Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Η Υγειονομική Υπηρεσία του Κ.Τ. Αθηνών διαπίστωσε παραβίαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών χωρίς όμως να τη βεβαιώσει

Διαπιστώσαμε ότι το αποτέλεσμα της αυτοψίας, μετά την καταγγελία μας κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ήταν υποτιμητικό για τη νοημοσύνη μας αφού έκπληκτοι ενημερωθήκαμε ότι η Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας διαπίστωσε παραβίαση χωρίς όμως να τη βεβαιώσει ενώ φρόντισε και να μην μας ενημερώσει για τη σημαντική  λεπτομέρεια που πρόδωσε αυτή την παράλειψή της.

Εξού και η ελληνική παροιμία: "Κόρακας κόρακα μάτι δεν βγάζει".

Ακολουθεί το κείμενο της καταγγελίας μας προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Προς Εθνική Αρχή Διαφάνειας
kataggelies@aead.gr, info@aead.gr


Καταγγελία με θέμα:

«Η Υγειονομική Υπηρεσία του Κ.Τ. Αθηνών διαπίστωσε παραβίαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών χωρίς όμως να τη βεβαιώσει».


Σε συνέχεια της καταγγελίας μας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με αρ. πρωτ. 36434/24.11.20 και θέμα: «Δημοσιεύματα του Τύπου αποδεικνύουν ότι έχει διαπραχθεί παραβίαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στην πρόσφατη εκδήλωση γενεθλίων του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών», σας αναφέρουμε τα εξής:

Αρχικά, στις 21.12.2020, από το ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ του Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας) μας διαβιβάστηκε το αποτέλεσμα της αυτοψίας που διενεργήθηκε στους χώρους του ΔΣΑ στις 09.12.2020 (έγγραφο με αρ. πρωτ. 11176/363, 21.12.2020, επισυνάπτεται με το παρόν).

Στη συνέχεια, στις 12.01.2021, από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας μας διαβιβάστηκε το αποτέλεσμα της ίδιας αυτοψίας (διαφορετικό έγγραφο) που της διαβίβασε η ως άνω υγειονομική υπηρεσία της Περιφέρειας (έγγραφο με αρ. πρωτ. 11787/382, 21.12.2020, επισυνάπτεται με το παρόν).

Ιδιαίτερη εντύπωση κάνει δε ότι στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Υγείας αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες από αυτές που κοινοποιήθηκαν σ΄ εμάς από την υγειονομική υπηρεσία της Περιφέρειας.

Συγκρίνοντας τα δύο έγγραφα μεταξύ τους παρατηρήσαμε πως από το έγγραφο που διαβίβασε η Υγειονομική Υπηρεσία του Κεντρικού Τομέα Αθηνών στο Υπουργείο Υγείας προκύπτει ότι ο υγειονομικός έλεγχος διαπίστωσε παραβίαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας – χωρίς όμως να τη βεβαιώσει.

Διαβάζοντας πολύ προσεκτικά το κείμενο της αυτοψίας που εστάλη στο Υπουργείο Υγείας μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί ότι γίνεται παραδοχή πως στον ΔΣΑ δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος, με βάση χωροταξικό διαχωρισμό, αποκλειστικά για τον έλεγχο του καπνίσματος, λόγος που η Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας ζητάει από τον ΔΣΑ να φροντίσει για τον ορισμό του ως άνω υπευθύνου, δηλαδή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης,

Αυτό όμως σημαίνει ότι η αυτοψία που εστάλη στο Υπουργείο Υγείας αναφέρεται σε ξεκάθαρη παραβίαση της νομοθεσίας αφού σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/2019:

«5. Οι Διοικήσεις των φορέων της Γενικής κυβέρνησης, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Ν.Π.Ι.Δ και των φορέων εκείνων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οφείλουν να καταρτίσουν εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος εντός του φορέα και να ορίσουν υπεύθυνο/ους για την εφαρμογή του.

6. Στους υπεύθυνους των ανωτέρω Φορέων επιβάλλεται πρόστιμο 500 € σύμφωνα με τα κατωτέρω αναλυτικά εκτιθέμενα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) για παραβάσεις όπως:

i. Μη Κατάρτιση Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος και ορισμό υπευθύνων».

