Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και Εξωιδρυματικό Επίδομα

Επικαιροποίηση 16.10.2020

Ο Συνήγορος του Πολίτη μας έστειλε το έγγραφο που απηύθυνε στο Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να εκδόσει οδηγία για τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Κοινότητας που αγνοούν ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μπορεί να το δικαιούνται και άτομα που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα από ασφαλιστικούς φορείς.

Η απάντηση του ΣτΠ
 
Με την πρόταση Β10 ο ΣτΠ πρότεινε την έκδοση σχετικής εγκυκλίου προς αποφυγή σφαλμάτων και διαφορετικής αντιμετώπισης των δικαιούχων του ΚΕΑ.
 

Επικαιροποίηση 23.01.2020
Αποστείλαμε σχολιασμό στον ΣτΠ, επί της απάντησης του ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επισημαίνοντας την ανάγκη να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος.


Επικαιροποίηση 7.12.2019
Ο Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης έστειλε την απάντηση στον ΣτΠ, με την οποία, επιτέλους, μετά από τρία χρόνια, ξεκαθαρίζεται ότι τα εξωιδρυματικά επιδόματα δεν συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά κριτήρια του ΚΕΑ.
(Μετά από αυτές τις εξελίξεις θα ακολουθήσει νέο άρθρο).

Επικαιροποίηση 13.11.2019
Η υπόθεση αφορά ερώτημα προς το Υπουργείο Εργασίας, που αφορά τα ΑμεΑ, ενώ: α) έχει αναφερθεί στον Συνήγορο του Πολίτη από το 2017, β) έχει δοθεί υπενθύμιση από τον ΣτΠ στο Υπουργείο Εργασίας για να απαντήσει. Το υπουργείο όμως αμελεί να απαντήσει, παρά την υπενθύμιση από τον ΣτΠ.

Προώθησα την επιστολή που έστειλα στις 11.11.2019 και στους παρακάτω αρμόδιους:

- ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
primeminister@primeminister.gr

ΓΓ Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού
κ. Γρηγόριος – Αλέξανδρος Δημητριάδης
gengram@primeminister.gr

- ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης, με την ειδική αρμοδιότητά του για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ ως Συντονιστικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση (Ν.4488/2017)
ypep@primeminister.gr

- Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την ειδική αρμοδιότητά της ως το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς για θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4488/2017)
ggdad@justice.gov.gr

- Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ν.4622/2019)
Πρώην Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
seedd@seedd.gr
Έλαβε αρ. υπόθεσης 11431/14.11.2019 απάντηση από την ΕΑΔ)


Επικαιροποίηση 12.11.2019
Ο ΣτΠ μου απάντησε με email ότι προώθησε το μήνυμά μου (11.11.2019) στο αρμόδιο τμήμα του Συνηγόρου.

Επικαιροποίηση 11.11.2019
Για την ιστορία, επειδή το Υπουργείο Εργασίας δεν απάντησε ποτέ, ως είχε υποχρέωση, είχα υποβάλει αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη στις 10.05.2017, Αριθμός Υπόθεσης: 228519, την οποία ο ΣτΠ δήλωσε τότε ότι δεν μπορεί να επιληφθεί αναφοράς εάν αυτή δεν υποβάλλεται από τον άμεσα ενδιαφερόμενο ή από νόμιμο εκπρόσωπό του. Επ ' αυτού, αντέκρουσα το επιχείρημα με νέα αναφορά που υπέβαλα στις 02.06.2017, Αριθμός Υπόθεσης: 229616, εξηγώντας πως το ερώτημα, όπως και η αναφορά που υπέβαλα, με ενδιαφέρουν, κατά πρώτο λόγο ως άμεσα ενδιαφερόμενος πολίτης που ζητάει διευκρίνηση επί συγκεκριμένης παροχής και κατά δεύτερο λόγο ως πολίτης με την ιδιότητα του ακτιβιστή (έχω εύλογο ενδιαφέρον) και γι' αυτό κάτω από το ονοματεπώνυμό μου θα μνημονεύω και την ιδιότητα του ακτιβιστή.

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε το επιχείρημα και τη νέα αναφορά κι έτσι διαμεσολάβησε ζητώντας από το Υπουργείο Εργασίας, με επιστολή του τον Δεκέμβριο του 2017, να απαντήσει. Όλο αυτό το διάστημα όμως δεν έχει δοθεί καμία απάντηση κι έτσι, στις 21.05.2019, ο ΣτΠ έστειλε υπενθύμιση στο Υπουργείο Εργασίας ότι θα πρέπει να δοθεί άμεση απάντηση, για το ερώτημα που έχω υποβάλει από τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ όμως ακόμα περιμένω!
Πλέον, ζητάω πλήρη ενημέρωση από τον ΣτΠ και στην περίπτωση που το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει απαντήσει, ζητάω με επιστολή μου προς τον ΣτΠ να διαμεσολαβήσει δυναμικά (π.χ. ζητώντας την παρέμβαση από εισαγγελική αρχή) εντός του πλαισίου αρμοδιότητάς του ως "Πλαίσιο Προαγωγής για την Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ" καθώς το ερώτημα αφορά μεγάλο αριθμό ατόμων με αναπηρίες.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2016
Υπόψιν:

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
gram_yp@yeka.gr

Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
anypkal@yeka.gr
thfotiou@parliament.gr

Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αξιότιμης κας ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
anypapasxolisi@yeka.gr
gramanypapasxolisi@yeka.gr

Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
αξιότιμου κ. Δημήτρη Καρέλλα
ggp@yeka.gr

Κοινοποίηση:

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
esaea@otenet.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
gramsxkrpol@synigoros.gr

ΘΕΜΑ: Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος.

