Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Επίδομα βαριάς αναπηρίας από Πρόνοια


Πιο πρόσφατη επικαιροποίηση: 30.08.2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4331/2015, Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις

Αρθρο 13. Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση

Τα Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..

Αρκετές φορές μας ρωτούν άτομα με αναπηρία που έχουν μείνει άνεργα και φαίνεται ότι εξακολουθούν να έχουν ισχύ στην ασφαλιστική τους ικανότητα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον ΕΟΠΥΥ.

Τι ισχύει σε αυτήν την περίπτωση; Δικαιούνται προνοιακό επίδομα για την αναπηρία τους;

Λοιπόν, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2070235/7915/0022 (ΦΕΚ Β' 700, 1989) και την Εγκύκλιο με αρ.πρωτ. Π3α/Φ.32/3226/13-9-2001 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, δικαιούχοι του επιδόματος βαριάς αναπηρίας είναι όσοι είναι άμεσα ασφαλισμένοι και δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από τον ασφαλιστικό τους φορέα (σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας).
Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται η έλλειψη αριθμού ενσήμων, χρόνων ασφάλισης, ορίου ηλικίας και όχι η έλλειψη των προϋποθέσεων αναπηρίας (ποσοστό αναπηρίας) όπως ορίζεται αυτό κάθε φορά από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.


Τι σημαίνει αυτό:

Ότι το άμεσα ασφαλισμένο άτομο δεν έχει τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων, σύμφωνα με την ηλικία του για σύνταξη αναπηρίας, είτε δεν έχει τα 1.500 ένσημα, είτε δεν έχει τα 4.500 ένσημα (μιλώντας για σύνταξη αναπηρίας ή τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία για σύνταξη γήρατος).

Αυτές δηλαδή είναι οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθεί.

Συνοπτικά λοιπόν, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας με 67% και άνω είναι οι:

1. Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι που δε λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε πηγή.
2. Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας.
3. Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους με ποσό μικρότερο ή ίσο του ισχύοντος επιδόματος από το πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας.
4. Ανασφάλιστοι.
5. Ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ. *
* Με τις προϋποθέσεις που πλέον ισχύουν με τον Ν.4387/2016, άρθρο 93.

6.
Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ταμείο τους (Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση δε θεωρείται η οφειλή εισφορών του ασφαλισμένου προς το Ταμείο του).
Επομένως, τα άτομα με με οφειλές εισφορών προς το Ταμείο τους  δεν εντάσσονται  στο πρόγραμμα της οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας.

Πηγή: Εγκύκλιος Π3αΦ.323226 13-09-2001


ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιο πρόσφατη ενημέρωση, 30.08.2018:

Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε νεότερη εγκύκλιο
Δ12α/Φ. 32/Γ.Π.οικ. 46042/1305/ 2018 (πηγή) με την οποία ερμηνεύει το ακριβώς αντίθετο:
 

Με το παρόν διευκρινίζεται ότι ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται εκτός της μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης, και η τυχόν ύπαρξη οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

  Δηλαδή, η καινούργια εγκύκλιος ερμηνεύει τελείως διαφορετικά (!) και μας βεβαιώνει ότι εντάσσονται ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων ή έμμεσα ασφαλισμένων ατόμων με βαριές αναπηρίες και τα άτομα που έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά τους ταμεία!*

* ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΛΛΑΓΗ Σ' ΑΥΤΕΣ.

 Ενώ η προηγούμενη εγκύκλιος Π3αΦ.323226 13-09-2001  αρχικά ερμήνευε:
«Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση δε θεωρείται η οφειλή εισφορών του ασφαλισμένου προς το Ταμείο του», το υπουργείο Εργασίας εκδίδει τώρα νεότερη εγκύκλιο Δ12α/Φ. 32/Γ.Π.οικ. 46042/1305/ 2018  με την οποία ερμηνεύει το ακριβώς αντίθετο!

«Με το παρόν διευκρινίζεται ότι ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται εκτός της μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης, και η τυχόν ύπαρξη οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης».

  Δηλαδή, η καινούγια εγκύκλιος ερμηνεύει τελείως διαφορετικά (!) και μας βεβαιώνει ότι εντάσσονται ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων ή έμμεσα ασφαλισμένων ατόμων με βαριές αναπηρίες και τα άτομα που έχουν οφειλές στα ασφαλιστικά τους ταμεία!
 Πρόκειται για αλλαγή στην ερμηνεία των διατάξεων, χωρίς όμως αυτές να έχουν αλλάξει.

 Πιστεύουμε ότι στη νέα εγκύκλιο θα έπρεπε να υπήρχε μια εξήγηση περί διαφορετικής ερμηνείας κι οπωσδήποτε να γίνεται κάποια αναφορά για ακύρωση της προηγούμενης εγκυκλίου.


7. Όσοι δεν περιθάλπονται με δαπάνες του Δημοσίου ως εσωτερικού ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια, Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

 Επειδή όμως η Πρόνοια δεν γνωρίζει πότε κάποιο απασχολούμενο άτομο θα συμπληρώσει τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, σε περίπτωση απασχόλησης θα διακόψει την παροχή του επιδόματος.

 Κάποιος που έμεινε άνεργος, ενώ εξακολουθεί να είναι έχει ασφαλιστική κάλυψη υγείας, δεν έχει πρόβλημα, με την προϋπόθεση πάντα ότι δεν έχει συμπληρώσει τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση.

 Σ' αυτή την περίπτωση θα υποβάλλει στην Πρόνοια απορριπτική απόφαση από τον ασφαλιστικό φορέα ότι δεν πληρεί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση.
-----------------------------------------------------------------------------------------------


 Πολλές φορές επίσης μας στέλνουν ερωτήσεις του τύπου:
«Το προνοιακό μου επίδομα λήγει σε τέσσερεις μήνες. Πότε να πάω να περάσω από ΚΕ.Π.Α;»

Από 1.10.2015 η διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών καθορίζεται ως εξής:

α) Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στα Άτομα με Αναπηρία διακόπτεται αυτοδικαίως από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης.

β) Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών παροχών υποχρεούται τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης να ειδοποιεί εγγράφως τους δικαιούχους για επανυποβολή του αιτήματος χορήγησης των προνοιακών παροχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία.

γ) Η έναρξη καταβολής της προνοιακής ενίσχυσης στην περίπτωση της παράτασης χορήγησης των προνοιακών παροχών εκκινεί από την επομένη της λήξης της προηγούμενης παροχής του επιδόματος μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης, άλλως η καταβολή της παροχής άρχεται από της αιτήσεώς του στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης των προνοιακών παροχών δύνανται αυτεπάγγελτα ή κατ’ εντολή της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους επανελέγχους διοικητικής ή και ιατρικής φύσεως των καταβαλλόμενων οικονομικών ενισχύσεων. Αν από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται αχρεωστήτως ποσά οικονομικών ενισχύσεων σε μη δικαιούχους, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε αναζήτηση αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή στο συμψηφισμό τους με τυχόν καταβαλλόμενα ποσά στο ίδιο πρόσωπο για άλλη προνοιακή παροχή.

Πηγή:
Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α΄)
ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (ΜΟΝΟ ΤΕΚΝΑ - ΟΧΙ ΣΥΖΥΓΟΙ) ΘΑΝΑΤΟΥ.

