Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021

Πώς και πού κάνουμε καταγγελία όταν τα ΚΕΠΑ δεν μας χορηγούν αντίγραφα για τις τρισέλιδες αποφάσεις αναπηρίας μας

Είναι γεγονός ότι το άρθρο μας «ΤΑ ΤΡΙΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΠΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ EMAIL» προξένησε πολλές ηλεκτρονικές αιτήσεις εκ μέρων των πολιτών προκειμένου να τους χορηγηθούν, με το email, αντίγραφα με τις τρισέλιδες αποφάσεις αναπηρίας τους.

Όμως, μας αναφέρουν αρκετά μέλη της ομάδας μας "Συνήγορος των ΑμεΑ" ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες γραμματείες ΚΕΠΑ που αναιτιολόγητα δεν χορηγούν τα αντίγραφα, παρά την οδηγία που έχουν λάβει από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Κατόπιν τούτου, καθίσταται αναγκαίο να ενημερώσουμε τα άτομα με αναπηρίες για το δικαίωμα που έχουν να μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές.

Το γεγονός με τη μη χορήγηση των αντιγράφων των τρισέλιδων αποφάσεων αναπηρίας (πρακτικά υγειονομικών επιτροπών) το αναφέρει και ο Συνήγορος του Πολίτη στην Ειδική Ετήσια Έκθεση για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

ΣτΠ: Ειδική Ετήσια Έκθεση για τα ΑμΕΑ, σελ. 59

 Πώς και πού κάνουμε καταγγελία όταν τα ΚΕΠΑ δεν μας χορηγούν αντίγραφα για τις τρισέλιδες αποφάσεις αναπηρίας μας:


Εφόσον πέρασαν είκοσι (20) ημέρες και δεν μας χορήγηθηκαν τα δημόσια έγγραφα, στα οποία έχουμε εύλογο ενδιαφέρον, τότε έχει διαπραχθεί παραβίαση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ), Ν. 2690/1999, άρθρο 5, παρ.1 και παρ. 6. Αρμόδια αρχή για υποβολή καταγγελίας είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ). Επίσης, αν δεν μας χορηγήθηκε βεβαίωση με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής μας τότε έχει διαπραχθεί και παραβίαση του άρθρου 12 του ΚΔΔ. Αν αρνούνται να μας τα στείλουν ηλεκτρονικά (ενώ το έχουμε ζητήσει) τότε έχει διαπραχθεί και παραβίαση του νόμου 4727/2020, περί Ψηφιακής Διακυβέρνησης, άρθρο 29 και 34.

Πώς υποβάλουμε καταγγελία στη ΕΑΔ (προτείνουμε το email και την ειδική φόρμα):

https://aead.gr/contact

 

Εφόσον πέρασαν τριάντα (30) ημέρες και δεν μας χορηγήθηκαν τα δημόσια έγγραφα στα οποία έχει γίνει επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων της υγείας μας, έχει διαπραχθεί παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ).

Συγκεκριμένα, παραβιάζονται τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνεια (άρθρα 12-14 ΓΚΠΔ): Είναι το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο. Οι οργανισμοί που επεξεργάζονται δεδομένα σας πρέπει να σας παρέχουν σαφείς πληροφορίες σε απλή γλώσσα.
  • Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 15 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει ένας οργανισμός.
     
    Σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, εάν έχετε υποβάλει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας (email) αίτηση για χορήγηση των τρισέλιδων αντιγράφων και ΔΕΝ σας χορηγήθηκαν εντός 30 ημερών, αντίστοιχα με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, τότε επίσης υπάρχει παραβίαση - εκτός αν εσείς ζητήσατε να σας χορηγηθούν με άλλον τρόπο. 

Συμβουλή: Πριν επιχειρήσετε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) συμβουλεύουμε πρώτα να στείλετε γραπτό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ ή DPO) του e-ΕΦΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: dpo@efka.gov.gr το οποίο μπορείτε να κοινοποιήσετε (για αποδεικτικό στοιχείο) στο contact@dpa.gr (ΑΠΔΠΧ). Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, η Αρχή ενδέχεται να μην εξετάσει την καταγγελία.
 
