Κυριακή 11 Απριλίου 2021

Παραβιάζονται διεθνή δικαιώματα των ΑμεΑ στα μέτρα περιορισμού στη μετακίνηση

Επικαιροποίηση 26.10.2023
Ο ΣτΠ κρατάει αναιτιολόγητα την υπόθεσή μου σε εκκρεμότητα εδώ και τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Έστειλα αίτημα, για 2η φορά, στις 25.10.2023, αφού δεν μου απάντησαν την 1η φορά, με το οποίο ζητάω ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσής μου.

Το αίτημα έγινε σχετικό στην ΑΥ 297177 και έλαβε Αριθμό Πρωτοκόλλου 51856 - 26/10/2023.

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023
Προς Συνήγορο του Πολίτη
Email: press@synigoros.gr

Υπόψιν: - Ανδρέας Ποττάκης Συνήγορος του Πολίτη
- Καλλιόπη Λυκοβαρδή Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Ίσης Μεταχείρισης)

Θέμα: «Αίτημα: Παροχή πληροφοριών για την αναφορά μου, υπόθεσης, υπ’ αρ. 297177»

Αξιότιμοι κύριοι, επειδή δεν μου απαντήσατε στο αρχικό αίτημα που σας υπέβαλα στις 06.06.2022, με το οποίο σας ζήτησα να με ενημερώσετε άμεσα για την εξέλιξη της αναφοράς μου, με θέμα, «ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ»,

Φάκελος Υπόθεσης 297177
Ημερ/νία Υποβολής 09.04.2021
αρ. πρωτοκόλλου 2021 – 20201
Χειριστής: Σταμπουλή Έλενα

καθώς είχα παρατηρήσει ότι στο ιστορικό της παρακολούθησης της αναφοράς μου, στην ιστοσελίδα του ΣτΠ, υπάρχει η σημείωση: «02/09/2021 ΠΡΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ», αν και η αναφορά φαίνεται να είναι ακόμα ανοικτή (έχει ένδειξη πράσινου χρώματος), επανέρχομαι με επανάληψη του ίδιου αιτήματος και σας ζητώ, για δεύτερη φορά, όπως με ενημερώσετε για την εξέλιξη της υπόθεσής μου που με αφορά άμεσα καθώς δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση εκ μέρους σας παρόλο που έχουν περάσει 2,5 χρόνια από την υποβολή της.

Στην περίπτωση που η αναφορά μου έχει αρχειοθετηθεί παρακαλείσθε όπως μου αποστείλετε άμεσα την αιτιολογία της πράξης αρχειοθέτησης στο email που σας αναφέρω παρακάτω.

Με εκτίμηση, Ανδρέας Μπαρδάκης.
Email επικοινωνίας: ΧΧΧ@ΧΧΧ

Παρακαλώ κάθε επικοινωνία μαζί μου να διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, βάσει Ν. 4727/2020, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, άρθρο 29 & άρθρο 34.

-----------------------------------------------------------------------

 

Κυριακή 11 Απριλίου 2021

Προς: Λίστα αποδεκτών

Θέμα: «Κοινοποίηση προς κάθε αρμόδιο φορέα της αναφοράς μας στον Συνήγορο του Πολίτη για παραβίαση διεθνών δικαιωμάτων των ΑμεΑ και των ασθενών στα μέτρα περιορισμού στη μετακίνηση - Ζητείται να λαμβάνονται εύλογες προσαρμογές στις αποφάσεις».

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, αξιότιμε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας!

Με την παρούσα σας αναφέρω την αναφορά που υπέβαλα, στις 09.04.2021, στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», για παραβίαση των διεθνών δικαιωμάτων των ΑμεΑ στα μέτρα περιορισμού στη μετακίνηση καθώς δεν έχουν ληφθεί «εύλογες προσαρμογές» όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (ν. 4074/2012, ν. 4488/2017). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε κάποιες περιπτώσεις, οι διατάξεις εφαρμόζουν διάκριση εις βάρος των ΑμεΑ αφού πολλά ΑμεΑ δεν μπορούν να απολαμβάνουν των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους σε ίση βάση με τους άλλους (περισσότερες λεπτομέρειες στην αναφορά στον ΣτΠ).

