Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

Ο e-ΕΦΚΑ αρνείται παράνομα τη χορήγηση αντιγράφων των αποφάσεων συνταξιοδότησης με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας

Επειδή ο e-ΕΦΚΑ δεν μου ικανοποιεί το αίτημά μου να μου χορηγήσει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας αντίγραφα των αποφάσεων συνταξιοδότησής μου, κύριας και επικουρικής, δεν με έχει ενημερώσει για τους αριθμούς πρωτοκόλλων των αιτήσεων μου και δεν μου απαντάει στη δεύτερη επιστολή μου, ενώ στην αρχική αίτηση μου απάντησε ανώνυμα και με απάντηση εκτός νομοθεσίας - σε αντίθεση με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) που οι υπάλληλοί της απαντούν με το ονοματεπώνυμό τους και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας - υπέβαλα αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη (ΣτΠ) ζητώντας την παρέμβασή του με την ειδική αρμοδιότητα που έχει ως "Πλαίσιο Προαγωγής" για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ). Έχω υποβάλει και καταγγελία προς την ΕΑΔ για τις παραβιάσεις της νομοθεσίας εκ μέρους του e-ΕΦΚΑ. Επιφυλάσσομαι να υποβάλω καταγγελία και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Ζητάμε να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και το δικαίωμά μας να μας χορηγηθούν με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας τα αντιγράφα των αποφάσεων των ατομικών διοικητικών πράξεων (αποφάσεις συνταξιοδότησης) που άμεσα μας αφορούν καθώς πρόκειται για δημόσια έγγραφα στα οποία έχουμε εύλογο ενδιαφέρον, έννομο συμφέρον και εμπεριέχουν τα προσωπικά μας δεδομένα.
 
Εάν μόνο αναλογιστούμε πόσες υπηρεσίες θα εμπλακούν και πόσες εργατο-ώρες θα χαθούν για να διερευνηθούν αυτές οι καταγγελίες, μόνο και μόνο από ένα καπρίτσιο που βλέπει ως αγγαρεία τη σάρωση δύο εγγράφων και την αποστολή τους με το email, θα αντιληφθούμε ότι παράγεται χαμένο κόστος, λόγω υπαλληλικής γραφειοκρατικής νοοτροπίας, που όμως, ως φορολογούμενοι πολίτες, το επιβαρυνόμαστε από την τσέπη μας...
 
Καθώς ζούμε στην περίοδο που ήδη έχει θεσπιστεί η Ψηφιακή Διακυβέρνηση, ευελπιστώ με τούτη τη δράση μου ν' ανοίξει ο δρόμος σε όλους τους συνταξιούχους, ΑμεΑ και μη, έτσι ώστε να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας προκειμένου να παραλαμβάνουν τα αντίγραφα των αποφάσεων συνταξιοδότησής τους χωρίς την ανάγκη να ταλαιπωρούνται στις υπηρεσίες που ζητούν φυσική παρουσία.
 

Επικαιροποίηση 26.03.2024

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν της απάντησης του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του e-ΕΦΚΑ, και εφόσον το αίτημα ικανοποιήθηκε (όμως μετά από επτά περίπου μήνες, κατόπιν καταγγελιών) με ενημέρωσε για την αρχειοθέτηση της υπόθεσής μου.

Η επιστολή της ΑΠΔΠΧ

Όμως, για την παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), αφού εκπρόθεσμα ικανοποιήθηκε το αίτημά μου κι αφού εκπρόθεσμα απάντησε ο DPO, δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις - κατά παραβίαση του GDPR ακόμα και από την ίδια την ΑΠΔΠΧ.

 
Επικαιροποίηση 05.03.2024
Επανέρχεται με επιστολή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, υπό την προειδοποίηση επιβολής προστίμου, επειδή αμέλησε τότε ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του e-ΕΦΚΑ να της παράσχει εξηγήσεις, όπως του ζητήθηκε και όπως είχε υποχρέωση να κάνει.

Υπευθυμίζω εδώ πως ούτε και σ’ εμένα είχε απαντήσει τότε ο DPO, o οποίος, όμως, αμείβεται από τους φόρους των πολιτών για να τους απαντάει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο, όπως άλλωστε, πέρα του σχετικού νόμου, μας ενημερώνει και ο e-ΕΦΚΑ στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Διότι, όταν ο DPO δεν απαντάει στους πολίτες και στις ανεξάρτητες αρχές, τότε όχι μόνο διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα, αλλά υποβιβάζει σε «διακοσμητικό» τον υπεύθυνο ρόλο που έχει αναλάβει στον e-ΕΦΚΑ. Επιπλέον, όταν δεν απαντάει σε αιτήματα πολιτών με αναπηρία, που έχουν επικαλεστεί και τις αυξημένης ισχύος διατάξεις που προστατεύουν τα δικαιώματά τους, τότε μετατρέπει τον ρόλο του και σε «μισαναπηρικό».
 
Επικαιροποίηση 17.10.2022
Έλαβα το έγγραφο που ζήτησα από τη ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦ & ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΕΡΓ. ΣΧΕΣΕΩΝ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Πρόκειται για το έγγραφο με το οποίο η ΕΑΔ γύρεψε εξηγήσεις από τον e-ΕΦΚΑ (τις οποίες και τελικά έδωσε, ενημερώνοντάς με ταυτόχρονα).
 
Επικαιροποίηση 14.10.2022
Η ΣΤ΄ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ μου κοινοποίησε την απάντηση που έστειλε, στις 06.10.2022, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας που κατόπιν της καταγγελίας μας φαίνεται ότι απαίτησε εξηγήσεις από τον e-ΕΦΚΑ. Την επιστολή ο e-ΕΦΚΑ την κοινοποίησε και στον Συνήγορο του Πολίτη.

Στις 14.10.2022, δηλαδή στην ίδια ημερομηνία, έστειλα αίτημα προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας,  ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦ & ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΕΡΓ. ΣΧΕΣΕΩΝ, ζητώντας να μου χορηγήσουν αντίγραφο της επιστολής της ΕΑΔ προς τον e-ΕΦΚΑ, αφού δεν μου κοινοποιήθηκε όπως υπήρχε υποχρέωση.
 
Επικαιροποίηση 27.09.2022
Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνει εκ νέου έγγραφο στον e-ΕΦΚΑ, στην Τοπική Διεύθυνση Α΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας, στη Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων/Τμήμα Νομοθεσίας Μισθωτών - όπως του είχα προτείνει - και με ευχάριστη, για εμάς, έκπληξη, προς τη Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνίας!

Το έγγραφο του ΣτΠ αξίζει να μελετηθεί προσεκτικά από το αναγνωστικό κοινό καθώς επισημαίνει δικαίωματα τα οποία επιφυλασσόμαστε να αναφέρουμε σε μελλοντικό μας άρθρο.
 
Επικαιροποίηση 19.09.2022
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, ανταποκρίνεται στην καταγγελία μου (θεώρησε δηλαδή ότι είναι δίκαιο το αίτημά μου) και μου κοινοποιεί επιστολή που απηύθηνε στον e-ΕΦΚΑ ζητώντας να της παράσχει εξηγήσεις εντός είκοσι ημερών, με αποτέλεσμα...

