Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

Ορθή αναγραφή των προνοιακών - Απάντηση από τον αναπληρωτή υπουργό.


Σε συνέχεια του θέματος με τη σωστή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για το οποίο είχαμε αναρτήσει τις παρακάτω δημοσιεύσεις:

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016
Φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία, μετά τον Ν.4172/2013

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016
Στείλτε κι εσείς την επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών για την ορθή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016
Τα κοινωνικά βοηθήματα... μισθοί-συντάξεις! Μάλιστα, το ακούσαμε κι αυτό!

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016
Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη για το θέμα των Προνοιακών Επιδομάτων στη Φορολογική Δήλωση

Για τους νέους αναγνώστες:

(Η υπόθεση αφορά την ορθή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων στους κατάλληλους κωδικούς έτσι ώστε να μην επιβληθεί Εισφορά Αλληλεγγύης και για να μην χαθούν δικαιώματα, όπως είναι η φοροαπαλλαγή στον ΕΝΦΙΑ, το δικαίωμα στη χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος, καθώς και άλλων βοηθημάτων). 


Είχαμε ενημερώσει την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) για το πρόβλημα, επίσης της είχαμε στείλει το απαντητικό έγγραφο Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1117818 ΕΞ 2013 που είχαμε λάβει από τη Γ.Γ.Δ.Ε.
Στις 13/04/16, η Ε.Σ.Α.μεΑ ανταποκρίθηκε δημοσιεύοντας Δελτίο Τύπου.
Επίσης, είχαμε έρθει σε επικοινωνία με το τμήμα ΑμεΑ του κόμματος «Το Ποτάμι», στο οποίο διαθέσαμε ό,τι στοιχεία και πληροφορίες έχουμε, όπως και το παραπάνω έγγραφο Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1117818 ΕΞ 2013.
Έτσι, ως αποτέλεσμα, στις 13/04/16, τρεις από τους βουλευτές του κόμματος έθεσαν σχετικό ερώτημα στον υπουργό Οικονομικών.
Τελικά, μετά από κάποιους μήνες καθυστέρηση, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κος Τρ. Αλεξιάδης ανέλαβε να δώσει απάντηση που φαίνεται ότι ευθυγραμμίζεται, δηλαδή συμφωνεί, με το Δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε.

Τραγική διαπίστωση:
Ο πόλεμος που κάνει το Κράτος στα άτομα με αναπηρίες δεν έχει τελειώσει ακόμα για εμάς, διότι ο νόμος ερμηνεύεται κατά το δοκούν!

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:

Ο κος αναπληρωτής υπουργός μάλλον διαστρεβλώνει το αντικείμενο της ΠΟΛ.1094/2015 όταν τονίζει ότι η εν λόγω διευκρίνιση αφορά σε ποσά που καταβάλλονται έκτακτα στα άτομα αυτά και δεν αποτελούν εισόδημα.

Ενώ όμως η παραπάνω ΠΟΛ δεν αναφέρει τρόπο καταβολής των ποσών που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση-βοήθημα σε ΑμεΑ.

Προτιμούμε καλύτερα να αφήσουμε ασχολίαστο το παραπάνω και να αφήσουμε τα συμπεράσματα στους αναγνώστες μας.

Ο κος αναπληρωτής υπουργός, επί της ουσίας, απορρίπτει το έγγραφο
Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1117818 ΕΞ 2013  επικαλούμενος τον Ν.4172/2013, αναφέροντας στην απάντησή του: «Σημειωτέον, με την παρ.25 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου επισημάνθηκε ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου, ήτοι και του αριθ. Δ12 Α 1117818 ΕΞ 2013/23.7.2013 εγγράφου.»

Ας προσέξουμε όμως ότι το παραπάνω σημείο του νόμου αναφέρεται σε διατάξεις, εγκυκλίους και κανονιστικές πράξεις, εννοώντας ότι καταργούνται διατάξεις και κανονισμοί.
Δεν σημαίνει ότι καταργούνται και παγιωμένες έννοιες.

