Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Επιστολή για τους συνταξιούχους Δημοσίου που λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας

Επικαιροποίηση, 5 Αυγούστου 2017
 
  Μετά από παρέμβαση που έκανε ο Συνήγορος του Πολίτη, κατόπιν πολλών αναφορών που έγιναν από πολίτες, το θέμα προωθήθηκε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο γνωμοδότησε με τη Γνωμοδότηση ΝΣΚ, υπ' αριθμόν 158, 21-6-2017, ότι: 

 
   «Προκειμένου να μην υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των ασφαλισμένων σε επίπεδο ελάχιστης ασφαλιστικής προστασίας, προβλέφθηκε ότι ο τετραπληγικός ή παραπληγικός που λαμβάνει οικονομική ενίσχυση (άρα και επίδομα του άρθρου 54 του Κώδικα Συντάξεων) μικρότερη από αυτήν που προβλέπει η διάταξη αυτή, δικαιούται να λάβει και το ήμισυ του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42, παρ. 1 του ν. 1140/1982»


  Σημείωση 5/8/2017:
Παρακάτω μπορούμε να δούμε την επιστολή που είχαμε στείλει.


Πλέον δεν υπάρχει λόγος αποστολής της καθώς η υπόθεση διεκπεραιώθηκε από το ΝΣΚ.

 

Αν θέλετε να στείλετε κι εσείς την επιστολή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ:


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας μέσα στο κελί, την αποθηκεύετε και την επισυνάπτετε στο email. Συνίσταται η χρήση της ιδιότητας ως μέλος της ομάδας "Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ", καθώς και η αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας, βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικό.

Email αποστολής:
thfotiou@parliament.gr, anypkal@yeka.gr, ypep.co@ypep.gr, amea@yeka.gr, esaea@otenet.gr, gdp@yeka.gr

Email κοινοποίησης:
expol@glk.gr, gramsxkrpol@synigoros.gr, seedd@seedd.gr


Αθήνα, 16 Αυγούστου 2016
Προς:
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Υπόψιν Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίας Θεανώς Φωτίου
thfotiou@parliament.gr
anypkal@yeka.gr

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Υπόψιν Γενικού Γενικού Διευθυντή & Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
gdp@yeka.gr

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
Υπόψιν Διευθυντή και Γραμματέα της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ
amea@yeka.gr

- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Υπόψιν προέδρου, κ. Ι. Βαρδακαστάνη
esaea@otenet.gr

Κοινοποίηση:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
expol@glk.gr

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
gramsxkrpol@synigoros.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
seedd@seedd.gr

ΑΙΤΗΜΑ με θέμα που αφορά τους συνταξιούχους με αναπηρία του Δημοσίου. Οι δικαιούχοι του επιδόματος ανικανότητας (Λοχαγού) δικαιούνται και τα ανάλογα με τις παθήσεις τους προνοιακά επιδόματα, χωρίς μειώσεις.

Αξιότιμοι κύριοι, έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007)
2. Το έγγραφο υπ' αρ.πρ.:Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005 18-02-2016 της Γενικής Διεύθυνσης
    Πρόνοιας.
3. Τις διατάξεις που ισχύουν για τα Προνοιακά Επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με Μεσογειακή Αναιμία κτλ., άτομα με κώφωση, σε παραπληγικούς Δημοσίου, σε άτομα με Βαριά Νοητική Υστέρηση και τυφλούς, σας υπενθυμίζουμε ότι:

   Σύμφωνα με το έγγραφο υπ' αρ.πρ.:Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005,18-02-2016, της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας:
«Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιες υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας να διακόπτουν τη χορήγηση του επιδόματος πρόνοιας σε όσους συνταξιούχους του Δημοσίου λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας και τους υποχρεώνουν να διαλέξουμε ένα από τα δύο ενώ άλλες εξακολουθούν να το χορηγούν, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων αποτελεί κατά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους "παρακολούθημα" της σύνταξης και ουδέποτε του προσδόθηκε ο ρόλος της "οικονομικής ενίσχυσης". Συνεπώς όσοι συνταξιούχοι του Δημοσίου λαμβάνουν το ως άνω επίδομα, εξακολουθούν να δικαιούνται και το προνοιακό επίδομα».

   Επιθυμώ να σας  διευκρινίσω  ότι,  
οι διατάξεις που ισχύουν για τα Προνοιακά Επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με Μεσογειακή Αναιμία κτλ., άτομα με κώφωση, σε παραπληγικούς Δημοσίου, σε άτομα με Βαριά Νοητική Υστέρηση και τυφλούς θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση ο δικαιούχος να μην λαμβάνει άλλη οικονομική ενίσχυση  για την ίδια αιτία.
 Σ' αυτές τις διατάξεις  χρησιμοποιείται πάντα η περιγραφή "οικονομική ενίσχυση".


  Επομένως, εφόσον το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων αποτελεί κατά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους "παρακολούθημα" της σύνταξης και ουδέποτε του προσδόθηκε ο ρόλος της "οικονομικής ενίσχυσης",
οφείλει να εφαρμοστεί η ανωτέρω οδηγία για τα ανάλογα προνοιακά επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με κώφωση, σε άτομα με Βαριά Νοητική Υστέρηση, επίσης να ληφθεί υπόψη αν θίγονται και τα άτομα που δικαιούνται το επίδομα τυφλότητας , καθώς επίσης να αρθεί άμεσα η μείωση κατά το 1/2 στο παραπληγικό επίδομα που καταβάλλεται στους συνταξιούχους Δημοσίου.

   Ειδικά για τους συνταξιούχους Δημοσίου που λαμβάνουν το παραπληγικό θα πρέπει να τους επιστραφούν τα ποσά που δεν έλαβαν λόγω της μείωσης που υπέστησαν κατά το 1/2 του δικαιούμενου ποσού.


Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαι:

1. Από τη Δημόσια Διοίκηση,
όπως με ενημερώσετε για τις άμεσες ενέργειες που προτίθεστε να πάρετε σε σχέση με τα παραπάνω και ειδικά για το θέμα των συνταξιούχων παραπληγικών Δημοσίου.

2. Από τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.),
κ. Ι. Βαρδακαστάνη,
όπως με ενημερώσετε για τις άμεσες ενέργειες που προτίθεται να πάρει η Ε.Σ.Α.μεΑ., υπενθυμίζοντας σας την υπόσχεση που είχατε δημοσιεύσει με το Δελτίο Τύπου της 7/3/2016, "Σημαντική εγκύκλιος από την Πρόνοια", στην οποία μας είχατε ενημερώσει ότι για την εξέλιξη του θέματος, μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, το έγγραφο υπ' αρ. πρ.:Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005,18-02-2016 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από άλλες κατηγορίες αναπηρίας:
«Σε κάθε περίπτωση, το αναπηρικό κίνημα θα παρακολουθήσει την πορεία της απόφασης και θα παρέμβει όπου χρειαστεί»

Μετά τιμής,
Ανδρέας Μπαρδάκης,

Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ
«Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

http://logistis-amea.blogspot.gr/ και  http://logistisamea.blogspot.gr/

© Ανδρέας Μπαρδάκης
(Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)


Twitter

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.

https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/