Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη για το θέμα των Προνοιακών Επιδομάτων στη Φορολογική Δήλωση
Σε συνέχεια του θέματος με τα προνοιακά επιδόματα στη φορολογική δήλωση, το οποίο είχαμε καταγγείλει εδώ:

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Στις 12/3/2016 έστειλα επιστολή στους φορείς του υπουργείου οικονομικών, όπως εμφανίζονται στο έντυπο "Επιστολή 12/3/16", επίσης με κοινοποίηση προς τον Συνήγορο του Πολίτη.
Θέμα της επιστολής:
Φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία, μετά τον Ν.4172/2013.

  Στις 24/3/2016 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Α' μου απάντησε με ταχυδρομική επιστολή ότι δεν έχει την αρμοδιότητα και ότι πρέπει να απευθυνθώ στη Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, επίσης ότι μπορώ να συμβουλευτώ το φυλλάδιο οδηγιών, όταν θα αναρτηθεί.
  Σημειώνω ότι, όταν αναρτήθηκε το φυλλάδιο οδηγιών δεν προέβλεπε τον χειρισμό για τα προνοιακά επιδόματα, καθώς δεν αναφέρονται καθόλου μέσα στις οδηγίες.

  Ακολούθησα την υπόδειξη της ανωτέρω υπηρεσίας και στις 5/4/2016 έστειλα την ίδια επιστολή στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Δ/NΣH ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Υπόψιν Προϊσταμένου.
  Παράλληλα, υπέδειξα μέσω της ιστοσελίδας «Δωρεάν Συμβουλές για ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμους», και της ομάδας κοινωνικής διαδικτύωσης «Συνήγορος των ΑμεΑ», που διατηρώ για ακτιβιστικούς σκοπούς, στους αναγνώστες που τις διαβάζουν, να αντιγράψουν το περιεχόμενο της επιστολής μου και να τη στείλουν με
mail στην ανωτέρω Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών.
 Επίσης, στις 7/4/16 και στις 11/4/16 έστειλα συμπληρωματικές επιστολές στην ίδια διεύθυνση, με περισσότερες διευκρινήσεις.

  Στις 25/4/2016, η Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών  μου έστειλε, σ' εμένα και σε 27 άτομα ακόμα, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινοποίηση της ηλεκτρονικής επιστολής που έστειλε, στην αρχική, ως ανωτέρω,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Α':

  «
Σε συνέχεια της προηγούμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μας σας διαβιβάζουμε επιπρόσθετα αιτήματα που αποστάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην Διεύθυνση μας αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία, μετά τον Ν.4172/2013 καθώς τα θέματα που θίγονται σε αυτά δεν αφορούν στις αρμοδιότητες της.
Παρακαλείσθε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για τη παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας προς τους ενδιαφερόμενους.»


   Από τότε, έχει παρέλθει η προθεσμία για ικανοποίηση των αιτημάτων των πολιτών, σύμφωνα με τον άρθρο 4, παρ.1, Ν.2690/1999, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 6, παρ.1, Ν.3242/2004, εντωμεταξύ, το ζήτημα αφορά τον ορθό τρόπο συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων για χιλιάδες άτομα που έχουν αναπηρία, ενώ η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις έχει παραταθεί για έως τις 15/7/2016.
  Αν δεν δώσει η αρμόδια διεύθυνση υπεύθυνη απάντηση, όπως περιγράφω και στις επιστολές που έχω στείλει, τις οποίες σας επισυνάπτω, πολλοί άνθρωποι με αναπηρία θα απολέσουν το νόμιμο δικαιώμά τους στο οικογενειακό επίδομα τέκνων, το δικαίωμα στην έκπτωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς επίσης, το δικαίωμα στη χορήγηση του ΕΚΑΣ στις συντάξεις τους.

 Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητάω την άμεση, χωρίς καμία καθυστέρηση, επέμβαση εκ μέρους του Συνήγορου του Πολίτη προκειμένου η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ του Υπουργείου Οικονομικών, να αναλάβει τις ευθύνες της και να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα που έχω υποβάλλει εγώ και οι 27 συμπολίτες μου, όπως έχει υποχρέωση να κάνει μετά την υπόδειξη της διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών και όπως ο Ν.2690/1999 την υποχρεώνει να πράξει.

Την αναφορά μου αυτή, πιθανόν να την ακολουθήσει ομαδική υποστήριξη από ηλεκτρονικά μηνύματα που θα σας στείλουν οι αναγνώστες μου και τα μέλη της διαδικτυακής μας κοινότητας που ασχολείται με τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

Θα κοινοποιηθεί και στην Εθνική Συνομοσπονδία Αναπήρων.

Με τιμή,
Ανδρέας Μπαρδάκης
(Έχουν επισυναφθεί 8 συνοδευτικά αρχεία)


 Ακολούθησε επιστολή προς την ΕΣΑμεΑ:

 Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016
Προς esaea@otenet.gr (
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) 


Αγαπητέ κύριε Ι. Βαρδακαστάνη, καλησπέρα σας!

Σας κοινοποιώ την αναφορά που έκανα στον Συνήγορο του Πολίτη και περιμένω από εσάς να με ενημερώσετε πως θα ενεργήσετε από εδώ και στο εξής για το θέμα της Φορολογικής μεταχείρισης προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία, μετά τον Ν.4172/2013,

για την οποία σας είχα ενημερώσει, επίσης είχαμε επικοινωνήσει τηλεφωνικά και μου είχατε υποσχεθεί ότι θα το δείτε.

Με τιμή,
Ανδρέας Μπαρδάκης


Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Λάβαμε την απάντηση από τον Συνήγορο του Πολίτη, ως εξής:

Προς Υπουργείο Οικονομικών
1.Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

2.Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών
Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία


Αξιότιμοι κύριοι,

  Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10Α), διερευνά την υπ’αρ.φακ. 217674/2016 αναφορά του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη, με αντικείμενο την παράλειψη απάντησης σε έγγραφο ερώτημα το οποίο έχει απευθύνει στις υπηρεσίες σας, τόσο ο ίδιος όσο και 27 ακόμη ενδιαφερόμενοι. Το ερώτημα αφορούσε τη φορολογική μεταχείριση προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρία.
   Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το περιεχόμενο της αναφοράς και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα, στις 12.03.2016 ο κ. Μπαρδάκης απηύθυνε έγγραφο ερώτημα στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τη φύση των επιδομάτων που καταβάλλονται από την Πρόνοια σε ανασφάλιστα άτομα με αναπηρία. Ο προβληματισμός που τέθηκε με το ανωτέρω ερώτημα επικεντρώνεται στο αν τα συγκεκριμένα επιδόματα αποτελούν ή όχι εισόδημα, συνεπώς αν πρέπει αναλόγως να δηλώνονται στους κωδικούς 659-660 (εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο) ή στους κωδικούς 781-782 (ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα).
  Επί της αιτήσεώς του αυτής, η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας απάντησε με το ΔΕΑΦ Α 1047451 ΕΞ 2016 έγγραφο της 24ης Μαρτίου 2016 ότι δεν έχει την αρμοδιότητα εξυπηρέτησης φορολογουμένων ή υποδοχής αιτημάτων, καθώς αυτή έχει περιέλθει στις Δ.Ο.Υ. και στη Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών. Επισήμανε επίσης ότι η ερμηνεία διατάξεων μπορεί να ζητηθεί από συγκεκριμένη Δ.Ο.Υ. στην εξαιρετική περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο προκειμένου να απαντηθούν θέματα φορολογουμένων.
    Εν συνεχεία, στις 05.04.2016, ο κ. Μπαρδάκης απευθύνθηκε εγγράφως με το ίδιο αίτημα στη Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, αποστέλλοντας συμπληρωματικά διευκρινιστικά στοιχεία στις 07.04.2016 και 11.04.2016. Στις 25.04.2016 η Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών ενημέρωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο τον ενδιαφερόμενο όσο και άλλους 27 αιτούντες ότι τα συγκεκριμένα αιτήματα διαβιβάστηκαν εκ νέου στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, από την οποία ζητήθηκε η παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας προς τους ενδιαφερόμενους. Ωστόσο έκτοτε δεν υπήρξε άλλη ανταπόκριση.
    Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στις 12.04.2016 επισημαίνεται ότι «τα προνοιακά επιδόματα των ΑμεΑ συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, αλλά δεν απαλλάσσονται απαραίτητα και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013».
  Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες αποτελούν κατηγορία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
   Θα θέλαμε ωστόσο να παρατηρήσουμε ότι στις συγκεκριμένες επιστολές που απηύθυνε στις υπηρεσίες σας ο κ. Μπαρδάκης, ζητά διευκρινίσεις συγκεκριμένα για τη φύση των επιδομάτων που καταβάλλονται από την Πρόνοια σε ανασφάλιστα άτομα με αναπηρίες.
  Έχουμε την άποψη ότι είναι σημαντικό να διευκρινιστεί αν τα επιδόματα αυτά αποτελούν συναφή ποσά σε σχέση με το εξωιδρυματικό επίδομα, δεδομένου ότι: α) το εξωιδρυματικό επίδομα έχει σαφώς χαρακτηριστεί ως «επίδομα τύπου σύνταξης» με το υπ’ αρ.πρωτ.Φ7/1342/6-11-81 έγγραφο του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών, β) αντιθέτως, στην ΠΟΛ 1094/2015 παρ. 5, διευκρινίζεται ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση-βοήθημα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, άτομα με ψυχωτικές παθήσεις, άστεγους, άπορους, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ) από το Δημόσιο, ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 του Ν. 4172/13[1] και επομένως δεν φορολογούνται, γ) στο υπ’αρ.πρωτ. Δ 12 Α 1117818 ΕΞ 2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος είχε διευκρινιστεί ότι συγκεκριμένα επιδόματα που δεν συγκέντρωναν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, (που ορίζεται ως το περιοδικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση μιας διαρκούς πηγής, η οποία συνίσταται είτε σε κεφάλαιο, είτε σε εργασία είτε και στα δυο), αλλά αντίθετα συνιστούν κοινωνικές-προνοιακές παροχές, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, έπρεπε να αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 (ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα).  
  Με βάση τα προαναφερόμενα και λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα αυτό αφορά σημαντικό αριθμό φορολογουμένων οι οποίοι ταυτόχρονα αποτελούν μια από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και προστασίας, παρακαλούμε για τα σχόλια και τις διευκρινίσεις σας επί των ανωτέρω.
  Εν αναμονή της ανταπόκρισής σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Μόσχος
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

  Κοινοποίηση: Κο Ανδρέα Μπαρδάκη

[1] Οι κατηγορίες των εισοδημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Ε. είναι α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, γ)εισόδημα από κεφάλαιο και δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.Ανδρέας Μπαρδάκης
http://logistis-amea.blogspot.gr/ http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)
Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.


https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/
2 σχόλια:

  1. Η αναφορα του συνηγορου του πολιτη δειχνει περιλαμπρα το απαραδεκτο νομικο καθεστως που εχουμε... Μονο και μονο για να υφισταται η αναγκη χρησης νομικων που ειναι σε θεση να ερμηνευουν και να δινουν απαντησεις στο τι τελικα ισχυει μεσα απο το υπαρχον νομικο χαος...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Η αναφορα του συνηγορου του πολιτη δειχνει περιλαμπρα το απαραδεκτο νομικο καθεστως που εχουμε... Μονο και μονο για να υφισταται η αναγκη χρησης νομικων που ειναι σε θεση να ερμηνευουν και να δινουν απαντησεις στο τι τελικα ισχυει μεσα απο το υπαρχον νομικο χαος...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/