Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

Αναφορά στον ΣτΠ κατά ΕΦΚΑ επειδή δεν απαντάει σε αιτήματα από ΑμεΑ.

Επικαιροποίηση 30.12.2020
Υποβάλαμε νέα αναφορά με θέμα
«Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δικαίωσε τα ΑμεΑ, η αδιαφάνεια όμως στον e-ΕΦΚΑ εξακολουθεί ανεξήγητα!».
Η αναφορά δεν έλαβε αριθμό υπόθεσης, αλλά συσχετίστηκε από τον ΣτΠ με την παρούσα αναφορά μας.
 
Επικαιροποίηση 20.09.2020
Προσθέσαμε πληροφορίες απευθυνόμενοι στον ΣτΠ, στην Υποεπιτροπή της Βουλής για θέματα ΑμεΑ, και σε λοιπούς αρμόδιους φορείς, επιστολή επί της αναφοράς μας, υπ΄αρ. υπόθεσης 266158 και της αναφοράς μας με αρ. υπόθεσης 274925.

Επικαιροποίηση 21.02.2020
Στείλαμε αναφορά και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.  Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, μετά από σχετική αναφορά μας, ενημερωθήκαμε από την ΕΑΔ ότι η  καταγγελία μας έχει λάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου 5117, 24.02.2020.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: «Ο Συνήγορος του Πολίτη θα ερευνήσει τα σωρευμένα ζητήματα νομιμότητας στα ΚΕ.Π.Α.;»Επειδή ο ΕΦΚΑ δεν απαντάει στο αίτημα που του έχω υποβάλει από τις 29.11.2019, αρχικά υπέβαλα καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων επειδή στο αίτημά μου ζητάω να μου χορηγηθεί αντίγραφο εγγράφου που με άφορα, έχει τα προσωπικά μου δεδομένα, ενώ ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί και δεν συμμορφώνεται με την υπ' αρ. 20/2019 της Αρχής (αρ. πρωτ. καταγγελίας:
Γ/ΕΙΣ/969/05-02-2020).

Επιπλέον, με αναφορά μου ζητάω την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς θίγονται και τα δικαιώματά μου ως ΑμεΑ. Το ίδιο αίτημα έχουν υποβάλει δεκάδες άτομα που είναι μέλη στη διαδικτυακή μας κοινότητα «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ», λόγος που με έκανε να επικαλεστώ την ειδική αρμοδιότητα που έχει δοθεί στον ΣτΠ ως "Πλαίσιο Προαγωγής" για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν. 4488/2017, άρθρο 72).


Αριθμός Υπόθεσης: 274925, 19.02.2020
 
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

Προς Συνήγορο του Πολίτη, ως «Πλαίσιο Προαγωγής» (Ν.4488/2017, άρθρο 72)

Θέμα: Ο ΕΦΚΑ δεν απαντάει σε αίτημά μου να μου χορηγηθεί ηλεκτρονικά έγγραφο που με αφορά (απευθύνομαι στην ειδική αρμοδιότητα του ΣτΠ «Πλαίσιο Προαγωγής», ν. 4488/2017, άρθρο 72).

Αξιότιμε Συνήγορε του Πολίτη!
Στις 29.11.2019 υπέβαλα με το email αίτημα προς τον ΕΦΚΑ, Τμήμα Ιατρικής Εργασίας & Υποστήριξης Υγειονομικών Επιτροπών, στον Γενικό Προϊστάμενο, κ. Δ. Βασιλόπουλο, στα email d.iatr.axiol@efka.gov.gr, tm.iatr.ye@efka.gov.gr , κοινοποιώντας στην ίδια αποστολή, στο email της Αρχής
databreach@dpa.gr και υπόψιν της ελέγκτριας της Αρχής, κ. Κάλλης Καρβέλη kalli-k@dpa.gr  και στη Γραμματεία Κοινωνικής Προστασίας του Συνηγόρου του Πολίτη, υπόψη Βοηθού Συνηγόρου κ. Γιάννη Σ. Κωστή και της κ. Ειρήνης Κυριακάκη, στο email gram_koinonikhs_prostasias@synigoros.gr , όπως μου χορηγηθεί ηλεκτρονικά αντίγραφο για κάθε «Χειρόγραφη Ιατρική Γνωμάτευση» του ΚΕΠΑ (όπως αυτοί αποκαλούν το τρισέλιδο πρακτικό, στο οποίο υπογράφουν οι ιατροί) που με αφορά, χωρίς να αποσιωπηθούν τα στοιχεία των ιατρών-μελών που συμμετείχαν στις υγειονομικές επιτροπές που με εξέτασαν.

