Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Ασφαλιστική Αναπηρία


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpgΓειά σας, φίλοι μου!

Με αφορμή τις πρόσφατες εγκυκλίους του ΙΚΑ:

α): Σ32/23-11/12/2014 Κρίση περί ιατρικής και ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1/1/1993, σύμφωνα με τη με αρ. 269/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υπενθύμιση οδηγιών των εγκυκλίων 18/1991 και 67/2011

β): Π51/44-12/12/2014  Αρμοδιότητα Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να αποφαίνονται περί της ιατρικής και ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που παραπέμπονται στα ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση ή την παράταση σύνταξης λόγω αναπηρίας

Επιθυμούμε με αυτό το άρθρο να εξηγήσουμε σε λίγα λόγια το θέμα της ασφαλιστικής αναπηρίας που οφείλεται να προσδιορίζεται στον ασφαλισμένο που κάνει αίτηση για συνταξιοδότηση, όπου ως "ασφαλιστική" ή "επαγγελματική" αναπηρία, εννοούμε τη βιοποριστική ανικανότητα του ασφαλισμένου.

Έτσι, όταν εκτιμάται η αναπηρία ενός ασφαλισμένου που αιτείται συνταξιοδότηση λόγω της αναπηρίας του, τα κριτήρια για την αναπηρία του είναι δύο ειδών:

1. Τα ιατρικά κριτήρια,
τα οποία θεωρούνται αμιγώς αντικειμενικά για την κρίση της σωματικής, ή της πνευματικής πάθησης.

2. Τα ασφαλιστικά κριτήρια, δηλαδή τα κοινωνικά κριτήρια, τα οποία θεωρούνται υποκειμενικά, όπως είναι η ηλικία, η μόρφωση, οι δεξιότητες για το επάγγελμά του ή κάποιο παρεμφερές επάγγελμα και οι συνθήκες αγοράς εργασίας σε συγκεκριμένο τόπο ή χρόνο.

Το θέμα της κρίσης για ασφαλιστική αναπηρία είχε τεθεί πριν λίγα χρόνια από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο γνωμοδότησε (έτος 2012) και μόλις τώρα βγήκαν οι σχετικές οδηγίες διαχείρισης του συγκεκριμένου ζητήματος από το ΙΚΑ.

Έτσι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχει ερμηνευτεί ότι:

Οι ασφαλισμένοι έως 31/12/1992 (οι "ΠΑΛΑΙΟΙ) μπορούν να λάβουν επιπλέον μέχρι 17 ποσοστιαίες μονάδες (ασφαλιστικής αναπηρίας) στο ποσοστό ιατρικής αναπηρίας τους.
Αρμόδιο όργανο για την ασφαλιστική αναπηρία των "παλαιών" ασφαλισμένων είναι ο διευθυντής του ΙΚΑ και τα Διοικητικά Δικαστήρια (ασφαλιστικά όργανα).

Ενώ οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993 (οι "ΝΕΟΙ") μπορούν να λάβουν έως επιπλέον 15% του ποσοστού ιατρικής αναπηρίας τους, σύμφωνα πάντα με τη βαθμίδα αναπηρίας τους.
Στους "νέους" ασφαλισμένους αρμόδιο όργανο για την κρίση της ασφαλιστική αναπηρίας είναι κυρίως οι Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. οι οποίες αποφαίνονται δεσμευτικά για τα ασφαλιστικά όργανα (Διευθυντής και Διοικητικά Δικαστήρια)

Δηλαδή, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι "παλαιοί" ασφαλισμένοι  κρίνονται με βάση αμιγώς αντικειμενικά ιατρικά κριτήρια.

Ενώ στα επαγγελματικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ) οι παλαιοί κρίνονται με βάση ιατρικά και ασφαλιστικά κριτήρια.

Οι "νέοι" ασφαλισμένοι κρίνονται από όλα τα ταμεία με βάση ιατρικά και ασφαλιστικά κριτήρια.

Αυτές οι ερμηνείες βασίστηκαν κυρίως στους Ν.1902/90, Ν.1976/91 και Ν.2084/92.https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpgΤώρα, επί του πρακτέου:

Σχεδόν όλοι έχετε δικαίωμα στο επιπλέον ποσοστό αναπηρίας εφόσον το κριτήριο της αγοράς εργασίας λόγω της οικονομικής κρίσης είναι πολύ άσχημο.

