Κυριακή 7 Μαρτίου 2021

ΤΑ ΤΡΙΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΠΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ EMAIL

*** Η αναιτιολόγητη και επίμονη άρνηση χορήγησης των τρισέλιδων του ΚΕΠΑ στον ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου συνιστά και έγκλημα του Ποινικού Κώδικα. Ομοίως και η ψευδή ιατρική πιστοποίηση ***

Από πλευράς Ποινικού Δικαίου:


ΠΚ 221, Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις:
1. Γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, χημικοί και μαίες που εν γνώσει εκδίδουν ψευδείς πιστοποιήσεις, οι οποίες προορίζονται να παρέχουν πίστη σε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή σε μια ασφαλιστική επιχείρηση ή που μπορούν να ζημιώσουν άμεσα οικονομικά άλλον τιμωρούνται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. Αν οι ψευδείς αυτές πιστοποιήσεις προορίζονται για δικαστική χρήση, αυτοί που τις εκδίδουν τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή.
2. Με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος χρησιμοποιεί τέτοια ψευδή πιστοποίηση για να εξαπατήσει δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή ασφαλιστική επιχείρηση. Αν έγινε δικαστική χρήση της ανωτέρω ψευδούς πιστοποίησης, ο διάδικος που έκανε τη χρήση τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.


ΠΚ 222, Υπεξαγωγή Εγγράφων:
Όποιος με σκοπό να βλάψει άλλον αποκρύπτει, βλάπτει ή καταστρέφει έγγραφο του οποίου δεν είναι κύριος ή δεν είναι αποκλειστικά κύριος ή που άλλος έχει δικαίωμα, κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου, να ζητήσει την παράδοση ή την επίδειξή του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Σ' αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική αρχή κατ' οποιονδήποτε τρόπο, όπως π.χ. και με απλή κοινοποίηση με αποστολή email.


-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------


ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΤΑ ΤΡΙΣΕΛΙΔΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:

Πώς και πού κάνουμε καταγγελία όταν τα ΚΕΠΑ δεν μας χορηγούν αντίγραφα για τις τρισέλιδες αποφάσεις αναπηρίας μας

 Με το παρόν άρθρο επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για τα δικαιωμάτα τους καθώς και για τη δυνατότητα που έχουν να αιτούνται τη χορήγηση αντιγράφων των τρισέλιδων αποφάσεων (που είναι οι πλήρεις Αποφάσεις Αναπηρίας τους αντί της μονοσέλιδης Γνωστοποίησης του Αποτελέσματος της Αναπηρίας που παραλαμβάνουν μετά την υγειονομική τους εξέταση) με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας (με το email).

ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Μετά τη δικαίωση που επέφερε στον αγώνα μας για άρση της αδιαφάνειας στο ΚΕΠΑ η Γνωμοδότηση ΝΣΚ 123/2020 ακολούθησε η αποδοχή της από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ (αφού δεν είχε πλέον κάποιο "παραθυράκι" στο νομικό του οπλοστάσιο για να μπορέσει να την αρνηθεί).

Κατ΄αυτόν τον τρόπο, άρθηκε οριστικά κάθε μη σύννομη οδηγία που αποτελούσε εμπόδιο για να χορηγούνται οι τρισέλιδες αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. στα άτομα που έχουν εύλογο ενδιαφέρον σ΄αυτές και που εμπεριέχονται τα προσωπικά τους δεδομένα που έχουν υποστεί επεξεργασία από τα μέλη που συμμετέχουν στις υγειονομικές επιτροπές. 

Δηλαδή, πλέον, σε όποιον αιτείται να του χορηγηθεί αντίγραφο των τρισέλιδων πρακτικών, της υγειονομικής επιτροπής που τον εξέτασε, του χορηγούνται, χωρίς καμία παράνομη αποσιώπηση των στοιχείων των μελών (των ιατρών και των γραμματέων) των υγειονομικών επιτροπών, καθώς έχει απομυθοποιηθεί επίσης ότι τα στοιχεία τους δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα καθώς δεν αφορούν την προσωπική ή την οικογενειακή τους ζωή. Πρόκειται δηλαδή για τα υπηρεσιακά/επαγγελματικά τους στοιχεία, σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων πολιτών που αποτελούν και ευαίσθητα δεδομένα της υγείας τους.

