Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Συνήγορος του Πολίτη θα ερευνήσει τα σωρευμένα ζητήματα νομιμότητας στα ΚΕ.Π.Α.;

Δημοσιεύθηκε η Γνωμοδότηση ΝΣΚ 123/2020, η οποία μας δικαιώνει, για δεύτερη φορά ουσιαστικά, μετά την υπ' αρ. 20/2019 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Εκκρεμεί από τον περασμένο Ιούλιο λόγω του ότι εκκρεμεί η αποδοχή της. Επομένως, θα πρέπει ο Συνήγορος του Πολίτη κάποτε να αναλάβει τις ευθύνες του και να ασχοληθεί αποτελεσματικά με τις τις υποθέσεις που του έχουμε αναφέρει για το καθεστώς αδιαφάνειας στη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας μας στα ΚΕ.Π.Α.

Περιμένουμε άπρακτοι εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο ενώ διαφαίνεται ότι ο ΕΦΚΑ έχει υποπέσει σε παράβαση καθήκοντος.

Ακολουθεί επιστολή προς τον Συνήγορο του Πολίτη, με κοινοποίηση και στην Ειδική Υποεπιτροπή στη Βουλή για τα θέματα ΑμεΑ, καθώς και σε άλλες οργανώσεις και πρόσωπα.

Με την επιστολή προσθέσαμε πληροφορίες επί της αναφοράς μας, υπ΄αρ. υπόθεσης 266158 και της αναφοράς μας με αρ. υπόθεσης 274925.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020

Υπόψη των:
- Συνηγόρου του Πολίτη, κ. Ανδρέα Ποττάκη
- Βοηθού Συνηγόρου κ. Γιάννη Σ. Κωστή
- Νομικού, κ. Αργυρώ Τζώρτζη (για την αναφορά με αρ. υπόθεσης 277ΧΧΧ)
- Νομικού, κ. Ειρήνης Κυριακάκη (για την αναφορά με αρ. υπόθεσης 266158)
GRAM_KOINONIKHS_PROSTASIAS@synigoros.gr, press@synigoros.gr

Το παρόν προστίθεται ως πρόσθετη πληροφορία στην αναφορά μας υπ΄αρ. υπόθεσης 266158 και της αναφοράς μας με αρ. υπόθεσης 274925.


Θέμα: «Ο Συνήγορος του Πολίτη θα ερευνήσει τα σωρευμένα ζητήματα νομιμότητας στα ΚΕ.Π.Α.;»

 

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι!

Σε συνέχεια της αναφοράς μας, υπ’ αρ. υπόθεσης 266158/22.08.2019 και της αναφοράς μας, υπ’ αρ. υπόθεσης 274925/19.02.2020, σας θέτουμε υπόψη και την αναφορά, υπ’ αρ. υπόθεσης 277ΧΧΧ, του κ. ΧΧΧ, την οποία μας διέθεσε με τη βούλησή του. Ο κ. ΧΧΧ μας ενημέρωσε ότι, παρόλη την παρέμβαση του ΣτΠ, η υπόθεσή του εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο αφού στην πιο πρόσφατη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Αύγουστος 2020), η υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. του μετέβαλε αναιτιολόγητα την πάθησή του χωρίς να λάβει υπόψη (επίσης αναιτιολόγητα) τον εισηγητικό φάκελο παροχών αναπηρίας του θεραπευτή-ιατρού του, όπως επίσης δεν έλαβε υπόψη (αναιτιολόγητα πάντα) ούτε και τις εξετάσεις που ο κ. ΧΧΧ τους προσκόμισε.

Επομένως, θα θέλαμε να διασταυρώσετε αυτές τις τρεις αναφορές επειδή η αναφορά του κ. ΧΧΧ επιβεβαιώνει τη δική μας, με την οποία σας έχουμε αναφέρει ότι
η ανωνυμία των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. εφαρμόζεται παράνομα αφού παραβιάζει, αναιτιολόγητα, εδώ και παραπάνω από έναν χρόνο, την εκτελεστή απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπ’ αρ. 20/2019, ενώ παραβιάζει επίσης την αρχή της διαφάνειας.

Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι οι τρισέλιδες αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών (αποφάσεις αναπηρίας μας), είναι διοικητικά έγγραφα (και όχι ιατρικά). Πρόκειται δηλαδή για πρακτικά συλλογικών οργάνων της δημόσιας διοίκησης, στα οποία διαπιστώσαμε ότι παρανόμως δεν εφαρμόζεται πρωτοκόλληση (!) και στα οποία γίνεται επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της υγείας μας - ενώ ξεκαθαρίστηκε από την απόφαση,
υπ’ αρ. 20/2019 ΑΠΔΠΧ, ότι τα στοιχεία των ιατρών δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Η ΑΠΔΠΧ μάλιστα επέβαλε την κύρωση της προειδοποίησης στον ΕΦΚΑ, ο οποίος όμως εξακολουθεί αναιτιολόγητα και δεν συμμορφώνεται με την απόφαση 20/2019 ΑΠΔΠΧ αφού συνεχίζει και δεν χορηγεί τα στοιχεία των ιατρών στους προσφεύγοντες.

Μετά την τρίτη, κατά σειρά, επιστολή που έστειλε ο ΣτΠ στον ΕΦΚΑ (
έγγραφο 266158/19116/2020_12.05.2020) δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωσή σας σχετικά κι αναρωτιόμαστε:

α) Απάντησε ο ΕΦΚΑ στην ανωτέρω επιστολή ή μήπως αγνόησε και πάλι τις συστάσεις του ΣτΠ ότι υποχρεούται δια νόμου να συνεργαστεί; Στην περίπτωση που ο ΕΦΚΑ δεν έχει απαντήσει προτίθεται ο ΣτΠ,  να αναφέρει, όπως έχει υποχρέωση βάσει άρθρου 38 ΚΠΔ, την παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) στις αρμόδιες αρχές;

β) Προτίθεται ο ΣτΠ να διερευνήσει αν οι υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. του ΕΦΚΑ νομιμοποιούνται (είτε αιτιολογημένα είτε αναιτιολόγητα) να αλλάζουν τις παθήσεις των ασθενών;

γ) Προτίθεται ο ΣτΠ να διερευνήσει αν νομιμοποιείται ο ΕΦΚΑ να μην εφαρμόζει πρωτοκόλληση στις αποφάσεις των υγειονομικών επιτροπών (τρισέλιδα πρακτικά, στα οποία γίνεται επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της υγείας μας;)