 Εάν περάσουν 30 ημέρες και το ζήτημα δεν επιλυθεί ούτε και από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένετε κι άλλο, μπορείτε πλέον να υποβάλετε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ. Σε περίπτωση που περάσουν 50 ημέρες και ο ΥΠΔ δεν σας απάντησε μπορείτε να τον καταγγείλετε στην ΕΑΔ για πειθαρχικό παράπτωμα ή και να υποβάλετε Αναφορά στον ΣτΠ ζητώντας την παρέμβασή του.

Η καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ μπορεί να γίνει με σύνδεση με χρήση των κωδικών taxisnet σε ειδική φόρμα. Μπορεί να υποβληθεί και με άλλους τρόπους αν τεκμηριωμένα δεν μπορεί να γίνει χρήση των κωδικών του Taxisnet. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.dpa.gr/index.php/el/polites/katagelia_stin_arxi#

Σύνδεση με τους κωδικούς taxisnet


ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΣτΠ: Ειδική Ετήσια Έκθεση για τα ΑμΕΑ, σελ. 59

Είναι σημαντικό να επικαλεστούμε την Ειδική Αρμοδιότητα που ο ΣτΠ έχει ως "Πλαίσιο Προαγωγής" για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, βάσει Ν. 4488/2017, άρθρο 72.

Η Αναφορά στον ΣτΠ επίσης γίνεται με διάφορους τρόπους. Προτείνεται η ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική φόρμα που διατίθεται στη σελίδα του, με επισύναψη ενός αρχείου word ή pdf, στο οποίο θα έχει συνταχθεί το πλήρες κείμενο της αναφοράς.

Δεν είναι απαραίτητο να δηλωθεί κάποια διεύθυνση αλληλογραφίας καθώς οι φορείς του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας τόσο για την επικοινωνία με τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τη διακίνηση των δημοσίων εγγράφων, βάσει Ν. 4727/2020 (ο νόμος για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση), άρθρο 29 και άρθρο 34.

Επομένως, στην "Περιγραφή" που διαθέτει η φόρμα μπορεί να συνταχθεί το εξής κείμενο:

Με την παρούσα απευθύνομαι στον ΣτΠ, με την ειδική αρμοδιότητα που έχει ως «Πλαίσιο για την προαγωγή εφαρμογής της Σύµβασης», ν. 4488/2017, άρθρο 72.

Όπως το συνημμένο αρχείο "Αναφορά προς ΣτΠ".

Παρακαλώ τον ΣτΠ, τα έγγραφα που μου στέλνει να μου τα στέλνει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο email που του έχω δηλώσει (βάσει ν. 4727/2020, άρθρα 29 και 34).

Στην αναφορά μας ζητάμε την παρέμβαση του ΣτΠ επειδή παραβιάζεται καταρχάς η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, κυρωμένης με τον ν. 4074/2012, άρθρο 21 "Ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και πρόσβαση στην πληροφορία". Παρομοίως παραβιάζονται και οι κατευθυντήριες-οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης, νόμος 4488/2017, άρθρο 65, παρ. 1.

Εξυπακούεται ότι στον ΣτΠ αναφέρουμε και τις παραπάνω παραβιάσεις του ΚΔΔ και του ΓΚΠΔ. Συμβουλεύουμε τους πολίτες με αναπηρία να επικαλεστούν και να επισυνάψουν το έγγραφο του ΣτΠ, της αναφοράς μου, υπ΄αρ. 266158 (την αναφέρει ο ΣτΠ στην Έκθεσή του), το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο εδώ:  https://drive.google.com/file/d/1o8l3MoBN5XedvBn2jlmOz_hBbn4P11D0/view?fbclid=IwAR1BB1-6CvgbwDd4Jpe-YK2aGzzNd_VhKfvXuI7skO6_9-DrafuJjoQuuyc

Είναι σημαντικό να γίνει επίκληση και της σημείωσης που κάνει ο ίδιος ο ΣτΠ στη σελίδα 59 της Ειδικής Ετήσιας Έκθεσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ:

«Παρά ταύτα ο Συνήγορος συνεχίζει να δέχεται αναφορές πολιτών στους οποίους δεν χορηγείται, κατά τα ανωτέρω, η πλήρης γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών με τα ονόματα των ιατρών. Ως εκ τούτου συνεχίζει να ερευνά τις συγκεκριμένες αναφορές και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα επανέλθει».

