Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Σύνταξη για συζύγους, γονείς ή αδελφούς ατόμων με αναπηρία μετά τον Ν.4336/2015

Τελευταία ενημέρωση, Νοέμβριος 2021:
Εκδόθηκε το Γενικό Έγγραφο (εγκύκλιος) ΕΦΚΑ 40/95/480598/25-11-2021
 

ΠΡΟΧΟΧΗ! ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ΣΟΒΑΡΟ ΛΑΘΟΣ  στην ΗΛΙΚΙΑ συνταξιοδότησης για συζύγους-γονείς-αδελφούς ΑμεΑ (Εγκύκλιος υπ' αριθμ. πρωτ. Σ40/95/480598, 25.11.2021).

Στο παράδειγμα 3, περίπτωση β, αναφέρει ότι το έτος 2021 κάποιος μπορεί να βγει σε σύνταξη στην ηλικία των 61 ετών και έξι μηνών! Αυτό είναι εντελώς λάθος καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις, τον πίνακα και τον μαθηματικό υπολογισμό που προβλέπεται από τη σχετική υπουργική απόφαση, υπ' αρ. πρωτ.: Φ11321/οικ.47523/1570/23.10.2015, η ηλικία που μπορεί να συνταξιοδοτηθεί είναι όταν συμπληρώσει τα 61 έτη και δύο μήνες - ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ!

ΕΤΣΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΑΝΕΙ ΑΔΙΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ!

Δηλαδή, αν κάποιος βγει με σύνταξη ύψους 1.000 ευρώ θα χάσει άδικα 1.000 Χ 4 μήνες = 4.000 ευρώ!
 
Εδώ και μήνες μαθαίνουμε ότι το ασφαλιστικό αλλάζει λόγω της εφαρμογής του τρίτου μνημονίου, έχοντας ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα όρια ηλικίας για τους περισσότερους ασφαλισμένους.
Ετσι λοιπόν, οι ασφαλισμένοι/-ες, με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών πραγματικής ασφάλισης  έως 18.8.2015, συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας, ενώ από 19.8.2015 με τουλάχιστον συμπληρωμένα τα 55 έτη της ηλικίας τους (με σταδιακή αύξηση έως τα 62 έτη λόγω μεταβατικού σταδίου), εφόσον είναι σύζυγοι, γονείς ή αδελφοί ατόμων με αναπηρία.

Εξαίρεση υπάρχει για τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω.

Στους δημοσίους εξακολουθεί να ισχύει η συμπλήρωση 25ετίας για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας για την καταβολή της σύνταξης. Χρήση του δικαιώματος αυτού, για συνταξιοδότηση με ευνοϊκότερους όρους, μπορεί να ασκηθεί από τον ένα εκ των γονέων, κατόπιν κοινής δήλωσής τους. Σε περίπτωση διάζευξης ή διάστασης των γονέων, το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο από αυτόν που έχει την επιμέλεια του παιδιού.
Αριθ. πρωτ.: 124069/0092/10.11.2015 (βλ. κεφάλαιο ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ, παρ. στ).


ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Βάσει του προγενέστερου του ν. 4336/2015 νομοθετικού πλαισίου, δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Οι ασφαλισμένοι/-ες της κατηγορίας αυτής,  συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών πραγματικής ασφάλισης έως 18.8.2015, ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ, εφόσον είναι σύζυγοι, γονείς ή αδελφοί ατόμων με αναπηρία και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου.


Πλέον όμως, με το ν. 4336/2015 και την ανωτέρω σχετική Υ.Α., καθιερώνεται ηλικιακό όριο που αρχίζει από το 55ο με σταδιακή αύξησή του ως τη συμπλήρωση του 62ου, με κριτήριο το έτος κατά το οποίο συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης, ήτοι οι 7.500 ημέρες ασφάλισης (με την προϋπόθεση φυσικά ότι συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου του ν. 3996/2011).

