Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015

Συνεχιζόμενη θεραπεία & πρόσβαση στη φαρμακευτική περίθαλψη


Αγαπητοί φίλοι,
με αφορμή μια δραματική ιστορία ενός αναγνώστη μας, την οποία μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια αυτής της ανάρτησης, επιθυμώ
να μοιραστώ μαζί σας χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους ανασφάλιστους συνανθρώπους μας, καθώς επίσης εκείνους που απώλεσαν τις προϋποθέσεις για συνέχιση της ασφάλισης τους.
 
1. Πρόσβαση στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.

Στις 28/6/2014 εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει ότι:

Οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς, οι υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και οι ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους, δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική φροντίδα.
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19082


2.
Συνεχιζόμενη θεραπεία.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 31 του Α.Ν. 1846/51, η ιατρική περίθαλψη παρέχεται εφόσον διαρκεί η ασθένεια, έστω και εάν εν τω μεταξύ έπαψε το ασφαλισμένο πρόσωπο να πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_43_01.pdf


Παράταση της ισχύος του βιβλιαρίου ασθένειας

Ο μεγάλος χρόνος αναμονής για την εξέταση από το ΚΕ.Π.Α. προκαλεί συχνά, όπως έχει επισημανθεί ήδη, τη στέρηση της δυνατότητας να καλυφθούν δαπάνες ασθένειας λόγω της λήξης ισχύος του βιβλιαρίου ασθενείας. Συνήθως, οι ασφαλιστικοί φορείς προβαίνουν σε εξάμηνη παράταση του βιβλιαρίου ασθενείας, η οποία, ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι αρκετή.
Για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ προβλέπεται η κάλυψη δαπανών ασθενείας για συνεχιζόμενη θεραπεία (άρθρο 31 Α.Ν. 1846/1951, Εγκ. ΙΚΑ43/9.4.2001), παροχή που υπολείπεται όμως της πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δίνει πρόσβαση μόνο σε δαπάνες που αφορούν το κύριο και χρόνιο πρόβλημα υγείας και δεν είναι πάντα γνωστή στους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν γνωρίζουν απαραίτητα ότι πρέπει να προβούν σε σχετικό αίτημα στα κατά τόπους Υποκαταστήματα.
Σε περιπτώσεις όμως ασφαλισμένων άλλων ασφαλιστικών φορέων (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) δεν φαίνεται να υφίσταται ούτε η δυνατότητα αυτή, όπως έχει ήδη επισημάνει ο ΣτΠ σε σχετικό έγγραφό του προς τον ΟΑΕΕ. Το πρόβλημα είναι έντονο για όσους στερούνται εισόδημα και περίθαλψη, εφόσον η πρόσβασή τους σε περίθαλψη, είτε με την ιδιότητα των προστατευόμενων μελών, είτε ως ανασφάλιστοι, εξαρτάται από την ύπαρξη συγκεκριμένου ποσοστού αναπηρίας. Ειδική αναφορά απαιτείται σε υπολογίσιμες ομάδες δικαιούχων, για τους οποίους η καθυστέρηση στην έκδοση γνωματεύσεων μπορεί να αποτελέσει αίτιο διακοπής ή μη λήψης θεραπειών και μάλιστα μετά από κάλυψη σημαντικών εξόδων για προγενέστερη θεραπεία από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Παρά το υψηλό κόστος που έχει καταβληθεί από τον ασφαλιστικό φορέα, η καθυστέρηση απόδοσης ποσοστού αναπηρίας ή η απόδοση χαμηλού ποσοστού αναπηρίας θέτουν πολίτες με σοβαρά προβλήματα εκτός υπηρεσιών υγείας. Οι επιπτώσεις είναι άμεσες και απώτερες για τη νοσηρότητα του πληθυσμού και για τις δαπάνες του ασφαλιστικού συστήματος, αφού με την επιδείνωση, λόγω διακοπής της παρακολούθησης αργότερα θα αποδοθεί και υψηλότερο ποσοστό αναπηρίας. Πρόκειται για μορφή κοινωνικού αποκλεισμού που προκαλείται από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο.

(ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, Αθήνα Φεβρουάριος 2013)
http://www.synigoros.gr/resources/docs/130404-special-report.pdf


Το μύνημα του αναγνώστη μας, του οποίου τα στοιχεία δεν επιθυμούμε να δημοσιεύσουμε:

«Αγαπητέ φίλε Ανδρέα,
έρχομαι σε επικοινωνία να σε ενημερώσω, ώστε να βοηθηθούν και άλλοι από αυτό, για μια περίπτωση παροχής του εξωιδρυματικού επιδόματος από τον ΟΑΕΕ. Όμως πρώτα θα ζητήσω συγνώμη για το μέγεθος του μηνύματος που ακολουθεί και ελπίζω σε κατανόηση.

