Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Πολιτική μισαναπηρισμού και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Στην Ουκρανία, πάντως, ακόμα και εν καιρώ πολέμου, σέβονται τους πολίτες που έχουν ανάπηρο συγγενή! Εδώ τίποτα...

Με τις ενέργειες που έπραξε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αρχικά με έκδοση υπουργικής απόφασης (Μάιος 2023) που αυθαίρετα άλλαξε την έννοια του ατόμου με αναπηρία, περιορίζοντας τα δικαιώματά τους μόνο στα άτομα που έχουν ανικανότητα για βιοπορισμό, και στη συνέχεια με την έναρξη δημόσιας "διαβούλευσης"* λίγο πριν το Πάσχα, οι αρμόδιοι υπουργοί ήταν σαν να ευχήθηκαν "Μαύρη Ανάσταση" για τους στρατιωτικούς που φροντίζουν ΑμεΑ αφού επιχειρούν να τους καταργήσουν το "αμετάθετο" και να τους αλλάξουν βίαια τη ζωή, οδηγώντας τους στην απελπισία οικογενειακώς. 
*
Η λέξη διαβούλευση, όσον αφορά τις δημόσιες διαβουλεύσεις του opengov.gr, σκόπιμα τοποθετήθηκε εντός εισαγωγικών καθώς έχει χάσει την αξιοπιστία της από τότε που κατέβηκε αναιτιολόγητα δημοσιευμένο σχόλιό μου με νομοθετική πρόταση.

Ακολουθεί το κείμενο της αναφοράς μου στον Συνήγορο του Πολίτη, από τον οποίο ζητάω να παρέμβει με την ειδική αρμοδιότητα που έχει ως "Πλαίσιο Προαγωγής" για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως επίσης υπό την αρμοδιότητα που έχει ως Συνήγορος του Παιδιού.

Η αναφορά για πολύ καιρό ήταν σε αδρανή κατάσταση λόγω τεχνικού προβλήματος στη σελίδα του ΣτΠ. Κατόπιν επικοινωνίας επιλύθηκε σήμερα το πρόβλημα με κάποια προβλήματα να παραμένουν ακόμα στο ανέβασμα αρχείων με πρόσθετες πληροφορίες. Έχουμε ζητήσει από τον ΣτΠ να μας προσθέσει εκείνος τα επιπλέον αρχεία.

Επικαιροποίηση 27.05.2024
Προσθέσαμε στην αναφορά μας την επιστολή της ΕΣΑμεΑ προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (23.05.2024), η οποία δημοσιεύτηκε με το δελτίο τύπου της στις 27.05.2024.

Από τον ΣτΠ έλαβε τον αρ. πρωτ. 25828/27.05.2024.
 

 

 

Μεγάλη Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024,

Αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη
Αρ. Φακέλου Υπόθεσης: 352189

Επείγουσα αναφορά με θέμα: «Παραβιάζονται τα δικαιώματα των ΑμεΑ και τα δικαιώματα του παιδιού με την τρέχουσα νομοθετική πρωτοβουλία που επιχειρεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Αξιότιμε Συνήγορε του Πολίτη!
Στη Νομοθετική Πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπό τον τίτλο: «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις»[1] με το άρθρο 69, ουσιαστικά καταργείται το «αμετάθετο» στους στρατιωτικούς που έχουν συζύγους/τέκνα ΑμεΑ αφού τίθεται για πρώτη φορά το χρονικό όριο των έξι (6) ετών, μέσα στο οποίο μπορούν να υπηρετούν στους τόπους προτίμησής τους.

Με την πρωτοβουλία αυτή όμως η Κυβέρνηση και τα νομοθετικά της όργανα φαίνεται ότι προτίθενται να παραβιάσουν τις οριζόντιες υποχρεώσεις που έχουν από τον Ν. 4488/2017, άρθρο 68, [2] να συνεκτιμούν τα δικαιώματα των Ατόµων µε Αναπηρίες κατά το στάδιο κατάστρωσης των νομοθετικών διατάξεων και να τελούν σε διαδικασία διαβούλευσης µε τα άτομα αυτά, µε τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους και µε άτομα ή ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των Ατόμων µε Αναπηρίες.