...με άμεσο αποτέλεσμα να συμμορφωθεί ο e-ΕΦΚΑ και να μου στείλει άμεσα η ΣΤ΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ τις αποφάσεις συνταξιοδότησής μου!
 
Μάλιστα, επρόκειτο για δύο αποφάσεις (κύριας και επικουρικής σύνταξης η κάθε μία). Για την ακρίβεια, η ως ανωτέρω υπηρεσία μου έστειλε επτά σελίδες εκ παραδρομής αντί για οκτώ. Αμέσως ζήτησα να μου στείλουν και τη σελίδα που έλειπε, όπως και μου την έστειλαν αυθημερών.
 
Επικαιροποίηση 21/07/2022

Ο ΣτΠ έστειλε μία επιστολή σε μένα και μία επιστολή στον e-ΕΦΚΑ που μου κοινοποίησε.

 Κατά απογοητευτικό τρόπο ο ΣτΠ (Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας):

α) Δεν γνωρίζει, όπως αναφέρει, τον αριθμό της απόφασης συνταξιοδότησής μου της επικουρικής σύνταξης - ενώ όμως τον είχα γράψει με έντονα γράμματα, για να σιγουρευτώ ότι θα τον δει - προκαλώντας την εντύπωση ότι δεν διάβασε προσεκτικά την αναφορά μου.

β) Στέλνει στον e-ΕΦΚΑ επιστολή ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, απλά παρακαλώντας τον να με διευκολύνει (!) και να μου στείλει τα αντίγραφα των αποφάσεων που ζήτησα. Κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι ο ΣτΠ δεν επικαλέστηκε νομικά επιχειρήματα ή νομοθεσία ενώ σε καμία περίπτωση δεν ζητάω διευκόλυνση, αλλά διεκδικώ τη δικαίωση των δικαιωμάτων μου που έχουν παραβιαστεί κατά συρροή από τον e-ΕΦΚΑ.

γ) Δεν κάνει καμία αναφορά στις παραβάσεις από την πλευρά του e-ΕΦΚΑ μιας ολόκληρης σειράς νομοθεσιών παρόλο που του τις επεσήμανα!

δ) Δεν κάνει καμία αναφορά στην ειδική αρμοδιότητα που έχει ως "Πλαίσιο Προαγωγής" για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ - ενώ όμως αναφέρεται στις δυσκολίες κυκλοφορίας και πρόσβασης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων με κινητική αναπηρία και τα εμπόδια, ειδικά αυτή την περίοδο!

ε) Αναφέρει ότι προβαίνει σε «κατ’ εξαίρεση και κατ’ οικονομία χειρισμούς»! Με εκλεπτυσμένο τρόπο δηλαδή μας λέει ότι προέβη σε "ξεπέτα" της αναφοράς μας αφού είναι φανερό πια ότι ασχολήθηκε επιφανειακά και με βιασύνη.

Προβαίνω σε άμεση αποστολή επιστολής μου (21.07.2022) με σημαντικές επισημάνσεις προς τον Συνήγορο του Πολίτη, ασκώντας του ουσιαστικά πίεση να αναφέρει την ειδική αρμοδιότητά του ως «Πλαίσιο Προαγωγής για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ» καθώς επίσης του προτείνω να επικοινωνήσει και με το ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ.
 
 Επικαιροποίηση 20/07/2022
Ο ΣτΠ μου απάντησε ενημερώνοντάς με ότι η αναφορά μου είναι πλέον σε κατάσταση "Χρεώθηκε" και ότι αυτό φαίνεται και στη δική μου εικόνα μέσω του site και μπορώ πλέον να ανεβάσω τα σχετικά αρχεία που επιθυμώ.
 

Επικαιροποίηση 18/07/2022 

α) Σήμερα έλαβα ενημέρωση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την καταγγελία που έχω υποβάλει στον e-ΕΦΚΑ που αρνείται να μου χορηγήσει ηλεκτρονικά αντίγραφα των αποφάσεων συνταξιοδότησής μου.

Η καταγγελία μου φαίνεται ότι έχει αξιολογηθεί και είναι σε εξέλιξη. Δεν μου επιτρέπεται από την ΕΑΔ να δημοσιεύσω το μήνυμά της.


β)
Υπέβαλα διπλό αίτημα στον ΣτΠ ως εξής:

Αξιότιμοι κύριοι,
σας αποστέλλω συμπληρωματικό αρχείο για να προστεθεί στην αναφορά μου, υπ’ αρ. πρωτ. 31136, 06/06/2022, υπ’ αρ. υπόθεσης 318900, με θέμα «Ο E-ΕΦΚΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», την οποία εξακολουθώ και βλέπω σε κατάσταση "Δημιουργήθηκε"
(με πορτοκαλί χρώμα) χωρίς ακόμα να μου δίνει τη δυνατότητα να ανεβάσω πρόσθετα αρχεία.

Εντωμεταξύ, δεν έχω λάβει ενημέρωση εκ μέρους σας, για το αίτημα μου, στις 09.06.2022, με θέμα "Για επισύναψη", σύμφωνα με το οποίο σας έστειλα εννιά (9) αρχεία για να προστεθούν στην αναφορά μου, στην οποία δεν φαίνεται να έχει προστεθεί κάποιο αρχείο.

Παρακαλείσθε όπως άμεσα με ενημερώσετε για την τωρινή κατάσταση της αναφοράς μου, σε ποιον χειριστή έχει χρεωθεί καθώς και για τις ενέργειές σας.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης.


Το περιεχόμενο του πρόσθετου αρχείου αναφέρεται στον
ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (έκδοση Ιούλιος 2022).


18 Ιουλίου 2022

Πρόσθετη πληροφορία για την αναφορά μου, υπ’ αρ. πρωτ. 31136, 06/06/2022, υπ’ αρ. υπόθεσης 318900, με θέμα «Ο E-ΕΦΚΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

 Αξιότιμε Συνήγορε του Πολίτη,
σύμφωνα με τον νέο ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (έκδοση Ιούλιος 2022), στις σελ. 18 και 19 προσέξαμε τις παρακάτω παρατηρήσεις που απευθύνονται στους υπαλλήλους: [1]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γ.3. Σεβασμός στους ανθρώπους και το περιβάλλον

3.2.4. Ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με την ισχύουσα ενωσιακή, διεθνή και εθνική νομοθεσία.

3.2.9. Αντιμετωπίζουν με σεβασμό και εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα ΑμεΑ ή άλλες ομάδες πολιτών που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.

3.3.11. Αποφεύγουν κάθε αδικαιολόγητη διάκριση ή δυσμενή μεταχείριση λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

 

Γ.3.4. Σεβασμός στο περιβάλλον

Οι υπάλληλοι συμπεριφέρονται με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να:

3.4.1. Αποφεύγουν τις εκτυπώσεις χαρτιού, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που τους παρέχει το σύστημα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και η ψηφιακή υπογραφή.