 Αυτή η περίπτωση αφορά όταν ο αιτών του επιδόματος είναι έμμεσα ασφαλισμένος (έμμεσο μέλος) και κάνει αίτηση για χορήγησή του (για πρώτη φορά αφορά η περίπτωσή μου), και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι ασφαλιστικά ενήμερος (ακόμη και με ρύθμιση, όπως εγώ), και για διάφορους λόγους απολεσθεί η ασφαλιστική ενημερότητα (π.χ. μη πληρωμή δόσης με συνέπεια τη μη ανανέωση της υγειονομικής κάλυψης, όπως στη περίπτωσή μου πάλι) και η υγειονομική επιτροπή αποφανθεί θετικά τότε ο ΟΑΕΕ οφείλει να το χορηγήσει, και μάλιστα αναδρομικά από την ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων και της αίτησης στον ΟΑΕΕ.

 Αν χρειάζεται μπορώ να σου στείλω την έγγραφη απάντηση του ΟΑΕΕ σε σχετικό ερώτημά μου που είχα υποβάλει μέσω διαδικτύου στις αρχές Δεκεμβρίου και μου απάντησαν στις αρχές Ιανουαρίου.

 Τα παραπάνω τα γράφω λίγο καθυστερημένα γιατί η σύζυγός μου ανήμερα των Θεοφανίων απεβίωσε, έπασχε από ΣΚΠ δυστυχώς από επιθετική μορφή όπως αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων καθώς λίγο πριν κλείσει 10 χρόνια νοσούσα (τα τελευταία τρία κλινήρης) η καρδία της δεν άντεξε παρά το νεαρό της ηλικίας της, ήταν μόνο 36 χρόνων.

 Συναισθηματικά είμαι ράκος γιατί με αυτή τη γυναίκα ήμασταν μαζί από τα 16 και παρά το νέο της ηλικίας μας είναι μια ζωή, ήμασταν μαζί στα πάντα, παντρεμένοι από τα 21 και με 2 παιδιά στα 23, νοιώθω τουλάχιστο κενός χωρίς αυτή μαζί μου.
 Πέραν των συναισθηματικών που σου γράφω (τα οποία δεν είναι ουσιώδη αλλά της το χρωστώ να το λέω ότι μου λείπει και γιατί) υπάρχει θεματάρα που αφορά τον ΟΑΕΕ οπότε θα ήθελα αν μπορείς να με βοηθήσεις συμβουλεύοντάς με σχετικά γιατί ενδιαφέρομαι για λόγους αρχής, οργής και αγανάκτησης να κάνω κάτι για αυτή τη γυναίκα και για όποιον άλλο πέρασε ή περνάει τα ίδια και εξηγούμαι:
 Όταν παρέλαβα την απάντηση της επιτροπής ΚΕΠΑ, όπου και της αποδόθηκε ποσοστό αναπηρίας 85% και κατά συνέπεια η χορήγηση του επιδόματος, αρχές Σεπτεμβρίου του ’14 (η αίτηση στον ΟΑΕΕ έγινε Ιούλιο του ’13 και περάσαμε επιτροπή τον Αύγουστο του ‘14) πήγα αμέσως στον ΟΑΕΕ για να προχωρήσω τις διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος και της ασφάλισής της για τα φάρμακα που ήδη είχε χάσει από το Απρίλιο του ’14 (αλλά τα φάρμακα της τελείωσαν τον Ιούνιο του ’14) εξαιτίας της μη καταβολής της δόσης Δεκεμβρίου ’13 - Ιανουαρίου ’14 της ρύθμισης που είχα με τον ΟΑΕΕ, μου απάντησαν κυνικά ότι επειδή δεν είμαι ασφαλιστικά ενήμερος δεν δικαιούται ούτε επίδομα, ούτε ασφάλιση και παρ’ ότι τους υπέδειξα την απόφαση και τους υπενθύμισα ότι η ασθένεια είναι αναγνωρισμένη και χαρακτηρισμένη ως ανίατη δεν μπορεί κάτι θα προβλέπεται για την κάλυψη τέτοιων περιπτώσεων, η απάντηση ήταν η ίδια, δηλαδή δεν προβλέπεται. Τους ανάφερα ακόμη ότι στην περίπτωση που αφορά άμεσα ασφαλισμένο καλύπτεται με παρόμοιες συνθήκες, δήλωσαν άγνοια οπότε και τους ζήτησα έγγραφη απάντηση ή έστω να απευθυνθούν υπηρεσιακά στα κεντρικά τους όπως και έκαναν.