Επομένως, εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα ότι το Τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου Κ.Τ. Αθηνών. της Περιφέρειας, παρέλειψε να βεβαιώσει  την ανωτέρω παράβαση, για το ότι δηλαδή δεν ορίσθηκε υπεύθυνος, επομένως ούτε καταρτίστηκε σχέδιο αποτροπής καπνίσματος. Παρόλο που από το δημοσιευμένο οπτικό υλικό αποδεικνύεται ότι εκεί μέσα κάπνιζαν ανενόχλητα ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και κάποιο μέλος του, νομικός.

Αν όμως ο ΔΣΑ είχε φροντίσει να ορισθεί υπεύθυνος και να καταρτιστεί, όπως είχε υποχρέωση, το προβλεπόμενο σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος το πιθανότερο θα ήταν ότι δεν θα κάπνιζε κανένας μέσα στο περιβόητο “Πάρτι Βερβεσού”.

Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, αφού α) το δημοσιευμένο στα
media οπτικό υλικό αποδεικνύει ότι στους χώρους του ΔΣΑ παραβιάστηκε η αντικαπνιστική νομοθεσία, κι ενώ β) διαπιστώθηκε από την αυτοψία πως δεν καταρτίστηκε ποτέ σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος ούτε ορίσθηκε υπεύθυνος, για ποιον λόγο η Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας αρκέστηκε μόνο σε μια σύσταση; Γιατί επίσης παρέλειψε να ενημερώσει, εμάς, τους καταγγέλλοντες, γι’ αυτό το στοιχείο; Άραγε, το θεώρησε ασήμαντη λεπτομέρεια για να χρειάζεται να λάβουμε γνώση αυτής ή μήπως έπραξε από σκοπιμότητα για να συγκαλύψει την παρανομία;


Κατόπιν των ανωτέρω,
καταγγέλλουμε αυτή τη σοβαρή παράλειψη εκ μέρους του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας και ζητάμε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να διερευνήσει την υπόθεση και να πράξει τα σχετικά λόγω αρμοδιότητας.


Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ πολύ, όπως μου γνωστοποιήσετε άμεσα τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει η καταγγελία που σας υποβάλω (βάσει άρθρου 12, ν. 2690/1999).


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Κοινοποίηση:

Υπουργείο Υγείας
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
tyk@moh.gov.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Τμήμα Β’
exartiseis_b@moh.gov.gr
Έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 5191/25-01-2021.

Παναγιώτης Δημητράς,
για το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ)

Δημήτρης Βέττος,
για την Ομάδα Ενεργών Πολιτών Δράμας

ΔΣ, Σύλλογος «Προστασία από το παθητικό κάπνισμα» (Θεσσαλονίκη)

ΔΣ, Σύλλογος «Ακαπνίστας» (Χανιά)

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Καταγγελία: Οι οδηγίες του ΚΕΠΑ για διαύγεια δεν περνούν ποτέ από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ!

Επικαιροποίηση 27.01.2021

Η σημερινή απάντηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην καταγγελία που υπέβαλα κατά του e-ΕΦΚΑ για παραβίαση του νόμου περί Διαύγειας αποδεικνύει ότι η ΕΑΔ εθελοτυφλεί απέναντι στις αποδεδειγμένες παρανομίες και τα πειθαρχικά παραπτώματα των διευθυντών του.

Αξιοσημείωτο δε, ότι για την ίδια υπόθεση, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε θέσει επίσης την αναφορά μου στο αρχείο παραλείποντας την παράβαση καθήκοντος εκ μέρους του ΕΦΚΑ που δεν του απάντησε! Πειθαρχικό παράπτωμα και για τον ΣτΠ αφού είχε υποχρέωση να καταγγείλει την άρνηση του ΕΦΚΑ να απαντήσει.

Τα συμπεράσματα δικά σας...
Πιστεύω ότι αυτά τα γεγονότα θα πρέπει να υποβληθούν ως μηνυτήρια αναφορά σε εισαγγελική αρχή διότι ο ένας συγκαλύπτει την παραβίαση καθήκοντος του αλλουνού.

