Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατειας το εξωιδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 έχει κοινωνικοασφαλιστικό και όχι προνοιακό χαρακτήρα.

Τούτο διότι η παροχή αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη ασφαλιστικής σχέσης , δεδομένου ότι το επίδομα αυτό χορηγείται σε πρόσωπα αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένα.


Επομένως, η ΑΑΔΕ αυθαίρετα θεωρεί ότι τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ είναι συναφή με το εξωιδρυματικό επίδομα.

Αμέσως μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του ΣτΠ (24.06.19) περάσαμε σε νέα αναφορά, δεδομένου ότι οι φορολογικές δηλώσεις έχουν πάρει παράταση έως 29.07.19.
Επομένως, υπάρχει ακόμα χρόνος...25 Ιουνίου 2019

Θέμα αναφοράς: ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.

Σχετική η προηγούμενη αναφορά με Αριθμό Υπόθεσης: 263318, η οποία όμως υπεβλήθη πριν την ανακοίνωση που έκανε ο Συνήγορος του Πολίτη, στις 24.06.2019.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, επεσήμανε με την επιστολή, αρ. πρωτ. 216774/12669/2018, απευθυνόμενος προς τους αρμόδιους υπουργούς, ότι τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε ΑμεΑ δεν είναι εισοδήματα. Το ίδιο έκανε πρόσφατα με επιστολή που τους απηύθυνε στις 8.5.2019. Από τη χθεσινή (24.06.2019) ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του: https://www.synigoros.gr/?i=state-citizen-relations.el.pros_dimosio.579120


Η θέση, όμως, της Φορολογικής Διοίκησης (Α.Α.Δ.Ε. και Δ.Ο.Υ.) είναι ότι:

«Τα περιοδικώς καταβαλλόμενα σε ΑμεΑ προνοιακά επιδόματα, θεωρούνται συναφή με το εξωιδρυματικό επίδομα ποσά, τα οποία συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και συγκεκριμένα περιοδικότητα, ύπαρξη μόνιμης πηγής και τακτική εκμετάλλευση της πηγής αυτής κι ότι η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ε του Ν. 4172/2013 εξακολουθεί να συμπεριλαμβάνει τα προνοιακά επιδόματα στο εισόδημα».
ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ!


Επιπλέον, η Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) επεσήμανε ότι η υπ’αρ. 12α/Γ.Π.οικ. 68856/2202 Κοινή Απόφαση (ΦΕΚ 5855/Β/28.12.2018) των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών και οι προβλέψεις της (ότι τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ δεν είναι εισοδήματα) μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, δεν ήταν καν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης!

Ναι, αλλά εμείς τι φταίμε;
Επειδή η ΑΑΔΕ ή τα Υπουργεία δεν λειτούργησαν σωστά κι έγκαιρα, όπως είχαν υποχρέωση, σημαίνει ότι εμείς, τα άτομα με αναπηρίες, πρέπει και φέτος να επιβαρυνθούμε άδικα με Εισφορά Αλληλεγγύης, με απώλεια του δικαιώματος της μείωσης 100% του ΕΝΦΙΑ, καθώς και να χάσουμε βασικές κοινωνικές παροχές λόγω της αυθαίρετης προσμέτρησης των προνοιακών μας επιδομάτων στο φορολογητέο εισόδημα;

Όσον αφορά τη συνάφεια που επικαλείται η ΑΑΔΕ των προνοιακών επιδομάτων σε σχέση με το εξωιδρυματικό επίδομα, υπενθυμίζουμε στον ΣτΠ τις προηγούμενες Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ:

Παραθέτουμε τα αποσπάσματα από τη Γνωμοδότηση 158/2017, ΝΣΚ (Τμήμα ΣΤ’):

«Μία από τις ουσιώδεις διαφορές της κοινωνικής πρόνοιας από την κοινωνική ασφάλιση είναι και ο επικουρικός χαρακτήρας της προνοιακής προστασίας , που σημαίνει ότι η πρόνοια καλύπτει όσους δεν έχουν άλλη προστασία, όπως από την κοινωνική ασφάλιση (Πατρ. Παπαρρηγοπούλου – Πεχλιβανίδη «Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης» 2η έκδοση, σελ. 26 επ.)».


«Σύμφωνα δε με την απόφαση με αριθμό Α1088/2016 του ΣτΕ το εξωιδρυματικό επίδομα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 έχει κοινωνικοασφαλιστικό και όχι προνοιακό χαρακτήρα. Τούτο διότι η παροχή αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη ασφαλιστικής σχέσης , δεδομένου ότι το επίδομα αυτό χορηγείται σε πρόσωπα αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένα.»


Επομένως, τα προνοιακά επιδόματα ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΡΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΚΑΘΕΝ.