Επιπλέον, συντηρούνται εκ μέρους της Κυβέρνησης και των media οι αναληθείς δηλώσεις (ΑΝΤ1 TV, 14.11.2020) ότι τα ΑμεΑ εξαιρούνται οριζοντίως από τα μέτρα περιορισμού στη μετακίνηση κι ότι οι βοηθοί των ΑμεΑ μπορούν να μεταβαίνουν σ’ αυτά μετά τις 21:00 με τη χρήση του κωδικού 4 στις βεβαιώσεις μετακίνησης – πράγμα που προσβάλει την προσωπικότητα και τη νοημοσύνη όλων των ΑμεΑ που παρακολουθούν την εφαρμογή των μέτρων κατά της πανδημίας και της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω,
παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας βάσει αρμοδιότητας
, προκειμένου να παρθούν, από εδώ και στο εξής, εύλογες προσαρμογές για τα ΑμεΑ σε όποιες διατάξεις θα ακολουθήσουν για εφαρμογή μέτρων περιορισμού στη μετακίνηση, καθώς επίσης να ξεκαθαριστεί ότι οι δηλώσεις του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου, στις 14.11.2020, περί οριζόντιας εξαίρεσης των ΑμεΑ και τα όσα ειπώθηκαν και για τους βοηθούς τους, δεν ισχύουν.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

άμεσα ενδιαφερόμενος πολίτης με αναπηρία,
με το δικαίωμα που μου δίνει η CRPD, άρθρο 33, παρ. 3 (Ν. 4074/2012) να εμπλέκομαι και να συμμετέχω πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της εθνικής εφαρμογής της Σύμβασης,
και ως ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, δημιουργός της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας για τα δικαιώματα των ΑμεΑ «
Συνήγορος των ΑμεΑ» (αφού απαριθμεί περισσότερα από 66.000 μέλη μέχρι στιγμής).


Επικαιροποίηση 30.09.2021:
Στην αναφορά μου προς τον ΣτΠ πρόσθεσα ως συνοδευτικό αρχείο τη
"Σύνοψη συστάσεων προς την Πολιτεία για τις επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισής της στα δικαιώματα του ανθρώπου", της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Μάιος 2021) αφού συμπεριλαμβάνει και τα Άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, συνιστώντας (sic): "Λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση της παροχής εύλογης προσαρμογής σε άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αποφεύγοντας, στην περίπτωση που επιβληθούν μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας, τις γενικές απαγορεύσεις εξόδου από το σπίτι και την επιβολή προστίμων, και θεσπίζοντας εξαιρέσεις για άτομα με αναπηρία, ώστε να μπορούν να βγαίνουν έξω, με ταυτόχρονη διασφάλιση ότι τα άτομα που παρέχουν υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία εξαιρούνται από τους περιορισμούς παραμονής στο σπίτι προκειμένου να παρέχουν βοήθεια».

Ο σύνδεσμος που οδηγεί στο αρχείο
: https://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/COVID/Synopsi_Systaseon_EEDA_gia_Covid.pdf

Η Έκθεση εδώ

-----------------------------------------------------

Η αναφορά μου στον Συνήγορο του Πολίτη έλαβε τον αριθμό υπόθεσης: 297177, ημ/νία υποβολής: 09/04/2021.
λενα Σταμπουλή, εσωτ. τηλ. 728)


Το κείμενο της αναφοράς:

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

Αναφορά προς τον ΣτΠ με θέμα: «Παραβίαση διεθνών δικαιωμάτων των ΑμεΑ και των ασθενών στα μέτρα περιορισμού στη μετακίνηση».