Σύμφωνα λοιπόν με τον Πίνακα:


Παράδειγματα:
1.
Ασφαλισμένος που συμπληρώνει 25ετή συντάξιμο χρόνο τον 10/2015, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος ως γονέας ανάπηρου παιδιού με τη συμπλήρωση της ηλικίας 55 ετών και 11 μηνών. Αν κατά την ηλικία αυτή, ό άλλος γονέας έχει χρόνο ασφάλισης μικρότερο της 8ετίας, η σύνταξη θα απονεμηθεί – εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις - από τον επόμενο μήνα συμπλήρωσης του χρόνου ασφάλισης των οκτώ ετών, χωρίς μεταβολή στην ηλικιακή προϋπόθεση ή χρονική προϋπόθεση ( 55 ετών και 11 μηνών και 25ετία).
2.
Ασφαλισμένος που συμπληρώνει 25ετή συντάξιμο χρόνο το έτος 2022, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος ως σύζυγος αναπήρου με τη συμπλήρωση του 62ου, ακόμη κι αν αυτή επέλθει μετά το έτος 2022, χωρίς μεταβολή στην χρονική προϋπόθεση, εφόσον βέβαια κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος συντρέχουν οι λοιπές προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία προϋποθέσεις.
3. Ασφαλισμένος, με σύζυγο ανάπηρο 80% που μέχρι την 18.8.2015 έχει συμπληρώσει 7.500 ημέρες πραγματικής ασφάλισης και η αναπηρία πιστοποιείται ότι υπήρχε μέχρι την ημερομηνία αυτή, δικαιούται σύνταξη με τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας, και εφόσον πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου (ν.3996/2011).
4. Ασφαλισμένος/-η που είναι σύζυγος, γονέας ή αδελφός ατόμων με αναπηρία, συμπληρώνει τις 7.500 ημέρες ασφάλισης (και πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, ν. 3996/2011) κατά το έτος 2017: δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 57 ετών και 8 μηνών, που αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1, στο νέο όριο ηλικίας που ισχύει για την ηλικία των 55 ετών για το έτος 2017.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ZLZG4GVE0s2fgohV6ba-D9ta8ktjwu0FunH04cjPnes36wLC6x_GIFezf1WM7VtBowQntP_-bPluovwUFMFzrGAgNiV_wsrOCVugMLfJ2fa5Hchc6Zx71vLYetfH4SoZCfABo1Ea6cHU/s1600/_small.jpg Θα πρέπει επίσης να πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 37 του ν.3996/2011), τις οποίες παραθέτουμε πιο κάτω
 
Σημαντικό:
Εξαιρούνται από την ανωτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης όσοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την 18.8.2015 (ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ).

Οι μητέρες μπορούν επίσης να δουν το άρθρο μας:
Σύνταξη για μητέρες με ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα


Προϋποθέσεις του άρθρου 37 του ν.3996/2011

Α) ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
- Ποσοστό αναπηρίας τέκνου 67% και άνω
- Το τέκνο να είναι άγαμο, να μην εργάζεται και να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.
- Ο γονέας που θα ασκήσει το δικαίωμα θα πρέπει εκτός των απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων να μη λαμβάνει ήδη σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.
- Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ο έτερος γονέας θα πρέπει να εργάζεται, να μη λαμβάνει και να μη δικαιούται να λάβει σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο και να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες εργασίας ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης εκ των οποίων 600 ημέρες ή 2 έτη τα τελευταία 4 έτη σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
- Να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς τον οικείο ασφαλιστικό του φορέα ή τους φορείς αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός ή το Δημόσιο, ότι δεν έχει ασκήσει και δεν πρόκειται να ασκήσει στο μέλλον το δικαίωμα συνταξιοδότησης που παρέχει η παρούσα διάταξη.
Σε περίπτωση λύσης του γάμου μεταξύ των γονέων:
- Το δικαίωμα ασκείται από το γονέα που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου, αναπήρου τέκνου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
Λόγω της κατ’ εξαίρεση παραχώρησης δικαιώματος συνταξιοδότησης με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις από ότι στους λοιπούς ασφαλισμένους, η άσκηση της επιμέλειας κατόπιν συναινετικού διαζυγίου δεν αρκεί για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.
Αντιθέτως, απαιτείται η επιμέλεια του ανήλικου παιδιού να έχει δοθεί στο διαζευγμένο γονέα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα.
- Αν το παιδί είναι ενήλικο, το δικαίωμα ασκείται από το γονέα που είχε την επιμέλεια όσο ήταν ανήλικο, αν η λύση του γάμου επήλθε πριν την ενηλικίωσή του.
- Εάν η ενηλικίωση επήλθε πριν τη λύση του γάμου, το δικαίωμα ασκείται από έναν από τους γονείς – κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας – με τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν.
- Σε περίπτωση που το ανάπηρο παιδί έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας το δικαίωμα ασκείται από το γονέα που έχει οριστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Β) ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

