Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

Νεότερη εγκύκλιος καθιστά απαραίτητη τη χορήγηση βεβαιώσεων των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή!

Επικαιροποιήσεις:
22.06.2020: Επικοινωνήσαμε με τον ΣτΠ για να τον ενημερώσουμε για την ψευδή διαβεβαίωση του ΟΠΕΚΑ ότι ανήρτησε στην ιστοσελίδα του όλες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Κέντρων Κοινότητας. Αναμένεται έλεγχος κι ενημέρωσή μας μέσα στην ημέρα.

Επίσης, αποστείλαμε αίτημα στον ΟΠΕΚΑ και στον ΣτΠ να μας κοινοποιηθεί το έγγραφο που λέει ο ΟΠΕΚΑ ότι έστειλε στην ΑΑΔΕ προτείνοντάς της για την επόμενη χρονιά να γίνεται αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών στην ΑΑΔΕ.
Το αίτημά μας έλαβε αρ. πρωτ.
4101/22-6-2020 από τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ

Ο ΣτΠ μας εξήγησε ότι για φέτος ο ΟΠΕΚΑ δυσκολεύεται να ανεβάσει τις βεβαιώσεις σε ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του, γι΄αυτό και διαμαρτυρηθήκαμε έντονα για την άρνηση του ΣτΠ να προτείνει στην ΑΑΔΕ να στέλνεται από φέτος ηλεκτρονικό αρχείο από τον ΟΠΕΚΑ στο TAXISnet, έτσι όπως γίνεται και για το Κοινωνικό Μέρισμα, προκειμένου τα ΑμεΑ να γλυτώσουν την ταλαιπωρία να προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Σ΄αυτό θα επιμείνουμε επειδή τα ΑμεΑ είναι οι μοναδικοί πολίτες που δεν εξυπηρετούνται από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, έτσι όπως θα έπρεπε να γίνεται και σύμφωνα με το δικαίωμα προσβασιμότητας στην πληροφορία και στην επικοινωνία, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ. Ο ΣτΠ δυσκολεύεται να κατανοήσει ότι τα ΑμεΑ θα γλίτωναν από πολλές φασαρίες επειδή ίσως θεωρεί δεδομένο ότι η επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες είναι εύκολη γι΄αυτά κατά τον ίδιο βαθμό που είναι και για τους υπόλοιπους πολίτες. Δεν αντιλαμβάνεται ότι άλλος δεν μπορεί να μιλήσει, άλλος δεν μπορεί να πληκτρολογήσει, άλλος δεν μπορεί να δει...


18.06.2020: Ο Συνήγορος του Πολίτη μας έστειλε την τελική επιστολή του, αποφεύγοντας το θέμα που του θίξαμε με την άνιση μεταχείριση αντιμετώπισης μεταξύ Κοινωνικού Μερίσματος και Προνοιακών Επιδομάτων Αναπηρίας, αφού για το πρώτο αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο στο taxisnet ενώ για τα δεύτερα όχι. Παράλληλα, διαπιστώσαμε ότι ο ΟΠΕΚΑ επιβεβαίωσε ψευδώς στον ΣτΠ ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Κέντρων Κοινότητας έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ - πράγμα που μέχρι στιγμής δεν υφίσταται.

Ο ΣτΠ φαίνεται να αποφεύγει να επικαλεστεί τις συστάσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις οποίες τα ΑμεΑ θα πρέπει με τη χρήση της τεχνολογίας και τις εύλογες προσαρμογές να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης στην επικοινωνία και την πληροφορία με τις υπηρεσίες του κράτους. Έτσι, για άλλη μια φορά, τα ΑμεΑ, εν έτει 2020, στο αποκορύφωμα της τεχνολογίας, είναι οι μοναδικοί πολίτες στην Ελλάδα που θα πρέπει να τρέχουν στις κρατικές υπηρεσίες για να εξυπηρετηθούν, όταν πολλά από αυτά δυσκολεύονται να πάνε ακόμα και μέχρι την τουαλέτα του σπιτιού τους!