Στη διαδικτυακή κοινότητα «Συνήγορος των ΑμεΑ» (περισσότερα από 103.000 μέλη) [3] είναι αναρίθμητες οι διαμαρτυρίες των στρατιωτικών, που έχουν τέκνα/συζύγους με αναπηρίες, καθώς διαπιστώνουν ότι επιχειρείται η κατάργηση του «αμετάθετου» και γι’ αυτό εκφράζουν την απελπισία που ήδη αισθάνονται καθώς αν θεσπιστεί τέτοια διάταξη τα παιδιά/σύζυγοί τους θα επιβαρυνθούν σωματικά και ψυχολογικά από τις αναγκαστικές μετακινήσεις που θα πρέπει να κάνουν, σε σημείο που οι στρατιωτικοί σκέφτονται ακόμα και το να παραιτηθούν.

Επειδή αρνούμαι να συμμετέχω προσωπικά στη δημόσια διαβούλευση που έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων (
http://www.opengov.gr) καθώς στο παρελθόν διαγράφτηκε αναιτιολόγητα δημοσιευμένο σχόλιό μου, με το οποίο είχε συμφωνήσει άλλος συμμετέχοντας, με αναφορά στο όνομά μου (του οποίου το σχόλιο έχει παραμείνει «Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη»!), πράξη που προσβάλλει βαθύτατα την προσωπικότητά μου ενώ υποτιμάει και τη νοημοσύνη μου,
παρακαλώ τον Συνήγορο του Πολίτη, όπως παρέμβει με την ειδική αρμοδιότητα που έχει ως «Πλαίσιο Προαγωγής» για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, βάσει ν. 4488/2017, άρθρο 72.


Υπενθυμίζεται ότι για την όποια απόφαση επιχειρείται να θεσπιστεί θα πρέπει προηγουμένως, βάσει του ν. 4488/2017, άρθρο 68:

α) Να συνεκτιμηθούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ.
β) Τα αρμόδια όργανα να συνεργαστούν με τον Συντονιστικό Μηχανισμό για τα ΑμεΑ (Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Άκης Σκέρτσος).
γ) Τα αρμόδια όργανα να τελούν σε (ιδιαίτερη) διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.
δ) Η τροποποίηση των παρ. 1 και 2 άρθρου 5 ν. 3883/2010, που επιχειρείται, θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση συνεπειών ρύθμισης ειδικής ενότητας που αφορά την τεκμηρίωση της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων µε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, καθώς και των ειδικών συνεπειών για τα Άτοµα µε Αναπηρίες που συνεπάγονται οι εκάστοτε προτεινόμενες ρυθμίσεις.


Επιπλέον, τα παιδιά με αναπηρία χρειάζονται να ζουν, να αναπτύσσονται και να εκπαιδεύονται σε σταθερό και οικείο περιβάλλον.
Επομένως, παρόλο που η απόφαση που επιχειρεί να θεσπίσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αφορά έμμεσα (και όχι άμεσα) τα παιδιά, ΤΑ ΑΦΟΡΑ ΠΑΝΤΩΣ. Σ' αυτή την περίπτωση δηλαδή παραβιάζονται και τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (άρθρο 3 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού).

ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2101 ΦΕΚ Α 192/2.12.1992
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού.

Άρθρο 3, παρ. 1:

"Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού".

 

Κατά συνέπεια των παραπάνω, ζητάω την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και υπό την αρμοδιότητα που έχει ως "Συνήγορος του Παιδιού", βάσει Ν. 3094/2003.

 


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ».

Υ.Γ. Παρακαλώ κάθε επικοινωνία μαζί μου να διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, βάσει Ν. 4727/2020, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, άρθρο 29.[2]  Άρθρο 68 Νόμος 4488/2017

Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ

[Αιτιολογική έκθεση

Με το παρόν άρθρο εισάγονται µεταρρυθµίσεις που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη συνολική µεταβολή και αναβάθµιση της αντιµετώπισης των Ατόµων µε Αναπηρίες στη χώρα µας, καθώς καθιερώνουν κρίσιµα εργαλεία για την παραγωγή πολιτικών που αφορούν τα άτοµα αυτά.