- Ποσοστό αναπηρίας συζύγου 80% και άνω.
- Έγγαμος βίος τουλάχιστον 10 ετών πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.
- Ο σύζυγος του αναπήρου να μη λαμβάνει και να μη δικαιούται να λάβει σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

Γ) ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

- Ποσοστό αναπηρίας αδελφού 67% και άνω.
- Ο ανάπηρος αδελφός να είναι άγαμος, να μην εργάζεται και να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.
- Για την άσκηση του δικαιώματος από τον αδελφό/η πρέπει, για τουλάχιστον μία πενταετία πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης:
α) να έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του/της αδελφού/ης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας ή β) ο ανάπηρος αδελφός να συνοικεί αποδεδειγμένα με τον αιτούντα τη σύνταξη αδελφό/η και να τον βαρύνει.
Η συνοίκηση και η οικονομική επιβάρυνση θα αποδεικνύονται από τα έντυπα Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που υπέβαλε ο αδελφός που βαρύνεται κατά τα τελευταία πέντε έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
- Ο αιτών τη σύνταξη να μη λαμβάνει και να μη δικαιούται να λάβει σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο.
- Επίσης κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης απαιτείται οι δύο αδελφοί να είναι ορφανοί από τους δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Α) Αν το ανάπηρο άτομο (παιδί – σύζυγος – αδελφός) αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχοληθεί, η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η εργασία ή η αυτοαπασχόληση.
Β) Σε περίπτωση παύσης της δικαστικής συμπαράστασης αδελφού/ης ή διακοπής της συνοίκησης, η σύνταξη διακόπτεται από την ημερομηνία παύσης ή διακοπής αντίστοιχα και επαναχορηγείται εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι προϋποθέσεις του άρθρου 37.
Σε περίπτωση που το ανάπηρο άτομο εργαστεί ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος μετά τη συνταξιοδότηση, τότε ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός υποχρεούται να δηλώσει την εργασία στο φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται ώστε η σύνταξη που λαμβάνει να ανασταλεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εργασία.
Την ίδια υποχρέωση δήλωσης έχει ο συνταξιοδοτούμενος αδελφός, σε περίπτωση παύσης της δικαστικής συμπαράστασης ή διακοπής της συνοίκησης προκειμένου να διακοπεί η συνταξιοδότησή του.
Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει επί του σώματος των σχετικών αποφάσεων να αναγράφεται ευκρινώς η υποχρέωση του συνταξιούχου για δήλωση των παραπάνω μεταβολών.

ΧΡΟΝΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Οι χρόνοι που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τη συμπλήρωση των 25 ετών ασφάλισης ή 7.500 ημερών εργασίας είναι:
1. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης
2. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης
3. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης
4. Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς, κατ’ εφαρμογή του Ν.1358/83.
5. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών του αρθρ. 65 του Ν. 1483/84 που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς κατά τα οριζόμενα στην παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει κάθε φορά.
6. Ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας.
7. Ο χρόνος που έχει πραγματοποιηθεί στην ασφάλιση κάθε άλλου κράτους‐μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, καθώς και ο χρόνος που έχει διανυθεί σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας (ισχύει και για τον χρόνο του έτερου γονέα).

ΧΡΟΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
1. Χρόνος αναγνώρισης σπουδών
2. Χρόνος αναγνώρισης τέκνων
3. Χρόνος αναγνώρισης ανεργίας
4. Χρόνος προεγγραφής

Πλέον:
- Παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης σε γονείς αναπήρων και στην περίπτωση που ο έτερος γονέας είναι ασφαλισμένος του Δημοσίου.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης σε γονέα αναπήρου τέκνου όταν ο έτερος
γονέας:

- Δεν εργάζεται
- Δεν έχει πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης
- Είναι προαιρετικά ασφαλισμένος
- Βρίσκεται σε αποδεδειγμένη ανεργία δηλαδή επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ
- Βρίσκεται σε επιδοτούμενη από το ΙΚΑ ασθένεια
- Είναι εν ενεργεία ασφαλισμένος σε φορέα κύριας ασφάλισης, έχει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης των 8 ετών, πλην όμως είναι ήδη συνταξιούχος άλλου φορέα.