18.06.2020: Λάβαμε επιστολή από την ΑΑΔΕ, η οποία τελικά αποφεύγει τις επισημάνσεις μας καταλήγοντας στο ότι οι δικαιούχοι των αναπηρικών παροχών του ΟΠΕΚΑ, μπορούν να αναγράψουν τις παροχές αυτές στους κωδικούς 781-782 του εντύπου Ε1 και μπορούν να αποδείξουν την αναγραφή αυτή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Οι βεβαιώσεις για κάθε νόμιμη χρήση που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους, συγκαταλέγονται μεταξύ των πρόσφορων μέσων που αποδεικνύουν την εν λόγω αναγραφή.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Νεότερη εγκύκλιος καθιστά απαραίτητη τη χορήγηση βεβαιώσεων των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή!

2η αναφορά προς τον ΣτΠ κατά ΟΠΕΚΑ κι ΑΑΔΕ

Περίληψη της αναφοράς μας προς τον Συνήγορο του Πολίτη.

Με νεότερη εγκύκλιο της ΑΑΔΕ οι προνοιακές παροχές που καταβάλλονται σε ΑμεΑ, από τον ΟΠΕΚΑ, διευκρινίζεται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίου. Επομένως, από φορολογική σκοπιά αποκτούν την ίδια ιδιότητα με το Κοινωνικό Μέρισμα, για το οποίο αποστέλλονται τα στοιχεία με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (TAXISnet).

Άρα, θα πρέπει να γίνει ανάλογος χειρισμός ενώ η αποστολή βεβαιώσεων ή η ανάρτησή τους σε ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ είναι απαραίτητη αφού τόσο ο ΟΠΕΚΑ όσο κι αρκετά Κέντρα Κοινότητας εξακολουθούν σε πολλές περιπτώσεις (γίνονται αναφορές από μέλη της διαδικτυακής μας κοινότητας) να αρνούνται τη χορήγησή τους στους ενδιαφερομένους επιδεικνύοντας μη συμμόρφωση προς την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ και τις συστάσεις εκ μέρους του ΣτΠ.


Κατόπιν όλων αυτών απευθυνόμαστε εκ νέου στον ΣτΠ προκειμένου να παρέμβει σε ΟΠΕΚΑ κι ΑΑΔΕ για να σταματήσει επιτέλους η ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρίες.
Η αναφορά στον ΣτΠ:

Ημ/νία υποβολής: 07/06/2020 - 16:23
Αριθμός Υπόθεσης: 279914
Κοινοποίηση: 

Taxheaven Α.Ε.
info@taxheaven.gr

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
Υπόψη κ. Γεώργιου Χριστόπουλου
info@pofee.gr, pofee@otenet.gr
Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
ministeroffice@minfin.gr

Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ
Υπόψη Διοικητή, κ. Γεωργίου Πιτσιλή
gov.office@aade.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Α'
d12.a@yo.syzefxis.gov.gr

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
Υπόψη εκπροσώπου, κ. Παναγιώτη Δημητρά
panayotedimitras@gmail.com

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣαμεΑ)
esaea@otenet.gr

Θέμα: Επείγον – Νεότερη εγκύκλιος της ΑΑΔΕ εγείρει επιτακτική ανάγκη κι ενδεχομένως υποχρέωση του ΟΠΕΚΑ να χορηγεί βεβαιώσεις για τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή! (Προς «Πλαίσιο Προαγωγής»)

Αξιότιμε Συνήγορε του Πολίτη, απευθυνόμαστε στην ειδική σας αρμοδιότητα ως Πλαίσιο Προαγωγής για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4488/2017, άρθρο 72).

