Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

ΕΚΑΣ για ΑμεΑ - Αλλιώς ερμηνεύει τον νόμο το ΙΚΑ και αλλιώς ο ΟΑΕΕ;

Kατεβάστε την επιστολή,
συμπληρώστε τη, στην αρχή της, με το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε την στο esaea@otenet.gr (Εθνική Συνοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία)

Πατήστε εδώ για να κατέβει η επιστολή: DOWNLOADΑγαπητέ κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη,
σας κοινοποιώ την επιστολή που έστειλε ο κ. Μπαρδάκης Ανδρέας, στις 2/7/2016, στους παρακάτω εκπροσώπους της Διοίκησης και σας παρακαλώ να ενεργήσετε τα δέοντα προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα που δημιουργείται στους συνταξιούχους αναπηρίας για το ΕΚΑΣ 2016

Με τιμή,
(Εδώ συμπληρώνουμε με το ονοματεπώνυμό μας)


Αθήνα, 2 Ιουλίου 2016

Αποστέλλεται  σε όλους τους παρακάτω:

- κον Αναστάσιο Πετρόπουλο - Υφυπουργός Εργασίας
Email: gramm_k.asfalisis@yeka.gr

- κα Χαρίκλεια Γδοντάκη - Γενική Διευθύντρια Ασφαλιστικών Υπηρεσιών (ΙΚΑ)
- Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
Email :
genasf@ika.gr

- κον Δημήτρη Τσακίρη - Διοικητής ΟΑΕΕ
Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού : 210 3729500
Τηλέφωνο 1 : 210 3729600
Τηλέφωνο 2 : 210 3729777
Fax : 210 3622260

- κον Ιωάννη Βαρδακαστάνη - Πρόεδρος της ΕσΑμεΑ
e-mail : esaea@otenet.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
- Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046

e-mail : diefpar@ika.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ A΄
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10

- κ.κ. Γκίκα Φ., Καραμπλιάνη Α., Μαυρίδου
Γ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ :210-33681225, 127, 128
210-3368109, 110, 113, 124
210-3368166, 223, 337, 338
Email: asfmis@ggka.gr

ΟΑΕΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα

- Ε. ΦΑΓΚΡΑ
Τηλέφωνο :210-5274375
fax :210-5220504
Υπουργείο Εργασίας
Τμήμα Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία
- Γ. ΡΙΖΟΣ
- Χ. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ (αναπλ.)
Email: amea@yeka.gr

- Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Email:
ypoyrgos@ggka.gr
gengrammateas@ggka.gr- Απλή Κοινοποίηση στον Συνήγορο του Πολίτη

ΘΕΜΑ:
«ΕΚΑΣ για ΑμεΑ - Αλλιώς ερμηνεύει τον νόμο το ΙΚΑ και αλλιώς ο ΟΑΕΕ;»

Σύμφωνα με τον Ν.4387/2016, άρθρο 92, παρ.2.δ., προβλέπεται:
Αρθρο 92. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
παρ.2. Ποσά επιδόματος:
δ. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, καθώς και σε όσους συνταξιούχους δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά του 1/3 ποσού Ε.Κ.Α.Σ. που τυχόν δεν είχε καταβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν χορηγείται.
Προκειμένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, στο οποίο καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ., δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό του επιδόματος.
Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα, άλλως από την κληρονομική μερίδα τους.
Ερμηνεύοντας τον νόμο, το Υπουργείο Εργασίας έστειλε την εγκύκλιο  υπ' αριθ.Πρωτ.:Φ.80000/οικ.22102/922, 1/1/2016, προς όλους τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πλην ΟΓΑ), καθώς και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην οποία αναφέρει, όσον αφορά την παρ.2.δ. του άρθρου 92:
«Στις περιπτώσεις των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας οποιαδήποτε μεταβολή του
ποσοστού αναπηρίας τους (αυξητική ή μειωτική) εντός του ίδιου ημερολογιακού
έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο ποσό
αυτού.

Ενδεικτικό παράδειγμα : συνταξιούχος αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ετών 66
με ποσοστό 80% - δικαιούχος ΕΚΑΣ 2016 - επανακρίνεται από τις Υγειονομικές
Επιτροπές του ΚΕΠΑ το Σεπτέμβριο 2016 με ποσοστό αναπηρίας 70%. Ο
συνταξιούχος αυτός θα συνεχίσει να λαμβάνει πλήρες ποσό ΕΚΑΣ για όλο το 2016
και η μείωση κατά 1/3 του δικαιούμενου ποσού θα επέλθει το 2017 (εφόσον, βέβαια, δικαιούται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων το ΕΚΑΣ του 2017).»

