Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Η Υγειονομική Υπηρεσία του Κ.Τ. Αθηνών διαπίστωσε παραβίαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών χωρίς όμως να τη βεβαιώσει

Διαπιστώσαμε ότι το αποτέλεσμα της αυτοψίας, μετά την καταγγελία μας κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ήταν υποτιμητικό για τη νοημοσύνη μας αφού έκπληκτοι ενημερωθήκαμε ότι η Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας διαπίστωσε παραβίαση χωρίς όμως να τη βεβαιώσει ενώ φρόντισε και να μην μας ενημερώσει για τη σημαντική  λεπτομέρεια που πρόδωσε αυτή την παράλειψή της.

Εξού και η ελληνική παροιμία: "Κόρακας κόρακα μάτι δεν βγάζει".

Ακολουθεί το κείμενο της καταγγελίας μας προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Προς Εθνική Αρχή Διαφάνειας
kataggelies@aead.gr, info@aead.gr


Καταγγελία με θέμα:

«Η Υγειονομική Υπηρεσία του Κ.Τ. Αθηνών διαπίστωσε παραβίαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών χωρίς όμως να τη βεβαιώσει».


Σε συνέχεια της καταγγελίας μας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με αρ. πρωτ. 36434/24.11.20 και θέμα: «Δημοσιεύματα του Τύπου αποδεικνύουν ότι έχει διαπραχθεί παραβίαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στην πρόσφατη εκδήλωση γενεθλίων του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών», σας αναφέρουμε τα εξής:

Αρχικά, στις 21.12.2020, από το ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ του Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας) μας διαβιβάστηκε το αποτέλεσμα της αυτοψίας που διενεργήθηκε στους χώρους του ΔΣΑ στις 09.12.2020 (έγγραφο με αρ. πρωτ. 11176/363, 21.12.2020, επισυνάπτεται με το παρόν).

Στη συνέχεια, στις 12.01.2021, από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας μας διαβιβάστηκε το αποτέλεσμα της ίδιας αυτοψίας (διαφορετικό έγγραφο) που της διαβίβασε η ως άνω υγειονομική υπηρεσία της Περιφέρειας (έγγραφο με αρ. πρωτ. 11787/382, 21.12.2020, επισυνάπτεται με το παρόν).

Ιδιαίτερη εντύπωση κάνει δε ότι στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Υγείας αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες από αυτές που κοινοποιήθηκαν σ΄ εμάς από την υγειονομική υπηρεσία της Περιφέρειας.

Συγκρίνοντας τα δύο έγγραφα μεταξύ τους παρατηρήσαμε πως από το έγγραφο που διαβίβασε η Υγειονομική Υπηρεσία του Κεντρικού Τομέα Αθηνών στο Υπουργείο Υγείας προκύπτει ότι ο υγειονομικός έλεγχος διαπίστωσε παραβίαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας – χωρίς όμως να τη βεβαιώσει.

Διαβάζοντας πολύ προσεκτικά το κείμενο της αυτοψίας που εστάλη στο Υπουργείο Υγείας μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί ότι γίνεται παραδοχή πως στον ΔΣΑ δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος, με βάση χωροταξικό διαχωρισμό, αποκλειστικά για τον έλεγχο του καπνίσματος, λόγος που η Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας ζητάει από τον ΔΣΑ να φροντίσει για τον ορισμό του ως άνω υπευθύνου, δηλαδή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης,

Αυτό όμως σημαίνει ότι η αυτοψία που εστάλη στο Υπουργείο Υγείας αναφέρεται σε ξεκάθαρη παραβίαση της νομοθεσίας αφού σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/2019:

«5. Οι Διοικήσεις των φορέων της Γενικής κυβέρνησης, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Ν.Π.Ι.Δ και των φορέων εκείνων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οφείλουν να καταρτίσουν εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος εντός του φορέα και να ορίσουν υπεύθυνο/ους για την εφαρμογή του.

6. Στους υπεύθυνους των ανωτέρω Φορέων επιβάλλεται πρόστιμο 500 € σύμφωνα με τα κατωτέρω αναλυτικά εκτιθέμενα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) για παραβάσεις όπως:

i. Μη Κατάρτιση Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος και ορισμό υπευθύνων».

Επομένως, εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα ότι το Τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου Κ.Τ. Αθηνών. της Περιφέρειας, παρέλειψε να βεβαιώσει  την ανωτέρω παράβαση, για το ότι δηλαδή δεν ορίσθηκε υπεύθυνος, επομένως ούτε καταρτίστηκε σχέδιο αποτροπής καπνίσματος. Παρόλο που από το δημοσιευμένο οπτικό υλικό αποδεικνύεται ότι εκεί μέσα κάπνιζαν ανενόχλητα ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και κάποιο μέλος του, νομικός.

Αν όμως ο ΔΣΑ είχε φροντίσει να ορισθεί υπεύθυνος και να καταρτιστεί, όπως είχε υποχρέωση, το προβλεπόμενο σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος το πιθανότερο θα ήταν ότι δεν θα κάπνιζε κανένας μέσα στο περιβόητο “Πάρτι Βερβεσού”.

Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, αφού α) το δημοσιευμένο στα
media οπτικό υλικό αποδεικνύει ότι στους χώρους του ΔΣΑ παραβιάστηκε η αντικαπνιστική νομοθεσία, κι ενώ β) διαπιστώθηκε από την αυτοψία πως δεν καταρτίστηκε ποτέ σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος ούτε ορίσθηκε υπεύθυνος, για ποιον λόγο η Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας αρκέστηκε μόνο σε μια σύσταση; Γιατί επίσης παρέλειψε να ενημερώσει, εμάς, τους καταγγέλλοντες, γι’ αυτό το στοιχείο; Άραγε, το θεώρησε ασήμαντη λεπτομέρεια για να χρειάζεται να λάβουμε γνώση αυτής ή μήπως έπραξε από σκοπιμότητα για να συγκαλύψει την παρανομία;


Κατόπιν των ανωτέρω,
καταγγέλλουμε αυτή τη σοβαρή παράλειψη εκ μέρους του Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας και ζητάμε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να διερευνήσει την υπόθεση και να πράξει τα σχετικά λόγω αρμοδιότητας.


Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ πολύ, όπως μου γνωστοποιήσετε άμεσα τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει η καταγγελία που σας υποβάλω (βάσει άρθρου 12, ν. 2690/1999).


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Κοινοποίηση:

Υπουργείο Υγείας
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
tyk@moh.gov.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Τμήμα Β’
exartiseis_b@moh.gov.gr
Έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 5191/25-01-2021.

Παναγιώτης Δημητράς,
για το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ)

Δημήτρης Βέττος,
για την Ομάδα Ενεργών Πολιτών Δράμας

ΔΣ, Σύλλογος «Προστασία από το παθητικό κάπνισμα» (Θεσσαλονίκη)

ΔΣ, Σύλλογος «Ακαπνίστας» (Χανιά)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/