Κατόπιν της δικής σας παρέμβασης (Αριθμός Υπόθεσης: 277676), ενημερωθήκαμε ότι:

Μόλις εκδόθηκε η
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Ε.2077/03.06.2020, σύμφωνα με την οποία: 

«3. Το κριτήριο για να χορηγηθούν στους δικαιούχους οι ως άνω προνοιακές παροχές σε χρήμα, είναι η ύπαρξη αναπηρίας και οι αυξημένες ανάγκες που κατά τεκμήριο έχουν αυτοί λόγω της αναπηρίας τους. Από τις σχετικές διατάξεις δεν προκύπτουν άλλα κριτήρια βάσει των οποίων χορηγούνται οι παροχές αυτές και περαιτέρω από τις σχετικές διατάξεις δεν προκύπτει ότι η χορήγηση των εν λόγω παροχών σχετίζεται με την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών αναπηρίας. Συνεπώς, οι προαναφερόμενες προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία, μπορούν να καλύψουν τεκμήρια και να αναγραφούν επομένως στους κωδικούς 781-782 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (Ε1) και όχι στους κωδικούς 429-430. Η αναγραφή των εν λόγω ποσών στους κωδικούς αυτούς (781-782), μπορεί να αποδειχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

4. Κάθε άλλη αντίθετη θέση της υπηρεσίας μας ως προς τα ανωτέρω, παύει να ισχύει.»

Επομένως, οι προνοιακές παροχές που καταβάλλονται σε ΑμεΑ, από τον ΟΠΕΚΑ, εφόσον πλέον διευκρινίστηκε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίου, από φορολογική σκοπιά αποκτούν την ίδια ιδιότητα με το Κοινωνικό Μέρισμα, για το οποίο αποστέλλονται τα στοιχεία με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (TAXISnet), άρα θα πρέπει να γίνει ανάλογος χειρισμός.

Απόφαση ΑΑΔΕ Α.1025/2020, άρθρο 6, παρ. 20:

«20. Το ποσό του «Κοινωνικού Μερίσματος» που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4501/2017 (178 Α΄) καταβλήθηκε εφάπαξ στους δικαιούχους μέσα στο έτος 2019 προκειμένου για τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών, δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά και δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος του άρθρου 7 του ν.4172/2013, δεν φορολογείται και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013. Το ποσό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίου και αποστέλλεται με τον κωδικό 59 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις».


Δεδομένου ότι:

α)
Σε κάθε φορολογούμενο πολίτη θα πρέπει να μην παρεμποδίζεται το δικαίωμα του να μπορεί να μειώσει τυχόν τεκμήρια από το φορολογητέο εισόδημα.

β) Στη διαδικτυακή μας κοινότητα «Συνήγορος των ΑμεΑ» αναφέρονται από πολλά μέλη της ομάδας μας που έρχονται σε επικοινωνία με τα Κέντρα Κοινότητας και τον ΟΠΕΚΑ πως δεν τους χορηγούνται βεβαιώσεις αποδοχών, με διάφορες αιτιολογίες, όπως π.χ. «Ο ΟΠΕΚΑ δεν υποχρεώνεται να χορηγεί βεβαιώσεις», «Δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των προνοιακών επιδομάτων στη φορολογική δήλωση», επίσης, στέλνουν
email ζητώντας τις βεβαιώσεις αποδοχών τους, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μένουν αναπάντητα, δεν τους απαντάει κανείς ή λαμβάνουν μόνο μια «ψυχρή» απάντηση ότι η αναγραφή των προνοιακών επιδομάτων στη φορολογική δήλωση δεν είναι υποχρεωτική.

γ) Ο ΟΠΕΚΑ αρνείται να εκδώσει βεβαίωση «για φορολογική χρήση» ενώ αντί αυτής εκδίδει (όταν εκδίδει) βεβαίωση «για κάθε νόμιμη χρήση» απουσία αναγραφής του ΑΦΜ του – ενώ όμως απαιτείται η αναγραφή του ΑΦΜ του εργοδότη/φορέα στον κωδικό 781 «λοιπές περιπτώσεις» από το σύστημα του
Taxisnet. Το αποτέλεσμα είναι πολλά μέλη να ρωτούν στην ομάδα μας «Συνήγορος των ΑμεΑ» ποιο είναι το ΑΦΜ του ΟΠΕΚΑ!