Σχετική η εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ, αρ. πρωτ. 345925, 23.12.2020, με θέμα, «Γνωστοποίηση αιτούμενων στοιχείων – ονομάτων ιατρών μελών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.», στην οποία παρατηρήσαμε ότι παράνομα δεν έχει αποδοθεί Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). Εμείς καταγγείλαμε την παράλειψη (ο e-ΕΦΚΑ κι άλλες φορές δεν έχει περάσει από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ εγκυκλίους που αφορούν τα ΑμεΑ), όμως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποφεύγει, επίσης κατά παράνομο τρόπο, να διερευνήσει την καταγγελία μας.

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΑ ΤΡΙΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΠΑ

Μετά από δέκα χρόνια παράνομης εφαρμογής αδιαφάνειας (αποτελεί και πρακτική μισαναπηρισμού), στη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας μας, καθίσταται αναγκαίο να ελέγξουμε αν έχει τηρηθεί η νομιμότητα σε κάθε περίπτωση ατομικά.

Εξετάζοντας προσεκτικά τα τρισέλιδα πρακτικά, ενδεχομένως να διαπιστώσουμε κάποιες από τις συνήθεις παρανομίες (όπως έχουν καταγγελθεί αρκετές φορές από μέλη της διαδικτυακής κοινότητας "Συνήγορος των ΑμεΑ"):

α) Το να έχει γνωμοδοτήσει/γνωματεύσει για εμάς ιατρός τελείως άσχετης ειδικότητας με την πάθησή μας, πολύ περισσότερο ειδικά στην περίπτωση του να μην συμμετείχε καθόλου στην υγειονομική επιτροπή ιατρός ειδικός για την πάθησή μας. Επίσης, για την κύρια πάθησή μας θα πρέπει οπωσδήποτε ο Πρόεδρος της Υγειονομικής Επιτροπής να έχει την αντίστοιχη μ' αυτήν ειδικότητα.

«Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού».
(Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, άρθρο 5).

β) Το να συμμετείχε στη Δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή - κατόπιν δικής μας προσφυγής - ίδιος ιατρός που συμμετείχε και στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

«Εις την Δευτεροβάθμιον Υγειονομικήν Επιτροπήν δεν δύναται να συμμετέχει ο μετασχών υφ' οιανδήποτε ιδιότητα εις Πρωτοβάθμιον τοιάυτην κρίνασαν την αυτήν υπόθεσιν»
(Κανονισμός Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας ΙΚΑ (ΚΑΑ), άρθρο 28, όπως ισχύει με Ν. 3863/2010, άρθρο 6, παρ. 8).

γ) Το να μας έχουν αλλάξει την πάθηση σε κάποια διαφορετική, η οποία δεν αναγράφεται πουθενά στον Εισηγητικό Φάκελο Αναπηρίας μας ή και στη Γνωμάτευση του ιατρού-θεραπευτή μας που έχει εκδόσει και συντάξει αυτά τα ιατρικά έγγραφα ούτε να προκύπτει από τις ιατρικές εξετάσεις μας. 

Αυτό αποτελεί παράβαση του άρθρου 12 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (διενέργεια ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση του ασθενή).

Επιπλέον, επειδή η διαδικασία της αξιολόγησης της αναπηρίας, σύμφωνα με τον ν. 3863/2020, άρθρο 6 "Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας", προκυπτει ότι είναι διοικητική διαδικασία, οι ιατροί-μέλη των υγειονομικών επιτροπών δεν δύνανται να νομιμοποιούνται να διενεργούν ιατρικές πράξεις μέσα στις δομές του e-ΕΦΚΑ εφόσον ο οργανισμός δεν εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και πλέον δεν υφίστανται δομές υγείας καθώς όλες έχουν απομακρυνθεί από το πρώην ΙΚΑ το 2011 (με τον Ν. 3918/2011).

Επομένως, αν για οποιοδήποτε λόγο ένας ιατρός του ειδικού σώματος του ΚΕΠΑ επιθυμεί να διαφοροποιηθεί από τη γνωμάτευση του ιατρού-θεραπευτή του ασθενούς θα πρέπει να μην ολοκληρώσει τη διαδικασία της πιστοποίησης της αναπηρίας. Θα πρέπει είτε να επικοινωνήσει με τον ιατρό-θεραπευτή του ασθενούς για να ζητηθούν και να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις είτε μέχρι και να τον καταγγείλει στον ιατρικό του σύλλογο ή ακόμα και σε εισαγγελική αρχή αν κρίνει ότι έχει διαπραχθεί ψευδής δήλωση εκ μέρους του ιατρού-θεραπευτή.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν νομιμοποιείται να μεταβάλλει την πάθηση του ασθενούς κι ειδικά χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή του και τη συναίνεσή του.

