Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Ένδεκα προτάσεις για θέματα που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τα ΑμεΑ


Ιούνιος 2018

Ένδεκα προτάσεις για θέματα που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά και ζωτικής σημασίας για τα ΑμεΑ
 (υπό Ανδρέα Μπαρδάκη)

   Δηλώνω ότι οι προτάσεις μου προσφέρονται χωρίς αντάλλαγμα σε οποιαδήποτε οργάνωση ενδιαφέρεται να τις κοιτάξει με σοβαρή διάθεση, καθώς η επιθυμία μου είναι να υιοθετηθούν, γνωρίζοντας ότι αφορούν ακριβώς αυτά τα θέματα που απασχολούν το αναπηρικό κίνημα αφού έχουν προκύψει μέσα από τις δημοσιεύσεις, τις αναφορές και τους σχολιασμούς των περίπου 45.000 μελών της διαδικτυακής μας ομάδας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ» που υπάρχει από τον Ιανουάριο του 2016.

Ανδρέας Μπαρδάκης

1.  Οριστική κατάργηση της αυθαίρετης αντιμετώπισης, εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, των προνοιακών επιδομάτων που καταβάλλονται σε ΑμεΑ, ως εισοδήματα, η οποία επιφέρει φορολογική επιβάρυνση και απώλεια κοινωνικών παροχών στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.*

* Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) οι τελευταίες κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά βοηθήματα που καταβάλλονται σε ΑμεΑ (προνοιακά επιδόματα ΑμεΑ), κατά αυθαίρετο τρόπο, ως εισοδήματα στη φορολογική τους δήλωση. Τα κοινωνικά βοηθήματα όμως δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος (τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ δεν αποτελούν αντάλλαγμα προσωπικής εργασίας, κεφάλαιο ή καρπούς περιουσιακών στοιχείων ώστε να θεωρούνται εισόδημα (ΝΣΚ 375/2009) κι ενώ υπάρχει παρέμβαση από τον Συνήγορο του Πολίτη http://logistis-amea.blogspot.com/2018/03/blog-post_28.html η Κυβέρνηση εξακολουθεί να τα αντιμετωπίζει ως εισοδήματα, με αποτέλεσμα τα ΑμεΑ να επιβαρύνονται σε αρκετές περιπτώσεις με εισφορά αλληλεγγύης και να χάνουν το δικαίωμα σε πολλές παροχές, τέτοιες όπως:
- Οικογενειακά επιδόματα (επιδόματα στήριξης τέκνων κτλ),
- Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ,
- Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,
παροχές από τη δράση Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (ΕΣΠΑ),
- Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ,
- ΕΚΑΣ ή ό,τι απέμεινε από αυτό (αφού πλέον δεν διακρίνονται τα προνοιακά επιδόματα από το φορολογητέο εισόδημα στο εκκαθαριστικό της εφορίας),
- Μείωση στον ΕΝΦΙΑ,
- Επίδομα Στέγασης.


2.  Καθιέρωση διάφανων διαδικασιών στη λειτουργία αξιολόγησης της αναπηρίας στα ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).*

*Με χορήγηση ιατρικής γνωμάτευσης με τα ονοματεπώνυμα και τις ειδικότητες των ιατρών σε όσους έχουν εύλογο ενδιαφέρον, χωρίς να απαιτείται να υπάρχει έννομο συμφέρον καθώς πρόκειται για δημόσια έγγραφα, κατά το παράδειγμα των υπόλοιπων υγειονομικών επιτροπών (Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε. κτλ.)

3.  Κατάργηση του νέου τρόπου αξιολόγησης της αναπηρίας βάσει της λειτουργικότητας (ενός αφανούς ICF* που τέθηκε σε εφαρμογή με τον πρόσφατο ν. 4512/2018, άρθρο 215 κατ’ απαίτηση των δανειστών προκειμένου να μειωθεί η κρατική δαπάνη για τις προνοιακές παροχές μειώνοντας σκόπιμα τον αριθμό των δικαιούχων).

* Τι είναι το ICF με πολύ απλά λόγια
http://logistis-amea.blogspot.com/2018/01/icf_21.html


4.  Επαναφορά στη θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων στις συντάξεις αναπηρίας και στα τέκνα με βαριά αναπηρία που είναι συνταξιούχοι θανάτου καθώς πρέπει να προστατευτούν τα μοναδικά εισοδήματα των ΑμεΑ, ειδικά σε εκείνες τις περιπτώσεις που οι συντάξεις τους είναι μικρότερες σε ύψος ακόμα και από την απλή οικονομική ενίσχυση βαριάς αναπηρίας που δικαιούται ένα άπορο ΑμεΑ*

* Δηλαδή μικρότερα κι από τριακόσια ευρώ (υπάρχουν συντάξεις ακόμα και κάτω των διακοσίων ευρώ!).


5.  Προσλήψεις των ΑμεΑ στο Δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ με προτεραιότητα προσλήψεων στις ισόβιες αναπηρίες. Τακτικές προσλήψεις για ΑμεΑ, κάθε έτος, μέσω του ν. 2643/98.