Στον παρακάτω σύνδεσμο ανάρτησα δύο πολύ σχετικά email επικοινωνίας με τον ΟΠΕΚΑ, από τα οποία μπορούν οι πολίτες να ζητάνε τις βεβαιώσεις τους, καθώς γνωρίζουμε ότι σε μερικές περιπτώσεις ανταποκρίθηκαν. Αναφέρονται όμως πολλές περιπτώσεις που υπάρχει αρνητική απάντηση – επίσης και από Κέντρα Κοινότητας:

Παραθέτουμε μερικά σχόλια που υπάρχουν εντός της ανάρτησης του παραπάνω συνδέσμου:

«Ο οπεκα μου ειπε δεν δινει το ιδιο και το κ.κ.δημου.Ο ενας μας στελνει στον αλλον......»

«Εγώ πήγα στο κέντρο κοινότητας για να πάρω την βεβαίωση αλλά επειδή ο μικρός είναι από το 2013 που παίρνει το επίδομα δεν υπήρχε στο σύστημα τους. Μετά έστειλα επειδή είμαστε Αίγινα διεκπαιρεωτη με εξουσιοδότηση ,κ του είπαν ότι δεν του δίνουν βεβαίωση γιατιειναι αφορωλογητα κ δεν δικαιολογούνται .Πέρυσι ο ίδιος άνθρωπος από πρόνοια είχε πάρει κανονικά την βεβαίωση».

«Από τις 23/4 ακόμα περιμένω απάντηση....»

«Έχω στείλει καί 5 email στα κεντρικά ΟΠΕΚΑ Πατησίων και ούτε καν μπήκαν στο κόπο νά απαντήσουν. Τα ίδια κ ίδια στο κέντρο κοινότητας δήμος Αθηναίων Μαιζώνος στο τηλέφωνο 213 2082996-213 2082998 τί είναι αυτά που ζητάτε δεν δηλώνεται τίποτα. Θα μας παίζουν μπάλα μέχρι νά κλείσουν ή δήλωσης για ποίο λόγω δεν τά ανεβάζουν τά στοιχεία στης δηλώσεις ένα κουμπί είναι νά πατήσουν φάκελο μένους μας έχουν».

«Από 23/04 απάντηση δεν έχω λάβει , ξανά έστειλα και ξανά έστειλα γραμμένους μας έχουν».

«Στείλαμε και δεν μας απάντησαν ...... θά κάνουμε φορολογική δήλωση χωρίς την βεβαίωση?»


Επίσης, στον παρακάτω σύνδεσμο έχω ζητήσει από τα μέλη της ομάδας που επικοινώνησαν με τον ΟΠΕΚΑ ή με Κέντρο Κοινότητας και δεν τους χορηγήθηκε βεβαίωση για την εφορία να αναφέρουν λεπτομερώς τις αρνητικές απαντήσεις που πήραν, κι από ποια υπηρεσία, για να μπορέσω να τον επικαλεστώ στην παρούσα αναφορά μου.
Γράφονται αρκετά σχόλια όπως εύκολα μπορείτε να διαπιστώσετε:
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/permalink/3593405400674147/


δ) Η κάλυψη τεκμηρίων για τον φορολογούμενο είναι ανάγκη γι’ αυτόν, ενώ ο ΣτΠ έχει αρμοδιότητα να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο.

Από την Ετήσια Ειδική Έκθεση του ΣτΠ (Ιούλιος 2019), σελίδα 3:
«…καθώς και προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης ελλείψεων και αναγκών που διαπιστώθηκαν στην πράξη και απαιτούν νομοθετική ρύθμιση ή τροποποίηση. Για την εκπλήρωση της αποστολής του αυτής, ο Συνήγορος του Πολίτη λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο, ενώ τελεί σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)».