 

Σύμφωνα με την επισήμανση του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, το αίτημα που έχω υποβάλει στον e-ΕΦΚΑ για χορήγηση αντιγράφων των αποφάσεων συνταξιοδότησής μου ανταποκρίνεται και στην πολιτική σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον αφού κατ’ αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας αποφεύγεται η εκτύπωση χαρτιού. Ωστόσο, οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, εκτός από τη σχετική νομοθεσία που τους υποχρεώνει να ικανοποιήσουν το αίτημά μου, δεν έχουν κατανοήσει ούτε και την πολιτική σεβασμού στους ανθρώπους και το περιβάλλον αφού έχουν περάσει εκατό σαράντα πέντε (145) ημέρες, μέχρι στιγμής, από την ημερομηνία υποβολής του αρχικού μου αιτήματος[2] αφήνοντάς το ανικανοποίητο.

Ευελπιστώ στην άμεση παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, επικαλούμενος πάντα και την ειδική αρμοδιότητα που έχει ως «Πλαίσιο Προαγωγής» βάσει Ν. 4488/2017, άρθρο 72.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης.

Άμεσα θιγόμενος πολίτης,
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.[1] Πηγή: https://aead.gr/publications/manuals/kodikas-ithikis-epaggelmatikhs-sumperiforas-dhmosiou-tomea

 [2] Αρχικό αίτημα στις 23.02.2022. Ακολούθησε δεύτερο αίτημα σε συνέχεια του πρώτου, στις 28.02.2022.Επικαιροποίηση 21/06/2022

Υπέβαλα καταγγελία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, για παραβίαση του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ
Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 15 ΓΚΠΔ):

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει ένας οργανισμός.

 Η Καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου Γ/ΕΙΣ/8183/21-06-2022

 


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Στο κείμενο παρακάτω ακολουθούν α) η αναφορά μου στον ΣτΠ και β) η καταγγελία μου στην ΕΑΔ.


Ημερομηνία Υποβολής: 06/06/2022
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 31136
Αριθμός Φακέλου Υπόθεσης: 318900

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022

Ειδική Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη, βάσει ειδικής αρμοδιότητάς του ως «Πλαίσιο Προαγωγής για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ» (Βάσει Ν. 4488/2017, άρθρο 72), με θέμα:

«Ο e-ΕΦΚΑ δεν μου χορηγεί αντίγραφα των αποφάσεων συνταξιοδότησής μου αναπηρίας με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας».

Αξιότιμε Συνήγορε του Πολίτη,
αρχικά, για λόγους ευκολότερης κατανόησης της υπόθεσης μου, ας μου επιτραπεί να παραθέσω τα γεγονότα κατά χρονολογική σειρά:

- Στις 23.02.2022, έστειλα
αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του
e-ΕΦΚΑ[1], με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας (με το email), επισυνάπτοντας συνημμένη επιστολή[2], βεβαιωμένη ψηφιακά από το Gov.gr, και έχοντας προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το θέμα της αίτησής μου ήταν το εξής: «ΑΙΤΗΣΗ χορήγησης αντιγράφων αποφάσεων συνταξιοδότησης αναπηρίας για την κύρια και την επικουρική σύνταξη».

Στην επιστολή μου, αφού ανέφερα τους αριθμούς πρωτοκόλλων των αποφάσεων συνταξιοδότησής μου αναπηρίας, κύριας και επικουρικής σύνταξης, αιτήθηκα όπως μου χορηγηθούν με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας (email), βάσει ν. 4727/2020, άρθρο 29, ευκρινή και πλήρη αντίγραφα των δύο ως ανωτέρω αποφάσεων συνταξιοδότησης (κύριας & επικουρικής σύνταξης) βάσει ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), άρθρο 5, εντός της νόμιμης προθεσμίας, ήτοι 20 ημέρες.
Παρέθεσα τα ασφαλιστικά μου στοιχεία και κατέληξα με την παράκληση όπως ενημερωθώ άμεσα για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει το αίτημά μου από την κάθε υπηρεσία, ως εισερχόμενο έγγραφο, βάσει άρθρου 12 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ), το οποίο έχει βεβαιωθεί ψηφιακά στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

- Στις 24.02.2022, έλαβα προώθηση μηνύματος από το Β' Περ/κό Υπ/μα Μισθ Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα ΕΦΚΑ, b.ypmisth.attikikentro@efka.gov.gr, προς τη ΣΤ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,  d.sint.anik@efka.gov.gr, ως προώθηση της επιστολής μου και με παράκληση προς την πιο αρμόδια υπηρεσία για ενέργειες αρμοδιότητας. Η προώθηση της επιστολής είχε διαβάθμιση σπουδαιότητας «Υψηλή».

- Στις 28.02.2022, έλαβα απάντηση από τη ΣΤ’ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ.ΑΝΑΠ. ΑΤΥΧ. & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ d.sint.anik@efka.gov.gr, ως εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι η υπ αριθ 2376/23-2-2022 απόφαση θα διαβιβαστεί στο κέντρο πληρωμής αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του πρώην ΙΚΑ η παραλαβή των αποφάσεων γίνεται στα αρμόδια κέντρα πληρωμής. Το υποκατάστημα που είναι αρμόδιο για την πληρωμή της παραπάνω απόφασης είναι η Τοπική Διεύθυνση e ΕΦΚΑ Α Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα, Ακαδημίας 21 Αθήνα. Προκειμένου να παραλάβετε τις παρακάτω αποφάσεις, παρακαλούμε να κλείσετε ηλεκτρονικό ραντεβού σε αυτή την υπηρεσία την επόμενη εβδομάδα».

Η απάντηση ήταν ανώνυμη καθώς δεν ανέφερε το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που μου απάντησε, αλλά ούτε και με ενημέρωνε για τον αριθμό πρωτοκόλλου, όπως είχα ζητήσει.

- Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα, 28.02.2022, στέλνω εκ νέου αίτημα με θέμα: «Σε συνέχεια της, από 23.02.2022, αίτησής μου, να μου χορηγηθούν αντίγραφα των αποφάσεων συνταξιοδότησής μου αναπηρίας με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας».

Επισύναψα επιστολή[3], επίσης βεβαιωμένη ψηφιακά στο Gov.gr, απευθυνόμενος αυτή τη φορά στις εξής πέντε αρμόδιες και ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες:

Προς: E – ΕΦΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΣΤ΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, Τηλ.: +30 2132169407, 419,418, e-mail: d.sint.anik@efka.gov.gr, Αχαρνών 27, Τ.Κ. 10439, ΑΘΗΝΑ.

- Β' Περ/κό Υπ/μα Μισθ Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα e-ΕΦΚΑ, e-mail: b.ypmisth.attikikentro@efka.gov.gr,
Παρακαλείσθε όπως μεταβιβαστεί το παρόν και στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτοκόλλου προκειμένου να πρωτοκολληθεί.

- Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας td.aktath@efka.gov.gr

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677, Πληροφορίες: Δημητρακοπούλου Π. Τηλ/νο: 210 3891240, email: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr

- Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του e-ΕΦΚΑ dpo@efka.gov.gr


Παρακάτω, παραθέτω το κείμενο της εκ νέου επιστολής-αίτησής μου (28.02.2022):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αξιότιμοι κύριοι!