Συμβουλή: Καλύτερα να υποβάλουμε αναφορά στον ΣτΠ εφόσον παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών προκειμένου να μπορέσουμε να επικαλεστούμε όλες μαζί τις παραβιάσεις που αναφέραμε προηγουμένως.

Ολοκληρώνοντας, επειδή οι υπάλληλοι όλων των γραμματειών ΚΕ.Π.Α. έχουν υπογράψει ότι έχουν λάβει γνώση της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ που έλαβαν από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, αν δεν συμμορφώνονται με αυτές τις οδηγίες ούτε και με τις συστάσεις του ΣτΠ, ειδικά αν δεν αιτιολογούν, ενδεχομένως να διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα ή ακόμα και ποινικό αδίκημα αν επιμένουν αναιτιολόγητα να μην συμμορφώνονται . Επομένως, μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες στις Διοικήσεις τους ή ακόμα και μηνύσεις στα αστυνομικά τμήματα και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές της χώρας.


ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

Σε αίτηση ΝΑ ΜΑΣ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ τα ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ των αποφάσεων αναπηρίας μας, με τον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, η ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΡΝΗΣΗ χορήγησής τους με τον συγκεκριμένο τρόπο (email) αποτελεί ΣΩΡΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αφού παραβιάζονται οι διατάξεις του ΓΚΠΣ, άρθρο 15, του ν. 4727/2020, άρθρο 29 και 34, του ν. 4074/2021, άρθρο 21 και του ν. 4488/2017, άρθρο 65. 

Ενώ, το να μας υποχρεώνουν να προσέλθουμε στις υπηρεσίες για να παραλάβουμε χειρόγραφα τα αντίγραφα που ζητάμε αποτελεί πρακτική μισαναπηρισμού καθώς πολλά ΑμεΑ δυσκολεύονται να μετακινηθούν ακόμα και μέχρι την τουαλέτα του σπιτιού τους!

 

Ανδρέας Μπαρδάκης,
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας "Συνήγορος των ΑμεΑ".

 https://logistis-amea.blogspot.com/

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Η Ελληνική Λύση καρπώνεται παράνομα τον αντικαπνιστικό αγώνα που έδωσα για τα ΑμεΑ στα ΚΕΠΑ

Επειδή δεν υπάρχει πλεόν καμία αμφιβολία ότι το κόμμα της Ελληνικής Λύσης παράνομα καρπώθηκε τον αγώνα που έδωσα για την προστασία των ΑμεΑ από το παθητικό κάπνισμα μέσα στο κτίριο του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τον Σεπτέμβριο του 2016, απευθύνω εξώδικο προς το κόμμα και τους δέκα βουλευτές του, επιφυλασσόμενος πλέον να υπερασπιστώ δικαστικά τα νόμιμα δικαιώματά μου.
 

Επικαιροποιήσεις:

01.10.2021: Αποστολή επιστολής στον Πρόεδρο της Βουλής (ΠτΒ) ζητώντας την προστασία του.

01.10.2021: Ανάρτηση με ερώτημα στο Vouliwatch, έκκληση προς τον ΠτΒ να παρέμβει. Το ερώτημα έχει λάβει περισσότερες από διακόσιες υποστηρίξεις.

04.10.2021: Αποστολή επιστολής προς τον ΠτΒ, με την οποία διευκρινίζεται ότι ζητείται να διασφαλιστεί ότι το κόμμα της Ελληνικής Λύσης δεν θα διαδώσει το ψέμα εντός του Κοινοβουλίου - κατά το παράδειγμα της κ. Μάγδας Φύσσα.

 


Ακολουθεί η εξώδικη επιστολή:
(Η επιστολή έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 6184/29.09.2021 από την Ειδική Γραμματεία του Προέδρου της Βουλής).

Με εκτίμηση,

Ειδικη Γραμματεία Προέδρου Βουλής
 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανδρέα Μπαρδάκη, ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, δημιουργό της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ»

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ:

Πολιτικό κόμμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»
info@elliniki-lisi.gr

 Βιλιάρδος Διονυσίου Βασίλειος ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
viliardos@analyst.gr, v.viliardos@parliament.gr

Αλεξοπούλου Κωνσταντίνου Αναστασία - Αικατερίνη Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ info@aalexopoulou.gr, a.alexopoulou@parliament.gr

Αθανασίου Ευαγγέλου Μαρία Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
m.athanasiou@parliament.gr