Σημαντική διευκρίνηση για όσους ρωτούν:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ 108 Β'), όπως τροποποιήθηκε αργότερα με την Π4γ/Φ225/οικ.2866/95 (ΦΕΚ 629, τ.Β'):

«Τα ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή για την αναπηρία τους ίση ή μικρότερη της προβλεπομένης από την απόφαση αυτή καταβάλλεται στον δικαιούχο ολόκληρο το χορηγούμενο με την απόφαση αυτή επίδομα.»

Αν συμβεί σε κάποιον να πάει στην Πρόνοια και να του απορρίψουν το αίτημά του για το προνοιακό επίδομα επειδή μπορεί αυθαίρετα να νομίζουν ότι είναι άμεσα ασφαλισμένος, τότε μπορεί να επικαλεστεί το παραπάνω σημείο της διάταξης ή την εγκύκλιο Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας με αρ. πρωτ. Π3α/Φ.32/3226.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η σύνταξη ή οποιαδήποτε οικονομική παροχή προς τα τέκνα θανόντος δικαιούχου πρέπει να δίνεται αποκλειστικά για την αναπηρία και όχι για άλλο λόγο, διαφορετικά τα άτομα αυτά δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας.

Επισήμανση:
  Επίσης, απ' όσο ενημερωθήκαμε, αν υπάρχει και ΕΚΑΣ μαζί με τη σύνταξη θανάτου, το ΕΚΑΣ δεν συνυπολογίζεται με τη σύνταξη για να διαπιστωθεί αν αυτή είναι ίση ή μικρότερη από το προνοιακό επίδομα κι αυτό γίνεται διότι το ΕΚΑΣ θεωρείται κοινωνικό βοήθημα για όσους λαμβάνουν πολύ χαμηλές συντάξεις και όχι λόγω της αναπηρίας τους. Επειδή όμως το ΕΚΑΣ είναι μια οικονομική παροχή η οποία καταβάλλεται έμμεσα, ως μέτρο ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, και όχι αποκλειστικά λόγω της αναπηρίας κι εφόσον δεν υπάρχει ακόμα μια οδηγία από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας για το ΕΚΑΣ, προτείνουμε στους αναγνώστες που ενδιαφέρονται να θέτουν έγγραφα ερωτήματα μέχρι να έχουμε κι εμείς μία απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα.

Για πρώτη φορά αναρτημένη στο διαδίκτυο η Εγκύκλιος Π3α/Φ.32/3226 13-09-2001:
Εγκύκλιος Π3α/Φ.32/3226 13-09-2001


http://logistis-amea.blogspot.gr/ http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)


Twitter

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

88 σχόλια:

 1. ισχύει και για εργαζόμενους του Δημοσίου? ειμαι 37 ετών με κινητική αναπηρία 80%(δεν δικαιούμαι όμως το εξωιδρυματικό επειδή δεν εμπίπτω στις κατηγορίες τετραπληγικών-παραπληγικών κλπ-από ρευματοειδή αρθριτιδα πάσχω βαριάς μορφής εδώ και 28 χρόνια) και εργάζομαι στο δημόσιο ως μόνιμη υπάλληλος τα τελεύταια 7μιση χρόνια συνεπώς δεν δικαιούμαι να συνταξιοδοτηθώ. υπάρχει κάποιο επίδομα που δικαιούμαι όπως το βαριάς αναπηρίας κλπ ? Πριν διοριστώ επαιρνα καθε 2μηνο ενα επιδομα απο την προνοια αλλα αυτο κόπηκε εφόσον εργάζομαι μου είχαν πει.ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι καλό ερώτημα. Δεν γνωρίζω να το απαντήσω. Προσωπικά αμφιβάλλω ότι ισχύει για τους μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου διότι αυτοί εξασφαλίζουν εκ των πραγμάτων σύνταξη.

   Διαγραφή
 2. Ο σύζυγός μου έχει ποσοστό αναπηρίας 80% από τα ΚΕΠΑ και 98% από την ΑΣΣΥΕ. Είναι συνταξιούχος δημοσίου και θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν δικαιούται κάποιου επιδόματος δεδομένου ότι και στις δύο γνωματεύσεις αναφέρεται ότι έχει ανάγκη συμπαράστασης ετέρου ατόμου. Το πόρισμα της ΑΣΣΥΕ έχει διαβιβαστεί στο Γ.Λ.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ΄αυτήν την περίπτωση προβλέπεται επίδομα ανικανότητας ως προσαύξηση στη σύνταξή του, δηλαδή από το Γ.Λ.Κ. στο οποίο πολύ σωστά διαβίβασε η ΑΣΥΕ την περίπτωση του συζύγου σας.

   Διαγραφή
  2. Γεια σας.Εχω 80% και εγω δικαιουμαι επιδομα βοηθειας ετερου προσωπου βασει γνωματευσης αλλα απο ποιον φορεα? Απ το γενικο λογιστηριο του κρατους μου ειπαν οτι δεν δινουν και οτι ποτε δεν εδιναν.Επισης τι δικαιολογητικα χρειαζονται? Ευχαριστω.

   Διαγραφή
 3. Καλημέρα,

  Σας ευχαριστούμε πολύ για το έργο σας!

  Θα ήθελα να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση, για να επιβεβαιώσω αν κατάλαβα καλά όσα γράψατε. Λαμβάνω το επίδομα από ανήλικος. Μέχρι σήμερα δεν έχω εργαστεί. Λήγοντας το διάστημα που μπορούσα να έχω έμμεση ασφάλιση πριν λίγους μήνες, ξεκίνησα την αυτασφάλιση, με βάση τον νόμο 3996/11. Αν κατάλαβα καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα με τη χορήγηση του επιδόματος αφού δεν εργάζομαι καθόλου. Είναι σωστό αυτό; Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η αυτασφάλιση όμως έχει ως σκοπό τη συνταξιοδότηση. Φοβάμαι ότι θα πρέπει να τη διακόψετε αν θέλετε το προνοιακό επίδομα.

   Δείτε όμως το προβλέπει και ο νέος νόμος, μπορεί να σας ενδιαφέρει.

   «ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4331
   Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις

   Αρθρο 13. Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας και αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση

   Τα Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..»

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.

