Κυριακή, 3 Μαΐου 2020

Ζητείται να εφαρμοστεί διαφάνεια στον e-ΕΦΚΑ (ΚΕ.Π.Α).


Σε συνέχεια της καταγγελίας μας κατά ΚΕΠΑ, για καθεστώς ανωνυμίας κι έλλειψης διαφάνειας, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι η Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής είναι διοικητικό έγγραφο και όχι ιατρικό, ότι εφαρμόζεται παράνομα αποσιώπηση των στοιχείων των μελών της επιτροπής κι ότι δεν πρωτοκολλείται - πρακτική που επιτρέπει την σκόπιμη αλλοίωσή του μέχρι και την σκόπιμη εξαφάνισή του. Παράλληλα, καταγγέλλουμε το ότι εφαρμόστηκε με αδιαφάνεια η εγκύκλιος που μεθόδευσε την αδιαφάνεια!

Επειδή δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτό ότι ο e-ΕΦΚΑ εδώ κι εννιά χρόνια εφαρμόζει αδιάφανες διαδικασίες στο σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας, ενδεχομένως διαπράττοντας σοβαρές παρανομίες εις βάρος των ΑμεΑ, προχωρήσαμε σε καταγγελία που υποβάλαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

 

 3 Μαΐου 2020

Προς Εθνική Αρχή Διαφάνειας
seedd@seedd.gr, info@aead.gr


ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Ζητείται να εφαρμοστεί διαφάνεια στον
e-ΕΦΚΑ (ΚΕ.Π.Α).

Στο έγγραφο «Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ», το οποίο είναι πρακτικό συλλογικού οργάνου της Διοίκησης (ν.2690/1999, άρθρο 15), που ο ΕΦΚΑ αυθαίρετα το χαρακτηρίζει «Ιατρική Γνωμάτευση», αποσιωπώνται παράνομα τα στοιχεία των μελών της επιτροπής, τα οποία δεν είναι προσωπικά δεδομένα (βάσει
απόφασης 20/2019 ΑΠΔΠΧ) και δεν εφαρμόζεται πρωτοκόλληση».

Αξιότιμη Εθνική Αρχή Διαφάνειας!
Επιθυμώ να καταγγείλω ότι στον
e-ΕΦΚΑ εφαρμόζεται παράνομα αδιαφάνεια στο σύστημα  αξιολόγησης της αναπηρίας στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) εφόσον στο έγγραφο «Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ», το οποίο είναι πρακτικό συλλογικού οργάνου της Διοίκησης (ν.2690/1999, άρθρο 15), που ο ΕΦΚΑ αυθαίρετα το χαρακτηρίζει «Ιατρική Γνωμάτευση», αποσιωπώνται παράνομα τα στοιχεία των μελών της επιτροπής, τα οποία δεν είναι προσωπικά δεδομένα (βλ. απόφαση 20/2019 ΑΠΔΠΧ) και δεν εφαρμόζεται πρωτοκόλληση.

Σας επισυνάπτω δείγμα του εγγράφου της «Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α.» Το συγκεκριμένο έγγραφο που με αφορά το έχω ζητήσει από τον ΕΦΚΑ, από τις 29.11.2020, με ηλεκτρονική επιστολή, χωρίς όμως ποτέ να λάβω απάντηση, λόγος που με έκανε να υποβάλω αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με
email που της έστειλα στις 21.02.2020, με θέμα: «ΑΝΑΦΟΡΑ (για κακοδιοίκηση εκ μέρους του ΕΦΚΑ)», για την οποία δεν έλαβα ποτέ (από εσάς δηλαδή) ενημέρωση για τον αριθμό πρωτοκόλλου παρά το ότι σας το ζήτησα.