Πηγές:
-Ν.4336/2015
-Ν.3996/2011, άρθρο 37
-Υ.Α. αρ.Φ11321/οικ.47523/1570/26.10.2015
-Αριθ. πρωτ.: 124069/0092/10.11.2015
-Φ.80000/54411/1797   30/11/2015 (Η βασική εγκύκλιος)
-Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ.52  15/12/2015
-Εγκύκλιος ΟΑΕΕ αρ.56/2011
-Εγκύκλιος ΟΑΕΕ αρ.2/2016

Ανδρέας Μπαρδάκης

http://logistis-amea.blogspot.gr/
http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)
http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

47 σχόλια:

 1. Ελπίζω να παραμείνει όπως περιγράφεται παραπάνω. Σας είχα κάνει ερώτημα και μου δώσατε απάντηση. Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ο σύζυγός μου έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%. Εγώ είμαι στο ταμείο ανεργίας εδώ και 3 χρόνια και έχω 4.300 ένσημα. Δικαιούμαι να πάρω σύνταξη όπως αναφέρεται παραπάνω? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι, αρκεί να πληρείτε και τις άλλες προϋποθέσεις.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ για την απαντησή σας. Έχω τις άλλες προϋποθέσεις άλλά δεν έχω 7.500 ένσημα. Παρ΄όλα αυτά δικαιούμαι τα ώς άνω?

   Διαγραφή
 3. Αγαπητέ κ. Ανδρέα
  θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη μητέρα μου . Εχει αναπηρία 67% και εισόδημα 4100 περίπου απο αναπηρική σύνταξη ΟΓΑ, διαζευμένη, χωρις αλλα εισοδήματα και περιουσία. θεωρείται προστατευόμενο μέλος της οιοκογένειας μου; Είναι φιλοξενούμενη μου όταν δεν νοσηλευεται σε κλινική. Μπορώ να τη βάλω στη δική μου δηλωση ως προστατευόμενο μέλος και τα ιατρικά έξοδα νοσηλέιας στη δηλωση μου για τη φοροαπαλλαγή; Δεν μπορεσα να βγάλω ακρη! Θα ήθελα τη βοηθεία σας.
  Με εκτίμηση για το έργο σας για τους ΑΜΕΑ
  ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
  Δημήτρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. καλησπέρα και χρόνια πολλά, είμαι σύζυγος αμεα εργαζόμενος στο δημόσιο και καλύπτω στα 55 έτη τα 7500 ένσημα καθώς και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, κατοχυρώνω με τα τωρινά δεδομένα δικαίωμα συνταξιοδότησης? η απορία μου πηγάζει από την φράση ( Ο σύζυγος του αναπήρου να μη λαμβάνει και να μη δικαιούται να λάβει σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ), σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλησπέρα σας
  Είμαι πατέρας αυτιστικού παιδιού με ποσοστό αναπηρίας >80% και διαμένω στον Πόρο Τροιζηνίας.
  Γεννήθηκα τον 9ο του 1962. Τον Μάρτιο του 2012 συμπλήρωσα 7500 ένσημα πραγματικής ασφάλισης. Δεν βγήκα στη σύνταξη γιατί ήθελαν και 2400 ένσημα από την σύζυγο, η οποία τα συμπληρώνει στις 31/07/2016, εκ των οποίων τα 200 είναι στον ΟΑΕΕ.
  Θέλω να σας ρωτήσω, με τις νέες εγκυκλίους που έχουν βγει, βγαίνω στη σύνταξη στα 56 & 9 μήνες. Δηλαδή σε τρία χρόνια. Τότε θα καταθέσω για την σύνταξη? Η σύζυγος θα πρέπει να εργάζεται και τότε η μέχρι να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις δηλαδή στις 31/7/2016?
  Αν πάρουμε διαζύγιο μέχρι τότε και έχω εγώ την επιμέλεια, ισχύουν και οι προϋποθέσεις τις συζύγου, η μόνο τα 7500 ένσημα που έχω?
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ακτίνα φωτός και ελπίδας η σελίδα σας!
  Ευελπιστώ να έχω την απάντησή σας.

  1. Ο σύζυγός μου είναι ανάπηρος με ποσοστό 80% εφόρου ζωής (με απόφαση ΙΚΑ-ΚΕΠΑ)

  2. Έχουμε υπέρδεκαετή έγγαμο βίο

  3. Είμαι μητέρα ανήλικου τέκνου (έτος γέννησης 2009).