   Διαγραφή
 4. Καλησπέρα σας!! Συγχαρητήρια καταρχήν για την δουλειά σας!! Δύο ερωτήματα έχω σας παρακαλώ πολύ αν μπορείτε να με βοηθήσετε γιατί δεν βρίσκω άκρη.... Υπάρχει μία κόρη ενήλικη που έχει 67% και άνω αναπηρία και έχει περάσει και έχει πάρει το ίδιο ποσοστό 3-4 φορές από τις υγειονομικές επιτροπές της νομαρχίας. Είναι αδύνατον να εργαστεί και ως εκ τούτου δεν έχει ένσημα. Παίρνει το επίδομα από την νομαρχία αλλά τώρα πρέπει να περάσει για πρώτη φορά από ΚΕΠΑ. Είναι έμμεσα ασφαλισμένη στον πατέρα της. Εκτός από το ποσοστό που θέλουμε για να πάρουμε και το αντίστοιχο επίδομα χρειαζόμαστε επειγόντως και επίδομα ετέρου προσώπου (συνοδού). Επειδή όμως είναι έμμεσα ασφαλισμένη μας λέει ο ασφαλιστικός φορέας (ΙΚΑ) ότι δεν καλύπτει αυτό το επίδομα. Πως μπορούμε να το διεκδικήσουμε και από που? Και μία δεύτερη ερώτηση. Παλιά επειδή είχε χρόνια πάθηση παίρναμε τα φάρμακα της (που δεν είναι και φτηνά) δωρεάν. Στη συνέχεια μας είπαν ότι πρέπει να πληρώνει κάποιο ποσοστό συν τη διαφορά γενόσημου πρωτότυπου. (Οι παθήσεις είναι τέτοιες που δεν ρισκάρονται εύκολα αλλαγές). Φυσικά φιλοξενείτε από εμάς αλλά το ατομικό της εισόδημα είναι αυτό το επίδομα από τη Νομαρχία. Ναι μεν είναι έμμεσα όπως σας είπα ασφαλισμένη αλλά με αυτή όλη την διαδικασία η οικογένεια επιβαρύνετε μεγάλο ποσό κάθε μήνα για την ιατροφαρμακευτική της κάλυψη. Μήπως υπάρχει κάποια διαδικασία να υπάρχει λύση σε αυτό? Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την δουλειά σας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λυπάμαι, είναι ακριβώς όπως σας τα έχουν πει.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση σας... Δηλαδή ούτε επίδομα ετέρου προσώπου δικαιούτε (και παρ' όλο που ο πατέρας της δεν παίρνει κάποια παραπάνω επιδόμα γιατί έχει βγει σε σύνταξη με τον νόμο της 25ετίας με τέκνο ΑΜΕΑ αλλά είναι σύνταξη γήρατος) και ούτε με τα φάρμακα μπορούμε να τα προμηθευόμαστε με κάποιο άλλο τρόπο... Ελλάς το μεγαλείο σου είμαστε.... !!!

   Διαγραφή
  3. Το ίδιο ισχύει και όταν για το έμμεσα ασφαλισμένο ενήλικο άτομο το ΚΕΠΑ βγάλει ποσοστό 81% και άνω εφ' όρου ζωής και αναγράφει ξεκάθαρα ότι χρήζει βοήθεια ετέρου προσώπου? Επίσης με τέτοιο μεγάλο ποσοστό και ως χρόνια πάθηση (εφ' όρου ζωής) υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας φαρμάκων είτε από φαρμακεία του ΕΟΠΥ είτε από νοσοκομεία? (ως χρόνια πάθηση με επαναλαμβανόμενη ίδια θεραπεία)? Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων...!!!

   Διαγραφή
  4. Το επίδομα απόλυτης αναπηρίας (πρόκειται για τη βοήθεια εταίρου προσώπου) είναι μία προσαύξηση της σύνταξης αναπηρίας.
   Ο ασφαλισμένος που προμηθεύεται τα φάρμακά του από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή από τα κρατικά νοσοκομεία έχει μηδενικό κόστος στη συμμετοχή.

   «Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ.104747, ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2883, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, 26 Οκτωβρίου 2012, οι πάσχοντες από παραπληγία, τετραπληγία, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, οι γυναίκες κατά την περίοδο της κύησης και της λοχείας και οι εργαζόμενοι που έτυχαν σε εργατικό ατύχημα δικαιούνται 0% συμμετοχή για όλα τα φάρμακα. Επίσης, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 0% χορηγούνται τα φάρμακα από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (στο ΦΕΚ Β’ 1003/2012 επισημαίνονται τα φάρμακα που χορηγούνται από νοσοκομεία ή από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ). Για τους δικαιούχους ΕΚΑΣ, η γενική συμμετοχή στα φάρμακα είναι 10% και 0% για τις παθήσεις που εμπίπτουν στην μηδενική συμμετοχή. Με την τροποποιημένη Κ.Υ.Α. Φ.42000/οικ.12485/1481 (ΦΕΚ Β΄1814/2012) δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα και οι ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου σε εξωνεφρική κάθαρση.»

   http://www.eof.gr/web/guest/home;jsessionid=2308a2f1ce9c0665a553435f2879?p_p_id=62_INSTANCE_Cu81&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_62_INSTANCE_Cu81_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_Cu81_groupId=12225&_62_INSTANCE_Cu81_articleId=224616&_62_INSTANCE_Cu81_version=1.0

   Διαγραφή
  5. Επαιρνα το επιδομα βαριας αναπηριας και οταν ελαβα μερος στα 5 μηνα κοινωφελες προγραμμα οαεδ μου κοψανε το επιδομα βαρ.αναπ. οταν βγηκα στη ανεργια και εβγαλα καρτα ανεργιας τοτε ξαναπηρα το επιδομα βαρ.αναπ. μηπως δεν τα δικαιουμε αναδρομικα τους 5 μηνες που μου εκοψαν το επιδομα βαρ.αναπ.?

   Διαγραφή
  6. Καλησπέρα σας θα ήθελα να μάθω ποιά είναι τα 14 χαρτιά τον οποίο ζητάει η Πρόνοια?

   Διαγραφή
 5. Γεια σας.εχω 80% βαρια αναπηρια. (Εγχειριση καρδιας-εγκεφαλικο-καταθλιψη).24ετων παρεδωσα στο ικα 1200 ενσυμα κ καθε 2 χρονια περναω επιτροπες.ειμαι τωρα 35 ετων κ παντρεμενος κ τριτεκνος.δικαιουμαι τιποτα???ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οχι, μόνο το οικογενειακό επίδομα για τα τέκνα (έντυπο Α21).
   Αν κατάλαβα καλά λαμβάνετε σύνταξη αναπηρίας.

   Διαγραφή
  2. Ναι λαμβανω συνταξη.σας ευχαριστω πολυ που απαντησατε.να στε καλα!

   Διαγραφή
 6. Καλημέρα σας και θερμά συγχαρητήρια για το έργο σας.
  Βγήκα σε αναπηρική σύνταξη από το δημόσιο πάσχων από «Σπαστική τετραπάρεση» με ποσοστό αναπηρίας 80%, με απόφαση της ΑΣΥΕ.
  Η ανωτέρω απόφαση αναφέρει ότι «Ο ανωτέρω έχει ανάγκη βοήθειας ετέρου προσώπου».
  Μήπως ξέρετε από πού καταβάλλεται το σχετικό επίδομα? Επειδή δεν αναφέρεται στο σχετικό « Ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης» που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και μου είπαν ότι δεν καταβάλουν τέτοιο επίδομα.
  Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας. Επικαλεστείτε, εγγράφως πάντα, την παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων (Π.Δ. 169/2007), στο οποίο αναφέρεται:

   «Στους συνταξιοδοτούμενους λόγω ανικανότητας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, είτε η ανικανότητα οφείλεται στην υπηρεσία είτε όχι, καθώς και στους συνταξιοδοτούμενους βάσει ετών υπηρεσίας τυφλούς και από τους δύο οφθαλμούς, εφόσον οι κατηγορίες αυτές τελούν διαρκώς σε κατάσταση η οποία απαιτεί συνεχή επίβλεψη, συμπαράσταση και περιποίηση ετέρου προσώπου, παρέχεται και μηνιαίο προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα ανικανότητας. Το επίδομα αυτό συνίσταται στο 1/4 του μέσου κατά κεφαλήν μηνιαίου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, που ισχύει κατά το έτος 1991, αναπροσαρμοσμένου κάθε φορά με το ποσοστό
   αύξησης των συντάξεων του Δημοσίου.»