Έχω διαμορφώσει το έγγραφο (πρακτικό) με επεξηγηματική ανάλυση κι αποκρύπτοντας τα προσωπικά δεδομένα του ατόμου που μου το διέθεσε, για να γίνει κοινώς κατανοητό ότι το έγγραφο που ο ΕΦΚΑ αποκαλεί αυθαίρετα «Τρισέλιδη Ιατρική Γνωμάτευση» (δείτε και στη σχετική απάντησή του προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, στις 31.12.2019, με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων επί της με αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5752/22.08.2019 καταγγελία του Α. Μπαρδάκη στην Αρχή», δεν αποτελεί Ιατρική Γνωμάτευση, αλλά Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής, δηλαδή πρόκειται για Διοικητικό Έγγραφο - Πρακτικό του Συλλογικού Οργάνου της Διοίκησης (Ν.2690/1999, άρθρο 15), ενώ όταν ζητάμε να μας χορηγηθεί αντίγραφό του αποσιωπώνται παράνομα κι επιμελώς τα στοιχεία των μελών των υγειονομικών επιτροπών με τον αβάσιμο ισχυρισμό του ότι δεν έχουμε έννομο συμφέρον κι ότι απαιτείται εισαγγελική παραγγελία κι ότι τα στοιχεία των μελών των υγειονομικών επιτροπών αποτελούν προσωπικά δεδομένα! Παρόλο που, από τον Ιούλιο του 2019, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, με την υπ’ αρ. 20/2019 απόφασή της, επισήμανε στον ΕΦΚΑ ότι τα στοιχεία των μελών των υγειονομικών επιτροπών δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα καθώς δεν αφορούν την προσωπική τους ή την οικογενειακή τους ζωή κι ότι θα πρέπει να κοινοποιούνται από εδώ και στο εξής.

Επιπλέον, όπως μπορείτε κι εσείς να διαπιστώσετε, το πρακτικό, το οποίο είναι τρισέλιδο, δεν λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου ούτε καν έχει μοναδικό αριθμό απόφασης, όπως έχουν οι αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών του ΙΚΑ (προ ΚΕΠΑ εποχής ή όπως έχουν οι αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών της ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, Αεροπορίας, Ναυτικού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, κτλ.).

Επομένως, με ποιον τρόπο διασφαλίζεται ότι το συγκεκριμένο έγγραφο δεν μπορεί σκόπιμα να αλλοιωθεί, να παραποιηθεί ή να καταστραφεί από κάποιον υπάλληλο;

Το πρακτικό αυτό εμπεριέχει τα προσωπικά μας δεδομένα και τα ευαίσθητα δεδομένα της υγείας μας - τα οποία έχουν επεξεργαστεί προηγουμένως τα μέλη των υγειονομικών επιτροπών! Παράλληλα, δεν μας το χορηγούν με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, παρόλο που αποθηκεύεται στο μηχανογραφικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ ενώ μας λένε ψέματα ότι τηρείται μόνο στη φυσική του μορφή.

Αυτή η αδιαφανής διαδικασία στην αξιολόγηση αναπηρίας εφαρμόζεται εδώ και εννιά χρόνια (ν. 3863/2010) μοναδικά στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ κι αυτό δεν μπορεί παρά να αποτελεί έλλειψη διαφάνειας, δηλαδή παραβίαση της αρχής της διαφάνειας, της αρχής της νομιμότητας, της αρχής των χρηστών ηθών στις συναλλαγές με τη Διοίκηση και παραβίαση του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

Στο Συνέδριο που διοργάνωσε η ΕΣΑμεΑ, στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2014, ο κ. Γκιουζέλης Ιωάννης, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αναπηρίας - Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ΕΛΙΕΑΚΑΠ), απαντάει σε σχετικό ερώτημα ότι η ιατρική γνωμάτευση είναι διαθέσιμη σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τα ονόματα των ιατρών που τους εξέτασαν.
Αυτό όμως δεν ήταν αλήθεια καθώς είχε ήδη δοθεί η οδηγία (Έγγραφο ΙΚΑ Π51_32_2014) από τις 21.10.2014, δηλαδή ένα μήνα πριν, να μην κοινοποιούνται τα ονόματα!
Επομένως, η απάντηση που έδωσε ο Πρόεδρος της ΕΛΙΕΑΚΑΠ, ενώπιον της ΕΣΑμεΑ (δίπλα του καθόταν και ο τότε υποδιοικητής του ΙΚΑ κ. Πατσούρης Διονύσης), δεν ήταν αληθής, αλλά παραπλανητική![1]