6.  Ευθυγράμμιση για ίση μεταχείριση των ΑμεΑ στις μικρές συντάξεις αναπηρίας με τα προνοιακά επιδόματα όσον αφορά κοινωνικές παροχές όπως το ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).*

* Δεν είναι δυνατόν, δύο ΑμεΑ με την ίδια πάθηση και αναπηρία, το ένα να δικαιούται ένταξη στο πρόγραμμα του ΚΕΑ επειδή λαμβάνει προνοιακό επίδομα αναπηρίας 300 ευρώ, ενώ το άλλο, που είναι συνταξιούχος με 300 ευρώ σύνταξη, να μην δικαιούται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΚΕΑ.

Επίσης, δεν είναι δυνατόν για δύο ΑμεΑ, με την ίδια πάθηση και το ίδιο ποσοστό αναπηρίας, το ένα να λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας π.χ. 480 ευρώ ενώ το άλλο να λαμβάνει κάποιο προνοιακό επίδομα ύψους 500-700 ευρώ χωρίς να έχει ούτε ένα ένσημο επειδή δεν εργάστηκε ποτέ.


7.  Ίση μεταχείριση στην επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης.

Διεύρυνση σε όλες τις περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας και όχι μόνο στις βαριές κινητικά αναπηρίες και στα πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, για λόγους ίσης μεταχείρισης των πολιτών, αλλά και για την προστασία της συγκεκριμένης ευάλωτης ομάδας.*

* Το κριτήριο δηλαδή για την εξαίρεση από την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης θα πρέπει να είναι το ποσοστό αναπηρίας και όχι το είδος αυτής.

8.  Βελτίωση της «αντικαπνιστικής» νομοθεσίας με εφαρμογή ελέγχου του καπνίσματος και προστασίας της δημόσιας υγείας από το παθητικό κάπνισμα, κατά τα πρότυπα της πρόσφατης Κυπριακής Νομοθεσίας,* ορίζοντας τον «εξουσιοδοτημένο λειτουργό» ως όργανο ελέγχου, ο οποίος μπορεί να είναι όργανο της αστυνομίας ή επιθεωρητής εργασίας, επόπτης της υπηρεσίας, ή υγειονομικός ελεγκτής κτλ..

   Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός θα μπορεί να εισέρχεται στους χώρους απαγόρευσης καπνίσματος – και μόνο γι’ αυτόν τον λόγο – με παράλληλη ποινικοποίηση της παράβασης για τους υπεύθυνους των χώρων ώστε ο παθητικός καπνιστής να μπορεί να προστατεύσει την υγεία του ασκώντας τα έννομα δικαιώματά του απέναντι σε οποιονδήποτε επιτρέπει στον χώρο ευθύνης του να μην τηρείται η νομοθεσία. Η βελτίωση της νομοθεσίας θα πρέπει να συνοδευτεί με υποχρεωτική παράλληλη εφαρμογή Πρόληψης με εφαρμογή «μη καπνιστικής Παιδείας» στα σχολεία, έτσι ώστε τα παιδιά να διδαχτούν τους λόγους για τους οποίους δεν θα θελήσουν ποτέ να καπνίσουν. Το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, πέρα από τους θανάτους (περίπου 15.000 ετησίως), αυξάνει τις αναπηρίες, τον αριθμό των ασθενειών (εμφράγματα, εγκεφαλικά, καρκίνους και αναπνευστικές παθήσεις), δηλαδή αυξάνει τον αριθμό των αναπήρων με μεγάλη επιβάρυνση στο κρατικό κόστος υγείας, επιπλέον κόστος στην Πρόνοια, επιβάρυνση στην Κοινωνική Ασφάλιση, αλλά κι επιπλέον δημιουργεί απώλεια θέσεων εργασίας, όπως και μείωση της παραγωγικότητας, κατά συνέπεια μειώνει το ΑΕΠ.**


   Με πιο απλά λόγια, το κάπνισμα, ενεργητικό και παθητικό, στέλνει όλο και περισσότερους ανθρώπους στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας και στα νεκροταφεία.

* Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017 Ν.24(Ι)/2017 της Κύπρου.

** Η μη εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων (όπως απαιτούν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και η Σύμβαση Πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού, ν. 3420/2005)  δημιουργεί άνιση μεταχείριση εις βάρος των ατόμων με σοβαρές παθήσεις και αναπηρίες αφού ειδικά αυτά εμποδίζονται, στους χώρους που δεν εφαρμόζεται ο «αντικαπνιστικός» νόμος, να εργαστούν, να σπουδάσουν, να περιθάλπονται, να ψυχαγωγηθούν κτλ.

Για παράδειγμα:
Ένα γκαρσόνι πενήντα ετών που εργάζεται σε μια καφετέρια που υπάρχει καπνός από τσιγάρα και που πρόσφατα έπαθε έμφραγμα κι έκανε «μπαλονάκι» θα πρέπει να διαλέξει:
Είτε να μείνει άνεργο είτε να πεθάνει.

   Επομένως, η μη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου αποτελεί, εκτός από στέρηση του συνταγματικού αγαθού της υγείας και πολύ σοβαρή παραβίαση των Κανονισμών περί Υγιεινής και Ασφάλειας για εργαζόμενους στους χώρους εργασίας, καθώς και για φοιτητές, προσωπικό και εισερχόμενους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αποτελεί και παραβίαση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Ν. 4488/2017, άρθρο 61, με το οποίο ορίζεται ως υποχρέωση το εξής:

«Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους».