Με την παρούσα απευθύνομαι στον ΣτΠ, με την ειδική αρμοδιότητα που έχει ως «Πλαίσιο για την προαγωγή εφαρμογής της Σύµβασης», ν. 4488/2017, άρθρο 72.

Αξιότιμοι κύριοι!

Δεδομένων των διατάξεων του Συντάγματος κι ειδικά του άρθρου 21 (δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες) καθώς και από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (κυρωμένης με ν. 4074/2012, βλ. και ν. 4488/2017), και πιο συγκεκριμένα:

- Του Προοιμίου της Σύμβασης

- Του Σκοπού της (άρθρο 1)

- Των Ορισμών της (άρθρο 2), «διακρίσεις βάσει της αναπηρίας» και «εύλογη προσαρμογή»

- Τις Γενικές Αρχές (άρθρο 3)

- Τις Γενικές Υποχρεώσεις (άρθρο 4)

-  Την Ισότητα και Μη-Διάκριση (άρθρο 5)

- Τα Παιδιά με Αναπηρία (άρθρο 7)

- Την Προσβασιμότητα (άρθρο 9)

- Το Δικαίωμα στη ζωή (άρθρο 10)

- Τις Καταστάσεις κινδύνου και ανθρωπιστικών κρίσεων (άρθρο 11)

- Την Ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου (άρθρο 14)

- Την Απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακομεταχείριση (άρθρο 16)

- Την Ελευθερία μετακίνησης και ιθαγένειας (άρθρο 18)

- Την Ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και πρόσβαση στην πληροφορία (άρθρο 21)

- Την Υγεία (άρθρο 25)

- Τη Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό (άρθρο 30).

Επιθυμώ να αναφέρω στον ΣτΠ τα εξής:

Α) Την έλλειψη εκ μέρους του ελληνικού κράτους να λάβει εύλογες προσαρμογές για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ στις διατάξεις που αφορούν τα μέτρα περιορισμού στη μετακίνηση.

Β) Τις ψευδείς δηλώσεις εκ μέρους του πρώην Κυβερνητικού Εκπροσώπου, όπως προβλήθηκαν στις 14.11.2020, από την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι». Στις 14.11.2020, ο τέως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Στέλιος Πέτσας, δήλωσε εσφαλμένα ή ψευδώς, στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι", σε απάντησή του προς ΑμεΑ ακτιβιστή, ότι τα ΑμεΑ εξαιρούνται οριζοντίως από τα μέτρα περιορισμού στη μετακίνηση κι ότι οι βοηθοί ΑμεΑ μπορούν να τα επισκέπτονται κάνοντας χρήση του κωδικού 4 στη βεβαίωση μετακίνησης!


Συγκεκριμένα ο πρώην Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε τα εξής: «Όλες οι ευαλωτες κατηγορίες, όπως αυτές των ατόμων με αναπηρία, εξαιρούνται οριζόντια από τις υπουργικές αποφάσεις. Άρα δεν υπάρχει θέμα για τους ανθρώπους με αναπηρία αυτούς καθ΄αυτούς". «Αυτό είναι ξεκάθαρο».
Σχετικό το βίντεο, εδώ (στο 2:44):
https://youtu.be/vIZ-YcnuDk0

Η σχετική είδηση στην ιστοσελίδα του ΑΝΤ1 εδώ: https://www.ant1news.gr/eidiseis/article/586082/petsas-ston-ant1-ektakti-enisxysi-se-eyalota-noikokyria