  Άρα υπάγομαι στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011 ώς σύζυγος αναπήρου πληρούσα και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και δικαιούμαι να συνταξιοδοτηθώ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας εφόσον έχω συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης (ή ισοδύναμο 7500 ημερών ασφάλισης).

  4. Υπήρξα μισθωτή εργαζόμενη (υπαγόμενη στο ΙΚΑ) κατα το χρονικό διάστημα 1985 έως Μάρτιο 1990. Για το διάστημα αυτό έχω προβεί στην καταμέτρηση απο το ΙΚΑ των ενσήμων μου και μου έχει χορηγηθεί απόφαση καταμέτρησης από το ΙΚΑ για 599 καταμετρημένα ένσημα.

  5. Στη συνέχεια για το χρονικό διάστημα απο 01/09/1992 μέχρι και 29/02/2016 υπήρξα ασφαλισμένη του ΤΕΒΕ και μετέπειτα ΟΑΕΕ ώς αυτοαπασχολούμενη επαγγελματίας.

  Με την ψήφιση του Ν.4336/2015 και με το όριο της 18ης Αυγούστου 2015 που θέτει, έχω στο ΤΕΒΕ/ΟΑΕΕ 6900 ένσημα μέχρι την ημερομηνία αυτή (παρ όλο που μέχρι την οριστική διακοπή της εργασίας μου την 29/02/2106 είναι πολύ περισσότερα).

  6. Ύστερα απο τα παραπάνω, έχοντας 7499 ένσημα, για ΕΝΑ και μόνο ένσημο που λείπει μέχρι τις 18/08/2015 αναγκαστικά ΠΡΕΠΕΙ να προσμετρήσω και ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΟ χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
  Βάσει των οριζομένων στην εγκύκλιο ΟΑΕΕ Νο 56/2011 οι μόνοι χρόνοι που επιτρέπεται στην κατηγορία που ανήκω να προσμετρηθούν είναι:
  α) <<5. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών του αρθρ. 65 του Ν. 1483/84 που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς κατά τα οριζόμενα στην παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει κάθε φορά.>> και
  β) <<6. Ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας.>>

  Υστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να με ενημερώσετε για το ποιά απο τις παραπάνω περιπτώσεις εξαγοράς μπορώ να ασκήσω ΣΗΜΕΡΑ και με ποιά διαδικασία, ώστε εξαγοράζοντας ΕΝΑ ΜΗΝΑ είτε χρόνου γονικής άδειας ανατροφής παιδιού είτε χρόνου απουσίας απο την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, να μπορέσω να συνταξιοδοτηθώ άμεσα χωρίς όριο ηλικίας (όπως βάσει άρθρου 37 Ν.3996/2011 δικαιούμαι).

  Να διευκρινίσω ότι ο χρόνος ασφάλισής μου στο ΤΕΒΕ/ΟΑΕΕ είναι συνεχής και όλες οι μηνιαίες εισφορές έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα.
  Προφανώς δέν υπήρξε διακοπή εργασιών κατα την κύηση και λοχεία ή το διάστημα ανατροφής (διότι δέν γινόταν να κλείσω το μαγαζί μου για να εμφανιστεί κενό διάστημα)

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις συμβουλές σας!
  Δυστυχώς δέν έχω facebook ούτε ξέρω καλά απο τέτοια πράγματα, οπότε αναγκαστικά γράφω εδώ και παρακαλώ για την εδώ απάντησή σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  2. Παρακαλώ, μπορεί κάποιος συντονιστής να έχει περάσει τον λογαριασμό σας για "ρομπότ".
   Πείτε μου το όνομα του λογαριασμού σας στο facebook προκειμένου να τον βγάλουμε από τον αποκλεισμό.
   Στο διαδίκτυο γίνονται και λάθη, μην μας παρεξηγείτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην θέλουμε να έρθετε στην ομάδα μας ή να μην θέλουμε να σας απαντήσουμε.

   Διαγραφή
  3. Σε πρώτη ματιά πάντως, η χρονική στιγμή της εξαγοράς θα καθορίσει και τη συγκεκριμένη ηλικία στην οποία θα μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη.