  Αξιότιμοι κύριοι,
όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπ' Αριθμ. Δ23/οικ. 30299/2377/ 1.7.2016 (ΦΕΚ Β' 2089/7-7-2016) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»,  καθορίστηκε το  Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (εφεξής πρόγραμμα ή Κ.Ε.Α.) ως ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

  Στο άρθρο 2 της απόφασης, " Άρθρο 2: Ορισμοί για την εφαρμογή του Κ.Ε.Α.»
ορίστηκε ότι:
 «Δηλούμενο εισόδημα: το συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης - προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση - που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, κατά τους έξι (6) μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης. Στο συνολικό δηλούμενο εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Το δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει το επίδομα αναδοχής της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 2082/1992, το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων, καθώς και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος».

  Κατόπιν,  το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε διευκρινίσεις ως «Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
 για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», τις οποίες μπορούμε να διαβάσουμε στην επίσημη ιστοσελίδα για το Κ.Ε.Α.,  https://keaprogram.gr/

Εκεί διευκρινίζεται ότι:

 
«Μόνο τα ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του εισοδήματος. Αυτά είναι: (α) η σύνταξη αναπηρίας λόγω ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος και (β) οι συντάξεις αναπηρίας. Προνοιακά (μη ανταποδοτικά) επιδόματα αναπηρίας δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Τα επιδόματα αυτά περιλαμβάνουν:


Επιδόματα που χορηγούνται σε επίπεδο Δήμου
1) Επίδομα βαριάς αναπηρίας
2) Επίδομα για βαριά νοητική αναπηρία/υστέρηση
3) Επίδομα για τετραπληγικούς, παραπληγικούς, ακρωτηριασμένους.
4) Επίδομα αιματολογικών παθήσεων
5) Επίδομα στους πάσχοντες από AIDS
6) Επίδομα για κωφά άτομα λόγω της απώλειας ακοής
7) Επίδομα τυφλότητας για οπτική αναπηρία
8) Επίδομα για εγκεφαλική παράλυση
9) Επίδομα για τη νόσο του Χάνσεν
10) Επίδομα κίνησης (για άτομα με ακρωτηριασμό ή παράλυση)


Επιδόματα που χορηγούνται σε επίπεδο Περιφέρειας
1) Επίδομα νεφροπαθών
2) Επίδομα για αιμοκάθαρση
3) Επίδομα για μεταμόσχευση νεφρού
4) Επίδομα για μεταμόσχευση ήπατος
5) Επίδομα για μεταμόσχευση καρδιάς
6) Επίδομα για μεταμόσχευση μυελού των οστών
7) Επίδομα για μεταμόσχευση πνεύμονα


Επιδόματα που χορηγούνται από το κράτος (μέσω μεταφοράς σε Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης)
1) Επίδομα αναπηρίας για τυφλότητα στους συνταξιούχους λόγω γήρατος
2) Εξωιδρυματικό επίδομα αναπηρίας».


Από την παραπάνω οδηγία εκτιμούμε ότι δημιουργείται ερώτημα:

  Ποιο ακριβώς είναι το εξωιδρυματικό επίδομα αναπηρίας που χορηγείται από το κράτος μέσω μεταφοράς σε Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης;   
  Μέσα στην παραπάνω έννοια περιλαμβάνεται και το εξωιδρυματικό επίδομα που καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς φορείς, όπως είναι το ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κτλ.  το οποίο  καταβάλλουν στους ασφαλισμένους τους που έχουν παραπληγία/τετραπληγία;

  Επιθυμούμε επίσης να σας θέσουμε τον προβληματισμό μας ως εξής:
 Αν δεν εννοείτε το εξωιδρυματικό επίδομα  που καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους ασφαλισμένους τους, - πιθανόν για την αιτία του ότι μπορεί να θεωρείται  συνταξιοδοτική (δηλαδή ανταποδοτική) παροχή προνοιακού χαρακτήρα, - τότε θα δημιουργηθεί άνιση μεταχείριση μεταξύ των ασφαλισμένων του δημοσίου που λαμβάνουν το Επίδομα για τετραπληγικούς, παραπληγικούς, ακρωτηριασμένους από την Πρόνοια και των ασφαλισμένων στους άλλους φορείς (του ιδιωτικού τομέα).

Για τους παραπάνω λόγους θα επιθυμούσαμε μια διευκρινιστική απάντηση για το παραπάνω θέμα.

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.

Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

5 σχόλια:

 1. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν μόνοι τους αίτηση. Αυτό να υποθέσω ισχύει και για φιλοξενούμενα αμεα; Εγώ έχοντας 67% αναπηρία κσι 38 μήνες ανεργίας λόγω ανικανότητας για εργασία δεν δικαιούμαι ούτε 200€ επειδή μένω με τους γονείς μου; Οι οποίοι παρεπιπτόντως οριακά(κατά 300€) ξεπερνούν το εισοδηματικό όριο.
  Επίσης δεν δέχονται τροποποιητικές δηλώσεις την στιγμή που οι ίδιοι τρπποποίησαν τα κριτήρια αφού στην αρχή είπαν πως θα είναι ίδια με αυτά της κάρτας σίτησης η οποία θα κοπεί κιόλας.
  Δεν με πειράζει που με αποκλείουν. Με πειράζει που φέρονται ύπουλα σε ανήμπορο κόσμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εμενα κοψαν φετος το πενηντερικο για το μικρο μου εγγονη δοσαν μονο εμενα κ την ανυπαντρη μανα του.... Δεν καταλαβα ακομα το λογο εγω αμεα κ η κορη μου ανεργη

   Διαγραφή
 2. ΕΚΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΟΥΒΑΡΑ ΝΑ ΚΑΝΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/