Στις 23.02.2022 (εκ παραδρομής είχα γράψει 23.02.2021) σας έστειλα αίτημα όπως μου χορηγηθούν με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, βάσει ν. 4727/2020, άρθρο 29, και ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), άρθρο 5, εντός της νόμιμης προθεσμίας, ήτοι 20 ημέρες, ευκρινή και πλήρη αντίγραφα για τις αποφάσεις συνταξιοδότησής μου κύριας και επικουρικής σύνταξης αναπηρίας, ζητώντας σας επιπλέον να με ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου. Συγκεκριμένα, απηύθυνα το αίτημα μου στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας td.aktath@efka.gov.gr και στο Β' Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα b.ypmisth.attikikentro@efka.gov.gr.

Στη συνέχεια, στις 24.02.2022, το Β' Περ/κό Υπ/μα Μισθ Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα e-ΕΦΚΑ προώθησε το αίτημά μου στην πιο αρμόδια υπηρεσία σας (ΣΤ΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) με διαβάθμιση σπουδαιότητας «Υψηλή».

Αντί όμως να ικανοποιηθεί το αίτημά μου, η υπηρεσία σας μου απάντησε αρνητικά ως εξής: «Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του πρώην ΙΚΑ η παραλαβή των αποφάσεων γίνεται στα αρμόδια κέντρα πληρωμής. Το υποκατάστημα που είναι αρμόδιο για την πληρωμή της παραπάνω απόφασης είναι η Τοπική Διεύθυνση e ΕΦΚΑ Α Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα, Ακαδημίας 21 Αθήνα. Προκειμένου να παραλάβετε τις παρακάτω αποφάσεις, παρακαλούμε να κλείσετε ηλεκτρονικό ραντεβού σε αυτή την υπηρεσία την επόμενη εβδομάδα».

 Εντωμεταξύ, δεν έλαβα ενημέρωση για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής μου, ενώ η απάντηση της υπηρεσίας σας είναι αβάσιμη νομικά αφού δεν αναφέρει τη συγκεκριμένη διάταξη του «Κανονισμού Λειτουργίας του πρώην ΙΚΑ», όπως ακριβώς τον αναφέρει, κι επιπλέον είναι και ανώνυμη αφού δεν αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του συντάκτη.

Ως εκ τούτου, οφείλω να σας επισημάνω τις εξής νομικές υποχρεώσεις που έχουν οι υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού:

Α) Βάσει του Ν. 2690, άρθρο 12, Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώριση εγγράφου: «Κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, καταχωρίζεται αυθημερόν στο βιβλίο εισερχομένων, κατ' αύξοντα αριθμό, με χαρακτηρισμό και μνεία του θέματος στο οποίο αναφέρεται και του αριθμού των στοιχείων που το συνοδεύουν. Στο ίδιο βιβλίο αναγράφονται επίσης το όργανο προς το οποίο το έγγραφο απευθύνεται, καθώς και η ημερομηνία εισόδου του. Η υπηρεσία οφείλει να χορηγεί βεβαίωση καταχώρισης του εγγράφου με όλα τα παραπάνω στοιχεία».

 Β) Σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις, Αρθρο 29. Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων:

«1. Η διακίνηση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων μεταξύ αφενός των φορέων του δημόσιου τομέα και αφετέρου των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, πραγματοποιείται με χρήση ΤΠΕ, ιδίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης του άρθρου 51 ή μέσω των θυρίδων που τηρούνται στην ΕΨΠ.

2…

3. Η αποστολή στον ενδιαφερόμενο με χρήση ΤΠΕ δημοσίου εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί μετά από αίτησή του, επέχει θέση επίδοσης ή κοινοποίησης. Η αποστολή στον ενδιαφερόμενο με χρήση ΤΠΕ δημοσίου εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί χωρίς αίτησή του, επέχει θέση επίδοσης ή κοινοποίησης, μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος έχει προηγουμένως επιλέξει την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών.1

1 Παρεμπιπτόντως, σας ενημερώνω ότι έχω ήδη επιλέξει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων, αν και στην παρούσα περίπτωση δεν έχει σημασία καθώς τα δημόσια έγγραφα των αποφάσεων συνταξιοδότησής μου έχουν εκδοθεί μετά από δική μου αίτηση.

 

Οι φορείς του δημόσιου τομέα που επιδίδουν ή κοινοποιούν έγγραφα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με χρήση ΤΠΕ υποχρεούνται να αντλούν τα στοιχεία επικοινωνίας των ανωτέρω προσώπων από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών.

4…

5. Η αποστολή των εγγράφων της παρ. 1 σε έντυπη μορφή είναι δυνατή μόνο κατόπιν αιτήματος των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

6. Από τη διάταξη της παρ. 1 εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν κρατικά ή άλλα απόρρητα ή έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικά έγγραφα ή για τα οποία προβλέπεται από τον νόμο απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων. Ο φορέας του δημόσιου τομέα υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και με τον πλέον πρόσφορο κάθε φορά τρόπο τον ενδιαφερόμενο, εάν τα έγγραφα εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις του προηγούμενου εδαφίου».

Γ) Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Άρθρο 15, Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων:

«3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως».

Καθώς οι αποφάσεις συνταξιοδότησής μου εμπεριέχουν προσωπικά μου δεδομένα ο e-ΕΦΚΑ υποχρεώνεται να μου χορηγήσει αντίγραφά τους με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας εφόσον το αιτήθηκα ηλεκτρονικά, σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Επιπλέον, επειδή είμαι άτομο με αναπηρία, το να αρνείται η υπηρεσία να μου χορηγήσει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας τα δημόσια έγγραφα στα οποία έχω εύλογο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον, ζητώντας μου να μεταβώ σε παράρτημα του e-ΕΦΚΑ, αποτελεί διάκριση εις βάρος ΑμεΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, κυρωμένης με ν. 4074/2012 καθώς και του άρθρου 21 του Συντάγματος, τα οποία αποτελούν διατάξεις νομοθετημάτων αυξημένης ισχύος.

Σύμφωνα άλλωστε και με σχετικό έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, προς τον ΕΦΚΑ: «Η αποστολή των αιτούμενων αντιγράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθίσταται εκ των πραγμάτων αναγκαία για την υλοποίηση των επιταγών της Σύμβασης και την υλοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης των ΑμεΑ στην ενημέρωση και σε κάθε περίπτωση δεν νοείται να μην εξετάζεται και να μην αιτιολογείται ειδικά η απάντηση επ’ αυτού, ιδίως αν είναι αρνητική».2

2 ΣτΠ προς ΕΦΚΑ, Γενική Διεύθυνση Παροχών & Υγείας, Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης, Τμήμα Ιατρικής Εργασίας & Υποστήριξης Υγειονομικών Επιτροπών, Αρ. Πρωτ.: 266158/19116/2020, 12.05.2020.


