Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

Αναφορά για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος από το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου επειδή αποφεύγει να επιβάλει πρόστιμο σε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ παραβάσεις.

Επικαιροποίηση 27.01.2021
Αποστολή email στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με προώθηση όλων των επιστολών, αυτή τη φορά στο email kataggelies@aead.gr

Παρακαλώ, όπως που κοινοποιήσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει πάρει η αναφορά-καταγγελία που υπέβαλα στην υπηρεσία σας, στις 07.10.2019, κι όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη της υπόθεσης και τα στοιχεία του χειριστή που την έχει αναλάβει.

Σε κάθε περίπτωση ζητείται να διερευνηθεί η καταγγέλλουσα υπόθεση εκ μέρους της Αρχής καθώς δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση από την υπηρεσία σας.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης


Επικαιροποίηση, 8 Οκτωβρίου 2019:
Η αναφορά υποβλήθηκε και στον Συνήγορο του Πολίτη. Αριθμός Υπόθεσης: 268216

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

Προς: Λίστα Αποδεκτών

Θέμα: Αναφορά για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος εκ μέρους του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών για αποφυγή επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε βεβαιωμένες παραβάσεις, παρά τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας.

 Αξιότιμοι κύριοι,
επιθυμώ να αναφέρω ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος εκ μέρους του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, καθώς παρά τις συστάσεις που έχει λάβει από το Υπουργείο Υγείας (3.6.2019, Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ποιότητας Ζωής) να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις στις βεβαιωμένες παραβάσεις αντικαπνιστικής νομοθεσίας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το εν λόγω τμήμα φαίνεται ότι αποφεύγει να τις επιβάλει.

  Συγκεκριμένα, έχουν βεβαιωθεί τρεις παραβάσεις στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, εδώ κι ενάμιση χρόνο, στις 31.01.2018, καθώς επίσης έχει διαπιστωθεί παράβαση διαφήμισης καπνικού προϊόντος στην αυτοψία που διενεργήθηκε στις 12.06.2019 (και συγκεκριμένα στο κτίριο Α, με ύπαρξη κάδου με διαφημιστική σήμανση τσιγάρου επί αυτού, βλ. φωτογραφία πιο κάτω), για τις οποίες, αναιτιολόγητα, δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις.


  Παρά τις επισημάνσεις που έγιναν στην εν λόγω υπηρεσία της Περιφέρειας, εκτός μόνο από το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε ιδιωτική επιχείρηση (στο κεντρικό κυλικείο του ΠΑΔΑ βεβαιώθηκε επίσης μια παράβαση για θαμώνες που καπνίζανε, αλλά μόνο γι’ αυτή επιβλήθηκε πρόστιμο) φαίνεται να αποφεύγεται σκόπιμα η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους υπεύθυνους διαχείρισης και λειτουργίας των δημοσίων κτιρίων του πανεπιστημίου, όπου έχουν βεβαιωθεί κι άλλες παραβάσεις - συμπεριφορά που μάλλον παραπέμπει σε συγκάλυψη παρανομίας.

  Χαρακτηριστική δε η γενικευμένη απάντηση του διευθυντή της υπηρεσίας: «Για τις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις με την αντικαπνιστική νομοθεσία προβήκαμε σε σύνταξη πράξης επιβολής προστίμου αλλά και στην ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του Πανεπιστημίου…κτλ…». Με την απάντηση αυτή, ο διευθυντής του τμήματος προφανώς εννοεί το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην ιδιωτική επιχείρηση, αποφεύγοντας όμως να απαντήσει για τις υπόλοιπες τέσσερις παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί στα δημόσια κτίρια του Πανεπιστημίου.

 Υπενθυμίζουμε δε ότι για την παράβαση της διαφήμισης προϊόντων καπνού στους χώρους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (άρθρο 2, παρ. δ), Ν. 3730/2008), προβλέπεται πρόστιμο 1.500 ευρώ για τον υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου βάσει της ΥΑ Αριθμ. Γ.Π. οικ. 104720/2010 (ΦΕΚ Β’ 1315).

 Επομένως, θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις για όλες τις παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί και όχι μόνο στην ιδιωτική επιχείρηση επειδή αυτό θα σήμαινε άνιση και μεροληπτική μεταχείριση εκ μέρους των υπηρεσιών ελέγχου, παράλειψη υποχρεώσεων και καταστρατήγηση του αντικαπνιστικού νόμου - συμπεριφορά που τελικά αποβαίνει εις βάρος της διασφάλισης της δημόσιας υγείας εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τέλος, υπενθυμίζουμε και την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας, υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959, 26.07.2019, με την οποία επισημαίνεται προς όλες τις Δ/νσεις Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας - Tμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, όλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας με εντατικοποίηση ελέγχων, επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων κλπ.


