο 5 παρ. 2 της Αμερικανικής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, άρθρο 5 του Αφρικανικού Χάρτη Δικαιωμάτων του ανθρώπου, οι τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 σχετικές με τα πειράματα σε αιχμαλώτους, ο Κώδικας της Νυρεμβέργης του 1947, και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την ιατρική ηθική του 1983 (Κατρούγκαλος Γ., Το δικαίωμα στη ζωή και στο θάνατο, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1993, σελ. 124)Σχετικό και το άρθρο μας: Γιατί δεν λένε στον κόσμο ότι τα εμbόλια είναι πειραματικά;https://logistis-amea.blogspot.com/

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021

Υποχρεωτικά σελφ τεστ στους μαθητές - Ζήτημα Βιοηθικής

Με τις διατάξεις που επέβαλε ο ν.4790/2021 φαίνεται ότι παραβιάζονται θεμελιώδεις δικαιώματα κι αρχές του Συντάγματος εις βάρος των μαθητών, κυρίως της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αφού το Κράτος:

α) Στερεί το δικαίωμα στην Παιδεία σ' εκείνους τους μαθητές που οι γονείς τους αρνούνται την υποχρεωτικότητα σε ιατρικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή τους (ενώ η εξασφάλιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης προς τα παιδιά είναι και υποχρέωση του Κράτους).

β) Διαχωρίζει άνισα τους μαθητές μεταξύ τους, ειδικά αυτούς που υποχρεωτικά τους παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μ΄αυτούς που δεν προσκομίζουν τη "Σχολική Κάρτα για Covid-19" που στην ουσία ενέχει ρόλο "Δήλωσης Υγειονομικών Φρονημάτων".

Επειδή οι παραβιάσεις του Συντάγματος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ασθενών είναι μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση που παραπέμπει στις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας της ανθρωπότητας, προχωρήσαμε σε επιστολή-αναφορά προς την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (ΕΕΒ), με κοινοποίηση προς αρμόδιους φορείς. Βασιστήκαμε κυρίως σε προηγούμενη Σύσταση της ΕΕΒ προς το κράτος, την οποία η Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο φαίνεται ότι αγνόησαν επιδεικνύοντας στάση Ολιγαρχίας που παραπέμπει σε πρακτικές Μενγκελισμού.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής μας:
--------------------------------------------------

Από το info@bioethics.gr έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 36/17.06.2021.
Από το secretariat@bioethics.gr έλαβε τον υπ΄ αρ. ηλεκτρ. πρωτ. 34/11.06.2021.

 Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Προς Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής
secretariat@bioethics.gr

Θέμα: Υποχρεωτικός Αυτοδιαγνωστικός Έλεγχος (ιατρική πράξη) στην υποχρεωτική Παιδεία – Ζήτημα Βιοηθικής.


Αξιότιμοι κύριοι,
επιθυμούμε να σας αναφέρουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με τις υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις[1] που επιβάλλονται με πρόσφατο νόμο του κράτους σε μαθητές, εκπαιδευτικούς κι εργαζομένους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4790/2021, άρθρο 96 «Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19» (παρομοίως και για το άρθρο 46 του ίδιου νόμου) προβλέπονται τα εξής:

«Άρθρο 96 - Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19:

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση έως την 31η.7.2021, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19, ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται δια ζώσης, η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ότι οι ανωτέρω δεν έχουν βρεθεί θετικοί σε δοκιμασία διαγνωστικού ελέγχου. Με όμοια απόφαση δύναται να ορίζεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η προηγούμενη υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεση συμμετοχής στις πάσης φύσεως εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τις κοινές αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιμασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσμάτων του, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος».

Ήδη, όσον αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση, έχουν εκδοθεί δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις που απορρέουν από τα παραπάνω άρθρα του νόμου, η Δ1α/ΓΠ.οικ.27707/04-05-2021 και η Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17.5.2021 (ΦΕΚ Β' 2020/18-05-2021), σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τους μαθητές προβλέπεται η επίδειξη της «Σχολικής Κάρτας για COVID-19» με την οποία δηλώνεται το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (θετικό/αρνητικό). Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα.
Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό τότε ακολουθείται η σχετική οδηγία του ΕΟΔΥ, ο μαθητής παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό και το σχολείο υποχρεωτικά του παρέχει σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως προβλέπεται από τον νόμο 4686/2020, άρθρο 63, «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» και την ΚΥΑ, υπ’ αριθμ. 120126/ΓΔ4, ΦΕΚ 3882/Β/12-9-2020.


