Σάββατο 13 Μαΐου 2017

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Aθήνα, 13 Μαΐου 2017
Προς  όλους  τους παρακάτω  αποδέκτες:

 - Βουλευτή Λαρίσης, αξιότιμο κύριο, Κωνσταντίνο Μπαργιώτα
Kbargio12@gmail.com
k.bargiotas@parliament.gr
kbargio@yahoo.gr
- Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
info@hcs.gr
 - Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
htsinfo@otenet.gr
- Eλληνική Aντικαρκινική Eταιρεία
info@cancer-society.gr
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
axanthos@parliament.gr
mpantazopoulou@moh.gov.gr
exartiseis@moh.gov.gr
Υπόψιν:
-Υπουργού Υγείας, αξιότιμου κυρίου, ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥ
- Πανταζοπουλου Μ.

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψιν υπουργού, αξιότιμου κυρίου, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
ypep.co@ypep.gr
kathimerinotita@ypep.gr

* Το προωθήσαμε επίσης σε:
- Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Υπόψιν αξιότιμου κυρίου, Παναγιώτη Μπεχράκη,
Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας.

- Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
Υπόψιν καθηγητή, κυρίου Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ,
επικεφαλής του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

  Αξιότιμοι κύριοι,
όπως γνωρίζετε, στις 13-2-2017, εκδόθηκε η εγκύκλιος Α4γ/Γ.Π./οικ.10790 από το Υπουργείο Υγείας, με θέμα ΘΕΜΑ: : «Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016(ΦΕΚ Α` 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών».

  Σε αντίθεση όμως με την προηγούμενη εγκύκλιο, Αρ. Πρωτ: ΔΥΓ6/Γ.Π. οικ. 3399, 14/01/2014, παραλείπει την παρ. 4 του άρθρου 81 του Νόμου 4172/2013 περί αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας όπως έχουν ανατεθεί από τις 23.09.2013 στην ελληνική αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).
  Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια νομοθεσία θα πρέπει οι οδηγίες που δίνονται να περιλαμβάνουν πλήρως τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και οπωσδήποτε να ενεργείται έλεγχος από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κι επειδή το θέμα αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας,

Για τους παραπάνω λόγους ΑΙΤΟΥΜΑΙ:
1) 'Οπως επανεκτιμηθεί το περιεχόμενο της εγκυκλίου Α4γ/Γ.Π./οικ.10790, 13-2-2017, Υπουργείου Υγείας .

2)
Να συμπεριληφθεί η βασική διάταξη της παρ. 4, του άρθρου 81, Ν.4172/2013, βάσει της οποίας έχουν ανατεθεί οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες ελέγχου στην ελληνική αστυνομία.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα ήθελα να με ενημερώσετε για ποιον λόγο δεν έχει συμπεριληφθεί στην εγκύκλιο η ανωτέρω διάταξη.

3) Σημαντική Επισήμανση:
  Σας επισυνάπτουμε την ηλεκτρονική αλληλογραφία με την υπηρεσία "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ" από το γραφείο του Υπουργού Επικρατείας, κυρίου Αλέξανδρου Φλαμπουράρη, η οποία μας είχε απαντήσει ότι η εν λόγω εγκύκλιος
είναι σε συμφωνία με την ΚΥΑ υπ' αριθμόν 104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β/25-8-10).
(Αριθμός Θέματος: #2835)

  Όμως, στην ίδια ΚΥΑ, υπ' αριθμόν 104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β/25-8-10), στηρίχτηκε και η προηγούμενη εγκύκλιος Αρ. Πρωτ: ΔΥΓ6/Γ.Π. οικ. 3399, 14/01/2014, με θέμα «Εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους», στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα  ότι λαμβάνει υπόψη της και τον Νόμο 4172/2013.
 Συγκεκριμένα, αναφέρει:
«Σας επισημαίνουμε το νομοθετικό πλαίσιο πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους και την αναγκαιότητα πιστής εφαρμογής του για την προστασία της δημόσιας υγείας (σχετ.2,3,4,5). Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 65 του Ν. 3918/2011 (σχετ. 6) και της παρ. 4 του άρθρου 81 του Νόμου 4172/2013 (σχετ. 7) περί αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας όπως έχουν ανατεθεί από τις 23.09.2013 στην ελληνική αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).»
  Σ' αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι  ο νόμος 4172/2013 είναι μεταγενέστερος της ΚΥΑ υπ' αριθμόν 104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β /25-8-10) και η νεότερη εγκύκλιος Α4γ/Γ.Π./οικ.10790, 13/02,2017 - την οποία καταγγέλλουμε, - έχει την υποχρέωση να λάβει υπόψη της ολόκληρο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του Ν.4172/2013, άρθρο 81, έτσι όπως κάνει η προηγούμενη από αυτήν εγκύκλιος.

 Δεν είναι δυνατόν μία εγκύκλιος να λαμβάνει υπόψη της ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο και η αμέσως επόμενη από αυτήν, με το ίδιο περιεχόμενο, να λαμβάνει μόνο ένα μέρος του και μάλιστα προ-ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου!
 
 Θέλω να πιστεύω προς πρόκειται για ατυχή παράλειψη και όχι περί σκόπιμης επιλογής  και  πως το λάθος θα αποκατασταθεί με την κατάλληλη παρέμβαση εκ μέρους σας.

Ελληνικό Πανεπιστήμιο
 
 Για όλους τους παραπάνω  λόγους ζητάω  να δείτε σε βάθος το θέμα, καθώς  χρειάζεται να εφαρμοστεί  η νομοθεσία περί απαγόρευσης καπνίσματος στους Δημόσιους χώρους.

«Το κάπνισμα γίνεται ανεκτό ακόμη και σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Στα νοσοκομεία και στα χειρουργεία μας. Ορισμένοι γιατροί καπνίζουν μπροστά στους ασθενείς τους» Καθηγητής Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, επικεφαλής του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

  Είναι μοναδικό το φαινόμενο στην ελληνική πολιτεία να βλέπουμε τους καπνιστές να καπνίζουν σε κύριους ή βοηθητικούς χώρους εντός των νοσοκομείων, εντός των ιατρείων, εντός των σχολείων, εντός των πανεπιστημίων, εντός των εργασιακών χώρων, εντός των καταστημάτων, εντός των αθλητικών χώρων κι εντός των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επειδή δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικός έλεγχος ούτε και αποτελεσματική αστυνόμευση.


 Παρακαλώ πολύ για την άμεση παρέμβασή σας καθώς και για μια υπεύθυνη ενημέρωση για το πώς προτίθεστε να ενεργήσετε αποτελεσματικά για να εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός νόμος, καθώς από τη συστηματική παραβίασή του πλήττεται η δημόσια υγεία.

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,
 Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»
«Επειδή είμαι εναντίον της βίας, κάθε είδους βίας, είμαι και εναντίον της βίας που ασκούν οι καπνιστές, υποχρεώνοντας τους μη καπνιστές να εισπνέουν τον καπνό τους. Το παθητικό κάπνισμα επιβαρύνει σοβαρά την υγεία. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι καπνιστές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον καρκίνο των πνευμόνων, την αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή το έμφραγμα – αλλά ΜΟΝΟ για τον εαυτό τους». Νίκος Δήμου
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 21/12/2008

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter
http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/