[1] Ημέρα 1η: Συνέδριο για την Κοινωνική Προστασία – Πρόνοια, Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=hAljbN-iAPA&t=32567s  στο χρονικό σημείο: 09.47’.11” - 09.47’.39”  
Το σχετικό απόσπασμα, εδώ:
https://youtu.be/iGa7bz4WWaw


Επιπλέον, το
Έγγραφο ΙΚΑ Π51_32_2014, το οποίο αποτελεί εγκύκλιο, δεν πέρασε ποτέ από το πρόγραμμα «Διαύγεια» (Ν. 3861/2010) δεν αναρτήθηκε ποτέ σε ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ ή του πρώην ΙΚΑ, δεν έλαβε αριθμό ΑΔΑ, πράγμα που σημαίνει ότι εφαρμόστηκε παράνομα και με αδιαφάνεια προκειμένου να επιβάλει σύστημα αδιαφάνειας στο σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας.
Αδιαφάνεια για την αδιαφάνεια δηλαδή…


Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας:

α)
Θα παρέμβει υπεύθυνα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξετάζοντας αν τηρείται η αρχή της διαφάνειας και η νομιμότητα στη διαδικασία που εφαρμόζει ο ΕΦΚΑ και το πρώην ΙΚΑ εδώ κι εννιά χρόνια με την ενδεχομένως παράνομη εφαρμογή της εγκυκλίου ΙΚΑ Π51_32_2014;

β)
Σκοπεύει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να προβεί σε έλεγχο για να διαπιστώσει αν ο ΕΦΚΑ έχει συμμορφωθεί με την υπ’ αρ. 20/2019 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, προκειμένου να εφαρμοστεί επιτέλους διαφάνεια στο σύστημα αξιολόγησης της αναπηρίας;

γ) Θα εξετάσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για ποιον λόγο ο
e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) αποκαλεί τα πρακτικά των υγειονομικών επιτροπών, τα οποία είναι διοικητικά έγγραφα, ως «ιατρικά έγγραφα» και ως «ιατρικές γνωματεύσεις»;

δ) Θα εξετάσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για ποιον λόγο τα παραπάνω πρακτικά δεν πρωτοκολλώνται και δεν λαμβάνουν αρίθμηση;

ε) Θα εξετάσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας για ποιον λόγο δεν πέρασε από το πρόγραμμα «Διαύγεια» η εγκύκλιος ΙΚΑ Π51_32_2014; Θα επιβάλει τις διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις; Θα ερευνήσει αν η συγκεκριμένη εγκύκλιος εφαρμόστηκε παράνομα ή όχι;

στ) Θα παρέμβει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έτσι ώστε ο e-ΕΦΚΑ να φροντίσει να μπορούν οι πολίτες να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τις Αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών που τους αφορούν; Υποτίθεται ότι ο ΕΦΚΑ είναι «ηλεκτρονικός» πιά…

ζ) Θα φροντίσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να εφαρμοστεί επιτέλους διαφάνεια στο σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας στα ΚΕ.Π.Α. του e-ΕΦΚΑ;


Παρακαλώ, όπως μου γνωστοποιήσετε τον αρ. πρωτοκόλλου που θα λάβει τούτη η επιστολή. Παρακαλώ, επίσης, όπως με ενημερώσετε εντός δέκα ημερών και για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει η καταγγελία που υπέβαλα σ’ εσάς, στις 21.02.2020, με θέμα «ΑΝΑΦΟΡΑ (για κακοδιοίκηση εκ μέρους του ΕΦΚΑ)» διότι δεν μου έχετε απαντήσει.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ».


Κοινοποίηση:


- Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
Υπόψη εκπροσώπου, κ. Παναγιώτη Δημητρά
panayotedimitras@gmail.com

- Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

gram_koinonikhs_prostasias@synigoros.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/