Στις δύο πρώτες παραγράφους θεσπίζεται οριζόντια υποχρέωση των οργάνων που µετέχουν στη νοµοπαραγωγική διαδικασία να συνεκτιµούν τα δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες κατά το στάδιο κατάστρωσης των νοµοθετικών διατάξεων και να τελούν σε διαδικασία διαβούλευσης µε τα άτοµα αυτά, µε τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους και µε άτοµα ή οµάδες ατόµων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες. Επίσης καθιερώνεται υποχρέωση συνεργασίας των µετεχόντων στο σχεδιασµό νοµοθετικών διατάξεων µε τα όργανα που συγκροτούν το µηχανισµό ελέγχου εφαρµογής της Σύµβασης, δηλαδή µε το Συντονιστικό Μηχανισµό (Υπουργός Επικρατείας αρµόδιος για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου) του άρθρου 71 και το Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς (Γενική Γραµµατεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων) του άρθρου 72. Με εξίσου σηµαντικό περιεχόµενο η δεύτερη παράγραφος προβλέπει τροποποίηση της νοµοθεσίας περί καλής νοµοθέτησης και προσθήκη στην έκθεση συνεπειών ρύθµισης ειδικής ενότητας που αφορά την τεκµηρίωση της συµβατότητας των προτεινόµενων ρυθµίσεων µε τη Σύµβασης, καθώς και των ειδικών συνεπειών για τα Άτοµα µε Αναπηρίες που συνεπάγονται οι εκάστοτε προτεινόµενες ρυθµίσεις.

Με την τρίτη παράγραφο θεραπεύεται η έλλειψη παραγωγής στατιστικών στοιχείων – βασικού εργαλείου χάραξης και διαµόρφωσης δηµόσιων πολιτικών – µέσω της υποχρέωσης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και των υπηρεσιών και φορέων που υπάγονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα, να αναπτύσσουν, να παράγουν και να διαδίδουν επίσηµες στατιστικές για τα Άτοµα µε Αναπηρίες].

1.Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

2.Στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας, συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβαση, καθώς και των ειδικών συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα ΑμεΑ.

3. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι υπηρεσίες και φορείς που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και την κείμενη νομοθεσία επίσημες στατιστικές σχετικά με τα ΑμεΑ, καθώς και με τα εμπόδια που αυτά αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Για τους σκοπούς του σχεδιασμού των ως άνω στατιστικών και της διάχυσης των παραγόμενων δεδομένων τελούν σε διαβούλευση με το Παρατηρητήριο για τα Θέματα Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.).


Από το Τμήμα Μηχανογράφησης τα παρακάτω αρχεία προωθήθηκαν στο τμήμα πρωτοκόλλου, έχουν πάρει τον αριθμό 24761/22.05.2024 και έχουν γίνει σχετικά της αναφοράς 352189.

Αρ. Πρωτ. 25259/24.05.2024 (από upload)


Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Θέμα: «Πρόσθετες πληροφορίες», τις οποίες ανεβάζουμε με καθυστέρηση λόγω τεχνικού προβλήματος στη σελίδα του ΣτΠ, το οποίο επιλύθηκε μόλις σήμερα κατόπιν επικοινωνίας.


Σε συνέχεια της αναφοράς μας, υπ’ αρ. φακέλου υπόθεσης, 352189,
παραθέτουμε δημοσιευμένα σχόλια μελών της ομάδας «Συνήγορος των ΑμεΑ», στα οποία περιγράφουν το πρόβλημά τους:

Χαρακτηριστικό το δημοσιευμένο σχόλιο που έγραψε μέλος της ομάδας μας, το οποίο θίγεται άμεσα:

