Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

ΝΕΑ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Μετά τις αναφορές που είχαμε υποβάλει για παραβιάσεις από ΕΦΚΑ κι ΟΠΕΚΑ, εις βάρος των ΑμεΑ, με εγκυκλίους που δεν πέρασαν από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μόλις διαπιστώσαμε ότι το Υπουργείο Εργασίας (Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία) μιμείται την ίδια ακριβώς αυθαιρεσία.

Προχωρήσαμε άμεσα σε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη.
Η αναφορά έλαβε αριθμό Αριθμό Υπόθεσης: 26345825 Ιουνίου 2019

Θέμα: ΝΕΑ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Αγαπητέ, Συνήγορε του Πολίτη,
σας ενημερώνουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας εξέδωσε Εγκύκλιο, στις 14.06.2019, προς τον ΟΠΕΚΑ, με την οποία εξηγεί ότι οι γνωματεύσεις αναπηρίας από ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, κτλ. πλέον θα γίνονται αποδεκτές στον ΟΠΕΚΑ.

Την εγκύκλιο την είδαμε σε ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ, εδώ:
https://www.esamea.gr/legal-framework/circulars/4241-25-06-2019-egkyklios-opeka-apodoxi-gnomateyseon-asye-anye-klp

  Διαπιστώσαμε, όμως, κατόπιν έρευνας, ότι η εγκύκλιος δεν έχει λάβει ΑΔΑ, δεν έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ούτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ούτε στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, ενώ έχει κοινοποιηθεί και στον Συνήγορο του Πολίτη!

 Σύμφωνα, όμως, με τον νόμο 3861/2010 περί προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, το άρθρο 21 του Συντάγματος, το άρθρο 21 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ (κυρωμένη με ν.4074/2012) και το άρθρο 65 του ν.4488/2017, η ανάρτηση των εγκυκλίων στο διαδίκτυο καθίσταται εκ των πραγμάτων αναγκαία για την υλοποίηση των επιταγών της Σύμβασης του ΟΗΕ και την υλοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης των ΑμεΑ στην ενημέρωση.
(ΣτΠ, αρ. 256457/24368/2019, σε επιστολή του προς ΕΦΚΑ κι ΟΠΕΚΑ)

  Επιπλέον, κάθε παράλειψη ανάρτησης εγκυκλίων που αφορούν παροχές των ΑμεΑ, όχι μόνο δεν εξυπηρετεί τις γενικές αρχές της διαφάνειας και τη δημοσιότητα της διοικητικής δράσης (αρχή χρηστής διοίκησης), αλλά κατά τη γνώμη μας παραπέμπει και σε πρακτική μισαναπηρισμού (με την επιστημονική του έννοια) αφού στερεί από αυτά το δικαίωμά τους στην πληροφορία εφαρμόζοντάς τους σκοταδισμό...

  Καταλήγοντας, υπενθυμίζεται στον ΣτΠ ότι ορίζεται με τον ν. 4488/2017 ο Συνήγορος του Πολίτη έχει οριστεί ως η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή που αποτελεί το Πλαίσιο για την Προαγωγή της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ (για την οποία φέτος η Ελλάδα ελέγχεται για την εφαρμογή της). Για την εκπλήρωση της αποστολής του το Πλαίσιο Προαγωγής τελεί σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), η οποία αποτελεί τριτοβάθμια οργάνωση των Ατόμων με Αναπηρίες και ανεξάρτητο μηχανισμό της κοινωνίας των πολιτών.

  Εμείς, βεβαίως, θα ενημερώσουμε την ΕΣΑμεΑ για την παρούσα αναφορά, μόλις λάβει αριθμό υπόθεσης, αλλά καλό θα ήταν να την ενημερώσει και ο ΣτΠ, προκειμένου να είναι επάγρυπνη στα θέματα νομιμότητας που παραβιάζουν δικαιώματα των ΑμεΑ.

 Ο ΣτΠ, θα πρέπει, επίσης, στην επίσημη ιστοσελίδα του, να ενθαρρύνει περισσότερο τα ΑμεΑ να υποβάλλουν αναφορές για τις περιπτώσεις εκείνες, όταν πέφτει στην αντίληψή τους ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες, αφού: «είναι ορθό η έννοια του εύλογου ενδιαφέροντος να ερμηνεύεται πολύ διευρυμένα ενόψει της δημοκρατικής αρχής και του παρεπόμενου δικαιώματος κάθε ενεργού πολίτη να πληροφορείται ό,τι τον αφορά άμεσα ή έμμεσα κι εν τέλει να συμμετέχει στα κοινά».
(ΣτΠ 205051/46544/2015)

  Θα πρέπει επίσης να ενημερωθούν καλύτερα τα ΑμεΑ για το άρθρο 65, Ν. 4488/2017, «Επικοινωνία ΑµεΑ µε διοικητικές αρχές, γλώσσες και µορφές επικοινωνίας», επειδή τα διοικητικά όργανα και οι αρχές όταν συναλλάσσονται με ΑμεΑ υποχρεούνται να παρέχουν πρόσφορα μέσα επικοινωνίας και πρόσβαση στην πληροφόρηση. Στην ως άνω υποχρέωση περιλαμβάνονται ενδεικτικά, η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και η κοινοποίηση διοικητικών πράξεων σε ΑμεΑ σε προσβάσιμες μορφές. Από το συγκεκριμένο άρθρο του νόμου εξυπακούεται ότι και ο ΣτΠ θα πρέπει, όταν π.χ. κάνει σημαντική αναφορά σε κάποια εγκύκλιο, στις αναρτήσεις του, να επισυνάπτει και το σχετικό έγγραφο και να μην αρκείται μόνο στην αναφορά του αριθμού της. Πρόσφατο δε παράδειγμα είναι η πρόσφατα δημοσιευμένη ανακοίνωση του ΣτΠ για παρέμβασή του, στην οποία αναφέρει την εγκύκλιο ΔΙΑΔΠ/4291/17.2.97, χωρίς όμως να επισυνάπτει το σχετικό έγγραφο για να αναγνωστεί από το κοινό, ειδικά από τα ΑμεΑ.
https://www.synigoros.gr/?i=equality.el.imdservices.570713


  Αναμένοντας από τον ΣτΠ να τιμήσει και πάλι τον θεσμό που εκπροσωπεί, ζητάω την άμεση παρέμβασή του έτσι ώστε το Υπουργείο Εργασίας να διορθώσει την παράλειψή του να περάσει από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.27334/675 καθώς να με ενημερώσει για τυχόν ενέργειές του.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης


Άμεσα ενδιαφερόμενος κι ενεργός πολίτης,
Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
Δημιουργός της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας για τα ΑμεΑ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/


Υ.Γ. Παρακαλώ πολύ η απάντηση σας να είναι οπωσδήποτε και στο email που δηλώνω κι όχι μόνο σε έντυπο δια του ταχυδρομείου.

Το παρόν θα κοινοποιηθεί σε:

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
- Συντονιστικός Μηχανισμός για την Αναπηρία του Υπουργού Επικρατείας
- Γενική Γραμματεία Διαφάνειας κι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/