- Οι ασφαλισμένοι που κάνετε Αίτηση για Συνταξιότηση λόγω Αναπηρίας θα μεριμνάτε (στην αίτηση) να ενημερώσετε με τα ασφαλιστικά σας κριτήρια (μόρφωση, επάγγελμα, κατάσταση αγοράς εργασίας) ώστε ο προϊστάμενος του Τμήματος Απονομής Συντάξεων που θα συμπληρώσει την Έκθεση Εκτίμησης Ασφαλιστικής Αναπηρίας να μπορέσει να προσεγγίσει, όσο του είναι δυνατόν, μια ορθή εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης.

Στον Πίνακα 4 (Ειδικές Πληροφορίες), του εντύπου Σ2 (αίτημα για απονομή κύριας σύνταξης αναπηρίας) υπάρχουν τα πεδία 4.11 και το 4.12 σχετικά με τα στοιχεία εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης των ασφαλισμένων, τα οποία σχετίζονται με τον προσδιορισμό της ασφαλιστικής αναπηρίας τους.

Επίσης, στο πεδίο 6.1 μπορείτε να συμπληρώσετε και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

Δίνουμε ένα παράδειγμα:

 Προσοχή:
Σε περίπτωση ταυτόχρονης απασχόλησης και συνταξιοδότησης ο ασφαλιστικός φορέας έχει το δικαίωμα μετά από συνεχή απασχόληση έξι μηνών να σας αφαιρέσει το ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας με αποτέλεσμα πιθανή μείωση του ποσού της σύνταξης, μέχρι και διακοπή της σύνταξης.


Ο φίλος σας,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Για το http://logistis-amea.blogspot.gr/  και το http://logistisamea.blogspot.gr/
©
Ανδρέας  Μπαρδάκης


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisRBuAWO9LqfyyFdcezWgsjn-SbZRfnaK0Vu_8UIXD8VKQJmp2W4kSYz4KyzJ6uk3ESjxlCkEnp0uG9o0dy31CazKRJE0UmcvOFPSl0_lNQVV5knZ5ZY2V_co8JMgGFEiUrG0b6nx9UP4o/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82+%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82+small.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/
Είστε ευπρόσδεκτοι στο νέο μας φόρουμ "Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ"


http://amea.forumup.gr/

Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο Facebook

Τώρα και στο Twitter

3 σχόλια:

 1. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ Κε ΜΠΑΡΔΑΚΗ.ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΤΙΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ ΕΥΑΣΘΗΣΙΑ..ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 4 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ .ΕΧΩ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΚΑΙ ΘΑΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΑΥΞΗΣΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ.ΕΙΜΑΙ ΤΟΥ ΙΚΑ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΘΕΑΡΕΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ.ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ --tzanetistha@gmail.com .ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙΜΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά!
   Πολύ φοβάμαι πως εφόσον έχει βγει απόφαση συνταξιοδότησης αυτή δεν αναιρείται. Εννοείται όμως ότι σας έχουν συνυπολογίσει και ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας.

   Διαγραφή
  2. Έχετε πάντως κάθε δικαίωμα να καταθέσετε μια αίτηση με σκοπό τον συνυπολογισμό της ασφαλιστικής αναπηρίας στο ποσοστό αναπηρίας σας.

   Επειδή εσείς είστε "παλαιός" ασφαλισμένος, αρμόδιος για την κρίση της ασφαλιστικής σας αναπηρίας είναι ο διευθυντής και όχι οι υγειονομικές επιτροπές.

   Υπάρχει το πρόβλημα όμως ότι ίσως να μην μπορείτε να τον υποχρεώσετε να σας την προσαυξήσει και να πρέπει να κάνετε νομικό αγώνα, δηλαδή να απευθυνθείτε στα Διοικητικά Δικαστήρια.

   Διαγραφή

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «Συνήγορος των ΑμεΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
Ο σύνδεσμος που οδηγεί στην ομάδα μας: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/