 Βαγενάς Κωνσταντίνου Δημήτριος Β3΄ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
dvagenas998@gmail.com

 Ασημακοπούλου Δημητρίου Σοφία - Χάιδω Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
s.asimakopoulou@parliament.gr

Μυλωνάκης Αντωνίου Αντώνιος Α΄ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
mylonakis.antonios@gmail.com

Αβδελάς Κωνσταντίνου Απόστολος Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
avdelas@hotmail.com

Χήτας Αχιλλέως Κωνσταντίνος Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
chitasbox@gmail.com, k.chitas@parliament.gr

 Βελόπουλος Ιωσήφ Κυριάκος ΛΑΡΙΣΑΣ
k.velopoulos@parliament.gr

Μπούμπας Ιωάννη Κωνσταντίνος
mpoumpask@hotmail.com

 Κυρίες και κύριοι,
όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στις 31.07.2021 σας απέστειλα ηλεκτρονική επιστολή[1] στα
email σας, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Α. Τασούλα και στην Ειδική Γραμματεία του Προέδρου της Βουλής - από την οποία η επιστολή έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου 5366/02.08.2021.
 
 Η επιστολή είχε ως θέμα: «Ζητείται η δημοσίευση της απόδειξης για τον ισχυρισμό του κόμματος ότι χάρη στις δικές του καταγγελίες στα ΚΕΠΑ έπαψε η παραβατική συμπεριφορά καπνίσματος εντός των χώρων εξέτασης των ασθενών».

 Παράλληλα, στις 02.08.2021, σας απεύθυνα δημοσίως σχετικό ερώτημα[2] στην ιστοσελίδα του Vouliwatch, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ βουλευτών και πολιτών.  Με την επιστολή και με το ερώτημα στο Vouliwatch σας καλούσα να δημοσιεύσετε τις αποδείξεις που έχετε, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και όπως με ενημερώσετε αμέσως γι’ αυτές, προκειμένου να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχετε καρπωθεί τον αγώνα που δίνω ως ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, και ως δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ»[3] και της ομάδας «STOP ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ»[4].

  Εσείς όμως επιδείξατε προσβλητική αδιαφορία απέναντι στο πρόσωπό μου αφού δεν μου απαντήσατε, παρά το ότι πέρασαν σχεδόν δύο μήνες. Ο λόγος που δεν μου απαντήσατε πλέον είναι φανερός αφού δεν υπάρχει παρά μόνο μία εξήγηση:

ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΑ ΝΑ ΠΡΑΞΕΤΕ! ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΟΝΑΧΑ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ: ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΗΚΑΤΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΨΕΥΔΕΣΘΕ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝΕΣΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ!

  Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εντελώς παράνομα, χωρίς τη συγκατάθεσή μου, αφού δεν υπήρξα ποτέ μέλος του κόμματός σας, και χωρίς να έχετε αποδείξεις, καρπώνεστε, ως δικό σας, τον δικό μου αγώνα, που έδωσα από τον Σεπτέμβριο του 2016 για την προστασία των ΑμεΑ από την έκθεσή τους σε παθητικό κάπνισμα μέσα στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), επί της οδού Πειραιώς 181, όταν κατήγγειλα την παραβίαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας από την υγειονομική επιτροπή που με εξέτασε - αφού στη σελίδα 426 των προγραμματικών θέσεων [5] του κόμματός σας έχετε συμπεριλάβει αυθαίρετα μια παράγραφο που λέει κατά γράμμα τα εξής: «Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χάριν της ανωνυμίας τους τα μέλη των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. κάπνιζαν στους χώρους εξέτασης των ασθενών! Μετά από συνεχείς καταγγελίες μας σταμάτησε επιτέλους αυτή η παραβατική συμπεριφορά».

