Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

Πώς και πού κάνουμε καταγγελία όταν τα ΚΕΠΑ δεν μας χορηγούν αντίγραφα για τις τρισέλιδες αποφάσεις αναπηρίας μας

*** Η αναιτιολόγητη άρνηση χορήγησης των τρισέλιδων του ΚΕΠΑ στον ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου συνιστά και έγκλημα του Ποινικού Κώδικα ***

ΠΚ 222, Υπεξαγωγή Εγγράφων:
Όποιος με σκοπό να βλάψει άλλον αποκρύπτει, βλάπτει ή καταστρέφει έγγραφο του οποίου δεν είναι κύριος ή δεν είναι αποκλειστικά κύριος ή που άλλος έχει δικαίωμα, κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου, να ζητήσει την παράδοση ή την επίδειξή του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.


Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική αρχή κατ' οποιονδήποτε τρόπο, όπως π.χ. και με απλή κοινοποίηση με αποστολή email.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Είναι γεγονός ότι το άρθρο μας «ΤΑ ΤΡΙΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΠΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ EMAIL» προξένησε πολλές ηλεκτρονικές αιτήσεις εκ μέρων των πολιτών προκειμένου να τους χορηγηθούν, με το email, αντίγραφα με τις τρισέλιδες αποφάσεις αναπηρίας τους.

Όμως, μας αναφέρουν αρκετά μέλη της ομάδας μας "Συνήγορος των ΑμεΑ" ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες γραμματείες ΚΕΠΑ που αναιτιολόγητα δεν χορηγούν τα αντίγραφα, παρά την οδηγία που έχουν λάβει από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Κατόπιν τούτου, καθίσταται αναγκαίο να ενημερώσουμε τα άτομα με αναπηρίες για το δικαίωμα που έχουν να μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές.

Το γεγονός με τη μη χορήγηση των αντιγράφων των τρισέλιδων αποφάσεων αναπηρίας (πρακτικά υγειονομικών επιτροπών) το αναφέρει και ο Συνήγορος του Πολίτη στην Ειδική Ετήσια Έκθεση για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

ΣτΠ: Ειδική Ετήσια Έκθεση για τα ΑμΕΑ, σελ. 59

 Πώς και πού κάνουμε καταγγελία όταν τα ΚΕΠΑ δεν μας χορηγούν αντίγραφα για τις τρισέλιδες αποφάσεις αναπηρίας μας:


Εφόσον πέρασαν είκοσι (20) ημέρες και δεν μας χορήγηθηκαν τα δημόσια έγγραφα, στα οποία έχουμε εύλογο ενδιαφέρον, τότε έχει διαπραχθεί παραβίαση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ), Ν. 2690/1999, άρθρο 5, παρ.1 και παρ. 6. Αρμόδια αρχή για υποβολή καταγγελίας είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ). Επίσης, αν δεν μας χορηγήθηκε βεβαίωση με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής μας τότε έχει διαπραχθεί και παραβίαση του άρθρου 12 του ΚΔΔ. Αν αρνούνται να μας τα στείλουν ηλεκτρονικά (ενώ το έχουμε ζητήσει) τότε έχει διαπραχθεί και παραβίαση του νόμου 4727/2020, περί Ψηφιακής Διακυβέρνησης, άρθρο 29 και 34. 

Επικαιροποίηση 02.11.2021: Με τη μη χορήγηση των εγγράφων παραβιάζεται και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), άρθρο 34, Πρόσβαση στα στοιχεία του ιατρικού διοικητικού φακέλου.

Πώς υποβάλουμε καταγγελία στη ΕΑΔ (προτείνουμε το email και την ειδική φόρμα):

https://aead.gr/contact

 

Εφόσον πέρασαν τριάντα (30) ημέρες και δεν μας χορηγήθηκαν τα δημόσια έγγραφα στα οποία έχει γίνει επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων της υγείας μας, έχει διαπραχθεί παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ).

Συγκεκριμένα, παραβιάζονται τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνεια (άρθρα 12-14 ΓΚΠΔ): Είναι το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο. Οι οργανισμοί που επεξεργάζονται δεδομένα σας πρέπει να σας παρέχουν σαφείς πληροφορίες σε απλή γλώσσα.
  • Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 15 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει ένας οργανισμός.
     
    Σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, εάν έχετε υποβάλει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας (email) αίτηση για χορήγηση των τρισέλιδων αντιγράφων και ΔΕΝ σας χορηγήθηκαν εντός 30 ημερών, αντίστοιχα με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, τότε επίσης υπάρχει παραβίαση - εκτός αν εσείς ζητήσατε να σας χορηγηθούν με άλλον τρόπο. 

Συμβουλή: Πριν επιχειρήσετε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) συμβουλεύουμε πρώτα να στείλετε γραπτό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ ή DPO) του e-ΕΦΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: dpo@efka.gov.gr το οποίο μπορείτε να κοινοποιήσετε (για αποδεικτικό στοιχείο) στο contact@dpa.gr (ΑΠΔΠΧ). Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, η Αρχή ενδέχεται να μην εξετάσει την καταγγελία.
 
 Εάν περάσουν 30 ημέρες και το ζήτημα δεν επιλυθεί ούτε και από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένετε κι άλλο, μπορείτε πλέον να υποβάλετε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ. Σε περίπτωση που περάσουν 50 ημέρες και ο ΥΠΔ δεν σας απάντησε μπορείτε να τον καταγγείλετε στην ΕΑΔ για πειθαρχικό παράπτωμα ή και να υποβάλετε Αναφορά στον ΣτΠ ζητώντας την παρέμβασή του.

