Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016

Όταν δεν γίνεται δεκτή από την εφορία η απόφαση συνταξιοδότησης αναπηρίας

Φίλοι μου, καλή χρονιά σε όλους!
Εχω παρατηρήσει ότι είναι αρκετοί αυτοί που μου στέλνουν μηνύματα για να μου αναφέρουν ότι δεν έγινε δεκτή από την εφορία η βεβαίωση συνταξιότησης λόγω αναπηρίας με ποσοστό από 80% και άνω.

Αρχικά πίστευα ότι το πιο πιθανό θα ήταν να μην πληρούσαν κάποιες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται με την ΠΟΛ.1088/2015.


Επειδή όμως τα μηνύματα με το ίδιο πρόβλημα αυξήθηκαν στον αριθμό, από ένα σημείο κι έπειτα ζητούσα από τους αναγνώστες μου να φωτογραφίζουν τις αποφάσεις τους και να μου τις στέλνουν προκειμένου να βγάλω ένα καλύτερο συμπέρασμα.
Αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου αποφάσεις που μου φαίνονται επαρκείς, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1088/2015, γι' αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει.

Παράδειγμα απόφασης συνταξιοδότησης αναπηρίας αορίστου διάρκειας, με ποσοστό 80%,
που για ανεξήγητη, μέχρι στιγμής, αιτία δεν έχει γίνει δεκτή από την εφορία.
Για κάθε περίπτωση λοιπόν, θέλω να σας τα εξηγήσω καλύτερα μέσα από αυτό το άρθρο, προκειμένου να μπορέσετε κι εσείς να κάνετε τη δουλειά σας.

Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, έχουμε:


8. Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), οι γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, με σκοπό την εξασφάλιση ενιαίας υγειονομικής κρίσης, όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας, όλων των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
Περαιτέρω, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 01.09.2011. Περαιτέρω, οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, οι οποίες έχουν δοθεί για οποιαδήποτε χρήση, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά το χρόνο έκδοσής τους.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν διαθέτει κάποιες από τις προηγούμενες γνωματεύσεις, μπορεί αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, να προσκομίσει βεβαίωση ή απόφαση συνταξιοδότησης του συνταξιοδοτικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Τονίζεται ότι εφόσον έχει εκδοθεί γνωμάτευση αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ κ.λπ., τότε λαμβάνονται υπόψη οι γνωματεύσεις αυτές και όχι οι βεβαιώσεις ή αποφάσεις των συνταξιοδοτικών φορέων.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές θα πρέπει να διαπιστώνεται και βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν και το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.


Επίσης: 

ΔΕΑΦ Α 1148240 ΕΞ 2015/12.11.2015 
Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22251
«Σε συνέχεια των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος για τη χορήγηση της ανωτέρω φορολογικής απαλλαγής προσκομίσει απόφαση από ασφαλιστικό φορέα, με την οποία παρατείνεται η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας για χρόνο αόριστο, τότε η εν λόγω απόφαση μπορεί να γίνει δεκτή μόνο εφόσον η πιστοποιούμενη από την υγειονομική επιτροπή αναπηρία είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος στο οποίο αποκτώνται τα εισοδήματα. Στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της αναπηρίας, θα πρέπει να προσκομίζεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και η σχετική γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία βεβαιώνεται η χρονική διάρκεια της αναπηρίας. Υπενθυμίζεται ότι εφόσον έχει εκδοθεί γνωμάτευση αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. ή Α.Σ.Υ.Ε. κ.λπ., τότε λαμβάνονται υπόψη οι γνωματεύσεις αυτές και όχι οι βεβαιώσεις ή αποφάσεις των συνταξιοδοτικών φορέων.»

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpgΆρα, για εσάς που προσκομίζετε απόφαση συνταξιοδότησης, αυτή χρειάζεται να:

α): Να αναφέρει ποσοστό τουλάχιστον 80% και ότι αυτό προέκυψε από υγειονομική εξέταση.
 
β): Να προβλέπει τη διάρκεια της αναπηρίας, η οποία θα πρέπει να καλύπτει το φορολογικό έτος 2014.
 
