Σάββατο 15 Ιουλίου 2017

Πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων στη Δημόσια Διαβούλευση με θέμα «Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες»

 Στη Δημόσια Διαβούλευση με θέμα «Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες» δημοσιεύσαμε πρόταση ως εξής:

 
1. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

  Πρέπει να σταματήσει να υφίσταται η ανωνυμία των μελών στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. διότι αυτό τους επιτρέπει να μην λαμβάνουν υπόψη τους κώδικες δεοντολογίας. Τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) χρειάζεται να μπορούν να προστατεύονται από τυχόν προσβλητικές και αγενείς συμπεριφορές ανωνύμων ιατρών, καθώς και από τυχόν αυθαίρετες τοποθετήσεις ιατρών άσχετης ειδικότητας από αυτή που πρέπει να έχει ο πρόεδρος της υγειονομικής επιτροπής που εξετάζει την κύρια πάθηση του ασθενή. Γι' αυτό ζητάμε να εφαρμοστεί επιτέλους ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στο σύστημα λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α.
 
 Αντιθέτως, οι ιατροί των υγειονομικών επιτροπών της ΑΣΥΕ (η υγειονομική επιτροπή των Πολιτικών και Στρατιωτικών Υπαλλήλων), καθώς και των υγειονομικών επιτροπών των Σωμάτων Ασφαλείας υπογράφουν κάθε γνωμάτευση που κρίνει και αξιολογεί τον βαθμό αναπηρίας, με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα, πράγμα που πιθανόν αποτελεί άνιση μεταχείριση, εκ μέρους του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, απέναντι στα άτομα με αναπηρίες.

2. ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  Επείγει να επικαιροποιηθεί, αφού έχουν περάσει τουλάχιστον δέκα χρόνια (εκδόθηκε το 2007), ο Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι απαράδεκτο και τουλάχιστον μη πολιτισμένο, εν έτει 2017, να μην υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σε Ευρωπαϊκό Κράτος.

3. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

  Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή ως ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, προκειμένου να μεριμνά και να αναλαμβάνει τις υποθέσεις των ατόμων με αναπηρίες.

4. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

  Πρέπει να ελεγχθεί η διαδικασία της πρόσληψης στο Δημόσιο έτσι ώστε να μην υπάρξει άνιση μεταχείριση μεταξύ των δικαιούχων, όπως:
 Να ληφθεί σοβαρά υπόψη η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του νόμου του ΑΣΕΠ (Ν.2190/1194), στο οποίο αναφέρεται: «5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.» (Βλέπε ν. 2643/1998 "Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κ.α.".), έτσι ώστε να εξεταστεί αν πρέπει να υπάρχει ως προϋπόθεση η χρονιότητα στην πάθηση καθώς και η εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, προκειμένου να μην δημιουργηθεί καταστρατήγηση στις προσλήψεις ή άδικη απώλεια της προτεραιότητας και της σημασίας που έχει δώσει ο Ν.2643/98 στα προστατευόμενα πρόσωπα, δια τον εξής λόγο:

 Ενώ, μέχρι τώρα, τα προστατευόμενα από τον ν.2643/98, ΑμεΑ, έπρεπε να περιμένουν αρκετά χρόνια για να έχουν μια ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια προκήρυξη για πρόσληψη στο Δημόσιο, τώρα πλέον δεν έχουν καμία προτεραιότητα και πρέπει να ανταγωνίζονται τα ΑμεΑ που δεν έχουν χρόνιες παθήσεις.

 Επομένως, η έννοια της μέριμνας, που προσφέρει ο Ν.2643/98 στα ΑμεΑ με χρόνιες παθήσεις και που είναι ικανά για εργασία, αυτομάτως ακυρώνεται!


  Επίσης, επειδή οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προκηρύξεων οφείλονται κυρίως στις γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταξύ ΟΑΕΔ και ΚΕ.Π.Α, εκτιμούμε ότι, αν εφαρμοστεί ηλεκτρονική σύνδεση για την ανταλλαγή των μεταξύ τους πληροφοριών θα λυθεί αυτό το πρόβλημα.

5. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
  Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να σεβαστεί το ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, εφόσον αποτελούν κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η αναπηρία, γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει να τα αντιμετωπίζει ως εισοδήματα, βασιζόμενο μόνο σε Δελτία Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. χωρίς να στηρίζεται σε διατάξεις. Πολλά ΑμεΑ έχουν χάσει παροχές και εκπτώσεις που δικαιούνται επειδή έχουν «εισοδηματικοποιηθεί» αυθαίρετα τα προνοιακά τους επιδόματα προσαυξάνοντας το ύψος του φορολογητέου εισοδήματός τους. Το Ελληνικό Κράτος οφείλει να θεσπίσει συγκεκριμένη διάταξη που θα διευκρινίζει ότι τα παραπάνω κοινωνικά βοηθήματα που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρίες δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος κι επομένως δεν πρέπει να προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημά τους.

6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
  Τα ΑμεΑ χρειάζονται να μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τα αφορούν και το παρόν συνδικαλιστικό τους όργανο, η ΕΣΑμεΑ, έχει ξεφύγει από τον σκοπό της αφού έχει γίνει «κλειστό κύκλωμα» που δίνει φωνή μόνο στα άτομα που επιλέγονται κεκλεισμένων των θυρών…
  Δεν μπορεί να θεωρείται δημοκρατικό να την προεδρεύει μονίμως το ίδιο πρόσωπο - το οποίο έχει μία πολύ συγκεκριμένη κατηγορία πάθησης, - αλλά χρειάζεται να εναλλάσσονται στη θέση του προέδρου άτομα που μπορεί να έχουν διαφορετικές αναπηρίες ή και που μπορούν να αντιπροσωπεύουν συλλόγους από διαφορετικές κατηγορίες παθήσεων.

 Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και στα τμήματα ΑμεΑ των κομμάτων, ειδικά του κόμματος της κυβέρνησης. Κανείς δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους!

 Σε μια Δημοκρατία πρέπει να μπορεί να έχει δυνατότητα επικοινωνίας, ψήφου και φωνής οποιοσδήποτε πολίτης, διαφορετικά έχουμε να κάνουμε με κλειστούς κύκλους, αντιδημοκρατικούς που μόνο συντηρούν τη διαπλοκή, τη διαφθορά και έτσι δίνουν δύναμη σε ολιγαρχικές νοοτροπίες.

 Επείγει λοιπόν να δημιουργηθεί ένας Δημοκρατικός Θεσμός για τους πολίτες με αναπηρία, όπου θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφανες διαδικασίες και ανοικτών των θυρών…

7. Στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ), πρέπει να εξαιρεθούν από το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ οι συντάξεις αναπηρίας που δεν ξεπερνούν τα 313 ευρώ (όσο είναι το ύψος του βασικού προνοιακού επιδόματος αναπηρίας).
  Ο λόγος είναι ότι δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και των χαμηλοσυνταξιούχων που επίσης έχουν αναπηρία.
Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση όταν π.χ. σε μονομελή νοικοκυριά, ένα ΑμεΑ, που λαμβάνει προνοιακό επίδομα για την αναπηρία του, λαμβάνει στο σύνολο 513 ευρώ (313+200 ευρώ από το ΚΕΑ), ενώ ένα ΑμεΑ που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου – λόγω της αναπηρίας του, να λαμβάνει π.χ. 210 ευρώ και να μην δικαιούται να λάβει το ΚΕΑ επειδή το δεύτερο ξεπερνάει το εισοδηματικό κριτήριο.
Επίσης, φαίνεται να υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ των δικαιούχων του επιδόματος παραπληγίας από την Πρόνοια και των δικαιούχων του επιδόματος παραπληγίας (εξωιδρυματικό) από ασφαλιστικό ταμείο, καθώς στους πρώτους δεν λαμβάνεται υπόψη το επίδομά τους για το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ ενώ για τους δεύτερους λαμβάνεται υπόψη. Πρόκειται όμως για το ίδιο επίδομα, απλά διαφέρει ο πάροχος (Πρόνοια ή Ασφαλιστικοί Οργανισμοί).

8. ΑΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως επίσης και στον Ιδιωτικό Τομέα, το προσωπικό δεν γνωρίζει τα βασικά δικαιώματα, ως προς τις δικαιούμενες παροχές, των ατόμων με αναπηρίες, κυρίως όμως δεν γνωρίζει τις τυπικές συμπεριφορές και τους ευγενικούς τρόπους επικοινωνίας.
  Είναι απαράδεκτο να πρέπει ένα άτομο με αναπηρία να διατυμπανίσει, αδιακρίτως, μέσα σε μια αίθουσα αναμονής πολιτών, το είδος της πάθησής του ή την άσχημη κατάσταση της υγείας του, προκειμένου να λάβει προτεραιότητα στην εξυπηρέτησή του. Επίσης να πρέπει να κάνει το ίδιο για να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει το "φιλότιμο" ενός υπαλλήλου που παραβιάζει την απαγόρευση περί καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, όπως συνηθίζεται...

9. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  Στην πράξη, έχει παρατηρηθεί ότι τις περισσότερες φορές οι Υγειονομικές Επιτροπές, στις αποφάσεις αναπηρίας, δεν αποφαίνονται αιτιολογημένα τη μη υπαγωγή των ατόμων με αναπηρία στις σχετικές διατάξεις.  Από αυτό προκύπτει επιτακτική η ανάγκη θέσπισης ενός τρόπου, με τον οποίο τα Αμεα θα μπορούν να προστατεύονται από το να εξαναγκάζονται στο να καταβάλλουν το παράβολο των 44,16 ευρώ, για προσφυγή στις Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, όπως και από την ταλαιπωρία της επανεξέτασης, κάθε φορά που οι Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές κρίνουν τις αναπηρίες τους (αναπηρίες που ενδεχομένως υπάγονται στις λεγόμενες «43 παθήσεις») χωρίς όμως να αιτιολογούν τη μη υπαγωγή των ΑμεΑ στις σχετικές διατάξεις.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.
 Έχει παρατηρηθεί, πολλές φορές, τα άτομα με αναπηρία, έχοντας ιδιαίτερη δυσκολία στην μετακίνησή τους, να απευθύνονται με ηλεκτρονικές επιστολές στη Δημόσια Διοίκηση και να μην έχουν ποτέ ανταπόκριση. Χαρακτηριστικό δε το γεγονός ότι έχουμε προσφύγει με αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη κατά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο ΣτΠ έχει στείλει ερώτημα στην ΑΑΔΕ από τον Απρίλιο του 2017, συνέχισε με υπομνηστική επιστολή τον Μάιο του 2017 κι ακόμα περιμένει ανταπόκριση! Το θέμα αφορά άμεσα την ορθή αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ στη φορολογική δήλωση, ο ΣτΠ ζητάει από την ΑΑΔΕ να εκδώσει άμεσα διευκρινιστικές οδηγίες, η προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων λαμβάνει για δεύτερη φορά παράταση (δηλαδή έχει λήξει) κι ακόμα περιμένουμε απάντηση.

 Κατ' αυτόν τον τρόπο, φαίνεται να απαξιώνεται ατιμωρητί ο θεσμός του Συνήγορου του Πολίτη, καθώς και η προτεραιότητα που πρέπει να δείχνεται απέναντι στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρίες.


Σας ευχαριστώ,

Ανδρέας Μπαρδάκης

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter
http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/