Ο λόγος είναι ότι εκτός απ’ το ότι οι γνωματεύσεις με αφορούν άμεσα και έχω εύλογο ενδιαφέρον, έχω κι έννομο συμφέρον, σε αυτές, καθώς εμπεριέχουν τα προσωπικά μου δεδομένα, τα ευαίσθητα δεδομένα της υγείας μου, όπως τα έχουν επεξεργαστεί οι ιατροί-μέλη των υγειονομικών επιτροπών που με εξέτασαν κι εφόσον τις χρειάζομαι για να ελέγξω αν παραβιάστηκε η νομιμότητα στη διαδικασία. Αν δηλαδή συμμετείχε ιατρός ειδικότητας της κύριας πάθησής μου στις επιτροπές που με εξέτασαν, αν συμμετείχε ίδιος ιατρός σε εξέτασή μου από δευτεροβάθμια επιτροπή και σε περίπτωση διαφοροποίησης της ιατρικής κρίσης επί της φύσης και των χαρακτηριστικών της πάθησής μου ή σε περίπτωση αμφισβήτησης της κύριας πάθησής μου, να ελέγξω αν η τυχόν διαφοροποίηση/αμφισβήτηση αιτιολογήθηκε νόμιμα. Επιπλέον για να ελέγξω αν λήφθηκαν υπόψη όλες οι παθήσεις που γνωματεύθηκαν από τον θεραπευτή ιατρό μου.

Για το ότι ζήτησα να μην γίνει αποσιώπηση των στοιχείων των ιατρών-μελών στηρίχτηκα στη σχετική απόφαση υπ’ αρ. 20/2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, η οποία ξεκαθαρίζει ότι τα στοιχεία των ιατρών δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα (και με την οποία ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί και δεν συμμορφώνεται παρά την κύρωση της προειδοποίησης που του έχει επιβληθεί από την Αρχή).

Ενώ, για το ότι ζητάω να μου χορηγηθεί με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας το τρισέλιδο πρακτικό, που ο ΕΦΚΑ αποκαλεί «ιατρική γνωμάτευση», είναι επειδή ως ΑμεΑ, δυσκολεύομαι στις μετακινήσεις. Άλλωστε, είναι αυτονόητο ότι πολλά ΑμεΑ δυσκολεύονται να πάνε ακόμα και μέχρι την τουαλέτα του σπιτιού τους. Ακόμα όμως και να μην είχα αναπηρία, σύμφωνα με τον νόμο 2672/1998, άρθρο 14 «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)», παρ. 5, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μπορούν, με την υποβαλλόμενη αίτησή τους ή το διακινούμενο μήνυμα, να δηλώνουν την προτίμησή τους ως προς το μέσο της απάντησης.  Επιπλέον ζήτησα να μου γνωστοποιηθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου του ηλεκτρονικού μηνύματός μου.

Παρόλο που έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγαλύτερο των δύο μηνών η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν μου έχει απαντήσει, παραβιάζοντας τα άρθρα 4 και 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999), παραβιάζοντας το άρθρο 12, παρ. 3 & 4 του ΓΚΠΔ (
GDPR) σε συνδυασμό με το άρθρο 15, παραβιάζοντας επίσης το άρθρο 21 του Συντάγματος και το άρθρο 21 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (CRPD), κυρωμένης με τον ν. 4074/2012, βλ. και ν. 4488/2017, αφού «όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, το δικαίωμα πρόσβασής τους στην πληροφορία, η οποία είναι ουσιώδης για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, απορρέει όχι μόνο από το Σύνταγμα (άρθρο 21), αλλά και από τις προβλέψεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, η οποία έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον νόμο 4074/2012 και αποτελεί εσωτερικό δίκαιο με υπερεθνική ισχύ». 
(Συνήγορος του Πολίτη Φ.Υ. 256457, κ. Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Κύκλος Ίσης Μεταχείρισης)

Κατόπιν των ανωτέρω,
παρακαλείται ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ειδική αρμοδιότητα που του έχει ορισθεί από τον ν. 4488/2017, άρθρο 72, ως το «Πλαίσιο Προαγωγής» για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (
CRPD), κυρωμένης με τον ν. 4074/2012, όπως διαμεσολαβήσει προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά μου από την αρμόδια διεύθυνση του ΕΦΚΑ, όπως και τα ίδια ακριβώς αιτήματα που έχουν στείλει δεκάδες ΑμεΑ, μέλη της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ», τα οποία έχουν μείνει αναπάντητα, όπως και το δικό μου.


Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ τον ΣτΠ, τα έγγραφα που μου στέλνει να μου τα στέλνει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο email που του έχω δηλώσει (βάσει ν. 2672/98, άρθρο 14).

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

άμεσα ενδιαφερόμενος και θιγόμενος πολίτης με αναπηρία,
και με το δικαίωμα που μου δίνει η CRPD, άρθρο 33, παρ. 3 (Ν. 4074/2012) να εμπλέκομαι και να συμμετέχω πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της εθνικής εφαρμογής της Σύμβασης, και ως ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, δημιουργός της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας για τα δικαιώματα των ΑμεΑ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ» (αφού απαριθμεί περισσότερα από 58.000 μέλη, μέχρι στιγμής).

Συνημμένο:
Αρχείο pdf με το mail που είχα στείλει στις 29.11.2019.


 https://logistis-amea.blogspot.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/