  Είναι απαράδεκτο, είναι αδιανόητο, π.χ., ένας φοιτητής με αναπνευστική ασθένεια και τακτική χρήση οξυγονοθεραπειών να παρεμποδίζεται να παρευρεθεί σε κλειστό χώρο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Οι διευθυντές του Erasmus όταν επισκέπτονται τα πανεπιστήμιά μας παθαίνουν σοκ με την εικόνα που αντικρίζουν.

  Ολοκληρώνοντας, το κάπνισμα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά διαμορφωμένους, που θα είναι απομακρυσμένοι από κάθε κτίριο, εισόδους κτιρίων, παράθυρα, στάσεις μαζικών μέσων μεταφοράς, πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα των πολιτισμένων χωρών. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά η νομοθεσία και θα προστατευτούν τα περί εξακόσια άτομα περίπου που πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας παθήσεων που είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με το παθητικό κάπνισμα. Πολλά από αυτά τα άτομα είναι άτομα με σοβαρές παθήσεις, χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες αφού εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα καθημερινά μέσα στους χώρους εργασίας τους, μέσα στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ που ασφυκτιούν από τα ντουμάνια του καπνού από τα τσιγάρα, μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες, σε υπηρεσίες ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, καθώς και στους χώρους αναψυχής και υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφού μπορεί να εργάζονται μέσα σε αυτούς τους χώρους.

9.  Δυνατότητα απασχόλησης και διατήρησης των προνοιακών επιδομάτων και της σύνταξης αναπηρίας καθώς είναι αδύνατον για ένα ΑμεΑ να ζει μόνο από παροχές που έχουν σχεδιαστεί να δίνονται για να καλυφθούν οι ιδιαίτερες και πρόσθετες ανάγκες που του δημιουργεί η αναπηρία του.

10.  Δημιουργία νέας ανεξάρτητης αρχής ως ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, προκειμένου να μεριμνά και να αναλαμβάνει τις υποθέσεις των ατόμων με αναπηρίες.*

* Έχει εκτιμηθεί ότι οι ανάπηροι στην Ελλάδα αποτελούν το 10% του πληθυσμού. Επομένως, χρειάζονται να έχουν στη διάθεσή τους μια ανεξάρτητη αρχή, μόνο για ΑμεΑ, που θα επαρκεί για να αναλαμβάνει και να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις τους. 

11. Επείγει να επικαιροποιηθεί ένας νέος Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία από το Υπουργείο Εσωτερικών αφού έχουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια από την προηγούμενη έκδοσή του (2007) ενώ το θεσμικό πλαίσιο για τις παροχές των ΑμεΑ διαρκώς αλλάζει.


Ανδρέας Μπαρδάκης


Φοιτητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»,
Πρόεδρος του συλλόγου «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»,
Αρ. μητρώου στα βιβλία σωματείων 32051 - Πρωτοδικείου Αθηνών,
Μέλος του συλλόγου "Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα.

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

«Εξουσιοδοτημένος Λειτουργός» για την εφαρμογή ελέγχου του καπνίσματος και της προστασίας από το παθητικό κάπνισμα

Ερώτημα που υποβλήθηκε στις 7.6.2018 στο vouliwatch.gr, στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://vouliwatch.gr/ask/question/2fefd3f9-cbc1-4e11-bc96-bb2398fb1b47  Αξιότιμοι κύριοι,

  Σύμφωνα με τον Κυπριακό νόμο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος, Νόμος του 2017 Ν.24(Ι)/2017),
 ως «εξουσιοδοτημένος λειτουργός» εννοείται το μέλος της Αστυνομίας Κύπρου ή λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων ή Υγειονομικός Επιθεωρητής ή Υγειονομικός Λειτουργός του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή Υγειονομικός Λειτουργός των Δήμων ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το δημοτικό συμβούλιο πρόσωπο ή Επιθεωρητής των Κοινοτικών Συμβουλίων ή λειτουργός της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών ή Επιθεωρητής Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ή Λειτουργός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

Οι εξουσίες του είναι οι εξής:

1. Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται σε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος προς διατήρηση των διατάξεων του Νόμου.


2. Δύναται να εκδίδει ειδοποίηση εξώδικου προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.


  Βάσει του πρόσφατου παραδείγματος της νομοθεσίας της Κύπρου, είστε υπέρ του να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα κάτι παρόμοιο; Δηλαδή:


  Να διακριθούν οι χώροι στα Πανεπιστήμια σε χώρους απαγόρευσης καπνίσματος και σε χώρους όπου επιτρέπεται (ανοικτούς ειδικά διαμορφωμένους), με τη δυνατότητα να μπορεί να εισέρχεται ακόμα και το όργανο της αστυνομίας, με την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου λειτουργού, προκειμένου να ελέγχει αν τηρείται η "αντικαπνιστική" νομοθεσία
και μόνο αυτή  (κατά τρόπο τέτοιον που να μην παραβιάζεται η νομοθεσία περί πανεπιστημιακής ασυλίας);

Αν ναι, τότε πώς σκοπεύετε να ενεργήσετε για να εφαρμοστεί η παραπάνω πρόταση;


Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης


Φοιτητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»,
Πρόεδρος του συλλόγου «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»,
Αρ. μητρώου στα βιβλία σωματείων 32051 - Πρωτοδικείου Αθηνών,
Μέλος του συλλόγου "Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα.