Τη στιγμή που ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έκανε την παραπάνω δήλωση ίσχυε η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 (από 07.11.2020 έως 30.11.2020). Από 30.11.2020 έως 07.12.2020 ίσχυε η Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020. Από 07.12.2020 έως 12.12.2020 ίσχυε η Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/5.12.2020. Από 13.12.2020 και έως τις 07.01.2021 ίσχυε η Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020. Από 03.01.2021 έως και 11.01.2021 ισχύει η Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2/2.1.2021. Από 11.01.2021 έως και 18.01.2021 ισχύει η Δ1α/ΓΠ.οικ.1293/8.1.2021. Από 18.01.2021 έως 25.01.2021 ίσχυε η Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/15.1.2021. Από τις 25.01.2021 έως την 01.02.2021 ίσχυε η Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/22.1.2021. Από 30.01.2021 έως και 08.02.2021 ίσχυε η Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.1.2021. Από 06.2.2021 έως 15.02.2021 ίσχυε η Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5.2.2021, η οποία καταργήθηκε από την αμέσως επόμενη. Από 11.02.2021 έως 01.03.2021 ίσχυε η Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021. Από 01.03.2021 έως 08.03.2021 ίσχυε η Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26.2.2021. Από 04.03.2021 έως 16.03.2021 ίσχυε η Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/3.3.2021, η οποία αντικαταστάθηκε από την Δ1α/ΓΠ.οικ.14453/5.3.2021 που ίσχυε από 06.03.2021 έως 16.03.2021. Από 16.03.2021 έως 22.03.2021 ίσχυε η Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.3.2021. Από 20.03.2021 έως 29.03.2021 ίσχυε η Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19.3.2021. Από 29.03.2021 έως 05.04.2021 ίσχυε η Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021. Από 05.04.2021 έως 12.04.2021 ισχύει η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2021.

Ουδεμία αλλαγή έχει διενεργηθεί όσον αφορά τα ΑμεΑ.

Μέχρι να εκδοθεί η  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/3.3.2021 ίσχυαν τα εξής:
Περιορισμός της κυκλοφορίας, Άρθρο 3:
Από τις 5:00 έως τις 21:00 καθημερινά στο σύνολο της Επικράτειας επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.

Από την Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/3.3.2021 περιορίστηκε το δικαίωμα μετακίνησης αποκλειστικά πεζή ή με ποδήλατο.

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, αποκλειστικά πεζή ή με ποδήλατο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.
Δ1α/ΓΠ.οικ.14453/5.3.2021

Με την Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.3.2021 προστέθηκαν οι δυνατότητες για μετακίνηση σε αρχαιολογικό χώρο και προς τη θάλασσα με σκοπό την ερασιτεχνική αλιεία, διατηρώντας όμως τον περιορισμό της κυκλοφορίας αποκλειστικά πεζή ή με ποδήλατο.

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, αποκλειστικά πεζή ή με ποδήλατο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα ή οικογενειών (συζύγων/ συμβιούντων και τέκνων), συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης υπαίθριων αρχαιολογικών χώρων και της μετακίνησης προς τον σκοπό ερασιτεχνικής αλιείας με πλωτό μέσο μήκους έως οκτώ (8) μέτρων, υπό την προϋπόθεση τήρησης της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.

Με την πρόσφατη ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2.4.2021 (αυτή που ισχύει σε τούτες τις στιγμές) προστέθηκε η δυνατότητα της μετακίνησης με τη χρήση οχήματος μόνο για τα Σαββατοκύριακα (εντός των περιορισμών που επιβάλλονται από τα όσα ορίζονται για τις υπερτοπικές μετακινήσεις).

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, αποκλειστικά πεζή ή με ποδήλατο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα ή οικογενειών (συζύγων/ συμβιούντων και τέκνων), συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης υπαίθριων αρχαιολογικών χώρων, καθώς και της μετακίνησης προς τον σκοπό ερασιτεχνικής αλιείας με πλωτό μέσο μήκους έως οκτώ (8) μέτρων, υπό την προϋπόθεση τήρησης της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. Από το Σάββατο, 3 Απριλίου 2021 και μόνο για τα Σαββατοκύριακα επιτρέπεται η μετακίνηση της περίπτωσης αυτής και με τη χρήση οχήματος.

Παρατηρήσεις:
Α) Σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά με τις υπερτοπικές μετακινήσεις, σε πολλές περιοχές δεν είναι εφικτή η μετακίνηση προς τη θάλασσα αν οι Δήμοι δεν είναι παραθαλάσσιοι.