   Συγχωρέστε με, αλλά τις ερωτήσεις που μου κάνουν εδώ δεν έχω χρόνο ούτε να τις δω.

   Διαγραφή
 9. Χαίρεται, είμαι πατέρας παιδιού ΑΜΕΑ και συμπλήρωσα τα 7500 το 2016.Ρωτησα και μου είπαν ότι μπορώ να βγω σε σύνταξη στα 58 (είμαι 53). Ισχύει;
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 94% ΕΦ'ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΚΛΕΙΣΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2016 ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ? Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ , ΚΙ ΕΓΩ ΑΝΗΚΩ ΣΕ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΧΩ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΝΣΥΜΑ .
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Παρακαλώ :είμαι μητέρα τέκνου Αμεα με ποσοστό αναπηρίας 67% άνω μη ικανό εργασίας απόφαση ΚΕΠΑ . Ασφαλισμένη ΟΓΑ 8 χρονια είμαι 60 χρόνων πως μπορώ να βγω στη συνταξη????μπορώ?????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Καλημερα σας. Ειμαι μητερα ανεργη με καρτα ανεργιας εναμιση χρονο, 2 ανηλικων, 10 ετων, και 1 ετων. Εχω μονο 1500 ενσημα στο ικα. Ειμαι αγαμη, και ο πατερας των παιδιων εχει αναγνωισει μονο το πρωτο παιδακι. Ουτε εκεινος εχει δουλεια, βοηθημα ουτε απο γονεις μιας κι εχουν πεθανει και δεν υπαρχει καποιος να κραταει τα παιδια. Υπαρχει μονο 1 ενοικειο, που στην δηλωση, ειναι 3000 το χρονο. Αλλα υπαρχουν ακινητα, που υπερβαινουν τις 100000. Εχω προσπαθησει για οποιαδηποτε πωληση εδω και 5 χρονια, αλλα δεν γινετε τιποτα. Τι μπορω να κανω? Χρωσταω και στην εφορια απο τεκμηριο περιουσιας. Και στεγαστικο δανειο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλησπέρα έχω σύζυγό ΑΜΕΑ με 67% αναπηρία.Ειμαι 57 ετών άνεργος.Δεν έχω τα απαραίτητα ένσημα.Ποτε μπορώ να βγω σε σύνταξη και με ποιες προϋποθέσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. exw syzigo me 80% anapiria,eimai 60 eton,exw 18,5 eti sto oaee kai 2 eti ika ,pote tha parw syntaksi?eyxaristw

