Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

Αναφορά στον ΣτΠ κατά ΕΦΚΑ επειδή δεν απαντάει σε αιτήματα από ΑμεΑ.

Επικαιροποίηση 30.12.2020
Υποβάλαμε νέα αναφορά με θέμα
«Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δικαίωσε τα ΑμεΑ, η αδιαφάνεια όμως στον e-ΕΦΚΑ εξακολουθεί ανεξήγητα!».
Η αναφορά δεν έλαβε αριθμό υπόθεσης, αλλά συσχετίστηκε από τον ΣτΠ με την παρούσα αναφορά μας.
 
Επικαιροποίηση 20.09.2020
Προσθέσαμε πληροφορίες απευθυνόμενοι στον ΣτΠ, στην Υποεπιτροπή της Βουλής για θέματα ΑμεΑ, και σε λοιπούς αρμόδιους φορείς, επιστολή επί της αναφοράς μας, υπ΄αρ. υπόθεσης 266158 και της αναφοράς μας με αρ. υπόθεσης 274925.

Επικαιροποίηση 21.02.2020
Στείλαμε αναφορά και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.  Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, μετά από σχετική αναφορά μας, ενημερωθήκαμε από την ΕΑΔ ότι η  καταγγελία μας έχει λάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου 5117, 24.02.2020.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: «Ο Συνήγορος του Πολίτη θα ερευνήσει τα σωρευμένα ζητήματα νομιμότητας στα ΚΕ.Π.Α.;»Επειδή ο ΕΦΚΑ δεν απαντάει στο αίτημα που του έχω υποβάλει από τις 29.11.2019, αρχικά υπέβαλα καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων επειδή στο αίτημά μου ζητάω να μου χορηγηθεί αντίγραφο εγγράφου που με άφορα, έχει τα προσωπικά μου δεδομένα, ενώ ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί και δεν συμμορφώνεται με την υπ' αρ. 20/2019 της Αρχής (αρ. πρωτ. καταγγελίας:
Γ/ΕΙΣ/969/05-02-2020).

Επιπλέον, με αναφορά μου ζητάω την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς θίγονται και τα δικαιώματά μου ως ΑμεΑ. Το ίδιο αίτημα έχουν υποβάλει δεκάδες άτομα που είναι μέλη στη διαδικτυακή μας κοινότητα «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ», λόγος που με έκανε να επικαλεστώ την ειδική αρμοδιότητα που έχει δοθεί στον ΣτΠ ως "Πλαίσιο Προαγωγής" για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν. 4488/2017, άρθρο 72).


Αριθμός Υπόθεσης: 274925, 19.02.2020
 
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

Προς Συνήγορο του Πολίτη, ως «Πλαίσιο Προαγωγής» (Ν.4488/2017, άρθρο 72)

Θέμα: Ο ΕΦΚΑ δεν απαντάει σε αίτημά μου να μου χορηγηθεί ηλεκτρονικά έγγραφο που με αφορά (απευθύνομαι στην ειδική αρμοδιότητα του ΣτΠ «Πλαίσιο Προαγωγής», ν. 4488/2017, άρθρο 72).

Αξιότιμε Συνήγορε του Πολίτη!
Στις 29.11.2019 υπέβαλα με το email αίτημα προς τον ΕΦΚΑ, Τμήμα Ιατρικής Εργασίας & Υποστήριξης Υγειονομικών Επιτροπών, στον Γενικό Προϊστάμενο, κ. Δ. Βασιλόπουλο, στα email d.iatr.axiol@efka.gov.gr, tm.iatr.ye@efka.gov.gr , κοινοποιώντας στην ίδια αποστολή, στο email της Αρχής
databreach@dpa.gr και υπόψιν της ελέγκτριας της Αρχής, κ. Κάλλης Καρβέλη kalli-k@dpa.gr  και στη Γραμματεία Κοινωνικής Προστασίας του Συνηγόρου του Πολίτη, υπόψη Βοηθού Συνηγόρου κ. Γιάννη Σ. Κωστή και της κ. Ειρήνης Κυριακάκη, στο email gram_koinonikhs_prostasias@synigoros.gr , όπως μου χορηγηθεί ηλεκτρονικά αντίγραφο για κάθε «Χειρόγραφη Ιατρική Γνωμάτευση» του ΚΕΠΑ (όπως αυτοί αποκαλούν το τρισέλιδο πρακτικό, στο οποίο υπογράφουν οι ιατροί) που με αφορά, χωρίς να αποσιωπηθούν τα στοιχεία των ιατρών-μελών που συμμετείχαν στις υγειονομικές επιτροπές που με εξέτασαν.