Β) Σε κάθε υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας, οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Ως προς τα παραπάνω έπραξα τις εξής ενέργειες:

- 15.11.2020, έστειλα ηλεκτρονική επιστολή (email) στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 για να τους ενημερώσω για το τι πραγματικά ισχύει από τις υπουργικές αποφάσεις ζητώντας τους να προβάλλουν τις ορθές πληροφορίες στην κοινωνία. Η επιστολή έμεινε αναπάντητη.

- 03.01.2021, υπέβαλα καταγγελία προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά ΑΝΤ1 για συντήρηση ψευδών ειδήσεων (διάκριση) εις βάρος όλων των ΑμεΑ. Η καταγγελία έχει λάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου: ΗΜ/ΝΙΑ: 04 01 2021 -ΕΣΡ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 09.
https://logistis-amea.blogspot.com/2021/01/1.html

- 04.01.2021, ενημέρωσα με ηλεκτρονική επιστολή περισσότερα από εκατόν τριάντα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την καταγγελία που υπέβαλα προς το ΕΣΡ. Εκτός από κάποια μικρά μεγέθους media δεν έχει υπάρξει κάποια ανταπόκριση.

- 25.01.2021, ενημέρωσα με επιστολή που εστάλη ηλεκτρονικά (email) σε όλους τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου, με θέμα: «FAKE NEWS αυτά που βεβαίωσε ο πρώην Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στις 14.11.2020 αφού ΚΑΜΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ στους περιορισμούς μετακινήσεων!». Μέχρι στιγμής έχει ασκηθεί μονάχα ένα μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου από τη Βουλευτή, κ. Αικατερίνη Αλεξοπούλου (Ερώτηση υπ’ αρ. 5143/17.03.2021, Εξαίρεση των ΑμεΑ και των βοηθών αυτών από τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας και δημιουργία ειδικού κωδικού μετακινήσεων ειδικά για τα ΑμεΑ).

- 22.02.2021, υπέβαλα ερώτημα στον τότε Υπουργό Επικρατείας, κ. Ταραντίλη Χρήστο, μέσω της πλατφόρμας Vouliwatch, με θέμα: «Fake News η δήλωση του προκάτοχού σας ότι τα ΑμεΑ εξαιρούνται οριζοντίως από τα μέτρα περιορισμού στη μετακίνηση!».
Το ερώτημα έμεινε αναπάντητο παρόλο που έχει λάβει περισσότερες από 200 υποστηρίξεις.
https://vouliwatch.gr/ask/question/cd7afde4-c1fc-4efb-865d-ea4d4b55681f

- 04.03.2021, απεύθυνα ερώτημα μέσω της πλατφόρμας του Vouliwatch προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Επικρατείας, με θέμα: «Ψευδής η δήλωση της Κυβέρνησης ότι τα ΑμεΑ εξαιρούνται οριζοντίως από τα μέτρα περιορισμού στη μετακίνηση!» https://vouliwatch.gr/ask/question/08265aad-841b-44c8-9435-5f31f9a76c41
Παρόλο που το ερώτημα έχει λάβει 734 υποστηρίξεις και 34 σχόλια έχει παραμείνει αναπάντητο.

- 07.03.2021, ενημέρωσα τον Οργανισμό Ελέγχου Πραγματικών Περιστατικών «Ellinika Hoaxes» με επιστολή μου με θέμα: «Όχι! Τα ΑμεΑ ΔΕΝ εξαιρούνται οριζοντίως από τα μέτρα περιορισμού στη μετακίνηση ούτε οι βοηθοί των ΑμεΑ μπορούν να μεταβαίνουν σ΄αυτά μετά τις 21:00!».
Μου απάντησαν ότι ερεύνησαν το θέμα και βρήκαν ότι δεν είναι τόσο απλό και δεν μπορεί να απαντηθεί με ναι ή όχι στο ερώτημα αν εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία από τα μέτρα κατά της πανδημίας!