Κατόπιν των ανωτέρω,
επανέρχομαι στο αρχικό μου αίτημα, από 23.02.2022, παρακαλώντας σας,

α) όπως ληφθούν υπόψη οι παραπάνω υποχρεώσεις της υπηρεσίας σας βάσει των σχετικών διατάξεων και να μου χορηγηθούν, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, ευκρινή και πλήρη αντίγραφα των αποφάσεων συνταξιοδότησής μου, κύριας και επικουρικής ασφάλισης,

β) όπως με ενημερώσετε με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας για τους αριθμούς πρωτοκόλλων τόσο της αρχικής μου αίτησης όσο και της παρούσας,

γ) όπως με ενημερώσετε με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας για το ονοματεπώνυμο και τη θέση εργασίας του συντάκτη της απάντησης που έλαβα σήμερα, 28.02.2022, από τη ΣΤ΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.


Σε αντίθετη περίπτωση, θα αναγκαστώ να ζητήσω την παρέμβαση των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών.

Επιφυλασσόμενος κάθε έννομου δικαιώματός μου,
με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης.

Email επικοινωνίας: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Συνεχίζοντας την παρούσα αναφορά προς τον ΣτΠ, με την περιγραφή των γεγονότων κατά χρονολογική σειρά:

- Την 01.03.2022, το Β' Περ/κό Υπ/μα Μισθ Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα EFKA μου προώθησε το μήνυμα που έστειλε στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, <
d.sint.anik@efka.gov.gr>, προωθώντας το μήνυμά μου και παρακαλώντας για ενέργειες αρμοδιότητας από την πιο αρμόδια υπηρεσία. Βαθμός Σπουδαιότητας του μηνύματος: «Υψηλή».

- Στις 02.03.2022, η ΣΤ΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, d.sint.anik@efka.gov.gr , μου προώθησε το μήνυμα που έστειλε στο E-mail: td.aktath@efka.gov.gr [4], με την εξής σημείωση:

«Σας διαβιβάζουμε το παρόν λόγω αρμοδιότητας και σας ενημερώνουμε ότι ο φάκελος του κ. ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ με ΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧ, με την υπ αριθ ΧΧΧΧ/ΧΧ-Χ-ΧΧΧΧ απόφαση έχει διαβιβαστεί στην Διεύθυνσή σας για διεκπεραίωση.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».


- Στις 04.03.2022, το ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ,  tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr μου προώθησε μήνυμα που έστειλε στο υπηρεσιακό email pdimitrakopoulou@efka.gov.gr, προωθώντας τα δύο αιτήματά μου (23.02.2022 και 28.02.2022).

Την αποστολή την υπογράφει η κυρία Μαρία Κουτσοπούλου, προϊσταμένη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων,
Γεν. Δ/νση Συντάξεων,
Fax.: +30 210 3891230,
e-mail:
tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr ,
Πατησίων 12, 10677, Αθήνα.

 

Συνοψίζοντας από τα παραπάνω:

Επειδή, έχουν ήδη περάσει άπρακτες, τουλάχιστον ενενήντα ημέρες, χωρίς να έχει ουσιαστικά ικανοποιηθεί το αίτημά μου αφού δεν έχω λάβει τα αντίγραφα των αποφάσεων συνταξιοδότησης αναπηρίας μου για την κύρια και την επικουρική μου σύνταξη, κατά παράβαση του Ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση, άρθρο 29, Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

Επειδή, ξεπεράστηκε κατά πολύ το όριο των 50 ημερών χωρίς να λάβω απάντηση από το εκ νέου αίτημά μου, που το έστειλα στις 28.02.2022, παραβιάστηκε και το άρθρο 4 του ΚΔΔ, Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση.

Επειδή, δεν έλαβα ποτέ αριθμό πρωτοκόλλου, όπως το έχω αιτηθεί κάθε φορά, κατά παραβίαση του Ν. 2690, άρθρο 12, Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώριση εγγράφου.

Επειδή, η απάντηση που έλαβα αρχικά, στις 28.02.2022, στερείται νομιμότητας καθώς δεν επικαλείται κάποια διάταξη παρά μόνο επικαλείται, έτσι, γενικά και αόριστα, κάποιον «κανονισμό λειτουργίας του πρώην ΙΚΑ», χωρίς να μας παρέχει ουσιαστική ενημέρωση και ειδική αιτιολογία.

Επειδή, παραβιάστηκε και το Άρθρο 15, Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων, του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αφού δεν μου παρασχέθηκε ενημέρωση σε ηλεκτρονική μορφή εντός της προθεσμίας του ενός μηνός – ενώ αδιαφορεί να μου απαντήσει ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του e-ΕΦΚΑ παρόλο που απευθύνθηκα και σ’ εκείνον.

Επειδή, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ αδιαφορούν ακόμα κι όταν τους ενημερώνω ότι σε αντίθετη περίπτωση, θα αναγκαστώ να ζητήσω την παρέμβαση των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών και ότι επιφυλάσσομαι κάθε έννομου δικαιώματός μου.

Επειδή, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ αδιαφορούν απέναντι στην επίκλησή μου προς σχετικό έγγραφο του ΣτΠ[5], σύμφωνα με το οποίο, σε παλαιότερη υπόθεσή μου, ο ΣτΠ επεσήμανε ότι «Η αποστολή των αιτούμενων αντιγράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθίσταται εκ των πραγμάτων αναγκαία για την υλοποίηση των επιταγών της Σύμβασης και την υλοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης των ΑμεΑ στην ενημέρωση και σε κάθε περίπτωση δεν νοείται να μην εξετάζεται και να μην αιτιολογείται ειδικά η απάντηση επ’ αυτού, ιδίως αν είναι αρνητική».

Επειδή, είμαι άτομο με αναπηρία (με ορθοπεδική πάθηση), το να αρνείται η υπηρεσία να μου χορηγήσει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας τα δημόσια έγγραφα στα οποία έχω εύλογο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον, ζητώντας μου να μεταβώ σε παράρτημα του e-ΕΦΚΑ, αποτελεί διάκριση εις βάρος Ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 21 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, κυρωμένης με ν. 4074/2012, καθώς και του άρθρου 21 του Συντάγματος, τα οποία αποτελούν διατάξεις νομοθετημάτων αυξημένης ισχύος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους,
παρακαλείται ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως παρέμβει άμεσα με την ειδική αρμοδιότητα που έχει ως «Πλαίσιο Προαγωγής για την Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ» (Βάσει Ν. 4488/2017, άρθρο 72), προκειμένου άμεσα να ικανοποιήσει ο
e-ΕΦΚΑ τα αιτήματά μου και να κάνει σεβαστά τα δικαιώματά μου,
δηλαδή, να μου στείλει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας ευκρινή αντίγραφα των αποφάσεων συνταξιοδότησής μου, κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και να με ενημερώσει για τους αριθμούς των πρωτοκόλλων των αιτήσεών μου, όπως και να μου απαντήσει επώνυμα και όχι ανώνυμα καθώς αυτή η πρακτική παραβιάζει και την αρχή της διαφάνειας.

 

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης.

Υ.Γ. Παρακαλείται ο Συνήγορος του Πολίτη να μου απαντήσει αποκλειστικά και μόνο με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, βάσει Ν. 4727/2020, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, άρθρο 29.[1] - Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας,
email: td.aktath@efka.gov.gr


- Β' Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα,
 email: b.ypmisth.attikikentro@efka.gov.gr

 

[2] Βλ. αρχείο .pdf: «Αίτηση 23.02.2022»

[3] Βλ. αρχείο .pdf: «Αίτηση 25.02.2022»

[4] Φαίνεται πως το E-mail td.aktath@efka.gov.gr ανήκει στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ  Α΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα (Σύνταγμα), Aκαδημίας 21, ΤΚ 10671, Αθήνα, Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3676571, 210-3676605.