Επιπλέον, είναι εντελώς παράλογο, στον συνυπολογισμό του εισοδήματος για το στεγαστικό επίδομα να μην συνυπολογίζονται φέτος τα προνοιακά επιδόματα που δηλώθηκαν στην περσινή φορολογική δήλωση (πρόσφατη παρέμβαση από τον ΣτΠ) ενώ όμως συνεχίζουν και φέτος να δηλώνονται στη φορολογική δήλωση στους κωδικούς που τα θεωρούν εισοδήματα!

Καταλήγοντας, υπενθυμίζεται στον ΣτΠ ότι ορίζεται με τον ν. 4488/2017 ο Συνήγορος του Πολίτη έχει οριστεί ως η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή που αποτελεί το Πλαίσιο για την Προαγωγή της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ (για την οποία φέτος η Ελλάδα ελέγχεται για την εφαρμογή της). Για την εκπλήρωση της αποστολής του το Πλαίσιο Προαγωγής τελεί σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), η οποία αποτελεί τριτοβάθμια οργάνωση των Ατόμων με Αναπηρίες και ανεξάρτητο μηχανισμό της κοινωνίας των πολιτών.

Εμείς, βεβαίως, θα ενημερώσουμε την ΕΣΑμεΑ για την παρούσα αναφορά, μόλις λάβει αριθμό υπόθεσης, αλλά καλό θα ήταν να την ενημερώσει και ο ΣτΠ, προκειμένου να είναι επάγρυπνη στα θέματα νομιμότητας που παραβιάζουν δικαιώματα των ΑμεΑ.

Ο ΣτΠ, θα πρέπει, επίσης, στην επίσημη ιστοσελίδα του, να ενθαρρύνει περισσότερο τα ΑμεΑ να υποβάλλουν αναφορές για τις περιπτώσεις εκείνες, όταν πέφτει στην αντίληψή τους ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες, αφού: «είναι ορθό η έννοια του εύλογου ενδιαφέροντος να ερμηνεύεται πολύ διευρυμένα ενόψει της δημοκρατικής αρχής και του παρεπόμενου δικαιώματος κάθε ενεργού πολίτη να πληροφορείται ό,τι τον αφορά άμεσα ή έμμεσα κι εν τέλει να συμμετέχει στα κοινά».
(ΣτΠ 205051/46544/2015)

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθούν καλύτερα τα ΑμεΑ για το άρθρο 65, Ν. 4488/2017, «Επικοινωνία ΑµεΑ µε διοικητικές αρχές, γλώσσες και µορφές επικοινωνίας», επειδή τα διοικητικά όργανα και οι αρχές όταν συναλλάσσονται με ΑμεΑ υποχρεούνται να παρέχουν πρόσφορα μέσα επικοινωνίας και πρόσβαση στην πληροφόρηση. Στην ως άνω υποχρέωση περιλαμβάνονται ενδεικτικά, η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και η κοινοποίηση διοικητικών πράξεων σε ΑμεΑ σε προσβάσιμες μορφές. Από το συγκεκριμένο άρθρο του νόμου εξυπακούεται ότι και ο ΣτΠ θα πρέπει, όταν π.χ. κάνει σημαντική αναφορά σε κάποια εγκύκλιο, στις αναρτήσεις του, να επισυνάπτει και το σχετικό έγγραφο και να μην αρκείται μόνο στην αναφορά του αριθμού της. Πρόσφατο δε παράδειγμα είναι η πρόσφατα δημοσιευμένη ανακοίνωση του ΣτΠ για παρέμβασή του, στην οποία αναφέρει την εγκύκλιο ΔΙΑΔΠ/4291/17.2.97, χωρίς όμως να επισυνάπτει το σχετικό έγγραφο για να αναγνωστεί από το κοινό, ειδικά από τα ΑμεΑ. https://www.synigoros.gr/?i=equality.el.imdservices.570713


Αναμένοντας από τον ΣτΠ να τιμήσει και πάλι τον θεσμό που εκπροσωπεί, ζητάω την άμεση παρέμβασή του έτσι ώστε φέτος (δηλώσεις φορολογικού έτους 2018) να δηλωθούν τα προνοιακά επιδόματα στον κωδ. 781 της φορολογικής δήλωσης έτσι ώστε να μην θεωρηθούν εισοδήματα – αφού ανέκαθεν δεν ήταν.

Χρόνος υπάρχει ακόμα αφού οι δηλώσεις έχουν παραταθεί έως τις 29 Ιουλίου 2019.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Άμεσα ενδιαφερόμενος κι ενεργός πολίτης,
Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
Δημιουργός της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας για τα ΑμεΑ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/


Υ.Γ. Παρακαλώ πολύ η απάντηση σας να είναι οπωσδήποτε και στο email που δηλώνω κι όχι μόνο σε έντυπο δια του ταχυδρομείου.

Κοινοποίηση της παρούσας αναφοράς (αφού λάβει αριθμό υπόθεσης) σε:

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
- Συντονιστικός Μηχανισμός για την Αναπηρία του Υπουργού Επικρατείας
- Γενική Γραμματεία Διαφάνειας κι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
http://logistis-amea.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/