   Διαγραφή
  2. Επίσης, αν έχετε βγει σε σύνταξη με την δεκαπενταετία, τότε μπορείτε να επικαλεστείτε και την παράγραφο 10 του άρθρου 54 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος. Το συγκεκριμένο επίδομα αναφέρεται ως "επίδομα ανικανότητας".

   Διαγραφή
  3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
 7. Καλημέρα σας,
  Ήθελα να ρωτήσω το εξής :
  Ασφαλισμένος για πολλά χρόνια στον ΟΑΕΕ, ο οποίος όμως δεν πλήρωνε τις εισφορές του (στην πραγματικότητα λόγω ψυχοπαθολογικών διαταραχών), και πάσχει πιστοποιημένα από διπολική διαταραχή μπορεί να πάρει προνοιακό επίδομα αν πιστοπιποιηθεί η αναπηρία του από 67% και άνω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καλημέρα σας,έχω κινητική αναπηρία 80% λόγω εγκεφαλικής παράλυσης και λαμβάνω το εξωιδρυματικό επίδομα.Η μητέρα μου έχει συνταξιοδοτηθεί ως γονέας ανάπηρου τέκνου.
  Δικαιούμαι επίδομα συμπαράστασης ετέρου προσώπου?
  Σας ευχαριστώ
  Δήμητρα-Θεοδώρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για το έργο σας. Θα ήθελα παρακαλώ να σας ρωτήσω το εξής:
  Άνδρας 40 ετών έγκλειστος σε ιδιωτικό ψυχιατρείο από το 2008 λόγω διπολικής διαταραχής ο οποίος εργαζόταν τα τελευταία δέκα χρόνια πριν τον εγκλεισμό του δικαιούται επίδομα από τη πρόνοια ή σύνταξη αναπηρίας (εφόσον το ποσοστό αναπηρίας κριθεί επαρκές από το ΚΕ.Π.Α)?
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. kalispera sas exo pedi me vargia noitiki sterisi kia epilepsia perasame perisi apo kepa kia mas dosan 84 anapiria kie oti xriazete voitia apo etery prosopy efory zois ala to ika den to dexete eno to pedi ine asfalizmeno i periptosi ine poli diskoli den ta boreso na ergasto fetos pos na zisi aftos py megaloni ena tetio pedi kie moni mitera.efxaristo

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ο πατέρας μου νοσηλεύεται σε ίδρυμα χρόνιων παθήσεων(κρατικό) με αναπηρία 67% δεν λαμβάνει κάποια σύνταξη ή επίδομα.δικαιούται κάτι?είναι 56 ετων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. καλησπερα, κυριε Αντρεα συγχαρητηρια για τις συμβουλες σας.Εχω 2 ερωτησεις να κανω.Εχω βγει τον Ιανουαριο με ποσοστο αναπηριας 80%.Ειμαι 52 χρ κα εχω 2600 ενσημα εως το 1998.Η ασθενεια διεγνωστη πριν 3χρονια.κατεθεσα τα ενσημα να μου πουν αν δικαιουμαι συνταξη αλλα θα σργησουν να μου απαντησουν.εν τωμεταξυ ειχα καταθεσει τα δικαιολογητικα για το επιδομα προνοιας και με παρεπεμψαν να κοιταξω μηπως βγαζω συνταξη.Εχω επισης 2 παιδια αν αυτο βοηθαει καπου.και ενα αλλο ερωτημα. ο συζυγος μου εχει ολα οσα χρειαζονται για να βγει σε συνταξη ως συζυγος αναπηρου.Ηθελα να ξερω αν βγει εκεινος σε προωρη συνταξη μηπως μου αφαιρεσουν εμενα αυτα που δικαιουμαι.ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλησπέρα, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση.

  Πήρα σήμερα τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος αναπηρίας και το ποσοστό μου είναι συνολικά 85% (35% κινητική και 50% από πάθηση των πνευμόνων)

  Τα ένσημά μου δεν ειναι αρκετά για να πάρω σύνταξη αναπηρίας, είμαι 34 ετών και έκανα έναρξη επιτηδεύματος 15/02/2016.

  Δικαιούμαι το επίδομα αναπηρίας?

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ο πατερας μου ειναι συνταξιουχος γηρατος ετων 80 λογω πολλων εγκεφαλικων ,ανοιας σαχαροδιαβητη εχει πολλα προβληματα δεν μπορει να περπατησει καθολου ουτε τα χερια του δεν μπορει ουτε ενα ποτηρι νερο να πιασει να πιει δικαιουται καποιο επιδομα οπως αυτο της συμπαραστασης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Κύριε Μπαρδακη, ο πατέρας μου απεβίωσε . Λάμβανε σύνταξη από το ΙΚΑ, 913€ (με το ΤΕΑΜ) . Ή μητέρα μου λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από την Πρόνοια. Καθώς πέθανε ο πατέρας μου το αναπηρικό επίδομα της μητέρας μου θα κοπεί? Σας ευχαριστώ πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Κύριε Μπαρδακη, ο πατέρας μου απεβίωσε . Λάμβανε σύνταξη από το ΙΚΑ, 913€ (με το ΤΕΑΜ) . Ή μητέρα μου λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από την Πρόνοια. Καθώς πέθανε ο πατέρας μου το αναπηρικό επίδομα της μητέρας μου θα κοπεί? Σας ευχαριστώ πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Γεια σας,
  ο αδερφός μου δεν ακούει μετά από ατύχημα που είχε σε ηλικία 5 ετών (σήμερα είναι 45). Δούλευε για 25 χρόνια και απολύθηκε πριν 2 χρόνια. Έχει ποσοστό αναπηρίας 80% από τα ΚΕΠΑ. Μας απέρριψαν αίτηση για σύνταξη γιατί θα πρέπει να υπάρχει σοβαρή επιδείνωση για να δικαιούται (η σοβαρή επιδείνωση βέβαια είναι υποκειμενικό μιας και η επιτροπή έκρινε ότι δεν υπάρχει ενώ σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις των ΚΕΠΑ υπάρχει). Κάναμε αίτηση για επίδομα αναπηρίας στη Πρόνοια αλλά μας είπαν ότι δεν δικαιούται γιατί εκτός από κωφός πρέπει να έχει και ψυχική νόσο. ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;;;;;;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Καλησπερα. Ξεκινησα να λαμβανω το επιδομα αιμολυτικης αναιμιας και μετα απο τεσσερις μηνες κατεθεσα αιτημα για συνταξη γηρατος(λογω 15ετους συνεχομενης εργασιας συμφωνα με το νομο 612). Η συνταξη βγηκε εφ'ορου ζωης. Μου εστειλαν χαρτι να περασω κεπα για το επιδομα. Δικαιουμαι να συνεχισω να τα παιρνω και τα δυο; Συνταξη κι επιδομα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Γεια σας.
  Πάσχω από ΣΚΠ από το 2004 και λαμβάνω το εξωιδριματικο επίδομα παραπληγικού των 780 ευρώ της πρόνοιας από το 2007. Από το 2014 είμαι συνταξιούχος των σωμάτων ασφαλείας και στην σύνταξη που λαμβάνω από το ΓΛΚ συμπεριλαμβάνετε και επίδομα ανικανότητάς το ύψος του οποίου είναι 437 ευρώ και χορηγείται λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης μου με 20 έτη υπηρεσίας. Τώρα με ενημερώνουν από την πρόνοια ότι θα λαμβάνω την διαφορά ήτοι 343 ευρώ λόγω αυτού. Έχω εξετασθεί και κριθεί από την ΑΣΥΕ ως παραπληγικός με ποσοστό 85% εφ'όρου ζωής και ότι χρήζω βοήθειας έτερου προσώπου.Πείτε μου σας παρακαλώ κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο και αν όχι τι πρέπει να πράξω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Καλημέρα σας,
  Είμαι μητέρα πολύτεκνη και το ενα μου παιδι, που ειναι επτά ετών, έχει σύνδρομο RETT με αναπηρία 90% απο τα ΚΕΠΑ ( 50% κινητική αναπηρία και 82% νοητική). Δικαιούμαι να πάρω το βοήθημα συμπαράστασης ετέρου προσώπου? Αν ναι απο πιο ασφαλιστικό φορέα? Στην απόφαση αναφέρει ότι χρήζει συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου. Το εξωιδρυματικο δεν το δικαιούμαστε γιατί η κινητικη αναπηρία ειναι κάτω απο 67%? Εγώ δεν μπορώ να εργαστώ γιατί πρεπει να είμαι συνέχεια με τη μικρή, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. καλησπερα σας, εχω αναπηρια 80%. Εχω ελληνικη ειθαγενια.Στην Ελλαδα ειμαι 27 χρονια, αλλα μου λενε να φερω βεβεοση απο Ουζμπεκισταν, οπου γεννιθικα, οτι δεν περνω απο εκει τιποτα. Ειναι σοστο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. καλησπερα σας, εχω αναπηρια 80%. Εχω ελληνικη ειθαγενια.Στην Ελλαδα ειμαι 27 χρονια, αλλα μου λενε να φερω βεβεοση απο Ουζμπεκισταν, οπου γεννιθικα, οτι δεν περνω απο εκει τιποτα. Ειναι σοστο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Καλησπέρα. Η μητέρα μου λαμβάνει επίδομα αναπηρίας λόγω υψηλού ποσοστού κινητικής αδυναμίας. Ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούται κάποιο μέλος της οικογένειας το επίδομα συμπαράστασης ετέρου προσώπου. Ευχαριστώ. Με εκτίμηση. Βασιλική