δ) Προτίθεται ο ΣτΠ να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές, όπως έχει υποχρέωση από το άρθρο 38 ΚΠΔ, την παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), εκ μέρους του ΕΦΚΑ επειδή δεν έχει απαντήσει, παρά το ότι πέρασαν πολλοί μήνες, στις επιστολές-αιτήματα περίπου εκατό ατόμων, μελών της διαδικτυακής μας κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ», που ούτε και για τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων δεν μας έχει ενημερώσει, όπως του το είχαμε ζητήσει σε κάθε επιστολή που του στείλαμε (τις οποίες ταυτόχρονα σας κοινοποιούσαμε με την ίδια αποστολή email);

ε) Προτίθεται να αναφέρει ο ΣτΠ στις αρμόδιες αρχές τη μη συμμόρφωση του ΕΦΚΑ στην εκτελεστή απόφαση
20/2019 ΑΠΔΠΧ αφού συνεχίζει και δεν κοινοποιεί τα στοιχεία των ιατρών στους προσφεύγοντες ενδιαφερόμενους-ασθενείς;

στ) Επειδή έχουμε ζητήσει μέσω της Βουλευτή, κ. Μαρίας Απατζίδη, (αρ. πρωτ. ερώτησης 6601, 18.05.2020) να μας απαντήσει ο Υπουργός Υγείας αν οι ιατροί των ΚΕΠΑ νομιμοποιούνται να διενεργούν ιατρικές πράξεις, αλλά μέχρι στιγμής η ερώτηση δεν έχει απαντηθεί: Προτίθεται ο ΣτΠ να διερευνήσει αν οι ιατροί του ειδικού σώματος των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. νομιμοποιούνται να διενεργούν ιατρικές πράξεις εντός των δομών του ΕΦΚΑ;

ζ) Τέλος, έχουμε υπόψη μας τη Γνωμοδότηση ΝΣΚ 123/2020, η οποία μας δικαιώνει. Εκκρεμεί όμως από τον περασμένο Ιούλιο για να λάβει αποδοχή. Προτίθεται να παρέμβει ο ΣτΠ για να επισπευσθεί η διαδικασία αποδοχής της;

Κατόπιν των ανωτέρω,
υπενθυμίζεται στον Συνήγορο του Πολίτη, με την ειδική αρμοδιότητα που του έχει ορισθεί από τον ν. 4488/2017, άρθρο 72, ως το «Πλαίσιο Προαγωγής» για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (CRPD), κυρωμένης με τον ν. 4074/2012, όπως και με την αρμοδιότητα που έχει βάσει άρθρου 103, παρ. 9, του Συντάγματος και του ν. 3094/2003, ότι θα πρέπει να διαμεσολαβήσει ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά μου να μου χορηγηθούν με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας τα αντίγραφα όλων των τρισέλιδων αποφάσεων υγειονομικών επιτροπών που με αφορούν άμεσα, από την αρμόδια διεύθυνση του ΕΦΚΑ, όπως και τα ίδια ακριβώς αιτήματα που έχουν στείλει πολλές δεκάδες ΑμεΑ, μέλη της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ», τα οποία έχουν μείνει αναπάντητα, όπως και το δικό μου (από τον περασμένο Νοέμβριο, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν προσβληθεί τα έννομα δικαιώματά μου).

Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ τον ΣτΠ, τα έγγραφα που μου στέλνει να μου τα στέλνει με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο email που του έχω δηλώσει (βάσει ν. 2672/98, άρθρο 14).


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

άμεσα ενδιαφερόμενος και θιγόμενος πολίτης με αναπηρία,
και με το δικαίωμα που μου δίνει η
CRPD, άρθρο 33, παρ. 3 (Ν. 4074/2012) να εμπλέκομαι και να συμμετέχω πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της εθνικής εφαρμογής της Σύμβασης, και ως ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας για τα δικαιώματα των ΑμεΑ «Συνήγορος των ΑμεΑ»


Κοινοποίηση στους παρακάτω αποδέκτες:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
k.christopoulos@parliament.gr

Α΄Τμήμα
Προϊσταμένη: Σινορίκ Παπαζιάν
epitropes@parliament.gr, n.papazian@parliament.gr

Β΄ Τμήμα
Προϊστάμενος: Τιμόθεος Τσιρόπουλος
t.tsiropoulos@parliament.gr, epitropes@parliament.gr

Με τη θερμή παράκληση να τεθεί υπόψη της Κοινοβουλευτικής Υποεπιτροπής για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία.

Κοινοβουλευτική Υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία

Πρόεδρος,  κ. Βούλτεψη Σοφία
s.voultepsi@parliament.gr

Μέλος, κ. Καραμανλή Αρκαδίου Άννα
karamanlia@yahoo.gr

Μέλος, κ. Κεφάλα Μαρία – Αλεξάνδρα
mar.kefala@parliament.gr

Μέλος, κ. Κυρανάκης Κωνσταντίνος
konstantinos@kyranakis.gr

Μέλος, κ. Κώτσηρας Γεώργιος
g.kotsiras@parliament.gr

Μέλος, κ. Μπουτσικάκης Εμμανουήλ
info@boutsikakis.gr

Μέλος, κ. Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
kke@parliament.gr

Μέλος, κ. Αδαμοπούλου Αγγελική
aadamopoulou23@gmail.com

Μέλος, κ. Τζούφη Μερόπη
m.tzoufi@parliament.gr

Μέλος, κ. Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα
kgiannakopoulou@gmail.com

Μέλος, κ. Αλεξοπούλου Αναστασία-Αικατερίνη
info@alexopoulou.gr

Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
(Για να ελέγξει αν παραβιάζονται συνταγματικά δικαιώματα – ενώ δεν πρόκειται περί «ατομικής υπόθεσης», αλλά περί συλλογικής - όπως απαράδεκτα μου απάντησε η Πρόεδρός της για την καταγγελία που έχω υποβάλει κατά της αδιαφάνειας στη λειτουργία των ΚΕΠΑ, όπως και για όλες τις υποθέσεις στις οποίες καταγγέλλω ότι έχουν παραβιαστεί συλλογικά δικαιώματα των ΑμεΑ!).
info@nchr.gr

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
Υπόψη εκπροσώπου, κ. Παναγιώτη Δημητρά
panayotedimitras@gmail.com

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
esaea@otenet.gr

Παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ
Υπόψη κας Αντωνίας Παυλή, ερευνήτριας του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ
epeaek2@esaea.gr

κ. Μαρία Απατζίδη, βουλευτής
m.apatzidi@parliament.gr

κ. Γεώργιος Σαρανταυγάς, διεθνολόγος

κ. Νικόλαος Αντωνιάδης, νομικός
nikant2@yahoo.gr, nikantoffice@gmail.com

Δρ Φαίδων Βόβολης, καρδιολόγος
fedonvovolis@yahoo.gr

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020

Κοπτική-Ραπτική για τη δημόσια υγεία

Δείτε πώς η συνέντευξη ενός επιφανούς καρδιολόγου, διάρκειας μισής ώρας, συρρικνώθηκε σε δύο αποσπάσματα συνολικής διάρκειας 23 δευτερολέπτων!