δ) Το να μην έχει λάβει καθόλου υπόψη του τη βεβαιωμένη από τον ιατρό-θεραπευτή του πάθηση του ασθενούς.

Αυτό αποτελεί παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας ή μη νόμιμη ενέργεια της Διοίκησης καθώς η υγειονομική επιτροπή έχει ως έργο τη διαπίστωση της αναπηρίας των προσώπων για τον καθορισμό της πάθησης και το βαθμό της αναπηρίας κατά τα γνωστά [Ε.Π.Π.Π.Α. και λοιπές ισχύουσες αναφορικά με την πιστοποίηση της αναπηρίας γενικές διατάξεις]

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ

Κάθε πρόσωπο που έχει διαπιστώσει ότι η απόφαση της αναπηρίας του δεν ήταν σύννομη έχει το δικαίωμα να ζητήσει με τις νόμιμες διαδικασίες την ακύρωσή της και να εξεταστεί εκ νέου.
Ειδικά για την περίπτωση του να έχει παραβιαστεί ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας μπορεί κάποιος να επικαλεστεί το άρθρο 338 του Ν. 4512/2018, καθώς και να καταγγείλει τον ιατρό της υγειονομικής επιτροπής στον ιατρικό του σύλλογο. Ανάλογα την περίπτωση, αν κρίνει ότι έχει διαπραχθεί σοβαρή παρανομία που τον ζημίωσε θα πρέπει να συμβουλευθεί έναν δικηγόρο.

ΝΟΜΟΣ 4512/2018 - Άρθρο 338 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
«Οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του ν. 3418/2005 (Α΄287)* είναι άκυρη. Αν στη λήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες».
 * Ο Ν. 3418/2005 είναι ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.

 Στη διαδικτυακή κοινότητα "Συνήγορος των ΑμεΑ" έχουμε κάνει ανάρτηση, σε δημόσια θέα, στην οποία συλλέγουμε τις καταγγελίες των μελών που έχουν διαπιστώσει από τα τρισέλιδά τους ότι έχει διαπραχθεί παρανομία. 

Η ανάρτηση για να γράψετε την καταγγελία σας είναι εδώ: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/permalink/4393408274007185/

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΣΕΛΙΔΩΝ

Στους αναγνώστες μας προτείνουμε να κάνουν χρήση του εντύπου που έχουμε συντάξει, προκειμένου να το στείλουν με το email στη Γραμματεία του ΚΕΠΑ στο οποίο τηρείται ο φάκελός τους στη φυσική του μορφή. Με το αίτημα ζητάει κάποιος να του χορηγηθούν οι τρισέλιδες αποφάσεις αναπηρίας που τον αφορούν, με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας.

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΣΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ

 Στοιχεία επικοινωνίας με όλα τα ΚΕΠΑ

 Πράγματι, έχουμε ήδη ξεκινήσει να λαμβάνουμε με το email τα τρισέλιδα πρακτικά που είχαμε ζητήσει από καιρό ενώ είναι πολύ σημαντικό το ότι πετύχαμε για πρώτη φορά να εφαρμοστεί στον e-ΕΦΚΑ και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ αφού θα πρέπει να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των ΑμεΑ για πρόσβαση στην πληροφορία με τον τρόπο επιλογής τους και όχι με το απαράδεκτο και μισαναπηρικό "μολών λαβέ" που μας λένε πολλές φορές οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών.

Επειδή έχει παρατηρηθεί, σε λίγες ευτυχώς περιπτώσεις, ότι κάποιοι Γραμματείς ΚΕΠΑ αρνούνται αναιτιολόγητα να μας στείλουν με το email τα αντίγραφα που ζητάμε, σε επόμενο άρθρο μας θα ενημερώσουμε τους αναγνώστες με ποιους τρόπους μπορούν να καταγγείλουν το πειθαρχικό παράπτωμα εκ μέρους του υπαλλήλου που δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη.

Το πλήρες έγγραφο του ΣτΠ εδώ: https://drive.google.com/file/d/1o8l3MoBN5XedvBn2jlmOz_hBbn4P11D0/view?fbclid=IwAR1BB1-6CvgbwDd4Jpe-YK2aGzzNd_VhKfvXuI7skO6_9-DrafuJjoQuuyc


Ανδρέας Μπαρδάκης
Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας "Συνήγορος των ΑμεΑ".

https://logistis-amea.blogspot.com/2021/03/email.html