Σύμφωνα με τις παραπάνω πρακτικές, φαίνεται ότι η νομοθεσία:

Α) Δεν λαμβάνει υπόψη το δικαίωμα στην υγεία του άρθρου 5, παρ. 5, του Συντάγματος, που περιλαμβάνει την αρχή της συναίνεσης.

Β) Δεν λαμβάνει υπόψη την υποχρέωση και τη βασική αποστολή του Κράτους να προάγει την υποχρεωτική φοίτηση των τουλάχιστον εννέα ετών (βάσει του άρθρου 16 του Συντάγματος).

Γ) Δεν λαμβάνει υπόψη την αρχή της ισότητας, βάσει του άρθρου 4 του Συντάγματος, παρ. 2, σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο προκαλείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των μαθητών που διαγιγνώσκονται με θετικό αποτέλεσμα στον διαγνωστικό έλεγχο (με rapid test ή PCR test) και των μαθητών που δεν επιδεικνύουν τη Σχολική Κάρτα για COVID-19, αφού στους πρώτους εφαρμόζονται τα οριζόμενα που προβλέπονται από το άρθρο 63, ν. 4686/2020 και την ΚΥΑ, υπ’ αριθμ. 120126/ΓΔ4, ΦΕΚ 3882/Β/12-9-2020, δηλαδή τους παρέχεται υποχρεωτικά σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Παρομοίως, προβληματιζόμαστε ανάλογα και για τους εργαζόμενους και το συνταγματικό τους δικαίωμα στο αγαθό της εργασίας αφού φαίνεται να μην λαμβάνεται υπόψη από τις διατάξεις του ν. 4790/2021, άρθρο 46.

Τέλος, προβληματιζόμαστε και για τις περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί στη διαδικτυακή μας κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ», από γονείς μαθητών ΑμεΑ που επιθυμούν να γίνουν δεκτά τα παιδιά τους σε
ΚΔΑΠμεΑ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρίες), ότι εκβιάζονται έμμεσα να επιδείξουν αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου σε Covid-19, διαφορετικά δεν θα περάσουν με επιτυχία την αξιολόγηση – παρόλο που για τους μαθητές με αναπηρία υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι δεν υποχρεώνονται σε διαγνωστικό έλεγχο (στην υποχρεωτική, βέβαια, εκπαίδευση αφού για ευνόητους λόγους, κυρίως ψυχιατρικούς, υπάρχουν περιπτώσεις ΑμεΑ που ο τακτικός διαγνωστικός έλεγχος καθίσταται σχεδόν αδύνατος).

Κατόπιν των ανωτέρω,
κρίνουμε αναγκαίο να σας επιστήσουμε την προσοχή επικαλούμενοι τη
Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, 26.05.2015, «ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ», η οποία καταλήγει ως εξής:

«Η Επιτροπή κρίνει, ειδικότερα, ότι η παρακολούθηση του προγράμματος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να εξαρτάται από τον όρο εμβολιασμού, αφού τότε η συμμόρφωση προς μια δημόσια υποχρέωση θα προϋπέθετε την παραίτηση από την άσκηση θεμελιώδους δικαιώματος[2].  Είναι ωστόσο θεμιτό να ζητείται από τους γονείς η πληροφορία περί του αν το παιδί έχει υποβληθεί στη διενέργεια συγκεκριμένων εμβολίων, όπως και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά την υγεία του, προκειμένου να διευκολύνεται η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στη διάρκεια της σχολικής ζωής»,

Ολοκληρώνοντας,
για όλους τους παραπάνω λόγους,
παρακαλείσθε όπως παρέμβετε βάσει αρμοδιότητας κι όπως μας ενημερώσετε για τις απόψεις σας και τις ενέργειες που θα πράξετε καθώς με τις πρόσφατες διατάξεις του ν. 4790/2021, που εφαρμόζει κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, φαίνεται ότι παραβιάζονται βασικές αρχές της Βιοηθικής και του Συντάγματος.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ».