Με 87% αναπηρία ο αδερφός μου, εγκεφαλική παράλυση, και έχοντας τετραμελή οικογένεια σε οικεία με ασανσέρ, δωμάτια, μπάνια με ράμπες, ειδικά διαμορφωμένο σπίτι για τις ανάγκες του αδερφού μου και μου ζητάνε να μετακινηθώ;
Αν είναι δυνατόν! Είναι η διάλυση της οικογένειας μου!
Μόνο ντροπή αν περάσει κάτι τέτοιο!
Καθημερινώς δίνουμε τη μάχη μας για να ζει με αξιοπρέπεια ο αδερφός μου παρόλα τα προβλήματα πού έχει. Πηγαίνει δώδεκα χρόνια σε ειδικό σχολείο της περιοχής. Ζει δίπλα σε οικεία πρόσωπα στο περιβάλλον του. Το ψυχολογικό κομμάτι το βλέπει κάποιος; Είναι δυνατόν να τα έχουν βάλει με εμάς; Το λιγότερο ντροπή και αίσχος!
Μήπως έχουν την εντύπωση ότι θα τον κλείσω σε ένα ίδρυμα και όλα καλά; Όχι κύριοι!
Κουβαλάω έναν σταυρό που έχει πολύ βάρος, αλλά από την άλλη είναι και τιμή μου που προσφέρω και παλεύω καθημερινώς για να ζει η οικογένεια μου αξιοπρεπώς.
Ο αδερφός μου μένει στο ίδιο σπίτι με εμένα. Φροντίζω αποκλειστικά εγώ γι’ αυτόν, τον έχω δίπλα μου, θα πρέπει να μπουν κριτήρια πάνω σε αυτό, σίγουρα κάποιοι κάνουν κατάχρηση του νόμου που μιλάει για επιμέλεια ατόμου με αναπηρία. Να κάτσουν να ελέγξουν ποιοι πραγματικά έχουν πρόβλημα, να δουν τα ποσοστά αναπηρίας! Εδώ μιλάμε για 87% (αναπηρία) και ανίκανο για οποιαδήποτε εργασία! Είναι δυνατόν να τα τσουβαλιάζουν όλα;
Θα ήθελα την άμεση συμπαράσταση σας σε αυτό, σέβομαι το έργο που συντελείται τόσα χρόνια γι’ αυτό και πιστεύω ότι καταλαβαίνετε την έντονη ανησυχία μας.
Καλή Aνάσταση! Nα σας έχει καλά ο Θεός!


 

 Ακόμα μερικά από τα δημοσιευμένα σχόλια από μέλη της ομάδας «Συνήγορος των ΑμεΑ» που θίγονται άμεσα:

 


 


Στις 09.05.2024, η ΕΣΑμεΑ απηύθυνε επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, έντονα διαμαρτυρόμενη για την κατάργηση αφενός του αμετάθετου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που φροντίζουν άτομο με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, αφετέρου του δικαιώματος των στελεχών με αναπηρία/χρόνια πάθηση ή σακχαρώδη διαβήτη να υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους.

Η ΕΣΑμεΑ διαπιστώνει ότι με το παρόν σχέδιο νόμου καταργείται το κεκτημένο δικαίωμα (βλ. άρθρο 5, ν. 3883/2010) των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που έχουν οι ίδιοι αναπηρία/χρόνια πάθηση ή σακχαρώδη διαβήτη να υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους.

(Βλ. πρόσθετο αρχείο: «ΕΣΑμεΑ, 09.05.2024»,
αρ. πρωτ. 25258/24.05.2024, από upload).


Επιπλέον, ζητάμε την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για το πρόβλημα που έχει προκαλέσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με Υπουργική του Απόφαση, από τον Μάιο του 2023, αφού αυθαίρετα άλλαξε τον χαρακτηρισμό του «ΑμεΑ». Το πρόβλημα παραμένει παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της ΕΣΑμεΑ.


Παραθέτουμε επίσης την επιστολή που απηύθυνε πέρυσι (Ιούνιος 2023) η ΕΣΑμεΑ στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας,  με την οποία ζήτησε να καταργηθεί από την ΥΑ Φ.454/11/229946 Σ.3662 (ΦΕΚ Β 3267/17.05.2023) η φράση «και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία» καθώς ορίζει αυθαίρετα νέο χαρακτηρισμό για τα άτομα με αναπηρία ενώ δεν λαμβάνει υπόψη το άρθρο 21, παρ. 6 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ.

(Βλ. πρόσθετο αρχείο: "ΕΣΑμεΑ, 07.06.2023", αρ.πρωτ. 
25257/24.05.2024, από upload).

 

Επικαλούμενος πάντα την ειδική αρμοδιότητα που έχει ο Συνήγορος του Πολίτη ως «Πλαίσιο Προαγωγής» για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (άρθρο 72, ν. 4488/2017), ζητάω την παρέμβαση του προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα που έχουν προκληθεί από τις ενέργειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθώς παραβιάζουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

άτομο με αναπηρία, δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ» (περισσότερα από 103.000 μέλη), με το δικαίωμα που μου παρέχει η Σύμβαση του ΟΗΕ, άρθρο 33, παρ. 3, να εμπλέκομαι και να συμμετέχω στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση της Σύμβασης [1].

 

 [1] Ν. 4074/2012, Άρθρο 33 Εθνική εφαρμογή και παρακολούθηση
Παρ 3. Η κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, τα άτομα με αναπηρίες και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, θα εμπλέκονται και θα συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/