 Ο χρόνος κυλούσε βασανιστικά και παρά τις συχνές οχλήσεις μου κανένα αποτέλεσμα μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου οπότε και προχώρησα να βγάλω βιβλιάριο και αίτηση χορήγησης του επιδόματος στη Πρόνοια του Δήμου όπου και έγινε δεκτή.
 Εδώ όμως συνάντησα την αναλγησία του υπόλοιπου μηχανισμού της (μη) ασφάλισης ατόμων που χρειάζονται ακριβά φάρμακα μέσω των φαρμακείων των νοσοκομείων, σε 4 μεγάλα νοσοκομεία δεν μου χορηγούσαν το φάρμακο λόγο κόστους ανεπίσημα, μη διαθεσιμότητας επίσημα και αφού απογοητεύτηκα αποφάσισα να ασχοληθώ ξανά με τον ΟΑΕΕ και κατέφυγα στις κεντρικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου αρχές Δεκεμβρίου ’14 με τα παραπάνω ευχάριστα νέα, ότι δηλαδή η γυναίκα μου τελικά έχει δικαιώματα.

 Με αυτό αφορμή θέλω (γιατί πραγματικά βράζω από οργή) να καταφύγω σε μήνυση και αγωγή κατά του υποκαταστήματος του ΟΑΕΕ για απιστία γιατί πραγματικά πιστεύω(;), νοιώθω(;), ότι αν η γυναίκα μου ήταν καλυμμένη ιατροφαρμακευτικά θα είχε πιθανότητες να ζούσε σήμερα και αυτό δε θέλω να περάσει έτσι.

 Παρακαλώ σε απάντηση και ζητώ συγνώμη για το μέγεθος του μηνύματος, για την κατάχρηση της καλοσύνης σου και του χρόνου σου.
 Σε ευχαριστώ πολύ.
Α.»

Εδώ είναι η απάντηση που έλαβε ο φίλος μας από τον ΟΑΕΕ (έχουν αποκρυφτεί τα προσωπικά δεδομένα και οι ημερομηνίες):


ΘΕΜΑ : « Χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος στην κα X.X., προστατευόμενο μέλος ασφαλισμένου ».
ΣΧΕΤ  :   Το  από Χ/XX/2014 ερώτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 Από τα αναφερόμενα στο μήνυμά σας διαπιστώνουμε ότι ο ασφαλισμένος X.X. του XXXXX, ΕΑΜ XXXXXXX,  κατά την υποβολή της αίτησης ήταν ταμειακά ενήμερος, επομένως η σύζυγός του εδικαιούτο εξωιδρυματικού επιδόματος, για όσο διάστημα όρισε η αρμόδια υγειονομική επιτροπή,  εφόσον βέβαια πληρούνταν οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης.
Η έναρξη της παροχής ανατρέχει στην XX/XX/2013 (επόμενος μήνας υποβολής της αίτησης), ο χρόνος που μεσολαβεί  ως  την διεκπεραίωση του αιτήματος δεν επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα (εκτός αν είχε μεσολαβήσει αιτία αναστολής όπως νοσηλεία ή αιτία διακοπής όπως λύση του γάμου)   και η  απώλεια της ρύθμισης από τον μήνα XX/2014 δεν οδηγεί ούτε σε απόρριψη του αιτήματος ούτε σε διακοπή της χορήγησης από την απώλεια και μετά.

Άραγε, πόσες παρόμοιες περιπτώσεις απώλειας συνανθρώπων μας,
έχουν συμβεί χωρίς όμως να έχουν γίνει αντιληπτές;


Αγαπητέ φίλε, σας ευχαριστούμε για τη σκέψη σας να βοηθήσετε κι άλλους με το να μας στείλετε τούτη την "κατάθεση ψυχής".
Έχετε κουράγιο κι ο Θεός μαζί σας!

Ανδρέας ΜπαρδάκηςΓια το http://logistis-amea.blogspot.gr/  και το http://logistisamea.blogspot.gr/
©
Ανδρέας  Μπαρδάκης


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας φόρουμ "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ"

http://amea.forumup.gr/
Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο Facebook 
 


Τώρα και στο Twitter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/