Ο λόγος είναι ότι εκτός απ’ το ότι οι γνωματεύσεις με αφορούν άμεσα και έχω εύλογο ενδιαφέρον, έχω κι έννομο συμφέρον, σε αυτές, καθώς εμπεριέχουν τα προσωπικά μου δεδομένα, τα ευαίσθητα δεδομένα της υγείας μου, όπως τα έχουν επεξεργαστεί οι ιατροί-μέλη των υγειονομικών επιτροπών που με εξέτασαν κι εφόσον τις χρειάζομαι για να ελέγξω αν παραβιάστηκε η νομιμότητα στη διαδικασία. Αν δηλαδή συμμετείχε ιατρός ειδικότητας της κύριας πάθησής μου στις επιτροπές που με εξέτασαν, αν συμμετείχε ίδιος ιατρός σε εξέτασή μου από δευτεροβάθμια επιτροπή και σε περίπτωση διαφοροποίησης της ιατρικής κρίσης επί της φύσης και των χαρακτηριστικών της πάθησής μου ή σε περίπτωση αμφισβήτησης της κύριας πάθησής μου, να ελέγξω αν η τυχόν διαφοροποίηση/αμφισβήτηση αιτιολογήθηκε νόμιμα. Επιπλέον για να ελέγξω αν λήφθηκαν υπόψη όλες οι παθήσεις που γνωματεύθηκαν από τον θεραπευτή ιατρό μου.

Για το ότι ζήτησα να μην γίνει αποσιώπηση των στοιχείων των ιατρών-μελών στηρίχτηκα στη σχετική απόφαση υπ’ αρ. 20/2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, η οποία ξεκαθαρίζει ότι τα στοιχεία των ιατρών δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα (και με την οποία ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί και δεν συμμορφώνεται παρά την κύρωση της προειδοποίησης που του έχει επιβληθεί από την Αρχή).

Ενώ, για το ότι ζητάω να μου χορηγηθεί με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας το τρισέλιδο πρακτικό, που ο ΕΦΚΑ αποκαλεί «ιατρική γνωμάτευση», είναι επειδή ως ΑμεΑ, δυσκολεύομαι στις μετακινήσεις. Άλλωστε, είναι αυτονόητο ότι πολλά ΑμεΑ δυσκολεύονται να πάνε ακόμα και μέχρι την τουαλέτα του σπιτιού τους. Ακόμα όμως και να μην είχα αναπηρία, σύμφωνα με τον νόμο 2672/1998, άρθρο 14 «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)», παρ. 5, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μπορούν, με την υποβαλλόμενη αίτησή τους ή το διακινούμενο μήνυμα, να δηλώνουν την προτίμησή τους ως προς το μέσο της απάντησης.  Επιπλέον ζήτησα να μου γνωστοποιηθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου του ηλεκτρονικού μηνύματός μου.

Παρόλο που έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγαλύτερο των δύο μηνών η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν μου έχει απαντήσει, παραβιάζοντας τα άρθρα 4 και 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999), παραβιάζοντας το άρθρο 12, παρ. 3 & 4 του ΓΚΠΔ (
GDPR) σε συνδυασμό με το άρθρο 15, παραβιάζοντας επίσης το άρθρο 21 του Συντάγματος και το άρθρο 21 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (CRPD), κυρωμένης με τον ν. 4074/2012, βλ. και ν. 4488/2017, αφού «όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, το δικαίωμα πρόσβασής τους στην πληροφορία, η οποία είναι ουσιώδης για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, απορρέει όχι μόνο από το Σύνταγμα (άρθρο 21), αλλά και από τις προβλέψεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, η οποία έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον νόμο 4074/2012 και αποτελεί εσωτερικό δίκαιο με υπερεθνική ισχύ». 
(Συνήγορος του Πολίτη Φ.Υ. 256457, κ. Καλλιόπη Λυκοβαρδή, Κύκλος Ίσης Μεταχείρισης)

Κατόπιν των ανωτέρω,
παρακαλείται ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ειδική αρμοδιότητα που του έχει ορισθεί από τον ν. 4488/2017, άρθρο 72, ως το «Πλαίσιο Προαγωγής» για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (
CRPD), κυρωμένης με τον ν. 4074/2012, όπως διαμεσολαβήσει προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά μου από την αρμόδια διεύθυνση του ΕΦΚΑ, όπως και τα ίδια ακριβώς αιτήματα που έχουν στείλει δεκάδες ΑμεΑ, μέλη της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ», τα οποία έχουν μείνει αναπάντητα, όπως και το δικό μου.


Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ τον ΣτΠ, τα έγγραφα που μου στέλνει να μου τα στέλνει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο email που του έχω δηλώσει (βάσει ν. 2672/98, άρθρο 14).

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

άμεσα ενδιαφερόμενος και θιγόμενος πολίτης με αναπηρία,
και με το δικαίωμα που μου δίνει η CRPD, άρθρο 33, παρ. 3 (Ν. 4074/2012) να εμπλέκομαι και να συμμετέχω πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της εθνικής εφαρμογής της Σύμβασης, και ως ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, δημιουργός της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας για τα δικαιώματα των ΑμεΑ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ» (αφού απαριθμεί περισσότερα από 58.000 μέλη, μέχρι στιγμής).

Συνημμένο:
Αρχείο pdf με το mail που είχα στείλει στις 29.11.2019.


 https://logistis-amea.blogspot.com


Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Μετά από τρία χρόνια συνεχών καταγγελιών και μία μηνυτήρια αναφορά εξακολουθεί ανενόχλητα το κάπνισμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2).

Την ημέρα που κλήθηκα να καταθέσω ως μάρτυρας σε ΕΔΕ που διέταξε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2), λόγω των καταγγελιών που κάνω εδώ και τρία χρόνια για μη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, έκανα μια βόλτα πριν και μετά τη διενέργεια της ΕΔΕ για να διαπιστώσω με λύπη ότι δεν υπάρχει βελτίωση.

Κάποιοι προφανώς δεν θέλουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο να εφαρμοστεί η αντικαπνιστική νομοθεσία ούτε και οι κανονισμοί περί ασφάλειας και υγιεινής για εργαζόμενους και φοιτητές.

Ενώ φυσικά, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, με αναπηρίες και οι εγκυμονούσες πρέπει να γίνουν κι αυτά...καπνός, να εξαφανιστούν, για να γλυτώσουν από το να πάθει η υγεία τους...

Ως ακτιβιστής δεν έχω άλλο δρόμο πλέον πέρα από την εκ νέου αναφορά στις αρμόδιες αρχές και στον Συνήγορο του Πολίτη.Το βίντεο που κατέγραψα στις 31.01.2020: https://youtu.be/FWOjMOv779A


Η νέα αναφορά στον ΣτΠ έλαβε αριθμό υπόθεσης: 274607/12.02.2020

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα: Μετά από τρία χρόνια συνεχών καταγγελιών και μία μηνυτήρια αναφορά εξακολουθεί ανενόχλητα το κάπνισμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2).

Στις 31.01.2020 προσήλθα από την επαρχία, στην οποία έχω πρόσφατα μετακομίσει, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 2, για να καταθέσω ως μάρτυρας σε ΕΔΕ που διέταξε ο Πρύτανης για τη μη εφαρμογή του αντικαπνιστικού λόγω των καταγγελιών που υποβάλω συνέχεια εδώ και τρία χρόνια.Λίγο πριν και μετά την ΕΔΕ (η οποία διήρκεσε τέσσερις ώρες) έκανα μόνος μου μια αυτοψία και κατέγραψα οπτικό υλικό (βίντεο), με αποδεικτικό ημερομηνίας αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ημέρας, διαπιστώνοντας ότι η αντικαπνιστική νομοθεσία εξακολουθεί και δεν εφαρμόζεται στο πανεπιστήμιο αφού είναι φανερή η έλλειψη απαγορευτικής σήμανσης που έχει χρόνια να ανανεωθεί, δεν εφαρμόζεται η διάταξη που υποχρεώνει να αναρτάται απαγορευτική σήμανση ανά 15 τ.μ.