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ειμαι αναπηρη με 100% αναπηρια με συντροφο.Αρρωστησα στην Ελλαδα,ομοσ τορα
  πια ειμε στην Βυλγαρια.
  Ο συζυγος μου, εχει 10 χρονια δουλεια στην Ελλαδα και εινε ασφαλιζμενοσ αβτα χρονια.Θελο να ρωτησω: Τα δορεσι να παρι σινταξι σαν δικο μου συντοφρο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Εγω δηλ. Που ειμαι αμεα με 85% αναπηρία, η μανα μου πρεπει να ειναι και πανω απο 55 ΚΑΙ να εχει 7,500 μερες ασφάλισης,η μονο το ενα απο τα δυο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Αν η μητέρα σου συμπλήρωσε τα 7500 πριν τις 17/8/2015 δικαιούται σύνταξη ανεξαρτήτου ηλικίας, αν τα συμπληρώνει μετά τότε βγαίνει στην σύνταξη σύμφωνα με το πίνακα του γήρατος. Εγώ που τα συμπλήρωσα το 2016 θα πάρω σύνταξη στα 58.
  Είδες η "αριστερή" κυβέρνηση;
  Πιστεύω να σε κάλυψα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Καλησπέρα , έχω γεννηθεί το 1961 έχω πρωτοασφαλιστεί το 1978
  Έχω 15 χρόνια στο ΙΚΑ (ξενοδοχουπάλληλος)
  4 χρόνια στο ΤΕΒΕ (Ταβέρνα)
  3 χρόνια Γερμανία
  και 13 χρόνια ΟΓΑ (απαλλαγή Έχω μια ταβέρνα σε χωριό)
  επίσης έχω ένα παιδί με 85% αναπηρία , η γυναίκα μου Δεν εργάζεται έχει εργαστεί 2 χρόνια στην γερμανία και εχει παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια, είναι άνεργη χωρίς να επιδοτείτε...Εξάλλου είχε να μεγαλώσει 3 παιδιά το ένα με αναπηρία 85%
  Δικαιούμαι σύνταξη και πότε ? Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας και την προσπάθεια σας που κάνετε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Καλησπερα, θα ηθελα να ρωτησω. Ενα παιδι με αναπηρια πως μπορει να παρει συνταξη αναπηριας? ποιες ειναι οι προυποθεσεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. καλησπέρα σας-διορισθηκα στο ΙΚΑ τον Σεπ 2014 και δουλευω μπηκα ως ΑΜΕΑ τοτε με αναπηρια ανω των 67% τωρα έπεσα στο 61% απο την επιτροπη.
  Εχω ψυχικη νόσο (επιληψία μείζονα κατάθλιψη ψύχωση) και έγινα 50 το Νοεμβριο του 2016.
  Δεν αντεχω αλλο στην δουλεια . μπορώ να βγω στην συνταξη και με πόσο μισθό; εχω σίγουρα 4500 μέρες εργασίας πάσχω από ψυχική είμαι 50 κάπου διάβασα εδώ οτι θεμελιώνω το 75% του μισθού.
  Σας ευχαριστω είμαι μονη μου δεν εχω λεφτα να παω να ρωτησω ουτε ξερω που
  Ελισσάβετ Γ-Θεσσαλονίκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 90%ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΔΕΚΟ 19,05 ΕΤΗ ΚΑΙ 56 ΕΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ-Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Σε περίπτωση συνταξιοδοτησης απο τον ΟΑΕΕ με συζυγο ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ειναι δεκτη απο τον ΟΑΕΕ η γνωμάτευση ΑΣΥΕ εφόσον ο αναπηρος σύζυγος ηταν δημόσιος υπαλληλος και περασε απο ΑΣΥΕ για κρίση ποσοστού αναπηρίας.;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ειμα 57 χρονων χηρα και μητερα ενος Αμεα με 82℅ αναπηρα μπορω να παρω συνταξη απο τον ογα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. καλημέρα είμαι σύζυγος ατόμου με αναπηρία 67% έχω ογά από το 1989 με μια διακοπή 3 ετών με ένσημα ικα απο το 1990-1993 και τώρα πάλι ογα ως σήμερα ετών 57. Ο σύζυγος παίρνει σύνταξη ογα διακαιούμε και εγώ ως σύζυγος αναπήρου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
  Ο νομος 3996/2011 οσον αφορα την προταση,να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες εργασίας ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης εκ των οποίων 600 ημέρες ή 2 έτη τα τελευταία 4 έτη σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.
  ειναι ευκολο να μου απαντησετε εαν το (2400 ημερες Η 8ετη πραγματικης ασφαλισης....)η ειναι διαζευτικο? διοτι η γυναικα μου εχει 4500 ενσημα
  αλλα εργαζεται μετα απο 18 χρονια τους τελευταιους 5 μηνες και εχουμε παιδι με 67% αναπηρια και εγω ειμαι 60 με 29 χρονια ενσημα στον οαεε
  ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Καλησπερα ειμαι μητερα παιδιου αμεεα με 80% αναπηρια ξεκινησα να εργαζομαι το 1988 και απο το 1993 εχω βαρεα μεχρι και σημερα ειμαι 50 ετων ποτε μπορω να βγω στην συνταξη?ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ 80% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΜΟΥ .ΣΤΙΣ 12/1/2019 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ 7500 ΕΝΣΗΜΑ ΣΕ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΩ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΜΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ 25/10/1963

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Καλησπέρα σας κ.Μπαρδακη, είμαι συζυγος ατομου με αναπηρια 67 τοις εκατο από το 2005 και ο συζυγος μου παιρνει αναπηρικη συνταξη. είμαι ασφαλισμενη στον οαεε από το 1986 και εχω και ένα χρονο ικα την περιοδο 1985-1986. συνολο 33 χρονια ασφαλιση. είμαι γεννημενη στις 17/10/1966. ποτε δικαιούμαι συνταξη αναμενω απαντηση σας. ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ασχολειτε καποιος με τις απαντησεις των μελων?Ειδαλλως να μην θεσω το ερωτημα μου το οποιο ειναι φλεγον και επειγων!Αφορα ενηλικο προστατευομενο τεκνο ανικανο για βιοποριστικη εργασια για μεταβιβαση συνταξη θανοντως γονεως