Το πρόβλημα:

Προσωπικά, για μένα τον ίδιο, αλλά και για πάρα πολλά ΑμεΑ, και κυρίως παιδιά με αναπηρίες, από τις διατάξεις των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων εμποδιζόμαστε να μεταβούμε σε απομακρυσμένο από την περιοχή που κατοικούμε σε κατάλληλο υπαίθριο τόπο ή και στη θάλασσα προκειμένου να ασκηθούμε, να κάνουμε τις φυσικοθεραπείες σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών μας, όπως επίσης εμποδιζόμαστε να μεταβούμε σε υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και στη θάλασσα για ερασιτεχνικό ψάρεμα – παρά μόνο τα Σαββατοκύριακα και με την προϋπόθεση ότι κατοικούμε σε παραθαλάσσιο δήμο ή περιφέρεια, ανάλογα την περίπτωση, δηλαδή με το τι προβλέπεται από τις διατάξεις για τις υπερτοπικές μετακινήσεις.

Χαρακτηριστικό αποτελεί και το προσωπικό μου παράδειγμα καθώς κατοικώ κοντά στη θάλασσα, μια ώρα απόσταση αν τη διανύσει κάποιος με τα πόδια, όμως αδυνατώ να μετακινηθώ σ΄αυτή χωρίς όχημα αφού έχω ορθοπαιδικό πρόβλημα που με εμποδίζει να περπατήσω τόσο πολύ. Με την τελευταία μόνο απόφαση μου επιτρέπεται να πάρω το αυτοκίνητό μου για να μεταβώ στη θάλασσα μόνο τα Σαββατοκύριακα, αρκεί βέβαια να έχει καλό καιρό. Σε αντίθεση με μένα, όλοι οι γείτονές μου, που δεν έχουν ορθοπαιδικό πρόβλημα και μπορούν να περπατήσουν, έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν μέχρι τη θάλασσα ή μέχρι έναν υπαίθριο αρχαιολογικό χώρο.

Να επισημάνω επίσης ότι ο προσωπικός μου ιατρός, ορθοπαιδικός, μου έχει συντάξει ιατρική βεβαίωση ότι πρέπει να κάνω ασκήσεις στο νερό, στη θάλασσα ή σε κολυμβητήριο (εδώ στην επαρχία που βρίσκομαι δεν έχει κολυμβητήριο) ενώ μου έχει εκφράσει την ανησυχία του ότι αν παραμείνω εκτός ασκήσεων στο νερό η πάθηση που επιβαρύνει τις αρθρώσεις μου θα επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, εμποδίζομαι και στη θεραπεία μου (παραβίαση θεμελιώδους δικαιώματος που απορρέει από πλήθος συμβάσεων και το Σύνταγμα).

Συμπέρασμα:

Παραβιάζονται πλήθος δικαιωμάτων (βλέπε τα αναφερόμενα στην πρώτη σελίδα παραπάνω) και για όσο δεν λαμβάνονται εύλογες προσαρμογές στις υπουργικές αποφάσεις θα συνεχίζει να εφαρμόζεται διάκριση εις βάρος των ΑμεΑ.

Πολλά ΑμεΑ εμποδίζομαστε να ασκηθούμε, δηλαδή να συνεχίσουμε τις θεραπευτικές μας ασκήσεις σε κατάλληλα πάρκα και στο φυσικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα «υβριζόμαστε» στην αξιοπρέπειά μας, εκ μέρους της Κυβέρνησης, που προσφέρει και διατηρεί ψευδή πληροφόρηση που υποτιμάει τη νοημοσύνη μας και που μας προτρέπει έμμεσα να μην ακολουθούμε τις οδηγίες των υπουργικών αποφάσεων  - αφού υποτίθεται ότι εξαιρούμαστε των μέτρων. Όμως, αυτή η ψευδής ενημέρωση μας ωθεί να συνεχίζουμε να εκτιθέμεθα απέναντι στον έλεγχο που μας κάνουν τα αρμόδια όργανα και στις κυρώσεις που προβλέπονται για τις παραβιάσεις των μέτρων.

Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι δεν προβλέπεται από καμία υπουργική απόφαση ότι τα ΑμεΑ εξαιρούμαστε οριζοντίως ή καθέτως από τα μέτρα περιορισμού στη μετακίνηση κι ότι οι βοηθοί των ΑμεΑ μπορούν να μας επισκέπτονται μετά τις 21:00 με τη χρήση του κωδικού 4.

Ενώ, καμία εύλογη προσαρμογή δεν έχει ληφθεί για τα ΑμεΑ στις υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να μην γίνεται διάκριση εις βάρος τους έτσι ώστε να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους σε ίση πάντα βάση με τους άλλους. Παρόλο που φέτος ιδρύθηκε και Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας με τον ν.4780/2021, εξαιτίας των μέτρων για τον περιορισμό στη μετακίνηση, εμείς τα ΑμεΑ, δεν έχουμε κάθε μέρα και σε ίση βάση με τους άλλους προσβασιμότητα στο φυσικό και στο πολιτιστικό περιβάλλον - μα ούτε και στην ορθή πληροφόρηση αφού συντηρείται μια κυβερνητική δήλωση που είναι ψευδής.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:
Παρακαλώ τον ΣτΠ, όπως παρέμβει αποτελεσματικά με την ειδική αρμοδιότητα που έχει ως «Πλαίσιο Προαγωγής», βάσει άρθρου 72, ν. 4488/2017, για την αποτελεσματική εφαρμογή της CRPD και του Συντάγματος προκειμένου: α) να αποκατασταθεί η αλήθεια σχετικά με το τι ισχύει για τα μέτρα περιορισμού στη μετακίνηση και β) προκειμένου από εδώ και στο εξής να λαμβάνονται εύλογες προσαρμογές στις αποφάσεις έτσι ώστε να μην θίγονται τα δικαιώματα των ΑμεΑ και να μην εφαρμόζεται διάκριση εις βάρος τους που παραπέμπουν σε πρακτικές μισαναπηρισμού.


Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ τον ΣτΠ, τα έγγραφα που μου στέλνει να μου τα στέλνει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο email που του έχω δηλώσει (βάσει ν. 4727/2020, άρθρα 29 και 34).

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

άμεσα ενδιαφερόμενος πολίτης με αναπηρία,
με το δικαίωμα που μου δίνει η CRPD, άρθρο 33, παρ. 3 (Ν. 4074/2012) να εμπλέκομαι και να συμμετέχω πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της εθνικής εφαρμογής της Σύμβασης,
και ως ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, δημιουργός της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας για τα δικαιώματα των ΑμεΑ «
Συνήγορος των ΑμεΑ» (αφού απαριθμεί περισσότερα από 66.000 μέλη μέχρι στιγμής).


Υ.Γ. Η αναφορά θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα σταλεί με το
email σε όλους τους αρμόδιους και λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς.


 

 ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Προς:

Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας
Κυριάκος Μητσοτάκης
primeminister@primeminister.gr

ΓΓ Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού
Γρηγόριος – Αλέξανδρος Δημητριάδης
gengram@primeminister.gr
Η επιστολή έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου  3152, 12/4/2021.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
minister@moh.gov.gr

ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Παναγιώτης Πρεζεράκος
secretary.gen.dy@moh.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
minoff@culture.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
grammateia@justice.gov.gr

Στις 12.04.2021 προωθήθηκε και στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, κ. Γεώργιο Κώτσηρα.
sec.yfypd@justice.gov.gr, g.kotsiras@parliament.gr

ΓΕΝΙΚOI ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΓ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Πάνος Αλεξανδρής
gensecretary@justice.gov.gr
Η επιστολή έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου  239, 12/4/2021.

Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
ως το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς για θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4488/2017, άρθρο 70).
ggdad@justice.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ypourgos@ypes.gr

Έλαβε αρ. πρωτ. 3103/12-4-2021

ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
gram.anyp@ypes.gr

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
(Με την ειδική αρμοδιότητα που έχει για τα Δικαιώµατα των ΑµεΑ ως Συντονιστικός Μηχανισµός στην Κυβέρνηση, άρθρο 69, ν.4488/2017)
ypep@primeminister.gr
Έλαβε Αρ.Πρωτ. ΥΠΕΠ 64, 12-4-2021

- Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
Υπόψη εκπροσώπου, κ. Παναγιώτη Δημητρά
panayotedimitras@gmail.com

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣαμεΑ)
esaea@otenet.gr

- Παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ
Υπόψη ερευνήτριας του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ
κ. Αντωνίας Παυλή
epeaek2@esaea.gr

- ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία,

Υπόψη Προέδρου Υποεπιτροπής:
Καραμανλή Αρκαδίου Άννα
karamanlia@yahoo.gr

Υπόψη μελών Υποεπιτροπής:

Δούνια Δημητρίου Παναγιώτα (Νόνη)
n.dounia@parliament.gr

Κεφάλα Στεφάνου Μαρία – Αλεξάνδρα
mar.kefala@parliament.gr

Κυρανάκης Ιωάννη - Παναγιώτη Κωνσταντίνος
konstantinos@kyranakis.gr

Μαντάς Παντελή Περικλής
p.mantas@parliament.gr, pmantas.grammateia@gmail.com

Μπουτσικάκης Ιωάννη Χριστόφορος – Εμμανουήλ
info@boutsikakis.gr

Τζούφη Στεφάνου Μερόπη
m.tzoufi@parliament.gr

Γιαννακοπούλου Ιωάννη Κωνσταντίνα (Νάντια)
kgiannakopoulou@gmail.com

Κανέλλη Χρήστου Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
kke@parliament.gr

Αλεξοπούλου Κωνσταντίνου Αναστασία – Αικατερίνη
a.alexopoulou@parliament.gr, info@aalexopoulou.gr

Αδαμοπούλου Αθανασίου Αγγελική
aadamopoulou23@gmail.com, a.adamopoulou@parliament.gr

- Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
(Για έλεγχο εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ)
Υπόψη Προέδρου, κ. Μαρίας Γαβουνέλη
info@nchr.gr

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ - HUMAN RIGHTS COMMITTEE
- Υπόψη κ. Φωτεινής Παζαρτζή, Προέδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

phpazart@law.uoa.gr
ccpr
@ohchr.org
petitions@ohchr.org

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
InfoDesk@ohchr.org

 Department of Economic and Social Affairs Disability
Programme on Disability/SCRPD

Division for Inclusive Social Development (DISD)

Department of Economic and Social Affairs (DESA)
enable@un.org

 European Disability Forum
info@edf-feph.org

 Κοινοποίηση σε:

Θεανώ Φωτίου, Βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου
thfotiou@parliament.gr

Διεπιστημονική Ένωση Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής
info@dimobio.gr
diepistimonikienose@gmail.com

Νέλλη Ψαρρού,
Πολιτική Επιστήμων, δημοσιογράφος
contact@nellypsarrou.com

Παναγιώτα Καραγιάννη,
Καθηγήτρια ΑΠΘ, Συγγραφέα του βιβλίου «Η Αναπηρία στην Ελλάδα της Κρίσης»
pkaragi@eled.auth.gr

Παναγιώτης Σιούνας, Ιατρός Ορθοπεδικός.
psiounas@gmail.com

Νίκος Αντωνιάδης, νομικός.
 nikant2@yahoo.gr

Στις 16.04.2021 το παρόν κοινοποιήθηκε επίσης σε:

Δρ Ματίλντα Χατζηπαναγιώτου (Γραφείο Υπουργού Επικρατείας),
Επικεφαλής της ειδικής αντιπροσωπείας σε επιτροπή ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ.

matchatz@primeminister.gr

Δίκτυο Ελληνισμού
info@diktyoellinismou.grhttps://logistis-amea.blogspot.com