Ο Δρ. Φαίδωνας Βόβολης είναι επικεφαλής του κινήματος «Κίνηση Ελεύθερων Πολιτών-Η Ελλάδα ψηλά», ενώ έχει δημοσιεύσει πολύ σοβαρές προτάσεις για τις μάσκες στα σχολεία.

Προβάλλονται τα δύο σύντομα αποσπάσματα που προβλήθηκαν στην εκπομπή του MEGA LIVE NEWS, στις 24.08.2020 και 25.08.2020 αντίστοιχα.

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020

Άνιση μεταχείριση στα ΑμεΑ, μεταξύ ουσιωδώς όμοιων περιπτώσεων, σε παροχές για την αντιμετώπιση ακραίας φτώχειας

Επικαιροποίηση 27-28.09.2020
Μετά την αποσιώπηση που διενέργησε η Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στο ονοματεπώνυμό μου και την απαράδεκτη απάντησή της υπέβαλα άμεσα:
Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη (Δημοσίευση των επιστολών εντός του άρθρου).


28.09.2020: Υπέβαλα αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη, για την οποία με ενημέρωσαν ότι έχει λάβει τον αριθμό υπόθεσης 286118 (αναμένεται να εμφανιστεί και στο σύστημα λόγω τεχνικού ή γραμματειακού λάθους, επειδή έχουν συσχετιστεί εκ παραδρομής δύο αναφορές μου με άσχετη υπόθεση, βλέπε εικόνα).

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΟΥ


27.09.2020:
Κατόπιν της απαράδεκτης απάντησης που έλαβα από τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπέβαλα καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία έλαβε τον αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/6526/27-09-2020


Το κείμενο της καταγγελίας:


Η σχέση μου με τον καταγγελλόμενο:
Ο καταγγελλόμενος, ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, διέγραψε αντίθετα με τη θέλησή μου και χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή μου το ονοματεπώνυμό μου από δύο υποβαλλόμενες αναφορές (μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου) που ασκήθηκαν από δύο βουλευτές, για λογαριασμό πολίτη, ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ΑμεΑ (εγώ είμαι ο πολίτης και ακτιβιστής) ενώ αρνείται να το επαναφέρει.

Ανταπόκριση υπευθύνου
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανταποκρίθηκε με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής που έλαβα στις 22.09.2020, χωρίς όμως να ικανοποιήσει το αίτημά μου να αποκατασταθεί το ονοματεπώνυμό μου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επικαλέστηκε τη γενική αρχή «ελαχιστοποίησης των δεδομένων» που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5.1.γ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), η οποία όμως θεωρώ ότι δεν σχετίζεται με την περίπτωσή μου καθώς το ονοματεπώνυμό μου, το μοναδικό μου προσωπικό δεδομένο, "ελαχιστοποιήθηκε" στην ανυπαρξία...
Επιπλέον, δεν με ενημέρωσε για τα δικαιώματά μου.


Αντικείμενο καταγγελίας

Επειδή στην αναφορά, υπ’ αρ. πρωτ. 2643/02/09.2020, του Βουλευτή, κ. Βασίλειου Κόκκαλη, και στην αναφορά, υπ’ αρ. πρωτ. 2560/02.09.2020, του Βουλευτή, κ. Γεώργιου Μουλκιώτη, διαπίστωσα ότι έχει γίνει μη σύννομη επεξεργασία του προσωπικού μου δεδομένου (απόκρυψη στο ονοματεπώνυμό μου, σε κάθε σημείο όπου αυτό αναγράφεται) από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, υπέβαλα στην παραπάνω διεύθυνση, στις 03.09.2020, ηλεκτρονικό αίτημα (
email) προς τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής, στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της Βουλής και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Βουλής. Το αίτημα έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου 2753, 04.09.2020.   

  Με το αίτημα ζητούσα να αποκατασταθεί η αυθαίρετη διαγραφή του ονοματεπώνυμού μου από τις δύο υποβαλλόμενες αναφορές που άσκησαν ως μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου δύο βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου.

 Οι υποβαλλόμενες αναφορές των βουλευτών αποτελούν συνέχεια υπόθεσης την οποία έχω αναφέρει στο παρελθόν, με το ονοματεπώνυμό μου πάντα, ως δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας για τα άτομα με αναπηρίες, με το όνομα ομάδας "Συνήγορος των ΑμεΑ". Συστηματικά συνεργάζομαι με διάφορους βουλευτές, οι οποίοι ασκούν διάφορα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου (Συνήθως Ερωτήσεις κι Επίκαιρες Ερωτήσεις), οι οποίοι κάνουν πάντα χρήση του ονόματός μου, καθώς με τις απαντήσεις, εκ μέρους των Υπουργών, μπορώ  με το όνομά μου να τις αξιοποιήσω κατάλληλα αγωνιζόμενος για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως π.χ. με το να υποβάλλω αναφορές στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας την παρέμβασή του με την ειδική αρμοδιότητα που έχει ως "Πλαίσιο Προαγωγής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ", βάσει ν. 4488/2017, άρθρο 72. Είναι όμως απαραίτητο, σύμφωνα με τις οδηγίες του στο, να τις υποβάλλω με το όνομά μου, με τα προσωπικά μου στοιχεία. Επομένως, η σύνδεση του ονόματός μου με τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου των βουλευτών είναι απαραίτητη.

  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής,
όμως, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ, διέγραψε με μπλάνκο το ονοματεπώνυμό μου, σε κάθε σημείο όπου αυτό αναφέρεται μέσα στις αναφορές των δύο βουλευτών, παρόλο που προκύπτει, μέσα από το κείμενο των αναφορών, ότι έχω εκδηλώσει, με διάφορους τρόπους και μέσα από σαφείς θετικές ενέργειες, τη συγκατάθεσή μου στη δημοσίευση του - αφού η υπόθεση και η επιστολή μου έχουν δημοσιευθεί σε διάφορους ιστότοπους κι ενώ η διαδικτυακή κοινότητα "Συνήγορος των ΑμεΑ" και ό,τι αναρτάται σ΄αυτήν είναι πάντα σε δημόσια θέα. Η δημοσίευση των θεμάτων και του ονόματός μου διαφαίνεται, μέχρι ακόμα και με τους σχετικούς συνδέσμους που οδηγούν στις δημόσιες αναρτήσεις, στα κείμενα που επεξεργάστηκε ο  υπεύθυνος επεξεργασίας, ο οποίος δεν με ενημέρωσε προηγουμένως για την επεξεργασία (διαγραφή) του ονόματός μου.