 Κατόπιν των ανωτέρω, σας επισυνάπτω την αλληλογραφία που προηγήθηκε μεταξύ εμού του ιδίου και των υπηρεσιών, τις αυτοψίες με τις βεβαιωμένες παραβάσεις, την επιστολή από το Υπουργείο Υγείας που ζητάει την επιβολή κυρώσεων στις βεβαιωμένες παραβάσεις και σας παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες αρμοδιότητας για να ερευνηθεί για ποιον ακριβώς λόγο το Τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών αποφεύγει να επιβάλει τις διοικητικές κυρώσεις που αναλογούν στους υπεύθυνους διαχείρισης και λειτουργίας των δημοσίων κτιρίων, στις οποίες έχουν βεβαιωθεί τουλάχιστον τέσσερις παραβάσεις, σύμφωνα με τις αυτοψίες που η ίδια έχει διενεργήσει.

 Επίσης, παρακαλώ πολύ, όπως με κρατήσετε ενήμερο για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς σας καθώς και για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει τούτη η επιστολή ως εισερχόμενο έγγραφο.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Φοιτητής στο ΠΑΔΑ,
Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και για την προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα, Δημιουργός των διαδικτυακών κοινοτήτων «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ  ΑΜΕΑ» και STOP ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΕπισυναπτόμενα αρχεία:

- Αυτοψία στις 31.01.2018 (πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ)

-
Αυτοψία 12.06.2019 (νυν ΠΑΔΑ)

- 03.06.2019: Έγγραφο Υπουργείου Υγείας προς Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας.

- 01.07.2019: Επιστολή μου προς ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ, με θέμα: «Απάντηση, υπενθύμιση κι εκ νέου αίτημα για το ΠΑΔΑ, όσον αφορά την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 12 Ιουνίου 2019»

- 19.07.2019: Ενημέρωση για αποτελέσματα ελέγχου (από ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ).


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
primeminister@primeminister.gr

ΓΓ Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού
κ. Γρηγόριος – Αλέξανδρος Δημητριάδης
gengram@primeminister.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπουργός, κ. Βασίλειος Κικίλιας
minister@moh.gov.gr
Έλαβε αρ. πρωτ.4361/08-10-2019 από το Γραφείο Υπουργού Υγείας
Email: protoc-minister@moh.gov.gr

Υφυπουργός, κ. Βασίλειος Κοντοζαμάνης
yfypourgos@moh.gov.gr

ΓΓ Υπουργείου
secretary.gen-sec@moh.gov.gr

ΓΓ Δημόσιας Υγείας
secretary.gen.dy@moh.gov.gr

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
gddy@moh.gov.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ,
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
tyk@moh.gov.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Πρώην Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
seyyp@moh.gov.gr

- Περιφερειάρχης Αττικής
κ. Γεώργιος Πατούλης
gperatt@patt.gov.gr

- Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας ΔΤ Αθηνών
κ. Λεωτσάκος Ανδρέας
ant.dta@patt.gov.gr
Έγινε ορθή επανάληψη κι έλαβε αρ. πρωτ.: 616250/10-10-2019

Γραμματεία Αντιπεριφερειάρχη
id.dta@patt.gov.gr
Έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 605537/08-10-2019.

Γραφείο Πρωτόκολλο Περιφερειάρχη
Email: esepna@patt.gov.gr

Κοινοποίηση σε:

- Υπουργείο Υγείας,
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ποιότητας Ζωής Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Τμήμα Β’
exartiseis_b@moh.gov.gr

- Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
panayotedimitras@gmail.com

- Σύλλογος «Ακαπνίστας»
akapnistas@gmail.com

- Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
info@cancer-society.gr

- Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
pisinfo@pis.gr, press@pis.gr

- Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
pressoffice@isathens.gr

- Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
htsinfo@otenet.gr

- Σύλλογος «Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα»
info@opensky.gr, freeofsmoke@yahoo.com

 http://logistis-amea.blogspot.com/

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019

Αναφορά για κάπνισμα στον ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης


Επικαιροποίηση 30.03.2020
Πρόσφατα υπάλληλος από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, Τμ. Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγιειονομικού Ελέγχου, επικοινώνησε μαζί μου επειδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζήτησε να δοθούν εξηγήσεις για ποιον λόγο τηρούν ανωνυμία (κατόπιν καταγγελίας μου).