Ομιλία του Ανδρέα Μπαρδάκη στην 1η ΓΣ του συλλόγου ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Από την ομιλία του Ανδρέα Μπαρδάκη στην 1η Γενική Συνέλευση του συλλόγου «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» που πραγματοποιήθηκε στο ΜΥΡΤΙΛΛΟ - ΚΑΦΕ, στις 18.5.2018.
                              Το βίντεο (πατήστε πάνω για να ξεκινήσει η προβολή του):


Τα θέματα που αναφέρθηκαν κυρίως ήταν τα εξής:

- Ιερός αγώνας για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα των ατόμων με σοβαρές παθήσεις και αναπηρίες.

- Αγώνας για την άρση της έλλειψης διαφάνειας από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ

- Αγώνας για τη διατήρηση των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ όταν υπάρχει απασχόληση με επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης ή κοινωφελή προγράμματα.

- Ένωση των αναπήρων σε έναν κοινό αγώνα χωρίς διακρίσεις μεταξύ κατηγοριών λόγω διαφορετικής πάθησης.

Ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική προσφορά εκ μέρους των ατόμων με κώφωση που φρόντισαν για τη μετάφραση στη νοηματική.

Ευχαριστούμε επίσης την κυρία Efi Yanna για τη δημιουργία και την επιμέλεια του βίντεο.https://www.facebook.com/sinigoroi.amea

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

  Χρειάζεται επιτέλους να εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις που προστατεύουν τα παραπάνω δικαιώματα των ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας και αναπηρίες με το να τροποποιηθεί κατάλληλα ο "αντικαπνιστικός" νόμος, ώστε να αποκτήσει ποινικό χαρακτήρα για τους υπεύθυνους των χώρων αυτών που παραβιάζεται η νομοθεσία ορίζοντας και την ΕΛ.ΑΣ. ως αρμόδιο όργανο ελέγχου.

31 Μαΐου 2018, Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος.Προς Πρωθυπουργό της Ελλάδος,
αξιότιμο κύριο Αλέξη Τσίπρα (Θερμή παράκληση να του διαβιβαστεί το παρόν έγγραφο)

Προς ΓΓ Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού
generalsecretarypm@primeminister.gr

ΓΓ Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
gge@ggk.gr

Προς Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ,
αξιότιμο κύριο Δημήτριο Λιάκο
deputymin@primeminister.gr

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

Αγαπητέ, κύριε Πρωθυπουργέ,

  Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος και τη δραματική πραγματικότητα για το ότι σχεδόν εξακόσιοι άνθρωποι στην Ελλάδα κάθε χρόνο πεθαίνουν από ασθένειες που είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με το παθητικό κάπνισμα (αυτοί οι άνθρωποι ως επί το πλείστον είναι άτομα με σοβαρές παθήσεις και αναπηρίες):

  Επιθυμούμε να τονίσουμε ότι, για τους περισσότερους χώρους που αποτελούν και χώρους εργασίας, - ειδικά για τα Πανεπιστήμια, όπου δεν είναι εφικτός ο αποτελεσματικός έλεγχος καθώς είναι γνωστό ότι αποτελούν τον μοναδικό χώρο στην Ελλάδα όπου δεν υπάρχει αστυνόμευση και σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν αποτελεσματική εποπτεία των χώρων λόγω της λεγόμενης "Πανεπιστημιακής Ασυλίας", - χρειάζεται να παρθεί πολιτική πρωτοβουλία, επειδή η υγεία των ανθρώπων με σοβαρές παθήσεις (φοιτητών/εργαζόμενων/επισκεπτών) εκτίθεται σε άμεσο κίνδυνο λόγω του καπνίσματος, διότι εκτός του ότι παραβιάζεται ο ν. 3830/2008, επίσης:

α) Παραβιάζεται το συνταγματικό αγαθό της υγείας, άρθρο 5 & άρθρο 21 του Συντάγματος.

β) Παραβιάζονται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τους φοιτητές, τους εργαζόμενους και όλους όσους εισέρχονται μέσα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

γ) Παραβιάζεται η ίση μεταχείριση προς τους ανθρώπους με σοβαρές παθήσεις και αναπηρίες αφού είναι αδύνατη η παραμονή τους στους χώρους των Πανεπιστημίων χωρίς να εκτεθεί σε άμεσο κίνδυνο η υγεία τους.

δ) Παραβιάζεται ο ν. 4488/2017, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ,
Άρθρο 61 - Γενικές Υποχρεώσεις
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.
Ιδίως υποχρεούται:
α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους.


  Για όλους τους παραπάνω λόγους χρειάζεται επιτέλους να εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις που προστατεύουν τα παραπάνω δικαιώματα των ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας και αναπηρίες με το να τροποποιηθεί κατάλληλα ο "αντικαπνιστικός" νόμος, ώστε να αποκτήσει ποινικό χαρακτήρα για τους υπεύθυνους των χώρων αυτών που παραβιάζεται η νομοθεσία ορίζοντας και την ΕΛ.ΑΣ. ως αρμόδιο όργανο ελέγχου.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Φοιτητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»,
Πρόεδρος του συλλόγου «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»,
Αρ. μητρώου στα βιβλία σωματείων 32051 - Πρωτοδικείου Αθηνών,
Μέλος του συλλόγου "Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα.