 

 Κοινοποίηση στους εξής αποδέκτες:

- ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Υπόψη Προέδρου Υποεπιτροπής:
Καραμανλή Αρκαδίου Άννα
karamanlia@yahoo.gr

Υπόψη Α’ Αντιπροέδρου:
Αγαθοπούλου Δημητρίου Ειρήνη-Ελένη
iriniagath@parliament.gr

Υπόψη Β’ Αντιπροέδρου:
Γιαννακοπούλου Ιωάννη Κωνσταντίνα (Νάντια)
kgiannakopoulou@gmail.com

Υπόψη μελών Υποεπιτροπής:

Βασιλειάδης Νικολάου Βασίλειος (Λάκης)
vasileiadislaw@gmail.com, v.vasileiadis@parliament.gr

Δούνια Δημητρίου Παναγιώτα (Νόνη)
n.dounia@parliament.gr

Ευθυμίου Ταξιάρχη Άννα
info@annaefthymiou.gr, a.efthymiou@parliament.gr

Κεφάλα Στεφάνου Μαρία – Αλεξάνδρα
mar.kefala@parliament.gr

Κυρανάκης Ιωάννη - Παναγιώτη Κωνσταντίνος
konstantinos@kyranakis.gr

Μαντάς Παντελή Περικλής
p.mantas@parliament.gr, pmantas.grammateia@gmail.com

Μπουτσικάκης Ιωάννη Χριστόφορος – Εμμανουήλ
info@boutsikakis.gr

Σκόνδρα Κωνσταντίνου Ασημίνα
asimina.skondra@gmail.com

Χατζηβασιλείου Γεωργίου Αναστάσιος (Τάσος)
tasoschatziv@gmail.com, chatzivasileiou@parliament.gr

Καρασαρλίδου Γεωργίου Ευφροσύνη (Φρόσω)
froso.karasarlidou@gmail.com

Νοτοπούλου Παναγιώτη Αικατερίνη (Κατερίνα)
k.notopoulou@parliament.gr

Τζούφη Στεφάνου Μερόπη
m.tzoufi@parliament.gr

Χρηστίδου Δημητρίου Ραλλία
r.christidou@parliament.gr, raliachristidou@gmail.com

Κανέλλη Χρήστου Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
kke@parliament.gr

Αλεξοπούλου Κωνσταντίνου Αναστασία – Αικατερίνη
a.alexopoulou@parliament.gr, info@aalexopoulou.gr

Αδαμοπούλου Αθανασίου Αγγελική
aadamopoulou23@gmail.com, a.adamopoulou@parliament.gr


- Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Υπόψη Προέδρου, κ. Μαρίας Γαβουνέλη
info@nchr.gr

- Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ - HUMAN RIGHTS COMMITTEE
  Υπόψη κ. Φωτεινής Παζαρτζή, Προέδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ
phpazart@law.uoa.gr, ccpr@ohchr.org, petitions@ohchr.org

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
InfoDesk@ohchr.org

- Διεπιστημονική Επιτροπή Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής
info@dimobio.gr, diepistimonikienose@gmail.com

- Νέλλη Ψαρρού
Πολιτική Επιστήμων, δημοσιογράφος

- Νίκος Αντωνιάδης, νομικός.
nikant2@yahoo.gr

- Δίκτυο Ελληνισμού
info@diktyoellinismou.gr

- Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
Υπόψη εκπροσώπου, κ. Παναγιώτη Δημητρά
panayotedimitras@gmail.com

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣαμεΑ)
esaea@otenet.gr[1] Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, «Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος»: 1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.
Επομένως, ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (σελφ τεστ) για
covid-19 υπάγεται στην έννοια των ιατρικών πράξεων.

[2] Δηλ. το δικαίωμα στην υγεία του άρθ. 5 παρ. 5 του Συντάγματος, που περιλαμβάνει την αρχή της συναίνεσης.