Επικαιροποίηση 17.1.2020
Υποβάλαμε αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για επίμονη διατήρηση ανωνυμίας από υπάλληλο.


Η αναφορά έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου ΕΑΔ 1709/22-1-20


Επικαιροποίηση 15.1.2020 (συνέχεια):Κατόπιν της προηγούμενης επικοινωνίας (πιο κάτω) μου κοινοποιήθηκε από τον "ανώνυμο" υπάλληλο η Έκθεση του Υγειονομικού Ελέγχου και οι ενέργειες της υπηρεσίας.

Για τον "ανώνυμο" υπάλληλο θα επανέλθουμε με αναφορά για πειθαρχικό παράπτωμα διότι δεν νοείται να μας απαντάει υπάλληλος διατηρώντας ανωνυμία, παραβιάζοντας δηλαδή την Αρχή της Διαφάνειας στην επικοινωνία με το Δημόσιο.

Επικαιροποίηση 15.1.2020:
Ανώνυμος υπάλληλος μας έστειλε απάντηση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, Τμ. Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγιειονομικού Ελέγχου, ως εξής:


Στις 15/1/2020 12:55 μ.μ., ο dpyye@pkm.gov.gr έγραψε:
ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΗΝ ΣΑΠΦΟΥΣ 3, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΙΣ 2-1-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΡΩΙΝΗ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.Εμείς, απαντήσαμε ως εξής:


«Καλημέρα σας! Παρακαλώ πολύ, όπως μου κοινοποιήσετε με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας το αποτέλεσμα της αυτοψίας του υγειονομικού ελέγχου κι όπως με ενημερώσετε για το ονοματεπώνυμο και τη θέση εργασίας του προσώπου που μου έστειλε το παρακάτω μήνυμα καθώς δεν νοοείται να απαντάει "ανώνυμος" υπάλληλος στην αναφορά που σας έχω υποβάλει από τις 6.10.2019.

Σας ευχαριστώ, Ανδρέας Μπαρδάκης

Κοινοποίηση σε Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αφορά την αναφορά που έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου 2597/08-10-2019 στο seyyp@moh.gov.gr»
Άρθρο: Επιστολή-αναφορά προς τον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους Υπουργούς, τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης και όλους τους αρμόδιους φορείς.

  Η διαδικτυακή κοινότητα ενημέρωσης και καταγγελιών STOP ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ως κοινωνία πολιτών που συμμετέχει στην πολιτική της Κυβέρνησης για την εφαρμογή καθολικής απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους κλειστούς χώρους με εντατικοποίηση των ελέγχων, σας υποβάλουμε ακόμα μία αναφορά για κάπνισμα στο παράρτημα ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης. 

Για να μπορέσει κάποτε και στην Ελλάδα να γίνει εφικτή η εφαρμογή αντικαπνιστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον έλεγχο του καπνίσματος καθίσταται αναπόφευκτη η ενεργοποίηση ενός ικανοποιητικού μηχανισμού ελέγχου, ενδεχομένως και με την ποινικοποίηση της παράβασης για τους υπεύθυνους διαχείρισης των χώρων απαγόρευσης καπνίσματος,  όπως ήδη έχουμε προτείνει, με
ερώτημα στο Vouliwatch (έχει ξεπεράσει τους 1.250 υποστηρικτές), απευθυνόμενοι προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας υποδεικνύοντας το πρόσφατο παράδειγμα της Κύπρου. Παράλληλα, υποβάλαμε προτάσεις και στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας».

 Θα πρέπει όμως πρώτα να πειστεί κάθε πολίτης ότι το παθητικό κάπνισμα αποτελεί παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ θέτει επίσης σοβαρά την υγεία των τρίτων σε άμεσο κίνδυνο.

«Το παθητικό κάπνισμα είναι η χειρότερη μορφή βίας που μπορεί να ασκήσει κάποιος στον συνάνθρωπό του, καθώς βάζει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του».
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Δελτίο Τύπου 29.07.2019 «Υγειονομική βόμβα και μέγιστο ζήτημα Δημόσιας Υγείας είναι το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό».

  Ακολουθεί επιστολή-αναφορά απευθυνόμενη στον Πρωθυπουργό, στους αρμόδιους Υπουργούς, στον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης και σε όλους τους αρμόδιους φορείς.


Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019
Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Θέμα:
Αναφορά για κάπνισμα στον ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης

Αξιότιμοι κύριοι,

σας υποβάλλουμε αναφορά για κάπνισμα στον ΕΟΠΥΥ, παράρτημα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφτεί σε βίντεο (σύνδεσμος), με αναγνωριστικό τόπου και χρόνου.Σεβόμενοι με ιδιαίτερη προσοχή τα προσωπικά δεδομένα, οι αναφορές που υποβάλλουμε επικεντρώνονται πάντα στους συγκεκριμένους χώρους που εμφανίζονται οι παραβάσεις, ενδεχομένως κατά συστηματικό τρόπο, και ποτέ σε συγκεκριμένα πρόσωπα, προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού που είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και η προστασία των πολιτών από το παθητικό κάπνισμα.

Όπως μπορεί να διαπιστωθεί από τις εικόνες του βίντεο, στις 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:55, πολίτης επισκέφτηκε το παράρτημα του ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη - όπου περίμενε στην ουρά μεγάλος αριθμός πολιτών – ενώ σε μια παρέα που κάθεται κοντά στο παράθυρο διαφαίνεται το χέρι ενός ατόμου που ανάβει τσιγάρο ανενόχλητα.Εκτιμώντας τα πιθανά αίτια του προβλήματος, όπως είναι π.χ. η απουσία απαγορευτικής σήμανσης καπνίσματος σε όλους τους χώρους του κτιρίου, η απουσία εποπτείας εκ μέρους των υπευθύνων καθώς και η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης του κοινού για τις βλαπτικές συνέπειες του παθητικού καπνίσματος, παρακαλούμε:

α) όπως μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει ως εισερχόμενο έγγραφο τούτη η επιστολή,


β) όπως μας ενημερώσετε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

γ)
Υπενθυμίζεται ότι έχουμε θέσει ερώτημα στο Vouliwatch, από τις 31.07.2019, απευθυνόμενο προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας, το οποίο έχει συγκεντρώσει, μέχρι στιγμής, περισσότερους από 1.250 υποστηρικτές, με προτάσεις για αποτελεσματικότερη εφαρμογή αντικαπνιστικών μέτρων ενώ θα επιθυμούσαμε μια απάντηση εκ μέρους των ανωτέρω πολιτικών προσώπων. Παράλληλα, έχουμε υποβάλει τις προτάσεις μας και στη Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας»

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και για την προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα,
Δημιουργός της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας για τα ΑμεΑ
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝΑΜΕΑ και της ομάδας ενημέρωσης και καταγγελιών STOP ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
primeminister@primeminister.gr

Έλαβε αρ. πρωτ. 2243/08.10.2019

ΓΓ Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού
κ. Γρηγόριος – Αλέξανδρος Δημητριάδης
gengram@primeminister.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Υπουργός, κ. Βασίλειος Κικίλιας
minister@moh.gov.gr

Υφυπουργός, κ. Βασίλειος Κοντοζαμάνης
yfypourgos@moh.gov.gr

ΓΓ Υπουργείου
secretary.gen-sec@moh.gov.gr

ΓΓ Δημόσιας Υγείας
secretary.gen.dy@moh.gov.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

tyk@moh.gov.gr

Προωθήθηκε διαβιβαστικό, στις 23.10.19, με Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./70662, προς Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Τμ. Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
(Πρώην Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
seyyp@moh.gov.gr
Έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2585/08-10-2019.

Ορθή επανάληψη: έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2597/08-10-2019.Στις 14.10.2019 η αναφορά διαβιβάστηκε εσωτερικά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλονίκης κι έλαβε από εκεί τον Α.Π. ΣΕΥΥΠ 794-22.10.2019

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
gddy@moh.gov.gr

Αντιπεριφερειάρχη ΜΕ Θεσσαλονίκης
antiperiferiarxis-thess@pkm.gov.gr


Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε.Θεσσαλονίκης,
Τμ. Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγιειονομικού Ελέγχου
dpyye@pkm.gov.gr

Κοινοποίηση σε:


– Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
panayotedimitras@gmail.com

- Σύλλογος «Ακαπνίστας»
akapnistas@gmail.com

- Σύλλογος «Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα»
info@opensky.gr, freeofsmoke@yahoo.com

- Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
info@cancer-society.gr

- Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
pisinfo@pis.gr, press@pis.gr

- Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
grammatia@isth.gr

- Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
htsinfo@otenet.gr

- Υπουργείο Υγείας
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ποιότητας Ζωής
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Τμήμα Β’
exartiseis_b@moh.gov.gr

https://logistis-amea.blogspot.com/