Κοινοποίηση:
Σύλλογος «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»
sinigoroi.amea@gmail.com

Σύλλογος «Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα»
smokefreegreece@outlook.com

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία «ΕΣΑμεΑ»
esaea@otenet.gr

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

Επικαιροποίηση 18.06.2018
  Αξίζει ίσως να αναφέρω και το εξής:

  Στην επικοινωνία μου με τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, στις 31.5.2018, όταν του είπα ότι παραβιάζεται το άρθρο 61, ν.4488/2017 (βλέπε παρακάτω), με σταμάτησε λέγοντας μου:


«Μην μου το διαβάζετε, το γνωρίζω πολύ καλά, εγώ το έγραψα. Θα δείτε το Δελτίο Τύπου που θα βγάλουμε για το παθητικό κάπνισμα και τότε θα ικανοποιηθείτε» !

Τα συμπεράσματα ανήκουν πάντα στους αναγνώστες μας...


Επικαιροποίηση 17.06.2018

(Από τη χθεσινή επικοινωνία μου με τον ΠΡΟΕΔΡΟ της ΕΣΑμεΑ).

 Μετά από την προηγούμενη συνομιλία μου με τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΣΑΜΕΑ, η οποία έγινε στις 31.05.2018, Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος, τότε που ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΑΜΕΑ μου είχε υποσχεθεί ότι θα έβγαζε ένα Δελτίο Τύπου για το παθητικό κάπνισμα, όσο κι αν έψαξα στα Δελτία Τύπου τέτοιο Δελτίου Τύπου δεν βρήκα.

 Έτσι, τον κάλεσα στο τηλέφωνο για να τον ρωτήσω αν με ξέχασε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΑΜΕΑ με διαβεβαίωσε ότι έχει βγει Δελτίο Τύπου και μάλιστα την ίδια ημέρα που είχαμε μιλήσει.

 Όταν του είπα ότι κάνει λάθος, ότι κοιτάω την ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ κι ότι τέτοιο Δελτίο Τύπου δεν υπάρχει, τότε θύμωσε, με ρώτησε αν ξέρω με ποιον μιλάω, μου είπε ότι μιλάω με τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΣΑΜΕΑ (αυτό μου το θύμισε αρκετές φορές), με απείλησε να μου κλείσει το τηλέφωνο και μου είπε με σιγουριά ότι θα τον καλέσω τη Δευτέρα να του ζητήσω συγγνώμη.

 Εντωμεταξύ, μου ανέφερε ότι η ώρα είναι ακατάλληλη (επτά η ώρα το βράδυ, παρ' όλο που την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε τον είχα καλέσει νωρίτερα και μου είχε πει να τον πάρω στις επτά).

 Όντως, του είπα ότι μπορεί να κάνω εγώ το λάθος και θα ξανακοιτάξω και πως αν βρω τέτοιο Δελτίο Τύπου θα του ζητήσω συγγνώμη. Έκλεισα, κοίταξα και στις Ανακοινώσεις και βρήκα την Ανακοίνωση για την παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, η οποία δεν είναι Δελτίο Τύπου, δεν έχει αριθμό πρωτοκόλλου. Είναι απλά μια Ανακοίνωση για την παγκόσμια ημέρα του καπνίσματος, η οποία ούτως ή άλλως θα έβγαινε από την ΕΣΑμεΑ και χωρίς τη δική μας παρέμβαση.

 Κάλεσα πίσω τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΣΑΜΕΑ, του ζήτησα συγγνώμη, του εξήγησα ότι ήταν παρεξήγηση επειδή το θέμα για το κάπνισμα τελικά ήταν Ανακοίνωση και όχι Δελτίο Τύπου και πως φυσικά δεν μας ικανοποιεί μια απλή ανακοίνωση.

 Εμείς είχαμε ζητήσει, από την ΕΣΑμεΑ, με σωρεία επιστολών, να πρωτοστατήσει, να βγει μπροστά και να ενοχλήσει την Κυβέρνηση, να ζητήσει επιτέλους να προστατευτούν τα ΑμεΑ και τα άτομα με σοβαρές παθήσεις από το παθητικό κάπνισμα.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΑΜΕΑ (από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιούμε μόνο κεφαλαία γράμματα για να ταιριάζει το κείμενο με τον εμφατικό τρόπο προσφώνησης που ο ίδιος χρησιμοποίησε), όμως, θεωρούσε σίγουρο ότι ανακοίνωσή του θα μας ικανοποιούσε και με το παραπάνω!

Τα συμπεράσματά σας, φίλοι μου, είναι όλα δικά σας.

 Προσωπικά, δεν θέλω να πιέζω άλλο τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΣΑΜΕΑ επειδή το νοιώθω σε βάρος της συνείδησής μου να το κάνω.

Επικαιροποίηση 16.06.2018


  Τελικά, η ΕΣΑμεΑ, το «Δελτίο Τύπου» που εξέδωσε δεν ήταν παρά μια απλή ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος 2018, με την οποία επισημαίνει:

«
Η ΕΣΑμεΑ επισημαίνει ότι η χώρα πρέπει να τηρήσει και να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία κατά του καπνίσματος, να προστατεύσει τους δημόσιους χώρους και τους πολίτες από το παθητικό κάπνισμα και να γίνει γνωστό ότι το κάπνισμα βλάπτει την υγεία, δημιουργεί και επιδεινώνει χρόνιες παθήσεις».   

 Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πρόεδρό της και του ζητάμε ταπεινά συγγνώμη αν τον ενοχλήσαμε που τον καλέσαμε επτά η ώρα το βράδυ του Σαββάτου (αν και την προηγούμενη φορά που είχαμε επικοινωνήσει μας είχε προτρέψει να τον καλέσουμε στις επτά το βράδυ).

  Εξυπακούεται βέβαια ότι μια απλή ανακοίνωση με επισήμανση στο αυτονόητο δεν αρκεί για να προστατευτούν τα εκατοντάδες άτομα που πεθαίνουν κάθε χρόνο και πόσα άτομα ακόμα που αρρωσταίνουν εξαιτίας του παθητικού καπνίσματος.


31.05.2018
  Αμέσως μετά την τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, ο οποίος μου διαβεβαίωσε προσωπικά ότι σήμερα ή αύριο θα εκδοθεί Δελτίο Τύπου σχετικά με την προστασία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις από το παθητικό κάπνισμα, φρόντισα κι έστειλα στην ΕΣαμεΑ την παρακάτω επιστολή.Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

Αγαπητοί κύριοι της ΕΣΑμεΑ,

   Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος και τη δραματική πραγματικότητα για το ότι σχεδόν εξακόσιοι άνθρωποι στην Ελλάδα κάθε χρόνο πεθαίνουν από ασθένειες που είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με το παθητικό κάπνισμα (αυτοί οι άνθρωποι ως επί των πλείστων είναι άτομα με σοβαρές παθήσεις και αναπηρίες):

   Επιθυμούμε να τονίσουμε ότι, ειδικά για τα Πανεπιστήμια, όπου δεν είναι εφικτός ο αποτελεσματικός έλεγχος καθώς είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση και σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν αποτελεσματική εποπτεία των χώρων, χρειάζεται να παρθεί πολιτική πρωτοβουλία, επειδή η υγεία των ανθρώπων με σοβαρές παθήσεις εκτίθεται σε άμεσο κίνδυνο λόγω του καπνίσματος, διότι εκτός του ότι παραβιάζεται ο ν. 3830/2008, επίσης:

α) Παραβιάζεται το συνταγματικό αγαθό της υγείας, άρθρο 5 & άρθρο 21 του Συντάγματος.

β) Παραβιάζονται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τους φοιτητές, τους εργαζόμενους και όλους όσους εισέρχονται μέσα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

γ) Παραβιάζεται η ίση μεταχείριση προς τους ανθρώπους με σοβαρές παθήσεις και αναπηρίες αφού είναι αδύνατη η παραμονή τους στους χώρους των Πανεπιστημίων χωρίς να εκτεθεί σε άμεσο κίνδυνο η υγεία τους.

δ) Παραβιάζεται ο ν. 4488/2017, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ,

Άρθρο 61 - Γενικές Υποχρεώσεις

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Ιδίως υποχρεούται:

α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους.


   Επομένως, ο ίδιος, ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη Πειραιά, πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ), επιθυμώ μια δράση εκ μέρους σας προκειμένου να ασκηθεί πίεση προς την Κυβέρνηση, καθώς επίσης επιθυμώ μια επιστολή διαμαρτυρίας σας ως προς τις απαράδεκτες εικόνες που κατέγραψε τηλεοπτικό κανάλι, τον περασμένο Φεβρουάριο, στο πρώην ΤΕΙ Πειραιά, ενημερώνοντάς σας ότι δεν έχει αλλάξει η κατάσταση με το κάπνισμα μέχρι στιγμής.


https://www.youtube.com/watch?v=OA6s_kGGCVA&index=9&list=PLDa5NaOxse2W_ngS1sknnEBCxb8G2N5oq&t=0s

   Μπορώ επίσης να σας υπενθυμίσω, επικαλούμενος τη ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, με αρ. πρωτ. ΔΨ/989, 27/3/2018, προς ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, από Υπουργείο Υγείας, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), Τομέας Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας, με την οποία επισημάνθηκαν προτάσεις προς το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ (πλέον Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), τις οποίες κάθε αρμόδιος και υπεύθυνος για το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα έχει υποχρέωση να λάβει υπόψη και να τις εφαρμόσει , ως εξής:

«Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Διοίκηση του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα:

· Να μεριμνεί για την τήρηση και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους χώρους του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

· Να προβεί σε ενέργειες σε συνέχεια των υποδείξεων της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, αναφορικά με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 3730/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. με αρ. Γ.Π. οικ. 104720/2010 (ΦΕΚ 1315/τ.β’/25-08-2010).

ΟΙ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
ΣΚΡΕΜΠΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ,
ΤΡΟΥΠΗ-ΚΟΚΟΥΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ»


   Οι ανωτέρω επισημάνσεις φαίνεται ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη εκ μέρους της Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, καθώς στην επίσκεψή μου, μετά το Πάσχα (Απρίλιο) διαπίστωσα ότι υπήρχαν πολλαπλές παραβιάσεις καπνίσματος και φυσικά προχώρησα σε επόμενη καταγγελία, για την οποία σήμερα έλαβα το αποτέλεσμα της αυτοψίας του υγειονομικού ελέγχου, ο οποίος δεν διαπίστωσε κάποια παράβαση, ενώ όμως φαίνεται ότι του διέφυγε το γεγονός ότι οι απαγορευτικές πινακίδες για το κάπνισμα έχουν απομακρυνθεί από τους διαδρόμους του συμπλέγματος των κτιρίων Α, Β και Γ, (!) πράγμα που συνιστά παράβαση.