  Με την απάντηση του, στο αίτημά μου να επαναφέρει το ονοματεπώνυμό μου, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αρνείται την επαναφορά του, επικαλούμενος δήθεν την προστασία του προσωπικού μου δεδομένου και την "αρχή της ελαχιστοποίησης" του ΓΚΠΔ θεωρώντας αυθαίρετα ότι η "ελαχιστοποίηση του ονόματός μου (το μοναδικό προσωπικό μου δεδομένο) στην...ανυπαρξία" είναι σύννομη! Επιπλέον, δεν με ενημέρωσε ποτέ για τα δικαιώματά μου.

 Εκτιμώ ότι προσβάλλονται οι Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προσβάλλεται η Νομιμότητα της επεξεργασίας, προσβλήθηκαν οι Προϋποθέσεις για συγκατάθεση, η Διαφανής ενημέρωση, ανακοίνωση και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, οι Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων, προσβάλλεται το Δικαίωμα διόρθωσης, προσβάλλεται το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και η Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Συνοπτικά, παραβιάστηκαν τα άρθρα 5, 6, 7, 12, 14, 16 18 και 19 του ΓΚΠΔ


Επικαιροποίηση 03.09.2020:


Σοκαρίστηκα όταν διαπίστωσα ότι σε αναφορές δύο βουλευτών (Βασίλειος Κόκκαλης/ΣΥΡΙΖΑ και Γεώργιος Μουλκιώτης/ΚΙΝΑΛ) έχει εφαρμοστεί απόκρυψη στο ονοματεπώνυμό μου και αλλοίωση στις εικόνες, ειδικά στον πίνακα με τα παραδείγματα.

Επειδή δεν αρκούμαι ποτέ στην τηλεφωνική επικοινωνία στέλνω επιστολή στους αρμοδίους προκειμένου να αποκαταστήσουν τη μη σύννομη απόκρυψη του ονόματός μου στα Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και να καθαρίσουν τις μαυρισμένες εικόνες που έτσι και τις δει ο Υπουργός Εργασίας δεν θα καταλάβει τίποτα.

Η επιστολή: Επικαιροποίηση 02.09.2020: 06:59: Ο Βουλευτής, κ. Κόκκαλης, με κάλεσε στο τηλέφωνο. Μου εξήγησε ότι έγινε κάποιο λάθος από το γραφείο της Βουλής. Σύντομα θα με καλέσει ο συνεργάτης του για να διορθωθεί το λάθος και να γίνει ορθή επανάληψη υποβολής της αναφοράς.

Επικαιροποίηση 02.09.2020:

Μόλις διαπίστωσα ότι ο Βουλευτής, κ. Βασίλειος Κόκκαλης έχει υποβάλει αναφορά ως μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Με εξέπληξε όμως ότι έχει διενεργηθεί αναιτιολόγητα πλήρης απόκρυψη στο ονοματεπώνυμό μου, λόγος που με έκανε να του στείλω αμέσως μήνυμα για να διορθώσει την εξαιρετικά σοβαρή παράλειψη:

«Αξιότιμε, κ. Κόκκαλη,
επιθυμώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την πλήρη αναφορά σας, υπ΄αρ. 2643/02.09.2020, με θέμα: «με επιστολή της ενημερώνει για την αδικία εις βάρος των μικροσυνταξιούχων ΑμεΑ, σχετικά με τον αποκλεισμό τους από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ και αιτείται απαντήσεων.».

Επειδή παρατήρησα όμως ότι γίνεται αναιτιολόγητη απόκρυψη του ονόματός μου, στο δικό σας έντυπο, θα σας παρακαλέσω θερμά να αποσύρετε άμεσα την αναφορά σας και να την αντικαταστήσετε με κάποια άλλη, διότι η αναφορά μου έχει δημοσιευθεί από την πρώτη στιγμή, τόσο στο προσωπικό μου ιστολόγιο, http://logistis-amea.blogspot.com/2020/08/blog-post_17.html
όσο και στη διαδικτυακή κοινότητα "Συνήγορος των ΑμεΑ" που είναι δημόσια ομάδα.

Όλες μου οι αναφορές και οι καταγγελίες δημοσιεύονται πάντα χωρίς να κρύβω το ονοματεπώνυμό μου. Μόνο το email μου αποφεύγω να δημοσιεύω για ευνόητους λόγους (θα δεχόμουν καθημερινά χιλιάδες μηνύματα).

Επειδή το κείμενο στις 15 από τις 16 σελίδες της αναφοράς σας αποτελεί δικό μου πνευματικό δημιούργημα, επειδή γίνεται επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων χωρίς να απαιτείται η συναίνεσή μου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (αφού είναι όλα δημοσιευμένα από εμένα τον ίδιο περιττεύει η συναίνεση), κι επειδή την αναφορά σας και την απάντηση εκ μέρους του Υπουργού μπορεί να χρειαστεί να τις επικαλεστώ σε μια επόμενη αναφορά μου στον Συνήγορο του Πολίτη ή κάπου αλλού, θα σας παρακαλέσω για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος.

Είμαι σίγουρος ότι δεν υπήρξε κάποια δόλια σκοπιμότητα εκ μέρους σας διότι αντιλήφθηκα ότι προηγήθηκε δημοσίευση, με αναφορά στο όνομά μου, στον σύνδεσμο https://www.larissapress.gr/2020/09/01/kokkalis-se-michailidou-na-arthei-i-adikia-pou-synteleitai-se-varos-mikrosyntaxiouchon-amea/

Καταλαβαίνετε όμως ότι θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει πλήρης αναφορά στο ονοματεπώνυμό μου χωρίς την παραμικρή απόκρυψη, όπου αυτό εμφανίζεται (είτε στο κείμενο είτε στις εικόνες).

Παρακαλώ, επίσης, σε μια ενημέρωση εκ μέρους σας για τυχόν ενέργειές σας.

Με άπειρη εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας "Συνήγορος των ΑμεΑ".

Υ.Γ. Το παρόν μήνυμα θα δημοσιευθεί, όπως άλλωστε συνηθίζεται.»