γ): Να μην έχει εκδοθεί άλλη γνωμάτευση από ΚΕ.Π.Α ή ΑΣΥΕ κλπ. Αν έχει εκδοθεί τότε θα ληφθεί υπόψη αυτή η γνωμάτευση και όχι η απόφαση συνταξιoδότησης.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpgΣε περίπτωση που πιστεύετε ότι η απόφαση συνταξιοδότησης καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις και παρ' όλα αυτά η εφορία δεν την κάνει δεκτή, χωρίς να σας αιτιολογεί την άρνησή της, τότε μπορείτε να κάνετε τις εξής ενέργειες:

1.  Θα υποβάλλετε αίτημα στο γραφείο πρωτοκόλλου όπου θα ζητάτε να γίνει δεκτή η βεβαίωση της συνταξιοδότησής σας, προκειμένου να σας κάνουν επιστροφή του δικαιούμενου φόρου. Στο αίτημα αυτό θα επικαλεστείτε την ΠΟΛ.1088/2015 και την
ΔΕΑΦ Α 1148240 ΕΞ 2015/12.11.2015 του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Θα σημειώσετε το ονοματεπώνυμο του εφόρου (είναι υποχρεωμένος να σας το δώσει αν του το ζητήσετε) που σας αρνήθηκε την παραλαβή της απόφασης και θα κάνετε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη (μπορείτε να την υποβάλλετε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του), καθώς επίσης μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στο:

Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Λ. Συγγρού 60  -  Τ.Κ.: 11742  τηλ.: 213 215 8800    fax: 213 215 8809   email: seedd@seedd.gr  (Ώρες υποδοχής κοινού: 12:00 - 14:20 μ.μ
Για επικοινωνία με το προσωπικό του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. πιέστε το πιο κάτω κουμπί.
Προσωπικό Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
 
Ο φίλος σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης


http://logistis-amea.blogspot.gr/ http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/
Twitter
 
Facebook


4 σχόλια:

 1. Αγαπητέ Ανδρέα. Καλή χρονιά
  Εχω να κάνω μερικές παρατηρήσεις στα πιο πάνω διότι υπάρχει ένα κενό στην νομοθεσία
  Είναι δυο κατηγορίες αναπήρων ( νοητική υστέρηση και τυφλοί) και για της δυο αυτές κατηγορίες υπάγονται στης ασθενείς που οι αποφάσεις των ΚΕΠΑ βγαίνουν εφ’ όρου ζωής
  Γνωρίζω ότι υπάρχει νόμος η υπουργική απόφαση (δεν θυμάμαι ακριβώς) που αποφάσεις που ηταν για 2,3,5 χρονιά μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου
  Ξέρουμε ότι οι αποφάσεις των Νομαρχιακών επιτροπών έβγαιναν στο σύνολο τους όσο αφορά την νοητική υστέρηση αναφέροντας τον δείκτη νοημοσύνης πχ κάτω των 30 και για τους έχοντες ολική απώλεια όρασης, ολική τυφλότητα. στην πλειοψηφία των νομαρχιακών επιτροπών και δεν ανάφεραν πουθενά το ποσοστό αναπηρίας αυτό το αναγνωρίζουν και το παραδέχονται όλες οι υπηρεσίες
  Αυτά τα άτομα πρέπει δηλαδή να ξαναπεράσουν την διαδικασία της επανεξετάσεις από τα ΚΕΠΑ (όταν οι αποφάσεις αυτές είναι εφ’ όρου ζωής) με ότι συνεπάγετε με αυτό, ενώ με μια υπουργική απόφαση μπορούσε να δοθεί λύση διοικητικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλή χρονιά κ. Μπαρδάκη
  Μια ερώτηση έχω για την ώρα:
  Δ.Υ. 46 ετών με 15 έτη υπηρεσίας εχει κριθεί από α.θμια Κεπα με 50% ποσοστο για 1 χρονο (!!) Το πρόβλημα όμως που εχει είναι σοβαρο και μονιμο και εχει κανει ενσταση στη ΒΥΕ.
  Πότε θα μπορεσει να παρει μειωμενη συνταξη και από ποια επιτροπή κρινεται? Από ΑΣΥΕ ?? Θα επανελθω μετα την απαντηση σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα κ καλή χρονιά!Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είμαι γεννημένος 07/01/1961 και σε αναπηρική σύνταξη από το ΤΕΒΕ απο τον Ιούνιο του 2009. Έχω περάσει 4 επιτροπές. Το καλοκαίρι έχω κ πάλι επιτροπή. Έχω δικαίωμα μονιμοποίησης της σύνταξης μου χωρίς να χρειαστεί να ξαναπεράσω επιτροπή? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλή Χρόνια κύριε Μπαρδακη θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το επηδωμα τέκνων το 2014 το έχω πάρει και το μισό 2015 και τώρα μου λένε ότι δεν το δικεούμε λόγο εισοδήματος ενω το εισόδημα μου δεν έχει αλλάξει καθόλου αν μπορείτε να μου δοσετε μια απάντηση σχετικά με την ερώτηση,τι μπορώ να κάνω σας Ευχαριστώ. Πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/