Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019

Αναφορά για κάπνισμα στην υπηρεσία ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ του Δήμου Καλλιθέας

Επικαιροποίηση 21.08.2019
Λάβαμε με το email διαβιβαστικό του Υπουργείου Υγείας προς την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία της Περιφέρειας. 


Κατόπιν καταγγελίας που έγινε στη δημόσια ομάδα STOP ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, υποβάλαμε αναφορά στις 2 Αυγούστου 2019 για κάπνισμα εντός του κτιρίου που στεγάζεται η υπηρεσία ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ στον Δήμο της Καλλιθέας.Αθήνα 2η Αυγούστου 2019

Θέμα: Αναφορά για κάπνισμα στην υπηρεσία ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ του Δήμου Καλλιθέας

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Αναφορά για κάπνισμα στην υπηρεσία ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ του Δήμου Καλλιθέας

 Αγαπητοί κύριοι,
καθώς είμαι πολίτης με αναπηρία, ακτιβιστής και δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας για τα δικαιώματα των αναπήρων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, η οποία απαριθμεί περισσότερα από 53.000 μέλη και της διαδικτυακής κοινότητας STOP ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ, επιθυμώ να σας ενημερώσω για την καταγγελία που αναρτήθηκε, στις 31.07.2019, από μέλος της ομάδας STOP ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΜΙΣΜΑ, στην οποίεα γίνονται αναφορά για έντονη μυρωδιά από τσιγάρο, στο κτίριο που στεγάζεται η υπηρεσία ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, στην Καλλιθέα, οδός Θησέως 156 και συγκεκριμένα σε όλα τα γραφεία και τους διαδρόμους του 2ου ορόφου του κτιρίου.

 Συγκεκριμένα, η κυρία αναφέρει:
«Στην οδό Θησέως 156 στην Καλλιθέα στον δεύτερο όροφο στα γραφεία του "Βοήθεια στο σπίτι" και στα υπόλοιπα γραφεία του ίδιου ορόφου καθώς και στους διαδρόμους του κτιρίου βρωμάει τσιγαρίλα».Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ανάρτηση είναι ο εξής: https://www.facebook.com/groups/2248803318568242/permalink/2323097394472167/

Κατόπιν των ανωτέρω, όπως ενημερωθήκαμε και σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, Αρ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959, 26-07-2019, καθορίζονται στην πρώτη προτεραιότητα ελέγχου τα εξής κτίρια:

«I. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και άλλα Ιδρύματα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ).»

Γι’ αυτό κι επιθυμούμε:

α) να γίνουν οι απαραίτητοι υγειονομικοί έλεγχοι,
β) να γίνουν αυστηρές συστάσεις,
γ) να λάβουμε, από εσάς, πέρα από την ενημέρωση για τις ενέργειες ελέγχου που θα πράξετε, μία υπεύθυνη απάντηση για το πώς θα ενεργήσετε από εδώ και στο εξής και τι μέτρα θα πάρετε προκειμένου να παταχτεί το φαινόμενο της παραβατικότητας για την απαράδεκτη, βλαπτική και αντικοινωνική συμπεριφορά που φαίνεται ότι διαιωνίζεται στα δημόσια κτίρια από υπαλλήλους που έχουν μετατρέψει τους δημόσιους χώρους σε προσωπικά τους καπνιστήρια, θεωρώντας ότι είναι ιδιοκτησίες τους, παρά τις προσπάθειες που γίνονται εκ μέρους της νέας κυβέρνησης, παρόλο που στις 26.07.2019 εκδόθηκε και νέα Εγκύκλιος για την Εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας.

 Είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κι ευαισθησία από την Πολιτεία καθώς με το κάπνισμα εντός δημοσίων κτιρίων, εκτίθενται άμεσα σε κίνδυνο τα άτομα με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις, οι επισκέπτες, οι έγκυες γυναίκες, τυχόν παιδιά που συνοδεύονται, αλλά και οι εργαζόμενοι, κατά παράβαση και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, όπου για τον εργοδότη, προβλέπονται από τον ν. 3996/2011, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (άρθρο 28).

 Παρακαλώ πολύ, όπως με ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα πάρει αυτή η επιστολή.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και για την προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα, Δημιουργός της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας για τα ΑμεΑ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ» και της ομάδας ενημέρωσης και καταγγελιών STOP ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Υπουργό, κ. Βασίλειο Κικίλια
minister@moh.gov.gr
Έλαβε αρ. πρωτ. 3093/05-08-2019.

Υφυπουργό, κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη
yfypourgos@moh.gov.gr

ΓΓ Υπουργείου
secretary.gen-sec@moh.gov.gr
Αρ. Πρωτ. αρ. πρωτ. 57284/2.8.2019

ΓΓ Δημόσιας Υγείας
secretary.gen.dy@moh.gov.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
tyk@moh.gov.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.
exartiseis@moh.gov.gr
'Ελαβε αρ. πρωτ. 60255/22.8.2019

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
gddy@moh.gov.gr

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Τμήμα Β’
exartiseis_b@moh.gov.gr

ΣΕΥΥΠ - ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γενικό Επιθεωρητή Σ.Ε.Υ.Υ.Π. gen.ep.seyyp@moh.gov.gr
Έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜΠ 1171/2-8-19.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
gperatt@patt.gov.gr
Η επιστολή πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 442928/02-08-2019

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ id.nta@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
prkatanalotint1@patt.gov.gr

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
(Καθώς παραβιάζονται οι κανονισμοί περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων)

- Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
gsepe@ypakp.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
asfaleiaygeia@ypakp.gr, gen.ep.seyyp@moh.gov.gr

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣαμεΑ)
Προκειμένου να πάρει θέση υπεράσπισης για τα άτομα με αναπηρίες και σοβαρές χρόνιες παθήσεις επειδή: α) είναι εξαιρετικά ευάλωτα στο παθητικό κάπνισμα, β) συναντούν, λόγω του τοξικού περιβάλλοντος από τον καπνό των τσιγάρων, σοβαρό εμπόδιο να συμμετέχουν σε ισότιμη βάση στην επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική ζωή, εκτός αν φορούν προστατευτικές μάσκες – κατά παράβαση της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.
esaea@otenet.gr

Κοινοποίηση σε:

– Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
panayotedimitras@gmail.com

- Σύλλογος «Ακαπνίστας»
akapnistas@gmail.com

- Σύλλογος «Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα»
info@freeofsmoke.gr

- Συνήγορο του Πολίτη
equality@synigoros.gr, press@synigoros.gr

- Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
info@cancer-society.gr

https://logistis-amea.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/