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Καλησπέρα! Είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός με απολαβές 1120 ευρώ μηνιαίως. Πάσχω από μεσογειακή αναιμία(Β ομόζυγος) και ποσοστό αναπηρίας 67%. Δικαιούμαι επίδομα και αν ναι, πόσο είναι αυτό σήμερα;

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ΚΥΡΙΕ ΑΝΔΡΕΑ ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΜΕ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΥΡΙΣΜΑ ΑΟΡΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΡ/ΘΕΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΔΕΞΙΟΥ ΑΓΚΩΝΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΚΠΤΟΠΕΣ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΧΙΩΝ (ΕΠΤΑΚΙΣ ΧΕΙΡ/ΣΕΣ)ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΠΕΡΙΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΛΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΧΙΩΝ.ΕΧΩ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ. ΔΕΝ ΛΑΒΑΝΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΗΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ. ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.1140/81,Ν3232/04 ΚΑΙ Ν3518/06 ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΙΠΡΑΞΩ ΔΙΟΤΙ, ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. ΚΑΙ ΜΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Καλημέρα , εχω ενα ανήλικο τέκνο με διάγνωση διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής κ πλήρη απώλεια όρασης απο το ενα ματι .εχω κανει την αίτηση στα κεπα κ περιμένω να με καλέσουν , επειδη η εξυπηρετηση εκει ειναι απαράδεκτη θα ηθελα να ρωτήσω αφενός ποια ειναι η διαδικασία που θα ακολουθήσει , ποτε κανω αίτηση στην προνοια (τα χω μπερδέψει ) κ ποιο το ποσο που εν τελεί θα λαμβάνει το παιδι ;δεδομένου οτι το ματι ειναι 25% κ ο αυτισμός 67? πηγαίνει αθροιστικά ; Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. STIS 5 OKTOMVRIOU PERASE APO TIN EPITROPI TIN ASIE H KORI MOU MIPOS XERETE SE POSO XRONIKO DIASTIMA THA STILOUN TIN APANTISI STO GEN LOGISTIRIO TOU KRATOUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΑΛΕΞΗΣ ... ΕΙΜΑΙ 37 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΧΩ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ....ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ . ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. καλησπερα ονομαζομαι χρυσουλα ειμαι 60 ετων επερνα για 2 χρονια επιδομα βαριας αναπηριας απο την προνοια βασικα καθε χρονο περναγα με 67% αυτη ηταν η 3 φορα και μου εδωσαν ποσοστο 50%..αν το παω στην προνοια θα συνεχιστει το βοηθημα αυτο η θα με κοψουν..? παρμανω να εχω τον καρξκινο και με κομενο στηθος....παρακαλω απαντηστε μου και στο εμαιλ μου παρακαλω πολυ... xrysoula_karagianni@yahoo.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΜΠΡΙΣΚΟΥ ΙΕΜΑΙ 29 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΜΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΚΕΥΜΕΝΟΣ,ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΜΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ε070 ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΝΩ ΠΡΟΤΙ ΦΟΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΗΘΕΙ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Γεία σας θα ήθελα να ρωτήσω...έχω περάσει από επιτροπή για να πάρω κάποιο επίδομα αναπηρίας έχω κάνει εγχείρηση ανοικτής καρδιάς κ φέρω κ απινιδωτη.Μου έβγαλαν 67% ποσοστό αναπηρίας.Δεν εχω ασφαλεια κ δεν εχω ενσημα.Θα πάρω κάποιο επίδομα από πρόνοια κ τι χαριά χρειαζεται να προσκομίσω στη πρόνοια??Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ΞΕΝΟΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΛΗΣ30 Ιανουαρίου 2017 στις 2:48 μ.μ.