  Σας δηλώνω ότι η παραβατική συμπεριφορά του καπνίσματος μέσα στο ΚΕ.Π.Α. σταμάτησε χάρη στην καταγγελία που υπέβαλα τον Σεπτέμβριο του 2016, η οποία προκάλεσε υγειονομικούς ελέγχους (αυτοψίες) από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και τη λήψη μέτρων που έλαβε η Διοίκηση του ΙΚΑ – ενέργειες που αποδεικνύω με τις επιστολές που έλαβα, τόσο από την Περιφέρεια όσο και από τη Διοίκηση του ΙΚΑ, αφού έχω δημοσιεύσει όλες αυτές τις επιστολές με το άρθρο που είχα αναρτήσει τότε στο προσωπικό μου ιστολόγιο.[6]

 Για τους λόγους αυτούς, λόγω της σοβαρότητας του θέματος που εσείς δημιουργήσατε, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ έντονα ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής για την παραπάνω αντισυμβατική και αντίθετη στο Νόμο συμπεριφορά σας, και σας ΠΡΟΣΚΑΛΩ, όπως, εντός προθεσμίας τριάντα  (30) ημερών, αφότου θα λάβετε την πρόσκλησή μου αυτή, να αποσύρετε τη συγκεκριμένη παράγραφο, ως ανωτέρω, για να μην οδηγηθώ στη δυσάρεστη θέση να ενεργήσω δικαστικά εναντίον σας (πράγμα το οποίο βεβαίως θέλω να αποφύγω) για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μου, που όπως γνωρίζετε οδηγούν ακόμη και στη νόμιμη αξίωση καταβολής αποζημίωσης για προσβολή της προσωπικότητάς μου και για την ηθική βλάβη που μου έχετε προκαλέσει.

 


Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ο δηλών, διαμαρτυρόμενος και προσκαλών,

Ανδρέας Μπαρδάκης.


Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ».

 

 

Το παρόν κοινοποιείται και στους:

-          Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Α. Τασούλα,
president@parliament.gr

 -          Ειδική Γραμματεία Προέδρου της Βουλής
infopar@parliament.gr


Παρακαλώ την Ειδική Γραμματεία του Προέδρου της Βουλής, όπως μου κοινοποιήσει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει η παρούσα επιστολή ως εισερχόμενο έγγραφο.

 -          Νίκο Αντωνιάδη, νομικός.
nikant2@yahoo.gr

Κυριακή, 8 Αυγούστου 2021

Γιατί δεν λένε στον κόσμο ότι τα εμbόλια είναι πειραματικά;

Στα κέτρα εμboλιασμού δεν φαίνεται να ενημερώνεται ο κόσμος ότι τα εμbόλια τελούν υπό συμπληρωματική παρακολούθηση, πράγμα που τα καθιστά πειραματικά, όπως προκύπτει από πρόχειρη δημοσκόπηση στη διαδικτυακή κοινότητα "Συνήγορος των ΑμεΑ".

"Πρόκειται για κακουργηματική πράξη" όπως υποστηρίζει ο Δρ. Δημήτριος Γάκης, τέως Διοικητής ΑΧΕΠΑ, όταν δεν τηρείται η αυστηρή διαδικασία χορήγησης πειραματικού φαρμάκου σε ασθενή, δηλαδή η πλήρης ενημέρωσή του.

Μετά το άρθρο μας, "Αθέλητοι Πειραματάνθρωποι όσοι υποχρεωθούν σε εμbολιασμό για Covid-19", επιθυμούμε να ενημερώσουμε την κοινωνία ότι βάσει του άρθρου 16 της Σύμβασης του Οβιέδο, "Προστασία των προσώπων στα οποία διενεργείται η έρευνα", επιτρέπεται η διενέργεια έρευνας επί προσώπου μόνον εφόσον συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση συγκρίσιμης αποτελεσματικότητας έναντι της έρευνας επί ανθρώπων.

(ii) Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι στους οποίους θα εκτεθεί το πρόσωπο δεν είναι δυσανάλογοι προς τα πιθανά οφέλη από την έρευνα.
(iii) Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το αρμόδιο σώμα μετά από ανεξάρτητη αξιολόγηση της επιστημονικής αξίας του, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της σημασίας του ερευνητικού σκοπού και της μελέτης, από ομάδες ιατρών ποικίλων ειδικοτήτων, του κατά πόσον αυτό είναι ηθικώς παραδεκτό.
(iv) Τα πρόσωπα στα οποία διενεργείται η έρευνα έχουν ενημερωθεί για τα δικαιώματα και τις διασφαλίσεις που ορίζει ο νόμος για την προστασία τους.
(v) Η αναγκαία συναίνεση που προβλέπεται από το άρθρο 5 έχει δοθεί ρητά, ειδικά και είναι τεκμηριωμένη. Η συναίνεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε. 