Άλλωστε, ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρει:


«Άλλωστε, συνιστά πάγια θέση της διοίκησης ότι ένα ποσό χαρακτηρίζεται ως εισόδημα όταν υπάρχει περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης, καθώς και τακτική εκμετάλλευση της πηγής αυτής.»
Σ' αυτό το σημείο όμως αναρωτιόμαστε αν κι ο ίδιος αντιλαμβάνεται τι λέει!

Ας δοκιμάσουμε να το κάνουμε κατανοητό στους αναγνώστες μας:

Σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη, ως εισόδημα εννοούμε το σύνολο των αμοιβών που λαμβάνει κάποιος για τη συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία.

Για να χαρακτηριστεί κάποιο έσοδο ως εισόδηµα και να υπαχθεί σε φορολογία, απαιτείται να υπάρχουν τα παρακάτω τρία χαρακτηριστικά:

1: Να έχει περιοδικό χαρακτήρα, δηλαδή να επαναλαµβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα

2:
Να έχει µόνιµη πηγή προέλευσης ή όποια µπορεί να συνίσταται, είτε σε κεφάλαιο (ακίνητα - τίτλοι κ.λ.π.),είτε σε εργασία, είτε και τα δύο.

Εδώ να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2, του Ν.4172/2013, ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Καθώς επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου νόμου:
Άρθρο 12
Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.


3: Να γίνεται εκµετάλλευση της πηγής αυτής (να αποφέρει δηλαδή έσοδα)

Θα συμφωνήσουμε με τον κο αναπληρωτή υπουργό στο πρώτο χαρακτηριστικό, στην ύπαρξη περιοδικότητας. Αυτό το χαρακτηριστικό υπάρχει αφού τα προνοιακά επιδόματα χορηγούνται σε τακτική βάση, μηνιαία ή διμηνιαία συνήθως.

Στο δεύτερο όμως χαρακτηριστικό, ως πηγή προέλευσης των προνοιακών επιδομάτων ποια από τις παραπάνω α, β, γ, δ, κατηγορίες θεωρεί ότι αποτελεί πηγή προέλευσης των προνοιακών επιδομάτων; Το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις!

Mα, τα προνοιακά επιδόματα ΔΕΝ προέρχονται από την εργασία! Οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ δεν εργάζονται, ούτε απαιτείται προηγούμενη εργασία όπως στις συντάξεις αφού
τα προνοιακά επιδόματα δεν αποτελούν ανταποδοτική παροχή.

Στο τρίτο χαρακτηριστικό, επίσης, με ποιον τρόπο γίνεται εκμετάλλευση της πηγής αυτής (της εργασίας) αφού τα άτομα με αναπηρίες που λαμβάνουν τα προνοιακά επιδόματα ΔΕΝ εργάζονται; Δεν αποφέρουν, δεν παράγουν, δεν δημιουργούν πλούτο.

Θεωρούμε σκόπιμο να επαναλάβουμε τις προηγούμενες θέσεις της Διοίκησης, όσον αφορά την έννοια του εισοδήματος και την έννοια των προνοιακών επιδομάτων που δίνονται σε ΑμεΑ:

«Τα Επιδόματα - βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών αναγκών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογουμένων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς.»

«Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με τη θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ. Τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας και ενεσοθεραπείας που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα ταμεία υγείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, δεν υπάγονται σε φόρο εισοδήματος και δεν εμφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών, καθόσον δεν φέρουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος.»

«Το προνοιακό επίδομα τυφλότητας αποτελεί προσωπική κοινωνική παροχή που δίδεται για την κάλυψη των ειδικών δαπανών στις οποίες υπόκεινται τα τυφλά άτομα, λόγω της αναπηρίας τους και ως εκ τούτου δεν αποτελεί εισόδημα γιατί δε φέρει τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.»
«Το διατροφικό επίδομα που δίνεται στους νεφροπαθείς, καθώς στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, δεν αποτελεί εισόδημα, γιατί δε φέρει τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αφού δεν θεωρείται ούτε αντάλλαγμα παροχής εργασίας, ούτε καρπό περιουσιακών στοιχείων, αλλά κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών της αναπηρίας των εν λόγω ατόμων.»