  καλησπέρα σας, έχω την μητέρα μου η οποία είναι ασφαλισμένη από τον πατέρα μου ως προστατευόμενο μέλος. ο πατέρας μου είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και αυτή τη στιγμή είναι καρκινοπαθής με καρκίνο στον πνεύμονα. Η μητέρα μου πριν 4 χρόνια έχει κάνει επέμβαση στα 2 γόνατά της βάζοντας μοσχεύματα (ψεύτικα), λόγω προβλημάτων υγείας που είχε από αθρίτιδα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούται η μητέρα μου κάποιο προνοιακό επίδομα είτε κάποιο ποσό αναπηρικής σύνταξης. Δεν έχει ένσημα γενικώς (μόνο μικρό αριθμό ενσήμων ΙΚΑ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Γεια σας.Αλλο το επιδομα βαριας αναπηριας και άλλο το επιδομα απολυτης αναπηριας η πρόκειται για το ιδιο επιδομα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Γεια σας, θα ηθελα να ρωτησω οτι αν δουλεψω με ενσημα θα μου κωπει το προνιακο επειδομα ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Καλησπέρα, η μητέρα μου ετών 86 λαμβάνει σύνταξη γήρατος ΟΓΑ 430 ευρώ. Πάσχει από το 2009 από πολλαπλούν μυέλωμα και παίρνει χημειοθεραπεία από το στόμα, έχει βηματοδότη, έχει άνοια βαριάς μορφής, πρόσφατα έπαθε πνευμονική εμβολή, δεν μπορεί να περπατήσει και είναι σε αναπηρικό καρότσι. Θέλω να μου πείτε αν αξίζει τον κόπο να απευθυνθούμε σε ΚΕΠΑ για πιστοποίηση αναπηρίας. Θα έχουμε κάποια προσαύξηση στη σύνταξη ή χορήγηση συνοδού ή κάτι άλλο? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. καλησπέρα!Είμαι σε πρόγραμμα υποκατάστασης βουπεμορφινης κ επιπλέων εχω υποτοπιαζουσα καταθλιπτικη διατταραχη και διαταραχή γενικευμένου άγχους.δικαιούμαι κάτι από τα κεπα και αν ναι πόσο θα είναι το ποσοστο αναπηριας?Α!Είμαι ανύπαντρη άνεργη με ένα παιδάκι.Η γνωμάτευση είναι από το εοπυ.ισχύει?γνωρίζει κάποιος να μου πει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Γειά σας, η ανιψιά μου είναι 32 ετών, παιρνει επίδομα λογω 67% αναπηρίας από την Πρόνοια και προσφατα βγήκε ισοβίως. Εχει δικαιωμα να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα με ένσημα και τι γίνεται σ αυτην την περίπτωση?
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Η κόρη μου 12 ετών είναι έμμεσα ασφαλισμένη κάτω από εμένα κι είναι διαγνωσμένη στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 80%.
  Εγώ ως ελεύθερος επαγγελματίας από το 2000 πληρώνω κανονικά τις εισφορές μου κλπ. Τα τελευταία έτη, λόγω της οικονομικής κατάστασης, δημιουργήθηκε μία οφειλή προς τον ΟΑΕΕ ύψους 3.500 € περίπου κι ενώ είχα κάνει ρύθμιση, την έχασα τέλη του 2016 λόγω ανικανότητας πληρωμής.
  Για την κόρη μου Α.Μ.Ε.Α κάθε μήνα αποζημιώνομαι με το ποσό των 440 € για τις θεραπείες που κάνει λόγω του αυτισμού της.
  Παρόλα αυτά, από την 17/02/17 έως και την 30/04/17 που ξαναμπήκα σε ρύθμιση, ο ΟΑΕΕ αρνείται να μου αποζημιώσει τις θεραπείες της επειδή εγώ ήμουν ανασφάλιστος....Γνωστή, η οποία είχε το ίδιο πρόβλημα, μου είπε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και πως από την στιγμή που το παιδί έχει δικό του ΑΜΚΑ κι είναι ΑΜΕΑ, το κράτος οφείλει να μου αποζημιώσει τις θεραπείες της ακόμη κι αν εγώ ήμουν ανασφάλιστος.

  Παρακαλώ πολύ ζητάω την βοήθειά σας για να μάθω εάν τελικά κάτι τέτοιο ισχύει κι αν ναι, να μου στείλετε σας παρακαλώ την ανάλογη απόφαση έτσι ώστε να την προσκομίσω στο ανάλογο τμήμα του ΟΑΕΕ για να πάρω τα χρήματα της κόρης μου...Από τον ΟΑΕΕ αρνούνται οποιαδήποτε βοήθεια, μας είπαν πως δεν ασχολούνται και μας παρέπεμψαν στο Μαρούσι για να 'βγάλουμε' άκρη....

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο και την βοήθειά σας,
  Αναμένοντας εναγωνίως νέα σας,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Καλησπέρα σας,
  Είμαι 30 ετών και παίρνω επίδομα βαριάς αναπηρίας με ποσοστό 80% εφ'όρου ζωής. Το καλοκαίρι όμως δουλεύω 3 μήνες με εισόδημα συνολικό περίπου 3000 ευρώ. Πρέπει να κόβω το επίδομα για αυτούς τους τρεις μήνες ή δεν επιρεάζει αυτό το ποσό και μπορώ να παίρνω το επίδομα? Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, Καλή συνέχεια στο έργο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Καλησπερα σας
  Εχω συζυγο με αναπηρια 82%[ισοβια] ειναι εμμεσα ασφαλισμενη και λαμβανει το προνοιακο επιδομα δικαιουμαστε το επιδομα συμπαραστασης ετερου προσωπου?
  Επισης προσφατα εμεινα ανεργος ειμαι 52 ετων με 29 ετη συνεχους ασφαλισης
  δικαιουμαι αναπηρικη συνταξη λογω του προβληματος της συζυγου
  Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Ο γιός μου έχει νεανικό διαβήτη και παίρνει επίδομα αναπηρίας από την πρόνοια.Μπορεί να εργαστεί με πρόγραμμα χωρίς να του κοπεί το επίδομα?Είναι ασφαλισμένος σε εμάς τους γονείς του και φοιτητής επι πτυχίο.