Κατόπιν τούτου, η Διοίκηση του ΙΚΑ εξέδωσε στις 9/6/2016 τη δική της εγκύκλιο αρ.16, Σ48/41, στην οποία δίνει την παρακάτω ερμηνεία:

«6. Σύμφωνα με το προτελευταίο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 2, οποιαδήποτε
μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου – συνταξιούχου αναπηρίας - εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιδρά στο ποσό του επιδόματος που δικαιούται.
Όμως, εάν ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας κατά το έτος αυτό κριθεί με ποσοστό
αναπηρίας μικρότερο του 80% και δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, το επίδομα θα διακοπεί από την πρώτη του επόμενου μήνα από αυτόν που φέρει το μικρότερο ποσοστό.»
Ενώ, η Διοίκηση του ΟΑΕΕ εξέδωσε στις 28/6/2016 τη δική της εγκύκλιο με αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/7/ 936573, στην οποία δίνει την παρακάτω ερμηνεία, μαζί με δύο παραδείγματα:

«Στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω αναπηρίας οποιαδήποτε μεταβολή του ποσοστού αναπηρίας τους (αυξητική ή μειωτική) εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο ποσό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :
- Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας (παλαιός ή νέος ασφαλισμένος), 63 ετών με ποσοστό 80%- δικαιούχος ΕΚΑΣ 2016- επανακρίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές το Σεπτέμβριο 2016 με ποσοστό 70%. Ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα για ολόκληρο το 2016 και από 01.01.2017 θα γίνει διακοπή διότι είναι μικρότερος του ηλικιακού ορίου των 65 ετών που προβλέπεται για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ.

- Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας (νέος ασφαλισμένος), 66 ετών με ποσοστό 80%- δικαιούχος ΕΚΑΣ 2016- επανακρίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές το Σεπτέμβριο 2016 με ποσοστό 70%. Ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα για ολόκληρο το 2016 και από 01.01.2017 θα γίνει μείωση κατά 1/3 του δικαιούμενου ποσού εφόσον βέβαια το δικαιούται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.»

Παρατηρώντας την ερμηνεία που δίνεται από τη Διοίκηση του ΙΚΑ, σε σχέση με το πρώτο παράδειγμα που δίνεται από τη Διοίκηση του ΟΑΕΕ,
ένας συνταξιούχος αναπηρίας, ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ, ο οποίος είναι 63 ετών με ποσοστό αναπηρίας - το οποίο μεταβάλλεται μέσα στο 2016 σε ποσοστό μικρότερο του 80% - θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση από έναν συνταξιούχο που έχει ακριβώς τις ίδιες προϋποθέσεις, που όμως είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ.


Έτσι λοιπόν, ρωτούνται όλοι οι παραπάνω και ιδιαίτερα οι κύριοι:
Αναστάσιος Πετρόπουλος - Υφυπουργός Εργασίας
Χαρίκλεια Γδοντάκη - Γενική Διευθύντρια Ασφαλιστικών Υπηρεσιών (ΙΚΑ)
Δημήτριος Τσακίρης - Διοικητής ΟΑΕΕ
Ιωάννης Βαρδακαστάνης - Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατομων με Αναπηρία


1. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στις εγκυκλίους όσον αφορά την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 92 στον Ν.4387/2016;

2. Πώς θα ενεργήσετε για να αποκατασταθεί το πρόβλημα που δημιουργείται αφού φαίνεται πως τα δύο ασφαλιστικά ταμεία μεταχειρίζονται, διαφορετικά το καθένα, τους ασφαλισμένους τους;

Παρακαλώ, όπως με ενημερώσετε για τις ενέργειες που θα πράξετε.


Ανδρέας Μπαρδάκης

http://logistis-amea.blogspot.gr/ http://logistisamea.blogspot.gr/
© Ανδρέας Μπαρδάκης (Ελεύθερο προς αναπαραγωγή/αναδημοσίευση)

Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Ελάτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε στην ομαδική μας προσπάθεια.
Οι συνεργάτες και τα μέλη της ομάδας μας θα σας εξυπηρετήσουν.


https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/

6 σχόλια:

 1. Καλησπέρα,
  Ερώτηση...αμεα με 90% αναπηρία εφ ορου ζωής,δικαιούχος μερους σύνταξης θανάτου του ενος γονέα 90ευρω, επίδομα συμπαράστασης 40ευρώ,επιδομα προνοιας βαριας αναπηρίας 500ευρώ μηνιαίως. Πέραν αυτών το τεκνο δικαιούταν και εκας 230ευρω μηνιαίως το οποίο επίδομα αυτό το μήνα δεν κατατέθει....γιατι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα, πρέπει να ρωτήσετε στον ασφαλιστικό οργανισμό που σας παρέχει το ΕΚΑΣ.

   Διαγραφή
 2. Καλησπερα κ εγω με 80 % κ ανω εφ ορου ζωης ταπ οτε (ικα) κ εδω και 2.5 χρονια δεν περνω το εκας απο 500 ολα μαζι με εκας εγινε 240 ενω πιστευω πος πληρω τις προυποθεσεις!!Γνωριζεται κατι τι πρεπει να κανω που να απευθηνθω!!!ευχαριστω εκ τον προτερον

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. καλησπερα περνω αναπηρικη συνταξη απο το 2012 80τις100 το μαιο του 2016 περασα κεπα και εγινε 67 το ικα μου ζηταει πισω το εκας που επερνα μεχρι το μαιο ειναι νομιμο αυτο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλησπέρα Κ Μπαρδακη.Με αναπηρία 80% περνω 370€ απο οαεε κ 115 εκας δικαιουμε κατι άλλο, τα 370 είναι αναπηρικη σύνταξη από οαεε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλησπέρα Κ Μπαρδακη.Με αναπηρία 80% περνω 370€ απο οαεε κ 115 εκας δικαιουμε κατι άλλο, τα 370 είναι αναπηρικη σύνταξη από οαεε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/