Με ποιον τρόπο, όμως διασφαλίζονται τα παραπάνω δικαιώματα των ασθενών* αν κι εφόσον δεν ενημερώνονται από τα εμbολιαστικά κέτρα για τους πιθανούς κινδύνους από τυχόν παρενέργειες των εμβολίων καθώς και για τα δικαιώματα που εκείνοι έχουν;

* Ως ασθενής νοείται οποιοσδήποτε λήπτης παροχών υγείας, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 από τα εμbολιαστικά κέντρα;
Απ' όσο γνωρίζουμε, τα εμbολιαστικά κέντρα ζητάνε από τους ασθενείς να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο οκτώ ερωτήσεων σχετικές με τυχόν αλλεργικές παθήσεις στο ιστορικό του ασθενούς.

Πέραν της συμπλήρωσης του παραπάνω ερωτηματολογίου δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για το αν εφαρμόζεται κάποιο πρωτόκολλο προηγούμενης ενημέρωσης του ασθενή.

Επιπλέον των παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 26 της Σύμβασης του Οβιέδο προβλέπονται τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ: Σχέση μεταξύ της παρούσας Σύμβασης και λοιπών διατάξεων

Άρθρο 26: Περιορισμοί άσκησης δικαιωμάτων

1. Δεν τίθενται περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων και προστατευτικών διατάξεων της παρούσας Σύμβασης πλην όσων ορίζονται δια νόμου και είναι αναγκαίοι σε μια δημοκρατική κοινωνία προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, την πρόληψη του εγκλήματος, την προστασία της δημόσιας υγείας ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων.
2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο περιορισμοί δύνανται να μην εφαρμόζονται ως προς τα άρθρα 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 και 21.

Το παραπάνω άρθρο εννοεί ότι όταν πρόκειται για τη προστασία της δημόσιας υγείας μπορούν να τίθενται περιορισμοί σε κάποια δικαιώματα που προστατεύουν τους ασθενείς. Όμως, σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο διαπιστώνουμε ότι για ορισμένα από τα δικαιώματα υπάρχει η δυνατότητα να μην εφαρμόζονται οι παραπάνω περιορισμοί.
Εύλογα, προφανώς, καθώς ο περιορισμός των προστατευτικών διατάξεων "χάριν προστασίας της δημόσιας υγείας" δεν είναι τόσο απλό θέμα, ειδικά όταν πρόκειται για:

- Διάκριση εις βάρος προσώπου επί τη βάσει του γενετικού κληρονομικού υλικού του.
- Επεμβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωμα.
- Προεπιλογή του φύλου του παιδιού στην ιατρικώς υποβοηθούμενη τεκνοποίηση.
- Διενέργεια βιοϊατρικής έρευνας επί προσώπου.
- Αφαίρεση οργάνων ή ιστών από ζώντα πρόσωπα.
- Ενώ, το ανθρώπινο σώμα και τα τμήματά του δεν επιτρέπεται να αποτελούν πηγή οικονομικού οφέλους.

Επομένως, θα πρέπει να προηγηθεί μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ κράτους και κοινωνίας πριν απ' οποιαδήποτε υποχρεωτικότητα διενέργειας βιοϊατρικής έρευνας επί προσώπων όταν το κράτος επικαλείται την προστασία της δημόσιας υγείας - αφού ακριβώς για την προστασία της δημόσιας υγείας απαγορεύεται η υποχρεωτικότητα προσώπων σε πείραμα, σύμφωνα και με πολλές διεθνείς συμβάσεις (βλ. το άρθρο μας "Αθέλητοι Πειραματάνθρωποι όσοι υποχρεωθούν σε εμβολιασμό για Covid-19").

Γνωρίζουμε ότι τα εμbόλια δεν έχουν ολοκληρώσει τη Γ' φάση παραγωγής τους, η οποία κατ' εκτίμηση θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια. Γνωρίζουμε επίσης, ότι τα εμbόλια έχουν λάβει έγκριση υπό όρους, ότι τελούν υπό συμπληρωματική παρακολούθηση, εφόσον δεν έχουν δοκιμαστεί σε διάφορες κατηγορίες προσώπων, π.χ. ανοσοκατεσταλμένα άτομα, θηλάζουσες γυναίκες, κτλ.

