Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Συνήγορος του Πολίτη θα ερευνήσει τα σωρευμένα ζητήματα νομιμότητας στα ΚΕ.Π.Α.;

Δημοσιεύθηκε η Γνωμοδότηση ΝΣΚ 123/2020, η οποία μας δικαιώνει, για δεύτερη φορά ουσιαστικά, μετά την υπ' αρ. 20/2019 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Εκκρεμεί από τον περασμένο Ιούλιο λόγω του ότι εκκρεμεί η αποδοχή της. Επομένως, θα πρέπει ο Συνήγορος του Πολίτη κάποτε να αναλάβει τις ευθύνες του και να ασχοληθεί αποτελεσματικά με τις υποθέσεις που του έχουμε αναφέρει για το καθεστώς αδιαφάνειας στη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας μας στα ΚΕ.Π.Α.

Περιμένουμε άπρακτοι εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο ενώ διαφαίνεται ότι ο ΕΦΚΑ έχει υποπέσει σε παράβαση καθήκοντος.

Ακολουθεί επιστολή προς τον Συνήγορο του Πολίτη, με κοινοποίηση και στην Ειδική Υποεπιτροπή στη Βουλή για τα θέματα ΑμεΑ, καθώς και σε άλλες οργανώσεις και πρόσωπα.

Με την επιστολή προσθέσαμε πληροφορίες επί της αναφοράς μας, υπ΄αρ. υπόθεσης 266158 και της αναφοράς μας με αρ. υπόθεσης 274925.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020

Υπόψη των:
- Συνηγόρου του Πολίτη, κ. Ανδρέα Ποττάκη
- Βοηθού Συνηγόρου κ. Γιάννη Σ. Κωστή
- Νομικού, κ. Αργυρώ Τζώρτζη (για την αναφορά με αρ. υπόθεσης 277ΧΧΧ)
- Νομικού, κ. Ειρήνης Κυριακάκη (για την αναφορά με αρ. υπόθεσης 266158)
GRAM_KOINONIKHS_PROSTASIAS@synigoros.gr, press@synigoros.gr

Το παρόν προστίθεται ως πρόσθετη πληροφορία στην αναφορά μας υπ΄αρ. υπόθεσης 266158 και της αναφοράς μας με αρ. υπόθεσης 274925.


Θέμα: «Ο Συνήγορος του Πολίτη θα ερευνήσει τα σωρευμένα ζητήματα νομιμότητας στα ΚΕ.Π.Α.;»

 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι!

Σε συνέχεια της αναφοράς μας, υπ’ αρ. υπόθεσης 266158/22.08.2019 και της αναφοράς μας, υπ’ αρ. υπόθεσης 274925/19.02.2020, σας θέτουμε υπόψη και την αναφορά, υπ’ αρ. υπόθεσης 277ΧΧΧ, του κ. ΧΧΧ, την οποία μας διέθεσε με τη βούλησή του. Ο κ. ΧΧΧ μας ενημέρωσε ότι, παρόλη την παρέμβαση του ΣτΠ, η υπόθεσή του εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο αφού στην πιο πρόσφατη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Αύγουστος 2020), η υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. του μετέβαλε αναιτιολόγητα την πάθησή του χωρίς να λάβει υπόψη (επίσης αναιτιολόγητα) τον εισηγητικό φάκελο παροχών αναπηρίας του θεραπευτή-ιατρού του, όπως επίσης δεν έλαβε υπόψη (αναιτιολόγητα πάντα) ούτε και τις εξετάσεις που ο κ. ΧΧΧ τους προσκόμισε.

Επομένως, θα θέλαμε να διασταυρώσετε αυτές τις τρεις αναφορές επειδή η αναφορά του κ. ΧΧΧ επιβεβαιώνει τη δική μας, με την οποία σας έχουμε αναφέρει ότι
η ανωνυμία των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. εφαρμόζεται παράνομα αφού παραβιάζει, αναιτιολόγητα, εδώ και παραπάνω από έναν χρόνο, την εκτελεστή απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπ’ αρ. 20/2019, ενώ παραβιάζει επίσης την αρχή της διαφάνειας.

Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι οι τρισέλιδες αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών (αποφάσεις αναπηρίας μας), είναι διοικητικά έγγραφα (και όχι ιατρικά). Πρόκειται δηλαδή για πρακτικά συλλογικών οργάνων της δημόσιας διοίκησης, στα οποία διαπιστώσαμε ότι παρανόμως δεν εφαρμόζεται πρωτοκόλληση (!) και στα οποία γίνεται επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της υγείας μας - ενώ ξεκαθαρίστηκε από την απόφαση,
υπ’ αρ. 20/2019 ΑΠΔΠΧ, ότι τα στοιχεία των ιατρών δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Η ΑΠΔΠΧ μάλιστα επέβαλε την κύρωση της προειδοποίησης στον ΕΦΚΑ, ο οποίος όμως εξακολουθεί αναιτιολόγητα και δεν συμμορφώνεται με την απόφαση 20/2019 ΑΠΔΠΧ αφού συνεχίζει και δεν χορηγεί τα στοιχεία των ιατρών στους προσφεύγοντες.

Μετά την τρίτη, κατά σειρά, επιστολή που έστειλε ο ΣτΠ στον ΕΦΚΑ (
έγγραφο 266158/19116/2020_12.05.2020) δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωσή σας σχετικά κι αναρωτιόμαστε:

α) Απάντησε ο ΕΦΚΑ στην ανωτέρω επιστολή ή μήπως αγνόησε και πάλι τις συστάσεις του ΣτΠ ότι υποχρεούται δια νόμου να συνεργαστεί; Στην περίπτωση που ο ΕΦΚΑ δεν έχει απαντήσει προτίθεται ο ΣτΠ,  να αναφέρει, όπως έχει υποχρέωση βάσει άρθρου 38 ΚΠΔ, την παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) στις αρμόδιες αρχές;

β) Προτίθεται ο ΣτΠ να διερευνήσει αν οι υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. του ΕΦΚΑ νομιμοποιούνται (είτε αιτιολογημένα είτε αναιτιολόγητα) να αλλάζουν τις παθήσεις των ασθενών;

γ) Προτίθεται ο ΣτΠ να διερευνήσει αν νομιμοποιείται ο ΕΦΚΑ να μην εφαρμόζει πρωτοκόλληση στις αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών (τρισέλιδα πρακτικά, στα οποία γίνεται επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της υγείας μας;)

δ) Προτίθεται ο ΣτΠ να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές, όπως έχει υποχρέωση από το άρθρο 38 ΚΠΔ, την παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), εκ μέρους του ΕΦΚΑ επειδή δεν έχει απαντήσει, παρά το ότι πέρασαν πολλοί μήνες, στις επιστολές-αιτήματα περίπου εκατό ατόμων, μελών της διαδικτυακής μας κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ», που ούτε και για τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων δεν μας έχει ενημερώσει, όπως του το είχαμε ζητήσει σε κάθε επιστολή που του στείλαμε (τις οποίες ταυτόχρονα σας κοινοποιούσαμε με την ίδια αποστολή email);

ε) Προτίθεται να αναφέρει ο ΣτΠ στις αρμόδιες αρχές τη μη συμμόρφωση του ΕΦΚΑ στην εκτελεστή απόφαση
20/2019 ΑΠΔΠΧ αφού συνεχίζει και δεν κοινοποιεί τα στοιχεία των ιατρών στους προσφεύγοντες ενδιαφερόμενους-ασθενείς;

στ) Επειδή έχουμε ζητήσει μέσω της Βουλευτή, κ. Μαρίας Απατζίδη, (αρ. πρωτ. ερώτησης 6601, 18.05.2020) να μας απαντήσει ο Υπουργός Υγείας αν οι ιατροί των ΚΕΠΑ νομιμοποιούνται να διενεργούν ιατρικές πράξεις, αλλά μέχρι στιγμής η ερώτηση δεν έχει απαντηθεί: Προτίθεται ο ΣτΠ να διερευνήσει αν οι ιατροί του ειδικού σώματος των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. νομιμοποιούνται να διενεργούν ιατρικές πράξεις εντός των δομών του ΕΦΚΑ;

ζ) Τέλος, έχουμε υπόψη μας τη Γνωμοδότηση ΝΣΚ 123/2020, η οποία μας δικαιώνει. Εκκρεμεί όμως από τον περασμένο Ιούλιο για να λάβει αποδοχή. Προτίθεται να παρέμβει ο ΣτΠ για να επισπευσθεί η διαδικασία αποδοχής της;