«Εξάλλου, κατά την έννοια και το πνεύμα των διατάξεων του ΚΦΕ, ως εισόδημα φορολογείται, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά στο νόμο, εφόσον υφίσταται περιοδικότητα και διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή αυτού, το αντάλλαγμα της προσωπικής εργασίας ή οι καρποί περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου και όχι κάθε άλλη προσαύξηση της περιουσίας του, εκτός εάν αυτή δυνάμει ειδικής διάταξης νόμου λογίζεται, για την υπαγωγή στο φόρο, ως εισόδημα (βλ. Ολομ. ΝΣΚ 387/2005, 573/1994, Ν.Σ.Κ. Τμ. Ε' 777/1999, Τμ. Β' 131/2007).»

«Τα επιδόματα που καταβάλλονται στα ανωτέρω άτομα με ειδικές ανάγκες (άτομα με νοητική υστέρηση, με εγκεφαλική παράλυση, με μεσογειακή αναιμία - αιμορροφιλία, με βαριά αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και σε κωφάλαλα πρόσωπα), βάσει των ανωτέρω ΚΥΑ (του 2013), δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, το οποίο ορίζεται ως το περιοδικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση μιας διαρκούς πηγής, η οποία συνίσταται είτε σε κεφάλαιο (ακίνητα, τίτλοι κλπ), είτε σε εργασία είτε και στα δύο (εμπορική επιχείρηση κλπ) (σχετ. Πολ 1081/2001, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. 626/2000 γνωμοδότηση του ΝΣΚ), αλλά αντίθετα συνιστούν κοινωνικές προνοιακές παροχές, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι οποίες αντικρίζουν τις πρόσθετες δαπάνες που τους δημιουργεί η πάθησή τους. Ως εκ τουτου, δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης επί των ποσών των επιδομάτων που καταβάλλονται στους πιο πάνω δικαιούχους.»
Μετά όλα τα παραπάνω, τα οποία τεκμηριώνουν ότι οι οικονομικές ενισχύσεις-κοινωνικά βοηθήματα που καταβάλλονται σε ΑμεΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ  ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ούτε ΚΑΡΠΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ θεωρούμε αναγκαίο ότι ο κος αναπληρωτής υπουργός θα πρέπει να απευθυνθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο σε παρόμοια υπόθεση (Αμοιβές ΔΣ Ανωνύμων Εταιριών που καταβάλλονται σε Αμεα) με την Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 82/2016 έχει αποφανθεί:
«...η παράλειψη του νομοθέτη
να μνημονεύσει ρητώς... ...δεν δύναται.να οδηγήσει σε αποκλεισμό της φορολογικής απαλλαγής για τα εν λόγω εισοδήματα. Και τούτο, διότι ο αποκλεισμός αυτός θα ήταν σαφώς αντίθετος τόσο προς τις θεμελιώδεις αρχές που πηγάζουν από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος,2 όσο και προς τη συνταγματική πρόβλεψη για την υποχρέωση της πολιτείας να προνοεί για την προστασία των αναπήρων (άρθρο 21 §3).
»

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και δεν λύνεται με πρόχειρες ερμηνείες.

Επίλογος:
Δυστυχώς, ίσως για πρώτη φορά στα χρονικά συμβαίνει παρερμηνεία σε τόσο μεγάλο μέγεθος, όπως και ανάλογη ανατροπή των εννοιών.

Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό, πιστεύω ότι είναι η αδιαφορία των θεσμών και της επιστημονικής κοινότητας, ή έλλειψη ανθρώπων με γνώσεις στις κατάλληλες θέσεις, καθώς και η "ψυχαναγκαστική" συμπεριφορά που έχει υιοθετήσει το Υπουργείο Οικονομικών να θέλει με το στανιό να ενσωματώσει τα κοινωνικά βοηθήματα στην έννοια του εισοδήματος, ενώ όμως ο Ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) δεν το ορίζει συγκεκριμένα.

Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι και η ανυπαρξία της δυνατότητας των πολιτών να προσφύγουν στη Δικαστική Εξουσία όταν οι νόμοι ερμηνεύονται κατά το δοκούν.
Πολύ περισσότερο, όταν οι ευπαθείς ομάδες όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες και οι οικονομικά αδύναμοι συμπολίτες μας δεν έχουν κάποια ανεξάρτητη από τη κυβέρνηση Αρχή για να τους προστατεύει ή που να μπορούν να απευθυνθούν σ' αυτήν. Υπάρχει δηλαδή σοβαρή απουσία αυτού του απαραίτητου δημοκρατικού στοιχείου.

Ολα τα παραπάνω μοιάζουν να είναι μερικές ακόμα συνέπειες της οικονομικής ύφεσης, η οποία οδηγεί τα πράγματα προς τα κάτω...

Κι όπως πολύ σωστά παρατήρησε κάποιος αναγνώστης μας:
Άραγε, πόσο λογικό είναι να κρατείται εισφορά αλληλεγγύης από τα ποσά που δίνονται από την Πρόνοια (=αλληλεγγύη);

30/07/2016
Ανδρέας Μπαρδάκης
http://logistis-amea.blogspot.gr/ http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)
Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.


https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/


Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη για το θέμα των Προνοιακών Επιδομάτων στη Φορολογική Δήλωση
Σε συνέχεια του θέματος με τα προνοιακά επιδόματα στη φορολογική δήλωση, το οποίο είχαμε καταγγείλει εδώ:

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Στις 12/3/2016 έστειλα επιστολή στους φορείς του υπουργείου οικονομικών, όπως εμφανίζονται στο έντυπο "Επιστολή 12/3/16", επίσης με κοινοποίηση προς τον Συνήγορο του Πολίτη.
Θέμα της επιστολής:
Φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία, μετά τον Ν.4172/2013.

  Στις 24/3/2016 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Α' μου απάντησε με ταχυδρομική επιστολή ότι δεν έχει την αρμοδιότητα και ότι πρέπει να απευθυνθώ στη Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, επίσης ότι μπορώ να συμβουλευτώ το φυλλάδιο οδηγιών, όταν θα αναρτηθεί.
  Σημειώνω ότι, όταν αναρτήθηκε το φυλλάδιο οδηγιών δεν προέβλεπε τον χειρισμό για τα προνοιακά επιδόματα, καθώς δεν αναφέρονται καθόλου μέσα στις οδηγίες.

  Ακολούθησα την υπόδειξη της ανωτέρω υπηρεσίας και στις 5/4/2016 έστειλα την ίδια επιστολή στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Δ/NΣH ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Υπόψιν Προϊσταμένου.
  Παράλληλα, υπέδειξα μέσω της ιστοσελίδας «Δωρεάν Συμβουλές για ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμους», και της ομάδας κοινωνικής διαδικτύωσης «Συνήγορος των ΑμεΑ», που διατηρώ για ακτιβιστικούς σκοπούς, στους αναγνώστες που τις διαβάζουν, να αντιγράψουν το περιεχόμενο της επιστολής μου και να τη στείλουν με
mail στην ανωτέρω Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών.
 Επίσης, στις 7/4/16 και στις 11/4/16 έστειλα συμπληρωματικές επιστολές στην ίδια διεύθυνση, με περισσότερες διευκρινήσεις.

  Στις 25/4/2016, η Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών  μου έστειλε, σ' εμένα και σε 27 άτομα ακόμα, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινοποίηση της ηλεκτρονικής επιστολής που έστειλε, στην αρχική, ως ανωτέρω,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Α':

  «
Σε συνέχεια της προηγούμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μας σας διαβιβάζουμε επιπρόσθετα αιτήματα που αποστάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην Διεύθυνση μας αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία, μετά τον Ν.4172/2013 καθώς τα θέματα που θίγονται σε αυτά δεν αφορούν στις αρμοδιότητες της.
Παρακαλείσθε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για τη παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας προς τους ενδιαφερόμενους.»