  Σας ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. ΠΈΡΑΣΕ Ο ΠΑΤΈΡΑΣ ΜΟΥ ΑΠΌ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΟΥ ΚΕΠΑ ΚΑΙ ΠΉΡΕ ΠΟΣΟΣΤΌ ΑΝΆΠΉΡΊΑΣ ΕΦΌΡΟΥ ΖΩΉ 85 ΤΙΣ ΕΚΑΤΌ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΕΚΈΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΊΠΑΝ ΌΤΙ ΔΙΚΑΙΟΎΤΑΙ ΤΟ ΕΠΊΔΟΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΗΚΟΣ.ΌΜΩΣ ΑΚΌΜΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΤΟ ΕΠΊΔΟΜΑ. ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΕΣΕΊΣ ΣΕ ΠΌΣΟ ΧΡΌΝΙΚΌ ΔΊΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΤΟΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΝ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. καλησπερα η συζυγος μου παιρνει συνταξη λογω αναπηριας 67% και το παιδι μας εχει χειρουργιθει στην καρδια μεσοκοιλιακη επικοινωνια.Το φυσιμα που ειχε εχει πλεον κλεισει με καποιο ιατρικο υλικο dacron που ειναι μονιμο.Το παιδι δικαιουται καποιο επιδομα;Σας ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. χαίρετε και συγχαρητήρια για το εγχείρημα!
  Έχω γιο με ΔΑΔ, με 82% αναπηρία. Δικαιούται άλλη παροχή εκτός του προνοιακού επιδόματος;
  Ευχαριστώ.
  ΥΓ: Μπορείτε να μου απαντήσετε και στο manmilon@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Καλησπέρα..έχω παιδι με 85% αναπηρία κ λαμβάνει το ανώτατο προνοιακό επίδομα..σε περίπτωση θανάτου του γονέα δικαιαται το 50% της συντάξεως του γονέα...θα τα λαμβάνει και τα δύο κ τη σύνταξη κ το επίδομα ή κόβεται ένα ένα από τα δυο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. ΠΕΡΑΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΟΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. Η ΘΕΙΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ 100% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΦ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ (ΒΑΡΙΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΣ ΨΥΧΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ). Η ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2017. ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Καλησπέρα σας και θερμά συγχαρητήρια για το (πολύτιμο) έργο σας,
  είμαι μηχανικός, φεύγω εξωτερικό και ψάχνω το καλύτερο για τη μητέρα που θα μείνει μόνη (με κάποια γυναίκα) εδώ.
  Πάσχει από ΣΚΠ με 85% απόφαση ΑΣΥΕ, εφόρου ζωής και αναφέρει ότι "χρήζει βοήθειας ετέρου προσώπου"
  Παίρνει:
  1) σύνταξη δημοσίου (επικουρικά κ.λπ.)
  2) σύνταξη θανόντος συζύγου
  3) επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας
  4) επίδομα κίνησης
  Ερώτηση: δικαιούται το επίδομα Ετέρου Προσώπου και αν ναι με τί νόμο/εγκύκλιο να το ψάξω
  Δε θέλω να φανεί ως "απληστία" αλλά η γυναίκα και με αυτά τα έσοδα, δύσκολα εξυπηρετείται.
  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Καλή Χρονιά. Έχω σκλήρυνση κατά πλάκας και μου έδωσαν 67%. Η προνοια τι πόσο θα μου δώσει??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. καλησπερα σας ... δουλευω στο νοσοκομειο με συμβαση τους τελευταιους 8 μηνεσ ειμαι σε αναρωτηκη αδεια που ανανεωνετε καθε μηνα λογο του προβληματος υγειας μου .αναπηρια 80 %.. μου ηρθε το εγγραφο με το επιδομα προνοιας που δικαιουμαι..το ερωτημα μου ειναι αν επιστρεψω στην εργασια μου μπορω να περνω και το επιδομα προνοιας η γινεται διακοπη και συνεχιζεται μετα τη ληξη τη συμβασεισ εργασιας μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. καλησπερα σας ... δουλευω στο νοσοκομειο με συμβαση τους τελευταιους 8 μηνεσ ειμαι σε αναρωτηκη αδεια που ανανεωνετε καθε μηνα λογο του προβληματος υγειας μου .αναπηρια 80 %.. μου ηρθε το εγγραφο με το επιδομα προνοιας που δικαιουμαι..το ερωτημα μου ειναι αν επιστρεψω στην εργασια μου μπορω να περνω και το επιδομα προνοιας η γινεται διακοπη και συνεχιζεται μετα τη ληξη τη συμβασεισ εργασιας μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. καλησπερα σας ... δουλευω στο νοσοκομειο με συμβαση τους τελευταιους 8 μηνεσ ειμαι σε αναρωτηκη αδεια που ανανεωνετε καθε μηνα λογο του προβληματος υγειας μου .αναπηρια 80 %.. μου ηρθε το εγγραφο με το επιδομα προνοιας που δικαιουμαι..το ερωτημα μου ειναι αν επιστρεψω στην εργασια μου μπορω να περνω και το επιδομα προνοιας η γινεται διακοπη και συνεχιζεται μετα τη ληξη τη συμβασεισ εργασιας μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Καλημέρα σας,

  Γνωρίζετε αν ατομο που εχει νοσηλευτει σε ψυχιατρικη κλινικη με διαγνωση f10 και f60 το οποιο ειναι ανεργο,δικαιουται προνοιακο επιδομα?Δεν λαμβανει επιδομα ανεργιας ουτε και παιρνει καποιο αλλο επιδομα.Ευχαριστω πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ. Ο ΑΝΔΡΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΟΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΥΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 90% ΕΦ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ.ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ?ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΡΟΧΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ 40 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ . ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. ΚΥΡΙΕ ΜΠΑΡΔΆΚΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΗΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΜΟΥ ΜΕΙΩΣΑΝΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ 67% ΣΕ 50%! ΔΕΝΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ! ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?ΕΙΜΑΙ ΚΥΡΙΑ 53 ΕΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑθΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ
  ΕΥΧΑΧΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΙΡΝΩ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΦΟΡΟΥ ΖΩΗΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΝΑ ΜΕΝΩ ΔΕ ΤΟ ΧΑΝΩ ΕΤΣΙ ΔΕ ΕΙΝΑΙ?ΚΟΒΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΙΝΟΙΑΚΟ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Γεια σας παιρνω το επιδομα της προνοιας με 67%αναπηρια απο 25 Ιουλιου συμμετεχω σε προγραμμα του οαεδ κοινωνικης εργασιας για πυροπροστασια για 8 μηνες απο την προνοια μου ειπαν οτι δεν χανω το επιδομα θα το περνω ταυτοχρονα με τον μιθο του οαεδ ,οταν τελειωσουν οι 8 μηνες θα μπορω να παρω και εγω το επιδομα ανεργιας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Γεια σε όλους, είμαι Joyce Ocar με το όνομα και είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.. Γράφω αυτή την επιστολή, διότι είμαι πραγματικά ευγνώμων για ό, τι ο κ. John Leo έκανε για μένα και την οικογένειά μου, όταν σκέφτηκα ότι δεν υπήρχε ελπίδα ήρθε και να κάνει έναν τρόπο για μένα και την οικογένειά μου, δανείζοντας μας δάνειο, με πολύ χαμηλό επιτόκιο 2%. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ο Θεός έστειλε και γνήσια δανειστές δανείου στο διαδίκτυο, αλλά για να μου μεγαλύτερη έκπληξη πήρα το δάνειό μου χωρίς σπατάλη πολύ χρόνο, ώστε αν είστε εκεί έξω ψάχνει για ένα δάνειο οποιουδήποτε ποσού θα ήθελα να σας συστήσει στον κ. John Leo τη διαχείριση direc Tor της εταιρείας John Leo δάνειο γιατί είναι ένας Θεός έστειλε ο άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας για πάντα.... Έτσι, αν θέλετε πραγματικά να κάνει μια καλύτερη ζωή χωρίς καμία έλλειψη Ταμείο.... Θα σας συμβούλευα να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω αυτού του e-mail παρακάτω {johnleoloancompany@gmail.com}

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Γεια σε όλους, είμαι Joyce Ocar με το όνομα και είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.. Γράφω αυτή την επιστολή, διότι είμαι πραγματικά ευγνώμων για ό, τι ο κ. John Leo έκανε για μένα και την οικογένειά μου, όταν σκέφτηκα ότι δεν υπήρχε ελπίδα ήρθε και να κάνει έναν τρόπο για μένα και την οικογένειά μου, δανείζοντας μας δάνειο, με πολύ χαμηλό επιτόκιο 2%. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ο Θεός έστειλε και γνήσια δανειστές δανείου στο διαδίκτυο, αλλά για να μου μεγαλύτερη έκπληξη πήρα το δάνειό μου χωρίς σπατάλη πολύ χρόνο, ώστε αν είστε εκεί έξω ψάχνει για ένα δάνειο οποιουδήποτε ποσού θα ήθελα να σας συστήσει στον κ. John Leo τη διαχείριση direc Tor της εταιρείας John Leo δάνειο γιατί είναι ένας Θεός έστειλε ο άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας για πάντα.... Έτσι, αν θέλετε πραγματικά να κάνει μια καλύτερη ζωή χωρίς καμία έλλειψη Ταμείο.... Θα σας συμβούλευα να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω αυτού του e-mail παρακάτω {johnleoloancompany@gmail.com}