Από ποιον ν΄ αρχίσεις όμως και σε ποιον να τελειώσεις...

«Αξιότιμε/η κύριε/α,
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 653/11.01.2021 καταγγελία σας.
Μετά από αξιολόγηση της σχετικής καταγγελίας σας, σύμφωνα με τη Διαδικασία Αξιολόγησης Καταγγελιών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αποφασίστηκε η αρχειοθέτησή της, χωρίς περαιτέρω ενέργειες, καθόσον προσφεύγετε στην Αρχή, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημά σας προς τον αρμόδιο για την επίλυση του θέματος φορέα ή εποπτεύουσα αυτόν Αρχή».
 
Κατόπιν τούτου υπέβαλα άμεσα αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη, με θέμα «Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑ!», ζητώντας τη διαμεσολάβησή του.
Η αναφορά έλαβε τον αριθμό υπόθεσης 292777.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.01.2021
Δεν μας κάνει πια εντύπωση το γεγονός ότι τις εγκυκλίους που αφορούν τη λειτουργία διαφάνειας μέσα στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ο e-ΕΦΚΑ δεν τις περνάει ποτέ από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (δεν έχουν λάβει ΑΔΑ) παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.

Επίσης, δεν μας κάνει πλέον εντύπωση ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο Συνήγορος του Πολίτη, παρά τις καταγγελίες μας εξακολουθούν να εθελοτυφλούν στην παρανομία και στην παραβίαση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, επιτέλους, δικαίωσε τον αγώνα μας για διαφάνεια, εκδίδοντας τη ΝΣΚ 123/2020. Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, μην έχοντας τη δυνατότητα να την αρνηθεί, αναγκαστικά την αποδέχτηκε. Κι έτσι εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος από τον e-ΕΦΚΑ έτσι ώστε να χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως οι τρισέλιδες αποφάσεις αναπηρίας με τα στοιχεία των ιατρών που συμμετέχουν στις υγειονομικές επιτροπές.

Γιατί όμως ο e-ΕΦΚΑ δεν την περνάει πρώτα από τη Διαύγεια προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί; Γιατί παρανομεί για άλλη μια φορά; Μήπως επειδή προσπαθεί παράνομα να εμποδίσει την εφαρμογή της εγκυκλίου επειδή δεν θέλει με κανένα τρόπο να έρθουν στο φως πολλές παρανομίες;

Και γιατί, η ΕΣΑμεΑ, εφόσον την ενημερώνουμε κάθε φορά, αναρτεί και πάλι εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ που δεν έχει ΑΔΑ, χωρίς να καταγγέλλει την παρανομία που γίνεται εις βάρος των ΑμεΑ;

Για μια φορά ακόμα περάσαμε σε καταγγελία προς την ΕΑΔ κι αναφορά προς τον ΣτΠ.


 Καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου: 653/11-1-2020

 

 

 

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 

Καταγγελία με θέμα: «Για άλλη μια φορά ο e-ΕΦΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο που αφορά τα ΑμεΑ χωρίς να την περάσει από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Αξιότιμη Εθνική Αρχή Διαφάνειας!
Σας καταγγέλλουμε την παρανομία εκ μέρους του
e-ΕΦΚΑ αφού ανάρτησε στην ιστοσελίδα του εγκύκλιο που ερμηνεύει νομολογία και νομοθεσία, δίνοντας σαφείς οδηγίες στους υπαλλήλους του (ενώ αποτελεί ίσως ειρωνεία το ότι το θέμα της εγκυκλίου αφορά εφαρμογή πρακτικής διαφάνειας) χωρίς όμως να την περάσει από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, χωρίς δηλαδή να λάβει αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ), ενδεχομένως κι από σκοπιμότητα, για να μην ισχύσει η εφαρμογή της, αφού σύμφωνα με τον ν. 4727/2020, άρθρο 78 «Ισχύς των πράξεων», παρ. 2, “Με εξαίρεση τις πράξεις της παρ. 1, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 76 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο και ισχύουν από την ανάρτησή τους στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια»”, κι εφόσον για εννιά ολόκληρα χρόνια ο ασφαλιστικός οργανισμός εφάρμοζε επίμονα καθεστώς αδιαφάνειας, αποκρύπτοντας τα στοιχεία των ιατρών που συμμετέχουν στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, πάλι με παράνομη εφαρμογή εγκυκλίου (το υπ’ αρ. πρωτ. Π51/32/ 21-10-2014, έγγραφο) αφού δεν αναρτήθηκε ποτέ και πουθενά ενώ φυσικά δεν είχε ούτε ΑΔΑ. Σας την επισυνάπτουμε κι αυτή μαζί με την πρόσφατη εγκύκλιο.

Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην εγκύκλιο: https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-01/345925_23-12-2020.pdf

Για ποιον άραγε λόγο, ο e-ΕΦΚΑ, για ακόμα μια φορά, δεν περνάει από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις εγκυκλίους που εκδίδει, ειδικά αυτές που αφορούν τις υπηρεσίες προς τα ΑμεΑ, παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί Διαύγειας;

Κατόπιν τούτου,
ζητείται η άμεση, κατεπείγουσα παρέμβαση εκ μέρους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προκειμένου η εγκύκλιος
e-ΕΦΚΑ, αρ. πρωτ. 345925, 23.12.2020, με θέμα, «Γνωστοποίηση αιτούμενων στοιχείων – ονομάτων ιατρών μελών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.», να αναρτηθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στη σελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ώστε να λάβει ΑΔΑ για να μπορέσει να εφαρμοστεί απρόσκοπτα.

Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ πολύ, όπως μου γνωστοποιήσετε άμεσα τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει η καταγγελία που σας υποβάλω (βάσει άρθρου 12, ν. 2690/1999).

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας για τα δικαιώματα των ΑμεΑ «Συνήγορος των ΑμεΑ»


Κοινοποίηση:

Νίκος Αντωνιάδης, νομικός ποινικολόγος

11.01.2021: Κοινοποιείται και στην ΕΣΑμεΑ.

Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη
Κατόπιν μεγάλης καθυστέρησης λόγω του ότι η αναφορά είχε "εξαφανιστεί" από τα αρχεία του ΣτΠ, παρόλο που εμείς τη βλέπαμε από την ιστοσελίδα του ΣτΠ, υποβάλαμε εκ νέου την αναφορά στις 15.01.2021 λαμβάνοντας τον αριθμό υπόθεσης 292041.

Στην ίδια ημερομηνία κοινοποιήσαμε την αναφορά μας στην ΕΣΑμεΑ και στον νομικό κ. Νίκο Αντωνιάδη.


 

 Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

Αναφορά με θέμα: «ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Ο E-ΕΦΚΑ ΕΞΕΔΩΣΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 Αξιότιμε Συνήγορε του Πολίτη!
 Σας ενημερώνουμε ότι ο
e-ΕΦΚΑ ανήρτησε στην ιστοσελίδα του εγκύκλιο που ερμηνεύει νομολογία και νομοθεσία, δίνοντας σαφείς οδηγίες στους υπαλλήλους του (ενώ αποτελεί ίσως ειρωνεία το ότι το θέμα της εγκυκλίου αφορά εφαρμογή πρακτικής διαφάνειας) χωρίς όμως να την περάσει από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, χωρίς δηλαδή να λάβει αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ), ενδεχομένως κι από σκοπιμότητα, για να μην ισχύσει η εφαρμογή της, αφού σύμφωνα με τον ν. 4727/2020, άρθρο 78 «Ισχύς των πράξεων», παρ. 2.:  “Με εξαίρεση τις πράξεις της παρ. 1, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 76 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο και ισχύουν από την ανάρτησή τους στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια»”, κι εφόσον για εννιά ολόκληρα χρόνια ο ασφαλιστικός οργανισμός εφάρμοζε επίμονα καθεστώς αδιαφάνειας, αποκρύπτοντας τα στοιχεία των ιατρών που συμμετέχουν στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, πάλι με παράνομη εφαρμογή εγκυκλίου (το υπ’ αρ. πρωτ. Π51/32/ 21-10-2014, έγγραφο), αφού δεν αναρτήθηκε ποτέ και πουθενά ενώ φυσικά δεν είχε ούτε ΑΔΑ. Σας την επισυνάπτουμε κι αυτή μαζί με την πρόσφατη εγκύκλιο.

Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην εγκύκλιο: https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-01/345925_23-12-2020.pdf

Για ποιον άραγε λόγο, ο e-ΕΦΚΑ, για ακόμα μια φορά (βλέπε αναφορά μας, υπ’ αρ. 256457, στον ΣτΠ), δεν περνάει από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις εγκυκλίους που εκδίδει, ειδικά αυτές που αφορούν τις υπηρεσίες προς τα ΑμεΑ, παραβιάζοντας τη νομοθεσία και τα δικαιώματά τους;

Υπενθυμίζουμε στον ΣτΠ ότι στις προηγούμενες υποθέσεις μας ο ΕΦΚΑ δεν του απάντησε, παρά τις υπομνήσεις εκ μέρους του ΣτΠ, διαπράττοντας αδίκημα, ενώ ο ΣτΠ, παρόλο που μηνύθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (αρ. πρωτ. 6045/17-2-2020) δεν ανέφερε, όπως είχε υποχρέωση βάσει του ν. 3094/2003, αλλά και βάσει του άρθρου 38 ΚΠΔ, την παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) εκ μέρους του ΕΦΚΑ στις αρμόδιες αρχές.

Κι όχι μόνο ο ΣτΠ δεν εφάρμοσε τις υποχρεώσεις του, αλλά βιάστηκε να κλείσει την υπόθεσή μου, υπ’ αρ. 256457, θέτοντάς την στο αρχείο – χωρίς να έχει λάβει καμία απάντηση από τον ΕΦΚΑ!

Πλέον, το αποτέλεσμα από την ασυνέπεια του ΣτΠ το βιώνουμε σήμερα αφού για άλλη μια φορά, ο νυν e-ΕΦΚΑ, εκδίδει εγκύκλιο, που αφορά τα ΑμεΑ, χωρίς να την περνάει από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ίσως επειδή θέλει να έχει μια δικαιολογία για να μην την εφαρμόσει.

Θα συνεχίσει και τώρα ο ΣτΠ να εθελοτυφλεί απέναντι στην παρανομία του e-ΕΦΚΑ;

Κατόπιν τούτου,
ζητείται η άμεση, κατεπείγουσα παρέμβαση εκ μέρους του ΣτΠ, και με την ειδική αρμοδιότητα που του έχει ορισθεί ως «Πλαίσιο Προαγωγής για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ», βάσει ν. 4488/2017, άρθρο 72) προκειμένου η εγκύκλιος
e-ΕΦΚΑ, αρ. πρωτ. 345925, 23.12.2020, με θέμα, «Γνωστοποίηση αιτούμενων στοιχείων – ονομάτων ιατρών μελών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.», να αναρτηθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στη σελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ώστε να λάβει ΑΔΑ για να μπορέσει να εφαρμοστεί απρόσκοπτα.

Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ τον ΣτΠ, τα έγγραφα που μου απευθύνει να μου τα στέλνει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο email που του έχω δηλώσει (βάσει Ν. 4727/2020, άρθρο 29 και άρθρο 34).

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

άμεσα ενδιαφερόμενος και θιγόμενος πολίτης με αναπηρία,
και με το δικαίωμα που μου δίνει η CRPD, άρθρο 33, παρ. 3 (Ν. 4074/2012) να εμπλέκομαι και να συμμετέχω πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της εθνικής εφαρμογής της Σύμβασης, και ως ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας για τα δικαιώματα των ΑμεΑ «Συνήγορος των ΑμεΑ»


Η αναφορά εφόσον λάβει αριθμό υπόθεσης θα κοινοποιηθεί σε:

- κ. Νίκο Αντωνιάδη, νομικός ποινικολόγος
(προς απλή ενημέρωσή του, δεν έχει αναλάβει την υπόθεσή μου).