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ειμαι αμεα μπορω να μπω δικαστικος συμπαραστατης στην συζυγο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. eimai 45 etwn me paidi me 67% anapiria exw 7500 ensuma to septembrio toy 18 pote mporw na bgw se suntajei o pateras ergazetai sto oaed apo to 2002  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Είμαι γεννημένη στις 12-4-66 και έχω 10.000+ ένσημα ΙΚΑ. Εχω σύζυγο με 90% αναπηρία. Μπορώ να πάρω σύνταξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Εάν ένας πατέρας πληροί όλες τις άλλες προϋποθέσεις για να λάβει σύνταξη λόγω τέκνου με πάνω από 80% αναπηρία, αλλά η σύζυγος έχει θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη αλλά μειωμένη, τι ελπίδες έχει να προχωρήσει στην όλη διαδικασία? Η νομοθεσία πώς το ερμηνεύει? Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ειμαι αμεα με ποσοστο 95 τη εκατο εχω ικα απο το 1986εωs 1989 και το 2000 μετα εχω 11 χρονια δημοσιο βγαινω στη συνταξη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Καλησπέρα σας ο σύζυγος μου έχει αναπηρία .ε ποσοστό 80%και πάνω και εργάζομαι από το 2003 στον ιδιωτικό τομέα πως μπορώ να μάθω αν δικαιούμαι σύνταξη ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Καλησπερα σας. Ειμαι μητερα παιδιου με ποσοστο αναπηριας 100%. Εχω ενσημα απο το 1991 και μεχρι σημερα (2019) έχω συμπληρωσει συνολικα 21 ετη ασφαλισης. Ειμαι 48 ετων. Ποτε μπορω να βγω σε πληρη συνταξη; Μπορω να αναγνωρισω καποια πλασματικα χρονια για να επισπευσω τη συνταξιοδοτηση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Καλησπερα σας. Είμαι δημόσιος υπάλληλος και ή σύζυγος δεν έχει εργαστεί ποτέ. Έχουμε ένα παιδί Α.Μ.Ε.Α με πάνω από 80% αναπηρία. Στα πόσο χρονών και πόσες εργάσιμες ημέρες χρειάζεται για να πάρω την σύνταξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. καλημερα , εχω ενα αγορι 13 ετων με εγκεφλικη παραλυση και προσφτη αποφαση ΚΕΠΑ με ποσοστο αναπηριας 80% και πληρω ολες τις προυποθεσεις για να βγω στην συνταξη ( ενσημα ηλικια κλπ). Η μοναδικη απορια που εχω ειναι η εξης οταν ο γιος θα ενηλικιωθει και βρει εργασια και δια κοπει η συγκεκριμενη συνταξηεφ οσον τοτε θα ειμαι ανω των 67 ετων θα μπορω να καταθεσω για συντξη γηρατος.

  ευχαριστω πολυ κααι για την βοηθεα των αρθρων σας
  με εκτιμηση

  Χ.Γαγγος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣΑΜΕΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΒΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΑ?ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΤΑ 18 ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΙΣΧΥΕΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Καλή σας μέρα. Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω, πότε μπορώ να πάρω συνταξη.
  Είμαι γεννημένη το 1973. Εχω 2 ανήλικα παιδια. 14 και 9.το μεγάλο είναι στο φάσμα του αυτιά μου ( υψηλής λειτουργικότητας). Εχω την επιμέλεια των παιδιών. Ασφαλίστηκα πρωτη φορά το 1994 σε ιδιωτική δουλειά. Από τον Νοέμβριο του 1997 είμαι στην ΕΡΤ. Πριν η ΕΡΤ μας ασφαλιζε στο ΙΚΑ, εδώ και 2.5 χρόνια στον ΕΔΟΕΑΠ. Ανάμεσα 2 χρόνια είχα και βαρέα ένσημα. Σας ευχαριστώ πολυ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Γιατί οι ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΓΟΝΕΙΣ που ο αναδοχούμενος είναι ΑΜΕΑ δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση αυτού του νόμου;
  Γιατί υπάρχει αυτή η διάκριση σε βάρος μας;
  Αξίζει να στραφώ νομικά εναντίων αυτής της απόφασης, ώστε να συμπεριληφθούν και οι ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΓΟΝΕΙΣ στο νόμο αυτό.
  Παρακαλώ μπορώ να έχω μιά απάντηση.
  Ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/