Ακολούθησε και δεύτερη επιστολή μου ως εξής:
Σας στέλνω επιπλέον δημοσίευση από το Taxheaven.gr: https://www.taxheaven.gr/news/50355/prosoetes-plhrofories-gia-thn-anafora-mas-ston-stp-me-oema-anish-metaxeirish-sta-amea-metaxy-oysiwdws-omoiwn-periptwsewn-se-paroxes-gia-thn-antimetwpish-akraias-ftwxeiasΕπικαιροποίηση 28.08.2020:

Πρόσθετα στοιχεία στην αναφορά μας (ΣτΠ).
Έγινε αποστολή προς όλους τους αρμοδίους και τους πολιτικούς (βλέπε λίστα αποδεκτών)

Το κείμενο

Επιστολή προς Βουλευτές
Σε συνέχεια της αναφοράς μας στον Συνήγορο του Πολίτη με θέμα «Άνιση μεταχείριση στα ΑμεΑ, μεταξύ ουσιωδώς όμοιων περιπτώσεων, σε παροχές για την αντιμετώπιση ακραίας φτώχειας» κι αφού ανταποκρίθηκε ο Βουλευτής, κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, διαπιστώσαμε ότι στις αρχές Ιουλίου ο Βουλευτής μαζί με τον συνάδελφό του, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, είχαν ασκήσει μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό Εργασίας με παρεμφερή ζητήματα προς την αναφορά μας.

Απευθυνόμαστε πλέον προς τους δύο Βουλευτές επισημαίνοντας τους, κατόπιν έρευνάς μας, κάποιες πολύ χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μπορούν να επικαλεστούν για να επανέλθουν με το θέμα που έχουμε αναφέρει στον Συνήγορο του Πολίτη.

 Η επιστολή προς τους δύο Βουλευτές

 

Η έννοια της αδικίας έγκειται στο όταν οι μνημονιακές κυβερνήσεις αναδιανέμουν την ακραία φτώχεια στον κόσμο, καμαρώνοντας, με θράσος κιόλας, ότι λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπισή της, ενώ στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουν άνισα τους μικροσυνταξιούχους αναπηρίας, παραβιάζοντας τα συνταγματικά τους δικαιώματα - υπό τη συγκάλυψη των αρμοδίων φορέων κι "ανεξάρτητων" αρχών.

Οι μικροσυνταξιούχοι αναπηρίας
, εκείνοι που παρήγαγαν από την εργασία τους πλούτο στη χώρα, έκαναν ένσημα καταβάλλοντας εισφορές και βγήκαν στη σύνταξη επειδή απέκτησαν κάποια αναπηρία στην πορεία της ζωής τους, μοιάζει σήμερα σαν να τιμωρούνται...

Ίσως θα ήταν καλύτερα τελικά να μην είχαν δουλέψει ποτέ αφού αυτό το κράτος συμπεριφέρεται σαν να θέλει τους πολίτες του άνεργους και μέσα στην ακραία φτώχεια.

Ακολουθεί επιστολή προς όλους τους αρμοδίους, από τον Πρωθυπουργό και κάτω, προκειμένου να ενημερωθούν για την αναφορά που υποβάλαμε, στις 14.08.2020, στον Συνήγορο του Πολίτη

 

 

Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020

Προς: Λίστα Αποδεκτών


Θέμα αναφοράς: «Άνιση μεταχείριση στα ΑμεΑ, μεταξύ ουσιωδώς όμοιων περιπτώσεων, σε παροχές για την αντιμετώπιση ακραίας φτώχειας»


Αξιότιμοι κύριοι,
σας γνωστοποιούμε την αναφορά που υποβάλαμε στον Συνήγορο του Πολίτη, 14.08.2020, Αριθμός Υπόθεσης: 283856, με θέμα «Άνιση μεταχείριση στα ΑμεΑ, μεταξύ ουσιωδώς όμοιων περιπτώσεων, σε παροχές για την αντιμετώπιση ακραίας φτώχειας» και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν ενέργειες αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να αρθεί αυτή η αντισυνταγματική αδικία, ως άνιση μεταχείριση, που εφαρμόζεται μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες, ουσιωδώς όμοιων περιπτώσεων.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Ακτιβιστής για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας για ΑμεΑ «Συνήγορος των ΑμεΑ»


Περίληψη του θέματος:

Μετά από παραλείψεις εκ μέρους του ΣτΠ και του Υπουργού Εργασίας στην κατάφωρη αδικία που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, εις βάρος των ΑμεΑ, από το κράτος, με εφαρμογή άνισης μεταχείρισης στις κοινωνικές παροχές για την αντιμετώπιση ακραίας φτώχειας, μεταξύ ουσιωδώς όμοιων περιπτώσεων, είμαι αναγκασμένος να υποβάλω την παρούσα αναφορά επικαλούμενος εκ νέου την ειδική αρμοδιότητα του ΣτΠ ως «Πλαίσιο Αναφοράς» για την προαγωγή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, την οποία ο ΣτΠ αποφεύγει επίσης, μη τιμώντας τον θεσμό που εκπροσωπεί.

Γεγονός Α): Ο ΣτΠ παρέβλεψε εντελώς (ενδεχομένως από σκοπιμότητα),
όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από την επιστολή του στον σύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/1zT4GSaN6nCV6r03dFZr9UCTYfCyZcGQk/view ,
να αναφέρει, στην υπ’ αρ. υπ. 272070, 27/12/2019, αναφορά μου:

α) την άνιση μεταχείριση που εφαρμόζεται στους μικροσυνταξιούχους με αναπηρία, σε σχέση με τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, που μπορεί να έχουν ακριβώς την ίδια πάθηση και το ίδιο ποσοστό αναπηρίας, στην παροχή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ ΚΟΤ Α.
β) την ειδική αρμοδιότητα που έχει ως «Πλαίσιο Προαγωγής» για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (
CRPD, ν. 4074/2012, ν. 4488/2017, άρθρο 72).

γ) Να απευθυνθεί άμεσα (και όχι με κοινοποίηση όπως έκανε) στα αρμόδια υπουργεία. Αντιθέτως, απευθύνθηκε στην ΑΑΔΕ και στην ΗΔΙΚΑ, οι οποίες δεν είναι αρμόδιες να διορθώνουν τις νομοθετικές αδικίες.

Έγγραφο ΣτΠ (05.02.2020)

Έγγραφο ΣτΠ (18.06.2020


Γεγονός Β):
Η Υφυπουργός Εργασίας,  κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, στις 06.02.2020 απαντώντας σε σχετική Επίκαιρη Ερώτηση (υπ’ αρ. 468, 03.02.2020) του Βουλευτή, κ. Κρίτωνα Αρσένη, την οποία υπέβαλε για λογαριασμό μου και για λογαριασμό της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ», δεσμεύτηκε ότι με  νομοθετική παρέμβαση θα διορθωθεί η αδικία μεταξύ συντάξεων κι αναπηρικών επιδομάτων.