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ),
που για δεύτερη φορά κοινοποίησε στη σελίδα της εγκύκλιο του
e-ΕΦΚΑ χωρίς ΑΔΑ, ενώ έχει λάβει γνώσει από εμάς για τις αναφορές μας σχετικά: https://www.esamea.gr/pressoffice/press-releases?task=download&collection=press_filegroup&xi=1&file=press_file&id=5271

 

 https://logistis-amea.blogspot.com

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Καταγγελία στο ΕΣΡ κατά ΑΝΤ1 για συντήρηση ψευδών ειδήσεων (διάκριση) εις βάρος όλων των ΑμεΑ

Όταν ένας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κι ένα μεγάλο κανάλι βγάζουν στο επίκεντρο των ειδήσεων ψευδείς πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρίες, στερώντας τους τη δυνατότητα να έχουν αντικειμενική πληροφόρηση, τότε εφαρμόζουν διάκριση εις βάρος των ΑμεΑ κατά παράβαση του Κώδικα Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος, του Συντάγματος και της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ.

Παρόλο που ενημερώσαμε τον ΑΝΤ1, για το τι πραγματικά ισχύει από τις διατάξεις, δεν υπήρξε η παραμικρή ανταπόκριση. Κατόπιν τούτου, περάσαμε σε καταγγελία προς το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και σ΄ενημέρωση των βουλευτών της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Πρέπει επειγόντως να ξεκαθαριστεί ότι τα ΑμεΑ δεν εξαιρούνται οριζοντίως (ούτε και καθέτως) από τους περιορισμούς μετακινήσεων ούτε οι βοηθοί τους μπορούν να μετακινηθούν μετά τις 21:00. 

Η καταγγελία έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου: ΗΜ/ΝΙΑ: 04 01 2021 -ΕΣΡ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 09

 3 Ιανουαρίου 2021


Θέμα: «Καταγγελία κατά ΑΝΤ1 για συντήρηση ψευδών ειδήσεων (διάκριση) εις βάρος όλων των ΑμεΑ»


Αξιότιμοι κύριοι,

επιθυμώ να καταγγείλω τον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 TV και την εκπομπή «ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ», που προβλήθηκε στις 14.11.2020 και ώρες μεταξύ 08:57 και 09:23, ειδικά στο μέρος που πήρε τον λόγο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Στέλιος Πέτσας.

  Μετά από ερώτημα ανάπηρου ακτιβιστή που έθεσε το ερώτημα «Με ποιον τρόπο θα μετακινούνται μετά τις 21.00 εκείνοι που φροντίζουν ανάπηρα άτομα αφού δεν προβλέπεται από τις υπουργικές αποφάσεις;», ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε ότι τα ΑμεΑ, αυτά καθαυτά, εξαιρούνται οριζοντίως από τα μέτρα που προβλέπουν οι υπουργικές αποφάσεις για τα μέτρα περιορισμού στη μετακίνηση των πολιτών ενώ οι βοηθοί των ΑμεΑ μπορούν να πληκτρολογούν τον κωδικό «4» στο
sms που στέλνουν για να μετακινηθούν.
 
Παράλληλα, η εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» πρόβαλλε τίτλους όπως: «ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» και «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΑΜΕΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ “4” ΜΕΤΑ ΤΙΣ 21:00»[1].


Τίποτα όμως από τα παραπάνω δεν ισχύει από τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή πρόκειται για «
fake news», όπως αποδεικνύεται από τις υπουργικές αποφάσεις που δεν προβλέπουν καμία εξαίρεση για τα ΑμεΑ ούτε για δυνατότητα μετακίνησης των βοηθών τους μετά τις 21:00.[2]

Από τις υπουργικές αποφάσεις ισχύει μόνο το ότι οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Η παροχή διευκόλυνσης όμως δεν έχει καμία σχέση με την οριζόντια εξαίρεση από τα θεσπισμένα μέτρα.

 

Την επόμενη κιόλας ημέρα, δηλαδή στις 15.11.2020, ενημέρωσα με αποστολή email (επισυνάπτεται), στο prwinoitypoi@antenna.gr που αντιστοιχεί στην εκπομπή «ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ», για το τι πραγματικά ισχύει, αιτούμενος για την ορθή αποκατάσταση της αλήθειας και των όσων πραγματικά ισχύουν για τα ΑμεΑ και τους βοηθούς τους όσον αφορά τους περιορισμούς στις μετακινήσεις τους.