[5] ΣτΠ προς ΕΦΚΑ, Γενική Διεύθυνση Παροχών & Υγείας, Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης, Τμήμα Ιατρικής Εργασίας & Υποστήριξης Υγειονομικών Επιτροπών, Αρ. Πρωτ.: 266158/19116/2020, 12.05.2020.

 

 

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022

Προς Εθνική Αρχή Διαφάνειας
kataggelies@aead.gr

Καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας με θέμα:

«Ο e-ΕΦΚΑ δεν μου χορηγεί αντίγραφα των αποφάσεων συνταξιοδότησής μου αναπηρίας με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, δεν με ενημερώνει για τα πρωτόκολλα των αιτήσεών μου ούτε και μου απαντάει κάποιος υπάλληλος επώνυμα».
 
Η καταγγελία έλαβε αρ.πρωτ. 16321/6-6-2022.
Α
ρ. πρωτ. για τα συνημμένα έγγραφα: 16360/6-6-2022.

Αξιότιμοι κύριοι,
αρχικά, για λόγους ευκολότερης κατανόησης της υπόθεσης μου, ας μου επιτραπεί να παραθέσω τα γεγονότα κατά χρονολογική σειρά:

- Στις 23.02.2022, έστειλα
αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του
e-ΕΦΚΑ[1], με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας (με το email), επισυνάπτοντας συνημμένη επιστολή[2], βεβαιωμένη ψηφιακά από το Gov.gr, και έχοντας προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το θέμα της αίτησής μου ήταν το εξής: «ΑΙΤΗΣΗ χορήγησης αντιγράφων αποφάσεων συνταξιοδότησης αναπηρίας για την κύρια και την επικουρική σύνταξη».

Στην επιστολή μου, αφού ανέφερα τους αριθμούς πρωτοκόλλων των αποφάσεων συνταξιοδότησής μου αναπηρίας, κύριας και επικουρικής σύνταξης, αιτήθηκα όπως μου χορηγηθούν με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας (email), βάσει ν. 4727/2020, άρθρο 29, ευκρινή και πλήρη αντίγραφα των δύο ως ανωτέρω αποφάσεων συνταξιοδότησης (κύριας & επικουρικής σύνταξης) βάσει ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), άρθρο 5, εντός της νόμιμης προθεσμίας, ήτοι 20 ημέρες.
Παρέθεσα τα ασφαλιστικά μου στοιχεία και κατέληξα με την παράκληση όπως ενημερωθώ άμεσα για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει το αίτημά μου από την κάθε υπηρεσία, ως εισερχόμενο έγγραφο, βάσει άρθρου 12 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ), το οποίο έχει βεβαιωθεί ψηφιακά στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

- Στις 24.02.2022, έλαβα προώθηση μηνύματος από το Β' Περ/κό Υπ/μα Μισθ Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα ΕΦΚΑ, b.ypmisth.attikikentro@efka.gov.gr, προς τη ΣΤ’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,  d.sint.anik@efka.gov.gr, ως προώθηση της επιστολής μου και με παράκληση προς την πιο αρμόδια υπηρεσία για ενέργειες αρμοδιότητας. Η προώθηση της επιστολής είχε διαβάθμιση σπουδαιότητας «Υψηλή».

- Στις 28.02.2022, έλαβα απάντηση από τη ΣΤ’ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ.ΑΝΑΠ. ΑΤΥΧ. & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ d.sint.anik@efka.gov.gr, ως εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι η υπ αριθ 2376/23-2-2022 απόφαση θα διαβιβαστεί στο κέντρο πληρωμής αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του πρώην ΙΚΑ η παραλαβή των αποφάσεων γίνεται στα αρμόδια κέντρα πληρωμής. Το υποκατάστημα που είναι αρμόδιο για την πληρωμή της παραπάνω απόφασης είναι η Τοπική Διεύθυνση e ΕΦΚΑ Α Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα, Ακαδημίας 21 Αθήνα. Προκειμένου να παραλάβετε τις παρακάτω αποφάσεις, παρακαλούμε να κλείσετε ηλεκτρονικό ραντεβού σε αυτή την υπηρεσία την επόμενη εβδομάδα».

Η απάντηση ήταν ανώνυμη καθώς δεν ανέφερε το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που μου απάντησε, αλλά ούτε και με ενημέρωνε για τον αριθμό πρωτοκόλλου, όπως είχα ζητήσει.

- Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα, 28.02.2022, στέλνω εκ νέου αίτημα με θέμα: «Σε συνέχεια της, από 23.02.2022, αίτησής μου, να μου χορηγηθούν αντίγραφα των αποφάσεων συνταξιοδότησής μου αναπηρίας με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας».

Επισύναψα επιστολή[3], επίσης βεβαιωμένη ψηφιακά στο Gov.gr, απευθυνόμενος αυτή τη φορά στις εξής πέντε αρμόδιες και ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες:

Προς: E – ΕΦΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΣΤ΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, Τηλ.: +30 2132169407, 419,418, e-mail: d.sint.anik@efka.gov.gr, Αχαρνών 27, Τ.Κ. 10439, ΑΘΗΝΑ.

- Β' Περ/κό Υπ/μα Μισθ Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα e-ΕΦΚΑ, e-mail: b.ypmisth.attikikentro@efka.gov.gr,
Παρακαλείσθε όπως μεταβιβαστεί το παρόν και στο Τμήμα Γραμματείας-Πρωτοκόλλου προκειμένου να πρωτοκολληθεί.

- Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας td.aktath@efka.gov.gr

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677, Πληροφορίες: Δημητρακοπούλου Π. Τηλ/νο: 210 3891240, email: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr

- Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του e-ΕΦΚΑ dpo@efka.gov.gr


Παρακάτω, παραθέτω το κείμενο της εκ νέου επιστολής-αίτησής μου (28.02.2022):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αξιότιμοι κύριοι!

Στις 23.02.2022 (εκ παραδρομής είχα γράψει 23.02.2021) σας έστειλα αίτημα όπως μου χορηγηθούν με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, βάσει ν. 4727/2020, άρθρο 29, και ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), άρθρο 5, εντός της νόμιμης προθεσμίας, ήτοι 20 ημέρες, ευκρινή και πλήρη αντίγραφα για τις αποφάσεις συνταξιοδότησής μου κύριας και επικουρικής σύνταξης αναπηρίας, ζητώντας σας επιπλέον να με ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου. Συγκεκριμένα, απηύθυνα το αίτημα μου στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας td.aktath@efka.gov.gr και στο Β' Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα b.ypmisth.attikikentro@efka.gov.gr.

Στη συνέχεια, στις 24.02.2022, το Β' Περ/κό Υπ/μα Μισθ Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα e-ΕΦΚΑ προώθησε το αίτημά μου στην πιο αρμόδια υπηρεσία σας (ΣΤ΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) με διαβάθμιση σπουδαιότητας «Υψηλή».