Πηγές:
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=f462a14e-391d-4815-8923-ab5700efe6b1

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11174695.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/1srBl3nLXeGO7GzxpTlx920L7Z5ttmJRJ

Η απάντηση της Υφυπουργού Εργασίας, αναλυτικά, ήταν η εξής:
  «Στο κομμάτι των συντάξεων, ναι, είμαστε σε συνεννόηση και σε πολύ καλή επικοινωνία με τον Υπουργό μου, διότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα κενό ως προς τις συντάξεις αναπηρίας, για το οποίο σύντομα θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε από πλευράς μας να διορθώσουμε την αδικία -αν θέλετε- η οποία υπάρχει και πολλές φορές αναπηρικά επιδόματα είναι υψηλότερα από αυτά των αναπηρικών συντάξεων και κάποιος συμπολίτης μας ενώ έχει καταθέσει κιόλας τις ασφαλιστικές του εισφορές, μετά λαμβάνει μία σύνταξη αναπηρίας, η οποία είναι χαμηλότερη από το επίδομα που του δίνει το Υπουργείο Πρόνοιας».

Πηγές: α) Πρακτικό της συζήτησης της Ολομέλειας της Βουλής, 06.02.2020, σελ. 9499  
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20200206.pdf

β) Απόσπασμα της συζήτησης στη Βουλή, στις 6.2.2020, από την επίκαιρη ερώτηση που υπέβαλε ο βουλευτής κ. Kriton Arsenis, για λογαριασμό της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ», με θέμα «Αναγκαιότητα για μέτρα και δράσεις για την υποστήριξη ατόμων στο φάσμα του αυτισμού».  Στο 11’.55” διατυπώνεται η παραπάνω παραδοχή εκ μέρους της Υφυπουργού και η ανεκπλήρωτη υπόσχεση που μας έδωσε.
Πηγή:
https://youtu.be/QHuGmMJkUYk

  Γεγονός Γ): Στη συνέχεια, στις 03.04.2020 μέσω του Βουλευτή, κ. Κρίτωνα Αρσένη, υποβάλαμε εκ νέου ερώτημα στον Υπουργό Εργασίας με το εξής ερώτημα:

«Δεδομένου ότι, στην εν λόγω επίκαιρη ερώτηση, η Υφυπουργός Εργασίας εξέφρασε τη δέσμευσή σας ότι: «...με νομοθετική παρέμβαση θα διορθωθεί η αδικία μεταξύ συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων».
 1. Με ποιους ακριβώς τρόπους προτίθεται το Υπουργείο να διορθώσει την αδικία μεταξύ συντάξεων κι αναπηρικών επιδομάτων;   2. Θα συμπεριληφθούν, και με ποιο χρονοδιάγραμμα, οι μικροσυνταξιούχοι αναπηρίας στις κοινωνικές παροχές όπως είναι το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (πλέον Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) και το Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ, ΚΟΤ Α’;»

Πηγή: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11244025.pdf

Το ερώτημα κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής, άρθρο 126, έμεινε αναπάντητο. Για τον λόγο αυτό ο Βουλευτής, κ. Κρίτωνας Αρσένης επανήλθε με επίκαιρη ερώτηση στις 15.06.2020.
Πηγή:
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11296581.pdf

Αυτή τη φορά η Υφυπουργός Εργασίας απέφυγε εντελώς να απαντήσει στο 2ο σκέλος του ερωτήματος:
«2. Προτίθεται και με ποιο χρονοδιάγραμμα να διορθώσει την αδικία μεταξύ συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων;», όπως μπορείτε να διαπιστώστε κι εσείς μέσα από τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης ΡΞΑ - 17/06/2020, σελ. 15113
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20200617pr.pdf  και από το τηλεοπτικό απόσπασμα εδώ: https://youtu.be/LVJleaR0T3M

 

ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
Προς διευκόλυνση της κατανόησης δίνουμε με πίνακα δύο κραυγαλέα παραδείγματα άνισης μεταχείρισης μεταξύ ανασφάλιστων ΑμεΑ και μικροσυνταξιούχων αναπηρίας του ΕΦΚΑ, με σύγκριση μεταξύ ΑμεΑ που έχουν τις ίδιες ακριβώς παθήσεις και το ίδιο ποσοστό αναπηρίας:


Στο πρώτο παράδειγμα του πίνακα έχουμε δύο ΑμεΑ, ένα ανασφάλιστο κι ένα μικροσυνταξιούχο αναπηρίας του ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και την πάθηση του Διαβήτη τύπου 1.

Το ανασφάλιστο ΑμεΑ, που δικαιούται την οικονομική ενίσχυση βαριάς αναπηρίας (βάσει ΚΥΑ, υπ’ αρ. πρωτ.: Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528, 10.04.2013, ΑΔΑ: ΒΕΧ4Λ-ΝΘΞ), δικαιούται το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (γνωστό ως «ΚΕΑ») βάσει της ΚΥΑ, υπ’ αρ. πρωτ. Δ13/οικ./33475/1935 (ΦΕΚ Β’ 2281/2018), που προβλέπει ότι τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος δεν περιλαμβάνονται στο δηλούμενο εισόδημα.  Στην περίπτωση του μονοπρόσωπου νοικοκυριού το εγγυημένο ποσό ορίζεται στα 200 ευρώ ανά μήνα. Επιπλέον δικαιούται και Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ, κατηγορίας ΚΟΤ Α’, βάσει της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 242/2018).

Υπολογίζοντας τα ποσά που εισπράττει μηνιαίως, προκύπτει ότι το συνολικό  ετήσιο ποσό που λαμβάνει προσδιορίζεται στα 6.156 ευρώ.

Ενώ, το ΑμεΑ που είναι μικροσυνταξιούχος του ΕΦΚΑ, με την ίδια ακριβώς πάθηση και με το ίδιο ακριβώς ποσοστό αναπηρίας, αν λαμβάνει το κατώτατο όριο των 192 ευρώ μηνιαίως για την προσωρινή σύνταξη βάσει άρθρου 29, ν. 4387/2016, δεν δικαιούται Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ούτε ΚΟΤ Α’ ΔΕΗ.

Επομένως, διαβιώνει σε συνθήκες εξαιρετικά ακραίας φτώχειας με τις ετήσιες αποδοχές της πενιχρής σύνταξής του, δηλαδή με 2.304 ευρώ!

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στη διαδικτυακή κοινότητα «Συνήγορος των ΑμεΑ» υπολογίσιμος αριθμός ατόμων δηλώνουν ότι όντως λαμβάνουν το κατώτατο όριο των 192 ευρώ, της προσωρινής σύνταξης αναπηρίας, τα περισσότερα από αυτά τη λαμβάνουν εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.


Σύνδεσμος: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/permalink/3779534952061190/

 

 Παρόμοια δημοσκόπηση για το όριο των 288 ευρώ:


Σύνδεσμος: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/permalink/3779542222060463/

Σημείωση: Τα κατώτατα όρια προβλέπονται από το άρθρο 29 του ν. 4387/2016, στην περίπτωση που οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση υποβάλλονται χειρόγραφα ενώ όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά προβλέπεται διαφορετικός υπολογισμός (80% της οριστικής σύνταξης αναπηρίας) επειδή σ’ αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα του άρθρου 29Α. Φυσικά, δεν είναι λίγες και οι οριστικές συντάξεις αναπηρίας εξαιρετικά μικρού ύψους.