Έως σήμερα, 03.01.2021, δεν έχει υπάρξει η παραμικρή ανταπόκριση εκ μέρους του τηλεοπτικού καναλιού ενώ οι ψευδείς πληροφορίες διατηρούνται ανενόχλητα. Εξυπακούεται ότι οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου, όπως π.χ. η αστυνομία, δεν έχουν λάβει καμία οδηγία περί οριζόντιας εξαίρεσης των ΑμεΑ και της δυνατότητας των βοηθών τους να μεταβαίνουν σ΄ αυτά μετά τις 21:00 κάνοντας χρήση του κωδικού «4». Εξαιτίας όμως αυτής της παραπληροφόρησης μέλος της διαδικτυακής μας κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ» μας ενημέρωσε ότι ο φροντιστής του χρεώθηκε με πρόστιμο από την αστυνομία που εφάρμοσε τις υπάρχουσες διατάξεις.


Σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Χάρτη Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας:

1.    Πρώτιστο καθήκον του δημοσιογράφου είναι να σέβεται την αλήθεια και το δικαίωμα της κοινής γνώμης να γνωρίζει την αλήθεια.

2.    Ο δημοσιογράφος για να φέρει εις πέρας αυτό το καθήκον, οφείλει πάντα να υπερασπίζεται τις αρχές της ελεύθερης ειλικρινούς συλλογής και δημοσιοποίησης των ειδήσεων, καθώς και το δικαίωμα του δίκαιου σχολιασμού και της κριτικής. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να διαχωρίζουν με σαφήνεια τις πληροφορίες που βασίζονται σε γεγονότα, από τα σχόλια και τις κρίσεις.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας οι δημοσιογράφοι αυτοδεσμεύονται να εφαρμόσουν και να περιφρουρήσουν τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

Άρθρο 1
Το δικαίωμα του ανθρώπου και του πολίτη να πληροφορεί και να πληροφορείται ελεύθερα είναι αναφαίρετο. Η πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας. Ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:

α. Να θεωρεί πρώτιστο καθήκον του προς την κοινωνία και τον εαυτό του τη δημοσιοποίηση όλης της αλήθειας.

β. Να θεωρεί προσβολή για την κοινωνία και πράξη μειωτική για τον εαυτό του τη διαστρέβλωση, την απόκρυψη, την αλλοίωση ή την πλαστογράφηση των πραγματικών περιστατικών.


Άρθρο 2
Η δημοσιογραφία, ως επάγγελμα, αλλά και κοινωνικό λειτούργημα, συνεπάγεται δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:

α. Να αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις εθνικής καταγωγής, φύλου, φυλής, θρησκείας, πολιτικών φρονημάτων, οικονομικής κατάστασης και κοινωνικής θέσης.

β. Να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου και του πολίτη. Μόνο όταν το επιτάσσει το δικαίωμα της πληροφόρησης μπορεί να χρησιμοποιεί, πάντοτε με τρόπο υπεύθυνο, στοιχεία από την ιδιωτική ζωή προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή έχουν στην κοινωνία ιδιαίτερη θέση και ισχύ και υπόκεινται στον κοινωνικό έλεγχο.

δ. Να σέβεται την κατοχυρωμένη με διεθνείς συμβάσεις προστασία των ανηλίκων και των προσώπων με ειδικές ανάγκες και με σοβαρά προβλήματα υγείας.


Σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο 5A (Δικαίωμα στην πληροφόρηση),
ο καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας ενώ σύμφωνα με το άρθρο 21, τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.


Επίσης, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2, της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (CRPD, κυρωμένης με τον ν. 4074/2012):

«διακρίσεις βάσει της αναπηρίας»
 σημαίνει οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμό ή περιορισμό βάσει της αναπηρίας, οι οποία έχει ως σκοπό ή επίπτωση να εμποδίσει ή να ακυρώσει την αναγνώριση, απόλαυση ή  άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ατομικό ή οποιοδήποτε άλλο τομέα. Περιλαμβάνει όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης και της άρνησης παροχής εύλογης προσαρμογής,


Κατόπιν των ανωτέρω,
επειδή η συγκεκριμένη στάση εκ μέρους της εκπομπής του καναλιού και των δημοσιογράφων της να αδιαφορεί για την αποκατάσταση της αλήθειας, όσον αφορά για το τι πραγματικά ισχύει για τα ΑμεΑ και τους βοηθούς τους, προσβάλλει όχι μόνο εμένα προσωπικά, αλλά και το δικαίωμα κάθε πολίτη με αναπηρία να συμμετέχει ισότιμα στην πληροφορία, καταγγέλλω το ΑΝΤ1 για διατήρηση ψευδών ειδήσεων εν γνώσει του κι αντιδεοντολογική συμπεριφορά διάκρισης εις βάρος των ΑμεΑ.


Για τους λόγους αυτούς,

ζητάω από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να εξετάσει την καταγγελία μου και να παρέμβει αποτελεσματικά λόγω αρμοδιότητας.


Παρακαλώ πολύ, όπως μου γνωστοποιήσετε άμεσα τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει η καταγγελία που σας υποβάλω (βάσει άρθρου 12, ν. 2690/1999)

 

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας
«Συνήγορος των ΑμεΑ».


Κοινοποίηση:
- κ. Νίκος Αντωνιάδης, ποινικολόγος
nikant2@yahoo.gr

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
esaea@otenet.gr

- κ. Φαίδων Βόβολης, καρδιολόγος, δημιουργός του κινήματος «Κίνηση Ελεύθερων Πολιτών-Ελεύθεροι ξανά»
fedonvovolis@yahoo.gr


[1] Απόσπασμα της εκπομπής: https://youtu.be/vIZ-YcnuDk0

Ολόκληρη η εκπομπή: https://www.antenna.gr/watch/1416202/proinoi-typoi-14-11-2020

[2]  Τη στιγμή που ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έκανε την παραπάνω δήλωση ίσχυε η Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 (από 07.11.2020 έως 30.11.2020). Από 30.11.2020 έως 07.12.2020 ίσχυε η Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020. Από 07.12.2020 έως 12.12.2020 ίσχυε η Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/5.12.2020. Από 13.12.2020 και έως τις 07.01.2021 ίσχυε η Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020, όπως έχει τροποποιηθεί. Από 03.01.2021 έως και 11.01.2021 ισχύει η Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2/2.1.2021.

 
 
Ηχητικό απόσπασμα από την εκπομπή "Αθέατα Δημοσιογραφικά" στην ΕΡΤ Κομοτηνής, στις 04.01.2021, με τη δημοσιογράφο κ. Βασιλική Μαχαίρα.

Καταγγέλλονται τα FAKE NEWS εκ μέρους του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και την εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι" (υποβάλαμε καταγγελία στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο) αφού παρόλο που ενημερώσαμε την εκπομπή αυτή αφήνει να διατηρείται η ψευδής είδηση ότι τα ΑμεΑ εξαιρούνται από τα μέτρα για τον περιορισμό στη μετακίνηση των πολιτών κι ότι οι βοηθοί των ΑμεΑ δύνανται να κάνουν χρήση του κωδικού "4" μετά τις 21:00 - όλα είναι ψεύδη καθώς από τις υπουργικές αποφάσεις δεν προβλέπονται εξαιρέσεις για τα ΑμεΑ ούτε τέτοια δυνατότητα για τους βοηθούς τους.
Το να μας βγάζουν στο επίκεντρο των ειδήσεων με ψευδείς πληροφορίες και να μας στερούν τη δυνατότητα να έχουμε αντικειμενική πληροφόρηση αποτελεί διάκριση εις βάρος των ΑμεΑ κατά παράβαση του Κώδικα Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος, του Συντάγματος και της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ.

Επιπλέον, αναφερθήκαμε στην καταγγελία μας προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής που παράνομα διέγραψε το ονοματεπώνυμό μου από αναφορές δύο βουλευτών. Η ΑΠΔΠΧ ζητάει άμεσα να δοθούν έγγραφες εξηγήσεις.