Κατόπιν των ανωτέρω,
υπενθυμίζεται στον Συνήγορο του Πολίτη, με την ειδική αρμοδιότητα που του έχει ορισθεί από τον ν. 4488/2017, άρθρο 72, ως το «Πλαίσιο Προαγωγής» για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (CRPD), κυρωμένης με τον ν. 4074/2012, όπως και με την αρμοδιότητα που έχει βάσει άρθρου 103, παρ. 9, του Συντάγματος και του ν. 3094/2003, ότι θα πρέπει να διαμεσολαβήσει ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά μου να μου χορηγηθούν με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας τα αντίγραφα όλων των τρισέλιδων αποφάσεων υγειονομικών επιτροπών που με αφορούν άμεσα, από την αρμόδια διεύθυνση του ΕΦΚΑ, όπως και τα ίδια ακριβώς αιτήματα που έχουν στείλει πολλές δεκάδες ΑμεΑ, μέλη της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ», τα οποία έχουν μείνει αναπάντητα, όπως και το δικό μου (από τον περασμένο Νοέμβριο, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν προσβληθεί τα έννομα δικαιώματά μου).

Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ τον ΣτΠ, τα έγγραφα που μου στέλνει να μου τα στέλνει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο email που του έχω δηλώσει (βάσει ν. 2672/98, άρθρο 14).


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

άμεσα ενδιαφερόμενος και θιγόμενος πολίτης με αναπηρία,
και με το δικαίωμα που μου δίνει η
CRPD, άρθρο 33, παρ. 3 (Ν. 4074/2012) να εμπλέκομαι και να συμμετέχω πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της εθνικής εφαρμογής της Σύμβασης, και ως ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας για τα δικαιώματα των ΑμεΑ «Συνήγορος των ΑμεΑ»


Κοινοποίηση στους παρακάτω αποδέκτες:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
k.christopoulos@parliament.gr

Α΄Τμήμα
Προϊσταμένη: Σινορίκ Παπαζιάν
epitropes@parliament.gr, n.papazian@parliament.gr

Β΄ Τμήμα
Προϊστάμενος: Τιμόθεος Τσιρόπουλος
t.tsiropoulos@parliament.gr, epitropes@parliament.gr

Με τη θερμή παράκληση να τεθεί υπόψη της Κοινοβουλευτικής Υποεπιτροπής για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία.

Κοινοβουλευτική Υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία

Πρόεδρος,  κ. Βούλτεψη Σοφία
s.voultepsi@parliament.gr

Μέλος, κ. Καραμανλή Αρκαδίου Άννα
karamanlia@yahoo.gr

Μέλος, κ. Κεφάλα Μαρία – Αλεξάνδρα
mar.kefala@parliament.gr

Μέλος, κ. Κυρανάκης Κωνσταντίνος
konstantinos@kyranakis.gr

Μέλος, κ. Κώτσηρας Γεώργιος
g.kotsiras@parliament.gr

Μέλος, κ. Μπουτσικάκης Εμμανουήλ
info@boutsikakis.gr

Μέλος, κ. Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
kke@parliament.gr

Μέλος, κ. Αδαμοπούλου Αγγελική
aadamopoulou23@gmail.com

Μέλος, κ. Τζούφη Μερόπη
m.tzoufi@parliament.gr

Μέλος, κ. Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα
kgiannakopoulou@gmail.com

Μέλος, κ. Αλεξοπούλου Αναστασία-Αικατερίνη
info@alexopoulou.gr

Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
(Για να ελέγξει αν παραβιάζονται συνταγματικά δικαιώματα – ενώ δεν πρόκειται περί «ατομικής υπόθεσης», αλλά περί συλλογικής - όπως απαράδεκτα μου απάντησε η Πρόεδρός της για την καταγγελία που έχω υποβάλει κατά της αδιαφάνειας στη λειτουργία των ΚΕΠΑ, όπως και για όλες τις υποθέσεις στις οποίες καταγγέλλω ότι έχουν παραβιαστεί συλλογικά δικαιώματα των ΑμεΑ!).
info@nchr.gr

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
Υπόψη εκπροσώπου, κ. Παναγιώτη Δημητρά
panayotedimitras@gmail.com

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
esaea@otenet.gr

Παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ
Υπόψη κας Αντωνίας Παυλή, ερευνήτριας του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ
epeaek2@esaea.gr

κ. Μαρία Απατζίδη, βουλευτής
m.apatzidi@parliament.gr

κ. Γεώργιος Σαρανταυγάς, διεθνολόγος

κ. Νικόλαος Αντωνιάδης, νομικός
nikant2@yahoo.gr, nikantoffice@gmail.com

Δρ Φαίδων Βόβολης, καρδιολόγος
fedonvovolis@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/