Στη δημοσκόπηση παρακάτω διαπιστώνεται σχεδόν ισάριθμος αριθμός μεταξύ των ΑμεΑ που έχουν υποβάλει έντυπα αιτήματα συνταξιοδότησης και των ΑμεΑ που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά αιτήματα. Επομένως, τα ΑμεΑ που λαμβάνουν προσωρινές συντάξεις αναπηρίας, βάσει του άρθρου 29, δεν είναι και λίγα…


Σύνδεσμος: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/permalink/3779454038735948/

 

Τι προβλέπει το Σύνταγμα της Ελλάδας

'Αρθρο 21 (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες):

1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. Το Κράτος μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως νόμος ορίζει.

6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

 

Τι προβλέπει η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (CRPD, ν. 4074/2012, ν. 4488/2017)
με τη Σύσταση, υπ΄αρ. 41, της Ειδικής Επιτροπής του ΟΗΕ, προς την Ελλάδα (29.10.2019):

41.  Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να αναμορφώσει τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και πρακτικές που αφορούν προνοιακά επιδόματα, παροχές, συντάξεις και φοροαπαλλαγές για τα άτομα με αναπηρία, εναρμονίζοντας τους υπάρχοντες κανόνες και καταργώντας κανόνες και πρακτικές που παράγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που υπάρχουν στο σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας.
Η Επιτροπή συνιστά, επίσης, στο συμβαλλόμενο Κράτος να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του υπάρχοντος πλαισίου κοινωνικής προστασίας, και προοδευτικά να αναπτύξει περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τα άτομα με αναπηρία.

Η θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη με την ειδική αρμοδιότητά του ως «Πλαίσιο Προαγωγής» (ν. 4488/2017, άρθρο 72):

Απόσπασμα από την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Ιούλιος 2019), σελ. 30:

«Τα προνοιακά επιδόματα στοχεύουν στις ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση του ατόμου με αναπηρία. Στις περιπτώσεις των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ακραίας φτώχειας, όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης η ταυτόχρονη λήψη προνοιακού επιδόματος λόγω αναπηρίας δεν εμποδίζει τη χορήγησή της παροχής, αντίθετα, λαμβάνεται υπόψη ως εισόδημα η σύνταξη λόγω αναπηρίας, ακόμη και αν πρόκειται για αντίστοιχο ή μικρότερο ποσό από αυτό του προνοιακού επιδόματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αναγνωρίζονται οι πραγματικές ανάγκες της αναπηρίας και παρατηρείται άνιση μεταχείριση μεταξύ ουσιωδώς όμοιων περιπτώσεων».

Σύνδεσμος: https://www.synigoros.gr/?i=equality.el.nea.587484

 

Κατόπιν των ανωτέρω,
ως ακτιβιστής για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, έχοντας  εύλογο ενδιαφέρον λόγω του ακτιβισμού που κάνω ως δημιουργός της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, με το όνομα «Συνήγορος των ΑμεΑ», βάσει επίσης του δικαιώματος που μου δίνει το άρθρο 33, παρ. 3 της Σύμβασης (CRPD), κυρωμένης με τον ν. 4074/2012, να εμπλέκομαι και να συμμετέχω πλήρως στην παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης, επίσης ως προσωπικά θιγόμενος μικροσυνταξιούχος αναπηρίας:

Σας αναφέρω τούτη την κατάφωρη διάκριση που παραπέμπει σε πρακτικές μισαναπηρισμού (με την επιστημονική έννοια της λέξης) κι επιθυμώ την παρέμβαση από τον Συνήγορο του Πολίτη, με την ειδική αρμοδιότητα, ως «Πλαίσιο Προαγωγής», που του έχει δοθεί από τον ν.4488/2017, κατευθείαν προς την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, αφού:
«Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι ο συντονισμός αυτής της στρατηγικής θα γίνεται σε επίπεδο πρωθυπουργικού γραφείου με εποπτεύοντα τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη «έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η στρατηγική θα έχει τα οριζόντια χαρακτηριστικά που απαιτείται».
Πηγή: Ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ, 21.08.2019.
Σύνδεσμος:
https://www.esamea.gr/pressoffice/announcements/4290-synantisi-i-bardakastani-me-ton-prothypoyrgo-k-mitsotaki-kai-ton-ypoyrgo-epikrateias-g-gerapetriti

 Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη, ως «Πλαίσιο Προαγωγής» θα πρέπει να παρέμβει απευθυνόμενος άμεσα προς τον Υπουργό Επικρατείας (Συντονιστικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, βάσει άρθρου 69, ν.4488/2017), προς τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας κι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Κεντρικό Σημείο Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης, βάσει άρθρου 70, ν. 4488/2017, αφού στην αιτιολογική έκθεση του νόμου προβλέπεται ότι:  «Το νέο Κεντρικό Σηµείο Αναφοράς είναι αρµόδιο για το χειρισµό ζητηµάτων που αφορούν την εφαρµογή της Σύµβασης, την ισότιµη µεταχείριση των Ατόµων µε Αναπηρίες και την προαγωγή των δικαιωµάτων τους».         

  Επίσης, ο ΣτΠ, ως «Πλαίσιο Προαγωγής» θα πρέπει να παρέμβει απευθυνόμενος άμεσα και προς τον Υπουργό Οικονομικών, όπως και προς τον Υπουργό Εργασίας - ο οποίος αποφεύγει επιμελώς να απαντήσει στα ερωτήματα που του θέσαμε μέσω του Βουλευτή, κ. Κρίτωνα Αρσένη.

 Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι παραπάνω αρμόδιοι φορείς να φροντίσουν να εφαρμοστεί ίση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών με αναπηρίες που έχουν ίδιες παθήσεις και ίδιο ποσοστό αναπηρίας, να εφαρμοστεί η Σύμβαση του ΟΗΕ (CRPD), λαμβάνοντας υπόψη τους τη Σύσταση υπ΄αρ. 41 της Ειδικής Επιτροπής του ΟΗΕ, προς την Ελλάδα (29.10.2019).Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ τον ΣτΠ, τα έγγραφα που μου στέλνει να μου τα στέλνει μόνο με τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στο email που του έχω δηλώσει (βάσει ν. 2672/98, άρθρο 14).17.08.2020: Υποβλήθηκε στην αναφορά μας, στον Συνήγορο του Πολίτη, η εξής πρόσθετη επισήμανση:

Επειδή στα ποσά των μικτών συντάξεων εφαρμόζεται κράτηση υγειονομικής περίθαλψης, σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%), τα κατώτατα όρια συντάξεων, μικτά ποσά 192 ευρώ και 288 ευρώ του πίνακα που παραθέσαμε μειώνονται στα αντίστοιχα καθαρά, 180,48 ευρώ και 270,72 ευρώ αντίστοιχα.

