Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Ελέγχοντας αν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία για το ΑΣΕΠ

 Σε επικοινωνία που είχε μαζί μας η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ από το γραφείο του Υπουργού Επικρατείας, κυρίου Αλέκου Φλαμπουράρη, μας συνέστησε να στείλουμε ερωτήματα και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, πράγμα που ομολογουμένως δεν είχαμε σκεφτεί.
Αθήνα, 16 Απριλίου 2017

Προς:
- Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Υπόψη κυρίου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ

- Συνήγορο του Πολίτη

- Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνοποσπονδία Ατομων με Αναπηρία)

ΘΕΜΑ: Τρία σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τις προσλήψεις των ΑμεΑ μέσω του ΑΣΕΠ

Aξιότιμοι κύριοι,
  κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - η οποία είναι σε εξέλιξη, - σας αποστέλλουμε τρία (3) σημαντικά ερωτήματα, όσον αφορά τις προσλήψεις της κατηγορίας ΑμεΑ (ευπαθής ομάδα) στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1994, όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε από τον ν. 4440/2016, έχοντας ως επιθυμία να λυθούν οι απορίες μας και παράλληλα να σας επιστήσουμε την προσοχή καθώς το θέμα αφορά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.


 Όπως ήδη γνωρίζετε, ο ν.4440/2016, με το άρθρο 25, παρ.1 τροποποίησε την παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 έτσι ώστε να συμπεριληφθούν νέα μέτρα και πολιτικές που θα προστατεύουν ουσιαστικά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, όπως ισχύει και για άλλες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού.

  Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10, άρθρο 25, ν.4440/2016, προβλέφθηκε ότι:
"10. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6 ,7 και 8 ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

  Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, η οποία ορίζει ως δικαιολογητικό για τις περιπτώσεις αναπηρίας την απόφαση (πιστοποιητικό) από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) καθώς και τα πιστοποιητικά κρίσης αναπηρίας από τις υγειονομικές επιτροπές των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, κτλ.), τα οποία αρκούν να είναι σε ισχύ (κατά τον χρόνο της αίτησης στο ΑΣΕΠ), σε αντίθεση όμως με την περίπτωση ανάπηρου τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, στο οποίο απαιτείται να έχει κριθεί με ισόβια αναπηρία.

  Ως εκ τούτου, δημιουργούνται τρία (3) ερωτήματα, τα οποία παρακαλούμε να μας απαντήσετε αιτιολογημένα.

1. Για ποιον λόγο η Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, κατά συνέπεια και οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, δεν λαμβάνουν υπόψη τους την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου του ΑΣΕΠ (Ν.2190/1194), στο οποίο αναφέρεται: «5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986), όπως εκάστοτε ισχύουν.» (Βλέπε ν. 2643/1998 "Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κ.α.".), έτσι ώστε να υπάρχει ως προϋπόθεση η χρονιότητα στην πάθηση καθώς και η εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ;
Δεν θα έπρεπε οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ να λαμβάνουν υπόψη τους και την εν λόγω παράγραφο 5, του άρθρου 14, ν.2190/1194, εφόσον παραπέμπει στις ειδικές διατάξεις για τα ΑμεΑ κι εφόσον είναι σε ισχύ;

2. Για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η διάκριση, στην Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, κατά συνέπεια και στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, ως προς το στοιχείο της ισόβιας αναπηρίας, μεταξύ του τρίτεκνου γονέα με ανάπηρο τέκνο και μεταξύ ενός μη τρίτεκνου γονέα που έχει ανάπηρο τέκνο ή συγγενή ατόμου με αναπηρία (αφού για την πρώτη περίπτωση απαιτείται ισόβια αναπηρία ενώ για τη δεύτερη όχι); Έχετε ελέγξει αν αυτή η διάκριση είναι σύννομη ή όχι;

3. Επειδή σύμφωνα με τις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/03-02-2017, η οποίες ορίζουν τη διάρκεια ισχύος του δικαιολογητικού αναπηρίας το αργότερο έως τη λήξη προθεσμίας για την αίτηση στο ΑΣΕΠ, ευνόητο είναι να προκύψουν διορισμοί ακόμα και ατόμων στα οποία η αναπηρία τους θα έχει πάψει να υφίσταται κατά τον χρόνο διορισμού τους, από ποιο ακριβώς σημείο του νομοθετικού πλαισίου ορίζεται ή προκύπτει ότι ακόμα και τα άτομα με βραχεία διάρκεια αναπηρίας ή οι συγγενείς τους μπορούν να διορίζονται ως μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι στο Δημόσιο;
Αν δεν ορίζεται τέτοιο πράγμα, τότε με ποιον τρόπο θα αποφευχθεί να συμβεί καταστρατήγηση στις προσλήψεις, ή το να μην δημιουργηθούν μεγάλης εκτάσεως γραφειοκρατικά προβλήματα , τα οποία θα επιφέρουν καθυστέρηση στις προσλήψεις των ατόμων με μόνιμες αναπηρίες κι επιπλέον δημόσιο κόστος;

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Twitter

http://logistis-amea.blogspot.com/

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.


Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/