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Η πεθερά μου παιρνει επιδομα προνοιας επειδη εχει 85% αναπηρία.Πρόσφατα απεβίωσε ο άντρας της..δικαιούτε και τα δυο?Κ χηρειας Κ προνοιακό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΙΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥ ΒΓΑΛΕΙ ΑΕΙ Η ΤΕΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΗΡΗΣΗ ΕΝΩ ΑΥΤΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΙΣΘΟ Κ 1420 ΕΠΙΔΟΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. φίλη μου καλημερα θελω να κανω κάποιες ερωτήσεις εγω η μουνα ιδιοκτήτης καποια εταιριας η δουλειαμου ηταν να μιλαω με πελατες και για καποιο προσωπικό λογο δεν πηγα καλα τλπ δεν μπορω ουτε να την κλεισω την εταιρια ουτε τιποτα χρωσταω τεβε δεν εχω ασφαλιση δεν εχω τιποτα ειμαι 50 χρονον και εχω τρομερω προβλημα ακούει με το ζορι να ακουεω μια λεξει και αυτοι οταν φωναζουν και θελω να παρω αναπιρηκη η προνοια τη μπορώ να κανω εχω και αλλα προβληματα οπως οταν μιλαω κουραζομαι αυτο ειναι απο εκφελακο μικρο που επαθα τη πρεπει να κανω μπορει να με βοηθησει κανεις ? ειχα κανει χειρουργείο αλλα δυστυχώς δεν πιάσανε τα μοσχεύματα τα μοναδικα χαρτια που εχω ειναι το χειρουργείο απο το Γεννηματά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. ατομο με 82% αναπηρια, εργαζομενο με συμβαση ιδοχ σε δημο, δικαιουται να αιτηθει για αναπηρικο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Γεια σας
  Προκειται για τη Μητερα μου 88 ετων με σύνταξη 7200 το Χρόνο.
  Λαμβανει Κανονική Συνταξη Γηρατος, απο το ΙΚΑ,
  Εχει τη οραση της
  η Επιτροπή ΚΕΠΑ τη κατεταξε στη κατηγορία Αναπηρία 82%
  Δεδομενου οτι Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ.
  με την επισήμανση χρήζει βοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου:"
  Πρακτικά τι σημαίνει αυτο ,
  Δικαιουται Ενος βοηθήματος , επιδοματος, Υπηρεσίας, ?
  Ti ακριβώς σημαινει αυτη η φράση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Γεια σας.Εχω παιδι με συνδρομο down με ποσοστο αναπηριας 82% με βαρεια νοητικη υστερηση καιχρηζει βοηθειας εταιρου προσωπου και ειναι16ετων.Ειναιεμμεσα ασφαλισμενο στο δημοσιο.Θελω ναμαθω εαν δικαιουται επιδομα βοηθειας εταιρου προσωπου καιαπο που θα το ζητησω. Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω για την μητέρα μου. Έχει κάνει εγχείρηση την βάλανε Βήματοδότη κάναμε χαρτιά για αναπεριας και αποτελέσματα 20-100% είναι 64 χρόνον αυτό εννοεί ότι η γυναίκα δεν πρόκειται να πάρει επίδομα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Καλημερα σας. Επικοινωνω μαζι σας ζητωντας την βοηθεια σας για θεμα που με απασχολεί και δεν ξέρω πως να το χειριστω.Ο αντρας μου,λογω μεγαλου χειρουργειου καρδιας Τον Μαιο του 2016, και λογω αναγκης απο μακροχρονια ανεργια το διαστημα εκεινο,βγηκε σε αναπηρικη 80% Μετα απο ενα χρονο (Ιουλιο του 2017)εγινε 67% και ενα μηνα μετα διαγνωστηκε με καρκινο του παγκρεατος οπου και "εφυγε"τρεις μηνες μετα.Στο ΙΚΑ οπου πηγα για την συνταξη μου ειπαν οτι εισαστε ατυχη,δεν επρεπε να εχει "ΖΗΤΗΣΕΙ" να βγει σε αναπηρικη συνταξη, διοτι τωρα που πεθανε εσεις θα παρετε το 50% της αναπηρικης του και μαλιστα εφ ορου ζωης σας.Το παραδοξο και πολυ ΑΔΙΚΟ συμφωνα με τα λεγομενα τους ειναι οτι ενω πριν τον νομο Κατρουγκαλου οποιος ειχε 67% και πανω απο 6000 ενσημα επαιρνε πληρη αναπηρικη,μετα τις 13-5-16 παιρνει το 75% (ο αντρας μου ειχε 7800 ενσημα). Βασει αυτης της συνταξης ( της 75% της πληρους περιπου 460 ευρω ) εγω πηρα το 50% δηλαδη 230 ευρω και αρα την εθνικη 320.Δηλαδη η οικογενεια του θανοντος τιμωρείται επειδη αρρώστησε ο ανθρωπος και τελικα χαθηκε οσο ειχε την αναπηρικη (η οποια ηταν και προσωρινη θα εληγε 8/2019) και τα ενσημα του 26 χρονων τι γινονται δεν υπολογιζονται πουθενα;;Αν γνωριζετε κατι σχετικο ΠΑΡΑΚΑΛΩ θα ηθελα την βοηθεια σας.Η συνταξη που μου απονεμηθηκε ειναι 320 ευρω,αλλα και με το 70% δεναυξηθηκε επειδη η αναπηρικη του συζυγου μου ηταν πετσοκομενη.
  Ευχαριστω πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Γειά σας. Λέγομαι Χήρας Γιάννης και ειμαι 47 ετών και λαμβάνω το 1/4 (177 ευρώ) της σύνταξης του θανόντος πατέρα μου (πέθανε το 2001), απο το 2002, αν θυμάμαι καλά, λόγο 70% ψυχολογικής αναπηρίας όπως αποφάσισε η επιτροπή που πέρασα στην Αθήνα. Η τρέχουσα αναπηρία ανήλθε σε 84% γιατί στο ΚΕΠΑ το 2017 δήλωσα και το διαβήτη μου που δέν ήξερα οτι συνυπολογίζεται. Πήγα και κατέθεσα τα χαρτιά μου στην πρόνοια θεσσαλονίκης και μου έδωσαν το προνοιακό επίδομα βαριας αναπηρίας των 313 ευρώ /μήνα. Πρίν κανα δυό ή τρείς μήνες μου εστάλει επιστολή απο τον ΟΠΕΚΑ η οποία αναφέρει οτι αναστέλεται η καταβολή του επιδόματος λόγω της σύνταξης που παίρνω. Νόμιζα οτι άν η σύνταξη είναι κάτω απο κάποιο ποσό δικαιούμαι και της πρόνοιας. Δηκαιούμαι ή οχι; Και τί κάνω τώρα; Ευχαριστώ που με ακούσατε και ελπίζω σε απάντησή σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Καλημέρα σας κύριε μπαρδακα θέλω και γω να κάνω και την εξής ερώτηση είμαι μονογονεϊκη οικογένεια και και από τον Οκτώβριο 2020 έκανα τα χαρτιά μου στο ΚΕΠΑ και πέρασα την μαμά μου επιτροπή τα χαρτιά μου αφορουσαν την συμπαράσταση καλά φροντίδα της μητέρας μου αφού περασε επιτροπή με 81% αναπηρία η οποία έπασχε από βαλβίδα μητροοιδους κολπική μαρμάριγη και τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας και σοβαρά άτονα έλκη στα πόδια μου είπαν ότι τον μαΐο θα αρχίσουμε να βλέπουμε χρήματα στον λογαριασμό η μητέρα μου όμως υπέστη ανακοπή 3/4/2021 τι γίνεται με αυτά τα χρήματα τα χάνω ; Παρακαλώ απαντήστε μου αμεσα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/