Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Έκπτωση ΕΝΦΙΑ στα ΑμεΑ


http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg Επιθυμώ να ευχαριστήσω τη Διαδικτυακή Ομάδα Παρέμβασης Λογιστών-Φοροτεχνικών επειδή έχει αναλάβει να παραδώσει την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στα χέρια της Γενικής Γραμματέως Δημοσιών Εσόδων την παρακάτω επιστολή:

Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2014
Ερώτημα προς Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων – ΕΝΦΙΑ στα ΑμεΑ

Κατόπιν της έκδοσης της ΠΟΛ.1231/2014 επιθυμώ να σας  υποβάλλω  τα παρακάτω ερωτήματα όσον αφορά την έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ για άτομα με αναπηρία:
Ο Ν. 4223/2013, στο άρθρο 7, παρ.2,  αναφέρει:
«2. Η έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις "του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη," δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. "Για το έτος 2014, ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2238/1994 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη."».

Δηλαδή, ως "φορολογητέο, καθαρό εισόδημα" ο νόμος εννοεί και τα εισοδήματα τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, όπως είναι  λόγου χάρη το εξωιδρυματικό επίδομα, οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%), καθώς επίσης και το ΕΚΑΣ; Επίσης, προσωπικά αναρωτιέμαι, ως "φορολογητέο εισόδημα" θεωρούνται και τα εισοδήματα τα οποία φορολογούνται αυτοτελώς, ή με ειδικό τρόπο, δηλαδή όλα αυτά τα ποσά τα οποία δηλώνονται στον πίνακα 6;  Δηλαδή, φορολογητέο εισόδημα δεν είναι μόνο αυτό που αποτυπώνεται ως τέτοιο στον πίνακα Γ1 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου;
Αν δεν κάνω λάθος, η λέξη φορολογητέος ερμηνεύεται ως εξής: «φορολογητέος < φορολογώ + κατάληξη ρηματικών επιθέτων -τέος
που πρέπει να φορολογηθεί, που υπόκειται σε φορολογία
» (Πηγή Βικιλεξικό).

Φυσικά, για να κατανοήσουμε την έννοια του φορολογητέου εισοδήματος λαμβάνουμε αρχικά υπόψη το άρθρο 7 του ν.4172/2013. Όμως, δεν πρέπει ,όσον αφορά τουλάχιστον την κατηγορία «εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις», να λάβουμε υπόψη και το άρθρο 14 του ιδίου νόμου, καθώς επίσης, όσον αφορά το οικονομικό έτος 2014, να λάβουμε υπόψη και τα απαλλασσόμενα εισοδήματα του άρθρου 6 του ν.2238/1994;

Τελειώνω αυτό το ερώτημα προβάλλοντας το παράδειγμα του εξωιδρυματικού επιδόματος ενός παραπληγικού/τετραπληγικού που είναι τουλάχιστον εννέα χιλιάδες ευρώ ετησίως (καθαρό ποσό) και ο συνυπολογισμός του στο οικογενειακό εισόδημα αποκλείει κάθε δυνατότητα έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ.
Επίσης, επιθυμώ να υπενθυμίσω ότι τα επιδόματα αναπήρων που δίνονται από την Πρόνοια,  ως γνωστόν δεν φέρουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του εισοδήματος, γι’ αυτό και δηλώνονται στους κωδικούς 781-782 του εντύπου Ε1, δηλαδή έτσι κι αλλιώς δεν λαμβάνονται υπόψη από την ΠΟΛ.1231/2014.

Ανδρέας Μπαρδάκης , λογιστής.


http://3.bp.blogspot.com/-YXq2wvE12FI/VLGMHnrTdCI/AAAAAAAAA5s/KhTyCiFHpQ4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82%2B%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82%2Bsmall.jpg 9 Ιανουαρίου 2016
Έκτακτη πρόσκληση στους φίλους αναγνώστες που ρωτούν:
Όσοι μπορείτε μπείτε στην ομάδα μας "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ" προκειμένου να συμμετέχετε σε ομαδικές συζητήσεις διότι δεν προλαβαίνω τον ρυθμό των ερωτήσεων και χρειάζεται να μετατραπεί σε συλλογική αυτή η δράση που έχω ξεκινήσει.

https://www.facebook.com/groups/1240016732679704/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε απάντηση στο ερώτημα σας, καλύτερα να έρθετε στη διαδικτυακή ομάδα του Facebook «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ», διότι εδώ πλέον δεν προλαβαίνουμε να δίνουμε απαντήσεις, καθώς τα ερωτήματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση είναι πάρα πολλά.
https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/