Χαρακτηριστικός ένας κεντρικός διάδρομος μήκους 240 μ., ίσως, που συνδέει τρία κεντρικά κτήρια, αφού βρήκαμε μόνο ένα απαγορευτικό σήμα ενώ τα σταχτοδοχεία στους πάγκους της φοιτητικής παράταξης, που είναι προσκείμενη στο κόμμα της Κυβέρνησης, δεν τα απομακρύνει κανένας υπεύθυνος διαχείρισης των κτηρίων.


Εδώ είναι το βίντεο που κατέγραψα στις 31.01.2020: https://youtu.be/FWOjMOv779A


Στο βίντεο διακρίνονται καθαρά φοιτητές που καπνίζουν ανενόχλητοι ενώ οι υπόλοιποι ανέχονται το παθητικό κάπνισμα σαν να μην αντιλαμβάνονται καθόλου ότι εκθέτει την υγεία τους σε κίνδυνο.


 

Ενώ, στις 20.12.2019, οι υγειονομικοί επιθεωρητές της Περιφέρειας αναφέρουν στην αυτοψία που διενήργησαν ότι υπήρχε σήμανση για την απαγόρευση του καπνίσματος! Κι όμως! Δεν υπάρχει σήμανση εδώ και χρόνια! Μόνο κάτι ξεχασμένες πινακίδες, δυο-τρεις στον αριθμό όλες κι όλες.
https://drive.google.com/file/d/1Y7UUYvhsKXPudz7cFwOj3VgU7c-kigwI/view

Η όλη κατάσταση παραπέμπει σε επικράτηση της παραβατικότητας. Γίνεται ακατανόητο επίσης το ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, ενώ αναρτήθηκε σχετική ανακοίνωση, στις 14.01.2020, με θέμα «Ενημέρωση επί της αντικαπνιστικής νομοθεσίας», δεν έχει σταλεί στα email των φοιτητών, προς ενημέρωσή τους. Αποπειράθηκα προσωπικά να τη στείλω σε όλους, στους φοιτητές και σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, στο συγκεκριμένο email που προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν εγκρίθηκε από τον επόπτη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Αυτή την ανακοίνωση, άραγε, μπαίνει να τη δει κανείς;

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και αρνητικών εντυπώσεων, δηλώνω ότι δεν επιθυμώ με κανένα τρόπο να διαβάλλω, με τις συνεχείς καταγγελίες που κάνω, τα ελληνικά πανεπιστήμια, πόσο άλλο το πανεπιστήμιο που φοιτώ ο ίδιος, θα πρέπει όμως κάποτε να απομακρυνθεί το φαινόμενο της παραβατικότητας και της κακοδιοίκησης αφού με το φαινόμενο του "άρρωστου κτηρίου" λόγω του τοξικού περιβάλλοντος από τον καπνό των τσιγάρων, δεν είναι μόνο η αντικαπνιστική νομοθεσία που δεν εφαρμόζεται...


Δεν εφαρμόζονται επίσης οι κανονισμοί περί υγιεινής κι ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους φοιτητές και για όλους όσους επισκέπτονται το πανεπιστήμιο!


Ενώ παρεμποδίζονται σε μεγάλο βαθμό να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική/επαγγελματική και στην κοινωνική ζωή τα άτομα με σοβαρές χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, καθώς και οι γυναίκες που κυοφορούν.

Εύχομαι κάποτε να μπορούμε κάποτε να απολαμβάνουμε πολιτισμένα πανεπιστήμια, γι' αυτό και τον Οκτώβριο του 2017 απεύθυνα πρόταση στους Πρυτάνεις όλων των πανεπιστημίων για πανεπιστήμια χωρίς καπνό..., αλλά κανείς τους δεν ανταποκρίθηκε.
http://logistis-amea.blogspot.com/2017/10/blog-post_28.html

Σε ερώτημα που είχα υποβάλει στον νυν Πρωθυπουργό, στο
Vouliwatch, με πρόταση να ενθαρρύνει τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ να "περιφρουρήσει" όλα τα πανεπιστήμια της χώρας για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, διαδίδοντας μια νέα πολιτισμένη νοοτροπία, ο κ. Μητσοτάκης μας είχε απαντήσει (16.11.2018) ως εξής:

«Το έχω ξεκαθαρίσει ότι η καθολική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου θα είναι προτεραιότητά μας, ξεκινώντας από τη Βουλή και τα δημόσια κτήρια, δηλαδή και τα Πανεπιστήμια. Οι φοιτητικές παρατάξεις - που έχουν πάντως τη δική τους αυτονομία - μπορούν να έχουν χρήσιμο ρόλο τον οποίο προσωπικά θα ενθαρρύνω προς αυτή τη κατεύθυνση. Πέραν των όποιων μέτρων ληφθούν πάντως, το μείζον για να επιτευχθεί ένας στόχος που και οι καπνιστές δηλώνουν ότι είναι σωστός, είναι η ατομική ευθύνη κάθε φοιτητή και η ενεργός συμμετοχή ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας».
https://vouliwatch.gr/ask/question/f879e223-25a0-4ccb-b21d-02c48c9605b2
https://vouliwatch.gr/ask/question/8798440c-1801-4b7c-8aa2-9ca047472fcb#bde49c0f


Θα πρέπει λοιπόν ο κ. Πρωθυπουργός να τηρήσει την υπόσχεσή του και να ενθαρρύνει τη φοιτητική παράταξη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ προς την κατεύθυνση της νομιμότητας, η οποία χρειάζεται άμεσα να αλλάξει νοοτροπία κάνοντας στροφή 180 μοιρών…

Σ’ αυτό το σημείο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνουμε, θέτοντας το υπόψη και του κ. Μητσοτάκη, που ανέφερε με την απάντησή του πως «…το μείζων για να επιτευχθεί ένας στόχος είναι και η ατομική ευθύνη κάθε φοιτητή…», ότι ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει τονίσει επανειλημμένως ότι: «…η συνήθεια του καπνίσματος δεν αποτελεί ατομική συμπεριφορά, αλλά ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας…» και για την αντιμετώπισή του απαιτούνται «…συνεχείς κι επαναλαμβανόμενες ενέργειες…»».

Το έγγραφο που μου έστειλε ο Συνήγορος του Πολίτη, στις 31.07.2019, με το οποίο μου απέστειλε την αλληλογραφία της υπόθεσής μου προκειμένου τυχόν να επανέλθω στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου ή στο Υπουργείο Υγείας: 
https://drive.google.com/open?id=1NAbQXR4mRXyJ-auFxqMvA5qNO_uCfNxU
(Επισυνάπτεται με τη παρούσα)

Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν Ανώτατο Εκπαιδευτικό «φουγάρο», σας υποβάλω την παρούσα αναφορά για εξακολούθηση παραβάσεων:

α)
της αντικαπνιστικής νομοθεσίας,
β)
των κανονισμών περί υγιεινής κι ασφάλειας για εργαζόμενους, φοιτητές κι επισκέπτες,
γ) των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς παρεμποδίζονται άτομα με σοβαρές χρόνιες παθήσεις να συμμετέχουν στη φοιτητική και στην επαγγελματική ζωή,

Για τους παραπάνω λόγους,
αιτούμαι να περάσετε σε ενέργειες λόγω αρμοδιότητας, τέτοιες όπως:


1. Εφαρμογή σχολαστικής ανάρτησης απαγορευτικής σήμανσης ανά 15 τμ σε όλους τους κλειστούς χώρους του πανεπιστημίου, στους διαδρόμους, στα γραφεία, στις αίθουσες, στα κλιμακοστάσια, στις εισόδους, κτλ. (Να δοθεί προσοχή και στο εξής: Οι διατάξεις αναφέρονται σε  ανάρτηση ανά 15 τετραγωνικά μέτρα και όχι ανά 15 μέτρα).

2. Επίβλεψη κι εποπτεία του χώρου από τους φύλακες κι από τους υπεύθυνους διαχείρισης των κτηρίων.


3. Να ελεγχθεί για ποιον λόγο οι υγειονομικοί επιθεωρητές της Περιφέρειας δεν διαπίστωσαν παραβάσεις στην αυτοψία που διενέργησαν στις 20.12.2019 και γιατί δεν εφαρμόζουν τις διοικητικές κυρώσεις στις ήδη βεβαιωμένες παραβάσεις που διαπίστωσαν στα δημόσια κτήρια παρά τη σύσταση που τους έστειλε το Υπουργείο Υγείας για να εφαρμόσουν διοικητικές κυρώσεις όπου βεβαιώθηκε παράβαση. Σχετική η αναφορά: «Αναφορά για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος από το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου επειδή αποφεύγει να επιβάλει πρόστιμο σε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ παραβάσεις.» http://logistis-amea.blogspot.com/2019/10/blog-post_7.html

4. Να αναζητηθούν επιτέλους οι υπεύθυνοι που επιτρέπουν εδώ και πολλά χρόνια να συνεχίζει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που βάζει σε κίνδυνο την υγεία των φοιτητών, των εργαζομένων και των επισκεπτών στο πανεπιστήμιο και αν χρειαστεί να τους αποδοθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, διοικητικές/πειθαρχικές.
Ολοκληρώνοντας, η παρούσα αναφορά, καθώς και αντίγραφο της κατάθεσής μου στην ΕΔΕ που διενεργείται από το πανεπιστήμιο, θα προστεθεί ως αντικείμενο ποινικής διαδικασίας στη μηνυτήρια αναφορά που έχει υποβάλει το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι. https://greekhelsinki.wordpress.com/2019/05/29/1-294/
Επιπλέον θα υποβληθεί και ως τρίτη στη σειρά αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη.


Πιο πρόσφατες καταγγελίες μου:
10.11.2019
Ανώτατο Εκπαιδευτικό «φουγάρο» το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – ΑΝΑΦΟΡΑ κατά ΠΑΔΑ για εξακολούθηση παραβάσεων:
Περισσότερα στον σύνδεσμο:
http://logistis-amea.blogspot.com/2019/11/blog-post.html

08.09.2019: Αναφορά προς τη Συνήγορο του Φοιτητή του ΠΑΔΑ, ζητώντας τη διαμεσολάβησή της για τη μη συμμόρφωση του ΠΑΔΑ στην εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Η ΣτΦ περιορίστηκε μόνο στο να διαβιβάσει την αναφορά μου προς την Πρυτανεία και τίποτα περισσότερο… Παρόλα αυτά, καμία ανταπόκριση δεν υπήρξε εκ μέρους της Πρυτανείας.
Περισσότερα στον σύνδεσμο:
 
http://logistis-amea.blogspot.com/2019/09/blog-post_8.html

30.06.2019: Καταγγελία μου προς αρμόδιες αρχές, με θέμα: «Το κάπνισμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εξακολουθεί προκλητικά ακόμα και μετά τη μηνυτήρια αναφορά σε Εισαγγελέα Αρείου Πάγου από το ΕΠΣΕ».
Περισσότερα στον σύνδεσμο:
http://logistis-amea.blogspot.com/2019/06/blog-post_78.html

27.05.2019:
Καταγγελία μου προς τις αρμόδιες αρχές και αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη, με θέμα: «Η Οδύσσεια ενός φοιτητή ΑμεΑ, ακτιβιστή, που απεγνωσμένα αγωνίζεται για υγιεινό περιβάλλον στο ΠΑΔΑ εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος».
Περισσότερα στον σύνδεσμο:
http://logistis-amea.blogspot.com/2019/05/blog-post_27.html

Υ.Γ. Παρακαλώ θερμά, όπως με ενημερώσετε, με ηλεκτρονικό μήνυμα, για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει τούτη η αναφορά καθώς επίσης όπως με κρατήσετε ενήμερο (με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας)* για την πορεία τούτων των καταγγελιών, επιφυλασσόμενος για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου στην περίπτωση ενδεχόμενης παραβίασης καθήκοντος εκ μέρους δημοσίων υπαλλήλων.

*
Σύμφωνα με τον νόμο 2672/1998, άρθρο 14 «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα(τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)», παρ. 5, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μπορούν, με την υποβαλλόμενη αίτησή τους ή το διακινούμενο μήνυμα, να δηλώνουν την προτίμησή τους ως προς το μέσο της απάντησης.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Φοιτητής στο ΠΑΔΑ, Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και για την προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα, δημιουργός των διαδικτυακών κοινοτήτων
«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ  ΑΜΕΑ» και «STOP ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ» 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
primeminister@primeminister.gr

ΓΓ Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού
κ. Γρηγόριος – Αλέξανδρος Δημητριάδης
gengram@primeminister.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Υπουργός, κ. Βασίλειος Κικίλιας
minister@moh.gov.gr

Υφυπουργός, κ. Βασίλειος Κοντοζαμάνης
yfypourgos@moh.gov.gr

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ rights@moh.gov.gr 

Διαβιβάστηκε λόγω αρμοδιότητας προς:
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος
ddy@moh.gov.gr

 ΓΓ Υπουργείου
secretary.gen-sec@moh.gov.gr
Έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 23275/26.02.2020

 ΓΓ Δημόσιας Υγείας
secretary.gen.dy@moh.gov.gr
Έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΓΓΔΥ 853/13.02.2020

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
tyk@moh.gov.gr
'Ελαβε αρ. πρωτ. 13275 /26-2-2020

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

(Πρώην Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
seyyp@moh.gov.gr

Γενικό Επιθεωρητή Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
gen.ep.seyyp@moh.gov.gr

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
gddy@moh.gov.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Υπουργός Παιδείας, κ. Νίκη Κεραμέως
minister@minedu.gov.gr

ΓΓ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
κ. Απόστολος Δημητρόπουλος
adimitropoulos@minedu.gov.gr


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Υπουργός, κ. Ιωάννης Βρούτσης
ypourgos_erg@yeka.gr

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Β΄ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ypou89@otenet.gr

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης
ypep@primeminister.gr


ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ,
α)
Υπόψη κ. Ανδρέα Ποττάκη

β) Υποβάλλουμε επιπλέον πληροφορίες στην υποβαλλόμενη αναφορά μας, με αριθμό υπόθεσης: 268216/08.10.2019, ενώ επικαλούμαστε και τις προηγούμενες αναφορές μας, με αριθμούς υποθέσεων: 261912/27.05.2019 και 243971/27.04.2018.

Παρακαλούμε θερμά τον ΣτΠ να δει με ευαισθησία τις αναφορές μας και να πρωτοστατήσει για τα θιγόμενα δικαιώματά μας.
press@synigoros.gr, gram_koinonikhs_prostasias@synigoros.gr
(12.02.2020, λάβαμε βεβαίωση ότι το μήνυμά μας προωθήθηκε στο αρμόδιο τμήμα του ΣτΠ)
Η νέα αναφορά στον ΣτΠ έλαβε αριθμό υπόθεσης:
274607/12.02.2020


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

- Περιφερειάρχης Αττικής
κ. Γεώργιος Πατούλης
gperatt@patt.gov.gr
Η αναφορά στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής πήρε αρ. πρωτ. 124415/12.2.2020.

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας ΔΤ Αθηνών
κ. Λεωτσάκος Ανδρέας
ant.dta@patt.gov.gr

Γραμματεία Αντιπεριφερειάρχη
id.dta@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ygeiadt1@patt.gov.gr
Έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1005/12-02-2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
prkatanalotidt1@patt.gov.gr
Π
ήρε τον αρ. πρωτοκόλλου 486/13-2-2020Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- Κεντρικό Πρωτόκολλο ΠΑΔΑ,
eprot@uniwa.gr

Έλαβε εμπιστ. αριθμό πρωτοκόλλου ΧΧΧΧΧ/13-2-20

 - κ. Μαργαρίτα Τσουκαλά
mtsoukala@uniwa.gr

Παρακαλώ πολύ, όπως τεθεί υπόψη του κ. Νικόλαου Θαλασσινού.Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
Υπόψη εκπροσώπου του, κ. Παναγιώτη Δημητρά,
παρακαλώντας τον να συμπεριλάβει την παρούσα αναφορά ως αντικείμενο ποινικής διαδικασίας στην κατάθεσή μου προς τον αρμόδιο εισαγγελέα.
panayotedimitras@gmail.com


Κοινοποίηση σε:

- Σύλλογος «Ακαπνίστας»
akapnistas@gmail.com

- Σύλλογος «Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα»
info@opensky.gr, freeofsmoke@yahoo.com

- Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
pisinfo@pis.gr, press@pis.gr 
- Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
htsinfo@otenet.gr

- Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
info@cancer-society.gr, proedros@cancer-society.gr

- Υπουργείο Υγείας, Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ποιότητας Ζωής
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Τμήμα Β’
exartiseis_b@moh.gov.gr

 https://logistis-amea.blogspot.com