Η καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ μπορεί να γίνει με σύνδεση με χρήση των κωδικών taxisnet σε ειδική φόρμα. Μπορεί να υποβληθεί και με άλλους τρόπους αν τεκμηριωμένα δεν μπορεί να γίνει χρήση των κωδικών του Taxisnet. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.dpa.gr/index.php/el/polites/katagelia_stin_arxi#

Σύνδεση με τους κωδικούς taxisnet


ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΣτΠ: Ειδική Ετήσια Έκθεση για τα ΑμΕΑ, σελ. 59

Είναι σημαντικό να επικαλεστούμε την Ειδική Αρμοδιότητα που ο ΣτΠ έχει ως "Πλαίσιο Προαγωγής" για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, βάσει Ν. 4488/2017, άρθρο 72.

Η Αναφορά στον ΣτΠ επίσης γίνεται με διάφορους τρόπους. Προτείνεται η ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική φόρμα που διατίθεται στη σελίδα του, με επισύναψη ενός αρχείου word ή pdf, στο οποίο θα έχει συνταχθεί το πλήρες κείμενο της αναφοράς.

Δεν είναι απαραίτητο να δηλωθεί κάποια διεύθυνση αλληλογραφίας καθώς οι φορείς του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας τόσο για την επικοινωνία με τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τη διακίνηση των δημοσίων εγγράφων, βάσει Ν. 4727/2020 (ο νόμος για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση), άρθρο 29 και άρθρο 34.

Επομένως, στην "Περιγραφή" που διαθέτει η φόρμα μπορεί να συνταχθεί το εξής κείμενο:

Με την παρούσα απευθύνομαι στον ΣτΠ, με την ειδική αρμοδιότητα που έχει ως «Πλαίσιο για την προαγωγή εφαρμογής της Σύµβασης», ν. 4488/2017, άρθρο 72.

Όπως το συνημμένο αρχείο "Αναφορά προς ΣτΠ".

Παρακαλώ τον ΣτΠ, τα έγγραφα που μου στέλνει να μου τα στέλνει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο email που του έχω δηλώσει (βάσει ν. 4727/2020, άρθρα 29 και 34).

Στην αναφορά μας ζητάμε την παρέμβαση του ΣτΠ επειδή παραβιάζεται καταρχάς η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, κυρωμένης με τον ν. 4074/2012, άρθρο 21 "Ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και πρόσβαση στην πληροφορία". Παρομοίως παραβιάζονται και οι κατευθυντήριες-οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης, νόμος 4488/2017, άρθρο 65, παρ. 1.

Εξυπακούεται ότι στον ΣτΠ αναφέρουμε και τις παραπάνω παραβιάσεις του ΚΔΔ και του ΓΚΠΔ. Συμβουλεύουμε τους πολίτες με αναπηρία να επικαλεστούν και να επισυνάψουν το έγγραφο του ΣτΠ, της αναφοράς μου, υπ΄αρ. 266158 (την αναφέρει ο ΣτΠ στην Έκθεσή του), το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο εδώ:  https://drive.google.com/file/d/1o8l3MoBN5XedvBn2jlmOz_hBbn4P11D0/view?fbclid=IwAR1BB1-6CvgbwDd4Jpe-YK2aGzzNd_VhKfvXuI7skO6_9-DrafuJjoQuuyc

Είναι σημαντικό να γίνει επίκληση και της σημείωσης που κάνει ο ίδιος ο ΣτΠ στη σελίδα 59 της Ειδικής Ετήσιας Έκθεσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ:

«Παρά ταύτα ο Συνήγορος συνεχίζει να δέχεται αναφορές πολιτών στους οποίους δεν χορηγείται, κατά τα ανωτέρω, η πλήρης γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών με τα ονόματα των ιατρών. Ως εκ τούτου συνεχίζει να ερευνά τις συγκεκριμένες αναφορές και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα επανέλθει».

Συμβουλή: Καλύτερα να υποβάλουμε αναφορά στον ΣτΠ εφόσον παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών προκειμένου να μπορέσουμε να επικαλεστούμε όλες μαζί τις παραβιάσεις που αναφέραμε προηγουμένως.

Ολοκληρώνοντας, επειδή οι υπάλληλοι όλων των γραμματειών ΚΕ.Π.Α. έχουν υπογράψει ότι έχουν λάβει γνώση της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ που έλαβαν από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, αν δεν συμμορφώνονται με αυτές τις οδηγίες ούτε και με τις συστάσεις του ΣτΠ, ειδικά αν δεν αιτιολογούν, ενδεχομένως να διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα ή ακόμα και ποινικό αδίκημα αν επιμένουν αναιτιολόγητα να μην συμμορφώνονται . Επομένως, μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες στις Διοικήσεις τους ή ακόμα και μηνύσεις στα αστυνομικά τμήματα και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές της χώρας.


ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Σε αίτηση ΝΑ ΜΑΣ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ τα ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ των αποφάσεων αναπηρίας μας, με τον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, η ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΡΝΗΣΗ χορήγησής τους με τον συγκεκριμένο τρόπο (email) αποτελεί ΣΩΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αφού παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΓΚΠΣ, τα άρθρα 29 και 34 του ν. 4727/2020, το άρθρο 21 του ν. 4074/2021 και το άρθρο 65 του ν. 4488/2017. 

Ενώ, το να μας υποχρεώνουν να προσέλθουμε στις υπηρεσίες για να παραλάβουμε χειρόγραφα τα αντίγραφα που ζητάμε αποτελεί πρακτική μισαναπηρισμού καθώς πολλά ΑμεΑ δυσκολεύονται να μετακινηθούν ακόμα και μέχρι την τουαλέτα του σπιτιού τους!

 

Ανδρέας Μπαρδάκης,
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας "Συνήγορος των ΑμεΑ".

 https://logistis-amea.blogspot.com/