Επιπροσθέτως, ένας από τους δημιουργούς της τεχνολογίας mRNA στα εμβόλια, ο Ρόμπερτ Μαλόουν, πρόσφατα (Ιούνιος του 2020), έκανε παραδοχή ότι πρόκειται για πειραματικά εμβόλια.
https://www.tanea.gr/2021/06/26/science-technology/koronaios-emvolia-mrna-akatallila-gia-neous-18-22-eton-leei-o-efeyretis-ton-mrna/

Κατόπιν των προαναφερομένων, προκύπτουν τα εξής εύλογα ερωτήματα:

- Ενημερώνονται όσοι εμβολιάζονται στα εμβολιαστικά κέντρα για τα δικαιώματά τους και για τους πιθανούς κινδύνους;
- Μήπως εντάσσονται σε βιοϊατρική έρευνα εν αγνοία τους;
- Παράλληλα, παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλους όσους υποχρεώνονται σε διεξαγωγή αυτοδιαγνωστικών ελέγχων αφού έτσι υποχρεώνονται να μετέχουν σε βιοϊατρική έρευνα; (Δείτε και το άρθρο μας "Υποχρεωτικά σελφ τεστ στους μαθητές - Ζήτημα Βιοηθικής"). 

- Τελικά, για ποιον λόγο δεν ενημερώνεται η κοινωνία ότι πρόκειται για πειραματικά εμbόλια;

Ολοκληρώνοντας, επιθυμούμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά, ότι η υποχρεωτικότητα και η ένταξη με ενδεχόμενο δόλο (άγνοια), προσώπων σε βιοϊατρική έρευνα, εμπίπτουν στην έννοια του βασανιστηρίου σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και δεν υπάρχει συνταγματική διάταξη που να προσκούει απέναντι σε πρακτικές βασανισμού προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
https://logistis-amea.blogspot.com/2021/06/covid-19.html

Απόσπασμα από την εκπομπή της κ. Βασιλικής Μαχαίρα, ΕΡΤ Κομοτηνής, 05/07/2021:


https://youtu.be/3K50y3ZrdNU

Τέλος, παρακαλούμε για την επιείκεια των αναγνωστών μας καθώς είμαστε αναγκασμένοι να παραποιούμε την ορθογραφία ορισμένων "στοχοποιημένων" λέξεων καθώς διαπιστώσαμε ότι από το Facebook εφαρμόζεται με σκιώδη τρόπο αδιάφανη λογοκρισία ακόμα και στη μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινότητα για ΑμεΑ.

Ανδρέας Μπαρδάκης,
ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας "Συνήγορος των ΑμεΑ".

https://logistis-amea.blogspot.com/ 

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

Αθέλητοι Πειραματάνθρωποι όσοι υποχρεωθούν σε εμβολιασμό για Covid-19

Δεν συμφωνούμε με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό σε επαγγελματικές ομάδες εφόσον γνωρίζουμε ότι ο εμβολιασμός με τα εμβόλια νέας τεχνολογίας, για covid-19, τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση[1], πράγμα που σημαίνει ότι διεξάγεται βιοϊατρική έρευνα (πειραματισμός).


Η διεξαγωγή βιοϊατρικής έρευνας όταν γίνεται σε άνθρωπο χωρίς τη συναίνεσή του εμπίπτει στην έννοια του βασανιστηρίου σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις
[2] καθώς τον μετατρέπει σε "πειραματάνθρωπο" (που είναι πιο ορθός χαρακτηρισμός αντί για τη λέξη "πειραματόζωο") χωρίς τη θέλησή του.

Ακολουθούν πέντε παρατηρήσεις μας σχετικά με την πρόσφατη σύσταση (14.06.2021) για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε ορισμένες επαγγελματικές ομάδες στον χώρο της υγείας, που εξέδωσε η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής:

1) Απέφυγε να αναφερθεί στον νόμο 4682/2020 που θεσπίζει υποχρεωτικά εμβολιασμούς, νοσηλεία, φαρμακευτική αγωγή, ιατρικό έλεγχο, παρακολούθηση και περιορισμό προσώπων μέσα σε δομές, ενώ αναφέρθηκε μόνο στον ν. 4675/2020, προφανώς επειδή η ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη του ν. 4682/2020 θα προκαλούσε σοκ και αντιδράσεις αφού ο περισσότερος κόσμος αγνοεί ότι υπάρχει νόμος που δύναται, ανά πάσα στιγμή, μόνο με έκδοση υπουργικής απόφασης, να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις με τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκιση σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τα ως άνω αναφερόμενα μέτρα. Ενδεχομένως, η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής υιοθέτησε την πρακτική των πολιτικών και των μεγάλων media που δεν κάνουν ποτέ αναφορά στον ν. 4682/2020, κάνουν όμως στον νόμο 4675/2020 "στρέφοντας τους προβολείς" εκεί που τους εξυπηρετεί...