   Από τότε, έχει παρέλθει η προθεσμία για ικανοποίηση των αιτημάτων των πολιτών, σύμφωνα με τον άρθρο 4, παρ.1, Ν.2690/1999, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 6, παρ.1, Ν.3242/2004, εντωμεταξύ, το ζήτημα αφορά τον ορθό τρόπο συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων για χιλιάδες άτομα που έχουν αναπηρία, ενώ η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις έχει παραταθεί για έως τις 15/7/2016.
  Αν δεν δώσει η αρμόδια διεύθυνση υπεύθυνη απάντηση, όπως περιγράφω και στις επιστολές που έχω στείλει, τις οποίες σας επισυνάπτω, πολλοί άνθρωποι με αναπηρία θα απολέσουν το νόμιμο δικαιώμά τους στο οικογενειακό επίδομα τέκνων, το δικαίωμα στην έκπτωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς επίσης, το δικαίωμα στη χορήγηση του ΕΚΑΣ στις συντάξεις τους.

 Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητάω την άμεση, χωρίς καμία καθυστέρηση, επέμβαση εκ μέρους του Συνήγορου του Πολίτη προκειμένου η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ του Υπουργείου Οικονομικών, να αναλάβει τις ευθύνες της και να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα που έχω υποβάλλει εγώ και οι 27 συμπολίτες μου, όπως έχει υποχρέωση να κάνει μετά την υπόδειξη της διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών και όπως ο Ν.2690/1999 την υποχρεώνει να πράξει.

Την αναφορά μου αυτή, πιθανόν να την ακολουθήσει ομαδική υποστήριξη από ηλεκτρονικά μηνύματα που θα σας στείλουν οι αναγνώστες μου και τα μέλη της διαδικτυακής μας κοινότητας που ασχολείται με τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

Θα κοινοποιηθεί και στην Εθνική Συνομοσπονδία Αναπήρων.

Με τιμή,
Ανδρέας Μπαρδάκης
(Έχουν επισυναφθεί 8 συνοδευτικά αρχεία)


 Ακολούθησε επιστολή προς την ΕΣΑμεΑ:

 Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016
Προς esaea@otenet.gr (
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) 


Αγαπητέ κύριε Ι. Βαρδακαστάνη, καλησπέρα σας!

Σας κοινοποιώ την αναφορά που έκανα στον Συνήγορο του Πολίτη και περιμένω από εσάς να με ενημερώσετε πως θα ενεργήσετε από εδώ και στο εξής για το θέμα της Φορολογικής μεταχείρισης προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία, μετά τον Ν.4172/2013,

για την οποία σας είχα ενημερώσει, επίσης είχαμε επικοινωνήσει τηλεφωνικά και μου είχατε υποσχεθεί ότι θα το δείτε.

Με τιμή,
Ανδρέας Μπαρδάκης


Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Λάβαμε την απάντηση από τον Συνήγορο του Πολίτη, ως εξής:

Προς Υπουργείο Οικονομικών
1.Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

2.Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών
Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία


Αξιότιμοι κύριοι,

  Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10Α), διερευνά την υπ’αρ.φακ. 217674/2016 αναφορά του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη, με αντικείμενο την παράλειψη απάντησης σε έγγραφο ερώτημα το οποίο έχει απευθύνει στις υπηρεσίες σας, τόσο ο ίδιος όσο και 27 ακόμη ενδιαφερόμενοι. Το ερώτημα αφορούσε τη φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία.
   Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το περιεχόμενο της αναφοράς και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα, στις 12.03.2016 ο κ. Μπαρδάκης απηύθυνε έγγραφο ερώτημα στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τη φύση των επιδομάτων που καταβάλλονται από την Πρόνοια σε ανασφάλιστα άτομα με αναπηρία. Ο προβληματισμός που τέθηκε με το ανωτέρω ερώτημα επικεντρώνεται στο αν τα συγκεκριμένα επιδόματα αποτελούν ή όχι εισόδημα, συνεπώς αν πρέπει αναλόγως να δηλώνονται στους κωδικούς 659-660 (εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο) ή στους κωδικούς 781-782 (ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα).
  Επί της αιτήσεώς του αυτής, η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας απάντησε με το ΔΕΑΦ Α 1047451 ΕΞ 2016 έγγραφο της 24ης Μαρτίου 2016 ότι δεν έχει την αρμοδιότητα εξυπηρέτησης φορολογουμένων ή υποδοχής αιτημάτων, καθώς αυτή έχει περιέλθει στις Δ.Ο.Υ. και στη Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών. Επισήμανε επίσης ότι η ερμηνεία διατάξεων μπορεί να ζητηθεί από συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. στην εξαιρετική περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο προκειμένου να απαντηθούν θέματα φορολογουμένων.
    Εν συνεχεία, στις 05.04.2016, ο κ. Μπαρδάκης απευθύνθηκε εγγράφως με το ίδιο αίτημα στη Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, αποστέλλοντας συμπληρωματικά διευκρινιστικά στοιχεία στις 07.04.2016 και 11.04.2016. Στις 25.04.2016 η Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών ενημέρωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο τον ενδιαφερόμενο όσο και άλλους 27 αιτούντες ότι τα συγκεκριμένα αιτήματα διαβιβάστηκαν εκ νέου στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, από την οποία ζητήθηκε η παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας προς τους ενδιαφερόμενους. Ωστόσο έκτοτε δεν υπήρξε άλλη ανταπόκριση.
    Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στις 12.04.2016 επισημαίνεται ότι «τα προνοιακά επιδόματα των ΑμεΑ συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, αλλά δεν απαλλάσσονται απαραίτητα και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013».
  Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες αποτελούν κατηγορία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
   Θα θέλαμε ωστόσο να παρατηρήσουμε ότι στις συγκεκριμένες επιστολές που απηύθυνε στις υπηρεσίες σας ο κ. Μπαρδάκης, ζητά διευκρινίσεις συγκεκριμένα για τη φύση των επιδομάτων που καταβάλλονται από την Πρόνοια σε ανασφάλιστα άτομα με αναπηρίες.
  Έχουμε την άποψη ότι είναι σημαντικό να διευκρινιστεί αν τα επιδόματα αυτά αποτελούν συναφή ποσά σε σχέση με το εξωιδρυματικό επίδομα, δεδομένου ότι: α) το εξωιδρυματικό επίδομα έχει σαφώς χαρακτηριστεί ως «επίδομα τύπου σύνταξης» με το υπ’ αρ.πρωτ.Φ7/1342/6-11-81 έγγραφο του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών, β) αντιθέτως, στην ΠΟΛ 1094/2015 παρ. 5, διευκρινίζεται ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση-βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, άτομα με ψυχωτικές παθήσεις, άστεγους, άπορους, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ) από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 του Ν. 4172/13[1] και επομένως δεν φορολογούνται, γ) στο υπ’αρ.πρωτ. Δ 12 Α 1117818 ΕΞ 2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος είχε διευκρινιστεί ότι συγκεκριμένα επιδόματα που δεν συγκέντρωναν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, (που ορίζεται ως το περιοδικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση μιας διαρκούς πηγής, η οποία συνίσταται είτε σε κεφάλαιο, είτε σε εργασία είτε και στα δυο), αλλά αντίθετα συνιστούν κοινωνικές-προνοιακές παροχές, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, έπρεπε να αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 (ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα).  
  Με βάση τα προαναφερόμενα και λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα αυτό αφορά σημαντικό αριθμό φορολογουμένων οι οποίοι ταυτόχρονα αποτελούν μια από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και προστασίας, παρακαλούμε για τα σχόλια και τις διευκρινίσεις σας επί των ανωτέρω.
  Εν αναμονή της ανταπόκρισής σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Μόσχος
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

  Κοινοποίηση: Κο Ανδρέα Μπαρδάκη

[1] Οι κατηγορίες των εισοδημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Ε. είναι α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ)εισόδημα από κεφάλαιο και δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.Ανδρέας Μπαρδάκης
http://logistis-amea.blogspot.gr/ http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)
Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.


https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/