ε) Την ανάγκη να αντιμετωπίζονται τα ΑμεΑ επί ίσοις όροις. Σχετικό το άρθρο 5 της
CRPD και τα αναφερόμενα στη σελίδα 4, της Ειδικής Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη:

«Άρθρο 5 Ισότητα και μη διάκριση

Η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις απόλαυση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ προϋποθέτει την άρση
των εμποδίων, αλλά και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και διευκολύνσεων, προκειμένου η
συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή να γίνεται επί ίσοις όροις».


στ) Την υποχρέωση των διοικητικών οργάνων και των αρχών να παρέχουν στα ΑμεΑ πρόσβαση στην πληροφόρηση:

Ν. 4488/2017,
Άρθρο 65 Επικοινωνία ΑµεΑ µε διοικητικές αρχές, γλώσσες και µορφές επικοινωνίας


1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές όταν συναλλάσσονται με ΑμεΑ υποχρεούνται να παρέχουν πρόσφορα μέσα επικοινωνίας και πρόσβαση στην πληροφόρηση.ζ) Το άρθρο 28 του Συντάγματος: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί) που ορίζει ότι οι κυρωμένες συμβάσεις με νόμο υπερισχύουν, επομένως υπερισχύει και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (CRPD) αφού έχει κυρωθεί με τον ν. 4074/2012 (βλ. και ν. 4488/2017 (οργανωτικές και κατευθυντήριες διατάξεις για την εφαρμογή της Σύμβασης).

«1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου».


η) Τη διαπίστωση που κάνουμε ενισχύοντας τη θέση μας, ότι βάσει των Αποφάσεων ΑΑΔΕ, Α.1025/2020 και  Α.1070/2020, προβλέπεται η υποχρέωση των φορέων και των εργοδοτών να χορηγούν βεβαιώσεις στους δικαιούχους εισοδημάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Προβλέπεται δηλαδή και η υποχρέωση του ΟΠΕΚΑ να χορηγεί βεβαιώσεις αποδοχών για τα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε ΑμεΑ (άρθρο 6), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Παρακαλούμε τον ΣτΠ να μελετήσει τα εξής σημεία, στα οποία στηρίζουμε τον ισχυρισμό μας και τα οποία χρωματίζουμε με κίτρινο χρώμα, για να διακρίνονται με ευκολία, και να επικοινωνήσει άμεσα με την ΑΑΔΕ για να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις αν κι εφόσον του χρειαστούν:


Απόφαση ΑΑΔΕ Α.1025/2020 (ΦΕΚ Β' 406/11-02-2020)
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019

Άρθρο 1
Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων βεβαιώσεων

Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν.4172/2013, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε.
Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 της παρούσας.
Υποχρέωση υπάρχει και για τα ποσά που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, τα οποία δεν αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση.
Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στις περιπτώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.


Άρθρο 6
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής
1….
2…
3. Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών – ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με τον χρόνο υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου.
4…
5…
6…
7. Ο ΟΠΕΚΑ δεν αποστέλλει αρχείο για τις ακόλουθες παροχές και υπηρεσίες που χορηγεί και διαχειρίζεται:
- έξοδα κηδείας της περίπτωσης γ΄ του
άρθρου 4 του ν.4520/2018
- παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας σύμφωνα με το ν.
3050/2002 (περίπτωση δ΄ άρθ.4 ν.4520/2018)
- προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας τους και οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 81 του ν.4611/2019 δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος (υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄, γγ΄, δδ΄, εε΄, στστ΄, ζζ΄, ηη΄, θθ΄, ιι΄ της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 4 του ν.4520/2018)
- προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη – ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων (υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄, γγ΄ της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 4 του ν.4520/2018)
- παροχή της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 4 του ν.
4520/2018
- επίδομα ομογενών προσφύγων που χορηγείται βάσει των διατάξεων του ν.δ. 57/1973 στα πλαίσια παροχής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του οποίου η διαδικασία χορήγησης προβλέπεται από τις υπουργικές αποφάσεις Γ1α/οικ842/19.4.1988 (Β΄ 242), Π3οικ/603/23.2.1994 (Β΄ 148),
Π3οικ.2091/6.6.1995 (Β΄ 537), Π3/οικ.3427/5.10.1995 (Β΄ 868)
- έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές


Επίσης:

Απόφαση ΑΑΔΕ Α.1070/2020 (ΦΕΚ Β' 1267/09-04-2020)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή

Άρθρο 4
Εκκαθάριση δήλωσης και καταβολή φόρου
5. Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην A.A.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/ αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα, όταν αυτή είναι απαραίτητη για την συμπλήρωση και την υποβολή δήλωσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα. Προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα και να μην υπολογιστούν τόκοι, η υποβολή αυτών των τροποποιητικών δηλώσεων πραγματοποιείται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.
Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.
Όταν αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μηνιαίο ή ετήσιο αρχείο, σύμφωνα με τις Α.1099/2019 (Β΄ 949), όπως ισχύει, ή Α. 1025/2020 (Β΄ 406) αποφάσεις, εκπρόθεσμα ή διορθώνεται αρχείο από οποιονδήποτε εργοδότη/φορέα, τότε ο εργοδότης/φορέας ενημερώνει υποχρεωτικά τον φορολογούμενο ότι έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά αρχείο και του χορηγεί και έντυπη βεβαίωση προκειμένου ο φορολογούμενος να λάβει γνώση ότι έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της Α. 1025/2020 απόφασης του Διοικητή A.A.ΔΕ., όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 της ως άνω απόφασης καθώς και για τα ποσά που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 6, τα οποία δεν αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη θα πρέπει να μεσολαβήσει με την ειδική αρμοδιότητα που του έχει ορισθεί ως Πλαίσιο Προαγωγής για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (άρθρο 72, ν.4488/2017) να βγει να προστατέψει το δικαίωμα προσβασιμότητας στην πληροφορία που πρέπει να έχουν τα ΑμεΑ και το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση από τα διοικητικά όργανα και τις αρχές και την υποχρέωσή τους να άρουν τα εμπόδια και να παρέχουν διευκολύνσεις κι εύλογες προσαρμογές, βάσει του άρθρου 5, του άρθρου 9 και του άρθρου 21 της Σύμβασης, ν. 4074/2012, επίσης βάσει του άρθρου 21 του Συντάγματος και του άρθρου 65 του ν.4488/2017.

Υπενθυμίζουμε επίσης τις τελικές συστάσεις και παρατηρήσεις που έλαβε το ελληνικό κράτος από την Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ (Οκτώβριος 2019), που ενήργησε έλεγχο (Σεπτέμβριος 2019) για την εφαρμογή της Σύμβασης διότι δεν νοείται τα ΑμεΑ να είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα (και μάλιστα ευπαθής!) που παραμένει ανενημέρωτη για τα ποσά που έλαβαν για τις παροχές τους εντός του έτους 2019 ενώ έχουν ανάγκη να καλύψουν τεκμήρια στις φορολογικές δηλώσεις.

Είναι ανήκουστο, επίσης, τα άτομα με αναπηρίες να είναι τα μοναδικά άτομα στην ελληνική κοινωνία που υποχρεώνονται να τρέχουν σε υπηρεσίες όταν σε πολλές περιπτώσεις δυσκολεύονται να πάνε μέχρι την τουαλέτα του σπιτιού τους, σε άλλες περιπτώσεις δυσκολεύονται στην τηλεφωνική ή στην ηλεκτρονική επικοινωνία, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που βρίσκονται αντιμέτωποι με απρόθυμους υπαλλήλους που αρνούνται να τους χορηγήσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών ή που δεν απαντούν ποτέ στις τηλεφωνικές κλήσεις ή στα email.