Αντί όμως να ικανοποιηθεί το αίτημά μου, η υπηρεσία σας μου απάντησε αρνητικά ως εξής: «Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του πρώην ΙΚΑ η παραλαβή των αποφάσεων γίνεται στα αρμόδια κέντρα πληρωμής. Το υποκατάστημα που είναι αρμόδιο για την πληρωμή της παραπάνω απόφασης είναι η Τοπική Διεύθυνση e ΕΦΚΑ Α Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα, Ακαδημίας 21 Αθήνα. Προκειμένου να παραλάβετε τις παρακάτω αποφάσεις, παρακαλούμε να κλείσετε ηλεκτρονικό ραντεβού σε αυτή την υπηρεσία την επόμενη εβδομάδα».

 

Εντωμεταξύ, δεν έλαβα ενημέρωση για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής μου, ενώ η απάντηση της υπηρεσίας σας είναι αβάσιμη νομικά αφού δεν αναφέρει τη συγκεκριμένη διάταξη του «Κανονισμού Λειτουργίας του πρώην ΙΚΑ», όπως ακριβώς τον αναφέρει, κι επιπλέον είναι και ανώνυμη αφού δεν αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του συντάκτη.

Ως εκ τούτου, οφείλω να σας επισημάνω τις εξής νομικές υποχρεώσεις που έχουν οι υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού:

Α) Βάσει του Ν. 2690, άρθρο 12, Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώριση εγγράφου: «Κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, καταχωρίζεται αυθημερόν στο βιβλίο εισερχομένων, κατ' αύξοντα αριθμό, με χαρακτηρισμό και μνεία του θέματος στο οποίο αναφέρεται και του αριθμού των στοιχείων που το συνοδεύουν. Στο ίδιο βιβλίο αναγράφονται επίσης το όργανο προς το οποίο το έγγραφο απευθύνεται, καθώς και η ημερομηνία εισόδου του. Η υπηρεσία οφείλει να χορηγεί βεβαίωση καταχώρισης του εγγράφου με όλα τα παραπάνω στοιχεία».

 Β) Σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις, Αρθρο 29. Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων:

«1. Η διακίνηση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων μεταξύ αφενός των φορέων του δημόσιου τομέα και αφετέρου των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, πραγματοποιείται με χρήση ΤΠΕ, ιδίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης του άρθρου 51 ή μέσω των θυρίδων που τηρούνται στην ΕΨΠ.

2…

3. Η αποστολή στον ενδιαφερόμενο με χρήση ΤΠΕ δημοσίου εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί μετά από αίτησή του, επέχει θέση επίδοσης ή κοινοποίησης. Η αποστολή στον ενδιαφερόμενο με χρήση ΤΠΕ δημοσίου εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί χωρίς αίτησή του, επέχει θέση επίδοσης ή κοινοποίησης, μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος έχει προηγουμένως επιλέξει την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών.1

1 Παρεμπιπτόντως, σας ενημερώνω ότι έχω ήδη επιλέξει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων, αν και στην παρούσα περίπτωση δεν έχει σημασία καθώς τα δημόσια έγγραφα των αποφάσεων συνταξιοδότησής μου έχουν εκδοθεί μετά από δική μου αίτηση.

 

Οι φορείς του δημόσιου τομέα που επιδίδουν ή κοινοποιούν έγγραφα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με χρήση ΤΠΕ υποχρεούνται να αντλούν τα στοιχεία επικοινωνίας των ανωτέρω προσώπων από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών.

4…

5. Η αποστολή των εγγράφων της παρ. 1 σε έντυπη μορφή είναι δυνατή μόνο κατόπιν αιτήματος των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

6. Από τη διάταξη της παρ. 1 εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν κρατικά ή άλλα απόρρητα ή έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικά έγγραφα ή για τα οποία προβλέπεται από τον νόμο απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων. Ο φορέας του δημόσιου τομέα υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και με τον πλέον πρόσφορο κάθε φορά τρόπο τον ενδιαφερόμενο, εάν τα έγγραφα εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις του προηγούμενου εδαφίου».

Γ) Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Άρθρο 15, Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων:

«3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως».

Καθώς οι αποφάσεις συνταξιοδότησής μου εμπεριέχουν προσωπικά μου δεδομένα ο e-ΕΦΚΑ υποχρεώνεται να μου χορηγήσει αντίγραφά τους με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας εφόσον το αιτήθηκα ηλεκτρονικά, σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Επιπλέον, επειδή είμαι άτομο με αναπηρία, το να αρνείται η υπηρεσία να μου χορηγήσει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας τα δημόσια έγγραφα στα οποία έχω εύλογο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον, ζητώντας μου να μεταβώ σε παράρτημα του e-ΕΦΚΑ, αποτελεί διάκριση εις βάρος ΑμεΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, κυρωμένης με ν. 4074/2012 καθώς και του άρθρου 21 του Συντάγματος, τα οποία αποτελούν διατάξεις νομοθετημάτων αυξημένης ισχύος.

Σύμφωνα άλλωστε και με σχετικό έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, προς τον ΕΦΚΑ: «Η αποστολή των αιτούμενων αντιγράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθίσταται εκ των πραγμάτων αναγκαία για την υλοποίηση των επιταγών της Σύμβασης και την υλοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης των ΑμεΑ στην ενημέρωση και σε κάθε περίπτωση δεν νοείται να μην εξετάζεται και να μην αιτιολογείται ειδικά η απάντηση επ’ αυτού, ιδίως αν είναι αρνητική».2

2 ΣτΠ προς ΕΦΚΑ, Γενική Διεύθυνση Παροχών & Υγείας, Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης, Τμήμα Ιατρικής Εργασίας & Υποστήριξης Υγειονομικών Επιτροπών, Αρ. Πρωτ.: 266158/19116/2020, 12.05.2020.


Κατόπιν των ανωτέρω,
επανέρχομαι στο αρχικό μου αίτημα, από 23.02.2022, παρακαλώντας σας,

α) όπως ληφθούν υπόψη οι παραπάνω υποχρεώσεις της υπηρεσίας σας βάσει των σχετικών διατάξεων και να μου χορηγηθούν, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, ευκρινή και πλήρη αντίγραφα των αποφάσεων συνταξιοδότησής μου, κύριας και επικουρικής ασφάλισης,

β) όπως με ενημερώσετε με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας για τους αριθμούς πρωτοκόλλων τόσο της αρχικής μου αίτησης όσο και της παρούσας,

γ) όπως με ενημερώσετε με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας για το ονοματεπώνυμο και τη θέση εργασίας του συντάκτη της απάντησης που έλαβα σήμερα, 28.02.2022, από τη ΣΤ΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.


Σε αντίθετη περίπτωση, θα αναγκαστώ να ζητήσω την παρέμβαση των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών.

Επιφυλασσόμενος κάθε έννομου δικαιώματός μου,
με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης.