Σ’ αυτή την περίπτωση: Οι λαμβάνοντες σύνταξη αναπηρίας, ύψους, από 180,48 ευρώ έως του ποσού των 190,00 ευρώ, δύνανται, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις, να δικαιούνται ελάχιστο ποσό, του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή αλλιώς «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.), που κυμαίνεται από 10 ευρώ έως 19,52 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα την περίπτωση.

Σ’ αυτή την περίπτωση, το ετήσιο καθαρό ποσό διαβίωσης εξασφαλίζεται στα 2.400 ευρώ, λόγω του Κ.Ε.Α., ποσό που όμως δεν μειώνει ουσιαστικά ή αισθητά το ποσό των 2.304 ευρώ του πίνακα που παραθέσαμε αρχικά. Θα τους καθιστούσε όμως δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΔΕΗ, ΚΟΤ Α’.

Ωστόσο, παραμένουν τα άτομα που λαμβάνουν προσωρινές συντάξεις (βάσει άρθρου 29, ν.4387/2016) που λαμβάνουν καθαρό ποσό σύνταξης από 190,01 ευρώ και άνω, όπου σε αυτή την περίπτωση δεν δικαιούνται Κ.Ε.Α. ούτε ΚΟΤ Α΄ ΔΕΗ.

Ενώ, φυσικά, παραμένει γι΄αυτά τα άτομα η άνιση μεταχείριση μεταξύ ομοίων περιπτώσεων αναπηρίας (ίδια πάθηση και ίδιο ποσοστό αναπηρίας, περίπτωση διαβητικού τύπου 1, με ποσοστό αναπηρίας 50%.)

Ολοκληρώνοντας, οι μικροσυνταξιούχοι αναπηρίας, με ποσοστό 67%-έως 79%, λαμβάνουν ως κατώτατο όριο προσωρινής σύνταξης (βάσει άρθρου 29, ν. 4387/2016) το καθαρό ποσό των 270,72 ευρώ (288 μείον την κράτηση του 6%). Επομένως, το ετήσιο ποσό-μέσο διαβίωσής τους μειώνεται στο ποσό των 3.248,64 ευρώ αυξάνοντας το χάσμα, δηλαδή τη διαφορά, από το ποσό των 6.156,00 ευρώ που λαμβάνουν οι ανασφάλιστοι με την ίδια πάθηση και το ίδιο ποσοστό αναπηρίας.

 

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

άμεσα ενδιαφερόμενος και θιγόμενος πολίτης με αναπηρία και με το δικαίωμα που μου δίνει η CRPD, άρθρο 33, παρ. 3 (Ν. 4074/2012) να εμπλέκομαι και να συμμετέχω πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης της εθνικής εφαρμογής της Σύμβασης, και ως ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, δημιουργός της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας για τα δικαιώματα των ΑμεΑ «
Συνήγορος των ΑμεΑ» (αφού απαριθμεί περισσότερα από 63.000 μέλη, μέχρι στιγμής).

 

ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
primeminister@primeminister.gr

ΓΓ Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού
κ. Γρηγόριος – Αλέξανδρος Δημητριάδης
gengram@primeminister.gr


Υπουργός Οικονομικών

κ. Χρήστος Σταϊκούρας
ministeroffice@minfin.gr

Υπουργός Επικρατείας
κ. Γεώργιος Γεραπετρίτης,
υπό την αρμοδιότητα του ως Συντονιστικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (άρθρο 69, ν.4488/2017)
ypep@primeminister.gr

Δρ. Ματίλντα Χατζηπαναγιώτου,
Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην ειδική επιτροπή του ΟΗΕ (
CRPD)
matchatz@primeminister.gr

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννης Βρούτσης
ypourgos_erg@yeka.gr

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου
welfare@yeka.gr

Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
ως το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς για θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της Σύμβασης
(Ν.4488/2017, άρθρο 70).
ggdad@justice.gov.gr


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Κοινοβουλευτική Υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία,
με τη θερμή παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη-βουλευτές της υποεπιτροπής.

Πρόεδρος
κ. Βούλτεψη Σοφία
s.voultepsi@parliament.gr

Μέλος
κ. Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
kke@parliament.gr

Μέλος
κ. Αδαμοπούλου Αγγελική
(με τη θερμή παράκληση να δημοσιευθεί
email επικοινωνίας της στην ιστοσελίδα της Βουλής)

Μέλος
Κ. Τζούφη Μερόπη
m.tzoufi@parliament.gr

Μέλος
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα
kgiannakopoulou@gmail.com

Μέλος
Αλεξοπούλου Αναστασία-Αικατερίνη
info@alexopoulou.grΕλληνική Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
(Για να ελέγξει αν παραβιάζονται συνταγματικά δικαιώματα – ενώ δεν πρόκειται περί «ατομικής υπόθεσης», αλλά περί συλλογικής - όπως απαράδεκτα μου απάντησε η Πρόεδρός της για την καταγγελία που έχω υποβάλει κατά της αδιαφάνειας στη λειτουργία των ΚΕΠΑ, όπως και για όλες τις υποθέσεις στις οποίες καταγγέλλω ότι έχουν παραβιαστεί συλλογικά δικαιώματα των ΑμεΑ!).
info@nchr.gr

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
Υπόψη εκπροσώπου, κ. Παναγιώτη Δημητρά
panayotedimitras@gmail.com

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)
esaea@otenet.gr

Παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ
Υπόψη κας Αντωνίας Παυλή, ερευνήτριας του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ
epeaek2@esaea.gr


Κοινοποίηση:

κ. Μαρία Απατζίδη, βουλευτής
m.apatzidi@parliament.gr

κ. Κρίτωνας Αρσένης, βουλευτής
kriton@kritonarsenis.gr

κ. Γεώργιος Σαρανταυγάς, διεθνολόγος

κ. Νικόλαος Αντωνιάδης, νομικός
nikant2@yahoo.gr, nikantoffice@gmail.com

Δρ Φαίδων Βόβολης, καρδιολόγος
fedonvovolis@yahoo.gr

Εφημερίδα Ριζοσπάστης
mailbox@rizospastis.gr, pol@rizospastis.gr


Στις 17.08.2020 το προωθήσαμε σε όλους τους Βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου.

Στις 19.08.2020 το προωθήσαμε και στο Taxheaven

Στις 28.08.2020 στείλαμε σε όλους τους Βουλευτές και όλες τις πρόσθετες πληροφορίες.

 http://logistis-amea.blogspot.com/