Επιπλέον, είναι απαράδεκτο όταν δημιουργείται σύγχυση στους υπαλλήλους, στους λογιστές και στους φορολογούμενους πολίτες με αναπηρία-λήπτες προνοιακών επιδομάτων, λόγω των αλλοπρόσαλλων Δελτίων Τύπου* του ΟΠΕΚΑ που ερμηνεύει αυθαίρετα τις φορολογικές διατάξεις χωρίς να έχει αρμοδιότητα.

Όλες οι παραπάνω πρακτικές παραπέμπουν σε πρακτικές μισαναπηρισμού σύμφωνα με την επιστημονική έννοια του όρου.


Θα πρέπει λοιπόν στους λήπτες προνοιακών παροχών που προορίζονται για άτομα με αναπηρίες να τους χορηγούνται βεβαιώσεις αποδοχών για φορολογική χρήση (κι όχι μόνο «για κάθε νόμιμη χρήση» που θέλει να δίνει ο ΟΠΕΚΑ, απουσία του ΑΦΜ του που αρνείται να το δώσει) ως το καταλληλότερο δικαιολογητικό για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Κανονικά θα έπρεπε ο ΟΠΕΚΑ να ανέβαζε σε μια βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα του τις βεβαιώσεις των ληπτών προνοιακών επιδομάτων. Εν έτει 2020, στο αποκορύφωμα της τεχνολογίας, δεν μπορεί να είναι δύσκολο! Να οι εύλογες προσαρμογές! Να το πώς μπορεί να παρέχει πρόσφορο μέσο επικοινωνίας και πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα ΑμεΑ!

Ενώ το ορθότερο για την ΑΑΔΕ είναι να φροντίσει να τροποποιήσει την Απόφαση Α.1025/2020 έτσι ώστε να αποστέλλει αρχείο ο ΟΠΕΚΑ στο
taxisnet, για τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ, έτσι όπως αποστέλλεται αρχείο και για το Κοινωνικό Μέρισμα – αφού και οι δύο παροχές δεν θεωρούνται εισοδήματα ενώ μπορούν να καλύψουν τεκμήρια.


Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ πολύ για τα εξής:

α) Όπως ο ΣτΠ επαναφέρει άμεσα (επειδή η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις τρέχει…) την υπόθεση μου, υπ’ αρ. 277676, και να συνεχίσει με τα νέα δεδομένα που του παραθέτω ερχόμενος σ΄ επικοινωνία με τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ και με τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ προκειμένου να δοθεί, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, λύση στο πρόβλημα με τις βεβαιώσεις αποδοχών για φορολογική χρήση.

β) Όπως μου κοινοποιήσετε ηλεκτρονικά – επειδή δεν μου το έχετε στείλει μέχρι τώρα, παρά το ότι σας το ζήτησα στις 25.05.2020 - το έγγραφο ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ Α1050127 ΕΞ 2020* (το οποίο μου αναφέρατε στην επιστολή που μου στείλατε, για την υπόθεσή μου, υπ’ αρ.
277676) στο παρόν email διότι δεν το έλαβα ποτέ από την ΑΑΔΕ, η οποία δεν μου απαντάει κι επιφυλάσσομαι για αναφορά και για καταγγελία αν δεν μου απαντήσει εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας. Ο ΣτΠ, άλλωστε, θα έπρεπε να μου είχε κοινοποιήσει ολόκληρη την αλληλογραφία που αφορά την υπόθεσή μου κι όχι απλά να αναφερόταν σ΄αυτή.

γ) Για την όποια ενημέρωση να επικοινωνήσετε μαζί μου μόνο με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας.


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ
δημιουργός τη διαδικτυακής κοινότητας «
Συνήγορος των ΑμεΑ».

* Στις 9.06.2020 ο ΣτΠ μας κοινοποίησε το έγγραφο της ΑΑΔΕ

 
 http://logistis-amea.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/