2) Στην ουσία, προτείνει τη ΦΙΜΩΣΗ των "fake news", δηλαδή όσων έχουν διαφορετική άποψη. Αναρωτιόμαστε κατά πόσο αυτό εμπίπτει στο ρόλο μιας επιτροπής Βιοηθικής.

3) Προτείνει τη χρήση ΔΙΠΛΗΣ ΜΑΣΚΑΣ χωρίς να στηρίζεται σε κάποια μελέτη.

4) Μιλάει για ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στα επιδημιολογικά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους. Ωστόσο, αποφεύγει να αναφερθεί στις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που με αδιαφάνεια δεν δημοσιεύονται ποτέ.

5) Το βασικότερο:
Απέφυγε να λάβει υπόψη της ότι τα εμβόλια για Covid-19 τελούν υπό συμπληρωματική παρακολούθηση, ότι δηλαδή είναι πειραματικά φάρμακα, επειδή τότε θα έπρεπε να λάβει υπόψη της και την περίπτωση της υποχρεωτικότητας σε βιοϊατρική έρευνα (πειραματισμός). Η διεξαγωγή πειραματισμού σε ανθρώπους χωρίς τη συναίνεσή τους εμπίπτει στην έννοια του βασανιστηρίου, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις[2] καθώς τους μετατρέπει σε "πειραματανθρώπους χωρίς τη θέλησή τους. 

Συμπέρασμα: Η σύσταση έχει στηριχθεί προφανώς σε ελλιπή βάση.


Ανδρέας Μπαρδάκης,

ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας "Συνήγορος των ΑμεΑ",
μέλος της Διεπιστημονικής Ένωσης Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής.

 [1] H κατάσταση συμπληρωματικής παρακολούθησης σε ένα φάρμακο εφαρμόζεται πάντα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
    όταν το φάρμακο περιέχει νέα δραστική ουσία η οποία έλαβε άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2011
    όταν είναι ένα βιολογικό φάρμακο, όπως ένα εμβόλιο ή ένα φάρμακο που προέρχεται από το πλάσμα (αίματος) , το οποίο έλαβε άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2011
    όταν έχει δοθεί έγκριση υπό όρους (conditional approval) (όπου η εταιρεία που έχει θέσει το φάρμακο σε κυκλοφορία στην αγορά πρέπει να παράσχει περισσότερα στοιχεία γι 'αυτό) ή έχει εγκριθεί για εξαιρετικές περιπτώσεις (exceptional circumstances) (όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους η εταιρεία δεν μπορεί να παρέχει ένα πλήρες σύνολο των δεδομένων)
    όταν η εταιρεία που εμπορεύεται το φάρμακο πρέπει να πραγματοποιήσει πρόσθετες μελέτες, για παράδειγμα, να παράσχει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη μακροχρόνια χρήση του φαρμάκου ή σχετικά με μια σπάνια παρενέργεια που παρατηρείται κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών.

Πηγή: ΕΟΦ, EMA: https://www.eof.gr/web/guest/pharmacovigilance/-/journal_content/56/12225/585888;jsessionid=e042fc314dc91e388dd8c3c1fb9f?refererPlid=13734

 [2] Άρθρο 5 της Οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου του ΟΗΕ, άρθρο 7 του Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), άρθρο 5 παρ. 2 της Αμερικανικής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, άρθρο 5 του Αφρικανικού Χάρτη Δικαιωμάτων του ανθρώπου, οι τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 σχετικές με τα πειράματα σε αιχμαλώτους, ο Κώδικας της Νυρεμβέργης του 1947, και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την ιατρική ηθική του 1983 (Κατρούγκαλος Γ., Το δικαίωμα στη ζωή και στο θάνατο, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1993, σελ. 124)Σχετικό και το άρθρο μας: Γιατί δεν λένε στον κόσμο ότι τα εμbόλια είναι πειραματικά;https://logistis-amea.blogspot.com/