Email επικοινωνίας: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

 

Συνεχίζοντας την παρούσα καταγγελία προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με την περιγραφή των γεγονότων κατά χρονολογική σειρά:

- Την 01.03.2022, το Β' Περ/κό Υπ/μα Μισθ Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα EFKA μου προώθησε το μήνυμα που έστειλε στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, <
d.sint.anik@efka.gov.gr>, προωθώντας το μήνυμά μου και παρακαλώντας για ενέργειες αρμοδιότητας από την πιο αρμόδια υπηρεσία. Βαθμός Σπουδαιότητας του μηνύματος: «Υψηλή».

- Στις 02.03.2022, η ΣΤ΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, d.sint.anik@efka.gov.gr , μου προώθησε το μήνυμα που έστειλε στο E-mail: td.aktath@efka.gov.gr [4], με την εξής σημείωση:

«Σας διαβιβάζουμε το παρόν λόγω αρμοδιότητας και σας ενημερώνουμε ότι ο φάκελος του κ. ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ με ΑΣ ΧΧΧΧΧΧΧ, με την υπ αριθ ΧΧΧΧ/ΧΧ-Χ-ΧΧΧΧ απόφαση έχει διαβιβαστεί στην Διεύθυνσή σας για διεκπεραίωση.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».


- Στις 04.03.2022, το ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ,  tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr μου προώθησε μήνυμα που έστειλε στο υπηρεσιακό email pdimitrakopoulou@efka.gov.gr, προωθώντας τα δύο αιτήματά μου (23.02.2022 και 28.02.2022).

Την αποστολή την υπογράφει η κυρία Μαρία Κουτσοπούλου, προϊσταμένη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων,
Γεν. Δ/νση Συντάξεων,
Fax.: +30 210 3891230,
e-mail:
tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr ,
Πατησίων 12, 10677, Αθήνα.

 

Συνοψίζοντας από τα παραπάνω:

Επειδή, έχουν ήδη περάσει άπρακτες, τουλάχιστον ενενήντα ημέρες, χωρίς να έχει ουσιαστικά ικανοποιηθεί το αίτημά μου αφού δεν έχω λάβει τα αντίγραφα των αποφάσεων συνταξιοδότησης αναπηρίας μου για την κύρια και την επικουρική μου σύνταξη, κατά παράβαση του Ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση, άρθρο 29, Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

Επειδή, ξεπεράστηκε κατά πολύ το όριο των 50 ημερών χωρίς να λάβω απάντηση από το εκ νέου αίτημά μου, που το έστειλα στις 28.02.2022, παραβιάστηκε και το άρθρο 4 του ΚΔΔ, Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση.

Επειδή, δεν έλαβα ποτέ αριθμό πρωτοκόλλου, όπως το έχω αιτηθεί κάθε φορά, κατά παραβίαση του Ν. 2690, άρθρο 12, Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώριση εγγράφου.

Επειδή, η απάντηση που έλαβα αρχικά, στις 28.02.2022, στερείται νομιμότητας καθώς δεν επικαλείται κάποια διάταξη παρά μόνο επικαλείται, έτσι, γενικά και αόριστα, κάποιον «κανονισμό λειτουργίας του πρώην ΙΚΑ», χωρίς να μας παρέχει ουσιαστική ενημέρωση και ειδική αιτιολογία.

Επειδή, παραβιάστηκε και το Άρθρο 15, Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων, του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αφού δεν μου παρασχέθηκε ενημέρωση σε ηλεκτρονική μορφή εντός της προθεσμίας του ενός μηνός – ενώ αδιαφορεί να μου απαντήσει ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του e-ΕΦΚΑ παρόλο που απευθύνθηκα και σ’ εκείνον. Για τον λόγο αυτό επιφυλάσσομαι να υποβάλω καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επειδή, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ αδιαφορούν ακόμα κι όταν τους ενημερώνω ότι σε αντίθετη περίπτωση, θα αναγκαστώ να ζητήσω την παρέμβαση των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών και ότι επιφυλάσσομαι κάθε έννομου δικαιώματός μου.

Επειδή, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ αδιαφορούν απέναντι στην επίκλησή μου προς σχετικό έγγραφο του ΣτΠ[5], σύμφωνα με το οποίο, σε παλαιότερη υπόθεσή μου, ο ΣτΠ επεσήμανε ότι «Η αποστολή των αιτούμενων αντιγράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθίσταται εκ των πραγμάτων αναγκαία για την υλοποίηση των επιταγών της Σύμβασης και την υλοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης των ΑμεΑ στην ενημέρωση και σε κάθε περίπτωση δεν νοείται να μην εξετάζεται και να μην αιτιολογείται ειδικά η απάντηση επ’ αυτού, ιδίως αν είναι αρνητική».

Επειδή, είμαι άτομο με αναπηρία (με ορθοπεδική πάθηση), το να αρνείται η υπηρεσία να μου χορηγήσει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας τα δημόσια έγγραφα στα οποία έχω εύλογο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον, ζητώντας μου να μεταβώ σε παράρτημα του e-ΕΦΚΑ, αποτελεί διάκριση εις βάρος Ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 21 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, κυρωμένης με ν. 4074/2012, καθώς και του άρθρου 21 του Συντάγματος, τα οποία αποτελούν διατάξεις νομοθετημάτων αυξημένης ισχύος. Επιφυλάσσομαι να υποβάλω και αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη.

Για όλους τους παραπάνω λόγους,
καταγγέλλω τον
e-ΕΦΚΑ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του για τις παραβάσεις της νομοθεσίας, όπως αναφέρονται παραπάνω, προκειμένου άμεσα να ικανοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ τα αιτήματά μου και να κάνει σεβαστά τα δικαιώματά μου,
δηλαδή, να μου στείλει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας ευκρινή αντίγραφα των αποφάσεων συνταξιοδότησής μου, κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και να με ενημερώσει για τους αριθμούς των πρωτοκόλλων των αιτήσεών μου, όπως και να μου απαντήσει επώνυμα και όχι ανώνυμα καθώς αυτή η πρακτική παραβιάζει και την αρχή της διαφάνειας.


Αμέσως μετά την υποβολή της καταγγελίας μου (με αποστολή
email) θα αποστείλω δεύτερο μήνυμα με συνημμένα όλα τα σχετικά αρχεία με την αλληλογραφία που είχα με τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης.


Υ.Γ. Παρακαλείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας όπως με ενημερώσει για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει η παρούσα καταγγελία και όπως μου απαντήσει αποκλειστικά και μόνο με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, βάσει Ν. 4727/2020, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, άρθρο 29.[1] - Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας,
email: td.aktath@efka.gov.gr


- Β' Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα,
 email: b.ypmisth.attikikentro@efka.gov.gr

 

[2] Βλ. αρχείο .pdf: «Αίτηση 23.02.2022»

[3] Βλ. αρχείο .pdf: «Αίτηση 25.02.2022»

[4] Φαίνεται πως το E-mail td.aktath@efka.gov.gr ανήκει στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ  Α΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα (Σύνταγμα), Aκαδημίας 21, ΤΚ 10671, Αθήνα, Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3676571, 210-3676605.

[5] ΣτΠ προς ΕΦΚΑ, Γενική Διεύθυνση Παροχών & Υγείας, Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης, Τμήμα Ιατρικής Εργασίας & Υποστήριξης Υγειονομικών Επιτροπών, Αρ. Πρωτ.: 266158/19116/2020, 12.05.2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/