Με πιο απλά λόγια: Φαίνεται ότι μας δουλεύουν…

   Ευελπιστώ ότι ο Εθνικός Φορέας του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα θα πρέπει να θέσει σε άμεση προτεραιότητα το συγκεκριμένο θέμα που αφορά την προστασία της υγείας και της ισότιμης μεταχείρισης των αναπήρων (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποβιβάζεται η σημασία των υπολοίπων παροχών).

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Φοιτητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»,
Πρόεδρος του συλλόγου «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», Αρ. μητρώου στα βιβλία σωματείων 32051 - Πρωτοδικείου Αθηνών,
Μέλος του συλλόγου "Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα

Κοινοποίηση:

Σύλλογος «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»
Σύλλογος «Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα»


Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ;

Το κάπνισμα μέσα στους δημόσιους χώρους είναι και θέμα Παιδείας,
αγαπητέ κύριε υπουργέ Παιδείας.

  Είναι αδύνατον για οποιονδήποτε επισκεφτεί ένα Πανεπιστήμιο ή ένα ΤΕΙ της Ελλάδας να μην αισθανθεί απογοητευμένος, προσβεβλημένος, ίσως ακόμα κι εξαπατημένος, από μια τόσο ψυχρή απάντηση ενός υπουργού Παιδείας που φαίνεται να εθελοτυφλεί απέναντι στα πραγματικά γεγονότα και την ασχήμια που επικρατεί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα λόγω του καπνίσματος.

  Το συνταγματικό αγαθό της υγείας μοιάζει να είναι άγνωστη έννοια για τον υπουργό Παιδείας αφού δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρει το ότι σε αρκετά, αν όχι στα περισσότερα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας:

α) Παραβιάζεται το συνταγματικό αγαθό της υγείας.

β) Παραβιάζονται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τους φοιτητές, τους εργαζόμενους και όλους όσους εισέρχονται μέσα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

γ) Παραβιάζεται η ίση μεταχείριση προς τους ανθρώπους με σοβαρές παθήσεις και αναπηρίες αφού είναι αδύνατη η παραμονή τους στους χώρους των Πανεπιστημίων χωρίς να εκτεθεί σε άμεσο κίνδυνο η υγεία τους.


https://www.youtube.com/watch?v=OA6s_kGGCVA&index=9&list=PLDa5NaOxse2W_ngS1sknnEBCxb8G2N5oq&t=0s

   Σε απάντηση της επιστολής μας προς το Κοινοβούλιο, στις 21.03.2018, την οποία υπέβαλε ως αναφορά ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας, κύριος Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος, η απάντηση εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας ήταν η εξής:

   «Σας ενημερώνουμε ότι τόσο στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όσο και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας τηρούνται οι σχετικές με το εν λόγω θέμα υγειονομικές διατάξεις και η κείμενη νομοθεσία».

Ολόκληρη η απάντηση


   Διαβάζοντας την παραπάνω απάντηση, ακόμα κι αν θα θέλαμε να πιστέψουμε ότι δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα, αφού ο υπουργός Παιδείας μας ενημερώνει ότι στα Πανεπιστήμια τηρούνται οι υγειονομικές διατάξεις (!), μια απλή επίσκεψη που θα κάναμε σε ένα οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο θα μας προσγείωνε στην πραγματικότητα.

   Δυστυχώς, για τη χώρα μας, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματά της, όχι μόνο εμφανίζουν μια εικόνα που παραπέμπει σε καφενείο (που υποτίθεται ότι και στα καφενεία απαγορεύεται το κάπνισμα), αλλά ακόμα χειρότερα, ο υπουργός Παιδείας πιστεύει ότι αποφεύγοντας την ανάληψη των ευθυνών του θα καταφέρει να πείσει την κοινωνία να μην πιστεύει ούτε στα ίδια της τα μάτια…


  Με τέτοιου είδους ανεύθυνες, υποτιμητικές προς τη νοημοσύνη μας και ψευδείς απαντήσεις, το μόνο σίγουρο, αγαπητέ κύριε υπουργέ, είναι ότι ο κόσμος αδυνατεί να σας πιστέψει και να σας πάρει στα σοβαρά.

   Για να δούμε τι θα πείτε και στον ΟΗΕ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα άτομα με αναπηρίες, διότι εκεί πλέον σκοπεύουμε να σας παραπέμψουμε αφού δεν μας αφήνετε άλλο περιθώριο.

Ως υπουργός Παιδείας θα έπρεπε να μπορούσατε να μας διδάσκετε και την έννοια της εντιμότητας, αλλά φαίνεται πως ούτε αυτή η λέξη υπάρχει στο δικό σας λεξικό…

Σας ευχαριστούμε που μας απαντήσατε.

Ανδρέας Μπαρδάκης

Φοιτητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»,
Πρόεδρος του συλλόγου «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»,
Αρ. μητρώου στα βιβλία σωματείων 32051 - Πρωτοδικείου Αθηνών,
Μέλος του συλλόγου "Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα"


         ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ

Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Να εφαρμοστεί επιτέλους ο αντικαπνιστικός νόμος!

     Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας, για την παρέμβαση των δεκαέξι βουλευτών της με σχετικό ερώτημα που απευθύνουν στον Υπουργό Υγείας σχετικά με το πολύ σοβαρό θέμα που έχουμε καταγγείλει για το καθεστώς μη εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου που συντηρείται όλα τα χρόνια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το οποίο όχι μόνο στερεί το αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών στο αγαθό της υγείας, αλλά παραβιάζει και όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που θα έπρεπε να ισχύουν για όσους εισέρχονται σε αυτά.


   
  Τονίζουμε ότι όσο δεν εφαρμόζεται μια αποτελεσματική νομοθεσία, για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα, εμποδίζεται η είσοδος και η παραμονή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ για όλα τα άτομα με σοβαρές παθήσεις και αναπηρία, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο διάκριση εις βάρος τους.

  Περιμένουμε κατόπιν τούτου η ΕΣΑμεΑ επιτέλους να πάρει επίσημα θέση υπέρ της αναπηρικής κοινότητας.


Ανδρέας Μπαρδάκης

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ


  Σας αποστέλλουμε ερώτηση που κατέθεσαν ο Βουλευτής Επικρατείας και Τομεάρχης Υγείας της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου, η βουλευτής Επικρατείας και Τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ, Νίκη Κεραμέως,​ο Βουλευτής Αχαΐας και αναπληρωτής Τομεάρχης Υγείας της ΝΔ, Ιάσονας Φωτήλας και άλλοι 13 βουλευτές της ΝΔ με θέμα: "​​: Να εφαρμοστεί επιτέλους ο αντικαπνιστικός νόμος ! ​".​

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 5948, Ημερομ. Κατάθεσης 15.05.18

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Υγείας

Θέμα: Να εφαρμοστεί επιτέλους ο αντικαπνιστικός νόμος !

Κύριε Υπουργέ,
  Η πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας τον Ιανουάριο (Αρ. πρωτ.: Γ.Π./Δ2β/οικ.8809/2018)
που μας υπενθύμιζε την αντικαπνιστική νομοθεσία που ισχύει στην χώρα μας είχε για μια ακόμη φορά εθιμοτυπικό χαρακτήρα όπως όλοι δυστυχώς αντιλαμβανόμαστε. Σχεδόν η ίδια εγκύκλιος είχε εκδοθεί και τον Μάρτιο του 2017(Α4γ/Γ.Π./οικ.10790/2017) αλλά ούτε τότε στάθηκε ικανή για να εφαρμοστεί η νομοθεσία.

  Οι παραβάσεις του νόμου δεν αφορούν μόνο τα εστιατόρια, καφέ, μπαρ αλλά και άλλους ιδιαίτερα ευαίσθητους χώρους όπως είναι τα νοσοκομεία τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Η εικόνα να καπνίζουν ανενόχλητοι οι καπνιστές μέσα στα Πανεπιστήμια, σίγουρα δεν τιμά την χώρα μας, όταν στο εξωτερικό τα Πανεπιστήμια τηρούν αυστηρούς κανόνες απαγόρευσης του καπνίσματος ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους που διαθέτουν αποκλειστικά για ψυχαγωγία και αθλητισμό.

  Αυτό το καθεστώς μη εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου που συντηρείται όλα τα χρόνια στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όχι μόνο στερεί το αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών στο αγαθό της υγείας αλλά παραβιάζει και όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που θα έπρεπε να ισχύουν για όσους εισέρχονται σε αυτά.

  Από μια απλή επίσκεψη σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι σε καθημερινή βάση καταπατάται το ανθρώπινο δικαίωμα στη δημόσια υγεία.

  Αυτό το καθεστώς επίσης αποκλείει την είσοδο στους εκπαιδευτικούς χώρους των Ατόμων με Αναπηρία αλλά και αυτών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο διάκριση εις βάρος τους.

  Χαρακτηριστική είναι και η καταγγελία του προέδρου του συλλόγου «Συνήγοροι των ΑΜΕΑ – Ενεργοί πολίτες» όπου κάνει απεγνωσμένη έκκληση για να εφαρμοστεί επιτέλους ο αντικαπνιστικός νόμος εντός των κλειστών χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπου ο ίδιος φοιτεί.

  Ο φοιτητής κάνει λόγο για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στους χώρους του Πανεπιστημίου, τονίζοντας ότι τα άτομα με σοβαρές παθήσεις εκτίθενται σε άμεσο κίνδυνο της υγείας τους.

  Καταβάλει με δική του πρωτοβουλία μεγάλη προσπάθεια με διάφορες ενέργειες (αφισοκολλήσεις κτλ) να αποτρέψει τους φοιτητές αλλά και το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό να καπνίζουν εντός των κλειστών χώρων, χωρίς όμως καμία στήριξη και ανταπόκριση.

  Κύριε Υπουργέ από νόμους και εγκυκλίους «χορτάσαμε». Αυτό που ζητάμε είναι επιτέλους να εφαρμοστεί ο νόμος για την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος.

Κατόπιν αυτών,
 Ερωτάστε:

Σκοπεύετε να εφαρμόσετε τον νόμο για την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΕΒΟΜΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΟΥ